Skip to main content

Full text of "Bibliotheca Classica Latina sive Collectio Auctorum Classicorum Latinorum ...: cum notis et ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| BIBLIOTHECA CLASSICA LATINA SIVE COLLECTIO 

AUCTORUM CLASSICORUM LATINORUM 

CUM KOTIS ET IIl))ICI£US Vn souscritj d Paris^ 

Ghes N. £. LEMAIRE, ^diteur, rue des Qnatre Fils, n'* i6, an Marais. 
BARROIS Taine^ libraire, rue de Seine, n** lo, Faub. St-Germ. 
DEBURE frires, libraires du Roi , rae Serpente, n^ 7. 
TRKUTTEL et WURTZ, libraires, rue de Bourbon, n* 17. 
F. DIDOT, imprimeur du Roi et de FlnBtitut, rue Jacob, n* 34. 
Airr. Avc. RENOUARD, libraire, rue de Toumon, n** 6. 
BOSSANGE pire, Hbrairey rue de Ricbelien, n* 60. 
BRUNOT-LABBE, libraire de rUniversit^, quai des Augustins, n" 33. 
MO^rGIE*ainft,iiItraire, bouievardltalien , n° 10. 
H. \t!fU)liGR£, Ubrair3,~quM-de$ Au^stins, n** a5. 
ARTHUS-5?ERTRAND, m>r«iire, me Hautefenille, n" a3. 

- w «. • 

Et clier. tons^Iee ^«ibraire^ jde^ Franofv et des pays ^trangers. T. LIVII PATAVINI QU^ EXSTANT OMNIA OPERA •' EXCUDEBAT FIRMINUS DIDOT, 

REGIS £T GALLICARUM AGADEMIARUM TYPOGRAPHUS. • • • ; •"t •• 
• • ••• •••»••• 

• • •• •••!•• 

• • • • •• • ..1 • ; 

• • • • •.• , • • ••• 

• • • • • • 

• ♦ •• •- • - 
• ; • • • 

••• : • • •• , •• •• ••^; 

" • • • ' • ,« • • •••• ' •"•••• • •^m • • • »•• • •• '•• "'.•;• • 
• ••. •*••• TITUS LIVIUS 

PATAVINUS 

AD CODICES PARISINOS RECENSITUS 
ET SUPPLEMENTA FREINSHEMII 

INDICES DUO 

MOVI ET ABSOLUTISSIMI 

QUORUH PftlOR IN T. LTVIUM ET J. FREmSHEfiUUH 

ET ALTEn IN T. UVU EPrTOHAS 

N. E. LEMAIRE VOLUMEN DUODECIMUM 
PARS POSTERIOR 
PARISIIS 
COLLIGEBAT SICOLAUS ELIGIUS LEMAIRE MDCCCKILV 

• y' *^^ *'^^^'^^%'^^^^^%'%^%^^i%^^%/*<^%.^^%^>'%^<o<^%>%/^%<%^%<%^%(im/%%<%^^.%»^%/%^. EDITORIS NOVI DE LIVIANIS INDICIBUS PRiEFATiUNCULA. Ante quam duos Indices novos, amice lector, tum priorem 
in T. Livii libros superstites et integra J. Freinshemii 
Supplementa , tum posteriorem in T. Livii epitomas tibi 
perlegendos offeram, non possum silentio dissimulare, 
neque non amoliri breviter subturpiculas oscitantium 
bfateronum mussitationes , quibus inepte, ne dicam im- 
probe, laborem hunc concinnandorum Indicum identi- 
dem impeti audio. Nemo certe non exploratum habet, 
quam frustra tempus et oleum consumpserit , qui male- 
volis aut ignaris respondere studeat : literas enim et 
artes citius delebit oblivio , quam isti bblatrare desinent. 

Nunc igitur quanta vel rerum ignorahtia, vel animi 
malignitate obcaecatos dixerim eos, qui vitio rem vertaht, 
ex qua pro taediis et sudore, pro spinis et sumptibus 
omnimodo exsurgentibus , nullum prorsus emolumen- 
tum, nullas fere laudes infelix editor percipiat! Nam 
quid librorum amator et temporis parcus habere utilius 
valet rerum et verborum Indicibus ? quid Iiorum labo- 
riosus instructor magis operos» ac molestae aleae plenum 
inveniet? Indicem cupide optant , sitienler appetunt viri VIII NOVI EDITORIS PR^FATIUNCULA. 
bonarum literarum studiosi, et doctfina qualibet com- 
mendabiles: hoc qviasi Ariadnaeo filo multiplices inter 
vocabulorum ambages ducente, certi et sine periculo di- 
riguntur gradus, erroresque aliter inextricabilis Labi- 
rynthi statim expediuntur: hoc deficient6, nulla vocari 
potest editio integra, vere absoluta et opportuno aditu 
praedicanda. 

Itaquein Vii'giliani Indicis praefatione(i) jamjam harum 
ineptiarum praescius et inconsiderata aut perversa invidiae 
consilia anteoccupans , libere profitebar ipsum hoc opus 
clamare, me nullis lucubrationibus, nulli impensarum 
generi pepercisse , ut in editionibus etiam optimis omissa 
supplerem, tollerem falsa vel immutarem, male confusa 
distinguerem, perperam divisa jungerem in unum, atque 
ita hominum eruditorum exspectationi satisfacerem. At- 
tamen si post Erythraeum, Ruaeum,Heyniumque, (quantos 
et quam diligentes viros!) plurima observaverim corri- 
genda, non ista me tenet arrogantiae caligo, ut nihil 
adhuc in mearum vigiliarum conatibus reperiri arbitrer, 
quod alterius operam curamque desideret. Nimium enim 
expertus didici, neminem horis omriibus saperCy et 
saepius opere in longofas esse obrepere somnum. 

Tu vero, lector, candide rei literariae judex, ad portum 
naviganti jam proximum adspires, ut fecisti, et faveas 
precor. Vale, atque iterum vale. 

N. E. LEMAIRE. (i) Vide volum. ultimum, pag. ix ct seqq. INDEX RERUM ET NOMINUM IN TITI LIVII 

HISTORIARUM LIBROS, 

ET IN SUPPLEMENTA FREINSHEMII. Numeri romani libros, arabici libroram capita indicant. A. 

AjlACiEKIHI) XYI, l6. 

AbcLci cam aliisluxusinstrumentis 
primum Romam adYecti, xxxix,6. 

Abba , urbs AfriciB , xxx , 7. 

Abbassus , PhrygisB oppidum , 
xxxvni, i5. 

ABDEiLA,TliracisB opp., hod. Pofy" 
sulo yel Astrizzaf i.xV, 29. 

ABDEBiTiE qiiernntur apud sena- 
fnm de crudelitate Hortensii , et in 
integrum restituuntur, xi.111, 6. — 
Abderitarnm ager , xxxvni , 4i> 

Abgarus , EdesssB princeps , con- 
silia adyersus Crassum sociat cum 
Parthis , gyi , a i. — simulata amici- 
tia prodit Grassum , 34* — profici- 
scitur ad Parthos , 87. — eosque in 
prselio juvat, 48 • 

Abslox , nobilis Sagunti Hispa- 
nns , obsides Hilspanorum Sagunto 
eductos tradit Romanis , xxii, ai. 

Abobigines, antiquissimi populi 

JHl» Pars 2. — Index Ut. Latii, junguntur foedereTrojanis, t , 
i. — petuntur bello , ducemque La- 
tinum amittunt , a. 

ABRUP01.IS regno expulsus a Per^ 
seo, XLii, i3, 40. 

Absalomus , Aristobuli socer, se- 
curi percutitur, cn , 6y» 

Absentes creati magistratus, ly, 

42, I. 

C. Aburius, legatus adMasinis- 
sam et Carthaginienses , xui , 35. 

M. Aburius , tribunus plebis, mo- 
ram affert M. Fulyio triumphum pe- 
tenti, XXXIX, 4» — praetor, lxi, 14. 

— juris dictionem inter peregrinos 
sortitur, xli, i5. 

Abydexii in rabiem versi, sese per 
omnesvias leti interficiunt, xyii, 18. 

Abydus {Afydo, Ayido), Helles- 

ponti urbs , opposita Sesto , hodie 

fort des Dardaneiles , xxxi, 17, I ; 

XXXII , 33 ; XXXIII , 3o, 38. — oppu- 

gnata a Philippo, xxxi, 14, 16. 

— Abydus oppugnata a Romanis , 

I INDEX RERUM ET NOMINUM XXXVII , 9 et la. — relinquitur obsi- 
dio, la. 

Academia, gymnasium Athenis, 
XXXI, i4* 

Ac4irrHUs, opp. maritimum Chal- 
cidices in Macedonia , hod. Erisso , 
yi capitur, ac diripitur, xxxi, 4^* 

AcARNAifES dirempti ab ^tolis, 
XXVI, a4. — ab ^tolis victi Philip- 
puni adversus eos aixessunt, aS. — 
conjurant , se nisi victores ex acie 
non redituros , ibid. — foederi , cum 
Romanis inito , ab Philippo Mace- 
doni» rege adscribuntur , xxix , 
19 , — ob duos juvenes, in Cereris 
Initiis ab Atheniensibus interfectos, 
Atticam depopulantur auxilio Mace- 
donum , xxxi , i4» — eorum con- 
cilium Leucadem indicitur, xxxiii, 
i6. — respuunt societatem Roma- 
nam , xxxiii, i6. — in deditionem 
populi romani veniunt, 17. — tentan- 
tur ab Antidcho, XXXVI, 11, la. — 
Acarnanum factiones , xliii, 16. — 
eorum concilio Leucas eximitur, 
XLV, 3i. — Acarnanum portu» , 
xxvin, 7. — honestas , candor, con- 
stantia amorque libertatis xxvi , 

35, 6. 

AcARNAiriA inter ^toliam atque 
Epirum posita , hodie Camia, 
XXXIII, 17. 

Accensi, 1,4^; vili, 8. 

Aocius Navius, augur, cotem 
novacula discidit , i , 36. 

AccuA, opp. Apuliae , vi capta , 
xxrv, ao. 

Accu£us ViBius , vid.ViBius. 

AcBRRiE, opp. Insubrium in Gal- 
lia Transpad.) , direptse et incenss 
a Poenis, xxiii ,17. — restituuntur, 
xxvn, 3. 

AcBRRAHis civitas sine suffragio 
data , VIII, 17. 

Aceto perruptae rupes , xxi , 37. 

AcH jti auxilium impetrant a Phi- 
lippo contra Machanidam et JEXO' los , XXVII , ag. — Philippo ad Dy- 
mas occurrunt , 3i. — cum JEtolis 
Eleisque ad Messenen prospere pu- 
gnant , 33. — pepigerunt , se quot- 
annis juraturos in verba Philippi, 
XXXII, 5, aS. — iis qusedam urbes 
redduntur, ib. — eos a societate Phi- 
lippi abducere conatur T. Quintius 
consul, 19. — post longam et an- 
cipitem deliberationem Romanis se 
adjungunt, aoet seqq. — praeliofun- 
dunt Androsthenem , xxxin, i4< — 
omnem eorum oram vastaht copise 
Philippi et Nabis, xxxiii, z4; 35, 
i5. — iis SU8B redduntur urbes y 
xxxni , 34. — et Acrocorinthus tra- 
ditur, XXXIV, 5o. — bellum ad- 
versus Nabin decemunt , xxxv , a5. 

— eos tentat Antiochus , 47« — ob- 
sident Messenen in Peloponeso , 
XXXVI , 3i , — tradunt Zacynthum 
Romanis, 3a. — depopulantur oram 
maritimam iEtolorum, xxxvii, 4* — 
mittunt auxilium Attalo Pergami 
obsesso, ao. — Seleucum ex agro 
Pergameno castra movere cogunt , 
ai. — decemunt helium in Lace- 
daemonios , xxxviii , 3a. — eosque 
achaico concilio contribuunt, 34- 

— Achaeorum concilium indici ve- 
tabat lex , nisi belli pacisve causa y 
et quum legati cum Uteiis aut scri- 
ptis mandatis venirent , xxxix , 33. 
-^concilium^gii habitum, xxym, 
7,8. — et Argis , xxxi , a5. — foe- 
dus , xxxn, 19, a. — portus, xxxni, 
9. — funditores, xxxvin, 39. — 
Achaeos sibi reconciliare studetPer- 
sens , xLi, 3a . — Macedonibus inter- 
dixerant finibus suis , xxi, a3 , a4 ; 
xLix, 6. — eoram primores insimu- 
lantur favisse Perseo , xlvi , 7. — 
missi Romam principes gentis ad 
mijle retiuentur in Italia, ibid. — 
odium Achaeoram in CaUistratem , 
aliosque romansB factionis, 8. — 
de exsulibvis f uis interpellant firu- m T. LIVIUM ET 

stra , i5. — ezsulaiii eonim causa 
tractatur in senatu , xltii , 97 , 4^. 

— exsules remittuntur , xi.ix, 3. 

— prffibent auxilia Romanis coiitra 
Andiiscum , l y 9. — eorum fidem 
implorant Oropii contra injurias 
AthenieDsium , li , a8. — Spartano- 
rum cum ipsis controversia , 29. — 
legati romani mandata exponunt ad 
dissolyendum Achaicum concilium 
pertinentia , 33. — ab Achsis male 
habentur itidemque rursus alii , 
60. — Achaei bellum adyersus La- 

• cedaemonios decretum faciunt, 65. 

— eorum magna yis csditur a Me- 
tello , Lii , 3. — rursum yincuntur 
a Mummio , i4* — ducenta talenta 
pendere jubentur Lacedsemoniis , 
19. — deficiunt ad Archelaum prfB- 
torem Mithridatis , Lxxyni, 29. 

AcH£i PhthiotsBliberi esse juben- 
tur , xxxiii , 3a ; xxxyi , i5. 

AcHAiA^regioPeloponesi, h. Chia- 
renza in Moreay xxy, i5; xxxi, a6. 

AcuAiA Phthiotis pars Thessali», 
xLi , aa ; xlii, 67. 

AcHARBJS , dpp. Hestiaeotidis in 
Thessalia , xxxii , i3. 

AcuELOUS, amnis inter ^toliam 
et Acamaniam , h. Aspro • Potamo , 
XLiii , ai 9 92. 

AcHERON , fluyius Bruttiorum et 
Epiri , yni , a4* 

AcBBBUSiA aqua , lacus Epiri, 
et palus CampanisB , yni , a4> 

AcHiLLAS occidit Pompeium , 
cxii, 16, — a Photino Alexandriam 
accedere jubetur cum exercitu, 3 1 . 
-^CaBsarem in maximum pericu- 
lum conjicit, 41. — ad eum trans- 
(ugit Arsinoe , 46. — cujuslmperio 
occiditur , 61. 

AcHiyi,!, I. 

AcHOLLA, opp. AfricaB, xxxm, 48. 
— recepto Caesaris praesidio , a Con- 
sidio oppugnatur , cxiy ^ 1 7. — libe- 
ratur obsidione , ao. FREINSHEMIUM. 3 

AcHHADnrA , pars Syracnsamm , 
xxiy , ai ; xxy, a^. — circumside- 
tur a Marcelio , xxy , a6. — deditur 
Romanis .31. 

Jcies Romana descripta , yin, 8. 

— cum phalange Macedonica col* 
lata , IX, 19. — quomodo stracta 
apud Romanos et Latinos , yiii , 8. 

— triplex, xxni, 39. — Romanae , 
XXI , 55 ; xxn, 45 ; xxvii , 14 ; xxx, 
8 et 33; xxxm, 8 j xxxyii, 39 ; xLn, 
58. — Hannibalis , xxi ,55; xxii , 4 , 
et 46 ; XXX , 33 ; xlix , 35. — Antio- 
chi , xxxyii , 40. — Hasdrubalis , 
xxm, a^; xxyii, 48. — Gallorum, 
xxxym , a6. — Hispanorum , xxix, 
a. — Macedonum , xxxiii, 18. — 
Persei, xlii, 58 ; xLiy, 40. — ^Punica, 
XXVIII ,14. — Rhodiorum , xxxiii, 
t8. — Cimbrorum , lxviii ,61. 

AciLiAiiiUbriGraBci,xxxv, 14. — 

inLatinumversi a Claudio, xxv, 39. 

C. AciLius, tribunusplebis, xxxn, 

L. AciLius, XL, 3i. 

M'. AciLius, legatus ad Ptole- 
maeum, xxvii, 4« — in sententiam 
ejus senatusconsultum fit, 25. 

M'. AciLius Glabrio, tribunus 
plebis, XXX, 40. — decemvir sacro- 
rum , XXXI , 5o. — aedilis plebis , 
xxxiii, a5. — praetor, xxxiii, a4- 

— sortitur juris dictionem inter ci- 
ves et peregrinos, a6. — serroa 
yincit in Etruria ,36. — ambit con* 
snlatum , xxxv ,10. — consui crea- 
tur , XXXV , a4« — sortitus Graeciam, 
ludos magnos Jovi vovet, xxxvi , i, 
a. — paludatus Urbe egreditur, 3. 

— in Thessalia capit LimnaBam et 
Pellinaeum urbes , 14. — proficisci- 
tur ad Thermopylas, 16. — ejus ' 
ad milites oratio, 17. — instruit I 
aciem ,18. — caedit Antiochum , 19. 

— expugnat Heracleam , xxii , a3 , 
a4. — ab eo pacem petunt iStoli, 
xxvii , a8. — obsidet Naupactum , et 

I . 4 INDEX RERUM 

Herculi sacrificium facit , 3o — co- 
rona cingit Lamiam , xxxyii , 4* — 
eam capit , 5. — triumphat de An- 
tiocho et iEtolis ,46. — petit cen- 
suram , sed, accusatus a duobus tri- 
bunis plebis, petitione desistit , Sy. 
M\ Aciuus Glabrio, duumvir, 
Pietalis sedem dedicat, xi*, 34« — 
statuam auratam , omnium in Italia 
primam, ponit patri Glabrioni, ibid. 
— ffidilis curulis , xlvi , 5. — con- 
sul suffectus in L. Postumii demor- 
tui locum, xLvii, 29. 

lir.AciLIUsGLABRIO, COS., XCYIU, 

00. — successor Lucullo missus , 
100. — in Bithynia desidet, loa. 

M'. AciLius Balbus, cos. , xlviii , 
3o ; Lxii , 54. 

Q. AciLius triumvir coloniae de- 
ducendae, xxi, a5. 

ACILLA , vid. ACHOLLA. 

AcR£,opp. Sicilise, xxiv, 36. 
AcRiEpHiA, op. Boeotiae, xxxni, ag. 

ACR^US JUPITER , XXXVIII , 2. 

Acrsea Juno , xxxii , 23. — ejus pro- 
mont. ibid. 

AcRiLUB Siciliae , xxiv ,35. 

ACROCORIITTHUS , XXXIII, 3i ; 

XXXIV , 49 > ^o- 

AcTANiA insula domatur a Dru- 

go, cxxxvii , 7. 

AcTiACUM bellum, i » 19. — Ac- 
tiaci ludi , cxxxni , 9. 

AcTiuM , AcamanisB portus et 
ptomontorium , xliv , i ; cxxxii , 
3o. — ad Actium victus Antonius , 
GXXXIII ,1,8. 

Jctor tragicus, xxiv, 24. — acto- 
res fabellarum Atellanarum , vid. 
Atellanse. 

M. AcuTTUS, tribunus plebis, v, 10. 

Adcensi , vide Accensi, 

Adcusado , V. Reus. 

Addicti , V. JEs alienum, et Nexi. 

Adherbal rei maritims prsefe- 
ctus apud Pcenos , xix , 7. — vincit 
P. Glodium ad I>epanum , 18 sqq. ET. NOMINUM 

— Adherbalis cum Lselio pugna in 
freto Gaditano , xxviii , 3q. 

Adiatorix, quod colonos romanos 
occiderat , cum. filio interficitur , 
cxxxiii , 85. 

Adin Regulus obsidet , xviii , 17. 

Adoratio, ix, 28 , 2. 

Adorbus, mons Phrygise, xxxviii, 
18. 

Adparitores , vid. Apparitores. 

ADRAMTTTRiroRUM iu trucidaudis 
Romanis ssevitia , Lxxvni , 10. 

Adramytteum (Adramitti, Di» 
mitri ) , opp. Mysise , xxxvii ,19. 

Adria 8. Hadria (h. Adria) opp. 
Venetorum, xxiv, 10. — Tuscorum 
colonia , unde mare dictum , v , 33. 

Adria, colonia Romana , xi , 22. 

Adria, opp. Piceni ( h. Atri) , un- 
de Adriani , xxxiv , 45. — ob ser- 
vatam fidem a Romanis laudantur, 
XXVII ,10. 

Adrianus ager, xxii , 9. 

. Adriaitus Casar refici repurga- 
rique jubet tumulum Pompeii, cxii^ 
18. 

Adriatigum mare , v , 33 ; x , 6 ; 
XI, 22 ; XL, 21; xLiv, 3i ; xlv, 

14. 

Adriatigus sinus , i , i ; x , 2. 

Adrumetani mulctantur a Cffi- 
sare , cxrv , 65. 

Adrumetum , opp. maritimum 
Byzacii in Africa propria , hbdie 
Mahometa, xxx, 29. 

Adulationes humi jacentium , ix , 
18, 2. 

Adulteni poena pecuniaria , x , 3 1. 

Adversa nudant voluntates so- 
ciorum , xlii , 63. — adversa for- 
titer , secunda moderate ferre , 
Romanum est , xlii , 62. 

Adverta, Gallorum regulus, xlv, 

'9- 

Adpocati, xxvi, 48 , 4» 

j£agidis fatale omen, taurus cum 
lupo pugnans , xii , 42. IN T. LIVIUM ET 

^BURA., CarpetaniaB opp. in His- 
pania , xi. , 3o , Sa , 33. 

^BUTiA. , anus honesta ex Ayen- 
tino , XXXIX , 1 1 sq. 

L. ^BUTius consul moritur, iii, 6. 

M. JBbutius , tribunus militum 
secundse legionb , xu, i. 

M. ^BUTius Elya, triumvir crea- 
tus ad coioniam Ardeam deducen- 
dam , lY, II. 

M. JBbutius £i.ya , creatur prse- 
tor, XI. , 17. — sortitur Siciiiam , 
ibid. 

POSTUMUS iEBUTIUS CoBlflCBir , 

consul, IV, II. 

PosTUMUs ^Ebutius Elya , magi- 
ster equitum, ly, 31. 

P. iEfiUTius , XXXIX , 9. — eum 
pupillum Bacchis initiari vult mater, 
ibid. — rem aperit consuli ,11. — 
ei praemia dantur a senatu ob de- 
tecta Bacchanalia, 19. 

T. ^BUTius, consai, 11, 19. — 
magister equitum , ibid. 

T. ^BUTius Carus , triumvir co- 
lonisB deducendsB , xxxix ,55. — 
prsetor de tumultu SardinisB senatui 
scribit, xxi, 5. — proprsBtor, xli, 
i5. — decemvir agris dividendis, 

XLii, 4- 

Mcm, , urbs Appulorum , oppu- 
gnatae, xxiv, ao. 

^DEPsuM I, EuboeaB oppidum , 

1.XXXI11 , 4^* 

Mdes vovere, definire, terminare, 
condere , effari , consecrare , inau- 
gurare , dedicare , exaugurare , i , 
55, n. 3. — locare, v, a3 , n. 6. — 
exigere et tueri sarta tecta , vi , 4 » 
n. 4» — probare, IV, 2 3, n. 5. 

^des MscvXsi^ii Carthagine,xi.i, 
aa. — Alba , CapusB , xxxii , 9 ; xi*, 
45. — Apollinis, iii , 63 , 5 ; iv , 99 9 
VII , ao ; xxvii , 37-; xxxiv , 43 ; 
xxxvii » 58 ; xxxix , 4 J xli, 17. — 
Bellouse , x, 19, 10; xxvi^^, ai ; 
xxviii 9 9 ; XXX y II y aa ; xxxi , 47 » FREINSHEMIUM. 5 

XXXIII , a4 ; xLi , 6. — Castoris , ii , 
ao, 4»; VIII, II. — Cereris, iii, 55; 
XXVIII, II ; xLi , a8 ; cxxxn, a4- 
— Cioacinse , iii , 48. — Concordise , 
IX , 46 ; xxii , 33 ; xxvi , a3 ; cxiii, 
3. — Deorum Penatium , xlv ,16. 

— Dianae , xxxix , a ; lxi , a5. — 
Fauni , xxxm , 4^ » xxxrv , 53. — 
FeronisB , xxxiii, a6. — Fidei , Lviiiy 
5o. — FortunsB, xxiii , 19 ; xxv, 7 ; 
XXVII , II, a3 ; xxxii; , 37 ; xini , 
1 3.T— Fortis FortunsB , x , 46 ; xxvii , 
1 1. -^— FortunsB Equestris , xl , 40 ; 
xLil ,3. — FortunsB Primigenise , 
xxix , 36 ; XXXIV, 53 ; xLtii , i3 ; 
cxiii , ag. — Herculis , xxi , 6a ; 
XXXII ,1,9; XXXVIII ,35. — Her- 
culis rotunda , x , a3. — Honoris , 

XXVII , aS. — Jovis , in Campo , 
xLviii ,10. — AricisB , xxiv , 44« -^ 
Caere , xxvii , a3. — Cumis , ibid. 

— Formiis , xxxii , i . — Lanuvii , 
xxxii , 9. — Minturnis , xxvii , 39 ; 
xxxvi, 37. — OstisB, XXXII, I. — 
Satrici , xxviii ,11. — TarracinsB , 

XXVIII , 11; xL , 45. — Jovis AcrsBi , 
xxxviii , a. — Jovis Capitolini , i , 
55 ; II , 8 ; IV , ao ; xxvii , 4 1 xxxii, 
I ; XXXV » 4 1 » xLi , ao , a^. — Jovis 
Feretrii , i , 10 , 33 ; iv , 20. — Jovis 
Optimi Maximi , vii , 3 ; xxxvi, 35. 

— Jovis statoris, i, la ; xxvii, 37. 

— Jovis tonantis, cxxxvi , i3. — 
Jovis Vicilini,xxiv, 44« — Junonis^ 
V, ai ; X, a; xxi, 6a. — Junonis 
Lacini» , xxviii , 46 ; xlii , a , 3. 

— Junonis MonetsB , vii , 28 ; xlii , 
7. — Junonis ReginsB , xxvii , 37 ; 
XXXIX , a. — Junonis Sospitae , viii , 
14 ; xxxii , 3o ; XXXIV , 53. — Ju- 
ventatis, xxxvi , 36. — Larium Per- 
marinum , xl, 5a. — Liberi et Li- 
bersB, III, 55 ; xLi, a8. — Libertatis, 
V. Libertas. — Lunae , xl, a ; lxi , 

27. — Martis , vi , 5 ; vii , a3 ; x , 
a3 ; xxvii , 23 ; xxxv , 9 ; xxxviii, 

28. — Matris Magase , xxix , 3^ . 6 INDEX RERUM 

xxxvi f 36. — Matrls Matutae , vid. 
Matutse. — Mentig, xxn , lo ; xxin , 
3i ; ixv, ai. — Mercurii , ii , 3Z , 
«7. — Minervse , xxxv ,36. — Mo- 
netsB , IV, 7 , so ; VI , ao ; xxxiii y 
%6. — Opis , zxxix , aa. — Pena- 
tium , xLvi ,5. — Pietatis , xx«, 34* 
— Quirini , iv , ai ; Viii , ao ; x , 
46; XXVIII, II. — Salutis, IX, 4^; 
X , i ; XV , 5 ; xxviii ,11. — Sanci, 
xxxn , I . — Saturni , 11 , 3 1 ; xxii, 
i ; XMi , 31 , 37. — Spei , xxi , 63 ; 
XXV, 7;xi., 5i. — Summani , XXXII, 
39. — Tellnris , 11 , 4 1 • — Veneris , 
X, 3i ; XXIX, 37; xw, 37. — Ve- 
neris ErycinsB, xxii, 10 ; xxiii , 3i ; 
XXX , 39 ; XL , 34. — Veneris geni- 
tricis, cxvi, 10. — Veneris Victri- 
cis , cv , a8. — Vest» , xxvi , 37 ; 
xxvin , 1 1. — Victoriae , x , 33 ; xxix , 
14 ; XXXV , 9. — Virtutis , xxvii , 
sS ; XXIX, II. — Vulcani, xxxii , 
39 ; cxxvi , 3o. 

^des Gassii publice dirutss , 11 , 
4x. — item Sp. Mslii, rv, 16; et 
Vitruvii , vni , 30. 

u£<ftctt/a Victoris Virgini dicata, 
XXXV, 9« 

JEdificia publica sediies censores- 
que locant, exigunt, et sarta tecta 
tnentur , v , a3 , n. 6 ; vi , 4 » n. 4> 
^ et probant, iv, 33, n. 5. 

JEdiles plebei , 11 , 33 , 3 ; in , 6. 

— tedilibus qui nocuisset , ejus ca- 
put Jovi sacrum, 55. — senatus- 
Gonsulta in sedem Cereris ad eos 
deferri jubentur, ibid. — ^^s leges 
deeemvirales in ss incisas in publico 
proposuisse , sunt qui scribant , 57. 

— iis negotium datur , ut animad- 
vertant , ne qui , nisi Romani , Dii 
colantur , rv , 3o. — ut urbem cir- 
cumeant, aperirique tabemas et 
mcestitisB publicse speciem urbi de- 
mi jubeant, xxin, a5. — instaurant 
ludos plebeios , xxxviii , 10 ( vid. 
ludi ). — sedilis plebei esse non po- ET NOMINUM 

test, cujus pater , qui cunili sella 
sederit, vivit , xxvii , 3i ; xxx, 19. 
JEdiles ex Patribus,sive curules, 
VI , 4^ ; 'v^ii »1* — matronas probri 
accusant , x, 3i. — per quatriduum 
ludos scenicos ^aciunt , xxrv, 43- — 
instaurant ludos Romanos , xxv , 3 ; 
XXVII , 6 ; xxviii , 10. — vitio creati, 
iidem reficiuntur , cxxxvi , 5^. — 
dona dant populo , xxv , 3. — opera 
et aedificia locant, exigunt et tuen- 
tur sarta tecta , v , 33 , 6 ; vi , 4 9 4* 
— unde initium sumserint fori or- 
nandi , quum tensse ducerentur , ix , 
4o. — curam habent fornicum , po- 
pinarum , locorum hominumque 
impudicorum , vin , 33 ; x , 3i ; 
XXV , 3. — dicunt plerisque diem , 
quia plus , quam lege finitum erat , 
agri possiderent , x , i3. — diem 
dicunt pecuariis, xxxin, 4a ; xxxv, 
10. — sediles plerumque communi- 
ter accusant, xxxvin, 35,5. — incu- 
santur ab senatu , quod non prohi- 
berent novos ritus sacrificandi pre- 
candique Deos, xxv, i. — tediies 
Cereales , cxvi ,30. — sediiibus fru* 
mentum , a victis hostibus datum, 
trahitur , xxiii , 4i< 

Mdilitii scribse et viatores , xxx, 
39. 

JEditui sedes sacras omnes tota 
urbe aperire jubentur, xxx, 17. — 
corrupti , xxv, 7. 

^DiTi, populus Gallise Lugdu- 
nensis , v, 34* — Romanorumprimi 
socii trans Alpes , lxi, 6. — fratres 
et conssmguinei pop. rom. , ibid. — 
in eorum agros incursiones faciunt 
Arvemi , 8. — mittunt legatos ad 
Ceesarem , crvt 3. — deficiunt k 
Csesare , cvii , 66. — victi pacem 
petunt , cviii , 8. 

JEiQmxyHL mare , h. Archipelagus , 
xxiv ,. »8 , 39. —T= procellosum peri- 
cnlosumque ^ ambiens Cycladas , 
XXXVI , 43 » i^ IN T. UVIUM ET 

iElGA.TEs,iii8ul8e tres inter Siciliam 
et AfnGam Lilybso prom. objectay 
Phorbantia , ^Egusa et Hiera , hod. 
LevenzOf Fayagnama et Maretimi , 
XXI 9 lo y 49 ; XXII y 54 ; XXIII , i3 ; 
XXX 9 3a. 

^GSLEos , urbs ThessaliaBy oppri- 
mitur ab Attaio , xxxi , 4^* 

.£gb8ta , urbs Sicili» , xiii » 49« 
— iEgestam , sive Segestam , obsi- 
dioueeximit Duilius, xvii, 11. 

.^GESTAia deficiunt a Carthagi- 
nien^us ad Pyrrhum, xiv, 10. — 
a Selinuntiis pressi , auxilium im- 
plorant Carthaginiensium , xvi , 8. 

^EGiMUBns , insula ex adverso 
Carthaginis, h. Gaiite , s. Zim- 
bra, XXIX, 37. — sinum Carthagi- 
niensem clandit , xxx , a4* — a con- 
sule Marcio in potestatem redigitur, 

xux, 44« 

.£gina , insula in sinu Saronico 
inter Argolidem et Atticam , olim 
OEnone dicta et Myrmidonia , h. 
Engia , xxyii , 3o , 33 ; xxvni , 5 , 
7; XXXI, 14, i5; XXXII, 39; XXXIII, 
3o ; xxxYi , 4^. 

JSGINIElfSES > XLIY , 4^ ; XLY , a^. 

.£Giif lUM , Thessalis oppidum , 
XXXII, i5 ; XXXVI, i3 ; xtiv, 46. — 
diripitur a -Romanis , xlv, 17. 

^diriiA, Oxybiorum pppidum , 

XLVII, 3o. 

i£GiUM| Achaie opp. , h. Voltiza, 
XXXVIII, 39. — ibi Achaeorum con- 
cilium , XXVII , 3o ; xxvin , 7 ; xxxv, 
48 ; xxxvi, 35 ; xxxviii, 3o. 

^GUs , AUobrogum dux , trans- 
fugit ad Pompeium, cxi, 45. 

JEgtptus, viii , »4« — ex J£gypto 
legati Romam missi a Ptolemaeo 
Philadelpho rege, et societas cum 
eo juncta , xrv, 38. — ^gypto im- 
minent Philippus Macedoni» , et 
Antiochus Syris, reges, xxxi, i4* 
— .£gypti reges Romanis gratulan- 
tur, xxxvn, 3. — iSgypto escedere FREINSHEMIUM. 7 

jubent Antiochum Epiphanem Ro- 
mani, xlv, la. — iEgypti statu^ 
miserabilis ob scelera Physconis , 
Liii, 17. — turba in .£gypto , lxii, 
4a. — ^gypti in provinciam reda- 
cte res ordinat Caesar Octav. , 
cxxxiii, 66. — ex ^gypto annona 
urbis , 70. 

j£gtptiobum regum discordi», 
xLvi, ai. — sublatas, !»6. 

i£GYPTiACA magnitudo, cxxxiii, 
69. 

^Lius GALLUs,eques rom. pri- 
mus in Arabiam felicem signa in- 
fert, cxxxv, ao. — hostes vincit , a4 . 
— morbis fatigatus recedit , a5. 

^Elius Lamia, legatus, contu- 
meiiose habitus ab Achaeis , li , 60. 

C. ^Lius,tribunus plebis,a Thu- 
rinis statua et corona aurea dona- 
tus , XI , 39. 

C. j£lius, tribunus militum tertiee 
legionis , xli , i , 4* 

C. iDLius Pjetus, consul , xl , 37. 

L. iELius Lamia , eques relega- 
tur,ciii, II 5. 

L. iELius PiETUs, sedilis plebeius, 
ludos facit ex mulctaticia pecunia , 
X, a3. 

L. ^Lius TuBERO, legatus Pom- 
peii belio Piratico , xcix , 3i. — ex 
senatusconsulto sortitus Africam , a 
Varo excluditur , cx , 56. 

P. iELius, inter primos qusestores 
de plebe creatos , iv, 54* 

P. JBlius, legatus ad Antiochum , . 
XXXIV , 59. 

P. iELius, triumvir colonisB de* 
ducendae, xli, i3. 

P. ^Lius LiGUR resistit Mummio 
de reditu Ciceronis ferenti , ciii , 
ia6. 

P. .£lius Ligus, prsetor , xli , a. 
— consul, xLii, 9, 10. — legatus In 
Illyricum, xlv, 17. 

P. .£lius Patus, cos., viii, i5. 
P. ^Lius Pjbtus , magister equi* 8 INDEX RERUM 

tum, iritio creatos , abit magistratu, 
IX, 7. — augur,x,9. 

P. iELius Pjstus , augur , xxvii , 
36.' — moritur pestilentia, xi.i, ai. - 

P. ^Lius PiETUs , asdilis plebis , 
creatur prsetor , xxix ,38. — sortitur 
jurisdictionem urbanam , xxx , i . 
-— magister equitum, 39. — consul, 
40. — decemvir agro dividendo, 
XXXI , 4« — triumvir rebus colonias 
Kamiensis ordinandis, xxxir , %. — 
censor, 7. 

P. ^Lius TuBERo , sedilis plebis 
vitio creatus , abdicat se magistra- 
tu, XXX, 39. — praetor creatus sor- 
titur Siciliam , 40. — legatus in 
Asiam, xxxvii, 55. — praetor iterum 
sortitur jurisdictionem urbanam , 

XLIf 8. 

Q. Mmv8, tribunus plebi8,xi.i, 6. 

Q.j£i.iusP£TUS, augur,xxii, 35. 

Q. Mlius PiETUs , pontifex , cadit 
in preelio Cannensi , xxiii, ai. 

Q. ^Lius Pjetus, in locum P.iElii 
P«ti , sufficitur augur , xli, 11. — 
consul , XLV , 1 4« — sortitur Galliam 
provinciam, 17. 

Q. ^Lius TuBEHO, annalium scri- 
ptor, IV, a3; X, 9. 

Q. ^Lius TuBERo , tribunus ple- 
bis , fert ad plebem de duabus colo- 
niis Latinis deducendis, xxxiv, 53. 
— triumvir , xxxv , 9. 

Q.-^LiusTuBERo obviam mittitur 
Perseo , xlv , 7. — cura tuendi regis 
ei mandatur , 8. 

Q. ^LiusTuBERO,haedinispelli- 
culis praetura dejectus, lix, 81. 
Q. -^LIUS , Q. F. TUBERO , cos. , 

cxxxvii 9 9. 

Sex. ^lios PfiTUS,aBdilis curulisy 
XXXI , 5o. — triumvir rebus coloniae 
Narniensis ordinandis,xxxii, a. — 
consul , 7. — : in Capitolio senatum 
habet, 8. — proficiscitur in Galliam, 
g. — nihil memorabile gerit , 26. — • 
aensor, xxxiv, 44 ; xxxv, 9. ET NOMINUM 

T. ^Lius, tribunus militum ter- 
ti» legionis , xli , i , 4* 

^Emilia porticus refecta , xli , 
37. 

^MiLiA. tribus , XXXVIII , 36. 

^MiLiA , uxor P. Scipionis Afri- 
cani, xxxvm, 57. 

^MiLiA. , virgo vestalis , incesti 
damnatur , lxiii > 7 » 8. 

C. JBmilius , tribunus militum 
consulari potestate, v, a6. — contra 
^quos rem gerit , 38. — tribunus 
militum consulari potestate iterum , 
Volsinienses vincit ,33. 

L. ^MiLius, consul, vincit ^quos 
et Volscos , II , 4a. — iterum con- 
sul , Veientes pacem petere suppli* 
ces cogit, 49- — tertium consul , 54« 

L. iEMiLius , tribnnus militum 
consulari potestate , vi » x. — ite- 
rum ,5. — tertium , a i. — quartum, 
aa. — quintum , 3a. — fundit Vol- 
SC08 et Latinos, ibid. 

L. ^MiLius , interrex , vii ,17. 

L. ^MiLius, quartus decimus 
interrex, viii , a3. 

L. ^MiLius , legatus , Carthagi- 
nem mittitur, xxi , 18. 

L. iEMiLius Barbula, consul,in- 
fert bellum Tarentinis , xii, 10, 16. 
— ejus stratagema , ao. — de Ta- 
rentinis , Samnitibus et Salleiitinis 
triumphat, xiii, i4- 

L. ^MiLius MAM£BCiirus,consul, 
VII, I. — secundum consul , 3. — 
magister equitum , ai. 

L. ^MiLius Mamerciiius , ma- 

gister equitum , vii ,39. — consul , 

vm , I. — dictator , 16. — consul 

secundum , ao. — dictator iterum , 

IX, ai. 

L. TEBnLius Papus , consul , xx , 

36 ; xxm , a i. — censor , xxm , a i , 

aa. — triumvir mensarius , xxiii , 

ai. 
L. ^MiLius Papus , practor crea- 

tus, sortitiu* Siciliam, xxvm, 38. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 9 

buno iniUtuin , xxxy, 36. — tiiiiin. L. ^MiLnrs Papus , decemyir sa- 
crorum , moritur , xlii , 98. 

L. MV11.TVS Paullus, consul, xx^ 
69. — triumphat, 63. — accusatur, 
et ambustus vix eyadit, ibid. • — 
consul iterum , xxii , 35. — occidi- 
tur in pngna Cannensi, 49* — Aie- 
rat pontifex, xxiii, ai. 

L. j£Bni.iu8 Pauixus , triumTir 
coloniie deducendse, xxxiy, 45« — 
aedilis , ex pecunia damnatorum 
pecuariorum clypea inaurata in fas- 
tigio sedis Joyis posuit , xxxy , zo. 
— prsBtor, 34. — sortitur Hispaniam 
ulteriorem, xxxyi, 2. — proconsul, 
ceeditur a Lusitanis , xxxyn , 46. — 
Lusitanos fundit ,57. — yetus can- 
didatus et ssepe repulsam passns , 
XXXIX , 3a. — consul , 56. — in Li- 
gures IngKunos exercitum ducit , 
XI., s5. — oppugnatur ab Ligauni^, 
ibid. — erumpit castris ,27. — yin- 
cit Ingaunos Ligures , 38. — deque 
iis triumphat , 34« — nominatur 
patronus ab Hispanis ulterioribus , 
XLiii , 3. — consul iterum , sortitur 
Macedoniam , xLiy , 17. — eju3 , 
antequam in Macedoniam iret , ad 
populum grayis oratio, aa. — multa 
ab eo institutorum militarium in 
melius mutata ,33. — ejus oratio 
ad milites , 34« — per Perrhaebiam 
it ad hostes ,35. — ejus prudens 
ad Nasicam oratio,36. — instructo 
exercitu munit castra , 3y. — ejus 
de pugna dilata oratio , 38. — yin- 
cit Macedonas, 4i* — acceptis a 
Perseo literis , illacrymatur sorti 
humanae, xxy, 4* — ^^ ^um addu- 
citur Perseus ,7. — benigne excipit 
Perseum , eumque tacentem allo- 
quitur, 8. — peragrat Graeciam, 27. 

— Amphipoli componit res Mace- 
donias ,29. — succendit arma ho- 
stium, 33. — trajicit in Italiam, 34* 

— triumphus , ei decretus a senatu , 
impeditur a Ser. Sulpicio Galba , tri- phat de Perseo , xxxix , 4o. — amittit 
duos filios , 40. — ejus de sua for» 
tunaoratio, 41* — censor Minervam 
in aede FortunsB ponit, xi.yi, 17. — 
ejus mors et elogium , 40. — amor 
apud ciyes ,41. — funus , 4^. 

L. ^nnLTUs M. F. Paullus , cot. 
magnam pecunias vim accipit a Cae- 
sarc , cix , a , — proscribitur a fratre 
M. Lepido triumyiro , cxx , 36. — 
effugit , conniyente fratre , 5o. 

L. JEmilws Pauixus , legatus ia 
decem ad res Asias disceptandas 
componendasque, xxxyii, 55. — re- 
sistit Cn. Manlio , triumphum pl- 
tenti , xxxYiii , 44 8C[. 

L. iEMiLius Rbguxus , praetor , 
xxxyi, 45. — ei eyenit navalis pro- 
yincia , xxxyn , a , 4 et 14. — ad 
eum caduceatores ab Antiocho mis- 
si, qui de pace agerent, 18. — ha- 
bet consilium ,19. — inyadit agros 
Teiorum, 28. — contendit ad ho- 
stem, 29. — ^vincit classem Antiochi, 
3o. — oppugnat Phocaeam, 32. ejus 
triumphus navalis, 58. — vota ab eo 
in pugna aedes Larium Permarinum, 
fixaque supra yalvas ejus tabula 
cum titulo, XJL, 52. 

L. JBoaLius ScAURUs Hellespon- 
tum mittitur, xxxyii, 3i. 

Mam. i£Mii.ius, tribunus militum 
consulari potestate, rv, 16. — di- 
ctator dicitur, 17. — Veientes et Fi- 
denates praelio vincit, xviii, 19. — 
triumphans Urbem ingreditur, 20. 
— iterumdictator, 23. — quinquen- 
nalem censuram redigit ad anni 
unius et sex mensium spatium , 24. 

— a censoribus tribu movetur , ibid. 

— dictator creatur, paulo ante mo- 
tus tribu, 3i. — ejiis oratio ad po- 
pulum, 32. — ejus ad milites adhor- 
tatio, 33. — Fidenas capit et trium- 
phat, 34. 

Mam. JEmilivs , consul , iv , 53« lO INDEX RERUM ET NOMINUM M'. JEmilujs MABCBBcniirs, tribu- 
nas consulariSy iy , 6 1 . — iterum , y, 
I. — tertium , lo. 

M. iEMiLius , tribunus militnm 
oonsulari potestate, y, 3a. 

M. ^BiiiiiuSyConaBly x, i. — in 
fngam Tertit Grncos, cum Gleony^ 
mo in Italiam.classe advectos, 3. 

M. .£MiLiu8,prfBtorSicilis,xxi, * 

M. iBMiLius , pr«tor urbanus , 
xxii, 9, 33 ; XXVII, 33. 

M. ^MiLins t frater L. iEmilii 
Regilli prsetoris , decedit , xxxvn , 

M.^MiLius LxpiDus cos., XI, ag. 
I M. ^MiLn Lbpidi , bis consulis 
atque auguris , tres filii , L. , M. et 
Q. ^ ludos funebres patri , et gladia- 
torum paria duo et viginti per tri- ' 
duum in foro dant, xxni , 3o. 

M. i^MiLius, M. Lepidi filius, 
tribunus militum, xxxvii, 43. 

M. jEmilius Lspidus , sedilis cu- 
nhlif , xxiT, 43. — prsetor, sortitur 
jurisdictionem inter ciyes et pere- 
grinos , ibid. — decemyir sacrorum , 
xxTi » 23. — jurisdictione M. Atilio 
mandata , Luceriam proyinciam ha- 
bet,xxiv, 44» xxv, 3. 

M. .£milius Lepidus , legatus ad 
Ptolemaeum, xxxi, a. — ferociter 
cum Philippo agit ,18. — pontifex , 
XXXII , 7. — edilis , xxxv , 10. — 
{Atetor , a4* — sorti.tur Siciliam , 
XXXVI 9 a. -^ consul , xxxviii , 4^* 
— et quidem post duas repulsas , 
xxxix, 56 ; XL, 46. — quum ledem 
Dianse vovisset , devincit Ligures , 
XXXIX , j. — viam ab Placentia Ari- 
nunum perducit , ibid. -^ triumvir 
colonis deducendse, 55. — pontifex 
maximus , xl , ^^* — censor , 45. — 
inimicus M. Fulvio nobiliori,xxxvii, 

47 ; xxxviii , 43 , 44 ; xxxix , 4 ; 

XL , 45 , 4^' — in gratiam reconci- 
liari se cum M. Fulvio patitur, xl , 46. — princeps senatus legitur, 5i. 

— lectus secundo princeps senatus, 
XLX , 37. — lectus tertio , xliii, i5. 

— moriens vetat se sumptuoso fu- 
nere efferri, xlviii, 10. 

M. iEMiLius Lbpipus, consul, 

XLTII, 3. 

M. JBmiliits Lbpidus pr8etor,Liii, 

7. — consul , 'lv , 9. — Vaccais 
bellunl inferre prohibetur ,57. — 
non paret senatus legatis , a8. — 
proconsul , obsidet Paliantiam, lvi, 

8. — quam repente relinquit, 9. — 
unde maxima turba in ejus castris, 
10. — ab censoribus adesse jubetur, 
quod sex millibus sedes conduxis- 
set, quodque viilam altius exstru- 
ctam hab«ret , lx , aa. 

M. ^MiLius Lepidus , consnl , 

Lx, 4. 

M.iEMiLius Lxpidus, COS., XC, I. 

— ob spoliatam Siciliam metuit 
jndicinm, 9. — spe restituendo- 
rtim agrorum conciliat populos Ita- 
licos , ibid. — cum exercitu venit 
ad Urbem , 1 1 . — repeliitur, i a. — 
L, Philippi sententia contra .£mi- 
lium Lepidum, i3. — Lepidus fu- 
git in Sardiniam , i5. — ibique 
moritur , 16. — taedio et dolpre, ex 
cognito uxoris Apuieise adulterio , 
confectus, 17. 

M. ^MiLius Lepidus , interrex 
creatur, cvii, a3. — ^negat se comitia 
habiturum , a4* — domus ejus op- 
piHgnatur , lecttdusque conjugis 
Gomelie frangitnr, ibid. 

M. ^MiLius Lbpidus a Geesare 
praeficitnr urbi , cx , 7. — prsetor 
Gsesarem dictatorem dicit, 40. — 
pacem facit Marcelium inter et Gas- 
sium , ambos Gsesarianos , in His- 
pania dissidentes, cxii, 49* — trium- 
phat , cxni , 56. — cum Gsesare 
consul creatur, ibid. — et ab eo 
magister equitum adsciscitur, cxvi , 
19. — occiso GsDsare, milites in m T. LIVIUM ET 

Gampum deducit, 60. — cum eo 
per internuncios agunt Cassius et 
Brutus , Q6. — in forum descendit» 
74. — ejus dicta , et perplexa res- 
ponsa, 76 et 77. — ab Antonio 
pontifex max. renunciatur, cxTn, 
8. — venit in GaUiam, et Sext. 
Pompeium in sua jura restituit , 
35. — ei statua cquestris inaurata in 
Rostris posita , ibid. — a senatu ex 
Gallia yocatur ad auxilium consu- 
libus etBruto ferendum, cxyin, i3. 

— eum sollicitat Octayianus, cxix, 
39. *— ad Lepidum venit Antonius, 
45. — Lepidi inconstantia et teme- 
ritas yibid. — Antonium patitur cor- 
rumpere milites ,4^* — Antonium 
in castra accipit , 5o. — ejus statua 
subversa; ipse judicatur hostis, 5i. 

— senatui reconciliatur, cxx, 9. — 
congreditur in insula cum Caesare 
et Antonio , foedusque cum iis 
triumvirale jungit , 17 et sqq. — 
triumyir reip. constituendsB cum 
iis creatur, 26, — fratrem Paullum 
proscribit , 36. — triumphat in His- 
pania ,100. — consul iterum , 
Gxxii , 4a. — relinquitur ad Urbis 
et Itali» praosidium, Cssare et An» 
tonio adversus Brutum et Gassium 
proficiscentibus, 5o. — devicto Bru- 
to , eum excludere societate impe- 
rii student Antonius et Octavianus, 
cxxv ,1. — Lepidi ignavia , 4» — 
L. Antonio Romam occupante , ad 
Octavianum fugit ,49. — eum Oc- 
tavianus in Africam mittit , cxxvn, 
^ > 7- — 'Bi Siciliam ex Africa tra- 
jicit , auxilium laturus Octaviano, 
cxxviii, 47» 48' — cjus legiones male 
mulctantur , cxxix , 5. — crimina- 
tur Octavianum, 37. — corruptis 
copiis , iu castra ejus venit Octa- 
vianus, a8, »9. — Lepidus venit in 
potestatem Octaviani , 3o. — trium- 
virali potestate exsuitur ; pontifica- 
tum maximum retinet , ibid. et 4i* FREINSHEMIUM. . ii 

— supplex pro uxore , vix consn* 
lem adire potest , cxxxiii , 74. — 
eum inclementius tractat Augus- 
tus , oxxxvi , 70. 

M. iEBfiLii Lepidi, juvenis, con- 
spiratio opprimitur , oxxxin , 71. 

M. ^MiLius NuMDiDA, decemvir 
sacrorum, moritur , xxvi , 93. 

M. ^MHivs Papus, dictator, ix, 7. 

M. .^BaLiirs Papus, maximus cu- 
rio , moritur , xxvu , 6. 

M. JEmLtos Paullus , magister 
equitum , male rem gerit, x , 3. 

M.iEMiLius Regillus consul dici- 
tur a praerogativa centuria, xxiv , 7. 

— irrito eventu, 8 et 9. — flamen 
Quirinalis , 8. — flamen Martialis, 
montur, xxix, 11. 

Q. JEImilius Barbula , cos. crea- 
tus, IX, 10 , «I. — secundum con- 

sul , 3o. 

Q. .£milius Cerrxtaitus, cos. , 
VIII, 37; vid. Q. Aulius Cerretantts. 

M. iCMiLn ScAURi oratio contra 
Jugurtham , lxii, 18. — creatur 
consul, a6. — coercet P. Decium 
prstorem , ibid. — fert legem sum- 
ptuariam , «7. — legitur princeps 
senatus ,37. — scripsit tres libros 
de vita sua , 45- — triumphat ,5i. 

— viam JEmiliam munit, Sa , et 
Lxv , ai. — militem severa disci- 
plina continet , lxii , 53. — lega- 
tus , Gorrumpitur pecunia a Jugcv- 
tha , Lxiv , ao , ai. — probra in 
eum hac occasione jacta , 49* — 
censor , mortuo coliega , magistra- 
tum retinere nititur , lxv , a i. — 
designatus iterum consul , a Rutilio 
postulatur ambitus , et absolutus 
Rutilium accusat , lxvi ,16. — 
in tumultu percutitur lapide , lxx, 
a6. — a CsBpione postulatus repe- 
tundarum, absolvitur, lxxi, 24» — 
accusatus lege Varia, crimen verbo 
depellit ,43« — ejtts in filium se- 
veritas , lxxiii , 49« la INDEX RERUM 

M. JEmilws Scaurus doclt iixo- 
rem Muciam a Pompeio repudia- 
tam , cni , a3. — cum Areta bel- 
lum gerit ,54« — ejus theatrum , 
ludorumque magnificentia , cr^ , 
43, 43. — postulatus repetunda- 
rum absolvitur , cyi , 7. — accusa- 
tur ambituSy a3. — damuatnr am- 
bitus , GYii f 46. 

P. ^MiLius L. F. M. N. LspiDus, 
oos. sufTectus , cxxxi , 49- — porti- 
cnm priyatis impensis perficit, ibid. 

— censor , cxxxvi , 8. 

Q. JElMii.iu8 M. F. Lepidus con- 
sul probat ex SG. pontem Fabii- 
cium, cxxxYi, 19, ai. 

Q. JEmLius Papus cos. Etruscos 
et Boios vincit , xii , 6. — legatus, 
captiyorum redimendorum causa , 
ad Pyrrhum , xiii ,14. — cos. ite- 
rnm, 44- — censor severus, xiy, 33. 

Ti. JEmilius , consul, 11 , 61. — 
ejus res gestae in Sabinis , 6a. — 
consul iterum, dandi agri plebi 
auctor , III , I. 

Ti. ^MiLius, quinqueyir mensa- 
rius, yii, ai. — prstor, yiii, a. 

Ti. JEmilivs Mamerciiius , cos. , 
ejusque cum senatu rixae,yni, la. 

:£Bfus, seu ILsMuSjThracisB mons, 
h. Emineh Dag s. Balcan, XL , ai. 

— ex eo monte creditum yulgo 
fuit , Ponticum simul et Adriaticum 
mare et Istrum amnem etAlpes con- 
spici posse , ibid. — eum conscen- 
dit Philippus, et degressus nihil 
yulgat» opinioni detrahit , aa. 

^KARIA , Seu ArIMA, IlTARIME, Pl- 

thecusa , h. Ischia , insula in sinu 
Cumano s. Baiano (h. Golfo di Na- 
poli) yicina , yiii, aa. Gonf. Pi- 
thecusa. 

.^liTEA, Macedonise opp. , xl , 4* 

— eadem iEnia, xLiy , 10 ; 3a. — 
jEneates , xl , 4. — statum JEnese 
sacrificium, quod conditori Mnese 
quotannis fit , ibid. ET NOMINUM 

i£KEA portus ad montem Atho, 
xLy, 3o. 

MsBAs , Auchiss et Veneris fi- 
lius , I , I. — profugus yenit in 
Macedoniam , Siciliam et Italiam , 
ubi Layinium condit , ibid. — ut 
animos Aboriginum sibi conciiia- 
ret , Latinos utramque gentem ap- 
peliat , a. — ejus mors , ibid. 

iEHEAsSiLyius, rex tertius Albs, 
1 , 3. 

JEkei , yid. Mnus. 

jknei orbes positi in sacello San- 
<» , yiii , ao. — SMiea signa et li- 
mina , y. Signum et GapitoliuiD. 

.£irEsiDEMUs DYMfiUs , prsfcctus 
praesidii Achseorum Argis , xxxii , 
a5. 

^KiA , vid. Mnea, 

^KiAKUM siuus, idem qui Ma- 
liacusdicitur, xxyiii, 5; xxxiii, 3. 

Msm, oppidum Thracise , pro- 
ditione capitur a Philippo, xxxi , 
16. — conditnm abiflnea , xl , 4* — 
^no prssidium regis Antiochi de- 
ducitur, xxxyii, 60. — controyersiae 
cum Philippo de JEni piossessione, 
XXXIX, a4 9 37, a8. — ^num sibi 
petit Attalus, xlv, ao. Gonf. ad 
xLy, ag. 

JSiTEi, XXXI, 3i. — iEnii, xxxyii, 
33 ; XLV, aj. 

i£oLis , pars Asiae Mrnoris inter 
loniam et Mysiam , xxxiii , 38 ; 
xxxvi, 8, la, 18, a5 ; xxxviii, 16. 

iEpuLo , Istrorum reguius, ne vi- 
vus capiatur a Romanis , pectus fer- 
ro trajicit, xli ,11. 

^QUI , SeU ^QUANI, j£quicol£, 
^QuicuLi , ad ripas Anienis , inter 
Marsos, Pelignos et Sabellos mon- 
tes , gens antiqua Latii , hodie in 
Campa^na di Roma, I, 3a. — Ab 
iEquicolisjus, quo res repetuntur, 
Ancus Marcius descripsit, ibid. — 
pacem faciunt cum Tarquinio rege, 
i , 55. — Latinum agrum invadunt» IN T. LIVIUM ET 

ir , 3o. — vmctintur , 3i. — sedi- 
tio inter ^quos et Volscos , et atrox 
praBlium , 4o. — Romanbs bello pe- . 
tunt, 43. — oppugnant Ortonam, 
ibid. — yexant Latinos incursioni- 
bus , 48» 53 et 58. — Tincuntur, 
6o, — bello petiti a Q. Servilio vin- 
cnntur , m , a. — depopulantur 
agrum romanum, et caeduntur, 8«-^ 
obsidentes Furium consulem in ca- 
stris , a T. Quintio cseduntur , y, 3. 
— ^^qui etYolsci denuo Hernicorum 
et Romanorum agros depopulantur, 
6. — yincuntur a Lucretio consule, 
8. — rebellant , 10. — arcem Tuscu- 
lanam capiunt et caeduutur, a3. — 
pacem petunt et impetrant, 24* — 
denuo bellum moTent, a5. — ob- 
sident Minucium consulem iu ca- 
stris , a6. — adversus eos L. Quin- 
tius Gincinnatus dictator dicitur , 
ibid. — circumvaliantur et sub ju- 
gum mittuntur , a8. — denuo Ro- 
manos bello lacessunt , 3o. — ^vin- 
cuntur , 3i. — belium instaurant , 
38. — fundunt romanum exerci- 
tnm , 43. — a Valerio consule yin- 
cuntur , 60 , 61. — iterum Romanis 
bellum inferuDt, 66, — vincuntur, 
70. — rursum rebellantes vincun- 
tur , IV , a6 , et seqq. — impetrant 
inducias annorumocto , 3o. — ^qui 
et Layicani Tusculanum agrum de- 
populantnr , 45. — vincuntur , 47« 

— coloniam Volas deducunt , sed 
csduntur ,49* — parant bellum , 
53. — capiunt arcem Carventanam, 
55. — oppugnantLavicos, romanam 
coloniam , y , 16. — Romanis bel- 
lum inferunt et yincuntur , a8. — 
capiunt Vitelliam coloniam et rur- 
sum yincuntur , ag et 3i. — bel- 
lum moliuntur , yi , a. — perya- 
stantur, 4* — unde totiesyictisiEquis 
et Volscis suffecerint milites , la. 

— iterum petiti bello deserunt ca- 
stra, et prope ad intemecionem de- FREINSHEMIUM. i3 

lentur , ix ,,4^- — redintegrant bel- 
lum et subiguntur a C. Junio di- 
ctatore , x , i. 

^QuiGOLJit , 1 , 3a , n. 6 ; X , i3. 

.£qui]Cjbi.ium, areadirutSB domus 
MsBlii , ly , 16. — substructio in ea 
locata a censoribus , xxxyin , a8. 

JEQVIMMI.IVS vicus , solo SBquatuft 
incendio , xxiy , 47* 

JEquinoctium autumnale , xxxi , 
47. — sequinoctium yemum, xxxin, 
3 ; xxxyii , 9. 

Mra Hispaniensis , cxxx, 3i. 

JErarium , ly , aa. — ex eo signa 
miiitaria promuntur , ibid. et yii . 
a3. — captiva pecunia in «erarium 
illata , X , 46. — etiam pecunia ex 
venditis captivis redacta, vii , a^; 
X , 46 ; XXIV, 18 ; xxyi, 36. — aera- 
rio subveniunt privati, xix, 5i. — 
serarium sanctius , xxvii , 10. — 
pecuniam ex «Brario clam egerunt 
scribsB yiatoresque sBdilitii , xxx , 
39. — flBrarium effringit CsBsar , 
cx , 5. — quonam modo , et a qui- 
bus SBrarii cura administrata , cxyi, 
18. — serario Ciesar Augustus ex 
fisco suo pecuniam mutuam dat 
sine usura , cxxxiy , 8a. 

Mrarii facti a ceusoribus, rv, a4; 
XXIV, 18 ; XXIX, 3y; xi.iy, 16. 

JBbopus , prsBtor Epirotarum , 
XXIX, la. Cf. XXVII, 3a ; et ad xxiy', 
a4 , not. 4* 

^ROPUM inter montem et As- 
nalim , angusta valle fluit amnis 
Aous, iter exiguum super ripam 
prsBbens , xxxii , 5. 

Ais grave , ly , 4' et 60 ; xxii , 
33 ; XXXII, a6. — SBra militibus con- 
stituta , ly , 5^ , 60. — equitibus , 
y, 7. — SBs alienum RomsB maximum, 
atque inde turbsB, 11 , a3. — ac 
postremo secessio plebis in Sacrum 
montem , 33. — SBris alieni magna 
vis sdificando contracta , yi , a^. 
— hinc occasio et materia Manlio i4 mDEX RERUM ET NOMINUM Capitolioo novorum coDsiliorum , 
ibid. et feqq. — miseria plebis sere 
alieno demers» , S^.-^detere alie* 
no leXf yi » 35 , 36. — aeris alieni 
causa quinqueyiri mensarii crean- 
tur f yii , 91. — ejus dissolyendi ra- 
tio inita , 27. — seditio et secessio 
plebis in Janicnlum ob sbs alienum, 
XI ) 94 y sqq* 

i£j Gorintbium , Ln » 18. 

^Sards fluyius, xiy» 5. 

iEscuLAPius ab EpidauroRomam 
arcessitur, x, 47 ; xiy 13 ; xxix, 11. 

— ei supplicatio babetur , x , 47» 

— ejus templa apud Grsecos locis 
apricis et excelsis fere posita , xi , 
i3. — templum ejus ad urbem Epi- 
daurum, ibid. — pro eo serpens de- 
portatus Romam, ibid. et 14. — co- 
Utur apud Gartbaginienses , xyi, 5. 
— Garthaginienses in eede ejus con- 
silium babent et senatum dant lega- 
tis Persei, xli , ai ; xlii, 24. — 
ei dona yoyentur , xl , 37. — ejus 
fanum tabulis pictis ex prseda exor- 
natur, xliii, 4» — templum ejus 
Epidaurium donis opulentum, xLy, 

a8. 

^sBRiriA, opp. Samnii, hod. Iser- 
/lia , seu Sergna , coionia , in fide at- 
que officio erga populum romanum 
manet, xyi, 48; xxyn, 10. — obside- 
tur a sociis Italicis , lxxiii , 10. — 
cum M. Marcello in potestatem Sam- 
nitium yenit , 5i seqq. — inter ur- 
sbes numerari olim desiit ,54* — -'pu- 
blici consilii sedes statuitur a sociis, 
Lxxyi, a. 

iBsEBirnrA turma , XLiy, 40. 

^sxRHinns ager, x, 3i. 

^sERHiirus cognomen M. Mar- 
cello inditum , Lxxm , 53. 

JBsis fi. GallisB Gisalp. h. Esino s. 
GesAno , qui Umbriam a Piceno 
dirimit, y, 35. 

j£sQUiLi£ , y. EsquilisB. 

^SULA , (^p. Latii, interPrteneste et Tibur ; unde JSsulana arx , 
xxyi, 9. 

^tas legitima ad petendos ma- 
gistratus , xxy , a, 4* — militaris , 
XXII, iz, 8. 

^THALiA insula , xxxyii , i3. 

j£thiopb8 occidui, Lxyi, 35.— 
in eo8 expeditionem suscipit Boc- 
chus, 36. — ^thiopum fuga et 
damna , ckxxyi , 16. — paz eos in- 
teret Romanos, 17. 

iETHiopiJE primum illata romana 
arma, cxxxyi, i5. 

Mthjl , SicilisB mons , h . Mongi" 
bello , Monte Gibello , xxyi , 29. 

— ignem yomit, Liy, la. — ejus 
horribile incendium , lxi , 4t> 

iETOLiA , pars Helladis , hodie 
Ulania yel Romelia : unde iEtoli , 
xiy, 36. — horum foedus , xxxii , 
19 , a. — concilium et foedera cum 
Romanis , xxyi , a4. — adyersus 
Phiiippum bellum moyent, ibid. 
— ^bellum inferunt Acarnaniss , a5. 

— depopulantur Acbaeos , xxyii , 
a^. — yincuntur a Philippo, 3o. 

— animos tollunt a romana so- 
cietate et post Attaii adyentum, 
xxyiii, 5. — saltumThermopylarum 
insidentes , a Philippo funduntur , 
7. — pacem faciunt cum eo , xxix, 
xa. — ad edk legatos mittit Philip- 
pns, ne adyentu Romanorum fidem 
mutent , xxxi « a8. — cum Athama- 
nibus bellum inferunt Philippo , et 
ab eo cseduntur, 41 • — deserunt 
castra, etin j£toliam fugiunt, 4a. 
iBtolorum juyentus iniEgyptum ad- 
yecta , 43. — legatorum cum Attalo 
et Romanis colloquium , 46. — con- 
cilium Heracleam indictum , ^xm, 
3. — ab eorum «quitibus regii fu- 
gantur , 6. -^ eorum eques in Gvm- 
cia est longe optimus , pedite inter 
finitimos yincuntur , 7. — eorum 
querelae , insatiabilis ayiditas prse- 
dsB et arrogantia , 11. — inter eos et m T. LIVIUM ET 

Quintium de Thebis Phthioticis dis- 
ceptatio , z3. — pacis cum Philippo 
leges non approbant, xxxi ,35. — ' 
ingenio inquieta gens , 44* — ^to- 
lorum anuni cur alieDati a societate 
romana , 49* — invehnntur in Athe- 
nienses^etRomanos insimulant frau- 
dis ) xxxfCY, a3. -^ concitant Antio- 
chnm Philippnm et Nabin ad hel- 
lum romanum, xxxt, ii » i3. — 
decretum faciunt quo arcessitur 
Antiochns ad liherandamGrsBciam, 
33. — occupant Demetiiadem ur- 
bem , 34» — Nabin interficiunt , 3S. 

— caeduntur a Lacedemoniis, 36. — 
Chalcidem oppugnare tentant, 3^. 

— Antiochum appellant imperato- 
rem , 45. — ^Stolorum principum 
cum Chalcidensibus colioquium , 
46. — tentant socios Romanorum, 
4y. — se conjungunt Antiocho , 
xxxTi »9. — includunt sese Hera- 
cletBy et juga montis OEte occupant, 
16 . — caeduntur , 18. — Heracle» 
obsidentur , aa. — permittunt se 
in fidem Romanorum , et graTibus 
consulis imperiis rursus ad hellum 
incitantur , a8 et a^. — obsessi in 
urbe Naupacto implorant opem T. 
Quintii , 34* — impetrant inducias, 
et legatos mittunt Romam , 35. — 
hi infecta pace dimittuntur, xxxtii, 
I. — -iEtoli occupant montem Co- 
racem , 4* — impetrant a consule 
L. Scipione inducias sex mensium, 

7. — pax conTenire non potest, 49» 
— ^inferunt hellnm Dolopias et Atha- 
manisB, ibid. et xxxnn , i.^pacem 
petnntaM. FuWioconsule, xxxTin, 

8. — legatos mittunt Romam , 10. 1 

— leges pacis cum JBtolis , 11. ~r- 
de iis 6(inmphat M. FulTius, xxxix, 
5. — ewtim mutuis csdibus in se- 
met ipsos Tersus furor, xi.i, a5, %y; 
XLii , a , 4, 5. — eorum discordias 
sopit Mareellus , xlii , 5.— occur- 
runt acHrdidati L. .£milio Paulio, FREINSHEMIUM. i5 

XLT, a8. — eorum querelfe depr]nci<« 
pibus suis interfectis aut in exsilium 
actis, ibid. — de eo negotiocognitio 
et judicium , 3i. — iBtoli, gens 
inquieta, rapax, superba, impro- 
ba , Tanissima et ingratissima , 
xxTi, a5, n. 6; xxtii, 3o;xxxi> 
a8 ; xxxni , 11 , 44 ; xxxn , 17. — 
umbilicum Grscise incolnnt, xxxr, 
18. — cousilium habent Thermi 
(PansBtolium), xxxi, ag , n. i; 
xxxTi , i5. — et Naupacti , xxxr, 
ag, n. 5 ; xxxt, la. 

C. Apranius , xi.ni ,18. 

C. ApRAifius Stellio , preetor , 
XXXIX , a3. — triumvir colonias de- 
ducendsB , 55. 

L. ApRAirius consul designatur , 
cni, 4a. — sahandi, quam negotio* 
rum peritior, 55. — legatus Pom- 
peii in Hispania , cx , i a. — ad lief- 
dam pugnat cum Cssare , i5. — 
comitatum Csesaris aggreditur , et 
sagittarips Ruthenorum intercipit, 
17. — Octogesam petit , aa. — in 
magnas difficultates conjicitur a 
Caesare , a6 et 3i. — a Cassare sup- 
pliciter Teniam orat ,33. — impe-^ 
trat , sub conditione dimittendi 
exercitus, 34. — ad Pompeium pro- 
ficiscitur , 35. — in Africa rursus 
fugatur a Cssare , cxit, 37. — ca- 
pitur a P. Sittio ,63. — occiditur 
jussu Caesaris , ibid. 

T. Afrakius , dux ftociomm itali- 
corum , fundit Cn. Pompeium , 
X.XXI11 , 19. — in prseho occiditur , 
zjcxiT, a. 

Apri mobiles et infidi, xxix , 3. 
— sine amentis Jacula manu tor- 
quere soliti, i.xti , 37. 

Africa : de Africa iuTadenda Ro- 
mani consultant, xtii, 39. — in A- 
fricam consules trajiciunt, xTiii, 11. 
-r- Africam prsesidio firmat Hanni- 
bal , XXI , . a a. — in Afi-ica res parum 
prospere gestse a SerTilio cousule , i6 INCEX RERUM 

XXII, 3i. — eam populatnr M. Va- 
lerius Messala , xxyn , 5 , 39. — in 
Africam trajicit Scipio , xxix , 36 , 
37. — Africa in proyincise formam 
redacta, li, 55. 

' Afriga, vox germanica, i.'xxiiy 
35. 

Apricavjb ludisCircensibus exhi- 
biteB, xzjy, 18. 

P. ApRiCAirns , yid. Cornelius. 

Africum bellum PoBnorum cum 
mercenariis suis , xxi , i et 41. 

ApRiGusyentus, xxyi, 4^9 xxx,a4. 

Agalsus , equitum prsefectus , 
xLiy, 3o. 

AGAMEJinroN, rex ille regum, Au- 
lide ad Dianas templum nayibus 
cursum ad Trojam , filia yictima 
aris admota , petiit , xly, 27. 

AGAMEMEroniA classis raille na- 
yium , XLy , 27. 

Jgasones adjuyant yictoriam Ro- 
manorum , yii , i4> i5. — cum 
equis phaleratis dono dati, xlhi, 5. 

Agassa , siye Agass£ , Thessaliae 
opp., xLiy, 7 ; xLv, 27. 

Agathocles 9 rex Syraciisanus , 
conjicit Carthaginienses in magnum 
discrimen, xyi, 9 ; xxyiii ,43. — 
yocatus a Tarentinis, xii , 14. — 
ejus exitus , xiii , 49* 

Agathyrita, oppidum Siciliaein- 
ter Messanam et Panormum, ubi 
nunc S. Marci oppidum , coUuyiei 
homiuum perfugium , xxyi , 40 ; 

xxyii, la. 

Agenia, legio Macedonum, xlii , 
5 1 , 58. — agema equitum , xxxyii, 
40. Vid. Exc. ad h. 1. 

Agspolis , princeps legationis 
RhodisB , XLy , 3 , n. a. 

Jger: lex,ne quis plus quingenta 
jugera agri possideret , a tribunis 
piebis promulgata , yi , 35. — ager 
captus ex hostibus yiritiin diyisus 
a Ser. Tullio , i , 46. — ejus jugera 
bina colcmis diyisa, yi , 16 , 36. — • ET NOMINUM 

ager Tarquiniorum consecratus 
Marti , fuit deinde Martius campus, 
n , 5. — sacer Apollinis , xxxii,.4o, 

— sacer Milesiorum , xxxyiii, 39. 

— agri assignati priyatis pro pecu- 
nia , XXXI , i3. — agris donati mi- 
lites , XXXI , 4 9 49 » XXXII , i . — 
ager publicus , materia seditionis 
Romse, Lyiii, 3. — quem possessores 
sibi paulatim mancipant ,4« — et 
per mancipia colunt , neglectis in- 
genuis , 5. — quod Licinia lege cor- 
rectum, 6. — circa eam rem actiones 
Tib. Gracchi , 8 , sqq. — agris diyi- 
dendis triumviri ,27. — ob agrorum 
diyisionem urbanse turbee, lix, 72. 

— ejusque rei difficultas , 73. — 
agrorum divisio , ferente legem Cae- 
sare consule, ciii^ 93. 

Agesimrrotus praeest classi Rho- 
diorum , xxxi, 4^ 9 47 9 xxxii , 16, 
3a. 

Agesipolis , princeps exsulum 
Lacedaemoniorum , xxxiy, 16. 

Agesipolis , princeps legationis 
Rhodiae ; yid. Agepolis. 

Agger ex gadayeribus^ cxy , 55. 

Jglaspides , milites , XLiy , 4^ • 

Jgmen quadratum, yii , 39 ; xxxi, 
37 ; xxxix, 3o. 

Jgnus mactatus ad sanciendam / 
promissorum fidem, xxi, 45. 

Agrjei , ^toliae populus , xxxii , 
34. 

Jgraria lex quando primum lata, 
II, 41 • — tribunis piebis semper 
materia seditionum fuit, yi, 11. — • 
ob leges agrarias discordiae, iii, i ; 
ly, 48; VI, 35; yii, 16. 

AGRAyoNiT£,popuIi illyrici, xLy, 
26. 

Agriaites , populus Thraciae , seu 
Pannoniae , xxym , 5 ; xxxin > 18 ; 
XLii , 5 1. — bellicosum genus , xLiy, 

*'• 

Agrigentum, s. AcraGas , h. Gir- 
genti, opp. SiciliflB maritimum , xxv, IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. •7 s3. — ab Himilcone recipitur, xxiWf 
35. — proditur Romanis , xxyi , 4o* 

— obsidetiir a Romanis» xti» 49- 

— capitur, 58. — diripitur a Pcenis , 
xmi, 38w 

M. Agbippa fratris sui salutem a 
Cosare impetrat , cxnr , 64» — Cas- 
sio accusator appositus , cxx, 7. — 
obsidet L. Antoninm Pemsise,Gxxv, 
3i. — dnas legiones Antpnianorum 
ad se transducit , cxxti , 3%, — oon- 
sul , Galliam rebellantem compescit, 
cxxviii, a8. — triompbum recusat, 
ibid. — portum Julinm fecit, ag. 

— ducit Pompoaiam, Attici filiam , 
44- -r lustrat classem , qu» tempes- 
tate perit , xitT, 4^- — pognat cum 
Pompeianis , cxxix , 7. — Casa- 
rianos ingenti periculo liberat, ib. 
17-19. — corona aurea rostrata do- 
natur a Csesare, 37. — honores ei 
decreti ,43* — ssdilitatem suscipit , 
cxxxi ,49* — opera ejus pubiica , 
5o. — liberalitas in populura, S2, 

— Matbematicos urbe pellit, 53. 

— multas Antonii naves capit , 
cxxxn , a6. — navali pugna Nasi- 
dium vincit, 3i.. — in Actiaca pu- 
gna universe classi prseficitur , 58. 
-^ princeps amicorum Octaviani , 
Gxxxm , ai. — ei suadet ut rempu- 
blicam reddat , cxxxiv ,8. — se- 
cundum oos., 80. — eum omni bo- 
nore CsBsar sBqoat sibi , ibid. — 
«ororis ei filiam dat uxorem , ibid. 

— tertiura cos. , 84. — septa dedi- 
cat , cxxxv ,4* — raultis operibus 
Urbem exomat , inter qu» Pan- 
tbeon , 17. — in Syriam mittitur, 
39. — Juliam^ducit uxorem , cxxxvi, 
19. — tribunitisB potestatis collega 
declaratur ab Augusto , 36. — Ju- 
dseis confirmat privilegia ,63. — 
ejus modestia , mors et laudes , 
72-73. — ejus mors prodigiis 
prasnuntiata creditur, yS. 

Agrippa, Tiberini filius, rex Al- 

XJ.I, Pan a. — • Index Lir. bas , 1 , 3. — Agrippa primum pr«- 
nomen , postea cognomen fuit, m , 
3a,7. 

A6!iov Illyriorum rex,xx, s5. 

Ahala , vid. Servilius. 

Aharka , Etrurice opp. , x , a5. 

AHB1IOBA.RBUS, vid. I>omitius. 

Aio LoGUTio templum, v, 5o. 

Ala equitum, xxvn, s6. — trecen- 
torum, XXIX, i. — ^mille, xxxvii , 4o. 
— abi Campanorum, quingenti equi- 
tet , X, 19. — ala regia, xxxvn, 40. 

— ala sacra equitum Macedonum , 
XLU , 58 , 66 ; xliv , 4^. — in alas 
divisus socialis exercitus, xxxi , ai.' 

— dextra et sinistra alss peditum 
sociorum , xxvii , a. — sinistra ala, 
XXV, ai. 

Ai.ABA]rDA , Caris opp. , xxxiii , 
18; xxxviti, i3. — armis expugna- 
tur, Gxxvii , i5. 

ALl.Bl.VDRirSKS , xxxviii , i3. — 
Alabandeni, xlv, a5. — apud eos 
teraplnm urbis Rom« , ludique an- 
niversarii ei Divae instituti , xLni , 
6. — acie vincuntur a Rbodiis , xlv, 
a5. — in Alabandenses saevit Labie- 
nus, cxxvn, i5. 

Alahdbr , Pbrygi» fluvius , 
xxxviii, 18. — ejus fontes , i5. 

Alares cohortes , x , 40. 

Alarii equites , xxxv, 5 ; XL, 4o. 

ALi.TRiirATiBUS SU8B lcgcs rcddi- 
tse,ix, 43 , 44* (Alatlium s. Alatrium, 
opp. Latii, bod. Alatri,) 

Alba sedes Capu» , ^xii , 9. 
Conf. XL, 4^' 

Alba in iEqnis ( Alba Fucentis 
s. Fucentia ad Fucinum lacum in 
Marsis ) coionia , x , i . — negat esse , 
unde pecuniam militesque Romanis 
dare possit , xxvii ,9. — baec mul- 
ti|dicia dare cogitur, xxix, i5. — 
eo in custodiam raissus Sypbax , 
XXX, 17, 45. 

Alba Lorga in Latio ab Ascanio 
condita , i , 3. — orionda ab Lavi- 

1 i8 INDEX RERUM ET NOMINUM ' nk) , a3. — diruta , xxix , 7 , Sg ; 
XXX , 17 , 45. 

Alba Stltius, rexAIbic , i , 3. 

Albaitus xnons, i, 3. — in eo 
ferise latinse actfc , i, 4^ > ^* — ^^ 
triuinphatum , xxvi ,11; xxxiii , 
i3 ; XLii ,11. — lacus ( h. Lago di 
Castel Gandolfo ) crescefis et emis- 
sus, V, i5 sq. — ager, vi , ^i. — 
«des dedicata, xly, i5. 

— Albaha vallis , iii , 7. — arx , vii, 
»4. — Albani reges , i, 3. — inter Al- 
banos et Romanos ortum belluiri , 
I, aa , 23. — tergeminorum utrim- 
que fratrum virtuti res permittitur, 
94> — Albani ditionis romanae facti, 
21 5. — parum fidos se Romanis so- 
cios praebent , 17. — eorum dux 
Metius Suffetins supplicio afficitur, 
28. — Albani Romam migrant , 29. 

— Albanorum principes in Patres 
lecti , 3o. — Albani patrio ritu sa- 
cra facere jubentur, 3i. — Cceiium 
montem inhabitant , 33. 

ALB4]ri ad Gaucasum victi a Pom- 
peio pacem veniamque petunt, ci , 
17-19. — fratres se Romanorum 
ferentes , 19. — victi iterum , 35. 

Albkksis ager, xxvi, 11. 

ALBnrGAUni Ligures , xxix, 5. 

L. ALBiirins , inter primos tribu- 
nos plebei, 11, 33. 

L. Albivius virgines vestales sa- 
craque in plaustrum imponit et 
Csere pervehit , v , ^o. 

M. kt^imivs plebeius , tribunus 
militum , vi , 3o. 

P. ALBiKovA.irus , factionis Ma- 
rianae , hostis judicatur, lxxvii, 27. 

— profugit ad Sullam , lxxxviii, 3. 
C. Albius GA.LEifUs , gregarius 

mi ks et princeps seditionis in castris 
Scipionis, xxviii, 24. — virgis ca- 
sus, securi percutitur, 29. 

C.ALBIU8GARRI]!rAS,COS.,GXX,IOI. 

C. AlbiusCa.rri948, unus c du- 
cibus Marianae factionis, lxxxv, i5. T. Albucius , proprsetor Sardl* 
nise, damnatns , lxvii, 49» — ^jus 
vanitas , 5o. — an in Albucium 
dixerit Q. Mticius augur , 5i. — 
Albucius fert exsilium sapientins 
quam antea imperinm ,53. ' 

Albula , vetus nomen Tiberis 
fluvii, 1 , 3. 

Album in vestimentum addere 
vetantnr ii qui honores petnnt , iv , 
25. — albo politse columnse , xl , 5i. 

Alcs , urbs Celtiberie , in dedi- 
tionem venit , xl , 48 et 49> 

Alchaudovius Arabs , Rham- 
baeorum rex , accfedit ad partes 
Caecilii Bassi , cxxi , 3. 

Alcibiadbs , exsul Lacedsemo- 
nius, xxxix,35. 

Alcis Minierva, xlii, 5i. 

Algoh Saguntinus , transfuga ex 
oratore^ xxi, 12. 

Aleria., urbs Corsicse , xvii, i5. 

— expugnatm* a Romanis, 16. 
Alesiam Vercingentorix defen- 

dit , cviii , 5. 

Alesum, opp. captum, xvi , 16. 

Aletbs , Hippotis filius , conditor 
Gorynthi , lii , 16. 

ALEXAMEirus , princfeps ^tolo- 
rom,xxxv, 3^. — Nabin occidit, 35. 
— obtruncatur a Lacedsemoniis, 36. 

Alexabdri MAGiri rerum gesta- 
rum setas , vm , 3. — ei parem desti- 
n^ntL.Papirium Cursorem , ix, 16. 

— ejus coliatio cum Romanis duci- 
bus, 17. — ejus vitia, 18. — fortunae 
Alexandri coliatio cum |K)puli ro- 
maui fortnna , ibid. — collatio co- 
piarum ejus cum romanis copiis , 
19. — numerus earum , ix , 19 ; 
xLii, 5i. — regnavit tredecim an- 
iiis , xLVy 9. — ejus monumentum , 
cxxxiii ,65. 

ALEXAirDER, Epiri rcx , iii Italiam 
classem appellit , viii , 2. — adver- 
sus eum , exscensionem facientem , 
pugnant Samnites et Lucani ^ 17. m T. LIVIUM ET 

— pacem facit cum Romanis, ibid. 

— ejus fata , res gestae et mors ,24. 
— ejus uxor Gleopatra , soror Olym- 
pias ; quarum altera mater Alexan- 
dri Magni , soror altera fuit , ibid. 

AuEXAiTDEB , magister equitum 
apud Epirotas , xxxii , 10. 

Ai.BXA]fDE&, princeps iEtolorum^ 
ejusque oratio in Philippum , xxxii, 
33. — Romanos insimulat fraudis 
xxxiYy a3. 

AuxABDERMegalopolitanus, se 
oriundum a Magno Alexandro fert , 

XXXV, 47« 

Ai^EXABDBR Acarnan , xxxv ,18. 

— ejus oratio » ibid. — moritur , 

XXXVI, ao. 

AxjsxANDEB Beboejeus suffocat 
Demetrium,Philippi filium,xi., a4. 

Albxabdeb, filium Antiochi sefe- 
rens, syriaci regni heres ab senatu 
agnoscitur , xi.vni , 8. — turbat 
Syiiam et Demetrium regem occi- 
dit, I., la et i3. — occupat Syriam 
et pessime imperat, 14* — belium 
inter eum et Demetrium , filium su- 
perioris Demetrii , 1.11 , 38 et seqq. 

— victus Alex. fugit in Arabiam, et 
ibi trucidatur , 46. 

Ai.EXAin)EB. Zabika, quidam ju- 
venis .£gyptiacus , constituitur rex 
Syrise , lx , 5i , 5a. — vincit Deme- 
trium , 53. — offendit Ptolemseum , 
Lxn , 3o. — ejus virtutes , 3i. — 
Alexandrum bello petit Grypus , 
Demetrii fiiius , ihid. — caeditur ac 
fugatur Alexander, ibid. — ejus sa- 
criiegia, et in «uicrilegio periculum , 
xxxn, 33. — a latronibus captus et 
ad Grypum perductus, interficittir, 

34. 

ALEXAirDER JABir£Us,rex Judseo- 
rum , utviii , 85. — Ptolemaida ob- 
sidet , ib. — vincitur a Ptolemseo 
Lathuro, 91. 

AiiExabdeb, AristobuH fiiius natu 
major , cum patre e Judaea abduci- FREINSHEMIUM. 19 

tur a Pompeio , <;[ii , 69. — effugit, 
ibid. — vincitur a Gqbinio , cv, 11. 
— in deditionem venit , ibid. — re- 
cuperatprincipatum, 45. — iterum 
vincitur a Gabinio , 46. — a Scipione 
securi percutitur , cx , 49* 

Ai.BYAirDEB, classis Rhodise prse- 
fectus , vincitur a Murco , cxxii , 
17, 18. 

AxBXAHDBB, Antouii et Cleopatrse 
filius , cxxxi ,46. — a patre , rex 
Armeni« et omnium trans Euphra- 
tem gentium ad Indiam usque , de- 
claratus , ibid. — incolumis serva- 
tus a Ccesare victore , cxxxiii , 63. 

A1.BXAKDBB , filius Persei , xlii , 
5a. — ducitur ante currum JSmilii 
triumphantis , xlv , 3^. — Albam 
in custodiam mittitur cum patre, 
4a. — tolerat se artibus fabriiibus, 
XLVI , 16. 

Albxakdeb , .£gypti rex, vid. 
Ptc^emseus. 

Albxabdria in JEgyjpto cor^dita , 
VIII , a4' — frustra tentatur ab An- 
tiocho, XLv, a. — civium paedibus et 
fuga vacuatur , liii ,18. — Alexan- 
drise sub dpmibus specus effos&i ad 
servandam aquam e Nilo exceptam, 
cxii ,63. — Alexandriam ingredi- 
tur Csesar Octav. , cxxxin , 53. 

Alexabdbia Tboas in Troade, 
Asise rainoris regione , h. EsAi 
Stambol, i. e. vetus Coustantii^opo- 
lis , XXXV , 4^ i xxxvii , 55. 

Albxa» DBiBi legati queru ntur de 
Antiocho, xliv , 19. — ab Alexan-. 
drinis centum iegati Romam missi , 
civ, 75. — pierique occidmitur a 
Ptolemaeo, ibid. 

ALEXABOBuri a Gabinio vincon- 
tur, cv , 43. — eorum rabies ob fe- 
lem occisam, 44* — bis navali prseiio 
vincuntur a Csesare, cxu, 69. — 
se dedunt ,83. 

Alexonis Achsei eximia erga Poe- 
nos fides, xix, 5,6. 

2. io INDEX RERUM 

Amidum, oppid. Latii in ^ais, 
m, a; xxi, ^ ; xxti, g, 

A1.6ID11S , Latii mons , iii , a3 ; 
xxT, 17 ; XXIX, 3o; iv, %6. 

ALimiB, oppidum Phrygi» maj. , 

xxxviii, i4- 

AupHSRA, ArcactisB urbs, xxtiii , 
8 ; XXXII , S. — eam Philippus re- 
stituit Megalopolitis , xxviii , 8. 

AixiA , fl. Latii , h. Bio di MhsOy 
vel S. Giovanni della Terre, qui 
infra Castel Giubiho Tiberi raisce^ 
tur, V, 37 ; VI, a8 ; xxii, 5o, S^. 

AxxiKirsis dades et dies , v, 38 ; 
vf , I ; xxn , 5o ; xxxvi, 17. 

A. AixiBHUs auxilia mitdt Giesari 
m Africam, cxiv, 17. — legatns 
Dolabelt» cum exercitu in Gassii 
partes transit, cxxi, 10. 

L. Auusvus, aedilis plebis , diem 
dicit Veturio, iii, 3i. 

AixiFJE , opp. Samnii , h. AUfe s. 
Atifi, viii , a5 ; IX , 43 ; xxix , 18. 

— a G. Marcio Rutilo consule vi 
eaptsB , IX , 38. 

ALi.iFA.in7S ager , xxn , i3 , 17 ; 

xxn, 9. 

A1.LTFATSS popult, IX , 4a* 
AijjOBRogss in GalliaNarbonensi 
a ripb Rhodani ad lacum Lemanum 
colentes, xxrv, 3i. — bello petun- 
tur, Lxi, 8. — eorum legati a Ga- 
tilin» sociis soUicitantur , cu , 89. 

— Lentulum dissimulautem coar* 

guunt, 94« 

Allobhogigi oognomen adsciscit 
Q. Fabius, lxi, 46. 

Aixucnjs,princeps Geltiberorum^ 
XXVI , 5o. — sponsam pudice ser- 
vatam a Scipione recipit, ibid. 

AxjiAirA. , Macedoniae urbs , ad 
Axium fl. , xLiv, 36. 

Ax.op£, Locridis opp. , xxii , 56. 

ALOPBGOirirBstTM , Thraci» vel 
Ghersonesi Thrac. oppid. , recipit 
Philippus, XXXI, 16. 

AxioBcus Hispanus, se pacis Han- ET NOMINUM 

Bibalem inter et Saguntinos inter 
pretem fore poHicetur, xxi, 11. — 
ejus oratio ad Sagnntinos i3. 

Alpbs , I , I. — a Gallis primum 
transitSB, v, 34. — ab Hannibale^, 
XXI , 38. — hieme ckius« , xxvii , 
36. — prope inexsuperabiiis fiiiis 
inter Italiara etGalliara, xxxix, 54. 

Alpbs Maritimas , cin , i38. — 
Pennin» et Graia}, ibid. et i43. 

Alpibje gentes , maxime R«ti , a 
Tuscis originem ducunt , v , 33. — 
reoipiunt Hasdrubalem , et sequun- 
tur ad bellum , xxvii ,39. — a Serv. 
Galba vincuntur , cnr, 64 et 65. 

Alsxum, opp. Rtruriae, h. forsan 
Palo : unde Alsiensis popnluA , qui 
sacrosanctam vacationem habere se 
frustra jactat, xxvii, 38. - 

Altbjba, V. Garteia. 

Altikius, V. Dasius Altinius. 

Altvx castrum , v. Gastrum. 

jihmine oblita turris lignea re- 
sistit ignibus,Lxxxi, i3. 

ALTATTosihGalatia, XXXVIII, 18. 

Amadogus, dux Tfaracum , capi- 
tur a Philippo, xxxix , 35. 

AxABus mons , cviii , 4^, — in 
eo Giceronis res gestse, 43. 

Amabthtbidis DiABAsacrum an- 
niversarium Eretrise, xxxv, 38. 

G. Amatius, humillimaB sortis ju- 
venis, G. Mario, G. F. se progeni- 
tum fert , cxvi ,111. — ejus audatcia, 
ibid. — et supplicium , iia. 

Amazovbs : de iis quae fabula 
narretur, ci, 37. 

Ambabbi in Galliu Geltica s. Lu- 
gdnnensi cis Ararim , v , 34. 

Ambioatus , rex Geltarum , exo* 
nerat prsegravante turba regnum , 
V, 34. 

Ambiobix , Eburonum dnx , Ro- 
manos csedit, cvi, la. — victus a 
Gaesare, i5. — Germanos cis et ul- 
tra amnem sollicitat , cvii ,4. — 
Romanos insequentes effugit, 1 1, i3. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. ai ^mbitus : de eo leges late , yii , 
i5 ; XI., 19. — reprimitur, cxLy 16. 

Amb&acia^ Epiri o|ip. , h. VJrta^ 
ad Arachthum, seu Arethonteni fl., 
xxxn , i5 ; xxxyiii, 3,4; xi.n, 67 ; 
xLiii , aa ; xi.iy, i. — cgus sitas, 
XXXT111 ,4-^ — oj^ugnatur a Ro- 
maiiis ,5. — se dedit, 9. — Pyrrhi 
olim regia , xxxviii , 9. 

Ambbagibvms accusant M. Ful- 
vium consuiem, xxxviii, 43. — se- 
natuiiconsuitum in gratiam Amhra- 
ciensinm, 44- 

Ambracius sinus in Epiro , hod. 
Goifo d'Arta s. di Larta , xxxu, 14 , 
i5 ; xxxTiii, 4 *9 xLiii, ai. 

Ambrohss , socii Teutonnra , 
1.XVIH, 16 et 17. — cognomen hoc 
sihi sumpserant ex latrocinandi ii- 
ceiitia , ibid. — oUm fuerat Ligu- 
rum nomen , ibid. — vincunlur a 
Liguribos et Romanis, 18. 

AMnaTsus , Phocidis opptdum , 

XXXI 1, 18. 

Ambustus , V. Fabius Ambustus. 

Ainenta jaculorum huuiore ne- 
bulse emoliita, xxxvii, ^\. 

AMER101.A, opp. Latii vel Sabino- 
rum , a Tarquinio Prisco captnm , 
I, 38. 

Amia Rom. differunt a sociis ^ 
XLYy a5 , 7. — non ex dictis , sed 
ex factis pensandi, xxxrv, 48. 

Aimcidas immortales, inimicitias 
mortales debere esse , xi. , 4^* 

Amicuiam porpureum dono mis- 
sum reginsB JEf^ypd Cleopatrae , 
xxxvii, 4« 

Amisus obsidetur a Lucullo, xcvi, 
3o, 3i. — capta ardet, xcvii, 47« 
— ejus conditores , 49* — expugna- 
tur a Phamace , cxii , 90. — liber- 
tate donatnr a CsBsare, cxiii , a5. 

AMiTERMuri pollicentur Sci{'ioni 
milites , xxviii, 45- 

AMiTERifijrus ager, xxi, 62. 

AMiTtuniM, oppid. SabiBorum , h. S, ViUorino , x, 3^; xxvi , 11 ; 
XXXVI , 37. — cMpitur^le Samnitthas, 
x, 39. 

Ammobius crudeliter se gerit in 
. administratione regm Syris , l , 14. 

— insidiis appetit PtolemaBum Phi- 
lometorem , Lii , 39. — in muliehri 
stola interficitur, 41 • 

Amphiloohi , xxxii, 34. — Mib- 
acti ab iEtolis , xxxvin ,3. — op- 
pugnantur a Perseo , Philippi iiiio , 
xxxvm ,5,8. 

Amphii,ocbia , pars Acarnauiae , 
<;uju8 caput fuit Ai'gos Amphiio- 
chium, h. Fiioquia, xxxviii, 33« 
— ^tolorum fuerat , ib. 33 et 34« 

Amphii.ochus vates Orofit colkur 
pro Deo , xi.v , 17. 

Amphipous , urbs Edonidis in 
Tliracia s. Macedonia adjecta , ho- 
die EmboU, xl, 34» 56; xliii, 7; 
xLiv, 34 , 4^ 9 44 » ^c. ; xLv , 6 , 

9 » a^ > ^9- 

Amphissa , opp. Locrorum Ozo- 

larum , h. Salona , xxxvii , 5. 

Ainpliiifieatrum Caesaris, cxv, 30. 

— Statilii Tauri , cxxxin , 77. 
AmpJiorts navium , xxi , 63. 

T. Ampius , tribunus plebis , pri- 
vilegium fert in gratiam Pompeii , 
cii,47. 

Ampiiati rei , iv, 44» xliii, j. 

Amulius pellit Numitorem fra- 
trem majorem , et , ut spem partus 
Rheae Silvise adimeret , eam Vesta- 
lem legit , i , 3. — Amulio Remus 
captus traditur , 5. — Amulins ob- 
truncatur , et Numitor restituitur , 
ibid. et 6. 

Amusitus, princeps Ausetanorum, 
,ad Hasdrubalem profugit, xxi, 61. 

Amycl^, opp. Lacoiiicse, h. Scia- 
vocliori, XXXIV , 38. 

Amyitaiider , Athamanum rex , 
XXVII , 3o ; XXIX ,13; xxxii , 36. — 
veiMt in castra Romanorum , iisque 
auxiiia promittit, xxxi, 38. — Phe- aa INDEX RERUM ET NOMINUM cam oppidum capit , et Gomphos 
atque Thessaliam populatur,xxxii^ 
14. — cum Athamauum peditum 
ducentis et mille se jungit Quiiitio 
consuli , XXXIII, 3. — tenet castella , 
quae per belli tempus Philippo ad- 
emerat , 34* — evtm tentat Antio- 
chus , XXXV , 47« ' — Antiocho se con- 
jungit , XXXVI » 7 , 8 , 9. — cum 
Athamanum juventute occtipat Pel- 
linsBum , 10. ^ cum conjuge ac 
iiberis Ambraciam se confert, 14. 

— eum sibi ab iEtolis dedi petit M. 
Acilius Glabrio consul , a8. r-^ Za- 
cyntho donatur a Philippo , rege 
Macedonum , 3a. — ope iEtolornm 
restituitur in regnum , et pellit Ma- 
cedonas ex Athamania, xxxvm, i. 

— mittit iegatos Roniam et ad Sci- 
piones in Asiam, 3. — venit in castra 
Romanorum , et efficit ut Ambracia 
se dedat Romauis, 9. 

Amyhtas ad Antonium mittitauxi- 
liares copias, cxxxii, 17. — transit 
ad Gsesarem , 3i. — ejus mortui 
regnum in provincis formam redi- 
gitur, cxxxv, i5. 

Ahabu&a, Pisidise aut Amyntse 
filius Philippus, xjuv, 9. — Phrygi» 
opp. , XXXVIII, i5. 

Anaghia , caput Hernicorum in 
Latio, h. Anagni , xiii, la; xxvii, 
4; XLV, 16. 

AvAGifiiris civitas sine latione 
suffragii data, ix, 43. 

AiTAGraiuM compitum , xxvu, 4« 

AirA.GViiru8 ager , xxvi , 9. 

Akaitidis delubrum diripitur, 
cxxxi ,63. — falso prodita numi- 
nis in dire|)torem viiidicta , ihid. 

AvAPUS , seu Anapi« , Siciliae fl. , 
XXIV, 36. 

AnAXiDAMUS Chseronensis cum 
Homoloicho missus, Lxxxii, la. 

Aif AxiLAUS Larissseus, Pythagori- 
cu8,Urbe pellitur,tanquam magus, 
cxxxiy 53. Q. Ajtgharius, vir praetorius, ante 
oculo9 Marii trucidatur , lxxx ,43« 

AncUia c«lo demissa , i , ao. — 
ad Romulum relata , v, 5a. — dies, 
quibus moventur Ancilia ^ religiosi 
xxxvii,33. 

AnciUa indicat Q. Fabio Maxi- 
mo , aedili curuli , veneficia matro- 
narum , viii , 18. 

Sp. Aircius legatus rom. jussuTo- 
lumnii interficitur ; ei statua pnblice 
iu Rostris posita , iv, 17. 

Ancona , opp. Piceni, h. Ancona, XI.1 , i . Avcus Marcius rex creatur, ejus- 
que res gests , i , 3a , 33. — ^moritur, 
postquam regnavit annos quatuor et 
viginti , 35. — ejus fiiii conspirant 
contra Tarquinium Priscum , ^o, 

Angtr A, urbs Galatiie, h. Angora, 
xxxviii , a4* 

AivcYMA, opp. Illyrici , xliii , 20. 

AjrDAKiA , Messeniae vel Arcadise 
opp. , xxxvi, 3i. 

Amdrakodorus, gener Hieronis^ 
tutor Hieronymi, regum syracusa- 
norum , xxiv ,4« — post caedem 
Hieronymi insulam et arcem Syra- 
cusis occupat j 21. — ad eum missi 
legati a syracusano populo, ai. — 
cedit tempori , ibid. — ejus oratio 
ad SyracUsanos , ibid. — creatur 
prsetor, 2 3. — occiditur, i^. 

AirDRiscus, qui se Perseo genitum 
ferebat , Romam mittitur a Deme- 
trio, XI.VIII, 9. — elapsus e custo-' 
dia in Macedoniam venit, xlix, 59. 

— fabulse, quam de se ipse ferebat, 
ordo , ibid. — Macedoniam brevi 
totam occupat , 60. — Thessaham 
invadit, i., i. — ad eum Carthagi- 
nienses legatum mittunt, 27 et 28. 

— ejusdemque societatem expetunt, 
3o. — vincit Juventium , 38. — a 
Q. Metello Macedonia pellitur, 39« 

— iterumque victus in Thracia , a 
quodam regulo victori traditur, ^o. IN T. LIVIUM ET FKEINSHEMIUM. 2, — sequitur currum triumphantis 
Melelli, jlii, ai. 

AnPRociiEs, princepsAcaruanum, XXXIII, 16. AoRooYNUs y Sinuessas natus , 

xxTii y II. ^ — \ivus in arcam cou- 

ditus et in mare projectus, xxvii, 87. 

Ahduomaguus , Crassi Romano- 

rumque proditor, g\i, 5a. 

AiTD&oJEricus , Andronici filius , 

iBtolus, quod arma contra Romanos 

tulisset, securi percutitur, xlv, 3i. 

Adrokigus Macedo, xxxyii, i3. 

ANDROnicusa Perseo interficitur, 

IV, 10. vid. Perseus. 

AnDRojiiDAS , auctor pacis apud 
Achaeos, in viucula rapitur , lii , 8. 
— dimittitui* , 10. 

AirDROSTUEii£s,dux prscsidii ma- 
cedonici , Coriuthum defendit ad- 
versus Romanos et Achseos , xxxii , 
33. — caBdituradCorinthum,xxxiii, 
14. — ejus imprudeittia , i5. 

Ahdrus, ins. e Cycludibus , hod. 
Jndros in Archipelago ; s. Andro , 

XXXI , i5 ; xxxir, 16 ; xxxvi, 20. — 
capta a Romanis, xxxi, 44* 

AjfEBiuRiuM , Ciliciae promont. , 
xxx^ii, ao, 

Argea s. ksiihTtk ThessaUaeopp., 

XXXII, i3. 

AnGLORuac veterum coujectma 
assignantur sedes, civ, 17. 

Ahqrivariorum sedes, civ, i3. 

Jn^uis quiuquaginta cuhitorum 
Augusto dono datus ab Indis , 
cxxxvi , 27. — Anguis quadrupes , 
j XLi ,9. — juhatus sparsusque au- 
reis macnlis , xli, ai ; xliii, i3. 
— anguisspecieconsuetudinemcum 
Olvmpiade et cum matre Scipiouis 
Africani hahere creditur Jupiter , 
XXVI , 19. — angues , prselati in belio 
a saccrdotihus Tarquiniensibus, ter- 
rent milites romanos, vii, 17. — duo, 
sacrificio perpetralo , ad exUt ex oc- 
cuito allapsi , edere jecur conspec- tique repeiite abierunt , xxv , 16. 
vid. Prodigium. 

L. An icius Gallus creatur praetor, 
XLiv , 17. — sortitur jurisdictionem 
peregrinam , ibid. — in IUyricum , 
adversusGentium proCciscitur , 3o. 

— viiicit IUyrfcos , 3i. — ei se de- 
dit Gentius , ibid. — ob ejus res 
gestassupph'cationes iu triduum de- 
cretsB , xLv ,3. — Epirum pacat , 
26. — Illyrici res coiistituit , ihid. 

— triumphat de Gentio , 43. 

Cii. Amicius , iegatus iSmilii 
Paulli , xLiv, 4^* 

Ahidus, mons Ligurix, xl, 38. 

AniEnsis aqua in urbem ducta , 
XIV, 48. — Aniensis tribus, x , 9 

— Aniensis centuria , xxiv, 7. 
Amio s. Anien , fluvius Latium 

Sahiuorumque regiouera dirimens 
fluensque in Tiberim, h. Teverone, 
I, 27, 36 ; IV, 17 ; vi , 4» ; xxvi, 
10. — pons in AuiQDem , vii , 9. 
Ariturgis, HispaniaB Baet. opp., 

XXV, 32 

Jnnales citati , 11 , 54 ; iii , 8 ; 

IV, 34; VII, 9, 18, 4a; VIII» 18, 
a3 , 3o ; ix, i5, 4^ t xxi, a5 ; 
XXII, 3i ; XXIII , 6, 47; xLii, 11 ; 
xLiii, i3. — Aciliani, xxv, 39. — 
magistratuum , ix , 18. — aunaiium 
veteruin confusio, viii, 4o;ix , i5. 

— exempla expleta , xxvii, 8. — iu- 
certitudo , viii , ^o. — varietas, i, 
55; IV, a5; ix, 44, 46» *> 9» 3o; 
XXI, 38, 46, 47; XXII, 3i; xxv, 
39 ; XXVI, 16, 49 ; XXVII, 7 ; xxxix, 
5a ; xLiv, i3, i5. 

Arjialis , cognomen Villiorum , 
ex eo ortum, quod L. VilHus, tri- 
buiius plebis, primus legeiu anna- 
riain tulit, xl , 44* 

L. AnMio, trihuno plebis, conti- 
nuare magistratum cupienti resistl- 
tur , Lxiv , 4i- 

C. AnKiiTS, a Sulla in Hispaniam 
missus, pelUt Sertorium, xc, a i ,aa. a4 INDEX RERUM 

P. AjrK lus , tribuDus militum , 
jussn Marii occidit M. Antonium 
consularem, i:.xxx, 4o. 

T. Aimius , T. F. T. N. Luscus , 
consul, xLvii, 36. 

T. Ab VII LusGi contentio cum T. 
Graccho , lyiii , 34 et seq. 

T. Airvius cos. i.x, i. 

T. Airirius M11.0, trib. pleb. , Cio- 
dium ream facit , civ, 47. — Cice- 
ronem ab exsilio reducit , 49. — ac- 
cusatur et ipse de vi a Clodio , 80. 
— consulatumpetit, cvii, 17. — in- 
terficit Clodium , ao. — Romam re- 
versus in concione se purgat, a4» 
j5. — expellitur foro, 26. — frustra 
Pompeium rogat ,218. — Milonem 
udit Pompeius', 34* — Milo accu- 
satur , 35. — a Cicerone defenditur, 
39. — pluribus judiciis damnatur , 
41. — Massiliam in exsilium abit, 
4a. — a Csecilio prstore , novas res 
moliente , concitatur , cxi , ai. — 
Milo , contracto fugitivorum exer- 
citu , proficiscitur in Campaniam , 
ib. — Capua frustra tentata,Tifata 
profugit, ib. — ad Milonem Caelius 
venit, a a . — ambo intereunt, a 3 . 

L. AsNius, prsetor Latinorum, 
Komam evocatus , vni , 3. — ejus in 
conciiio Latinorum oratio ,4* — in 
senatu romano postulat , ut consul 
alter et senatorum pars dimidia e 
Latio sumautur , 5. — labitur et ita 
impingitur saxo , ut sopiatur , 6. 

T. Ahkius , triumvir coloiiiae de- 
duceiids, ob Boiorum rebeliionem 
Mutiuam confugit , xxi , a5. 

T. AKNtus Luscus, legatus ad res 
repetendas iu Macedouiam missus, 
x1.11 , a5. — triumvir colonis Aqui- 
leiam deducendis , xLni, 17. 

Annonue habita cura Romae , 11 , 
9 ; X , 1 1. — annonae caritas , atque 
inde turbae ,11, 34 ; iv, la ; xciv, 
a5; civ, 5a. — annonae vilitas , 
9;xxi9 5o. — tanta, ut mercator pro ET NOMINUM 

▼ectura nautis reliquerit frumen- 
tuin , XXX , 38. 

Ammlus Pompeii ensifemm leo- 
nem insculptum gerebat, nt Plut. 
tradidit , ut Oio , tria trc^Mea , cxn, 
aS. — ^Annulo Marcelli potitur Han- 
niba] , eoque frustra ad frandem 
abuti conatur, xxvii , a8. — aunuli 
gemmati Sabinis, i, 11. — anrei 
quare et quando Romas positi ? ix , 
7;xi.vi,43, 16. — occisomm ad 
Cannas Romanorum detracti mo- 
dium explent , xxiii, i a . — annulos 
anreos tribuni , ferreos milites ge- 
stabant , xux , 54« 

Annus a Numa Pompilio ad cur- 
sum Lun» in duodecim menses de- 
scriptus , I , 19. — annus Jnlianus 
ab .£gyptiis receptns , cxxx , 3 1 . 
— Kal. Januariae, xi.vii, 36. — anni 
magni conversio, lxx, i 5. — anni seu 
etas legitima ad petendos magistra- 
tus, XXV, a, 5. — anni consularis 
principium Kal. Sextiles , in , 6. — 
Idus Mai», lu, 36, 38. — Idus 
Decembres , rv, 37 ; v, 9. — Caien- 
dae Octobres , v, 9. — CalendaeQuin- 
tiles , V, 3a; viii, ao. — Idus Mar 
tiae, XXI, 63; xxii, i ; xxiii, 3o; 
XXX , 39 ; XXXI , 5. — annorum indi- 
ces, clavi , apud Volsinios , vii, 3. 
( 'vid. Clavus ). — in annorum nu- 
mero exprimenda Livius pleruniqne 
utriusque anni extremi rationem ha<- 
bet , IV, ao, 7. — a Caesare dicta- 
tore emendatus , cxv, a^ et seqq.- 
confiisionis , 3i. 

Anquisitum capitis , 11 , 5a; xxvi, 
3. — pecuniae , ibid. 

Anseres Junoni sacri , Capitoiii 
servatolres, v, 47- 

Antefixa fictilia deorum roma- 
norum , xxxiv, 4. 

Antemba, seu Antemnce, opp. Sa- 
binorum , ubi Anio in Tiberim in- 
fluit , cis Anienem ( ante amnem ) 
conditum 91^9. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. a5 Ajnn!MVA.TBt Romam iid Indos 
proficiscimtnr, i, 9. — bdUampaitiiit 
ob raptam filiarum , 10.— palantes 
10 agris c^rimmitm^y x i . 

AjrvEiioR TrojanQs cmn mnltita- 
diaa Henetum venit in sinum Adria- 
ticum, I9 !• 

AnsiroH , pnefectus classis ma- 
43(edonic«y xliy^ a8 ; xi.y, xo , 3i. 

jihtepHaniin militia » nn, 8. 

Antesignam legionum, 11, no; 
VII , 33 ; xxn , 5 ; xxvii , 18. 

AinHAS Valbrius, vid. Valerius. 

AlTTiATXs bellum inferunt Roma- 
nis , VI , 6. — vincuntnr , 8. — 
dedunt se Romanis, 33. — Satri- 
■cum coloniam deducunt, vii, 27. 
— duce Antiati populo , Volsco- 
rum exercitus consedit ad Satri- 
cum , Tin , i. — in agrum Ostien- 
sem excursiones feciunt , i s. — na- 
ves Antiatium abactsB, earumque 
•rostris suggestum in foro adoma- 
tum, 14. — Antiatibus dati adjnra 
statuenda ipsius colonise patroni, 
IX , ao. — eorum vaciatio observa- 
tur, xxvn, 38. — eisque negatur 
vacatio rei navalis , xxxvi , 3. 

Anti-Catonbs Ciesaris , cxv, 63. 

Aktigtb.a, seuy^/iftWrrAa, oppid. 
Phocidis , vel Locridis ( h. Aspro- 
Spitia ) et Phthiotidis in Thessalia , 
oppnguatur et captum traditur .£to- 
lis , XXVI , afi. Cf. xxTin , 8 ; xxxii , 
18, 49; xxxiit, 3i. 

AnTiGoirEA, seu Antigonia Epiri, 
XXXII, 5; xLiii, a3. 

AiTTiGOHBirsis ager , xlti , 58 ; 
xi:.ni, 33. 

AnTiGozaA MacedoniaB,xi.iv, 10. 

Anti^^ohus , Aristobuli filius , iii 
triumpho ducitur, cm ,48. — ela- 
psus e custodia cum patre redit in 
Palestinam , cv , 3y. — oppugnat 
Hyrcannm , cxxvii, 11. — --arcessit 
Paconim Hierosolymam , i3. — An- 
tigonus aures Hyrcani morsu avel- tit, 14. — rex deciaratur, ibid. — 
JUS6U Antontt, securi percutitur, 
cxxvin, 35. 

AsTiGOHns, Demetrii filius, inter- 
ficitur ab Alexandro Syri» rege , 

t, 14. 

AiTTiGoirus DosoB , justus rex et 
AchsBomm socius, xxxn, m. — 
Cleomeuem vincit ad Sellasiam , 
xxxiv, ao. — tutor Philippi, xi., 
aa. — ejns apophthegma , xl , ai. 

AimGOKus, Echecratis filius, xl, 
S4. — Philippum edocet ordinem 
omnem insidiarum Persei in Deme- 
trium , 55. — eum sibi destinat suc- 
ciessorem Philippus ,56. — legatus 
missus ad concitandos Bastamas , 
Sy. - - eum interficit Perseus , 58. 

Ahtigoitus, Joannis Hyrcani fi- 
lius, Antiochum Cyzicenum superat 
fugatqne, 1.XIII, 4^: 

AirriGoirus purpuratus Per^ei , 
XMv , a6. — mittitur ^niam cum 
mille equitibus , 3a. 

Ahtimachus , prsBfectus alse sa- 
crs , in acie cadit , x1.11 , 66. 

Ahtimaghus , preefectus Deme- 
trindis, xi.iv, i3, a4* 

Ahtihous, princeps civitatis Pas- 
saronis , desciscit a Romanis et in- 
terficitur, xtv, a6. 

Ahtioghehi , pronum ad seditio- 

nes genus, lii , 5a. 

Ahtiochia Mygdohias , eadem 
qua Nisibis , xcviii , 76. 

Ahtioghia, opp. Carise ad Mean- 
drum, etSyrisB adOrontem,xxxiii, 
19,41; xxxTiii,i3.-- templum Jovis 
Capitolini magnificum Antiochix , XI.1, ao. Ahtiochis , Antiochi magni filia, 
Ariarathis regis Cappadociae uxor , 
diu sterilis , subjicit ;sibi et viro 
duos filios ; postea duas filias unum- 
que filium parit, xlvii, i4* 

Ahtiochus , Alexandri Balese fi- 
lius, in regnum Syrise reducitur a a6 INDEX RERUM ET NOMINUM Diodoto » Lii , 54. — regiis ornatur 
insignibus, ibid. — a Diodoto occi- 
ditur, JLV, 35. 

AnTioGHus Cyzicenus dolo fratris 
Gry{)i yeneno appetitur, lxiii ,33. 

— bello pelit Grypum , ibid. — 
ducit uxorem Cleopatram , 36. — 
vincitur a Grypo , ibid. — mox vic- 
tor, Syris regno potitur, 39. — ejus 
venationes, 40. — obtinet Coelen- 
Syriam, 41 • — opem ferens Sama- 
riae, ab Hyrcaui fiiiis fugatur, 43, 
44» — sibi infert manus , lxx , 63. 

AsTiocHUs Gbxpus , filius Deme- 
trii , juvatur a Ptolemaeo adversus 
Aiexandrum Zabinam , lxii , 39 , 
3o. — csBdit et fugat Alexandrum , 
33. ' — eumque interficit , 34« — 
ei venenum offert mater Cleopatra, 
35. — iiie bibere piiorem jubet, 36. 

— veneno appetit fratrem Antio- 
chum Cyzicenum , 1.XI11 , 33. — 
ab eo petitur beilo, ibid. — vincit 
fratrem ,36. — gravatur necare 
Cleopatram , quam tamen ejus con- 
jux interfici jubet , 3^, 38. — victus 
ab Antiocho, regno expellitur, 39. 

— Heracleonis dolo interficiiar , Lxx, 60. Antioghus Magnus , rex Syriae , 
foedus icit cum Philippo , xxxi , i4* 
— Attali invadit rcgnum , xxxii , 8. 
— ^bellum transitumqueinEuropam 
uiolitur, xxxiii, i3. — omnes ci- 
vitates Ptolemsri in Ccele-Syria in 
suam potestatem redigit ,19. — le- 
gatos mittit Romam , 30. — jam 
suspectus Romaiiis, 36 et 3i. — 
ejus legatis jam aperte respondet 
Quintius , 3^. — legati Rhodio- 
rum ad eum , 30, et Romanorum , 
35. — hibernat Ephesi ; ejus res 
gestsB In Asia, 38. — CorneUus le- 
gatus missus ab senatu ad dirimen- 
da inter Antioclium et PtolemaBum 
certamina , 39. — regis responsum, 
40. — redit in Asiam Antiochus , patiturque naufragium , 4 < • — &b eo 
bellum imminere Romanis , decem 
iegati nuntiant, 44* — ^^ ^um ftigtt 
Hannibal , 49« — legatos mittit ad 
T.Quintium, xxxiv, 35. — molitur 
bellum adversus Romanos , xxxv , 
i3. — ejus cum Yillio legato dis- 
ceptatio, i5. — trajicit Hellespon- 
tum , 33. — ^venit Demetriadem, ar- 
cessitus ab iEtoIis , 43. — ejus in 
concilio ^tolorum oratio, 44* ~~ 
imperator appellatur ab ^tolis, 
45. — tentat Romanorum socios , 
47. — ei portas aperiunt Chalci- 
denses ; Salganeam et castellum ad 
Euripum capit, 5 1 . — adjungit sibi 
Boeotos , XXXVI , 6. — Hannibalis 
orationi non credit, 7, 8. — iegit 
ossa Macedonum ad Cynoscephaias, 

8. — Thessalorum legati ad eum, 

9. — capit Pheras et Scotussam , 
ibid. — arte Ap. Claudii deterretur 
ab obsidenda Larissa ,10. — du- 
cit virginem Cbalcidensem ; ejus 
exercitus luxuria corrumpilur, 11. — 
Medioneexceptus,Thyrio exclusus^ 
redit iuEuboeam, 13. — it in ^to- 
iiam , dein in saltum Thermopyla- 
runi , i5. — cseditur ab M*. Aciiio 
Giabrione , consule , 19. — ejus 
statua iii templu Minervae Itoniae , 
30. — trajicitin Asiam,3i. — ejus se- 
curitas,4i* — mouetur abHaiiniba- 
le, ibid. — ^reparat classem etexerci- 
tum comparat , xxxvii , 8. — agit de 
pace , quae ei negatur, 19. — plu- 
res urbes capit , 31. — Prusiam , 
BithynisB regem , frustra concitare 
conatur ad bellum, 35. — oppu- 
gnat Colophonem , 36. — ejus classis 
vincitur ab iEmilio , 3o. — dcserit 
Lysimachiam , et contrahit copias, 
3 1 . — iegatos ad Scipioiiem mittit 
de pace ,34- — filius Africani cap- 
tivus apud Antiochum , ibid. — re- 
miltit liiium Atricani , Sy. — retro- 
cedit et castra munit , ibid. — ejus IN T. LIVIUM ET 

acies , xxxix , 4o. — ▼incitur et 
castra amittit, 43. — fngit in Ly« 
diam , 44* — mittit ad Scipionem 
legatos ad pacem petendam , 4^. — 
quam impetrat , 5S. — foederis cum 
Antioeho leges , xxxvii , 4^ » ^^ » 
xxxYiny 38. — AntiocKt majores , 
xxxm, 4o. 

Ahtiochus , filius Antiochi Ma- 
gni,xxxy, i3. — moritur , i5. 

Ahtiochus Epiphanes , fiiius An- 
tiochi Magni , regnum Syrise occu- 
pat , xu , 30. -^ mores ejus absur- 
di , ibid. — legatos Romam mittit, 
TMi ,6. — stipendium prsestat , et 
vasa aurea quingentum pondo do- 
nat Romanis , ibid. — cum eo so- 
cietas revocata , ibid. — imminet 
£gypti regno ob pueritiam regis 
et inertiam tutorum , xui ,29. — 
enm sollicitdt Perseus, xliv, 19. 
— Ptolemseis infert belium, et fru- 
stra tentat mania Alexandriae, xi<v, 
II. — virga circumscribitur a C. 
Popilio, 13. — legatos mittit Ro- 
mam , i3. — magnificentissimos 
Indos edit, xlvi, 14. — 1 bonorifi. 
centissime T. Gracchum legatum 
romanum excipit , ibid. 

Antiochus pius , Cyziceni filius , 
a Seleuco Grypi filio quseritur ad 
oecem , txx , 61 . — servatus opera 
meretricis fngit ad Aradios, ibid. 
— vincit Seleucum ,63. — ejus in- 
tricata historia , 64 9 66. 

AvTiocHus, pii filius, restitutus 
m regnum Syriae a Lucuiio, a Pom- 
peio pellitur, cii, 39. 

AiTTiocHus puer, succedit patri 
Epiphani sub Lysia tutore , xlvi , 
a4. — occiditur, 3^. 

AifTioGHus , rex ComraagenaB , 
sapplicio afficitur , cxxxiv , 79. 

AjETTioGHUs Sidetes , Syriae rex , 
legatos ad Scipionem niittit , lvii, 
35. — ejus varia fortana , 36. — 
Tryphonem vincit, 38. — Hiero- FREINSHEMIUM. 27 

solymam obsidet , 39. — dat Jndsis 
inducias et munera tem[Jo , 45. — 
mox pacem , 47- — ^]^ ^ ambi- 
tione casus, ux , Sy. — ejusdem 
vlrtutes ac vitia ,58. — Parthos 
vincit , 59. — ab eo civitates defi- 
ctunt , 61 . — moritur, 63. — de An- 
tiocho Phrahatis dictum , 63. — 
ejus mors gravis et iuctuosa Syris, 
64. — Antiochi vox egregia ,65. 

AiTTiPATER, Antiociii firatris filius, 
legatus mittitur ad Scipionem , 
xxxvii, 4^* — cum eo ictum foedus 
in Capitolio, 55. 

AKTiPATBR,duxPersei, xui, 66. 

Aktipatbr , Herodis pater , pro- 
curator Hierosolymse constituitur a 
Pompeio, cii, 6y, — magno usui 
est Gabinio in expeditione ^gy- 
ptiaca, cv, 4i* — ^^ contra J&daeos, 
45. — primus Pelnsii murorum par- 
tem dejicit , cxn , 77. — a Caesare 
declaratur procurator Judaeorum-, 

GXIII, 3. 

AirriPATRiA , opp. Iilyi'ici Mace- 
donici vel Macedoniae , in faucibus 
angustis situm , capitur a Romanis, 
XXXI, 37. 

Antiphilus , praetor Booetorum , 

XXXIII , I , 

Avtiphilus EklesssBus, dux cetra- 
torum Persei, xlii, 5i. 

Antirrhium , V. Rhion. 

AnTissAyin insuIaLesboyXLv, 3r. 

AnTisSiEi tradncti Meihymnam , 
XLV , 3i. 

Ahtistii Rhegini a triumviris 
proscripti fortuna , cxx, 49* — ob- 
sidet Caecilium Bassum Apameae , 
cxxi ,3. — repellitur , 3. 

C. AnTisTius Labeo , legatus in 
Macedoniam, xlv , i3. 

Aktistiuscos. suffectuSjCxxxiii, 
73. — vincit Cuntabros, cxxxv, 1 1 . 

T.AnTisTiuSySenator, victoPom- 
peio ad Plantium se confert, cxii, 6. 

AifTisTius Labeo studiis et incoi^ a8 INDEX R£RUM ET NOMINDM ruptalibertateinsignU,GxxxTi, 4o. 

L. AnTnnvB , tribiinns plebis » 
afosens creatnsy it» 4^, 

L. AimsTins , tribunns militam 
consulari potestate, vi, 3o. 

L. AvTisTius trib. pl. accnsat 
Ccsarem , cit , 89. 

M. Ahtistics trib. pl. » xxti , 33. 

M. Ajttistius , legatns, XXI , 63. 

S. AvTisnus, iegatns , xxtii , 36. 

P. AsTiSTius, socer Gn. Pompeii , 
ijcxxii, i4* — occiditur jnssn Marii 
juTenis a Damasippo, i.xxxti , S. 

Aktium, opp. Volscomm in La- 
tio 9 h. Jnzo , II , 33. — urb^ opu- 
lentissima et Talida, 11 , 63; iii, 6, 
9. — deditur Romanis, 11, 65. — 
eo deducitur colonia, iii, i. — 
colonia suspecta , 4> — ^ noTa 
colonia missavvni» i4* — Conf. 
supra Antiates. 

AiiTius Rsno proscriptns a tri- 
umvnis , serratus a serTis in Sici- 
liain trajicit , cxx , y6, 

M. AnTius Baiso , trib. pleb. re- 
sistit legi tabellariaB , i^t, la. 

Sp. Ahtius, legatus romanns, 
jussu Tolumnfi interficitur ; ei sta- 
tuapnbliceinRostrisposita, it, 17. 

^^rTOirius conviTa et interfector 
Sertorii, xcti, 9, 10. 

A. AiTToirius, legatns ad Per- 
seum, XLT, 4* 

M. Ahtoitius , magister equitum 
Titio creatus , abdicat se magistra- 
tu, Tiii, 17. 

C. Ahtoitius, Marci oratoris fi- 
lius, movetur senatu ,XGviii , a8. — 
' candidatus consulatus , cii, 33. — 
coitionem facit cum Catilina adver- 
sus Ciceronem, 33. — cos. creatur, 
38. — favet Rulio, 4o. — eum Ci- 
cero patientia et obsequio mitigat , 
^ 46. — caeso Catilina imperator vo- 
catur , ciii , 7. ~ ob res in Thra- 
cia male gestas damnatur, io3. — 
Cephalleniam legit exsilii sedem , ibiqnenrbem instituit oondere, 104. 
C. AsTOHius, Marci triumviri 
frater, a Pompeianis si]q>eratnr, 
cx, 5 1 . — se dedit , 5a. — eum pras- 
tprem adit OctaTius , oxTn , 1 5. — 
Domine Bruti edit Indos , 9%, — 
septemTir dividendis agris , 3i. — 
ei Macedonia proTincia datnr» 5a. 

— Brato Macedoniam (Jitinente , 
Antonius contendit Apolloniam , 
cxTiii, 5 , 6. — in potestatem Bruti 
Tenit ,33. — bis seditionem in Bm- 
tum excitat, cxx, 109. — oociditur, 
oxxi, 38. 

L. AifToirnjs, consul , gxxt , 5. 

— ejusdem trinmphus , ibad. — ei- 
dem et FuWise iuTadendi Caesaris 
occasionem dant TCterani, 10. ■— 
illis pacis conditiones Cassar offert, 
18. — L. Antonius Romam occu- 
pat, 29. — Salvidienum inlercipere 
nititur , 3o. — a Cnsare obsidetur 
in nrbe Perusia , 3i . — pacem pelit 
per legatos , cxxvi , 19. — mox 
ipse ad Caesarem proficiscitur , 10. 
— Cssariani milites pro Antonianis 
deprecantur , a8. — eum , per spe- 
ciem honoris , Cae^ar iu Hispaniam 
ablegat, cxxvii, 8. 

M. AnTOHius qusestor, incesti 
accusatus, absolvitur, Lxin, i3. — 
ejusdem servi fides et constantia , 
ib. — pr«tor contra piratas mitti- 
tur, txviii , i . — consul , txix , 4* • 

— ejus cum Sex. Titio certamen, 
45. — M. Aquilliumdefendit, lxx, 
4 , et seqq. — tunica ejus discissa , 
cicatrices monstrat, 7. — censor, 
j5. — Norbanum, seditiostim ci- 
vem, defendit , 29 , 3o. — jussu Ma- 
rii a P. Annio trib. mil. occidi- 
tur, Lxxx, 40. — ejus caput ad 
Mariuin relatum in ipsis mensis 
apponitnr, ib. 

M. AwTOKrus, tiibnnns plebis , 
adversatur rogationi Thaluae prae- 
toris, xLv,ai. / IN T. LIVIUM ET 

Q. AsTOiaus Mbhbitda , tribu- 
nu8 mititam oonsulari potestate 
creatus » ty , 4'. 

T. Ajrroinns Mbreitda, decem- 
vir, in, 35. 

M. AnTOVia , prsBtcnri, totius or» 
maritimflB inperinm datur , xciii , 
17. — Cretensibus bellum .infert , 
xcyn ,14. — yictus SBgritu^ie ani^ 
mi moritnr, i5. 

M. AsTOHTirs, praef. equitum sub 
Gabinio, fortitudine insigni, cv, 10, 
1 1. — DicitatGalnnium ad restituen- 
dum Ptc^emsum , io, — Pelusium 
capit, 43* — corpus Archelai requi- 
rit , et regio sumptu effert , 44> — 
quaestor Csesaris, cvin, la. — pa- 
ciscitur cum Comio Atrebate , 29. 
— tribnnus plebis, ixi gratiam C»- 
saris impngnat Pompeium, oix, 27 
et seqq. — a Caesare Arretium rait- 
titnr» ibique praesidium imponit, 
54. — ei Sulmonenses portas ape* 
riunt , 63. — ItalisB praeficitur a 
CsBsare , cx , 7. — ad Csesarem in 
Grasciam tres legiones transvehit, 
cxi , 39. — in pugna Pbarsalica si- 
nistrum comu tenet , 63. — a Cae- 
sare magister equitum dicitur , 
Gxn , 60. — magnas turbas excitat , 
cxm , 38 , 3o. — ejus inconstantia , 
34- — ^ mandatur a senatu tutela 
reipublicae ,35. — Dolabellam foro 
expellit armis , 3y. — impuri ejus 
mores , 38. — fit Pompeii sector , 
4a. — ctun Cassare consulatum ge- 
rit , cxvi , 19. — imponit CaBsaii 
diadema, 3i. — cur non occisus 
cnm CaBsare ,56. — cum eo per 
intemnntios agunt Cassius et Bru- 
tns ,66, — pecuniam et commen- 
tarios CaBsaris in aBdes suas trans» 
portari jubet, ^'j. — oratio ejus calli- 
da,7i. — in forum descenoit, 74. — 
snadet ut acta CaBsaris rata faabean- 
tur , ejus interfectoribus detur inco- 
lumitas , 79. — cum Dolabelia redit FREINSHEMIUM. 39 

in gratiam , 84. — Cassium e Capi- 
tolio degressum convivio excipit, 
100. — In funere CaBsaris concitat 
rnrsus ad seditionera animos, io4 
et seq. — muha prsBclare , eo refe- 
rente, a senatu constituta, 11 5. — 
comparandae sibi potentiae studet , 
cxvii , 7. — ejus artes , 8. — sibi 
deyincit M. Lepidum ,9. — ei 
provincia Macedonia datur a po- 
pulo ,11. — adversatur Octaviano, 
16. — haBreditatemqne Caesaris la- 
cerat furtis , ibid. — ejus !n Octa- 
vianum malignitas, ao. — impetrat 
a popnlo pro Macedonia Galliam 
provinciam , quae D. Bruto teneba- 
tur, >5. — invidet Octaviano , a6. 
— cum eo redit in gratiam , »7. -— 
iterum contendunt, a8. — Octavia- 
nus Antonio est suspectus, 29. — 
Antonius plebem conciliat, 3i. — 
Casilinum coloniam deducit,3a. — 
ejus apparatus ad bellum ,36. — 
in eum invehitur Canutius , 37. — 
Antonium sui concionantem reiin- 
quunt, 48. — ille multos interficit, 
ib. — Romam venit, 5o. — duas 
legiones enm deserunt, 5i. — sor- 
titionem provinciarum facit, 53. — 
in ejus verba juratur, 53. — ejus 
vires, 55. — D. Brutum Gallia de- 
cedere jubet, 57. — recusantem ob- 
sidet Mutinae ,58. — Ciceronis in 
Antonium actiones , 60. — pro eo 
mater et uxor senatum deprecantur, 
cxviii, II. — ad eura senatus lega- 
tos raittit, 13. — invehitur in Ci- 
ceronem , -i4' — cjus ad senatum 
mandata, i5. . — ejus velitationes 
cum Bruto et Octaviano, 3i. — in- 
sidiatur Pansae Mutinam profici- 
scenti , cxix , 8. — praeliis duobus 
vincitur, 13 et i5. — fugit ad Aipes, 
18. — ho8tis.judicatur , 3o. — cum 
eo reconciliationem meditatur Octa- 
viauus ,35. — eumque elabi patitur, 
38. — ejus fortuna emergit, 43 3o INDEX RERUM 

ad Lepidum irenit, 45. — paciscun- 
tur, eumque in castra excipiunt, 49 
et 5o. — d^cretum in eura senatus 
antiquatur, cxx,^. — ad eum transit 
pars magna copiarum D. Bruti, la. 

— maximi exercitus impevator ite- 
rum Alpes transceudit, i6. — ejus 
cum Octayiano colloquium, i8. — 
triumviratus constituitur, 19. — iu- 
ter eos partes diyiduntur , 20. — 
ejus ingressus in urbem , a6. — 
edictum ejus et collegarum de pro- 
scijptione, 3o et seqq. — ei se pro- - 
stituit Coponii uxor, mariti ser- 
yandi causa , 5o. — ejus in quosdam 
lenitas, 56. — capite Giceronis viso, 
exclamat peractam esse prpscriptio- 
nem suam ,63. — cum Octaviano 
in Grseciam transit, cxxiii, 6. — 
ejus opus ad prohibendum hostium 
commeatus, cxxiv, 6. — cum Gas- 
sio et Bruto pugna, 8. — vincit ab 
8ua parte, 9, 14« — victo Bruto, 
duces hostium persequitur ,19, ao, 
ai. — ejus moderatio , 3o. — no- 
yam instituit divisionem provincia- 
rum, cxxy, i. — Orientem compo- 
nendum sumit , 2.; — in Grseciam 
yenit, cxxvi, i. — inde in Asiam, 
a. — Ephesi Xiber pater salutatur, 
ibid. — Asise maximam pecuniam 
imperat , 3. — L. Gassio et ahis 
ignoscit, 4* — Jud»is tribuit bene- 
ficia , 5. — arcessit Gleopatram , 6. 

— favet Herodi , ejusque accusato- 
res occidit, la , i3. — in iEgyptum 
profectiis, totum se Cleopatrse et vo- 
luptatum turpitudini tradit, 14. — 
de amicitia cum eo agit Sex. Pom- 
peius^ 33.— Athenas venit, cxxvii, 
I. — in Itaiiam navigans Domitium 
sibi adjungit, 16. — socio Pompeio 
belium facit adyersus Octavianum 
Csesarem ,17. — Antonii stratage- 
ma, 18. — opprimit Servilium, 19. 

— post mortem Fulviae , inter An- 
tonium et Octavianum pax conve* ET NOMINUM 

nitur, a3, 34* — ovans ingredi- 
tur urbem ,17. — ducit Octaviam , 
27. — Octavianum eripit periculo, 
3o. — Antonii et Octaviani collo- 
quium cum Pompeio et conditiones 
pacis, 38, .39. — mutiia eorum 
convivia , 4i* — noctu Urbem intrat 
Antonius , 43. — ii^ omni cum Gae- 
sare lusu semper inferior discedit, 
ib. — proficiscitur in Graeciam , id. 

— se Bacchum appeiiat , 44» — ei 
Athenienses Minervam suam de- 
sponsant , 45* — morum ejus in- 
constantia, 46« — invidet Venli- 
dio, res adversus Parthos egregie 
gerenti , cxxviii , a4. — auxilium 
fert Octaviano , 4o. — Antonii et 
Caesaris certamenhumanitatis, 42* 

— nova inter eos pacta , etiam de 
retinendo triumviratn , xi.111 , 44- 

— ejus consiiia de belio Parthico , 
cxxix, 46* — arce^sit Cleopatram, 
eiquemulta donat, 47» 48« — ejus 
ad bellum Parthicum exercitus , 
cxxx ,1. — ejus expeditionis vitia, 
2. — obsidet Praaspa , 3. — pugnat 
cumParthis, 6. — castigat suos,quod 
Praaspeuis cesserant, 10. — recedit 
ex Media , 12. — eum abeuntem 
infestaut Parthi , 14. — Antonii et 
militum mutua caritas, 18. — ejus 
copias prseter hostem sitis urget, 
21. — Antonii desperatio ,22. — 
eum desinuntpersequi Psirthi, a3. — 
ad Gleopatram properans , per con- 
tinuas nives Gappadociam trausit, 
28 et 29. — ad eum fugit Sex. 
Pompeius, cxxxi, 3. vid. Sex. Pom- 
peius. — Antonius secundum con- 
sul, 33. — dolo capit Artavasdem, 
39. — occupat Armeniam , 4o* — 
Alexandri» trinmphat, 4i* — ejus 
ad Alexandrinos oratio , 43. — et 
ad senatum literae , 4^, — artibus 
GleopatrsB fascinatus , belium in 
Caesarem moiitur , Sy et 58. — 
mutuae criminationes, 60. — foe- IN T. LIVIUM ET 

dos cnm rege Medornm facit , 63 . 
— ad eom abeunt con8ules,cxxxii, 
9. — Antonii laxus , 4» — repudinm 
mittit OctaTisB, 5. — Antonii testa- 
mentnm recitatur , unde ei populi 
odinm creatur, 7,8. — consulatus 
olim destinatus Antonio abrogatur, 
II. — ejus 'vires et reges auxiliares, 
16, 17. — hiemat Patris , ii. — 
proTocatus a Gssare ad prsBlium , 
vicissim singnlarem pu^nam poscit, 
la , 93. — multos ad Csesarem 
transire conantes interficit, 3s. — 
ejus concio ad milites, 35. — classe 
Tictus ab Gaesare profugit, cxxxni, 
1,8. — in GleopatrsB navem reci- 
pitnr, 19. 9— ibiqne triduum solus 
exigit in prora , i3. — exercitus ejus 
in fidem GsBsari* venit, i4* — An- 
tooias in Libyam delatus condit se 
in solitndinem, 97. — Alexandriam 
venit, 99. — Timonis vitam agit, 
3o. — qaam mox epulis mutat, 3i. 
— enm juvare conantur gladiatores, 
39. — ejus ad Paraetonium expedi- 
tio, 33, 34. — legatos mittitad Gsesa- 
rem, 34, 35.— ^de extremis cogitat , 
45. — prodi se clamitat a Gleopa- 
tm , 4^- — <iue illi perferendum 
cnrat se vixisse , 47* — hoc nnntio 
motus Antonius sibi gladium admo- 
vet, ibid. — sancius ad Gleopatram 
defertnr, 49* — ▼ox ejus postrema , 
5o. — ejns morti iUacrimatnr G»- 
sar, 5i. — posteritas Antonii, 63. 

Q. Ahtohius , prsetor Sardiniae , 
pellitur et occiditur a Philippo , le- 
gato SullsB , LXXXVI , 4* 

Ajttbov, opp., x1.11, 43 ct ^7* 

Q. AjrTYLLius , Opimii consulis 
prsBccr, a Gracchana tnrba occidi- 
tur , Lxi, 16. — ejus nudum corpus 
ad Guriam defertur, 19. 

A]rTYu.us, M.Antonii filius, in- 
terficitur , cxxxiii , 54« 

AifxuA, oppidunyVolscorum in 
Latio postea Terracinse sen Tarra-* FREINSHEMIUM. 3 1 

cina , hod. Terracina in Campagna 
di Roma, iv, Sg, — ^vi captnm et di- 
reptnro , ibid. — neglectum Anxuri 
praesidium , proditis portarum cu- 
stodibus, opprimitur, v, 8. — Anxur 
recipitur, i3. — Volsci obsident 
prsesidium ad Anxur, i6. — Anxur 
trecenti in coloniam missi , bina 
agri jugera accipientes, viii, 91. 

Ahxubatis populi vocatio non 
observatur, XXVII, 38. 

Aous s. ^s , hodie la Pol/o- 
nia , fl. Iliyrici Macedonici , xxrv , 
40 , 9 ; xxxii, 5, 10, i3 ; xxxiii, 4 ; 
XXXVIII, 49* ^ 

Apamba Gibotus , opp. Phrygfai 
maj. ad Marsyam et MaBandrum , 
XXXV, i5; XXXVII, 18, 44» — haud 
procul veteribus Gelsnis , xxxviii , 
i3. — sic dicta ab Apamea , sororc 
Seleuci regis , xxxviii , i3. — • capi- 
turaRomanis, xcv, 16. 

Apamba SyiisB Tryphouis patria, 
Lvii, 38. 

Apamia, fiiia Alexandri Megalo- 
poHtani, xxxv, 47» 

APBLA.UBUS, Stymphalise terrse in 
Arcadia locus, xxxiii, i4> 

ApELLSS,Iegatus Philippi Romam, 
xL , 90. — clam interficttur a Per- 
seo, xLii, 5. 

Apbllicontis Teii bibliotheca , 
Lxxxiii, 43. Vid. Aristoteles. 

ApEnifiirus, roons Italinm bipar- 
tiens, V, 33; ^,97; xxi,58;xxii, 
I ; xxxvi , i5 ; xxxix , 9. 

ApERAirTiA,Thessalia; opp. et rc- 
gio , rccipitur a Philippo , xxxvi , 
33. — in potestatem ^tolorum ve- 
nit , xxxviii , 3. — recipilur a Per- 
seo rege , xliii , 99. 

APERAITTII, XLIII, 99. 

/^pes aculeo eraisso torpen t, xxiii, 

4». 

j4pex dialis , vi, 4i* 

Aphrodisias, castellum Giliciie, 
XXXIII , 90. 3a IHDEX RERUM 

Aphrodisias, oppid. JEolidis aut 
Caris, xxxYiiy ai. 

Apioi^ Latii oppid. yi captum, 

1 , 35* ' 

AvocxETi sanctlusiSltoloruin con- 
•ilium, xxxY>, 34, 4^ • xxxvi, aS. 

Apodoti in iEtolia, xxxii, 34- 

ApoLLUTABisin pratis Flaminiis , 
III, 63.. 

ApoLuiiiJiES ludi eorumque ori- 
go, xxY, la. •— eos populus spectat 
coronatus, ibid.— decemit senatus , 
ut Yoveantur in perpetuum , xxyi , 
a3. — Yoyentur , xxvii , ii , a3. — 
quotannis facti a prsetoribus urba- 
nis, ibid. — extra portam£)ollinam 
ad sedem Erycinss Veneris quare 
parati , xxx , 38. — in Circo facti , 
pompa eo deducta, xxx, 38. 

Apoixo, 1, 56. — Apollo Pythius, 
xxiii , 1 1 ; XXIX , lo. — consulitur, 
ibid. et y , i5 ; i , 56. — decima 
prsedsB pars ei datur , y , a3. — et 
cratera aurea Delpbos portata , a5. 
— Zerintbius et ejus teraplum , 
xxxvin,. 4i- — Apollo colitur apud 
Cartbaginienses , xyi , 5. 

ApoLLinis promontorium, v. Pro- 
montorium Apollinis. 

ApoLLiirissBdes inpratisFlaipiniis, 
III , 63. — in ejus sede senatus da* 
tus, XXXIV , 43 ; xxxix , 4 > 58 ; xli , 
ai. — fanum angustum et oracu- 
lum ad Hieran Comen , xxxviii , la 
et i3. — ager sacer redimitur Si" 
cyone ab Attalo , xxxii , 4o. — aedes 
Cajeta, xl , a. — Formiis, ibid. — 
Gabiis , xli , i6. — Velitris , xxxii, 
I. — Apollinis Medici, xl, 5i. 

A|poLLi3ris templum Carthagine 
spoliatur, li , 4x* 

ApoLLiifis sigillum a Sylla cir- 
cumferri et adorari solitum , 

LXXXVIII, i3. 

ApoLLiiris templum ab Augusto 
structum , cxxxiv, 8i. 
Afollihi sedes vota, iv, 35; ET NOMINUM 

T, i3. — dedicata , iv, 39 ; tii, 
so. — lectisteminm habitum, t, 
i3; xxn, 10. — sacrum factum 
boTe aurato et capris duabus albis 
auratis , xxt, 13. — dona Tota , xl, 
37. — Delphis sacrificat AntiochiiSy 

XXXTI, II. 

Apollodorum, auctorem defe- 
ctionis ab Romanis', Athenienses' 
in exsilium ejicinnt , xxxt , 5o. 

Apollodghum Pergamennm, di- 
cendi magistmm , Octavianus ex 
urbe secum ad Geticum belluro edo- 
cit, cxTii, 3. 

ApoixoxiA, xni, 35,Tid. et xt , 
13. — ab Hydrunte ad Apolloniam 
pontes jacere cogitaTcre Pytrhus ^ 
et post enra M. Varro , xin , 35 , 
Tid. et xcix, 3i. -^ Apollonia oc- 
cupatur a Csesare , cxi , 11 . — ^Apol- 
lonia, oppidum ^tolise, Epiri et 
lUyrici Macedonici , xxtiii , 8 ; xLn, 
t8 ; XLIT , 3o. — Apolloniam tenlat 
Philippus, xxiT, 4o* 

Apollohia. urbs Macedoni» , 
XLT, 38. 

ApoLLOHiATJBlegatosRomam mit- 
tunt, qui violantur, xv, i3. — vi©- 
latores dednntur, i3. — ApoUo» 
niatas aggreditur PhUippus , xxti , 
35 ; XXIX , 13. — ^ ApolloniatcB 
trecenti jungunt se Quintio, xxxm, 
3. — anxiliantur Romanis adTersus 
Gent*.nm , xlit , 3o. — donantur 
lembis de Gentio captis , xlt , 43» 

Apollokides , principum unus 
apud Syracusanos , xxrv, 38. — sa- 
lutaris ejus oratio, tbid. 

ApoLLOKius, purpuratus Antiochi 
Magni , xxxTn ,33. 

ApoLLORrcjs, Antiochi Epiphanis 
legatus, xLii, 6. 

C. Aponius Mutilus a sociis Ita- 
licis consul creatur , lxxii , 8. 

Q. Apoifins , dux legionum , a 
CsBsare in Hispania deficientium , 
cxT , 38. IN T. LIVIUM ET 

A^oKti proscripti desperatio , 

CXX y 90. 

AitoRiDos Come , yicus Phrygise 
majoris , xxxyiii, i5. 

j4pparitores regii , i , ^o, — ad 
pignora capienda dimissi , iii , 38. 

Apipia via , a Roma ducta primum 
Capnam , deinde Brundisium , yii , 
39; XXII, I, i5. — munita , ix, 19. 

Appub municipia , xxVi , 8. 

Appioi.£; y. Apiol». 

Appins Claudius ; t. Claudius. 

C. Appoleius , yel Apuleius (£pit. 
LXIX, i) Satuminus, xly, i3. 

L. Appulsius , trib. plebis , diem 
dicit M. Furio Camillo , y, 32. 

L. AppuLEius, decemyir agro di- 
yidendo, xlii, 4- — creatur prsetor, 

XLy, 44* 

L. AppuLEius Satuminus,quaestor 
ostiensis , rei frumentariae prsefe- 
ctus est, quod magnarura calamita- 
tlim initium fuit, Lxyn ,45. — ejus 
cum Q. Numidico inimicitite, Lxyiii, 
34, 35. — ob yiolatos Mithridatis le- 
gatos reus agitur, lxix, a, 3. — a 
patribus se opprimi queritur , 4- — 
Patres ulcisci studet, 5. — occiso 
Nonio, tribunus per yim creatur, 6. 

— ejus et Marii conspiratio ,19. — 
ejnsdem leges, 10. — ferocia, i3. 

— ejusdem scelerum concitator et 
yindex Marius, ai. — a suis rex ap- 
pellatur, a5. — eum reprimere Ma- 
rius instituit, afi. — victus in Capi- 
toliam fugit ,17. — obsessus ibi 
dedit se Mario, sed a plebe cum 
aliis conjuratis occiditur, 28, 19. 

— caput ejus ludibrii causa per 
conyiyia circumfertur , 3o. 

M. AppuLEius , qusBstor, Bruto 
copias et pecuniam dat ex tributis 
atque yectigalibus Asiae , cxyiii , 3. 

M. AppuLEius , Sex. F. cos. 
cxxxyi, II. 

Q. Appuleius Pansa cum M. Va- 
lerio creatur consul , x , 5 , 6. — 

JLII* Par« a. — Index Liv. FREINSHEMIUM. 33 

frustra in Umbria Nequiimm oppi* 
dum obsidet, 9. 

Q. Appuleius decemyir agro di- 
yideudo , xlii , 4. 

Sex. Appuleius , Sex. F. cos. 
cxxxiii , 77. — proconsul ex Hispa- 
nia triumpbat , cxxxy , 8. 

S»x. Appuleius yincit Panno- 
nios, cxL, II. 

C. ApRoifius, trib.plebis, m, 54. 

Apsus , lilyrici Maced. fl. bodie 
Chrevasta , xxxi , 27. 

Apua , op. Liguriae , uude Apuani 
Ligures , qui domantur a C. Fia- 
minio consule, xxxix, 2. — circum- 
yeuiuiit Q. Marcium consulem, 20. 

— ad rebellionem spectant, xl, i. 

— opprimuntur et traducuntur \i\ 
Samnium, 38 , ^i. 

ApuLi foedus faciunt cum Roma- 
nis,yiii, 25. — deficiunt et vastantur, 
37. — iis pax datur, ix, 20. — cae- 
duntur a P. Decio , x , i5. — defi- 
ciunt ad Poenos, xxu, 61. 

ApuLiA siye Daunia et Peucetia, 
b. Capltauata , BasiUcata et Terra 
di Bari, yi , 42 ; vii , 26 ; ix , 2 , 
12; XI, 16; XXII, 9; xxy, 20. — 
iu Apuliam moyet Pyrrhus , multa- 
que ibi oppida capit, xiii, 36. 

ApuLiJEsaltus, IX, 17 ; xxiy, 20. 

L. Apustius, legatus, xxm, 38. 

L. Apustius, legat^s P. Sulpicii 
consulis, populatur extrema Mace- 
doniae et Autipatriam aliaque oppida 
capit, XXXI, 27. — legatus L. Cor- 
nelii Scipionis consuUs, xxxyii, 4. 

— tumultuario piaelio cadit, 16. 
L. ApusTius Fullo , sedilis plebis 

XXXI , 4« — praetor, xxxiii, 24. — 
sortitur urbanam jurisdictionem , 
26. — coloniae Latinse in Thurinum 
agrum deducendae triumvir, xxxiv, 
53 ; xxxv, 9. 

P. Apustius, legatus, XLyn, 12. 

Aqua in Urbem ducta , ix, 29; 
xiy, 48. — Ferentina , i , 5i. — pu- 

3 34 INDEX RERUM 

blica omnisy in priyatum sedificium 
aut agrum fluens, adimitur a cen* 
soribus , xxxix , 44- — iJi Urbem 
ducenda locatur : sed impedimento 
est operi M. Licinius Crassus , xi. , 
5i. — aqua et igni interdici, xxt , 
4. — aquam terramque a Lacedie- 
moniis petunt Pers», xxxv, 17. — 
iiquse calidse prope Cartbaginem , 
XXX , a4- — et Thermopylis, 
xxxvT, 16. — Cnmanae , xu , 16. — 
Neptunise , xxxix, 44* — Sinuessa- 
nse, XXII, i3. 

Aqua Julia Capuse, cxxix, 43. 

Aqu£ Sextia conditas, i.xi, 3. 

Aqucediictus Romae , 1.111 ,4* — 
aquaeductuum tutela, deque ea re 
senatusconsultum, gxxxyii, la, i3. 

Aquila aufert pileum Lucumoni 
et rursiifiB capiti ejus reponit, i, 34* 

— sedet in clypeo Hieronis , mili- 
tiae tirocinium auf picantis , xyi , 
13. — aquilse simulacrum au< 
reum , legionis romanse signum, 
cvi , ag. 

PoHTius AQUII.A ; vid. Pontius. 

Q. AQUI1.A amittit aliquot navesa 
Varo captas , cxiv, 3o. 

Aquiusia, oppidum Carnorum 
in Istria ; colonia Latina dedu^ 
cta , XXXIX , 55 ; xL, a6 , 34. — 
prope eum locum , ubi oppidum 
nuper a Gallis conditum fuerat, 
XXXIX, la, 45 et 54- — novis colo« 
nis augetur, xuii, 17. 

AQU11.LI1 fratres conjurantadver- 
sus rempubiicam, n, 4* 

C. Aquiixius cos. Hernicos de- 
vincit, II, ^o. 

C. Aquilmus M. F. C. N. Florus, 
cos. , XVII, la. — in Siciliam traji- 
cit, 19. — obsidet Mytistratum , aa. 

— ejus triumpbus, 37. 

L. Aquillius Corvus , tribunus 

militum consulari potestate, vi, 4* 

L. Aquillius Gallas,prsetor, xlt , 

14. ET NOMINUM 

M. Aquillius M. F. M. N. , cos. , 
contra Aristonicum proficiscitur , 
Lix, 70. — reliquias belli Asiatici 
conficit, 71. — triumpbat, lx, 17. 

— po&tulatus repetundarum absol- 
vitur, ibid. 

M'. Aquillius, cos. , lxviii, 44* 

— res adversus fugitivos in Siciha 
gerit, 8a. — fugitivos vincit, lxix, 
41. — finem imponitbelio servili, 46, 
47. — est contentusovatione, lxx, 
3. — postulatus repetundarum , ab 
Antoniodefenditur, 4» ^»6. — et 
absolvitnr, 7. — legatus, restituit 
Nicomedem, lxxiv , 11, la. — 
exercitum cogit adversus Mitbrida- 
tem , Lxxvi , 47. — vincitur, lxxyii, 
54. — comprebensus et vinctus a 
Lesbiis, traditur Mitbridati,Lxxviii, 
3. — qui in os ejus liquefactum au- 
rum infundit , ibid. 

M. Aquillius Crassus a senata 
mittitur ad parandas e Piceno co- 
pias , cxix , 67. 

P. Aquillius in Etruriam ad 
coemendum frumentum missus , 
XXVII, 3. 

Aquilones venti, xxxvi , 43. — 
aquilo - in septemtrionem versus , 
xxxvii , la. 

Aquilonia , opp. Hirpinorum ad 
fines Apulise et Timavum fl. hod. 
Cedogna, x, 38, 3^. — capta a Ro- 
manis, 41 • — a militibus direpta et 
incensa, 44* 

Aquiitum, oppid. Volscorum in 
Latio, bod. Aquino: unde Aquiiias 
ager, xxvi, 9. 

AQuiTAifi , caesiaP. Crasso, ad 
obsequium C8Bsarisrediguntur,Giv, 
98; vid. cviii, 37. — Aquitanorum 
ferocia fracta , triumphat Messala , 
cxxxv, 4* 

Aquitania in Gallia Pyrenaeis 
montibus subjecta, h. Guienne seu 
Gujenne , Gascogne, Bearn , etc. , 
XXI , a3. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 35 AQUTTA.iriA prima, oiii , i45. — 
seconda , ibid. — tertia , ib. 

j4ra a Cssare , ex imitatione 
Alexandri , in PyreniBis montibus , 
post palaos ex Hispania Pompeia- 
nos, structa, cx, 3y, — Augusti 
Gsesaris apud Lugdunum, oiii, 148. 
— injussu senatus aut tribuno- 
rum plebei majoris partis, vetatur 
dedicari , ix , 46. — Goncordias , 
xxiv , aa. — Jovis Elicii , in Aven- 
tino a Numa Pompilio dedicata , i, 
ao ; xjL , aa. -T- in Junonis Lacinis 
templi vestibulo , cujus cinis nullo 
nnqnam movetur Tento, xxnr, 3. — 
in Jnnonif LacinisB templo ab Han- 
nibale condita et dedicata, xxym, 
46. — Martis in Campo , xxxv , 10 ; 
XL , 45 r — ad eam sellis curulibus 
sedent censores , ibid. — Maxima 
ab Evandro Herculi dicata ,1,7; 
IX , 19. — Neptuni in Circo Flami* 
nio , xxvin ,11. — Pudicitie , x , 
a3. — Solis , XI. , aa. 

Aaabbs sagittarii gladios habeut 
tenues , longos quaterna cubita , 
XXXVII, 4o> 

Arabbs Nabatiei a Gabinio cs- 
duntur, cv, 4^* 

> Arabia Pelix , in quam primus 
signa romana intulit Gallus iElius , 
cxxxvy ao. 

ARiiBiiB deserta , xlv, la. 

Arabio, AfricsB regulus , a Boccbo 
regno pulsus , ad Sex. Pompeium 
venit, cxvn, 33. 

Aracbthus 8. Aretbo,fluv. Epiri, 
xxxviii, 3,4; XI.111, ai. 

Abadii , populi, xixv, 48. — (Ara- 
dns insula , cui ex adverso est An- 
faraclus opp. Syriae , b. Tortosa.) 

Arar , fiuv. GaUia , postea dictus 
Sauconna s. Saugonna , et hinc h. 
SaSne , xxi, 3i. 

Aratus , {later filiusque Sicyonii 
a Philippo interfecti , et filii uxor 
ab eo libidinis causa in Macedoniam absportata , xxvii, 3i ; xxxii , ai. 
— AchaBorum princeps , ibid. 

Arbacala vei Arbocala VaccsBO- 
rum urbs , vi capta , xxi , 5. 

j4rbor felix , v , 24. — infelix , i , 
a6. — arborum praciaarum ruina 
obrutus exercitus rora. , xxiii , a4. 

Arcadia, iu Peioponneso pars, 
h. Ttakoniee s. Sdccacite aut Braccio 
di Maina ,1,5. 

Argadum consilium , xxxii, 5. 

Arcof dus lapidea sub Janiculo 
invent» , in quibus libri NumaB 
Pompilii , XL , 39. 

Arcalus Jupiter , xxxviii , a. 

Arcathias, Mithridatis filius 
Lxxvi , 49* — Romanos Macedonia 
expelht, Lxxxi, a3. — moritur, ib. 

Arghagatus ex Peloponneso ad- 
vena » primus RomsB medicinam 
pi^ofessus , jure Quiritium donatur, 
XX, 64. 

ARCHBLAUS,princeps Acarnanum , 
XXXIII , 16. 

Archelaus , prsBtor Mithridatis , 
Lxxvi , 49. — pralio superat Nico- 
medera,5a,et53. — iiiGraciam cum 
roagna classe proficiscitur , lxxviii, 
38. — Athenis utitur tanquam arce 
beUi, 5i. — ad eum deficiunt Achsei 
et LacaBde^ponii, 5i. — ipsi se op- 
ponit Brottius, 5a. — contra eum 
SuUa proficiscitur, lxxxi, i. — Ar- 
chelai eruptio ex PyrsBco, la. — 
ejusdem cum SuUa prsBUum ,14. — 
et (x>piaB , Lxxxii 4* — apud Chae- 
roneam pugna magna vincitur , 10 
et seqq. — arcbipirataB more insulas 
infestat, 26. — rursus vincitur ad 
Orchomenum , a8 et seqq. — ejus 
castra a SuUa capiuntur , 33. — de 
pace tractare eum jubet Mithridates, 
5o. — Archeiai ad SuUam oratio , 
5i. — SuUaB responsio, 5a. — ad 
proditionem a Sulla iUicituf^ 53. — 
abnuit , 54* — «d MuraBuam cum 
uxore et libellis perfugit, lxxxvi , 8. 

3. 36 INDEX RERUM 

— eumque ad bellum incitat , 9 seq. 
ARCHELiLus, filius ArcLelai quem 

Sulia 'vicerat, sacerdos prseficitur 
a Pompeio Comanis Ponticis , cii , 
8. — rex iEgypti constituitur, ducta 
in matrimonium filia Ptolemsi Au- 
letae, cv, 41« — occidilur , 43. 

Archelaus , Cappadociae rex , au- 
xilium fert Antonio, cxxxii, 17. 

Archelai, Rhodiorum legati, ad 
Cassium oratio , cxxii, 10, seqq. 

Archiuamus, filius Agesilai , a 
Tarenlinis evocatus, xii, i3. 

AECHiDAMns , dux iEtolorum , co- 
git Philippum obsidionem Thau- 
macorum urbis solvere , xxxii, 4* 

— legatus mittitur ad Achseorum 
concilium, xxxv, 48. — ejus inso« 
lentia , ibid . 

ARCHiDAMUs,princepsiEtolorum, 
Perseo se adjungit, xliii, si, as, 

— cura eo fugit , xliv , 43. 
Archimedes , spectator cseli et 

siderum unicus, Syracusarum op- 
pugnationem elusit, xxiv, 34« — in- 
tentus formis , quas in pulvere de- 
scripserat, interficitur, xxv, 3i. — 
ejus sepultursB cura habita a Mar" 
cello, ibid. 

Archippus, dux Argivus, expel- 
lit prsesidium Nabidis (x urbe Ar- 
gis, XXXIV, 40. 

Archippus, pacis apud Achaeos 
auctor, rapitur in vincula, lii , 8. 

— dimittitur, 10. 

Archo, Poridi iEneatum principi 
nupta , XL, 4* 

Arco , frater Xenarchi , Achfleo- 
rum praetoris, ejusque contia Cal- 
licratem oratio , xli , a4* 

Ardea , caput Rutulorum in La- 
tio, h. Ardea, olim Turni regia ; 
a Tarquinio Superbo obsessa, i, Sy. 

— inter Ardeates et Aricinos judex 
sumptus populus ronianus agrum , 
de quo ambigebatur, sibi adjudicat, 
III , 71 , 73. — ob eam injuriam Ar- ET NOMINUM 

deates desciscunt, iv, i. — fcedus 
cum iis renovatur , 7. — Arde» tur- 
batae seditione res auxilio Romano- 
rum corapoiiuntur, 9 , 10. — co- 
lonia Ardeam deducta, ager inter-^ 
ceptus ad Ardeates redit, 11. — eoB 
ad opprimendos Gailos hortatur et 
ducit Camillus, v, 43, 44* x^i» 7» 
XXVII, 9 ; XXIX, i5. 

Ardi£I, V. Ardyaei 

ARDO]fE£, opp. Apuliae (vid. et 
Herdonea),xxiv, ao. 

Ardues, filius Antiochi, xxxm, 1 9 . 

Ardtjei, 8. Ardiaei, Vardsei^et 
Bardsei , Illyrica gens, xxvii, 3o. — 
liiyricum populantur , lvi ,19. — 
pacem petunt, nec praestant , ^o. — 
in mediterranea loca religati , et 
ferociam et vires in perpetuum 
omittunt, aa. 

Area Flacciana, lxi, 34. — Vul- 
cani ; v. Vulcanus. 

AREi-dissidium cum CleonymOy 
XIV, 4i' 

Arei ex Africa inter.auxilia Rho- 
diorum, xxxiii, 18. 

AreiKB Lintemi , xxii , 16. 

C. et L. AREirini, tribuni piebis, 
XXVII , 6. 

. L. Arenicius , praefectus socium , 
capitur a Numidis, xxvii, a6 , vj, 

AnETAPHiLi concitat Leandrum 
ad toIiendumfratreraNicocratem ty- 
rannum Cyrenaicum, lxxxi, 17. — 
dein et Leandrum opprimit, ibid. 

Areta cum iEmillo Scauro bel- 
lum , ciii , 54. — utrisque volenti- 
bus dirfmitur, ibid. 

Aretho s. Aracbthus Epiri aihnis 
navigabiiis , prope Ambraciam , 
xxxviii ,3,4. 

Arethusa, fons Syracus.,xxv, 3o. 

Akeus , exsui Lacedaemouius , 
xxxix, 35. 

Argei, loca sacris faciendis, i, a i. 

Argbns , ThessaiisB oppidum , 
XXXII, 14. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 3; ARGENTAiruM, oppidum Bruttio- 
rum f deficit a Poenis ad Romanos , 

XXX, 19. 

Argentum nondum signatum , iy, 
60. — bigatum, XXXIII, a3, Sy^xxxvi, 
a I . — factum et infectum , xxxiv , 
5a ; XXXVI , ^o. — mulctaticium , ex 
quo signa aenea ad Cereris data , 
XXVII, 6 ; XXX, 39. — Oscense, xxxiv, 
10; XLvi , 40, 43. — argentum in 
srarium latum, xxviii, 38; xxx, 
45. — in zonis habent negotiantes, 
xxxiii, 29. — argenti ad aurum, ut 
10 ad i, proportio, xxxviii, 11. — 
jam major , qucim aeris , et summa 
memoratur, et usus in commerciis 
fuisse videtur , xxviii , 9 , 10. — ar- 
genti fodinsein Hispania, xxviii, 3. 

Argentariee in urbe Roma , ix , 
40 ; XXVI, 27 ; XL, 5i. — Argenta- 
riae et ferrarise in Hispania aCatone 
consule institutse , xxxiv ,21. 

j4rgentarii , Yii ^ ai, 3. 

jirgentatis linteae candidae, ix, 4<>« 

Argestaus campus in Maceda- 
nia, xxvii, 33. 

Argi, s. Argos caput Argolidis in 
Peloponneso, h. Argo in Saccauia 
pi: rte Moreae nobilil ati niortePy rrhi , 

XXXI, 7. — concilium AchaBorum 
Argis, XXXI, aS. — Argi produntur 
Philocli, XXXII, 2 5. — Argi a Phi- 
lippo traduntur Nabidi, 38. — spo- 
liantur ab uxore Nabidis, ^o. — 
Argi duas arces habent, xxxiv, sS. 

— sunt in tuteia Junonis , xxxiv , 
24. — Argis celebrata Nemea, ^i. 

— iis restituitur libertas , ibid. — 
duae factiones, xiv, ^i. 

Argiletum Romae , i , 19. 

Argithea , caput Athamauiae , 
unde expelluntur Macedones , 
xxxvm, I. 

Argivi oriundos ab se Macedo- 
num reges credunt, xxxii, 22. — 
abeunt ex concilio Achaeorum, ib. — 
primo cbmitiorum die solent prae- tores pronuntiare Jovem, ApoUi- 
nem , Herculem , 2$. — Argivo- 
rum campus, xxxiv, 2$. — a ju- 
vene quodam Argivo vulneratus 
Pyrrhus , xiv, 43. 

Argos Amphilochium , xxxii , 
34 ; xxxviii , 3 , 10. Vid. Amphi- 
lochia et Amphilochi. 

Argyraspides y xxxvii, ^o. 

Ariarathes , Cappadociae rex , 
XXXVII, 3i ; xxxviii, 26. — a con- 
sule veniam petlt, quod Antiochum 
auxilio juvisset , 37. — ei ducenta 
talenta imperantur, ibid. — despou- 
det fiiiam suam Eumeni, recipitur- 
que in amicitiam Romanorum , 
39. — ejus legati Romae , xi. , 
20; XLii, 19. — filium Romam 
mittit educandum , xlii, 19. — Ro- 
mam ablegat Ariarathen, puerum 
sibi pro filio subditum ab uxore , 
XI.VII, 14. 

Ariarathes patri succedit in 
Cappadociae regno, xlvi , 2 3. — 
Cappadocia pulsus, Romam venit, 
XLvii , i4- — insignis ejus iu pa- 
trempietas,ibid. — et studia lite- 
rarum , ib. — justitia ejus et fides , 
i5. — Demetrii regis Syriae , subdi- 
titium cjus patrem Orophemem 
foveutis, dolo pellitur, 16. — ab 
senatu non satis adjutus, 17. — sua 
virtute regnum recuperat ,18. 

Ariarathes , filius Mithridatis 
expulso Ariobarzane , occupat Cap- 
padociam , lxxvi , 4 i- 

Aricia , oppid. Latii, i , 5o ; 11, 
i4;xxiv, 44. — eara oppugnat 
Aruns, Porsenae filius , 11, i4. — 
Ariciui vincunt Elruscos, ibid. 

Aricini et Ardeates de ambiguo 
agro cerlaut , et turpc populi ro- 
mani de eo judicium, iii, 71, 72. — 
Ariciuis civitas data , viii , i4- 

Aries ejusque in oppuguandis urbi- 
bususus , XXI, 12 ; xxxi, 46 ; xxxii, 
23 ; xxxviii , 5. — magnis pouderi- 38 INDEX RERUM 

bus, plurabo vel saxis ad terram 
deprimi solebat , xxxviii , 5 ; xlii, 
63. — arietum ictus excipiuntur 
laqueisy xxxyi» a3. 

Arii, veteris Germanise populiy 
civ, ao. — sic eos -vetus aetas ap- 
pellavit , vetus oblita est , ibid. 

ABiMiifEnsEs ob servatam fidem 
a Romaais laudati, xxvii, lo. 

AaiMiiruM , Umbriae oppid. hod. 
Rimini, xxi, 5i, 63; xxiv, 44 > xxxi , 
lo^ lo. — caput Gallise provin- 
ciaj, xxrv, 44» N. a. — abPlacentia 
Ariminum viam perduxit M. Mmi- 
lius consul, XXXIX, a. — Arimini 
nomine provincia Gallia indicatur, 
XXVIII, 38. — colonia romana , 
XV , 8. — occupatur a CsBsare , 
cix, 4i^ 

Arih dux Poenorum , xxvi , 49* 

Ariobarzahes a senatu Cappa- 
docise rex constituitur, lxx ,48. — 
in eum concitat Tigranem Mithri- 
dates, 49* — Ariobarzanes Romam 
fugit , ibid. — reductus a SuUa rex 
appellatur, 5p. — rursum exsul, 
Mxiv, II. — in regnum reducitur, 
la. — ab Ariaraihe , filio Mithrida- 
tis, regno expellitur, lxxvi, ^i, — 
in regnum restituitur a Suila , 
Lxxxiii , ag. — ejus adversa et pro- 
spera, ci, i5. — filio invito et 
ronltum recusanti diadema imponit, 
ibid. 

ARioBARZA.iri partem Armenise 
minoris ademptam Dejotaro, dat 
Caesar, cxiii ,8. — ab equitibus 
Cassii occiditur, cxxi, 38. 

ARiovisTus,Suevorum rex,socius 
atque amicus a senatu rom. appel- 
latus, consule Caesare , ciii , 97. — 
afTectat iraperium Galliae, crv, i. — 
Csesari superbe respondet, a. — 
ad eum ducit Caesar, 3i. — colio- 
qujum Ariovisti et Caesaris, 3a. — 
dirimitur, ib. — vincit legatos Cae- 
saris, 33. — oppugnat castra Roro., ET NOMINUM 

35. — praeliuro committit , 36. — 
vincitur, 3^. ' 

Aristjeitus , praetor AcheBomm , 
xxxii , 19. — ejus ad Achaeos ora- 
tio, ao, 31. — comitatur Quintium 
in colioquio cum rege Philippo ^ 
33. — suadet Boeotis , ut se Roma- 
nis adjungant , xxxiii, a. — castigat 
^tolorum vaniloquentiam , xxxiv» 
a4. — occurrit Quintio consuli cum 
decem miilibus Achaeorum et eqai- 
tibus mille, a5. 

Aristarchus Tarentinus snspe- 
ctus Pyrrho et in Epirum navigare 
jussus , flectit iter Romam , ibique 
recipitur in fidem , xii , a5. 

Abistarchus Coichis a Pompeio 
rexdatus, cii, 8. 

Aristia.s Argivus vocatPyrrhum 
ad opprimendos inimicos, xiv, ^^- 

Aristidis summi pictoris tabula 
exhibens Liberum patrem, lii, 18. 

Abistio, sophista , ab Athenien- 
sibus legatus ad Mithridatem mitti- 
tur, Lxxviii, 40. — benigne ex- 
ceptus , cum magno fastu Athenas 
redit, 4», 4i> 42- — concionem 
ad populum habet , 44* — ^ Athe- 
niensibus praetor creatur, 4^* — 
arripit tyrannidem, 49« — ipseac- 
cnsator et judex, 5o. — Athenis a 
SiiUa obsessus in summa fame ipse 
hilariter epulatur, lxxxi , a8. — fa- 
miliares suos de pace mittit ad 
Sullam , 39. — stolida eorum ora- 
tio, 3o-43. — expuguatis Athenis 
fugit in arcem ,45. — extractus a 
Sulla venenum bibere cogitur , 
Lxxxii, ai. 

Aristippus Argivus vocat Anti- 
gonum ad opprimendam adversam 
factionem , xiv, 4a. 

Aristo , actor tragicus , xxiv, a4* 

Aristo Tyrius mittitur ab Han- 
nibale Carthagiuem , ad concitan- 
dum Pcenos ad bellum , xxxiv, 61. 
— deprehenditur et aufugit , ibid. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 39 AAUTOBUI.US, Joaimis Hyrcani 
filias, Antiochum Cyzicenum sa- 
perat fagatque , uliii , 4^- — primus 
post instauratam urbem rex Judeo- 
Tiim f xjcTni, 85. — moritur, ibid. 

Abistobujlus contendit cum fra- 
tre Hyrcano coram Pompeio , cii , 
56* — irritat Pompeium , Sg. — 
diacedit Hierosolyma , 6o. — et 
advenienti Pompeio urbem dedit, 
6i. — cum filii^ et filiabus a Pom- 
peio Tinctus abjucitur , 69. — in 
trinmpho ducitur, ciii, 48- — e 
costodia elapsus redit in Palsesti- 
nam, cv, 87. — cssus captusque 
remittitur Romam , ibid. — a Cse* 
sare com duabus legionibus in Sy- 
riam mittitur, consilia Pompeiano- 
mm turbaturus , cx , 7. — veneno 
necatur, 49* 

A&isTODEMUs , tyrannus , retinet 
naves Romanorum pro bonis Tar- 
quiniorum, 11, 34. 

Aaibtohacbus , princeps plehis , 
Cit>toiie,adHaimiha1em transfugit, 
eique urbem prodit, xxnr, a, 3. 

Abistoitigus post Attali mortem 
regnum sihi vindicat, lix , i5. — 
iUum plures respuunt , i6. — quod 
iwre et potentia esset inferior, 17. 
— Tincitur ab Epfaesiis, ao. — vires 
reparat, 21. — fundit fugatque 
Romanos , 48. — ejus securitas ex 
▼ictona , 5o. -^ et ex securitate 
clades, 5i. — in PerperuK cos. 
potesCatem redigitur, 56. — ejus 
sttpplicium , 70. 

Aristoteijes, praefectus regis Au- 
tiochi Chalcide, xxxvi , a 1 . 

AhistotesiEs , caput legationis 
Rhodise , XI.TI , 4* 

ARIST0TB1.IC0RUM scrlptorum fa- 
tum , i.xxxin, 44« — ea varie cor- 
rupta et vitiosissime tidita , 45. 

y4rma quinque <;lassibus varia 
iraperata , 1 , 43. — a miittibas suo 
sumptu parata , xlii, 52. — arma et tela Roms in muros congesta , x , 4. 
— data de publico, iii, i5. — 
templis detracta , xxn , 6y ; xxiv, 
21. — arma hostium, Marti, Mi- 
nervae et Lus matri dicata , face 
subdita imperator succendit, xlv, 
33 ; vid. et viii, i et 3o; xxxviii, 
a3; xLi, 12. — arma Samnitium 
militum auro et argento cselata, ix, 
40 ; X, 18. — armorum crepitu et 
concussione datur signum vel ar- 
doris pugnandi vel approbationis , 
VI, 24, N. I ; X, 26, N. 8 ; xxviii, 29, 
3. — ad arma conclamatur in re 
trepida , iii , i5 ; xli , a6. 

Armamentarium Cbalcidis , xxxi, 
23. — nonnunquam Roms institu- 
tum, XLii, 52, 6. 

Armatura levis , promptissiroum 
genus ad laceasendum certamen , 

XLIV, 4* 

Armebes Nabidis filius , aute 
currum triuniphalem T. Quintii 
ductus, XXXIV, 52. 

Armeki magna cum strage Cap- 
padocia expelluntur a SuUa , lxx , 
i5o. — spernunt copias Luculli, 
xcviii ,44- — caeduntur et fugan- 
tuT, 47. 

ARMBiriA muitie partes dedunt se 
Ronianis , xcviii , 64. — Annenio- 
rum sagittSB , 69 , 70. — Armenia 
ab Autonio occupatur, cxxxi , 40. 
— spoliatur a Roraanis , 63. Vid. 
Artavasdes et Tigranes. 

Armes Poenus, xxvi , 49. 

Armillee aures , i, 11. 

Armillo! , -dona. militaria , x , 44- 
Vide et cxiv, 10. 

Armilustntm, xxvii , 37. 

Aaiifus Elniri» flov. hod. Amo, 

XXII, 2. 

Arpi olira Argos Hippium , Ar- 
gyrippa, Argyripa , hoH. Arye, opp. 
Daunise , qus Apulite pars est , re- 
gia Diomedis, ix, i'^; xxii , 9, 12; 
xxiY, 3 ; xxy, i5. — Arpos prodi- 4o INDEX RERUM 

turum se Romaiiis promittit Alti- 
nius , XXIV, 45. — aggredltur et ca- 
pit Q. Fabius consul , 4^ ct 47« — 
Arpini, xxiv, 45-47; xxxiv, 45- 

AnptifATES Romanis favent, ix, 
i3. — iis data civitas, x , i. — et 
latio suffragii, xxxviii , 36. 

ARPiiruM, opp. Volscorum in La- 
tio , Ciceronis et Marii patria , hod. 
Arpino, recipitur a Samnitibus, 
IX , 44. 

ARRETiiri, IX, 3a. — meditantur 
defectionem; sed metu advenientis 
Marcelli consulis quiescuut,xxvii, 
ai. — coguntur dare obsides , a4* 
— triginta millia scutorum et alia 
pollicentur Scipioni, xxvni, 4^* 

Arretium, vetus et nobile opp. 
Etruria, h. ArezzOy ix , 3^; xxiiy 
a , 3 ; xxxviii , 46 ; xxxi , 21. — 
laborat seditionibus , x , 3. — ab 
Arretio legati , pacem foedusque a 
Romanis petentes, impetrant indu- 
cias triginta annorum , 3y. — Arre- 
tium obsidetur a Gallis Senonibus , 
XI, 3o. — a Bononia Arretium viam 
perducit C. Flaminius, xxxix, 3. 

Arriakus , a triumviris proscri- 
ptus , pietate filii sicut iEneas pa- 
trem humeris gestantis servatur, 
cxx , 78. 

Q. Arrius prsetor Crixum , /ugi- 
tivorura ducem , cum viginti railli- 
bus hominum csedit , xcvi, a. — 
vincitur a Spartaco, altero fugitivo- 
rum du6e, 3. 

Arruntii duo , pater et filius, iu 
proscriptione triumvirali pereunt , 
cxx, 80. 

L. Arruntius sinistro corhu clas- 
sis Csesarianse in pugna Actiaca 
praefectus , cxxxii , 58. — consul , 
cxxxvi, 7. 

Arsa.cis, Parthoruni regis, legatus 
ad Sullara , i.xx , 5i. 

Arsacidje discordiis et parricidiis 
vexantur, cv, 38. ET NOMINUM 

Arsia, silva Latii aut Rtruriaey - 
11,7. 

Arsiicoe, soror Cleopatrae, ad 
Achillara transfugit, occupandi re- 
gni causa , cxii , 4^* — jussn Cleo^ 
patrae occiditur, cxxvi, 11. 

Artabazes , sive Artavasdes, Ti- 
grauis filius , Arraeniae rex , socius 
Romanis , cvi, 27. — consilia ejus 
a Crasso repudiata, a8-36. — foedus 
ab eo cum Partbis ictum, 59. — 
vocat' M. Antonium contra regem 
Medoruin , cxxx ,1. — deserit An- 
tonium, 5. — dolo capitur ab 
Antonio, cxxxi , 3^. — ducitur in 
triurapho Antonii Alexaudrino, 4i« 
— non adorat Cleopatrara, 4** 

Artapherites, filius Mithridatis, 
ciii , 48. 

Artatus, fl. Penestiae, xliii, 19. 
Artavasdes, Armenise rex, cxxx, 
I. Vid. Artabazes. 

Artavasdes , rex Medorum , 
cxxx ,1. — Antonio renovandi ad- 
versus Parthos belli cupiditatem 
injicit , cxxxi , i et a. 

Artaxata petit LucuUus, xcviii» 
71. — hujus urbis conditor Hanni- 
bal , y6. 

Artaxias , Arraenise rex , xlvik , 
16. — Artaxiae ad Ariaratheu le- 
gatio , ibid. 

Artemidorus Giiidius Csesari of- 
fert libellum , indicem conspiratio- 
nis , cxvi, 5o. 

ARTEif A , opp. Volscorum iu La- 
tio , captum et dirutum a Romanis, 
IV, 61. 

Artes militares non eaedera et 
imperatoriflB , XXV , 19. — artium 
grsecarum opera rairandi initium 
apud Roraanos, xxv, ^o. 

Artetarus, lllyrius, interfectus 
a Perseo, xlii, i3, 4^. 

Artifices scenici, v, i ; xxv, 4o. 
Arundines , unde texlae casse , 
XXXV, 27. IN T. LIVIUM ET 

AnuHS, Lucumonis frater, Egerii 
pater, moritur, i , 34* 

Ahuhs Tarquinius ; vid. Tarqui- 
uius. 

Aruks, Porsenae filius , ii , i4* 

Aruhs Clusinus, Gallis dux et au- 
ctor est oppngnandi CIusinm,y, 33. 

Aruspex Etruscus, abduclus a ro- 
mano milite, adhibetur ad deos 
rite placandos, v, iS-i^. — aru- 
spicisTusci mors voluntaria , lxi, 
34. — aruspicis Etrusci praedictio 
et mors subita , cxviii , 9 ; cxx , s^» 
— aruspices ex Etruria acciti, xxvii, 
37. — a Ti. Sempronio consulti, 
XXV, 16. — ex eorum respoiiso 
supplicatio indicta , xxxii , i. — 
aruspicum responsis contra Cicero- 
nem abutitur Ciodius, civ, 82-84. 

Arvacci, nobiiisHispanisepopu- 
lus, belium sumunt adversus Ro- 
manos, xlvii, 37. — pacem pe- 
tunt a Marcello , xlviii, 5. — a se- 
natu romano, i3. Vid. Numantia. 

Arvbrv I Gallise populi in Alver- 
nia (bod. Auvergne\ quorum caput 
fuit Gergovia s. Nemossus , Augu- 
stonemetum, bodie Clermont, v, 
34. — recipiunt Hasdrubalem,xxvii, 
39. — eorum opes , ixi , 7. — 
excursiones faciunt in agros Mr- 
duorum, 8. — cseduntur a Domitio, 
9, 10. — alia eorum clades, 4^ 
et seqq. — iis pax datur, 48. — eos 
contra Romanos soUicitat Vercin- 
getorix, cvii, 5i. — victi pacem 
petuut, cviii, 8. 

Arvcta ; vid. Comelius. 

^ror AJbana, vii, 24. — Arteri», 
IV, 61. — Carventana , iv, 53. — 
Corinthi , xlv , 28. — Fregellaua , 
IX , 28. — Romana , a Tito Tatio, 
Sabinorum rege, occupata dolo, 
I, II. — iu ea Capitolium , I, 55. 
— Tarentina, oppugnata ab Han- 
nibale, xxv, 11. — Veientana, ca- 
pta cuniculo, v, 21. FREINSHEMIUM. 4 1 

AsAHDER occidit Pbamacem 
cxiii, 24. — ad necem voluutariain 
a Scribonio corapellitur, cxxxvi, 60. 

AscAiriTjs , jEnea filius , sive ex 
Lavinia , sive ex Cjeusa natus , Ai- 
bam Lougam condit, i, i-3. 

AsCLEPioDOTUs, pracfectus arma- 
torum Gallorum in exercitu Persei, 
xui, 5i; xLiv, 2. 

AscoRDus, Macedonise fluvius, 
xLiv, 7. 

AscDA , Hispanise opp. , xxiii , 27. 

AscuLUM Apuliae et Piceoi opp. 
hod. Ascoli, XXXII, 29. 

AscuLUM Picenum , xiii , 36. — 
deditur Romanis, xv, 10. — caedes 
in ea urbe civium romanorum , 
unde erupit bellutn sociale, lxxii, 
1-5. — obsidetur a Cn. Pi»mpeio , 
Lxxiv, 3. — capitur, Lxxvi , 4« — 
deditur Caesari, cix, Sy. 

AscuRis, palus Maced. ad fines 
lliessalise, xliv, 2, 3. 

AsDRUBAL ; vid. Hasdrubal. 

L. AsELLio ; vid. Sempronius. 

AsBifA , urbs sita iu Hispania , 
XXIII, 27. 

AsiA minor, bod. ia NatoUe s. 

Anatolie; at Asia propria, cujus rex 

Attalus fuit , pars Asia; min. tractus 

litoralis , a Pergamo in Mysia ad 

Cariam, xxvi, 24. — imbellis, ix, 

19. — amoenitate urbium et copia 

terrestrium maritimarumque rerum 

ditiores, quam fortiores, facit exer- 

citus, XXXIX , I. — Asia tola inania 

parit ingenia , xlv, 23. — in Asiam 

transgrediuntur Romani, xxxvii, 

33. — civitates multae se dediint 

L. Scipioni consuli, et legatos mit- 

tunt Romam, 45. — Galli eam ve- 

ctigalem faciunt , xxxvin, 16. — 

Asiae gravis mulcta a Sulla imponi- 

tur, Lxxxiii, 37-42. — vastatur a 

piratis , 43. — oppressa usuris, 

xcviii, 2. — LucuUi aequitate et 

prudentia liberatur ,3. — terrae 42 INDEX RERUM ET NOMINUM motibas conflictatur ^ cxxxyii, a. 

AsiAGEKEs; yid. Asiaticus. 

AsiATiGi, mitiisimum genus ho- 
minum, xxxtiii , 17. — Asiatici 
Greci leYissima sunt genera homi- 
num, et servituti nata, xxxyi, 17. 

AsiATicus exercitus invehit lu- 
xum Romam, XXXIX, 6. 

AsiATicus coguominatur L. Sci* 
pio , XXXVII , 58. — idem et Asia- 
genes, xxxix , 44- 

AsiHius Dento, primipili centu- 
rio, cjsditur cum cohorte prsBtoria 
ab Amaniensibus, cyiii , 43- 

C. Asnrius Pollio adeit Cfiesari 
Rubiconem transeunti, cix, 4^. — 
historiam grsecis literis contexuit, 
cxi, 70. — Csesari railitat in Afri* 
ca , cxiy, 5. — in Hispania vincitur 
a Sex. Pompeio, cxyii, 34« — eim 
soUicitat Octayianus , cxix , Sg. — 
cum suis legionibus accedit Anto- 
nio, cxx, 10. — L. Quintius, ejus 
socer, inter primos proscriptus, 36. 

— consulatum init, cxxyi, i5. — 
post Perusinum bellum , Autonium 
petit, 3a. — Domitium transducit ad 
partes , ibid. — fundit Illyricos , 
cxxyii, 5i. — - triumphat, 5j. — 
bibliothecam publicat , ibid. — in 
Actiaco bello manet domi , neutrum 
sequens ducum , cxxxii , 3. 

C. AsiNius C. F. Gallus , cos. , 

GXI., i5. 
AsKAUS , Iliyrici Maced. mons , 

XXXII, 5. 

Asovus , fluyius Phthiotidis in 
Thessalia , xxxyi , aa. 

AsPEifDii , PamphylifiB populi , 
xxxvii, 23; xxxyiii, i5. 

AsTA oppid. Hispani» Bset. uon 
longe a G«dibus, hod. Xerez de la 
Frontera, capitur a Rom. xxxix, ai. 

— hoc oppdwn Gasari deditur, 
cxv, 58. 

AsTAPA opp. HispanisB ad Bxtim , 
XXVIII, 33. AsTArEirsES in obsidione nrbis se 
suosque interficere statuunt, xxnn, 
aa. — trucidant sese in urbe et cum 
armis injiciunt se medio incendio, 
XXVIII, a3. 

AsTBNsis ager, xxxix, 11. 

AsTBaiuM Thessal. aut Maced. 

Opp. XL, s4» 3* 

AsTii, Thraci« pop. , xxxviii, 4o. 
AsTRjEUM, urbs Poioniae, xi., a^* 
4.STRAGOS, castelium agri Strato- 
nicensis in Caria , xxxm, 18. 

j4stronomias peritia utiiis inbeHo, 
xiiv, 37. 

AsTURA^Latiifl.h.^S^tumyvm, i3. 
AsTURES a P. Carisio domiti , 
cxxxv, i3. — rebellantes cito per- 
domantur, 30. — ■' eorumdem defe» 
ctio punita, cxxxvi, i4* 

AsTTMEDEs lcgatus Rhodiornm , 
xlv, 25; xLvi, 4,9» lo» 

Asyla apud Graecos, xxxv, 5i. — 
Asylum a Romulo institutum, 1,8. 
Atalahta iusula ad Euboeam , 
adversa Locridi , xxxv, 3^. 

Ategua a Csesare obsidetor, cxv, 
43. — deditur, 48. 

AtIbgueitses crudeliter tractantur 
a Munatio , cxv, ^6, 

C. Atbius Capito, trib. pl. , reti- 
nere tentat Crassum , ad Parthicum 
bellum proficiscentera , cv, 34- — 
ad portam foculo posito, vetustas 
et arcanas devotiones peragit , ibid. 
— movetur senatu , cix , ao. 

Ateius Capito divini humaniqne 
juris consultissimus , cxxxvi, 46. 

Atella opp. Oscorum in Cam- 
ponia, inter Capuam et Neapolim, 
deficit ad Poenos, xxii, 61. — in 
deditionem accipitur a Romanis, 
xxvi, 16. — Atellani Calatiam mi- 
grare jubeutur, xxvii, 3. — deiis 
judicium senatus, xxvi, 34- — Atel- 
lanae fabellae, vii, 2. — earum 
actores nec tribu movenlur, et sii- 
pendia faciunt, ibid. m T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 43 ATKRGATTSy Dea Syria , Edessse 
calla,cm, ao. 

A. Atbrio consali , ut magistratu 
abiit, dies dicta , m, 3i. — creatur 
tribnnus plebis, 65. 

ATB&innii, opp. Marrucinornni , 
hod. Pescara , et Lucaniae , expu- 
gnatum a prsetore SempronioTu- 
ditano, xxrv, 47- 

Athagus, opp. Dassaretiorum in 
Illyrico Maced. xxxi , 34« 

Athaxahbs in Thessalia ad fines 
Epiri et iEtolise , xxyii , 3o ; xxix , 
is ; XXXI, a8. — inferunt cum JEto- 
lis bellum I^ilippo, qui eos csdit, 
XXXI, 4i* — fugiunt in iEtoliam , 
43. — ^populantur Thessaliam, xxxii, 
14. — in jus ditionemque Pbilippi 
concedunt , xxxvi , 1 4 • — expellunt 
Macedonas , xxxtiii , i, a. — liber- 
tatem repetunt a legatis romanis, 
xxxix, 24, aS. Vid. Amynarider. 

Athaitagia-, Ilergetum caput in 
Hispania Tarrac. , qus et Ilerda 
dicebatur, hod. Lerida, xxi ,61. — 
deditur Cn. Scipioni , 6a. 

ATHEi^iEroM , Athamanise casteK 
lum , xxxYin, i; xxxix, a5. 

Athekaus, frater>£umenis et 
Attali , auxilio est Romanis, xxxyiii, 
la , i3; x1.11, 55. — iEmilium 
PauUum Delpbos cbmitatur, xly, 
37. — Romam mittitur questum de 
Pru6ia,xi.Yii, a6. 

Athbnjbus , causa malorum An- 
tiocho regi , et ipse in foga perit « 
Lix, 6a. 

Athbhjsus philosophus , Varroni 
MursBnsB fugse socius, gxxxyi, i3. 

Athbbagoras , praefectus Philip- 
pi, XXXI, 27-35. — adoritur Darda- 
nos , 43. — in Chaoniam ad occu- 
pandas fauces mittitur, xxxii, 5.— 
repeUit Romanos, xxxiii, 7. 

Athbhagoras, duxPersei, prsest 
ThessaloniciB , xi^iv, 3). 

Athbkas (caput Atticse, hodie j4thiniah , Setines , Medinat al Hoca- 
ma, s. Zaitunah) niissi legati, qui 
Solonis leges aliarumque Grtecise 
civitatum instituta et jura descri- 
berent, m , 3i. — fractas Macedo- 
num armis , ix , 18. — visit L. ^mi- 
lins Paullus^ xi.v, 17. — Athenarum 
arx , portus , muri longi , Piraeeum 
urbi jungentes, nayalia et simula- 
cra , xLv , 37. — arcis prseses Mi- 
nenra , xlv, a8. — Athenis templum 
JovisOIympii, xli, 20. — oratio 
plurimum poilet favore raultitudi- 
nis , XXXI, 24. — Athenas et Piraeum 
oppugnat SuUa , lxxxi , 6 , i5. — 
urget obsidionem , ai et seqq. — 
fames horribilis Athenis , 28. — et 
multiplices miseriae, 45. — Athen» 
expugnantur , 44- — Sulla exoratus 
urbi parcere , 4^» — mcenia diru- 

ta,47- 

Athbhibkses mittunt legatos ad 

dirimendum bellum Philippum in- 

ter et iEtolos , xxvii , 3o. — literis 

verbisque solis valent, xxxi, 24- 

44. — celeres sunt et supra vires 

audaces , xlv, 23. — lacerant invi- 

dia principes suos , xlv, 38. — una 

navali pugna cum Syracusanis flo- 

reutem rempublicara suam in per- 

petuura afflixerunt, xxvm, ^i. — 

a Romanis adscripti fcederi cum 

Philippo inito , xxix, 12. — implo- 

rant auxilium a Romauis, xxxi, 5. 

— causa belli inter Athenienses et 

Philippum, 14. — Philippus advei^ 

sus Athenas ducit exercitura ,24. — 

omnia vastat, 24-26. — omnes Plii- 

lippi statuse Athenis delentur, 44* — 

finibus interdicunt Macedonibus , 

xLi, .23. — Atheniensium legatio 

Romam missa de Haliartiis, Delo et 

Lemno, xlvi ,3. — lis inter Alhe- 

nienses et Oropios , ac super ea lite 

legatio, XLvii, 24. — Atheniensi- 

bus ignoscitCsesar, cxii, 21. 

ATasirio , rex fugitivorum in Si- 44 INDEX RERUM ET NOMINUM cilia obsidet Lilybapum, ixvii, 41. 

— se submittit Salvio , 44« — in 
praelio accepta plaga , pro mortuo 
concidit, 58. — exstinctoTryphone 
ad eum servile imperium venit, 
1.XVI11, 4a* — couatur capere Mes- 
sanam, 43. — interficitur ab Aquil- 

lio, LXIX, 4i* 

Atheubal, Micipsse filius, lxii, 
2. — origo discordiae inler eum et 
Jugurtham ,3,4. — expellitur a 
Jugurtha, 11. — Romam fugit, ib. 

— ejus in senatu oratio, iJseqq. 

— inter ipsum et Jugurtham divi- 
ditur regnum, ai. — Atherbalem 
lacessit Jugurtha, lxiii , 5i. — 
Atherbal cogit exercitum, 5a. — 
vincitur a Jugurtha , lxiv, 2. — le- 
gatos mittit Romam, 6. — ejus 
miserabiles literae , 7. — cum cru- 
ciatu occiditur a Jugurtha, i5. 

Athletarum certamrn piimum Ro- 
msB, xxxix, 22. Vid. et xlv, 32; 

GXV, 23. 

Atho s. Athos, Macedonise mons, 
hod. Monte Santo, /4ianonis , j4ia^ 
iiurus, xLiv, II, 28 ; xlv, 3o. 

Atia, mater et diligens educatrix 
Octavii , ejusque monitum , cxvii , 
i3-i5. 

Atilius, puer, a triumviris pro- 
scribitur opum causa, cxx, 41 • 

A. Atilius A. F. C. N. Calatinus, 
consul ejusque res gestse, xvii, 22. 

— triumphat, 29. — dictator in Sici- 
liam proficiscitur, xix, 29. 

A. Atilius Serrauus, praBtor,xxxv, 
10. — praeficitur ciassi , 20. — mit- 
titur coutra Nabidem ,22. — prae- 
tor iterum , xli , 28. — legatus in 
Grseciam , xlii , 3y. — renuntiat 
in senatu legBtionem , /iy. — consul, 

XLIII ,4* 

C. Atilius M. F. M. N. Regulus, 
consul, XVII, 28. — ejus res gestse 
et triumphus, 29. — consul iterum 
creatur, xviii, 5o. — oppugnatio- nem Lilybaei aggreditur, xix, i. 
C. Atilius Regulus , cos. xx , 36. 

— Sardos tumultuantes coercet, ib. 

— in praelio adversus Gallos occi- 
ditur, ^o. 

C. Atilius, prsetor, auxilium fert 
L. Manlio praetori, xxi, 26. — vota 
suscipere jubetur, 62. — pontifex , 
candidatus consulatus, xxii, 35. 

C. Atilius , duumvir, dedicat se- 
dem Concordiae , xxm , 21. 

C. Atilius Serranus , sedilis curu- 
lis, XXXIV, 54. — praetor, xxxix, 23. 

C. Atilius Serranus, consul, lxvi, 
87. — trucidatur a Mario , lxxx , 
38 , 39. 

L. Atilius , inter primos tribunos 
militum consulari potestate , iv, 7. 

L. Atilius, tribunus militnm con- 
sulari potestate, v, i3. 

L. Atilius , tribunus plebis , ix , 
3o. 

L. Atilius, qusestor, in praelio ad 
Cannas caesus , xxii , 49* 

L. Atilius , tribunus plebis , xxvi, 
33. 

L. Atilius , praetor, xxxii, 27. — 
sortitur Sardiniam , 28. 

L. Atilius, praefectus praesidii Lo- 
cris, XXIV, I. — elabitur cum prae- 
sidio , ibid. 

L. Atilius , illustris adolescens et 
ejusadSamothracasoratio,XLv,5. 

M. Atilius Regulus , consul , in 
Sidicinos exercitum ducit, viii , 16. 

M. Atilius Regulus , consul , x , 
32. — ejus res gestae, ibid et 33, 35 
et 36. — ei negatur triumphus, ib. 

M. Atilius Regulus cousul, xv, 
10. — triumphat de Sallentinis, 11. 
consul iterum, xviii, i. — vincit 
navali pugna Poenos, 11, 9. — ejus 
et collegae gravitas et fides , 10. — 
transit in Africani ,11. — aegre fert 
imperium sibi prorogari, 14. — agel- 
lus ejus publice colitur, ibid. — 
pugna ejus cum serpente ad Bagra- IN T. UVIUM ET 

dam, i5 » i6. — magnas res gerit 
in Africa , 17 , 20. — duras fert 
conditiones victis, 21. — capitur, 
27. — ejus redimetidi cura , 36. — 
pacis petenddB causa Romam mitti- 
tar, 57. — proficiscitur longe alio 
animo, ibid. — ejus oratio iu senatu, 
qua dissuadet pacem, 58, 60. — 
Romae manere abnuit , 61 . — excru- 
ciatur a Poenis ,65. — ejus elogium, 
ibid. 

M. Atilius Regulus, consul ite- 
rum, subfectus C. Flamlnio , xxii , 
25 ; xxiii ,21. — artibus Fabii ipse 
etcollegabeliam gerit, 32. — trium- 
vir mensarius , xxiii, 21. — censor, 
xxrv, II. — censurae ejus acta , 18. 

— mortuo coUega, se abdicat , 43. 
M. Atilius Regulus, consul et 

dux in bello Punico I , insigne 
Qtriusqae fortunae exemplum,xxyiii, 
42 ; XXX , 3o. 

M. ATii.n7s , duumvir , dedicat 
ffidem. Concordiae, xxiii, 21. 

M. ATrLnJS , prator , xxrv, 43. — 
ftortitur jurisdictionem urbanam, et 
simul accipit sortem peregrinam, 44* 

— noyis religionibus iiberatpopu- 
lum , xxY, I. — legatus Q. Fulvii in 
obsidione Capuae , xxvi , 6 , 33. — : 
legatus ad Ptolemseum , xxvii , 4- 

M. Atiiiros Serranus, triumvir 
colonise deducenda, xxxvii, 46, 5^. 

— prsetor, sortitur Sardiniam , xli, 

21. 

M. ATiLius,,praetor, Hispaniam 
ulteriorem obtinet , xlviii ,4. — «r- 
bem Oxthracas capit , 6. 

P. Atiltos, legatus Pompeii, sor- 
titor sinum Ligusticum, xcix , 3i. 

Sex. Atilius , tribunus plebis , 

LVI , 2. 

Sex. Atilios Serranus, cos., lvi, 
I . — proconsul Atestini s et Vicetinis 
terminos statuit , 20. 

Sex. Atilius Serranus Gavianus, 
tribunus plebis , resistit senatuscon- FREINSHEMIUM. 45 sulto de reficienda domo Ciceronis, 
civ, 5o. 

Atina , opp. Volscorum in Latio, 
hodieAcina, ix, 28. 

ATiifATiUM ager, x, 39. 

C. ATiNros , trib. miiitum quartae 
leglonis, signum ademptnm signi- 
fero jacit in liosles, xxxiv, 46. 

C. Atiii lus , creatus praetor, sorti- 
tur Hispaniam ulteriorem , xxxviii, 
35 ; XXXIX , 7. — prospere pugnat 
cum Lusitauis , et Astam oppidum 
capit , xxxix ,21. — ex vuhiere mo- 
ritur, ibid. 

C. ATiKros Labeo , trib. plebis , 
XXIII , 22 , a5. — praetor, 42. — sor- 
titur jurisdictionem peregrinam, 43. 

C. Atinius Labeo, praetor, xxxvi, 
45. — sortitur Siciiiam , xxxvii , 2. 

C. ATiiiros Labeo, trib. plebis, 
quod in legendo senatu praeteritus 
esset, ssevit in Metellum ceusorem, 
Lix, 54» 55. 

M. Atikius, Thuriis praefectus, 
XXV, i5. 

M. Atiitius , praefectus socium , 
occiditur a Boiis , xxxiv, 47« 

M. et C. Atiwii capita conjura- 
tionis et Bacchanaiium auctores , 
XXXIX, 17. — puniuntur, 18. 

Ti. ATiifii somnium , 11 , 36. 

ATiirTAiciA , regio Epiri vel Ma- 
ced. xxvii , 3o ; xxix ,12; xlv, 3o. 

L. ATros, trib. primus secundae 
legionis , xli , 3. 

Atlesbis, regulus Thracum, im- 
petum facit in Cotyis , Odrysarum 
regis , fines, xlii, 67. 

Atratihus , vid. Sempronius. 

Atrax , oppidum Pelasgiotidis in 
Thessaiia , decem ferme millia ab 
Larissa , ohsidetur a Romanis, xxxii, 
i5. — qui re infecta abeunt, 17, 
18; xxxiii, 4; XXXVI, 10, i3. 

L. Atbeus, xliii, i5. 

Jtrium Libertatis , xxv, 7. — refi- 
citur et amplificatur, xxxiv, 44. — in 4G INDEX RERUM ET NOMINUM eo tiibularium cenfonini , xliii , i8 ; 
XLY, lo. — Msenium in Lautumiis, 
XXXIX, 44. — publicum in Capitoiio, 
xxiy ,10. — regium iucendio con- 
^umptum , XXVI , 27. — refectum , 
XXVII , II. — Titium in Lautumiis, 
XXXIX, 44* 

C. Atrius Umber, seditionis Su- 
croneusis princeps, securi percuti- 
tur, xxviii, a4y 39* 

Atta Cla.usus , vid. Ap. Claudius. 

ATTiULis, tribus Athenis, xxxi, i5. 

Attalus , rex Asise , xxvi , a4* — 
iEginam venit , xxvii , 3o. — et ibi. 
hibernat, 33. — capit et diripitOpun- 
tiorum urbem, xxviii, 7. — oppii- 
mitur ferme a Philippo, ib. — omis- 
sis rebus romanis in Asiam trajicit, 
7. — * Romanos legatos Pessinuntem 
deducit, sacrumque iis lapidem tra- 
dit, XXIX, II. — a Rom^nis adscri- 
bitur foedericum Philippo inito, 12. 

— venit Piraeeum reiiovandae cum 
Atheniensibus societatis causa , xxxi, 
14. — alloqiiitur populum scripto, 
i5. — honores ei ab Atheniensibus 
decreti, ib. — cum RomanisOreum 
oppugnat et capit , 4^* — opprimit 
iEgeleon, ib. — ejus legati monent 
senatum , fines regni sui vastari ab 
Antiocho , xxxii , 8. — coronam au- 
ream CCXLVI pondo in Capitolio 
ponendam curat, 27. — Attali et 
Quintii consulis colloquium cum 
Nabide, Sg, 4o- — *° concilio 
Boeotorum primus verba facit, et 
loquens concidit, xxxiii , a. — Per<f 
gamum advectus moritur; ejus lau- 
des , Ji. — primus Asiam incolen- 
tium abnuit stipeodium dare Gailis, 
xxxviii, 16. 

Attalus, Euraenis frater, nuntiat 
senatui, Antiochum cum exercitn 
Hellespontam trajecisse, xxxv, a3. 

— rem romanam adjuvat in pugna 
cum Antiocho, xJtxvii, 4^. — «r- 
eessit eum a Pergamo Manlius eos. ad capessendum seeum bellum Gal- 
licum , xxxviii, la, i3, aS. — 
celerius, quam dignum concordia 
fratema erat, credit Eumenem mor- 
tuum , xLii , 16. — fidum se socium 
pr»bet Romanis in bello adversus 
Persen, xlii, 55» 58, 65; xliv, 
1 3. — Romam venit , xlv, 19. — a 
Stratio medico prudenter admone- 
tur, ibid. — regnum adeptus, bellc^ 
impugnatur a Prusia, xlvii, a6, 
3a , 34) 4I9 4^' — ' Nicomedem ju- 
vat adversus patrem Prusiam, l, 9. 

Attalus junior, regum Pergame- 
norum postremus , x.ix , 11, 11. — 
ejus mores et fortuua, i3. — Has- 
rede populo romano moritur, 14. 

Attahes , Turdetauorum regu- 
Ins, transfugit a Poenis ad Romanos, 
XXVIII, i5. 

Attica terra, pars Helladis, h. 
livadice y xxviii, 8; xxxi, 14. — 
devastatur, ibid. — marmoris copia 
et ingeuiis artificura eximie omata, XXXI, a6. C. Attius Pelignus, captus ab 
Antonio et ad Csesarem deductus, 
dimittitur incolnmis, cix, 6a. 

P. Attius Varus , cix , 55. — arri- 
pit provinciam Afrioam , cx , 56. — 
eum vincit Curio, 6a. — a regeJuba 
contemnitur, 65. — capit quasdam 
Q. Aquilae naves onerarias, cxrv, 
3o. — a Caesare in fugam vertitur , 
ibid. — in Hispaniam ad Pompeium 
venit, cxv, 4^. — navale prselium 
committit cum Didio, ibid. — cedit 
Varus, ibid. — occiditurln pugna 
ad Mundam , 56. 

Atuatici , Cimbrorum Teutono- 
rumque progenies, se dedunt Cae- 
sari, civ, 61. — et statim rebellantes 
cnduntur, 62. 

Atys , rex Albse ,1,3. 

Auctores si patres fierent , ita de- 
mum ratum erat id , quod populus 
decrevisset , i , 17. Vid. Senatus. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. Juctontas senatus; ▼. Senatus. 

AuDUTA., EtrurisB (l.,xi.i, 19. 

AcFiDxiTA , urbs Saniuii ad Sa- 
grum fl., h. Alfidena, vi capta,x , i a. 

Gir. AuFioius 9 tribunus plebls , 
accusat C. Lucretium , prsBtorem , 
ad populum , xliii, 10. 

Cir. AuFiDius Orestes , cousul , 

XCYly 38. 

AuFiDus , fl. Apulis ad Cannas 9 
bod. Ofanto, xxti, 44* 

AuGHfUs , Liguris mons , in quem 
confugimit Friniates Ligures , bod. 
Monte Codoro, xxxix, a. 

^tt^ur consulit Deos de Numa , i , 
18. — augures a Numa instituti , i. e. 
in collegium contributi , iv » 4* — ' 
cooptati a coUegio , xxiii, a i , 5. — 
creati in comitiis a populo , xxxix, 
45 » 5 . — de religione , quae mora- 
batur dictatoris creationem , consu- 
luntuTy 3i. — -vitiosum dictatorem 
esse pronuntiaut, viii, a3. — tres vel 
quatuor, x, 6. — inipar eorum nurae- 
rus , X , 6 ; vid. not. 5. — quinque de 
plebe creati , x , 9. — solvunt tribu- 
tum , XXXIII , 4a. — eorum numerus 
angetur a SuUa , ut essent quinde-> 
cim, 1.XXXIX» II. 

Augurium ex corvi occentu, x, 4o» 
— augurii capiendi ritus , i , 18. — 
auguriis ex Accii Navii facto ma- 
gnus accedit honor, i , 36. 

Augustalia^ CxxxvUy l4* 

AuGUSTi imperatodris tempore ia- 
nus clausus fiiit ,1,19. — Augustus 
templorum omnium conditor fuit 
aut restitutor, iv, 20. — ejns ductu 
et auspicio perdomita est Hispania, 
xxvin, la» Vid. Octavius. 

AuGUSTi nomen CsBsari Octavia- 
no delatum , cxxxiv, I03. 

jiugustus mensis , ibid. 

AuLSBCi in GaUica CeUica , seu 
Logdunensi, v^ 34* 

AuLis, BiBOtiEB opp. ad Ruripum, 
hod. Fathi vel Karaiaba, xxxv, 3^, 47 

5o. — ejus portus inclytus statione 
mille navium classis Agamemnoniae, 
Xlv, 27. 

M. AuLius, praef. socium, xxvii , 
26, — occiditur, 27. 

Q. AuLius Cerretanus , cos. crea- 
tus, VIII, 37. — secundum consul, 
IX , i5. — cum Ferentanis uno prse- 
lio debellat, r4. — magister equitum 
occidit imperatorem Samnitium et 
obtruncatur, aa. 

AuHELiA , mater Csesaris , domo 
exigit Clodium , in opertum Bon» 
DesB muliebri vestitu ingressum , 
ciii , a4- 

C AuHELius Cotta, consul, Li- 
param obsidet, xviii, 45. — ejus 
severitas , ibid. — consul iterum , 
XIX, 3i. 

C. AuRELius, legatus MarceUi , 

XXIII, 16. 

C. AuRELius Cotta , prsBtor, xxx, 
a6. — sortitur jurisdictionem ur- 
banam , 27. — consul, xxxi , 4. — 
Italiam provinciam obtinet , 6.Vid. 
et47. 

C. AuBELius Cotta, tribunatu de- 
pulsus , mox lege Varia postulatus , 
in equitum iniquitatem et petulan- 
tiam invehitur, lxxi , 39. — ultro 
cedit urbe , 4o» — consul , xcii ,16. 
— ejus oratio ad populum, aa. — 
reddit tribunitiis aditum ad hono- res ^7- Q, AuRELius, prsBtor, xxxix , 6. 
— sortitur Sardiniam, 8. 

G. AuRELius Orestes, princeps 
legationis ad AchsBos, li, 3a. 

L. AuRELius , qusBstor urbanus, 
cum sacerdotibus de trtbuto solven- 
do certat, xxxin, 4a* 

L. AuBELius Cotta , tribunus mi- 
litum , XL , a^. 

L. AuRELius, legatus iil Syriam, 
xLvi , a5. 

li. AuRELius Cotta , tribunus ple- 
bis , ne creditoribus suis satistaciat. 48 INDEX RERUM ET NOMINUM tribuuatus prsscriptionc abuti ten- 

tat, XLVII , 35. COUBul, LIII, I. 

— non inittitur in provinciam, quia 
obffiratus, 3. 

L. Attbelius Cotta accusatus a 
Scipione Africano absolyitur, liv, 
36. 

L. AuRELius Cotta praetor legem 
fert judiciariam , xcvii , 38. — 
consul, ci, 33. 

L. AuRELius Orestes triumphat 
ex Sardinia , lxi , 4> — consul , 
LXVII , 4^» 

M. AuRELius Cotta , XXIII , 3o. — 
prsepositus Puteolis, xxv, aa. — de- 
cemvlr sacris faciendis, xxix, 38.' — 
legatus mittitur ad Philippum, xxx, 
a6. — socios populi romani tuetur 
armis , 4* > xxxi ,3, 5. — moritur, 
XXXI, 5o. 

M. AuRELius Cotta , legatus 
L. Scipionis , cum Antiochi legatis 
venit Romam , xxxvii , 5a. — expo- 
nit, quae acta sint in Asia, ibid. 

M. AuRELius Cotta cos.adbellum 
Mitbridaticum mittitur, xgiii,i6. 

— pedestri prselio et maritimo vin- 
citura Mithridate, 26-27. — Hera- 
cleam oppugnat, xcvi, 32. — ea 
capta crudcliter et avare se gerit, 
xcviii, 16. — Romara proficiscens 
tempestates patitur, 17. — rever- 
titur Romam cum invidiosis opibns, 
62. — accusalur, 63. 

M. AuRELius Scaurus , consul , 
Lxv, 29. — legatus, capitur a Cira- 
bris, Lxvii, 2. — dissuadet Cimbris 
expeditionem italicam , 7 et seqq. 

— a Boiorige occiditur, 12« 
Aureus baculus, corneo inclususj 

* offertur a Bruto ApoIIini , i , 56. — 
aures paterse ad Cereris positse, 
X , 23. — pelvis aurea ad Junonis, 
XXVII ,33. — quadrigse aurese in 
Capitolio posit» , xxix, 38. — coro- 
nse aure» ; vid. Corona. 
AuRiirx vel Auringis , urlis Hispa- nise Bseticae, xxiv, 4^« — eadem 
forte Oringis dicitur, xxvni, 3. 

Aurum , argentum , et ses signa- 
tum iu publicum confertur, xx^^i , 
36. — a sociis oblatum, non rece- 
ptum a Romauis, xxii^ 32, 36; 
XXX, 21. — Gallis ereptum sub 
Jovis sella poni jubetur, v, 5o. — 
Yicesimarium, servatum ad ultimos 
casus in sanctiore serario, xxvil, 10. 

— Auri mille pondo pretiuiti po- 
puli romani factum , v, 4^* — ^^ 
gallicis spoliis magnum pondus , 
saxo quadrato septum , iu Capitolio 
sacrat C. Sulpicius dictator, vii, i5. 

— proportio ad argentum, xxxviii, 
II. — auri et argenti metallA inter- 
dicta Macedonibus, xlv, 29. — ^Aii- 
ro et argento cselata scuta , ix, 40. — 
aurata, x, 39. — signa aurata, xxxiii, 
27. — Aurata statua prima omnium 
in Italia statuta , xl, 34* — Aurum 
Tolosanum , direptum et inferver- 
sum a Csepione, lxvi , 40 , 4 < » 4^* 

AuRui^CA ; vid. Suessa. 

AuRUNCi, extremus Latii populus 
ad mare inferum , ultra et cis Li- 
rim , in Campania et Latio , bellant 
cuui Romauis , 11 , 16 , 17 et 26 ; 
VII, 28-38. — in deditionem acci- 
piuntur , eosque defendi seuatus ju- 
bet, VIII, i5. 

C. AuRUNCULEius, prsBtor, XXVII» 
6. — sortitur Sardiniam, 7. 

C. AuRUNcuLEius , tribunus mi- 
litum tertiae legionis , xxvii, 4i* 

L. AuRuircuLSius Cotta , legattks 
Csesaris , civ , Sj, — caditur ab Am- 
biorigc, cvi, 12. 

L. AuRun GULEius, prsetor, xxxvi, 
45; xxxvii, 46. — sortiturjurisdic- 
tionera urbanam , xxxvii, a. — le- 
gatus , xxxvii , 55. 

AussTAKi, populi HispaniseTar- 
rac. cis Iberum , quorura oppida 
fuere Ausa , Gerunda et Aquse Vo- 
conisB (h. Osona s. Fick, Girona, IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 49 et Caldes de Malavella), subiguntur 
ab Hannibale, xxi, a3. — dednntur 
Romanis , 6i. — eos ad bellum con- 
tra Romanos concitat Indibilis , 
XXIX, 9. — vincuntur, ib. 3;xxxiy , ao; XXXIX, s. AusBTJLVDS ager, xxxix, 56. 

AusoiTA 9 urbs Ausonum , ix , 
s5. 

AnsoKES , qui primum in Lucania 
et Bruttiorum agro , deinde ab Oe- 
notris pulsi, in Latii et Campani» 
finibus ad Vulturuum et Lirim sedes 
habebant , uiio pr^lio Tuicuutur a 
Romanis , Tni , i6. — veniuut in po- 
testatem Romanorum, ix, a5. — 
Ausonum gens deleta, ibid. 

Auspicato omnia geruut Romani , 
I, 36 ; ▼ , ai, not. i ; ti, 4i- 

Auspicium mentitus puUarius , x , 
4o ; XXI, 63, 8. — Auspicia habuere 
etiam ex privatis cum imperio in 
provincias missi, xxvi, ^i , 7. — 
in nuptiis, xxii, ii , 3. — neglecta 

XX, 48 ; XXI , 63. — silentio post me- 
diam noctem habita, viii, a3, la. — 
dirempta, Tiii , a3, i3. — ementita , 

XXI, 63 , 8. — ncmo habet plcbeius, 
IV , 6. — more majorum penes Pa- 
tres, VI , 4^' — vitiosa nec rite cap- 
ta et renovanda, v, 17, 4. — iii- 
certa , viii , 3o. — capta initio rei 
gravioris, v, ai, i. — repetiia, viii, 
3o ; IX, 39 ; X , 3. — non anibo ctm- 
sules habent in Urhe castri.sve , ii , 
I, II. 

AnToi.Tcns Hero.s a Sinopensi- 
bus cultus, xcviii, a3. — de eo 
somnium LucuUi , aa. 

L. AuTaonius P. F. L. N. trlum- 
phat ex Africa , cxxxiii , 84. 

P. AuTROirius Pffilus, postquam 
consul designatus fuerat damnatus 
ambitus , cum Catilina conjurat , 
ci, ai, aa. 

P. AuTRoirius in locum C. Octa- 
vii cos. suffectus, cxxxi ,• 49« 

XJI, Pars 2. — Index Lir. AuxiMuM Piceul opp. , h. Osimo 
s. Osimo , XI.1 , ai. — muros ibi fa- 
cieiidos locant censores , xli , a^. 

AvAKicuM expugnatur a Csesare , 
cvii , 59. — ad Avaricum Galli cum 
Csesare puguant, 5y. 

AvEKTiirus, rex Alhse, sepultus 
in eo coili qui nunc est pars Ro- 
manse urbls , cognomen colli fecit , 
1,3. 

AvEHTiirus, mons Romse, i, 6. 
— Urbi additus et datus Latinis , 
33. — ccetus uocturnos facit plebs 
in Aventino monte , 11 , a8. — euni 
insedit exercltus Romanus, relictis 
castris , iii , 5o. — in co slgnum 
sneum Junoni dedicaut niatronse , 
XXI, 6a. — de eo puhllcaudo lata lex, 
iii, 3i. — In Aventino pugua ad- 
versus M. Fulvium et C. Grac- 
chum , Lxi , a^. 

AvEBiri lacus iii Campania inter 
Cumas et Bajas , Puteolano s. Ba-. 
jano slnui inminens, h. Lago d'A- 
verno et Lai^o di Tripergola , xxiv , 
la ; cxxviii, a^. 

Avis sangualls , xli ,17. — Aves 
aestivae , v , 6. — Aves non addlcuut 
Fahio au.spicanli, xxvii, 16. — Avi- 
hus admitteiitlhus , slgnum pugii.T 
datum , IV , 18 ; vid. Au.splciuiii. -- 
avis incendiarla , lxv, 5^. 

AviOA'KS popull, eurumquo .sedes, 
civ , 16. 

C. AviEAus trih. iiiilituui , cmn 
ignomlnla dlmittitiir a Ca;sare, cxiv, 
a6 , 'ly. 

Axius maximu.s Macedonlse fl. h. 
Vardariy xxxix , 54 ; xLiv , a6 , 43 ; 
XLv, ag. 

AxYLos tcrra in Galatia , xxxviii, 
18. 

AzoRf , aliaeque urhes , captae a 
Pyrrho , xiv, 10. 

AzoRus, opp. Thessaiiae vcl Ma- 

cedoniae,venitindeditioncmPerscI, 
xLii , 53 , xLiv , a. DO INDEX RERUM ET NOMINUM B. Babyjlohia , h. Turkomannien , 
Turkisch Annenien , xxxTiii, 17. — 
miserandum in modum vexata, lx, 

56,57. 

Bacchanalium initia ex Etruria , 
XXXIX, 8. — nefaria in iis stupra 
aliaque scelera , ib. — eorum indi- 
cium defertur ad Poslumium consu- 
iem,i I . — qusestio de Bacchanalibus 
mandatur consulibus , i4- — ^OS" 
tumius invehitur in Bacchanalia,i 5. 

— Bacchanalia diruuntur, eorum- 
que auctores puniuntur , 17, 18. 

— senatus consultum de Bacchana- 
libus, 18. 

Bacchnrum habitu matronse , cri- 
nibus passis , cum ardentibus faci- 
bus ad Tiberim decurrunt , demis- 
sasque in aquam faces integra flam- 
ma efferunt, xxxix, i3. 

Bachium , insula Phocaae immi- 
neus, xxxvii, ai. 

Baculus sine nodo aduucus, Li- 
tuus dictus, I, 18. 

Badius Campanusprovocat Cris- 
pinum hospitem ad singulare cer- 
rameu , et vulneratus aufugit ad 
suos, XXV, 18. 

BiEBius , trib. plebb a petulante 
turba lapidibus alngitur , ixvii, 69. 

A. BiEBius , quod milites Roma- 
nos prajbuisset ad ministerium cse- 

dis iBtolis, damnatur, xlv, 28 et 

»> 
>i. 

C. BsBius , tribunus plebis , pe- 
cunia corruptus , defendit Jugur- 
tham , Lxiv , 36. 

Cir. Bjebius Tamphilus , tribuuus 
plebis , diem dicit M. Livio et C. 
Claudio, censoribus, xxix, 3^. — 
designatur praetor, quum sedilisple* 
I)eius esset , xxxi, 49 > 5o. — sorti- 
tur Ariminum , xxxii , i . — praetor , teinere ingressus Gallorum Insu- 
biium fines, clade afficitur, 7. — 
a consule L. Lentulo probris incre- 
pitus, provincia excedere jubetur, 
ibid. — triumvir colonise deducen- 
dae , xxxix , aa. — consul , 56. 

Cir. BjEBius Tamphiius , praetor , 
sortitur jurisdictionem urbanam , 
XLiv, 17. — legatus in lUyricum, 
xLv, 17. 

L. Babius, legatus in Macedo- 
niam, xliv , 18. 

L. BiEBius Dives, creatur praetor, * 
xxxvii , 47* — sortitur Hispaniam 
ulteriorem , 5o. — eum proficiscen- 
tem in provinciam, circumveniunt 
Ligures , 5^. — sine lictoribus per- 
fugit Massiliam , ubi intra triduum 
exspirat, ibid. 

M. BfBius, legatus,xxx, a5. 

M. BiEBius TamphiluSf triumvir 

coioniae deduceudse , xxxiv , 45« — 

prsetor xxxv , 10. — ex Bruttiis' ad 

Tarentum et Brundisium legiones 

promovere jubetur, 23. — jubetur 

transire in Epirum , 24. — proprae- 

tor , XXXVI , 8. — Thessaliae quas- 

dam urbes capit , i3. . — praeest 

parti castrorum iu obsidione Hera- 

clese , 22. — ad disceptandum inter 

Philippum et Eumenem legatus mit- 

titur, XXXIX, 24. — legatiouem re- 

uuntiat, 33. — creatur consul , 

XL, 18. — ei prorogatum imperium, 

36. — exercitum in Apuanos Ligures 

inducit , 38. — nullo bello gesto , 

triumphat, ibid. 

M. BfiBius, mauibus , sine ferro, 
discerptus , uncis carnificum per 
medium forum raptatur , lxxx, 39. 
Q. Babius Tamphilus, legatusad 
Hannibalem missus , xxi , 6. — ite- 
rum ad Carthaginienses , 18. 

Q. BniBius Herennius , tribunus 
plebis , criminatur senatum et au- 
gures , XXII , 34- — ejus oratio in 
nobilcs , ibid. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 5i Q. Babius tribiinus plebis, xxxi,6. 

Q. BfBTUs Solca , legatus xlii, 6. 

Bjegui.4 , urbs Hispaniie Tarrac. 
ad fioes Bsetic» in Oretanis, non 
longe a Gastulone, xxvii, x8, ao; 
xxvni, i3. 

A. BjECULOJrius, signifer nota for- 
titudinis , xli ^ 4* 

Bjetica, pars Hispanis, quam 
Baetis iuterfluit, h. Sevilla, Estre- 
madura, Cordoya, Granada, etc. , 

XXYIII, 3. 

Batis fl. Hispanis Bseticse, h. 
WaMalkibir, Guadaiquivir , zxviii, 
i6. — incolis dicitur Certis, aa. 
Bj£Tuai4; y. Beturia. 
Baooas, duxTigraui/(, contra Ario- 
barzanem missus , lxx , 49* 

Bagr4Da fl. Afric» propriie, qui 
inter Uf icametCarthaginem in mare 
profluit, h. Megierda, s. Mejerda, 
XXX, a5. — ad eum pugna Reguli 
cum serpente , XYiii , i5, i6. — 
castris ad Bagradam prseest Sabura, 
cx, 64. 

Bxi.ACSR , Nicandri fllius, amicus 
Pyrrhi,xiv, 24. 

Balajios, regulus Gallorum , Ro- 
manis anxilia pollicetur ad bellum 
Ifacedonicum^ xLiv , 14. 

Balari, Sardiniae populi , xli , 6. 
— caeduntur a Romanis i a. 

Balbus, mons herbidus aquosus- 
que ad fines regni Carthaginiensis , 
XXIX, 3i. 

Balrarbs , insulse duae maris me- 
diterr. major et minor, h. Majorca 
s. MaUorca et Minorca , xxii , ao ; 
xxiii, 40 ; xxviii , 37. — Balearium 
descriptio, lx, 3a. — cur vocatae 
Oymnesiae et Baleares , 33. — au- 
rnm et argentum signatuin non ha- 
Lent , 34» — belli cum Romanis cau- 
8», 36. 

Balrarbs s. Baliares peritissimi 
funditores, xxi, 21,7, 55 ; xxii, 
37 ; XXVI, a ; xxvni, 37 ; lx , 35. Balrarica funda, xxxviii, 39; Lx, 35. Balrus, HerculisThebani comes, 
Lx, 33. 

Balista, mons Liguriae, xxxix , 
a ; XL, 41 ; xli, 18. 

BalUstis et scorpionibus instructae 
naves Tarentinorum, xii , ao ; xxi , 
II — Ballistarum vis et effectus in- 
gens, cx, 38. 

Balneum populo legat Agrippa, 
Gxxxvi , 74. — balneis inclusos Ro- 
manos Gampani fervore et aestu 
suffocari jubent, xxiii, 7. 

Bartia opp. Apuliae , ubi >nunc 
S. Maria de Vanze , xxvii, a5. 

L. Bahtius Nolanus, juvenis acer, 
propensus in Hannibalem , Romanis 
a Marcello conciliatur, xxiii, i5. 

Baphtbus , Macedoniae fl. xliv, 6. 

Barathrum magnum , campoi um 
nomcn, l, a3. 

Barbam omiiibus oliin Romauis 
piomittere mos fuit, v, 41, 6. — 
barbain etcapillum promittere,pars 
et signum doloris , vi , 16 , 4 ♦ xxvii , 
34; XLiv, 19. 

Barbama, Illyrici fl. xliv, 3i. 

Barbatius, quaestur ab Antonio 
dimissus, |x>pulo persuadet, acta 
Lucii Antonii fratri displicere , 
cxxv, 3o. 

CoRiiELius Barbatus ; vid. Cor- 
nelius. 

T. Quuitius Barbatus ; yideatur 
Quintius. 

Barbosturktrs, Lacouicae inons, 
XXXV, 37, 3o. 

BarbuljE , duci Antimiano , vitam 
precibus a Caesare Octaviano impe- 
trat Marcus, cxxxiii, 17, 18. 
BiRCA, cognomen magiii Haniii- caris, xix , 3a. BARGiirA familia , xxiii, i3. 

BARCiifA factio, XXI , a, N. 5; ibid. 
9. — Barcinae factiouis omnes bel- 
ium malebant , xxx , 7. Cf. ib. 43. 

4- 5a INDEX RERUM ET NOMINUM BA.RCI1IORIJM in bello prsestantia , 

Bardo, urbsHi8panis,xxxni, ai. 
Bargulum , opp. lUyrici Maced. 

XXIX, 12. 

B \RGU8ios , HispanisB Tarrac. po- 
pulos inter Pyrenaeum et Iberum, 
contra Pccnos sollicitant legati Ro- 
mani, xxi, 19. — subiguntur ab 
Hannibale, sS. 

Bargtlije, r. BargyIia,Bargyla et 
Bargylos , Cari» oppidum , xxxn , 
33 ; XXXIII , 18 , 3o , 35 , 39. 

BARGYLiRTicussinus, XXXVII, 17. 

Barium , opp. Apulise , hod. Bari , 

XL, 18. 

Barzapharhbs, purpuratus Oro- 
dis, cum exercitu in Syriam ir- 
rumpit, cxxvii, 10. — Palestinam 
intrat, 11. — ad eum Hyrcanus 
profectus in vincula conjicitur, i3. 

— vincit Barzapbamem Ventidius, 

48. 

Basilica post argentarias novas, 
XL, 61. — Porcia, xxxix, 44.— 
Sempronia, xliv, 16. — Basiliae 
olim nonerantposttabernasin foro, 
XXVI, 27. 

L. Basilus, prator, sibi conscivit 
necem, cxvi, 17. — vid. et Minucius. 

Bassavia opp. lUyrici Maced. 
xLiv , 3o. — Bassanitse, ib. 

Bassus; vid. CsBcilius. 

Bastarkje, Germani» populus in 
bod. Podolia, xl , 5. — a Pbilippo 
evocati, Sy, — tempestate oppri- 
muntul', 58. — a Perseo adciti, 
XLI ,19. — vincunt Dardanos, xli, 
rg. — absorbentur Istro, ib. — fuere 
Germani vel Galli Germanis per- 
mixti , xL , 57 , 5 ; xliv , 26 , 2. — 
ils bellum infert M. Crassus, cxxxiv, 
I. — superantur et cseduntur, 4» 5. 

— rebellantes iterum vincuntur , 

cxxxv , I. 

Basti A vimm sunm Mutilum pros- 
criptum foribus repellit, lxxxix, 33. Bataratss, Matris Magnae sacer- 
dos , ab. A. Pompeio contumeliose 
tractatur, Lxvni , 9 , 10, 11. 

Bathaitatus , dux Scordiscorum, LXIII, i. Bato, Longari filius, deficit ad 
Romanos, xxxi, 28. 

Begorritis, lacus Macedoniae, 
xLii, 53. 

BBLBiirATSs ager in Arcadia » 
xxxvni , 34. 

Bblgje conjurant adversns CsBsa- 
rem , civ , 54» — caBduntur , 56. 

Belgbdbhsium tumultus com- 
pressus, lxx, 56. 

Belgica prima et secnnda , cin , 
i38, i4i> 

L. Bellibitus, prsBtor, lxvi, 34- 

L. Bellieitus , jussn SuUa;, occi- 
dit in medio foro Q. Lucretium, 
Lxxxix , i3. — damnatur , cii , 18. 

BBLLiGBiri , per quem ad transi- 
tionem Mericus Hispanus iilectns 
erat , quadringenta agri jugera dc- 
creta, xxvi, 21. 

Bbllor A Dea , viii , 9. — Victrix, 
x , 19. — Bellonse in medio pugnas 
discriminetemplum vovet Ap. Clau- 
dius , ibid. in ejus aede senatus da- 
tus, XXVI, 21, I ; XXVIII, 9 et 38 ; 

XXX, 21 , 22, 40; XXXI, 47; XXXIII, 

22 et 24 ; XXXVIII , 44 ; xxxix , 39 ; 
xLi , 10 ; xLii , 21 , 28. — culta Co- 
manis, cii, 8. 

Bellovagos aggreditur Caesar , 
cviii, 1 1 . — in castris se tenent ,12. 

— obsidionis metu proficiscuntur, 
i3. — eorum stratagema, 14. — 
cseso duce deditionem facinnt, 17. 

— vincuntur a D. Bruto, cxiv, 66. 
Bellovbsus, filius sororis Ambi- 

gati, Celtaram regis, v, 34- — ejus 
expeditiones , ibid. — favet Ceno- 
manis , Alpes transcendentibus, 35. 
Bellum decretum cui nuntiandum 
sit, XXXI, 8 ; XXXVI, 3 ; xxxvin, 46. 

— ejus indicendi ritus, i, 32. — IN T. LIVIUM ET 

cerimoniae ab Anco institutae , i , 3a. 

— bella a senatu decreta et lege lata 

ad populum jussa , interdum et in- 

jussu populi permissa, xli, t , 3. 

Bkllvs, legatus Gentii, xi.iyy 3r. 

BEi.ns apud Carthaginienses quot- 

annis yictimahumanacultus, xvi, 5. 

Bbhdidium y templum Bendis, h. 

e. DiansB in Thracia, xxxviii, 4i* 

BBVEYBirTUM urbs Samnii, h. ^e- 
nevento, olim appellata Maleven- 
tum, IX, »7; XXIV, 16; XXV, i3. — 
Beneventum colonia deducta , xv, 8. 
BEKEvBirTAVi a Romanis laudati , 
XXVII, 10. 

BEiTBvBirTAifus ager, xxii , i3; 
XXV, 17. 

Bbrbhigb ab Alexandrinis regnare 
jnbetur, civ, 73. — straugulat Cy- 
biosacten ,74. — a patre Ptoiemseo 
afficitur supplicio, cv, 45. 

BBBBiriGEs, conjugis Mithridatis, 
fatum, xcvii, 40. 

Bbrgistahorum civitas in Hispa- 
nia Tarrac. a Catone subacta,xxxiv, 
16, 17. 

Bbrmius mons Maced. , xlv , 
39,5. 

Beroba, opp. Macedonis , xliii , 
19. — deditur Romanif, xliv, 45 ; 
XLv, 29. 

Bbrokjeus, xxiii, 39; xL, a4; 
xLii, 5i, 58. 

Besasides, imperator Hispanus, 
xxxin, 44. 

Besidi^, oppidum Bruttiorum, 
a Pcenis deficit ad Romanos ( h. Bi- 
signiano)fXXX, 19. 

Bes6I, populus Thracise, xxxix, 
53. — vincuntur a M. Bruto , 
cxxii, 3, 4* "^ magno labore a L. 
Pisone subiguntur , cxxxviii , a. — 
eorum mira feritas, 3. 
Bestia ; vid. Calpurnius. 
Bestice mutsB non minus alunt fo- 
veutque, si quid ex progeiiie sua 
|)arum prosperum sit, vii , 4* — *^- FREINSHEMIUM. 53 

rae opem suis fenint , xxvi, i3. 

Beturia s. HsBturia pars Hispa- 
ni« Baet. inter Bsetim et Anam , 
XXXIX, 3o. 

Beudos vetus , Phrygiae opp. 
xxxvni, i5. 

Bevus, lUyrici Maced. fl. xxxi, 33. 

BiAROR , princeps Acarnanum , 
xxxiii, i6. 

Bibliotheca Alexiindrina perit,cxii, 
43. — inOctaviae porticu,Gxxxi, 54- 
— bibliothecsB coUigendse prinius in- 
'ter Graecos , quantum scimus , auc- 
tor Aristoteles, lxxxiii, 44« — ^'" 
bliothecam primus Romse publicat 
Asinius Pollio, cxxvii, 5a. 

BiRULUs ; vid. Calpurnius. 

BiBsiuS, praefectus equitum, op- 
primitur a Celtiberis, xlvii, 3y. 

Bigatum argentum , xxii , 5i , 3 ; 

XXIII, i5; xxxiii, »3, 3^; xxxvi, 
39 , 4o. — bigatiquingenti et equus 
eximius strenuo militi dantnr ho- 
noris ergo, xxiii, i5. 

BiGERRA , Hispani» Tarrac. opp. 

XXIV, 4'* 

Bilistages, regulus Ilergetum, 
auxiIiumpetitaRomanis,xxxiv, 11. 

BisALTiE, Maced. populi, xliv , 
45. — trans Ncssum amnem inco- 
lunt et circa Stiymonem (cisam- 
nem in Macedonia, et ultra illum iu 
Thracia) , xlv , 29 , 3o. — viri for- 
tissimi , ibid. 

Bissextum , cxv , 3o. 

BiTHTAS, prsefectus equitum Poe- 
norum , li , 4* — ^jus ad annonam 
Carthaginera immittendam com- 
mentum,i3. — Ducitur ante currum 
triumphantis Scipionis , lii , 33. 

BiTHTinA in Asia minore , hod. 
Natolia septemtr. xxvii , 3o ; xlii , 
39. — V. Attalus , Nicomedes , Pru- 
sias. — Bithynise regnum in provin- 
cise forraam rcdigitur , xgiii ,3,4* 

BiTis, Cotyis regisThracum filius, 
ductus in triumpho ante cnrrum ^ • 54 INDEX RERUM 

milii Paulii et in custodiam missus 
Carseolos , ad patrem remittitur , 
XLV, 4^. 

BiTuiTUs , Avernorum rex , lega- 
tos mittit ad Cn. Domitium, lxi, 
5. — ejus cum Q. Fabio bellum , 4a. 

— vincitur, 45. — fraude Cn. Do- 
mitii Bituitus capitur , 47. — ejus- 
dem filius Romse educatur, 48. — 
ipse in triumpho ducitur , 78. 

BiTuiTus Gallus occidit Mithri- 
dateni , cii, 55. 

BiTURiGEs Cubi et Vivisci , Vibi- 
sci , Ubisci ( illorum caput Avari- 
cum, h. Bourges, horum Burdigala, 
h. Z?o/</efl7/a:), populi , summam im- 
perii Gallorum tenuerunt , v , 84. 

Blandjb, opp. LucauisB, xxiv, ao. 

Blastophekices in Hispania , 
xLvii, 35. 

Blattius s. Blasius, Salapiae priii- 
ceps, favet Romanis, Dasiumque, 
H»nnibali faventem,appellat de pro- 
ditione, xxvi , 38. — Salapiam tra- 
dit Marcello , ibid. 

Blosii fratres, apud Campanos 
conjurantes adversus Romanos, op- 
primuntur, xxvii , 3. 

C. Blosius Ti. Graccho consilio- 
rum omnium socius, lviii, 49* — 
ejus pertinacia, lix, 9. — sibicons- 
civit nccera, 57. 

Marius Blosius prsetor Campa- 
nus, xxm , 7. 

Boarium forum; vid. Forum. 

BoGCHAR,rex Maurorum,xxix, 3o. 

BoccHAR, ex praefectis regiis vir 
acer et impiger , mittitur a Syphace 
contra Masinissam , xxix , 3 3. 

Boocuus , Mauritaniae rex , arma 
cum Jugurtha conjungit, lxvi, 4- 

— funduntur j 29. — ejus collo- 
quittm ctim Sulla , et legatio ad Ma- 
rium et in urbem , 3o , 35. — 
ejus expeditio in iEthiopes, 36. — 
Jugurtham SuIIas tradit , 43 > 53. 

BoDmcus , nomen Pado anti- ET NOMINUM 

quitus inditum , vide lxxii , 34- 

BoEiE s. Boea, opp. Laconicse ad 
sinum Boeaticum, xxxv, 37, i. 

BoEBB s. Boebeis , lacus occiden- 
talis Magnesiae in Thessalia , xxvii, 
3a , 5, XXXI, 41 • 

Bapotarckce , xxxiil, 27; xlii, 43. 

Bqeoti adscripti a Philippo fce- 
deri cum Romanis inito , xxix , i a. 

— jungunt societatem cum Roma- 
nis, XXXIII, a. — efferati odio in 
Romanos, per latrocinia multos in- 
terficiunt , 39. — mulctantur a T. 
Quintio , ibid. — eos sibi adjungit 
Antiochus , xxxvi ,6. — eorum con- 
cilium discussuro a Romanis lega- 
tis, xLii, 44- — perditus status , 
XXXVI, 6. — ad bellum concitantur a 
Pythea adversus.Rom.Lii, i. — de 
iis post bellum poenfe sumuntur, ig. 

Boeotia pars Helladis , h. Stra- 
mulippa , XXVII , 3o ; xxviii , 8 ; 

XXXIII , I . 

Boeoti£ motus, xlii, 43. 

BOEOTIUS , XLIV , 43. 

BoGUD Mauritanise rex , cxii , 49* 

— invadit Numidiam , cxiv , 14. 

— pugnat pro Caesare ad Mundam , 
cxv, 5i , 54. — exciditregno Mau- 
ritaniae , cxxviii , 5. — auxilium 
fert Antonio , cxxxii , r^, 

Boii in Gallia Cispad. (quorum 
oppidu fuere Mantua , Mutina , Bo- 
nonia, etc.) Etruscos et Umhros 
agropellunt, v, 35. — vincuntur 
a Romanis , xii , 4 » 5. — Arimi- 
nensem urbem et agrum postulant, 
XX, 9. — in Italia rebellant, xxi, 
95. — Boiorum agrum invadit 
C. Oppius , quem caedunt , xxxi , 
a. — duce Hamilcare Poeno , in- 
vadunt Placentiam, 10. — jungunt 
se Insubribus et Cenomanis , xxxii , 
3o. — eorumdem agros uruntconsu- 
les , 3 1 . — caedunt Romanos, xxxiii , 
36. — eorum agros populantnr Ro- 
mani ,37. — viucuntur^ ita ut vix IN T. LIVIUM ET 

niintins cladis relictus sit , ib. — cae- 
dantar a L. Valerio, xxxiv, 21, 
46. — oppagnant castra Romana, 
ibid. — ingressi repelluntur , fyj, — 
in eoram agrura exercitum inducit 
L. Cornelius Merula consul,xxxy, 
4. — Boii yincuntur , 5. — se de- 
duntRomanis, 4o. — pugna magna 
viricuntur a P. Comelio Scipione, 
xxxYi, 38. — datis obsidibus, mulc- 
tantur agri parte fere dimidia , Sg. 

Boio&ix, regulus Boiorum, xxxiv, 
46. 

Boioaix , Gimbrorum regulus , 
Scaurum occidit, lxvii, la. 

BoioRUM mos, ex calva bostilis 
capitis pocula faciendi , xxni , a4. 

Boi.iE ( al. Volae ) , opp. i£quo- 
nnn,iv, 49; vi,2. 

Boi.4iri, al. Volani, bello laces- 
siti, rv, 49» — eorum ager, 5i. 

B0MII.CAR, XXI, 37. 

BoMiLCAR prsefectus classis Gar- 
thaginiensis , Locros accedit , xxiii , 
41. — magnum portam Syracusa- 
rum cum classe ingreditur , xxiv , 
36 ; XXV, a5, 27. 

BoMiLGAR cum Nabdalsa ad Ju- 
gurtham tradendum Metello con- 
spirat, et necatur a Jugurtha , txv, 

44> 5o. 

Bona post dcmini supplicium pu- 
blicata, iv, i5. — bona ejus, cujus 
caput sacrum esset , et ipsa quoque 
Cereri sacrata, iii, 55 ; 11, 8, 4i- 
— bona sequentia domini deditio- 
nem , viii , 89 , ix , i. — bonis ven- 
dendis , cur boiia Porsenae regis 
vendi dicerentur, n, 14« 

BoJToiriA , opp. Boiorum in Gal- 
lia Gispad. (h. ^o/o^/ia ) colonia La- 
tina , xxxvn ,57. — primnm dicta 
Felsina, xxxni, 87. — a Bononia 
viam perduxit Arretium Flaminius 
consul, xxxix, 2. 

BoNOKiRSSis ager vastatur ab 
Aj)uanis Liguribus, xxxix , 2. FREINSHEMIUM. 55 

BooDis Poeni astutia capitur cos. 
Romanus, xvii, 4* 

BoRA (forte Bermiu»), mons Ma- 
ced. XLV, 29. 

BoREAS, ventus, xxxi , 4^* 

Bos insignis magnitudinis , in Sa- 
biuis nata, immolatur Diansi, 45. 
— eximius Marti , vii , 87. — bovis 
se8cenaris,quem consul immolave- 
rat , jecur defluxit , xli, ig. — bove 
aurato Apolliiii sacrum factum , 
XXV, 13. — eo donatur L. Minu- 
cius, IV, 16. — femina aurata sa- 
crum factum Latonae, xxv, 12. — 
boves Herculis a Gaco abducti , i , 
7. — trecenti voventur Jovi, xxii , 
10. — albi voventur multis Divis, 
ibid. — feminae duse albae inmolan- 
tur Junoni Keginae, xxvii, 37. — 
bovt^s Lucae, vid. Elephanti. — Bo- 
bus centuni, in Hispania votis, Jovt 
sacrificat Scipio, xxviii, 38. — bo- 
bus decem donatur M. Valerius 
(^orvus , vii, 26. — centum eximio- 
que uno albo opimo, auratis corni- 
bus, donatur P. Decius, vii , 37. — 
triginta do':aturLaelius,xxvi, 48. — 
Bonm cornibus praeligati ab Hanui- 
bale virgarum fasces accenduntur , 
XXII ,16,17. — boum fimus uritur 
pro lignis, xxxviii, 18. 

BospoRANi ab Agrippa Polemoni 
subjiciuntur,cxxxvi , 62. 

BosPORi regnum Scribonius oc- 
cupat, cxxxvi, 60. — vid et Asan- 
der, Mithridates, Pharnaccs. 

BosTAR excruciatus ab uxore Re- 
guli, moritur, xviii, ^ii, 

BosTAR , praefectus Sagunti , xxii, 
22. 

BosTAR, legatus Poenorum ad 
Philippum , xxni , 34- — Gapuae 
praeest praesidio Punico , xxvi , 5 , 
12. 

BoTTTJEA , regio Maced. xxvi, 25. 

BoviAMUM , opp. Sauiuii , h. Boia^ 
noy IX, 28; xxii, 24;. XXV, i3. — 56 INDEX RERUM ET NOMINUM caput Pentroium Samnitinm, rx, 
3i. — capitur a Romanis, ibid. vid. 
et IX, 44 5 x> 1^5 txxv, 39. — re- 
cipifur a Pompaedio, lxxvi, 6. 

BoviLLiE, opp. Latii non longe a 
Roma ad viam Appiam situm , x , 47* 

Brachyllas Boeotarcha occisus, 
xxxiii , 37 , a8 ; xxxv , 47 ; xxxvi , 6. 

Brangus , AUobrogum regulus, 
contendit cum fratre de regno, xxi, 
3i. — ei iinperium restituit Hanni- 
bal , ibid. 

Breitkus, regulus Gallorum, v, 
38. — inter Brennum et Q. Sulpi- 
cium colloquium , v, 48« 

BRENifUs,GalIoruuidux,xxxviii, 
16. 

Brikiates (al. Friniates) in Li- 
guria, XXXIX, a ; xLi, 19. 

Britannia Grsecis Romanisque 
usque ad aetatem Ca.'8arisignota, cv, 
55. — in Britanniam transit Csesar,ib. 
— res ibi ab illo gestae, 56, 5^. — 
iterum in Britanniam venit, 65.— 
et victo Cassivellauno Britannorum 
iniperatori, pacem dat, 66, 6S. 

Britomaris , adolescens ferox e 
* Gallorum gente , violat legatos 
Rora.xii, I. — capitur et ad trium- 
phum servatur , a. 

Britomarus ducitur ante currum 
iEmiiii consulis in Capitolium ac- 
cinclus, XX , /\6. 

Britomarus, seu Viridomarus, 
dux Gsesatarum , xx , 5a , 55. — oc- 
ciditur a M. Marcello , 53. 

Brixia , opp. Gallise Transpad. 
h. Brescia, v, 35. — caput Ceno- 
manorum gentis , xxxii , 3o. 

Brixiani Galli auxilio sunt Ro- manis , xxt , 3 5. Bructetorum sedes , civ »11. 

BRUKDisnri a Roitaanis laudati , 
xxvii, 10. 

Brun DisiNus poi tus , XV , 1 1 ; 
xxxiii, 33. 

BfiUifDisiUM, opp. Caiabriae ad mare Adriat., h. Brindisi, coIoDia 
deducta,xix, 5o; xxxi, i3;xxxiVy 
5a ; xLii, 17 et 18 ; xlv, 14. — capi- 
tur a Romanis, xv, 11. 

Brutt1£ legiones f u8« ab Alexan- 
dro Epirensi, viii, a4- 

Bruttii , in extrema parte infe- 
rioris Italise , hod. Calabria , omnes 
deiiciunt ad Pcenos , xxn, 61 ; xxv, 
I. — quidam in fidem Rom. redeunt, 
XXV , I . — apud Bruttios res gest» 
Pccnorum, xxiv, i. — Bruttii ca- 
piunt Crotonem , excepta arce , 1. 
— Bruttii , extremus Italiae angulus, 
xxvii , 5 1 . — per latrocinia miiitiam 
exercere solent , xxviii , i a ; xxix » 
6. — conjurationes in Bruttiis ad- 
versus rempublicam , xxxii ,1. — 
victi a Fabricio, xii , 6, sqq. xiii, 
5i. — vastati a P. Cornelio Rufino, 
xf\' ,5. — domiti a L. Papirio Cur- 
sore cos. 40» — pacem petunt, 
ibid. 

Bruttiorum ager , xxv, i ; xxvi, 
I a ; XXVII , 4i- — superior pars saepe 
Lucanis tribuitur, xxvii, a, 2. — iii 
Bruttios colonia deducta , xxxiv , 53. 

Bruttius Sura, iegatus C. Sentii, 
fugat Metrophanem, prsefectum Mi- 
thridatis , lxxviii ,52. — capitScia- 
thum , ibid. — ejus res bene gests 
adversus Archelaum , 53. 

Brutulus Papius , nobilis et po- 
tens Samnis, induciarum ruptor, 
VIII, 39. — jussus dedi Romanis , 
sibi ipse mortem consciscit , ibid. 

Brutus, V. Junius. 
• BRYANiuM,opp.Maced. xxxi, 39. 

BuBULCus , V. Junius. 

Buccula: galearum , xliv , 34. 

BuDAREs, imperator Hispanus, 
capitur a Romanis, xxxiii, 44. 

BuUa puerorum , xxvi , 36. 

BuxLiiri , s. Bullienses , Byiiiden- 
ses in ora marit. Illyrici Macedo- 
nici , auxiliantur Romahis adversus 
Geutium , xhiy , 3o. m T. LIVIUM ET 

• 

Buunius sive Byllinus ager , 
xxxTi, 7. 

BuRinuM , Illyrici opp. x£.iy , 
3o , 7. 

BuBSAYOLEirsEs CTudeliter csedit 
Gn. Pompeius, Magnifilius, cxv , 49* 

BusA., mulier Apula, juvat Ga- 
nusii fugientes Romanos frumento , ^ 
veste, viatico, xxii , 5a. — ei ab se- 
natu honores habiti , ibid. 

^ic^to Gallica , ▼ , 4S;xxii, 14. 

L. BuTBTius Barrus , eques Rom. 
roultarum Rom. matronarum pudi. 
citiam expugnat, lxiii ,7. — cor- 
rampit virgines vestales, ibid. — ejus 
servns patefacit incestum , 8. 

BuTROTUS , Bruttiorum anmis , 

XXIX, 7. 

BuxENTUM, opp. Lucanise, h. Po- 
llcastro aut Pisciota , colonia deduc- 
ta, XXXII, 39; xxxiv, 4^; XXXIX, iS. 

Btlazor, opp. P8BoniaB,xi.rv, 16. 

Byra , Thraciffi regulus , Andis- 
cum tradit Romanis , l , 4^. 

Btrghahis eademque Fabaria, 
insulaOceaniGermanici, gxxxvii,^. 

Btrsa arx Garth. xvi, i; xxxiv, 
6). — maximo conatu oppugna- 
tur, Li , 4^ 9 44- — deditur, 45. 

Btzahtii, xxxii, 33. 

Btzantium opp. ThracisB ad Bos- 
porum Thrac. (h. ConstanUnopolis 
s. Stamboul ) quod tenent Galli , 
xxxviii, 16. c. 

Cacus aversos boves Herculis 
caudis in speluncam trahit , et ab 
illo occiditur, i, 7. 

Cadavera in peste per vias RomsB 
jacentia, xli, 16. 

Caddusii s. Gadusii in Media in- 
ter mare Gaspium et Pontum Euxi- 
num , XXXV, 48, 49« 

Caduceaior ab Hasdrubale ad Ne- FREINSHEMIUM. 5; 

ronem missus , x*vi, 17. — a Phi- 
lippo ad Romanos , xxxi, 38 ; xxxii, 
32; XXXIII, II. — ab Antiocho ad 
Scipiouem , xxxvii, 4^* 
■ Caduceus pellis lupi, xlviii, 5. 
— -caduceum praeferentes dedunt se 
Privemates, viii, ao. Gonf. xliv, 
45 pr. 

A.G£CiLius,aediIis pleb. xxxviii, 
35. 

G. GfCiLius Meteilus , tribimus 
milit. a Scipione cum irrisu incre- 
pitus , LVII , 7. 

G. Gjegilius Metellus Gaprarius, 
consul , Lxiii , 9. — triumphat , a8. 

— censor, lxviii, 34« 

G. GfciLius Salluvios vincit , 
Lxxiii, 65. 

G. G^ciLii Metelli adolescentis 
vox lihera ad SuIIam,Lxxxviii, 19. 

L. GiEGiLius Metellus, cos. xi, 
29. — praetor j xii, i . — in pugna 
cum Senonibus lincitur et occidi- 
tur, a. 

L. Gjecilius Metellus , cos. xviii, 
4g. — proconsul Gartliaginienses 
magna pugna adPanormum vincit, 
5o-55. — ejus inventum ad trans- 
portandos in Italiam quos ceperat, 
elepKantos , 56. — speciosissimum 
agit triumphum , xix, a. — magister 
equitum ,29. — consul iterum , 35. 

— pontifex maximus , 53. — quum 
templum Vestae ardeiet, ex incen- 
dio sacra capiens, oculoii :n aciem 
flammis exuritiir, 64. — honos ei 
ob eam rem habitus , ibid. 

L. GiECiLius Metellus , auctor de- 
serendse Italiae post Gannensem cla- 
dem , XXII, 53. — quaestor, notatur 
a censoribus , xxiv, 18 ; xxvii, 11. 

— a tribunis plebis, xxrv, 43. 

L. GiECiLius Denter, praetor crea- 
tur, xxxix, 56. — sortitur Siciliara, 

XL, I. 

L. Cjecilius Metelius Galvus , 
consul , Liii, 34* 58 INDEX RERUM 

L. C^ECiLius Metellus triumphat 
de Dalmatis et Dalmaticus cogno- 
minatur, liXii , 8. — censor,duobus 
et triginta sen^tu motis, 37. 

L. Cjscilius Metellus, consul, 
Lxii, 10. 

L. Cjecilius Metellns, Siciliie 
prsBtor, adversus piratas rem bene 
gerity xcviii, 79. — cos. principio 
anni moritm', 6y. 

L. CiECiLiDS , trib. pleb. de miti- 
gandu pcena ambitus rogationem 
fert, cii, 45. — abjicit rogatio- 
uem , ibid. 

L. CiECiLius , prffitor, civ, 4^- — 
ejus domus oppuguatur a Clodia- 
nis, ibid. — eo ludos Apollinares fa- 
ciente , a plebe omnes spectatores 
theatro pelluntur, 5i. 

L. CfiCiLius, trib. plebis resistit 
Caesari serarium effringenti, cx, 5. 

M. CiBCiLius priefuit legionibus 
iii exercitu L. Furii adversus Gal- 
los, xxxi, ai. 

M. CfCiLius , decemvir agro di- 
vidundo , xlii, 4« — legatus ad fru- 
meutum coemendum in Apuliam 
mittitur, 37. 

M. Cjecilius Denter, legatus in 
Macedonium cl ad Ptolemaeum iE- 
gypti I egein , xlii, 6. 

M. Cjecilius Metellus , sedilis ple- 
bis , XXVII, 36. — prsetor urbauus , 
xxviii, 10. — ad Attalum legatus, 
XXIX, ti. 

M. CiECiLius Q. F. Q. N. Metel- 
lus , consul, Lxii, a6. — triumphat 
de Sardis , lxiii, 38. 

Q. Cjecilius, tribunus plebis, 

IV, 16. 

Q. Cjegilius Metellus , pontifex , 
XXIII, ai. — sedilis plebeius , xxvii, 
ai. — asdilis curulls , 36. — legatus, 
5i; XXVIII, 9. — magister equitum, 
10. -- consul . ib. — proconsul , 45. 
— dictator, xxix, 11. — dccemvir 
agro dividundo , xxxi, 4* — adver- ET NOMINUM 

satur consnlibus Afriicam cnptenti- 
bus , XXX, 27. — et L. Comelio con- 
suli, triumphum petenti , xxxt, 8. 

— ad disceptandum inter Philip- 
pum ct Eumenem legatns missus , 
xxxix, a4« — rennntiat legationem, 
33. — ejus ad censores oratio, xl, ^6. 

Q. Cjecilius Metellns, nnntins 
victorise de Perseo , mittitur Ro-' 
mam , xliv, 45. 

Q. C£CiLius Metellus , praetor^L, 
38. — Andriscum vincit et capit, 39, 
40. — legatos mittit ad Achaeos tn- 
mnltuantes , li, 60. — prospernm 
cum iisprselinm facit, lii, a-4» — 
pacem cum iis componerc tentat 
ante Mummii cos. adventum , 8. — 
a Mummio in Macedoniam dimit- 
titur, i3. — triumphat de Macedo- 
nibus Achseisque, et Macedonicus 
cognominatur, »2. — post geminam 
repulsam iit consul, Liii, 5. — in 
Hispania res prospere gerit ,9. — 
Contrebiam capit , severitfite disci- 
plinae usus ,33. — Celtiberos vin- 
cit, ibid. — ejus clementia, et ab 
ea fructus , 34. — ejus indignatio 
ob provinciam Pompeio datam ,36. 

— objurgat Ti. Gracchum , Lvm, 
34. — opprimit motum servilem per 
Italiam , 6a. — censor, lix, 33. — 
ejus oratio de matrimoniis, 53. — 
ad saxum Tarpeium obtorto collo 
rapitur praecipitandus , 54» — ejus 
bona consecrantur in Rostris , 55. 
— princeps seiiatus legitur, lxi , 49- 
— ejus morientis felicitas,Lxn, a8. 

Q. C£CiLius Metellus, consul, 
Lxiv, 55. — in Numidiam proficisci- 
tur, 57. — corrnptara disciplinam 
exercitus instaurat, lxv, i. — le- 
gatos Jugurthae corrumpit, 4» — 
bene et feliciter beilum adversus 
Jugnrtham administrat, 5-i4- — 
vastat Nnmidiam, aa. — Zamam 
proficiscilur, u3. — a cujus obsi- 
dione discedit, 17. — ejns moBTor IN T. LIVIUM ET 

ob trucidatnm prsesidium rom. a 
VaccensibnSy 33. — Marinm dirait- 
tit, 5i. — bellum acre et vehemens 
Jugurthse facit, txvi, i-6. — Marinm 
sibi snccessorem mitti supra modum 
dolet , et trahi bellum sinit , 7. — 
in urbem redit, 10. — ejus oratio 
pro trinmpho, io-i4> — trinmphum 
et Numidici cognoraen consequi- 
tur, i5. — censuram magna seve- 
ritate gerit, liXviii, 34. — ejus ini- 
micitias cuni L. Apuleio Saturnino, 
35. — oratio ei adscripta de ma* 
ritandis ordinibns, 38. — ad eum 
opprimendum Marii doiiis , lxix, 9, 
16. — Metelli • constantia , 17. — 
ei aqna et igni interdicitur, 18. — 
sponte cedit , 19. — de eo revocan- 
do agitnr, 3o, 39. — interceditP. Fu- 
rius, 4o. — rogaiio de eo revocaiido 
perfertur, 5i. — revertitur Romam , 
5a. — ejus oratio ad Quirites, 53. 
Q. GjECiLnrs Metellus ob em'xum 
reduceudi patris Numidicistndium, 
Pius appellatur, lxix, ^o, — fit 
pontifex , ibid. — impetrat reditum 
patris , 5i. — in bello sociali expu- 
gnat Venusiam, txxvi, 6. — cum 
Octavio consule urbem defeudit 
adversus Ginnam, lxxx, 9. — in 
Africam proficiscitnr, ai. — ibi- 
demque exercitum cogit, lxxxiv, 
8. — expellitur a G. Fabio , 9. — 
vincit Garbonem, lxxxvii, 5. — 
Uritanum agrum in potestatem re- 
digit, 17. — magna strage vincit 
Garbonem et Norbanum , lxxxyiii, 
i,a. — cum Sulla consul creatur, 
1.XXXIX, a4' — contra Sertorium in 
Hispaniam proficiscitur, xc, a8. — 
eum ad singulare certamen provo- 
cat Sertorius , xci, a. — Metellus 
Ijaccobrigas obsidens cum damno 
repeUitur, 3. — vincit Hirtuleium , 
qusBStorem Sertorii, a4 - a6. — pu- 
gnare non vult cum desperatis, 
xciiy 5. — ejus iiericulum ,11. — FREINSHEMIUM. Sg 

gloriatio, fastus et luxusy 14. — in 
caput Sertorii pecuniam pronun- 
ciat, i5. — Sertorii artibus fatiga- 
tus in Hispaniam nlteriorem ire 
cogitur, xciii, 39. — triumphat , 
xcvn, 34. 

Q. GiECiLius Metellus Scipio pe- 
tit consulatum , cvii, 17. — ejus fi- 
liara Gorneliain Pompeius uxorem 
ducit, 19. — ambitus accusatus ab- 
solvitur, 45. — a Pompeio consule 
collega adsciscitur, ^6. — P. Nasi- 
C8B filius erat , adoptatus a Q. Me- 
tello Pio , 47' — cx Syria in Ma- 
cedoniam venit , cxi, 4©' — frustra 
persequiturGassium Longinum ,4i* 

— castra opponit Domitii castris, 
4a. — magna ejus dignatio in Pom- 
peii castris , 58. — in Africa , conce- 
dentc Gatone , ad eum summa re- 
rum defertur, cxiii, 6. — proficisci- 
tur contra Gaesarem , cxiv, 10. — 
procedit ad castra Gaesaris, i5. — 
ab eo multi transfugiunt ad Gssa- 
rem, 17. — rejicit consilium Gato- 
nis de non lacessendo Gaesare , 18. 

— ssvit in captivos, ai. — ei se 
conjungit Juba , a^- — Scipio vinci- 
tur a Caesare , 36. — ejus ad Gato- 
nem literse , 46> — gladio se trans- 
verberat, 65. 

Q. GfciLius Metelius Geler, prae- 
tor et augur, Rabiriuiu judicio po- 
puli eripit, cii, 43. — ei adversus 
Gatilinam committitur Gallia , 87. 
— multos conjuratos in vincula con- 
jicit, 89. — Gatilinae fugam molienti 
se ohjicit , ciii, 4. — creatur con- 
sul, 43« — ejus auctoritas, 53. — 
est molestus Pompeio , 55. — lapi- 
dibus petitus in carcerem mittitur, 
59. — resistit Glodio tribunatum 
petenti, 6a. 

Q. Gjectlius Metellus Nepos, con- 

sul, LXX, I. 

Q. GiEciLius Metellus, cousul, 
xGviii, 3i. — bellum infert Greten- 6o INDEX RERUM 

sibus, 80. — vincil Cretenses, mul- 
tasque urbes expugnat, xcix, i. — 
domat Cretenses , 47» — ejus cum 
Pompeio certamina , 47-5o. — Cre- 
tensi bello finem imponit et Cretici 
cognomen accipit, c, 10. — dece- 
dit ad triumphum , ibid. — qui in- 
vidia Pompeii in tertium annum 
difTertur, 11. — triumphat , ciii, 8. 

Q. C£Cii.ius Metellus Nepos, tri- 
bunus plebis , carpit acta Cicero- 
nis , cn, 106. — vexat Ciceronem , 
ciii, i. — prav8B ejus actiones, 12. 
— ei resistit Cato, i3. — fugit ad 
Pompeium Metelius , 19. — senatus 
eum ab administratione reip. de- 
creto removit , ibid. — iu integrum 
restitutus, redit, ao. — praetor le- 
gem de abrogaudis portbriis fert, 
63. — consul iras adversus Cicero- 
nem condonat senatui , civ, 45. — 
ejus res in Hispania gestse , cv, 61. 

Q. CiECiLius , sororis Catilinae 
vir, a Catilina ipso interficitur, 

LXXXVIII, 3o. 

Q. CfciLius Bassus , eques roma- 
nus , victo Pompeio, in Syria motus 
concitat , cxiv, i. — colligit copias, 
a. — Sex. Caesarem interficiendum 
curat , 3. — se defendit ab Antistio, 
cxxi, 2. — concitat Parthos, 3. — 
repellit Antistium , ibid. — eum bel- 
lo petit Murcus, 4- — obsidetur 
Apamese, ihid. — ejus milites ad 
C. Cassium transeunt ,9. — dimit- 
titur a Cassio , i t . 

T. CfCTLius inter primos tribu- 
nos miiitum consulari potestate, 
IV, 7. — sed lege T. Cloclius. 

A. Cjeciitje criminosissimum li- 
brum squo animo fert Cssar, 
cxvi, 4« 

Cjeoigius , centurio , v, 4&, 46« 

C. Cjedicius legatus, x, 40. 

L. CiEDicius , tribunus plebis , 
dieni dicit Sp. Servilio, 11, 5a. 

M. CiEDicius audit silentio noclis ET NOMINUM 

vocem clariorem humana de ad- 
ventu Gallorum , v, 3i. 

Q. Cadicius Quinti F. curat ca- 
di nummos, xv, 9. 

Q. CiEDicius Noctua , cos. xi, 1 1 . 

CiELius ; vid. Coblius. 

Cjeki , Thracise populi , xxmxi, 
40. 

CfKiNA opp. Sabinorum in La- 

tio , forsan h. S. Jngeh aut Mond" 
celli : unde 

CsNiirENsEs, Romam ad ludos 
proficiscentes , i, 9. — bellum pa- 
rant ob raptum filiarum , 10. — 
vincuntur, ibid. 

C/BirovANi ; vid. CEiroMAin. 

CfPio; vid. Servilius. 

CiERE, opp. Etrurise ( h. Cervete- 
ri), i, a. — sacrarium populi ro- 
mani ac diversorium sacerdotum , 
V, 40, 5o ; VII, 20. 

CiERETES aquse sanguine mixtse 
fluentes , xxii, i . 

CiERiTES, populi , V, 5o. — cum 
iis hospitium piiblice factum , ibid. 
— iis bellum indictum, vii, 19. — 
eorum legati deprceantur bellum , 
ao. — impetrant pacem , ibid. — 
Scipionem juvant in ornanda clas- 
se, XXVIII, 45. 

Ccenmoniarum cultu Roma crevit, 
IV, 3o, 6; VI, 41 • — neglectus rei- 
publicae noxius, xxii, 9. 

Casar ; vid. Julius. 

C. CiESAR , Agrippse et Julisefilius, 
nascitur, cxxxvi, a3. — cum L. fra- 
tre ab Augusto adoptatur, 45. — 
ejus et fratris feroces supra setatem 
animi, cxL, 28. — in forum dedu- 
citur, 29. — princeps juventutis ap- 
pellatur, ibid. 

L. Casar, Agrippse et Juliae ii- 
lius , nascitur, cxxxvi, 45. — ejus 
temeritas , cxl, 28. 

CfSARio, Caesaris et Cleopatrae 
filius , cxv, 35. — proditur a Paeda- 
gogo , cxxxiii, 54. — interfieitur, 62. IN T. LIVIUM ET 

Gasxritm familia , vlde lxxv, 4i. 
• L. Gasbtius Fiavus , trib. pleb. 
bomineiQ Cssaris statu» coronam 
imponeutem ia carcerera duci ju- 
bet , €XYi, 38. — ei adimitur tribu- 
natus , 39. 

M. Cfsii Scsevae virtus incredi- 
bilis, cxi, 38. 

M. Cssius scriba Decii Jubeiiii, 
et in ejus locum imperator lectus , 
XII, 3i. 

Cjeso; vid. Duii:.n7s, Fabius, 

QUIKTIUS. 

CfTRATi ; vid. Cetrati. 

Caigus, Mysis fl. xxxyii, 18. 

CxiBTA Latii opp. ( b. Gaeta ) et 
dea , XL, a. 

CiLLABRiA s. Messapia, b. Terra 
d' Otranto , xxiii, 34 ; x1.11, 48* 

CAi.AGURiTAiroBUBC pertiuacia , 
xcm, 6. 

Calaguris , oppidum Celtibe- 
rorura, b. Calahorra in Soria , parte 
Castiliai vet. xxxix, ai. — vide et 

XGII, 91. 

CAXATHAirA, Tbessali» vicus, 
XXXII, i3. 

Calatia y oppid. Campani» inter 
Capuara et Beneventum , hod. Ca- 
jazzo, IX, a, 28; xxiii, i4; xlii, 
ao ; XLv, 16. — expugnatur a Sam- 
nitibus, ix, 43« — Calatiam mi- 
grare jubentur Atellani, xxvii, 3. 
— Calati» muros reficiunt censo- 
res, xLi, 3a. 

Calatiiii deficiunt ad Poeuos, 
XXII, 61. — dedunt se Romanis, 
XXVI, 16. 

Caxatibus ager, XXII, i3. 

Novius Galavius Campanus , 
IX, a6. 

Ofilius Calavius Campanus , 
IX, 7. 

Ovius Calavius Campanus , ix, 
a6. 

Pac. Galavius seuatum Gampa- 
num sibi et piebi obnoxium facit, FREINSHEMIUM. 6i 

xxiii, a, 3. — filium Perollam abs- 
terret ab occidendo Hannibale 9. 

Calaviorum fraude incendium 
RomsB ortum , xxvi, ay. 

Calendo! intercalares , xliii, ii. 
Calendls Quintilibus magistratum 
occipiunt tribuni militum consu- 
lari potestate, v, 3a ; viii, ao. — 
CaL Octobribus magistratus initus, 

■^» 9* — ^*®* ^* ^* ^V Galeiidas 
Sextiles duplicl clade insignis , vi, i. 

Calebi , incolae Galium, x, ao. 

Galenus ager, x, ao ; xv, 5 ; xxii, 
i3; XXVI, i3. 

Galbs opp. Campanise , b. Calvi, 
VIII, 16; XXII, i5 ; XXIII, 3i ; xxiv, 
45 ; XXVI, 9, i5, 16 ; xxvii, 9. — 
capitur a Romanis, viii, 16. — eo 
deducitur. colonia , ibid. et xxvii , 
9. — de Calibus , quod pecuniam 
militesque Romanis negarant , se- 
natus consultum, xxix, i5. 

Calbtranus ager lu Etruria , 
XXXIX, 55. 

Calidce aquse locus Afric^ pro- 
prisB in Zeugitana , xxx, a^. 

M. Galidius, praetor, dicit pro 
domo Giceronis, civ, 5o. 

Q. Calidius rogationem de revo- 
cando Metellofert, lxix, 5a, seqq. 

Caligo lam densa , ut neque si- 
gniferi vlam , nec signa milites cer- 
nerent , xxxiii, 7. 

GALLiciifUs tumulus Thessallae, 
XLII, ^8. 

Galligrates Achseus, xlv, 3i. 
— ejus contra Perseum oratio , xli, 
a3, a4. — criminatur primores A- 
chaeorum apudRomanos, xlvi, 7. 

— odium in eum Achxorum , 8. 

— reum facit Menalcidam , li , a8, 
39. — moritur, 3o. 

Callicritus Thebanus , civltatis 
priuceps , Interfectus aPerseo , xlii, 
i3, 40. 

Gallicula, mons Gampauiae pro- 
pe Gasilinum , xxii, t5, 16. €a INDEX RERUM ET NOMINUM Gallidrobi on , cacumen inontis 
OEtae , xxxYi, i5, r6. 

Gallifjs, opp. Samnii aut Hirpi- 
norum , forsan h. Carife, yiii, a5. 

Galligehes, medicus Philippi, 
XL, 56. 

Gallimachus , machiuarum mi- 
rus artifex, prsest Amisenis , xcyii, 
46. — incendit Amisum urhem , 47* 
— capitur, xcviii, 79. 

Gallimajnder , dux Antiochi Gy- 
ziceni, a Judseis yictus ucciditur, 

LXiii , 45. 

G4LLIPEUGE, saltus Thessalis, 

XLIY, 5. 

Galliphaita sacerdos Gereris Ve- 
lia yocatur Romam, lxx, 3. 

Gallipolis in Ghersoneso Thra- 
cio ad Hellespontum, h. GalUpoii 
s. Galiboliin Romania, xxxi, 16. 

Gallipolis iEtolisB, xxxyi, 3o. 

Gallipfus , prsefectus classisMa- 
cedonicsB , XLiy, a8. 

Gallithera, oppid. Thessaliae, 
xxxii, i3. 

Galoites a castris removet Sci- 
pio , Lvii, 4* — incipiunt pugnam 
cum Gimbris ad Aquas Sextias, 

LVIII, 16. 

Galor (1. Samnii, qui Beneven- 
tum prsBterfluit, h. Calore, xxiv, 

14 ; XXV, 17. 

Galpurnia , Antistii uxor, occiso 
marito , se interemit, lxxxvi , 6. 

GALPURiri£ GsBsaris uxoris som- 
nium , cxvi, 47. 

G. Calpurnius , xxii, 61. 

C. Calpurwius Piso , prsBtor crea- 
tur, xxvi 41 • — praBtor urbanus, 
XXVI, 10, i5, ai. — prorogato im- 
perio , mittitur in Etruriam , a8. — 
GapuaB et exercituipraBficitur,xxvii, 
6. — iterum prsBficitur EtrurisB , 7. 
— proprsBtor ad senatum de Etru- 
rias defectione scribit ,31. 

G. Calpurwius Piso creatur prse- 
tor, xxxix, 6. — sortitur Hispa- niam ulteriorem, 8, si. — ejns in 
Hispania res gestSB, 3o, 3i. — de 
Lusitanis et Geltiberis , triumphat , 
4a. — creatur triumvir coIoniaB de- 
ducendsB , xl, 39. — consui, 35. — 
moritur, 37. — ejus mors snspe- 
cta , ibid. 

G. GALPURirius Piso , consul , 
xcviii, 90. — legem fert de ambitu, 
xcix, 39. — sua constantia Palica- 
num dejicit a spe consulatus , 4o> — 
ejus cum Gornelio tribuno plebis 
contentiones, 4^* 

Gn. Galpurkius Piso , consul , 

LIV, 29. 

Gfir. Galpurnius Piso conjurat 
cum Gatilina , sed irrito eventu , ci, 
22, 23. — mittitw in Hispaniam , 
25. — nova ejus conspiratio cum 
Cassare , ib. -r- interimituf ab equi- 
tibus Hispanis , ibid. 

Gh. Galpurnius Piso pugnat in 
Africa cum GaBsare, cxrv , 8.— con- 

sul, CXXXV, 25. 

Cw. Calpurnius Gn. F. Piso , con- 

SUI , CXL, 24« 

L. CALPURirius, legatus romanus 
ad concilium AchaBorum, xxxiiy 19. 

L. Galpurnius Bestia , tribunus 
plebis de reditu P. Popillii fert ad 
populum , Lxi , 4i* — creatur cos. 
Lxiv, 17. — ejus virtutes et vitia , 
18. — expeditionem Numidicam 
suscipit, 20. — a Jugurtha corru- 
ptus pecunia , pacem cum eo pu- 
dendis nomini romano conditioni- 
bus facit, 21, 23. — eo crimine dam- 
natur, 5o, 5i. 

L. Calpuriiius Bestia, tribunus 
pleb. acta Ciceronis consulis carpit, 
cii, 106. 

L. CALPUBirius Bibulus, Bruti 
privignus , rerum a Bruto gestarum 
commentarium edidit, cxxiii, 29. 

L. CALPUHifius Piso ; vid. Piso. 

L. Calpurnius G. F. C. N. Pisc> 
Csesoninus , consul , xlix, 56. — iii IN T. LIVIUM ET 

Africam appellit, i., s5. — frnstra 
arbein Hippagreta obsidet, a6. — 
ejos ignavia , 35. 

L. CAI.PUR1IIU8 Piso Frugi , trib. 
pleb. legem fert de repetundis , 
XI.IX, 58. — consul, lvii, 19. — in 
Siciliam missus adversus servos tu- 
multuautes, egregie se gerit , 1.V111, 
63, 64. — singularis ejus continen- 
tia in donando corona aurea filio , 
ibid. — vid. Piso. 

L. Calpurihus Piso , cos. lxiii, 
3o. — interficitur in prselio adver- 
susTigurinos, lxv, 56. 

L. Calpurkius Piso iu Hispania 
prsBtor interficitur, lxv, 19. — ejus 
continentia , 30. 

L. Calpurhius Piso , cos. ciii , 
108. — emptus a Clodio , provincia 
data Macedonia, 109. — cui male 
prsBest, cv, 8 et 9. — ceusor, cix, 
19.-— ejus contentio pro testamento 
et sepultura Csesaris , cxvi, 85. — 
cujus corpus in forum infert , io3. 

— legatus a senatu missus ad Auto- 

nium,cxviii, i3. 

L. Calpuesius L. F. Piso , con- 
•ul, Gxxxvi, 5i. — Bessis subactis 
triumphalia omamenta consequi- 
tor, Gxxxviii, a. 

M. Calpursius Bibulus sedilis 
cum CsBsare, cii, 10. — consul cum 
eodem, cui, 77, 78. — certamiua 
ejus cum collega , 88 et seqq. — 
oontinet se domi, 91. — Pompeium 
consulem sine collega dicendum 
censet, cvii, 29. — Syriae procon- 
sul, cviii, 37. — ejus gesta et con- 
stantia in morte filiorum , 41 > 43* 

— univers« rei maritimae a Pom- 
peio praeficitur, cxi, a. — mori- 

tur, i5. 

M. Calpuritius Flamma, tribu- 
nusmii. xvii, a3. — ejus egregia 
virtus et miraculo proxima fortu- 
na , ibid. et 24; vid. et xxii , 60. 

Q. Calpurivius Piso , cousul , ni- FREINSHEMIUM. 63 

bil memorabile gerit in Hispania , 

LVI, 33. 

Calumniam jurant accnsatores , 
XXXIII, 47« 

Calva ; vid. Boii. 

C. Calvisius Sabinus a Caesare 
in ^toliam miltitur, cxi, 29. — ei 
Africa provincia datur, cxvii, 5a. 
— fit consul cxxvii, 33. 

Calvus, insignis orator, filius 
Q. Licinii Macri ,0,7. 

Caltcaditus , prom. Isauriae , 
xxxviii, 38. 

Calydon, opp. iEtoliae ad Eve- 
nnm fl. h. Calatia, xxxvi, 1 1. 

CALTNDEirsEs a Rbofliis adjuti , 
XLVI, 3i. 

CAMARiifA urbs capta ab Hamil- 
care,xvii, 19. — recepta a Roma- 
nis, 34* 

Cam\rs ; vid. Clusium. 

Cambuitii , montes Maced. ad 
fines Tbessaliae, xlii, 53 ; xliv, a. 

Cameli, quos dromadas vocant , 
ante equitatum Antiocbi, xxxvii, 4"- 

CjlMJLHm ; vid. Camoenas. 

Cameria, opp. Sabinorum a Tar- 
quinio Prisco captum, h. Cameri' 
na, I, 38. 

Cambrivum oppidum , xv, 8. 

Camrrivus ; vid. Sulpicius. 

Camers ; vid. Clusium. 

Cambrtes Umbri, ix, 36 ; xxviii, 
45. 

Camillus; vid. Furius. 

CAMOElfARUM luCUS, I, 21. 

Campava legio Rhegium per sce- 
lus occupat, XII, 37 et seqq. — 
poenas dat, xv, i-3; vid. xxviii, 18. 

Campania , h. Terra di Lavoro ,. 
pars regni Neapolitani, 11, 52. — 
provincia evenit C. Marcio Rutiio , 
VII, 38. 

Campani , juncti Sidicinis , com- 
pelluntur a Samnitibus intra nioe- 
nia sua, vii, 29. — iis petentibus 
auxiliuni a Romanis ncgatur, ibid. 64 INDEX RERUM 

et 3o, 3i. — se cledunt Romanis» 
ibicl. et VIII, ii. — mulctantur agro, 
ibid. — iis civitas sine suffragio 
data, i4* — Campani senatus ob- 
sequium in plebem et plebis licen- 
tia, xxiii, 3, 4* — mittunt legatos 
ad Varronem consulem , ibid. — ad 
eos oratio consulis ,5. — deficiunt 
ad Hannibalem, 7. — suffocant Ro- 
manos iu balneis, ibid. — vocant 
Hannibalem , xxv, i5. — obsessi a 
Romanis, sunt equestribus pr^eliis 
victores , xxvi, 4« — deliberant de 
deditione , i3. — Vibio Virio sua- 
dente , septem et viginti senatores 
venenum sumunt, ibid. et 14.^ — 
urbe dedita , senatus Campani sup- 
plicium, i5, 16. — multitudo pu- 
nitur, ibid. et 34« — Campanorum 
querelse de Fulvio , et super ea re 
senatusconsulta , 33, et 34« — Cam- 
panorum conjuratio indicata,xxvn, 
3. — agri Campani pars vendi a 
qusestoribus jubetur, xxviii, /^6, — 
agrum Campanum censores fruen- 
'dum locant, xxvii, 11 ; xlii, 19. 
— de eo senatusconsultum , civ, 
88 ; vid. Capua. — Campani pe- 
tunt , ut sibi cives Romanas ducere 
uxores liceat, xxxviii, 36. — om- 
nes statum sacriiicium faciunt ad 
Hamns , xxiii, 35. 

Campi Argivorum , xxxrv, a5. — 
Fenectani , viii , 12. — Macri , 
xLi , 18 ; XLV, 12. — Magni, xxx, 
8. — Stellates, ix, 44- — Tau- 
rasini , xiv , 29. — Thessaliae , 
XXXI, 41 ; xi-ii, 54. — Veleres in 
Lucanis , xxv, 16. — Campus iEge- 
staeus , xxvii, 33. — Diomedis Ar- 
givi, XXV, 12. — Hyrcauus, xxxvn, 
38. — Martius , iii, 27. — in eo 
inslructus exercitus et lustratus, i, 
44. — ager Tarquiniorum , conse- 
cratus Marti , Martius rleinde cam- 
pus fuit, 11,5. — in eum populus 
centuriatim citatus, vi, 20. — in ET NOMINUM 

eo comitia habita, xxxi, 7. — in 
eum senatus evocatus, ni, 63. — 
Metropolitanus , xxxvni, i5. — 
Priaticus , xxxiii, ^i, — Scelera- 
tus , unde uomen habeat? vin, i5. 
— l'hebes , nobilitatus carmine Ho- 
meri, xxxvii, 19. 

Campidoctorum initium in exerci- 
tibus Rom. lxvii, 14. 

CAJinTi«oGEKUs Aulercus caeditur 
a Labieno , cviii, i, 2. 

CAHUiri populi a Silio sub irape- 
rium populi rom. redacti, cxxxvi, 
5o. 

QkSA seu C^ii^E et Caiti., iEo- 
lidis oppid. et prom. xxxvi, 45; 
xxxvii, 8. 

CAir.vSTa£Uiii, Pallenes prom. in 
Macedonia , XXXI, 45 ; xliy, ii. 

CiirDACE , regina ^thiopum , 
cxxxvi, 16. — armis leviter tenta- 
tis , pacem a Romanis petit, 17, i%. 

Caniculce ortus , xl, 22. 

L. Cakidius, cos. cxxviii, a8. 

P. Caitidius Crassus, Antonia- 
uarum partium , fugit ex Italia , 
cxxvi, 32. — cos. sufficitur Asi- 
nio, cxxvii, 3i. — ludos exhibet 
votos pro victoria Philippensi , ibid. 
— legatus Antonii res egregie in 
Armenia gerit, cxxix, 45. — ejus 
error, cxxx, 16. — terrestribus An- 
tonii copiis ad Actium praeest, 
c XXXIII, 2. — victo Antonio, jus- 
sus ad eum adducere copias , iratis 
miliiibus noctu fuga se eripit, i3, 
14. — occiditur jussu CaesaHs , 64. 

C. Cah iirius Rebiius creatur prae- 
tor , xLii, 28 . — sortitur Siciliam , 3 1 . 

C. CAjNimus Rebilus, legatus Cae- 
saris , strenue adversus Gallos rem 
gerit, cviii, 20, 22. — Thapsum 
obsidet, cxiv, 40; vid. et 62.-:— 
cos., unius diei, cxvi, 11, 12. 

M. Canihius Rebilus, legatus iii 
Macedoniam , xmi, 11. — reducit 
obsides in Thraciam, xlv, 42. IN T. LIVIUM ET 

Canis sectio in lufttratione exer- 
citus Macedoniciy xx., 6. 

Cajtva, Apuliae fl. xxy, la. 

CAjrar^, Appnlite vi.cus,h. Canne, 
X3UI , 43. — prflelium ibi ad Aufi- 
duniy et Romanorum ciades, 47 s<I<I- 

CAiTHBirsis cladis occasione multi 
socii a.Romanis deficiunt, xxii, 61. 
— reliqui» in Siciliam relegantur , 
xxiii, a5, 5; xxiii , 3i; xxv, 5, 4i; 
XXVI y I. — legatis ad Marceltum 
eonsnlem misMS, offerunt operani 
soam ad bellum, xxv, 6. — constans 
in eos senatus severitas , 7. — eos 
ininime aspematus Scipio, secum 
trajicit in Afdcam, xxix, a4- — 
CafiuenBes equites notati, xxvii, 1 1. 

Cahtabili Ccesarem Augustum in 
di£Scultates conjiciunt, cxxxv, 9, 
10. — eorum ferocia in consciscen- 
da sibi morte , 11,12, — rebeilau- 
tes cito domantur, ao. — rursus 
dtficiunt, cxxxvi, 33. — ab Agrip- 
pa comprimuntur, 33 , 34' 

Cantherium in fossa, xxiii, 47* 

L. CAirTii.iDs , scriba pontificis , 
qui cum virgine vestali stuprum 
fecerat, virgis in comitio csesus, in- 
ter verbera exspirat, xxii, 67. 

M. Cavtius, trib. pl. L. Postu- 
miam accusat, x ; 46. 

Cavuleius , tribunus pleb. diem 
dicit P. Furio, lxix, 49- 

C. Cahuiaitjs , tribunuR plebis , 
rogationem promulgat de PatriAn 
cura plebeiis connubio, iv, i. — 
invehitur in consuies, 3. 

L.CAiruz.sius, legatus missus ad 
.£tolos, XI.1, a5. 

L. Cakuuieius Dives creatur prae- 
tor, xx.11, a8. — sortitur Hispaniam , 
3i. — recuperatores dare jubetur 
in eos, quos Hispani accusarent, 
xxjn, 2. 

M. CAVUI.EIUS , trib. pleb. iv, 44* 

CAjrusuri veniunt inRomanorum 
ditionem , ix , 20. 

^y/. Pars a. — I»id<»x Liv. FREINSHEMIUM. 65 

CAJkUsiUM, Apuliae opp. ad Aufi- 
dum fl. {h. Canosa) fugiunt super- 
stites, post praelium ad Canuas, 
Romani, xxii, 5o-52. 

Ti. Caitutiiis, tribunus plebis, 
adducit in Urbem Octavianum , 
cxvii, 37. — oratio ejus iu Anto- 
uium et pro Octaviaoo, 37-43. 

Cafeita porta Rom» , i , 26 ; vii , 
23 ; X , 23 ; xxiii , 32 ; xxv, 40 ; 
XXVI, 10; xxxiii, 26. Vid. Porta. 

Capkita , opp. Etruri» , hodie 
Morluppo, V, 10 ; xxii , i. 

Capkk ATSS auxilio veniuutVeien- 
tibus, V, 8. — eorum ager vastatur, 
12. — vincuiitur praelio a Roraanis, 
i3. — belluro instaurant et subignii- 
tur, 24. Couf. XXVI, 11; xxvii, 4. 

Capbtus Silvius, Albffi rex, i , 3. 

Capillus promi&sus ; vid. Barha. 

Capito, Velleii historici patruus, 
Agripp«e subscribit in Cassium , 
cxx ,7. — Capitonis proscripti in- 
tcritus, cxx, 87. 

CapitoUum in arce, i, 55, 6. — 
ascendit RomuJus, templumque pri- 
mum Jovi Feretrio dedicat, i , 10. 
— sedes datur Sabinis , 33. — ab 
Herdonio Sabino cum exsulibus et 
servis occupatur, iii, i5. — recupe- 
ratur et lustratur, 18. — etiam pro- 
digii caussa lustratur, 29. — a mi- 
litari juventute occupatur, iliud 
contra Gallos defensura,v, 39. — 
obsidetur a Gallis , 43- — servatur 
ab anseribus, 47> — liberatur ab 
obsidione, 49* — latum ad popu- 
lum , ne quis patricius in Capitolio 
habitaret, VI, 20. — senatus in Capi- 
tolio habitus , viii , 5 ; xxiv, lo. — 
in eo delectus habitu8,xiv, 27. — 
foedus ictum , xxxvii ,55. — in eo 
consules vota nuncupant, antequam 
in provincias proBciscantur, xxi , 
63; xLi, 27; x1.11, 49- — incensuui, 
vf , 4 > !• — in eo aream eedi Jovis 
exstruendsB Tarquinius Priscus oc- 


m INDEX RERUM ET NOMINUM cupat fundamentis, i, 38. — sedem 
rxstniit Tarquinius Superbus, 53, 
55. — dedicat Horatius Pulyillus , 
II , 8. — substructum saxo qua- 
drato CapitoliuiTj, yi, 4. — incensum, 
ixxxv, 4« — refectun» dedicatur a 
Q. Catulo, xcviii, 3i. — decernit 
senatus, ut deleto CatuU nomine, 
instaurator Capitolii Csesar scriba- 
tur; vide lib. cxv, i. — in Ca- 
pitoiio cells Jovis , Junonis et Mi- 
nerv», iii, 17, 3. — Herculis simu- 
lacruni positum dedicatumque , ix , 
44> — et signum Jovis Imperatoris, 
VI , 29. — in eo Limina senea 
posita , X, a3. — Fornix cum signis 
septeni auratis , duobus equis , et 
marmorea duo labra , xxxvii , 3. — 
Quadrigie aureie, xxix , 38. — et 
signa tria ex mulctaticio argento 
posita, XXX, 39. 

Capitoliki ludi ; vid. Ludi. 

Capitolihus cHvus, xli, 37. 

Capitolinus; vid. Manlius Quin- 
tius, Sestius. 

Cappadogia in Asia min. inter 
Pontnm Euxinum et Taurum, hod. 
Alaudalia, Caramania et Amalan, 
xxxvii, 3i ; xLii, 39. — CappadocisB 
descriptio , lxxvi, i3-a6. — Fluvii, 
Lxxvi , af». — Cappadocise calami- 
♦ates , Lx , 55. — Cappadociam af- 
fectant Nicomedes et Mithridates, 
Lxx , 43. — eam liberam e«se jubet 
senatus, 4^* — ^^ recusantibus 
hoc muuus Cappadocibus , 4^-4^* 
— rex illis Ariobarzanes constitui- 
tur, 48. — Cappadocia occupatur a 
Mithridate , lxxvi, ^i. — eam Cae- 
sar constituit, cxui , 8. 

Capparoitia virgo vestalis incesti 
damnata , suspendio prsevenit sup- 
plicium , XVI, ^n. 

CapajC palus prope Romam , 

j. 16. 

Capjlarius ; vid. C. CKcilius. 
Capsa, urbs iu mediis Afric» so- litudinibus sita, lxvi, 18. — eam 
in potestatem redigit Marius , ao. 

CaptiA in triumpho ante currum 
ducti , XIV, 34. — sub corona ven- 
diti, II, 17. — Romanorum socii 
ab Hannibale dimissi domos , xxii, 
7, 58; XXIV, i3. — non minus dc- 
cem pondo compedibus vincti , in 
publici carceris custodia servantur, 
XXXII, a6. — Captivi militibus, et 
posteriore tempore per municipia 
custodiendi dividuntur, vi, 3, 7. — 
quomodo redimantur , xix , 38 ; 
XXII , a3. — captivorum redimi cn- 
pientium oratio, xxii , 59. — eos re- 
dimi non vult senatus^ 61. — Ro- 
manorum captivorum fraus justa 
pceua castigata, xxii , 58 ei 61. — 
Captivi Romani, ab Hannibale 
Achseis venumdati ^ ab his Hberan- 
tur, XXXIV, 5o. — idem fitin Creta, 
XXXVII , 60. — in captivos Msvitia 
prohibita , xvni , &&. — Captivi Ro- 
mani recepti ignominia afficiuntiir 
a Patribus , xin , 34* 

Capua, maxima Campanise urba 
( h. San Maria , vicus non longe dif* 
tans a recentiore Capua) , oliiB 
Vultumus , unde dicta ? iv, 87. — 
dolo occupatur a Samnitibus , ibid. 
et VII , 38. — a Campanis adem- 
pta Tuscis , XXVIII , s8. — Capuae 
delicise corrumpunt miHtes , vri, 38. 
— de Capua capienda militum con- 
silia, ibid. — eluduntur arte, 39. — 
CapCise prsfecti creati , ix , uo. — 
Capua defenditur a Lsevino cos. ad- 
versus Pyrrhum, xiii, la. — cor- 
rumpitur illic ejus exercitus , 
ibid. — Capuae conjurationes adver- 
sus Romanos factae, xxv, 26. — 
Hannibal it Capuam in hiberna, 
xxiii, 18. — corrumpitur illic ejus 
exercitus, ibid. — Capua laborat 
inopia , xxv , 1 3. — sublevatur ab 
Hannone , ibid. — obsidetur a con- 
sulibus Romanis , ao. — cingitur IN T. LIVIUM ET 

operibns, aa; xxti, i,4; vid. 
GampaBi.. 

Capusa y filius GEsalcis , Nutni- 
darum regis , accipit paternum im- 
perium , xxix , ag. — dimicat cum 
Mezetulo de regno et cadit , ibid. 

Caput Jovi sacrum, iii, 55 ; x, 
38. — humanum integra facie in 
fmidamenti^ terapli Jovis Tarpeii 
inyentnm , i , 5 5 . — yelan t augures , 
I , i8. — et feciales ,1,3». — capi- 
tis anquirit tribunus in Fulyium, 
xxyi, 3, — capita hostium lanceis 
infigunt, aut in equorum pectori- 
bus pendeutia gestant Galli Se- 
nones, x, a6. — capita hostium 
prfBcidenda , libertatis praemium , 
Volonibus proposita, xxiy, i5. — 
offensant yel parieti, etc. inlidunt 
Ingentes , xxy , 3^ , a. — capite an- 
quisitum de imperatore nullo ob 
rem male gestam , yiii , 33. — ca- 
pitibus rasis sequuntur currum T. 
Quintii triumphantis qui servitute 
ab eo exempti fuerant, xxxiy, 5a . — 
Cf. , xi.y , 44. — Capita Sari fl. 
xxxin, 4i* 

Capts Silyius , rex Atbae , i , 3. 

Capts dux , unde Capua dicta , 
iy,37. 

Cabaues s. Caralis opp. Sardi- 
nisB, h. Cagliari, xxiii, ^o ^ ^i\ 
XXX, 39. 

CABAi.iTAirus ager yastatur a Pu- 
nica classe , xxyii , 6. 

Caralitis , palus Lycaoniae , 
xxxym, i5. 

C^EAHUs, primusMacedoniae rex; 
a quo vicesinius Perseus , xLy , 9. 

CABAyASTis , Cayiorum in Iily- 
rico urbs , xi.iy> 3o. 

CARAyAiiTius , frater Gentii , II- 
lyriorum regis , xLiy , 3o. — capti- 
vus Romam mittitur , 3.i. — in 
triumpho L. Anicii piaetoris duci- 
tur ante currum, xi,y , 4^- 

Garbo; yid. Papirius. FREINSHEMIUM. 67 

Carbunculus morbus quando pri- 
nium in ItaliaPxLvi, 17. 

Carcer «edificatur media urbe , i , 
33. — quo includebantur duces ho- 
stinm in triumpbo ducti , xxxvin , 
60. — iuferior , xxxiv , 44* — ^bo 
nomine TuIIiantkm, xxix, aa. — car- 
cerlaiitumiarum, XXXII , a6. — pri- 
vatus in singulis patriciorum domi- 
bus, VI, 36. — Carceres in circo, 
VIII , 20 ; xLi , 37. 

Carchedoit , XVI , 2 ; vid. Car- 
thago. 

C ARDo , urbsHispania; , XXXIII , a I . 

Cares, XXXIII, 18. — jubentur U- 
beriesse, xliv, i5. — liberi xlv, a5. 

D. Carpulkhus ; yid. Carsnleius. 

Caria Hydrela , opp. Cariae , 
xxxvii, 56. 

Caria pars Asiae minoris ad mare 
iEgaeum , xxxiii • 19; xxxvii, 16. 
— data Rhodiis , xxxyiii , 3^. 

CiBiciJNi populi, xy, 7. 

Carina , regio Romse , xxvi , 
10 , xxxvi, 27 ; vid.et cxxvii ,41. 

T. C4RISIUS Astures domat , 
cxxxv, i3. 

Carmelus ; vid. Catmelus. 

Carmen exsecrationis , x ,. 33. — 
rogationis , iii , 64. — solenne pre- 
cationis consulum, xxxix, i5. — 
triura|)hale, iii, 29 , 3. — de Idaea 
matre , a Pessinunte adyehenda , in 
SibylUiiis libris repertum , xxix , 
10. — ab ter novenis virginibus per 
urbem cani jussum, xxvii, 39 ; xxxi, 
12. — secuIareHoratii,cxxxvi,46. — 
carminis horrendi lex , i , 26. — car- 
mina Marcii vatis , xxv, 12. — Si- 
byllse , X , 8. — miiitaribus jocis 
jactata iu consules triumphantes , 
iii , 39; V , 49» ^xvin , 9 ; xxxix , 
7 ; cxv , 1 3. 

Carmeittis s. Carmenta fatilo- 
qua ante SibyUae in ItaUam adven- 
tum habita, 1,7. — ejus saxum vel 
potius aedes , v , 47« 

5. 68 INDEX RERUM ET NOMINUM CarmAntai.is porta Romae , ir , 
49; XXIV, 47; XXV, 7. 

Caritbadbx Academicus , legatus 
Atheniensis , xLvn , a4. — niira 
ejus facnndia , 26. 

Cabni popultis Alpintis in Gallia 
Tfanspad. (in hod. Camiola et Foro 
JuUo s. Fiioul) queruntur de C. Cas- 
sii consnlis crudelitate , xliii , 7. 

Camis in'feriis Latinis dand» 
ipos, XXXII , I. — legati ab Ardea 
quernntnr , sibi Latinis non datam 
esse carnem ; inde instauratae Lati- 
Bse , ibid. — ct xxxvii , 3 . 

Cabkus s. Carnuntum , opp. 
Taiiriscorum iu Pannonia supe- 
riore , h. Uainburg aut St, Petronel' 
ht, non longe a Yienna; urbs , 
quam occuparc nituntur Roraani, 
xiin , i. 

Cabkutes, s. Camuti, Carnuti- 
ni, Camut«, in Gallia Celtica s. 
Lugdunensi, hod. Chartrain , ad 
Ligerim fl. (h. lA>ire) quorum op- 
pida fuere Autricum et Genabum, 
h. Chartres et Orleans , v , 34« — 
Camutes interficiunt Tasgetium re- 
gem sibi a Csesare impositum , CVII, I. Cato , V. Carnis. 

Catpentis ut festo profe^tdqUe nti 
possent, matronis concessum, v, 
iS ; xxxtv , T , 3. — Gallicis trans- 
vecta spolia in triumpho, xxxvi, 4^. 

CABPBsn s. Carpetani in Hispa- 
nia Tairac. ddTagnm , quorum ca- 
put Toletum , hodie Toledo , victi 
ab Hannibale, xxi, 5, fi; xxin, 
^3, afi. 

Cab<>btakia Hispaniae , xxxix , 
3o; <L, 3o, 33. 

CABBri^AS ; vid. Albius. 

Carris essedisque siiperstantes 
Gdlli pugnant in Foitianos, x, %S. 

Ck-kgt&Li opp. jEqnorum , hoJ. 
Jrsdii aut h Celle CarsoU in valle 
Torana seu Cnr^eolana (h. Piano di CarsoU ) colonia , x, 3, 1 3. — negat 
consulibus milites et pecuniam , 
xxvti, 9. — de ea re senatusconsiil- tum, XXIX, i5. vastatnr a sociis' Italicis, 1.XXII, i5. 

D. Cabsux.eius , tribnnus plebis, 
▼i et minis ab Antonio expellitur 
curia, cxvii, 5a. — in Mutinensi 
prselio slrenue se gerit , cxix , id. 

— cadit, 16. 

Cabteia , sivepotius jilthasa , urbs 
Olcadum in Hispania Tarrac. opu- 
lenta , capta ct direpta ab Hanni- 
bale, XXI, 5. 

Cabtbia opp. Hispanise Bset. in 
ora Oceani , olim Tarsis seu Tarteft- 
«us , XXVIII, 3o. — cum portn , ibid. 

— colonia , xliii, 3. 
Cabthada, XVI, a. — sive Cab- 

THAGo ejusque origo et increraentd, 
XVI, I et seqq. 

Cabthago urbs Africse proprix, 

nbi hod. El Mersa, prope Saka-rah , 

XXX, a4. — ejus situs , ibid. — a» 

Byrsa , condita ab advenis , quibtis 

datum precario , quantum secto 

bovis tergo amplecti loci potnerint, 

xxxrv, 6a. — ^jndicnm ordo poteus, 

xxxm, 4^- — Carthagini» statns, 

tempore belli incipientis ad^erstts 

Romanos, xvi, 10. — popnK pOte- 

§tas, XVI, 3. — religio, 5. — ■ 

magistratuum peculatus , 5. — 

mores , ibid. — urbis descriptio, 

xLix, 58 et seqq. — Carthaginem 

oppugnant coss. xlix, ^i, 4^. — 

eam , prseter Byrsam , capit Scipio, 

Li, 4o- — eaii™ dirui jubet senatus , 

nec postea sedificari, 54. — Iti 50- 

Inm ejns colonia dedncta , x.x, ^3 

et seqq. — instauratnr a Cstsare, 

cxvi, a3, 24» ''^id. plura iti voce 

Carthaginienses. 

Cabthago Nova seu Spartaria 
oppid. Hispanise Tarrac. hod. Cdr- 
tagena in Murcia , *xi, 5 ; xxviii, 
17. — ejus situs et portuft, xxvi. IN T. LIVIUM ET 

4a. — oppuguatur a P. Ck>rnelio 
Scipione , ibid. -r capitur, 4^. — 
preda ingens capta , et obsides to- 
tias Hispaniae, xlvii, 49i ^o. — 
Carthaginis captci annus dubius, 
;cxyiiy 7. 

GiLRTiiAGurixifSEs exercitum tru- 
jiciunt iu Siciliam, iv, «9. — bellum 
cum mercenariis suis gerunt, xxi, 
I, 4^. — cum iis foedus ictum pri- 
mum, II, 8, 10. — aiterumi vii, 
37. — tertium , ix, 43* — quartum 
Epit. a3. — legatos Romam mittunt 
gratulatum cuni corona aurea , 38. 

— cum iis foedus quarto renova- 
tum, XIII, 47* — obsident Syracu- 
jias, So. — muniunt LilybsBum, 
XIV, 14. — navali pugna vincunt 
Pyrrhum ,21. — auxilio Tarentinis 
iato offendunt Romanos , 44'46* — 
eornm praecipua bella , xvi , 7-9. 
— piimi eos inter et Romanos belli 
prsBtextus et causc, aa et seqq. — 
hujus belli eventa describunLur qua- 
tuor libris, xvi, xyii, xviii, xix. 

— pacis conditiones , xix, 60, 61 ; 

vid. Punicum. — post pacem Sicu- 

lam gravi bello cum mercenariis 

suis implicantnr, xx, 4* — cujus 

occasione Sardiniam et Corsicani 

intercipiunt Romani,stipeudioetiam 

superimposito , 4 > 6. — rursus in 

iis bellum minantur Romani , la. — 

ab eo tamen abstinent , libera Haii- 

nonis voce deterriti , i3. — odia re- 

crudescunt , sed mutuo metu re- 

^essa silent, 17. — iiovum foedus 

inter duos populos cum Hasdrubale 

ictum , 3i. — secundi inter Car- 

tbaginienses et Romanos belli mu- 

gnitado et caussB, xxi, i. — iiujus 

lielli eventas describuntur decera 

libris , a xxi ad xxx. — pacis condi- 

tiones , xxx, 3y. — quingentJB naves 

Carthagiiiiensiuni incenss, 43. — 

pfiiuum trihutum ftuIvnntRomunis, 

XXXII, i, -^ legatos Romani mit- FREINSHEMIUM. 69 

tnnt, pollicentes frumentum et hor- 
deum , XXXVI, 4. — cum Masinissa 
contendunt de agro , xxxrv, 6a ; 
XL, 17. — iis a Romanis centum ob- 
sides redditi , et pax cum Masinissa 
facta,34. — itoclu iu aede ^lscula- 
pii senatum dant legatis Persei, 
XI.1, aa. — legatos Roroam uiittunt 
questum de Masinissa , xi<ii, a3. — 
alios, poUiceutes triticum et hor- 
deum,xLni, 6. — cruce mulctant 
consilio pravo ab imperatoribus , 
etiamsi proH|iere , gesta , xxxviii, 
48. — sunt Romanissuspecti , xlvui, 
a6. — Masinissam inter et Cartha- 
ginienses pugna , 33. — eorum cla- 
des maxima et extremi exitii causa , 
35, — Tertii inter eos et Romanos 
belli initia et causae , xlix, i, a. — 
ad id bellum ambo consules profi- 
ciscuntur, 6. — Cartbaginienses qui- 
buslibet conditionibus pacem pe- 
tunt, 7. — treceutos ohsides Ro- 
manis mittunt ,10. — eorum iega- 
tio ad consules, 11. — legatorum 
oratio , la, i3. — consul jubet eos 
arma , tela , navestradere, 14. — i™ • 
peratH faciunt Carthaginienses, i5. 
— ^jubentur relicta Cartbagine,quam 
solo aequaudam decrevit senatus 
rom. aliara urbem sine muris , con- 
dere, 16. — eorum dolor, 17. — 
Hannonis miserabilis deprecatio , 
18^ a 3. — L. Marcii responsio, 24. 

— legati Carthaginienses petunt a 
consulibus, ut classera admoveaMt 
Carthagini , ag. — flebilis facies in 
urbe Punica , 3o. — oratores lega- 
tionem in senatu exponunt , 3i. — 
furor commotSB plebis , 3a . — maxi- 
mus tumuhus Carthagine, 33. — 
de foello gerendo fit decretum , 34- 

— arma et machinae p arantur, 35. 
— vid. et expugnationem Catthagi- 
iiis, Li, i-ay, 4o-55. — eorum urbs a 
Csesare instaurata ; vid. Carthago. 

CA.aTHAiiO advertus classem ro- 70 INDEX RERUM ET NOMINUM mauain mittitur, xix, a3, 27. — 
italicam oram yastat, 3a. 

Carthalo sumraam iujperii eque- 
stris in exercitu Hannibalis obti- 
iiet, XXII, i5. — nobilis Carthagi- 
nieusis Roroam cum captivis profi- 
ciscitur, 58. — ei obviam lictor 
mittitur, qui eum (inihus romanis 
excedere jubet , ibid. 

Ca&thajlo mittitur ad castra ro- 
mana , xxv, 17. 

Cabthalo, Puuici prsesidii prse- 
fectns , iu l'ar^nti expugnatione ob- 
truncatur, xxvii, 16. 

Carus Segedensis in fugam ver- 
tit Romanos , xlyiI; 3^. 

Carvektus seu Carventum, op- 
pid. Latii , unde Carventnua arx , 
IV, 53, 55. 

C. CaRvilius Spuletinus, xliii, 
18, 19. 

L. Carvilius, tribuuus plebis, 
XXV, 3. 

Sp. Carvilius C. F. Maximus, 
aedilis curulis , x , 9. — consul , iu 
Samnium profectus , vi capit Ami- 
ternum ,39. — et Coniinium , 43. 

— et. alia in Samnio oppida , 44 e^ 
sqq. — ejus res gestae in Etruria, 
46. — triumphat, ibid. — legatus, 
XI, 10. ^ consul secundum , xiv, 
39. — domat Samnites , 4o- — trium- 
phat , 46. 

Sp. Carvilius, consul, xx, i5. 

— triumphat, ibid. — consul ite- 
rum, 3a. — suadet, ut ex Latinis 
populis senatus suppleatur, xxiii, 
aa. — moritur augur, xxvi, a3. 

Sp. Carvilius Ruga primus Ro- 
rase divortiura facit cura conjuge , XX, ai. Sp. Carvil»us , trib. pleb. xxv, 3. 

Sp. Carvilius, a Cu. Sicinio ex 
Grsecia Romara remissus, xlii, 36. 

Caryjb, opp. Arcadise et Laoo- 
nices , xxxiv, a6 ; xxxv, a^. 

CARYi.TioRUM in Eubcea agri va- stantur, vid. xxxi, 45;xxxii, iH, 

Carystus urbs Eubcese, ho^e 
Caristo, capitur a Romanis, xxxiiy 
16 et 17. — libertatem a Romanis 
accipit, XXXIII, a4« 

Carystus , urbs in Ligurum agro 
Statieliati , xlii, 7. 

Casa: textae ex arundinibus pro 
tabernaculis, xxxv, 37. 

Casander seu Cassander , mini- 
ster crudelitatis Philippi in Maroni- 
tas, veneno creditur ab eo subla- 
tus , XXXIX, 34- 

Casilihum, opprd. Carapani» ad 
ripas Vulturni , hod. Capna, Faler- 
num a Campano agro dividit , xxn, 
i3, i5. — ejus nobilis obsidio , 
XXIII, 17, 19, ao. — recipitur a Ro- 
manis , xxrv, 19 ; xxv, ao, aa. — 
eo colonia deducta a M. Antouio, 
cxvii, 3a. 

Casiitas ager, xxii, i3 ; xxvi, 9. 

Casiki et Casiliiti nomina con- 
fusa , XXII, i3. 

Casinum, extremum opp.Volsco- 
rum in Latio ad fines CampanisB , 
hod. Monte Cassino , colonia , ix, a8. 

Cassahdsr , rex , xliv, i i . Conf. 

CASAlfDER. 

Cassahdrea, Macedoniae urbs, 
xxviii, 8; XXXI, 45; xliii, a3; xliv, 
a8 ; XL¥, 10. — Cassandri|L, x^n, 
a3. — condita a Cassandro rege , 
xLiv, II. — ejus situs , ibid. — op- 
pugnatur a Romanis , ibid. — re* 
linquitur, la. 

Cassandrenses , XLFV, 10. 

Cassigiiatu« , dux Gallorum , 
cariit in praelio, xlii, 6y. 

Cassivellauitus , Britannorum 
iinperator,crebrapr9elia cum Caesar- 
facit, cv, 66. — ei pacera dat C«- 
sar, 68. 

Cassius Parmensis socius conju- 
rationis contra Caesarem , cxvi, 4^, 
— ultimus percussorum Csesaris in- 
terficitur ab Octaviano cxxxmy 64* IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 7' C Cassios, tribonus militum, 
xUt 5. — et alius forte, xliy, 3i 

C. Cassius Loiiginus decemvi*.' 
agro dividundo, xlii» 4* — consui 
a8. — sortitur Italiam , 3a. — Gal- 
liam sortitus in Macedoniam per 
Illyricnm ducere exercitum vano 
incepto conatur, xliii, i. — de 
ejus crudelitate queruntur Galli , 5. 
— censor, XI.VII, 35. 

C Cassius Longinus, coiisui, 

I.X,!17. 

C. C4SSIUS Longinus , coiisul , 
I.XX, 17. 

C Cassius Longinus , qusstor 
Crassi, ejusque de bello Parthico 
consilium, cvi, a8, 3a; vid. et 36, 
37, 38, 5i, 5a. — vincit Parthos, 
cviii, 8, 40. — praeficitur a Pompeio 
S)'riacis navibus , cxi, 2. — niuitis 
C«saris navibos crematis cedlt Si- 
cilia, Gxu, 5. — supplex se Cesari 
dedidisse parum verisimiliter me- 
moratur, aa , a3. — cuni Bruto 
praetor creatur, cxvi, 4« — sollici- 
- tat Bratum adversus Cssarem , 40. 
— CsBsarem percutit, 6y. — in con- 
cione suum factum magnifice lau- 
dat, 65. — descendit de Capitolio , 
comiterque cxcipitur, 99, ino. — 
ei Cyrene provincia datur loco Sy- 
risB, cxvii, 10, la. — proficiscltur 
ex Italia, cxviii, 3. — in Syriam 
contendit, 3. — ei Syria cum im- 
perio decernitur a senatu , ao. — iu 
ejus favorem senatus decreta^ 34. 
— ei bcllum contra Dolabellam 
mandatur a senatu , cxix, 6. — ad 
eum nuntii missi ut reipubiicse sub- 
veniat contra Antonlum, 5a. — in 
Syria ad se omnia trahit, cxxi, 4» 
5. — pecunias exigit ,10. — contra 
DolabeHam ducit ,11. — ejus cum 
Dolab^a prselium navale, 14. — 
Rhodiorum Lyciorumque respon- 
tnm ad postulata Cassii, 16, 19. 
— vincit prselio navali Dolabeliam ao. — ejus potentia, a5. — cum 
Bruto consultat, eique pecuniam 
dat, cxxii, 4) 5, 6. — ei inbidias 
tendit Publicola , 7. — Rhodios o])- 
pugnare statuit , 8. — Rhodiorum 
legatio ad eum . ibid. — Rhoduui 
capit, ao. — ejus severitas in Rho- 
dios , ibid. — edictnm de proferen- 
do auro et argento, ai. — tributum 
indicit Asise , aa. — Cassii et Bruti 
dlversi mores, 3i), 41. — ejus copiae , 
cxxiii, 10. — ad milltes oratio, la- 
a5. — ei ante Philippicam pugnam 
ssvum omen oblatum , c.xxiv, a. — 
dat signum pugnae, 7. — exitiaiis 
ejus error et iuteritus, 10. 

C. Cassius Varus , coiisul, legem 
frumentariam fert , xciv, a5. 

L. Cassius, tribunus plebis fert 
legem tabellariam , lv, i i . — accu- 
sat ^milium Lepidum cos. ob viU 
lam altius sedificatam , la. — cos. 
Lx, 3. — censor, Mjuam Tepulam 
Romam et in Capitolium curat ad- 
ducendam , aa. — damnat Vestales 
incesti reas , lxiii , 11. — praetor ,• 
ex Numidia Jugurtham adducit Ro- 
mam , lxiv, 34, 35. 

L. Cassius Longinus, cos. lxv, 

53. — occiditur in prselio adversus 

Tigurinos, 56. 

L. Cassius Asiam obtinet, lxxiv, 

II. — exercitum adversus Mitliri- 

datem cogit, lxxvi, 47* 

L. Cassius, tribunuspi. concitat 

plebem ad occidendum Asellionem^ 

Lxxiv,4a, 43. 

L. Cassius, candidatus consula-. 

tus, cii, 3a. — incendendsB urbi a 

Catilina delegatus, 83. — deeoet 

aliis supplicium sumiendum censet 

Silanus, 100. 

L. Cassius a Caesare mittitur in 

Thessaliam cum leglone tironum et 

ducentls equitibus , cxi, 3o. — Am- 

braclam petit, ^i, — eum frustra 

persequitur Scipio, ib. INDEX RERUM 72 

L. Cassius, Caii frater cuni eo 
conjurat in Caesarem, cxvi, 4»- — 
ei, iribuno plebis, denuntiat morlem 
Autonius, sl ia senalum veniat, 
cxvu, 5i. — ei iguoscitur Anto- 

niu8,cxxvi,4- 

L. Cassius Longinus, C. Cassu 

fratris filius , cadlt in pralio PhUip- 
pensi , cxxiv, ao. 

Q. Cassios Longinus creatur pr«- 
tor, xLv, 14. — sortitur jnrisdictio- 
nem urbanam, 16 — consul , xlyi, 
i3.— in raagistratu mortuusest , 18. 
Q. Cassius, trib. pleb. fugit cum 
Antonio ad Casarera, cix, 35. — 
senatum prabet Casaii extra po- 
nicErium , cx, 3.— a Casare pramit- 
litur cum duabus legionibus in ul- 
teriorem Hispaniam, 36. — a C»- 
sare Hispania provinci» praefectus, 
avaritia et crudelitate sua Hispanos 
ud tumultum concitat, cxii, 47- — 
bellat cum M. Marcelio , 48. — in- 
tercedente Lepido pax fit, 49. — 
Cassii interitus , 5o. 

Sp. Cassius, consul, Pometiam 
capit, II, 17. — triumphat , ibid. — 
magister equitum primus, 18. — 
consul iterum, 33. — consul III le- 
gem agrariam primus promulgat, 
41. — regni crimine damnatus, ne- 

catur, ibid. 

Casteilani agrestes, sive Ilotae, 
apud LacedaBmonios , xxxiv, 27. 

Castellani, sive domini castelio- 
rum, XXXVIII, 45- 

Castor pauperculus, subito di- 
latus a Mithridate, cui filia ejus 
Stratonice placuerat, cii, 4> ^. 

Castor, Phanagorensibus rebel- 
liouis adversus Mithridatem auctor, 
cir, aa, aS. — socius amicusque 
pop. Rom. a Pompeio appeliatus ,et 
accepta Galatis parte , iit Dejotari 
gener, 71. 

Castobi sdes vota, 11, 20. — ET NOMINUM 

dedicata Idibus QuintiKbus, 4»; 
vid. el VIII, 11; fx, 43. 

C-astra Numidarum d€»cripU , 
XXX , 3. ■— Punica , qii« fennc toto 
lignea , ibid. — Pyrrhi, quibos ca- 
ptis , Roroani metationem castronun 
postea perfectam habnere , xrv, 3i; 
XXXV, i4 — Romanorum , oliin Ma- 
paliorum in morem, xiv, 3a. 
Castra , ubi nunc oppid. est , xxxii , 
7. — Claudiana, locus , xxin, 3i ; 
XXXI X , 48. — Pyrrhi , locus , xxxii , 
i3; XXXV, 17.— Telmissium, xxxvii, 
56. __ Castrorum portae , xl, «7. — 
usus, xLiv, 39. — sinc castris Ro- 
mani nuUam egerunt noctem in cx- 
peditionibns , x, i5, 3. 

M. Castricius Placenlinus, rc- 
sistit Carboni cos. lxxxiv, 7. 

Castrum , colonia, xi, ai.— Mu- 
liluia oppid. Lingonum, h. Medoli^ 
XXXI , 1 ; xxxiii , 37 . — Novum opp. 
Etmria , hod. S. Harinella colonia, 
xxxvi , 3. — Castrum Salemi s. Sa- 
lernum , op. Picentinorum in Itaiia 
inferiore, h. Sahrni, xxxii , «9- — 
Castrum altum , locus Hispani» in- 
signis c«de magni Hamilc. xxiv, 4»- 
Castulo , urbs Hispania Baeticac 
valida ac nobilis ad B«tim , h. Ca- 
zlona , undeHannibali uxor erat, de- 
ficit ad Romanos , xxiv, 41. — redit 
ad Pcenorum socielatem , xxviii , 
,3^ ig. — eam deditione recipitSci- 
pio , 20. — culpa militum amissa , 
recuperatur a Q. Sertorio, Lxx, 20. 
Castuloweitsi» saltu» , xxii , 20; 
XXVI , 30 ; xxvii , ao. 

Cat aka, s. Catina , opp. Sicili» ad 
radices iEtnse , h. Catania, xxvii, 8. 
Catakeksis populus, XIV, 3. 
Cataphracti equites, xxxv , 48; 
XXXVII , 40 , 4» ; cvi, 43. 

Catapultasy xxi , 11. — maximsB 
et minoris formae , xxvi, 47* 
Catellis donati equites, xxxix, 3i. 
Catiliva ; V. Sergius. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. ^3 Q. Gativs , «dilis plebis , xxyn, 
6. — legatiu Neronis consulis , 43 • 
— ad donum ex prsBda Hasdruba- 
H« Delpfaos portandum mittitur, 

xxvin, 45- 

C*Tivux.QVs , rex Eburonum , ne 
iii manus CiBsaris Teniat, Tenenum 
haurity cvn, ii. 

Catmbi.us, Gallorum regulus, 
xii, i. 

Cato ; V. Porcius Cato. 

Catti, quas aede» tenuerint, cit, 
9. — apreto, quem Romtni adsigna- 
mant, agro, Sicambris se conjim- 
gaot , cxxxix ,1. — a Druso repri- 
muntur , ibid. 

CATUGirATus, Allobrogum dux, 
cm, 38. 

Catulus; v. Lutatius. 

Cauga, urbs trans Tagum sita, 
xLTiii, 19. 

CAUCJBORUBf puberes ad millia vi- 
ginti interficiuntur perfidia Luculli 
consulis, XI.TIII, ao. — Caucaeos 
yano timore liberat Scipio, Lyii, 16. 

CAuonrji Furcse, s. furculae, ea- 
rnmque descriptio , ix , a. — Gau- 
dina pax facta non foedere, sed per 
sponsionem , ix , 5. — ejus sponso- 
res per feciales deduntur , 10. 

Caudihi Samnites, xxiii, 4i* — 
deyastantur, xxiv, 20. 

Caudium , opp. Samnii inter Ca- 
latiam et Beneventum , ix, a , 14» 

Caularis , Cari» fl. xxxviii, i5. 

CAUix>ir, s. Caulonia urbs Brut- 
tiorum, oppugnatur, xxvii, 12. — 
sotvitur obsidio sub adventum Hau- 
nibalis, i5, 16. 

Cauhbas caricas venales procla- 
mans omen Crasso proficisceuti fe- 
cisse creditur, cv, 35. 

Cauitiorum in trucidandis Roma- 
uis ssevitia , lxxviii , 10. 

Cauhus , opp. Carise , h. Copi la 
Rossa: unde Caunei sive Cauuii, XXXIII, ao. — desciscunt abBhodiis, 
XLV, a5. — rediguntur in officium, 

ibid. 

Cauhus, Celiberorum mons in 
Hispania Tarrac. xl , 5o. 

Caussarii milites , vi , 6. 

Caveo! ferrese in circo , per quas 
intromitterentur ferae, xli , 27. 

Cavii, gens lUyrise , Xiiv, 3o. 

CxLmam, opp. Phrygiae majoris, 
ubi Meandri amnis fontes oriuntur, 
XXX vm, i3. — quondam caput Phry- 
giae , ibid. — ei nomen Apameae in- 
ditum, ibid. 

Cblrlatbs , Liguriae populi , se 
dedunt Romanis , xxxii ,29. 

Celeres trecentos ad custodiam 
corporis instituit Romulus, i, i5. — 
eorum tribunus L. Brutus , 5 9. 

Cbletrum, Macedoniae opp. ca- 
ptum a Romanis , xxxi , 4o- — ^j"* 
situs, ibid. 

Cella Fortis Fortunae , xxvii ,11. 
— Jovis, Junonis et Minervae in 
templo Capitol. iii, 17, 19 ;v, 5o; 

VI, 16, 29; XXXV, 41 » XLIV, i4« — 

cellam unam pontifices negant am- 
plius , quam uni Deo, rite dedicari, 

XXVII, 25. 

Cbloces piraticae, xxxvii, 27. 

Cblt^ , s. Gallia Celtica , pars 
lertia Gaiilae, v, 34 ; ciii, 137. 

Cbltiberia in Hispania Tarrac. 
ad Iberum , media inter duo maria, 
XXVIII ,1. — subigitur a Tib. Sem- 
pronio Graccho, xl, 47-5o. — • ejus 
montes, xxi, 43. — termini , xxxix, 
ai, 3. — Celtiberiae motus a Mar- 
cello pacatur, xlviii, 4» 5, 6, 18. 

Cbltiberi excutiunt jugum Pcb- 
norum , xxii, 21. — eos eadem 
mercede , quam pacti cum Cartha» 
giniensibus erant , iroperatores Ro- 
niani ad se perducunt , xxiv, 49. — 
primi erant mercenarii milites Ro- 
manorum, xxiv, 49. — cuui Scipio- 
nibus arnia juugunt, xxv, 3a. — 74 INDEX RERUM 

deseruntScipiouem, xxv, 33. — vin- 
cuutur a M. Silano, xxvm , a. — 
iugeuti agmine ad oppid. Illiturgi 
M. Heiyio occurrunt , xxxiy, lo. — 
«xduntur, ib. — Celtiberum decem 
niillia inercede conducunt Turduli, 
17. — funduntur et fugantur a M. 
Fulvio, xxxv, 7. — duodecim miliia 
csessL a Romanis , xxxix, ai. — de 
iis triumphat C. Calpurnius Piso, 
4a> — eorum oppida aliquot expn- 
gnata, 56.— adorinntur Q. Fulvium 
Flaccum , Urbicuam oppugnantem, 
XL, 16. — fessi prsliis yariis abs- 
cedunt , ibid. — vincuntur, 3i , 
33. — ebrum maxima pars in dedi- 
tionem vcnit, 33. — insidiantur Fuli- 
vio Flacco, eumque in saltu Man- 
liano invaduut , 39. — cseduntur, 
40. — de iis triumphat Q. Fnlvius 
Flaccus, 43. — mira eorum simpli- 
citas , 47* — dc iis triumphat Sem- 
pronius Gracchus, xli, 6, 7, 26. 
' — rebellant et ab Ap. Claudio de- 
viticuntur, xli , 36. 

CsirjsuM, promontorium Euboeae , 
XXXVI , 30. 

CEncHREiB,portus Corintht,xxyin, 
8; xxxii, 19. — Coriuthiorum em- 
porium , xxxii, 17. — capitur, 33. 
Cenomani in Gallia Transpad. 
(quorum oppida erant Brixia, Cre- 
mona, Mantua et alia) transcen- 
dunt Alpes et in Italia considunt, 
Vy 35. — in fide populi Romani ma- 
-nent, xxi, 55. — duce Hamilcare 
PcBno , invadunt Placentiam , xxxi, 
10. — conciliantor Roitianis , xxxii, 
3o. — de iis triumphatur , xxxni , 
a3. — iis arma demit M. Furius 
prxtor , XXXIX , 3. — conquerenti- 
biis RomsB apud senatum arma red- 
dita , ibid. 

Ceho s. Cenon, opp.VoIscorum , 
Antio yicinum , ab Virginii; consule 
captum, II, 63. 

CEVSENi«ri\ , opp. Samnii , ix, 44* ET NOMINUM 

Censor, a censu dictus , nr ^ 9, 
— post mortem colleg» abdicat, 
et alius numquam sufHcitur de- 
functo, V, 3i ; yi, 37; ix, 34; 
XXIV , 43 ; xxvii, 6. — a coliega.snb- 
rogatus, y , 3i; IX, 34* — solus 
Appius Claudius , ix , ag. — et ul- 
tra legitimum tempus , ix, 39, 
33, 34. — solus aliquis creari 
non potest, ix, 34 extr. — prima« 
e plebe lustrum condit Cn. Domi- 
tius , XIII , 35. — nec bis idem, xxiii, 
a3 , 3. — uterque iegit senatum , 
sed principem senatus alter , cui id 
sorte obtigit , xxvii ,11. — primus 
e plebe fit C. Marcius Rutilns , yii , 
33. — unus non poterat , aitero ad- 
versante, aliquem senatu aut tribu 

movere, iv , 34« 5 • 409 i'!» a. — 
alter alterum notat , xxix, 3^. 

Censores Mam. ^miliura tribu 
movent, octuplicatoque censu sera- 
rium faciunt, iv, 34. — qui non* 
dum consules nec prsetores fuerant, 
cre^ti , xxyii ,6,11. — recitant se- 
natum , xxix , 37 ; xl , 4i* — et prse- 
tereuntquosdam,xxyii, 1 1 ; xxxyiii, 
38 ; XL, 5i. — locant redemploribus ' 
opera pubhca, v, 33, 6; yi, 4 > 4> 
IX, 43; xxiy , 18; xxxyi, 36; 
xxxviii , 38. — ea exigunt et tuen- 
tur sarta tecta , vi , 4 » 4* — ea pro- 
bant , IV , 23 , 5. — senatu moyent 
aliquotsenatores, xxxiy, 44* xxxix, 
43. — notas senatu motis jam pa- 
trum memoria adscripscre, xxxix, 
43 , 4- — equitibus adimunt equos 
pubiicos, xxiy, 18 ; vid. xxvii, 11. 
— confectis comitiis in Campo ad 
aram Martis sellis cnrulibus consi- 
dent , XL , 45. — ambo e plebe pri- 
mum creati , lix , 33. — uitimi e 
privatis , cxxxvi ,8,9 — Cen- 
sores coloniarum et municipiorum , 
XXIX, 37, 5. — Censores et lustra 
non accnrate a Livio memorantur, 
X , 47» 3. — Censorum opera pu- IN T. UVIUM ET 

blica , in qu« iis vectigal annuum 
decretum, xi, 46;xi.i, 3a. — edi- 
cta de delectu , xmii , i6. — alter , 
coi id sorte obvenerat , lastnim 
condebat : at olim ambo, x, 9; 
xxxvni, 36. 

Censoria potestas per dictatorem 
exercita , xxin , aa et a3. — comi- 
tia, IX, 34. — potestas P. Clodii 
lege labefacUta , ciii , 109. — resti- 
tata,CYii,5o. 

Censura ejusque initiuni et pote- 
stas, lY, 8. — insignis, ix, 29 ; xxxix, 
42-44. — ejus seyeritas, xiv, 33; 
xxnr, 18; xxvii, 11; xxix, 37; 
XXXIX , 44 ; xinr , 10; xcviii , 28. — 
tempus minutum , et ex quinquen- 
uali annua et semestris facta, iy, 
a4 ; IX, 33 , 34. — lege cautum , ne 
quiscensuram bis gerat, xy, 17. 

Census instituitur , i , 4^ , 43. — 
census actus ,111, 3 , aa , a4 ; 
x, 47; XI, aa ; xiv, 33; xvi, 40; 
XIX, 38, 66; XX, i5, 16; xxvii, 
36; XXIX, 37; XXXV, 9; xxxviii, 
36; x1.11, io;lix, 53; lx , 3i. — 
vid. Lustrum* — populi primum in 
villa publica actus , iv , aa. — equi- 
tum , XXIX, 37. — habitus Idibus 
Decembribus , xliv ,16. — Cf. Lns- 
trniii. 
C. Cehtsniits, proprsBtor , xxii, 8. 
M..CBiiTSirius , cognomento Pe- 
nula , insignis inter primipili cen- 
turiones , xxv , 19. — ejus clades, 
ibid. 

^Rlu/tcu/r muiorum , vii, 14. 
Centuriof tres equitum a Romulo 
conscriptae, i, 'i3. — in iis, re- 
gnante Tarquinio Prisco , mille et 
octingenti equites ,36. — geminan- 
tur a Ser. Tullio , ita ut sex numero 
fiant , adjectis duodecim novis cen- 
toriis, 43. — jure vocatae, v , 18. 
— primo vocatse, x, i5. — in cen- 
turias describitur a Ser. TuIHo po- 
pulus Romauus , i , 4^ , 43. — ordo FREINSHEMIUM. 7 5 

suiTragiorum per centurias , ibid. 

— prsrogativa centuria , ni , 5i ; 
V, 18; X, aa; xxiv, 7; xxvi , aa. 

— seniorum et juniorum , xxiv , 7 , 
9 ; XXVI, aa. — Centuria sive ordo 
in legione, x1.11, 34* 

Centuriata comitia , v. Comitia. 

Centuriatus sive descriptio modo 
lectoram militum in ceoturias,xxn, 
38. vid. et X, ai ; xxv, i5. 

Ceniuriati libertini, x, ai. 

Centurio primus, Primipilus ap- 

pellatns, vii, 41» ▼!"» ^» "^* 
acies Roraana describitur; vid. et 
XXV , 19 ; XXXIV, 46 , et ad 11 , 37 , 
7. — primas Princeps, xxv , i4- 
Conf. xMi, 34, a. — primus et 
decimus Hastatus, xlii ,34. — ecn- 
turionis vox pro omine accepta, 
V , 55. — centuriones ab ipsis cohor- 
tibu» lecti , iii , 69. — centuriones 
et Daplicarii , securi percussi , 11 , 
59. — - Centurionum gradus, 11, 37, 
7; ixv, 14, 4; xui, 34, 5.— 
centurionibus quantum diviserint 
triunphantes imperatores, xxxiv, 
5a; XXXVI, 40. 

CsPHAiJLEiriA, insula marislonii 
ad Acarnaniam , hodie Cefalonia , 
xxxni, i3, 5o, xxxviii, 9, 10, 
a8. -^ ejus quatuor urbe8,xxxviii, 
a8. 

CkPHA.LOBDiuM capiunt Romani, 
xvm, 39. 

Cephalus , princeps Epirutarum , 
suam gentemPerseo adjungit, xliii, 
18. — pugnans cadit, xlv, a6. 

>r<if copiam Romanis dare co- 
guitur Corsi, xl, 34; xlii, 7. 

Cer4U1iii montes , xiv , 3^. 

Cercetius, mons Thessalise, xxxii, 

14 
•^ERCiir A , insula Africse ad Syrtim 

pa*vam, hodie Gamelera s. Ker- 

kire y XXII, 3i ;xxxni,48. — Cf. 

Mininx. — occupatnr a Sallustio, 

exiv , 17. 7« INDEX RERUM ET NOMINUM Cercikiuii , Thessalue opp. ea- 
ptum et incensmn, xxxi, 4i* 

Cercuri, nayigii genus^xxxiii, 19. 

CxRDici4TEs , Liguri» populi , 
se dedunt Romanis, xxxii, 39. 

CsRouBELLUs , Hispanos , prodit 
Romanis Castulonem, xxTni, ao. 

CereaHa^ ludos , dictator et ma- 
gister equitum ex senatusconsQlto 
faciunt xxx, 89. 

Cerss , n, 4i« — Cereris sacrura 
anniversarium intermissum ob lu- 
ctum , matronarum , xxii , 56. — 
ejusaedes, iii, 55; xxyiii, 11; xi., 
a. — ejus templum Athenis ingressi 
duo juvenes Acarnanes , impru- 
dentes religionis , interficiuntur , 
xxxi, 14. — ejus initia, xxxi, 47* 
— Cereri peculium Sp. Gassii con- 
secrat pater» 11, 4i* — institttum 
jejunium ob prodigia, xxxvi, 87. 
— signum aeneum ex mulctaticb ar- 
gento positum, xxxiii, 25. — Cereris 
Eunensis antiquissimum simula- 
orum, Lix, aa, a3, 37. — sacerdos 
a Velia arcessitur Romam , i.xx, 3. 

CsRRiirus yel Cerrinius ; vid. 
Herennius , Jubellius , Minius. 

Certamina singularia, i, a4,a5; 
VII, io;tii, a6; xxiii, 47; xxv, 18. 

CsRTijf A. , praevalida urbs Celti* 
beriae , deditur Romanis , xl , 17. 

Certimeksium legatonim mdis 
himplicitas, ibid. 

Cbrtis , fluvius , idem qui Batis» 
xxviii , aa. 

Cerva , DiansB sacra , x , a^. 

Ccryi objecti visc intercludencce, 
xx.rv, II. 

CsSTBOSPHfiKOOirA , TLhll , 65. 

Cbthsgus; vid. Cornelius. 

Cetra peltae haud dissimils , 
xxviii, 5. 

Cecrati, xxi, ai ; xxxi,36 ; xxxii, 
4,8; XXXV , 3o ; xlii , 5 i ; xli^ , 
41.^ — Peltasta Gr«ecis vocati, xx>i , 
'i6 ; xxxiii , 4 . Chjbrsas s. Cb«rea , xl , 55. 

Charoitea , opp. Bceoti» ad Ce- 
phissum , XXXV , 46 ; xxxvi ,11; 
XLii, 43. — Plutarchipatria, Lxxxn, 
10. — prope eam urbem insignis 
SuU» victoria , 11, 17. 

Chalbus , Carpessiorum dux , 
xxiii, a6. 

CJtalcaspides , milites , xliv, 4x» ^ 

Chalgbdoh, opp. BithynisB ad- 
versus Byzantium, hodie Seutari , 
xLii, 56. 

CHALCIS,iEtoli«Opp. XXXVI, II » 4- 

Chalcis Euboica, viii, aa ; xxvii, 
3o ; xxviii, 5, 6 et 8. — una e com- 
pedibus Graecise, xxxii« 3^. — caput 
EubcesB, h. N^egroponte; unde ori- 
ginem trahunt Cumani , vin , aa. — 
ejus situs , xxviii , 6 , 7. — gemini 
portus, 6. -^ occupatur a Ro- 
manis et diripitur, xxxi , 33. — eam 
tentat frustra Thoas , JStolorom 
princeps , xxxv, 3^. 

CHAEciDEirsBs colloquuntur cum 
JStolis, XXXV, 38, 46. — portas ape- 
riunt Antiocho , 5i. — et mox con- 
suli M*. Aciiio Glabrioni, xxxvi, a i. 
— queruntur de injuriis sibi illatis , 
XLin, 9. — Chalcidensis hospitis ccena, xxxv,49< CHALCioscoir, templum Miuervse 
aereum Spartae , xxxv, 36. 

Chaldci pelluntur Roma, riv, 
3o. — eorum vanitas, lxxx, 37. 

Chaldjsi , qui et Chalybes, sub- 
iguntur a Lucullo, xcvii , /^6. 

Ghaohbs in Epiro, xliii, a3. 

Chaohia , pars Epiri septemtr. 
xxxii f 5. 

Characitavi stratagemate Serto- 
rii expugnati, xci, i3, i4> 

Charax, TbessalisB locus circa 
Tempe, xliv, 6. 

Chariclitus , praefectus Rhodio- 
ruin classis , xxxvii , a3. 

Cu\RiLAUS,princeps civitalisPa- 
Isepuiis , iradit ui^em Publilio Phi- IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 77 loni , imperatori Roihado, yiii , a5. 

Cbabopus, princepg Epirotarum, 
Villio et Quiiitio congulibufl utilem 
operam pneiset , xxxii, 6 , 1 1 . 

CSaABopus, tuperioris nepos, mi§* 
suft ab avo Romam, ut linguam 
Romanam literasque perdisceret, 
principes gentis sne criminatur 
apud Romanos, et cogit ad Persei 
amicitiam confngere, xxxii, 6, i. 

Cbauci popnU descripti, cxxxvii, 
8. — Chaucorum sedes , civ, i3. 

Chaubus , mons Celdberi» , xl , 
5o. 

Chavs, amnis Carije, xxxvni, 
14« n. I. 

Chbudokium , prom. Lycie , h 
Capo CmmerosOf xxxiii, 4i* 

CHBBBOjrESUS, urbs libera, se de* 
dit Mitbridati, lxiii, 49» 

Chbbsobbsus , seu Cheronesus 
Thracue , pseoe insule , xxxi , i6 ; 

XXXVI, ^i. 

Chbbusci , ciT, i3. — debelian- 
tnr a Druso , cxl , a. 

ChiM4Aus , miles Persei Cretensis, 
xi.iv, a4- 

Chii, xxxvi, 43, 6, XLiv, s8. — 
mktunt legatos ad dirimendum bel- 
lum Phiiippam inter et uEtolos, 
XXVII, 3o. — donantur agro, xxxviii, 
39. — Chiorum muri u Zenobio oc- 
cupantur, lxxxu, 39. — duobus ta* 
lentorum miilibus mulctantur, 43. 
— eorumdem calamitas , ^^, — ab 
Heracleotis nonnihil sublevatur, 45. 

Chiohubjb, uxoris Ortiagontis, fa- 
cinus memorabile, xxxvm, a4) a. 

Chius , xxxii, 33, 34 : XXXVI, 43» 
6 ; xuv, 38. — insula et opp. Asise 
in mari ^EIgaeo , hod. Scio seu Chio, 
XXXVII , 37. — ejus portus et prom. 
Phaii2B , ^xxvi , 43 ; xliv, a8. 

Ckonologia Iayii et Polybii in re- 
bus Gr«c]» diverse, xxvii, 3o, 5. 

CiA, s. Cea, h. Zea, Qea, Zia, 
Cia, ins. e Cycladibus non ionge ab Eubcea et Sunio prom. xxxi, i5. 

CiARi, quorum urbs Cius sita 
in Bithynia , xxxi , 3i ; xxxii , ii ; 
xxxiii, 3o. 

Cibtba , Phrygiae oppidura , 
XXX vni, 14. 

Cibybata populi, XLv, i5. 

C. CiCBBEius Africani , cujus scri- 
ba fuerat , filio ad prseturam con- 
sequendam adjnmento est, xli, i(). 

— fit prfBtor, 33. — vincit Corsos , 
et in Sardiniam transit , xlii , 7. — 
de Corsis triumphat in monte Al- 
bano, 31. 

C. CicEBBius, legatus ad Gen- 
tium, lUyriorum regem, xlii , afi ; 
xtv, 17. — adem votam dedicat, 
XLV, i5. 

CiGBBo; vid. C. Claudius et Tul- 
lius. 

CiucBs latrociniis maria tenent 
infesta, lxviii, i. — contra eos mit- 
titur M. Antonins pretor, ibid. — 
vincuntur, ibid. 

C11.1CBS pirat», xc, 3i. — adver- 
sus eos res gestee P. Servilii , xcni, 
I, i. 

CiLiciA aspera. et campestris in 
Asia miuori trans Taurum , xxxiii, 
19. — Cilices maritimi ,. xxxviii, 1 8. 

— Cf. Pamphylia. 

CiuriuM genus in £truria prse- 
potens, X, 3. 

C.C11.KIUS Meecenas, princeps or- 
dinis equestris , lxxi , a i . 

C. CiLirius Maecenas ab Octa viano 
Csesare, ad plebem iu officio con- 
tinendam,Romam mittitur, cxxviii, 
5o. — omuia administrat Rom» , 
cxxx,3i. — fugientes ex Actiaca pu- 
gna Antonianos insequitur, oxxxiii, 
9. — princeps amicorum Cses. Octa- 
viani, «lo, 21. — ejus annuIusransB 
efBgiem insculptara gerebat,. aa. — 
dissuadet Octaviano , ne Rempubli- 
csLm reddat, cxxxiv, 39 et seqq. — 
cum Augusto in Galliam proficisci- 78 INDEX RERUM ET NOMINUM tur, cxxxvi, 49» — raors Msceuatis, 
exL , ai. — ejuA Ubertas iii adino- 
neudo jCfi^sare, aa. — testamentum 
MsBcenatis , i^. 

CiMBsiiquidam ad occidendum 
Marium missus, majestate ejus per- 
territus , abjecto gladio , fugit, 
jLxxYii, 39. 

CiMBis, locus HispanisB Bset. non 
procul a Gadibus , xxtiii ,87. 

CiMBBi , gens ex variis nationi- 
bns coUecta, 1.XII1, ai. — eorum 
expeditiones , ai. — iis agros peten- 
tibus negat cos. Junius Silanus, i.xv, 
16. — vincunt Junium , 17. — eo- 
rum crudele votum, lxvii , 2. — 
fuso exercitu Rom. capiunt legatum 
cousulis,M. Aurelium Scaurum,ib. 
— duos exercitus Rom. delent, 5. — 
eorum consultatio de invadenda Ita- 
lia, 6, 1 1. — transcendunt in Hispa- 
niam, et ibi funduntur a Celtiberis, 
61 . — per Noricos in Italiam irrum- 
punt, Lxviii, a, 14, 45. — ad Athe- 
sin veniunt , ibid. — per praecipitia 
devolvuntur, 4? • — fluminum trans- 
eundorum ratio apud Cimbros, ^S. 

— eorum vigor deliciis Italias resol- 
vitur, 5i. — decipinntur, 53, 54. 

— legatos a.d Marium mittunt, 56. 

— eorum acies, et armatura, 61 , 
6a. — Cimbrorum incredibilis stra- 
ges , 64. — uxores legatos mittunt 
ad Marium , 65 et seq. — quse sibi 
necem consciscunt^ 71. — Cimbro- 
rum sedes , crv, i3. 

CiMSTBJL in Samnio capta, x, i5. 

CiMiNiAMsiivam in Etruria apud 
Volsinids penetrat exercitus Roma- 
nus, IX f 35, 36 ; X , a4. 

CiMiinus mons et saitus, h. Mon' 
te Viterho , ad lacum Ciminium , h. 
Lago di Roneiglwne et Lago di VicOy 
IX , 37. 

CiMMBBioBUM tnentio antiquissi- 
ma apudHomerum, j^xiii, 19. — ab 
Alyatte canuro auxilio Asia ejiciun- tur, ilud. — ad Cimbricam Cherso- 
nesum conaistunt, ibid. 

C1BCIBI1.US , Gallorum rex , lega- 
tos mittit Romam questum de cru- 
delitate C. Cassii consulis , xi.m, 5. 

CiirGiNiirATUs ,^ III, la , V. Quin- 
tius. 

CiNGiA lex de donis et muneribus, 
XXXIV, 4- 

L. Curcius Alimentus , diligens 
veterum monimentorum auctor et 
rerum Roman. scriptor, vii, 3. — 
captus ab Hannibale, xxi, 38. — 
prsBtor, XXVI , a3. — ei ad obtinen- 
dam Siciliam Cannenses milites dati, 
a8. — in annura prorogatur impe- 
rium, XXVII, 7, 8. — legatus^a^. 

M. CiNCius Alimentus , tribunus 
plebis ad Scipionem mittitur, xxix , 
ao. 

M. Ciircius , praefectus Pisis , de 
Ligurum conjuratione ad senatum 
scribit , xxxiv, 56. 

Cinctus gabinus , v, 46 ; vin , 9. 

CnrEAS, XII, 17. — ejuscoUoquium 
cum Pyrrho, 18. — suadet ei pacem 
cuni Romanis, xiii, 18. — mittitur 
a Pyrrho Romam , 3o , 3i . — ejus 
caliiditas, 3i. — urbe exire cogitur, 
33. — ejus dictum de urbe et senatu 
Romano, 34. 

CiKBAS animos virorum mulie- 
rumque Romanorum donis tentavit, 
xxxnr, 4' 

CiKGBTOBix accipil imperium in 
Trevirorum civitatem , cvii, 7. 

CiKGiLiA, oppidum Vestinorum, 
capitur a Romanis , viii, a^. 

Cikita; V. Cornelius et Helvius. 

CiirKiNiEirsiuM ferocia , tvi, 7. 

Cios,pr8BtorMamertinorum, vin- 
citur ab Hierone , xvi ,16. 

CiRCE Dea , a qua oriundus Octa- 
vius Mamilius Tusculauus ., 1 , 49. 

CiRCEii opp. Volscorum ad fines 
Latii antiqui in hod. Monte Circelio 
s. Circilli, i , 56 ; 11 , 39. — colonos IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 71) Romanos inde expellit Marcius Co- 
riolanus , et urbem Voiscis tradit , 
ibid. vid. et xxvii , 9 ; xxix , i5. — 
de Circeiis , qaod pecuniam milites- 
qae Romanis negarant, senatuscon- 
saltum , ibid. 

CiBGJBiBKSES moliuntur defectio- 
nem, vi, la, ai. 

Grcense ludicrum, xuv, 9. — 
Circensium ludorum crescens ma- 
^ificentia, 18. 

Gi&cvxPADAiri campi , xxi, 35. 
— ^tota Europa, judice Poiybio, pr»- 
stantissimi , lxxii , 3o. 

Cireuitio SBdilium plebis ob pe- 
stem, in, 7. 

CircumvuUatio, iii, a8. 

Circus Apoilinaris, iii, 63. — 
Flaminius , iii , 54 ; xx , 58 ; xxvii , 
a I . — in eo ara Neptuni^ xxviii ,11. 
Maritimus apud Hernicos , ix , ^i. 
— Maxipins, a Tarquinio Prisco 
«dificatus, I, 35. — foros in eo facit 
Tarquinius Superbns, 56. — in eo 
factus fomix de manubiis, et for- 
nici imposita signa aurata , xxxni , 
27. — signa in do cnm columnis, 
quibus superstabant , evertit atrox 
tempestas , i.x , a. — in Circo car- 
ceres quando primum statuti, yiii, 
ao. — ova , qnibus in eo curricula 
Dumerabantur, xi«i, 27. — in eo ludi 
per quatridnum facti , xxx , 27. — 
Circo inundato, ludi Apollinares ex- 
tra portam CoUinam sunt parati, 
XXX, 38. 

CiRRHA. , opp. Pbocidis et navale 
Delphorum , nnde Delphos ascende- 
batur, xXiH, i5. 

CiRTA , opp. Numidin , hod. Con- 
stantina , xxix , 3a. — caput regni 
Syphacis , xxx , la. — se dedit Ma- 
sinissae , ibid. — eam Masiniss» do- 
nat Scipio , 44* — ^h Jugurtha op- 
pugnatur, 1.XIV, 3, 4» ^t cxiv, i4- 

CisALPiir A Gallia ; vid. Gallia. 

CisFADAHA Gallia, i.xxii , a^, 3a. M. Cispins, tribunus pleb. Cice- 
ronem revocare studens , repellitur 
a Clodianis, ciy, 46. 

Cistophorus nummus, xxxvit, 46, 
58 ; XXXIX , 7. 

CiTHAROir , mons Boeotiae , xxxi, 
a6. 

CiTiuM , Macedoui» oppidum in 
australi litore, h. Chiti,xhii, 5i. 

CiTTUS , mons ad fines Macedo- 
nici regni , hodie Capo de Ckiei, 
XI.111, ai. 

Cras , urbs Bithyni» , funditu.<i 
eversa , xxxii , 33 , 34* 

Cit^es novi censi, vni , 17. — ci- 
vium Romanorum in centurias dis- 
tributio , i , 43 • — numenis tempore 
Servii Tullii , 44. 

Gvica corona; vid. Corona. 

Ciwie jus in penetralibus pontifi- 
cum repositam, C. Flavius Cn. H' 
lius, scriba , evulgat , ix , 4^. 

CivisMARus, regnlus Gallorum, 
cadit in prsDlio , xxiv, 4^. 

Civitas in duas partes discedit, 
IX , 46. — Campanis equitibus data, 
viii ,11. — omnibus Campanis et 
aliis, sed sine suffragio , viii, 14. 

— sine suffragio dabatur ex aucto- 
ritate senatus et plebiscito , cum suf- 
fragio a soio populo sine senatns- 
consnltodari poterat,xxxviii, 36, 4. 

— data sociis , qui , stirpe ex sese 
domi relicta , Romae habitarent, xli, 
8. — civitatis forma mutatnr a con- 
sulibus ad decemviros translato im- 
perio , III , 33. 

Clamor in prselio , viii , 16 , 38 ; 
XXV, ai , 41 ; XXX, 34. — clamor 
initio pugnse index eventus, iv, 37. 

— congruens , eoque major et ter- 
ribilior, quam dissonae hostium vo- 
ces , XXX , 34. 

C1.AMETIA s. Claropetia et Lam- 
petia in Bruttiis , h. Amantea in C^- 
leUfria cit. capitura Romaiiis, xxix, 
38; XXX, 19. 8o INDEX RERUM 

Clarigatio ad mille pondo,yiii,i4. 

Classico inilites itd concionein 
convocati , vii , 36 ; viii , 7, 3i. 

Classis AchfiBorum , xxxv, a6. — 
Attali , xxxii ,16. — Graecorura ad 
ItaliflB litora appulsa , x, a. — Na- 
bidis , XXXV, a6. — Punica , xvni, 
a ; XXI , aa. — vastat Sardiniam , 
xxvn, 6. — vincitur a Romana, ag^et 
xxvin, 4- — Rhodiorum, xxxii, 16. 
— Romanbrum, ix, 3o, 38. — cla»- 
sis die quadragesimo quinto, quam 
ex silvis materia detracta erat , in 
aquam deducitiu*, xxviii, ^S. — 
proficiscitur,duce Scipione , in Afri- 
cam, XXIX, a5, a6. — Nova, forte 
opp. XXII, ai, 5. — classis Punica 
plus nocet suis quam prodest, xvni, 
54. — prima apud Romanos de pa- 
randa classe seria cogitatio , xvii , 
a ; vid. et xviii, i ; xix, 5a. — clas- 
sis nova lustratur, nec ideo minus 
perit tempest^te, cxxviii, 45, 46. — 
classibus pugnatum ad Fidenas, 
IV, 34. 

Ciassium a Servio Tullio instituta 
distinctio , i, 43 ; it, 4* 

Claitidium ( ad) pu^a Marcelii 
cumGaUiSyXx, 5a, 54. — 'vicusvel 
opp. Ligurin aut Galliae Cispadan», 
(h. Chiastezzo, s. Ckia Steggio) pro> 
ditur PoBuis, xxi, 4^» — fuit hor- 
reum Pcenis , ibid. — se dedit Roraa- 
nis, xxxii» ag. — incenditur, 3i. — 
Cf. XXIX, II» 

Claudia Quinta matrona , ab sa- 
cerdotibus Idseam matrem accipit, 
XXIX » i4' — ^V^ pudicitia, ibid. 

Ci^UDiA gens omuiscur et quaii- 
do sordidata , vi , ao. — majestatis 
Patrum |»t)puguatrix , 4i* ' — iui- 
micn plebi, ix. 34. — ejus nobili- 
tas, XIX, 40. — et in plebem injuri», 
45. 

Claudia tribus, ab Ap. Claudio 
appeilata, 11, 16. 

Ci.Aul>iJs, Appii filisD, dies dicta, ET NOMINUM 

XIX, 39. — ejus damnatio , 47*^ 

Claudiava castra , xxni , 3i , 
39-48; XXV, a». 

Cl4Udius ( Q. Ciaudius Quadri- 
garius ) historicus , vi, 4s ; Tin, 19; 
IX, 5; XXXIII, 10. — annales Acilia- 
nos ex. GrsBCo in Latinum vertit , 
XXV, 39; XXXV, 14. 

Claudius Asellus pugnat cum Ju- 
beilio Taurea Campano , xxni • 4^ 
et 47. 

Claudius Puicber male rem gerit 
adversus fugitivos, Spartaco dnce, 
tumultuari incipientes, xov, 3. 

Claudius Unimanus , prsctor , 
vincitur a Viriatho, lii ,33. 

Ap. Claudius, magna clientium 
comitatus mana , ab Regillo Romam 
transfugit,ii, 16. — iis daturGivitas 
et trans Anienem ager, ibid. — in- 
ter Patres legitur, ibid. — consul , 
ai. — in ejus consulatu turb», a3 
et seqq. — ejus sententia de dicta- 
tore creando, a9-3o. — auctor est 
dissolvendse potestatis tribunitice per 
intercessionem , 44* 

Ap. Claudius , consul , infestus 
plebi, II, 56. — atrox ejus certamen 
adversus tribunos de magis^atibus 
plebeiis, tributis comitiis creandis , 
ibid. — mittitur in Volscos , 5^. — 
exercitum nequicquam domare ten- 
tat, ibid. — vinci volunt ejus mili- 
tes, 59. — in exercituni animadvertit, 
ibid. — ei dies dicitur, 61. — mori- 
tur, ibid. 

Ap. Claudius creatur dec«mvir, 
III, 33. — ejus ambitio , 35.-^ — vio- 
lentia , 36. — libido , 44* — fo^o 
pellitur, 49* — abdicat decemvira- 
tum, 54. — ei dies dicitur, 56. — 
ducitur in carcerem , 5^. — sibi ne- 
cem conseiscit, 58. 

A^. Claudius , filius decemviii , 
tribunus militnm , iv, 35. — a col- 
legis linquitur pr«fectu8 Urbis, 36. 

Ap. Claudius , nepos decemviri. IN T. LIVIUM ET 

aTituin consiliumde intercefsoribus 
parandis refert , nr, 48. — tribunus 
militum consulari potestate, v, i- 
— ejus oratio pro bihernaculis ad 
Veios , 3 et seqq. — ejus sententia 
de pnsda Veiorum , ao. 

Ap. Ci.AnDius, nepos decemviri, 
dissuadet legem de consulatu ple- 
beio, ▼!, 40. — dictator, vii, 6. — 
consul, in ipso apparatu belli mo- 
ritor, a5. 

Ap. Cx.4UOius , censor, ix, ag. — 
post abdicationem collegae solus 
censuraih gerens, viam munit, et 
aquam in Urbem ducit, ibid. • — eo 
auctore Potitia gens sacra Herculis 
edocet servos publicos, et exstingui- 
tnr, ibid. — ejus concertatio cum 
P. Sempronio, tribuno plebis, de 
censnra , 33 , 34. — fit consul , 
4a. — dissuadet legem de pontifici- 
hns et aaguribus plebeiis , x , 7. — 
interrex ,11 — creatur consul ite- 
rum , i5; — male rem gerit , 18. — 
in miedio pugnn discrimine tem- 
plum voyet BellonsB ,19. — vincit 
Samnites et Tuscos, ibid. — prsetor, 
ii3. — ^ ejus res gestae adversus Sa- 
nmites, 3i. — creatur dictator, xi, 
33. — ~ Senex et ctecus pacem cum 
Pyrrlio dissuadet , xiii , 3a. — ejus 
oratio, 3a-33. 

Ap. Claitdius , consul , xv, 8. — 
ejas in Umbria res gestse, ibid. — 
trininphat , 9. 

Ap. CiiA.uoius, cos. in magistratu 
cognominatus Caudex, xv, 18. — 
Rhegium venit, xvi, 3o. — ejus 
stratagema in trajiciendo freto, 33, 
34.-7fugat Hieroneia, 35.— Pcenos 
vincit , 36, 3y. — ejus pericnlum , 
ibid. — triumphat , 38. 

Ap. Claubius Pulcher, tribunus 
militnm , xxii ,53. — prjetor, xxiii, 
a4' — Siciliam sortitur, 3o. — lega- 
tos mittit ad Hieronymum, xxiv, 6. 
Romam ad petendnm consulatum 

Xil, Pars 2. — Index liv. FREINSHEMIUM. 8i 

mittitur a Marcello , 39. — consul, 
XXV, a , 3. — obsidet Capuam , aa. 
— proconsul, xxvi, i. — vulneratur, 
6. — morirur suh deditionem Ca- 
piise, 16. 

Ap. Clauoius Pulcher, tribunus 
militum , xxxii ,35. — mittitur Ro- 
mam, 36. — legatus, xxxiv,5o. 

— ad praesidium Larissae mittitur, 
XXXVI, 10. — ejus arte ab obsidione 
Larissae deterretur Autiochus, ibid. 

— prseest parti castrorum in obsi- 
sidione Heracleae , aa. — praemitti- 
tur ad occupanda juga GEtae, 3o. — 
praetor, sortitur Tarentum , xxxvin, 
4a. — consul , xxxix , aS. — caedit. 
Ingaunos Ligures, 3a. — vi Clau- 
diana fratrem ad consulatum evehit, 
ibid. — princeps legationis in Gr»- 
ciam , 33. — ejus legationis gesta , 
34-37. — legatus missus ad iEto- 
los, xLi, a5. 

Ap. Cl4UDius Nero, praetor, sor- 
titurHispaniam ulteriorem, xxxni, 
4a, 43. — ab eo M. Heivio datum 
praesidium , xxxiv, 10. — legatus , 
xxxvn, 55. 

Ap. Claudius Centho, aedilis cu- 
rulis , XL , 59. — pr«tor caedit Cel- 
tiberos, xli , a6. — ovans ingreditur 
Urbem, a8. — legatus adThessalos, 
eorum discordias componit, xlii, 
5. — legatus ad res repetendas in 
Macedoniam missus, redit, xlii, a5. 

— a consule Hostilio mittitur in II- 
lyricum, xliii, ii. — caeditur ab 
Uscanensibus , la. 

Ap. Claudius Pulcher , cousul , 
Lm, 5. — Salassis infert bellum , 

eosque vincit , 6 , 7 injussu se- 

natus populique triumphat , 8 

censor, lustrum condit, lvi, 19. 

— de ejus sententia T. Gracchus , 
ipsius gener,scribit legemagrariam, 
Lviii ,11. — fit triiimvir agris divi- 
duudis, aj. 

Ap. Claudii exercitum in poie- 

6 8a INDEX RERUM 

flfateni redigit Cinna , lxxix , S-y. 

Ap. Claudius, tribunus mili- 

tum , intromittit Marium in urbem f 

LXXX, 4- 

Ap. Claudius Pulcher , consul , 
Lxxxix, 35. — victis TIiracibu8 mo- 
ritur, xci, aa. 

Ap. Claudius , legatus ad Tigra- 
nem , xcviii ,5. — quosdam a Ti- 
grane alienat , 6. — ejus Mithrida- 
tem reposcentis oratio ad Tigraiiem, 
8. — consul , cv, 62. — majestatis 
reus absoivitur , et censor creatur, 
cviii, 44* — severa ejus censura , 
cix ,19. — superstitio Claudii et 
mors, cxi, 43'44* 

Duo ApFii Claudii accusant Mi- 
lonem , cvii , 87. 

C. Claudius Ap. F. consul, iii , 
i5. — petens decemviratum , repul- 
sam patitur , 35. — ejus oratio ad 
Appium decemvirum , 4o. — orat 
populum pro Appio reo, 58. — cen- 
set arma capienda adversus tribu- 
nos , rv, 6. — Cf. iii , 63. 

C. Claudius Cicero , trihimus 
plebis , Romilio consuii diem dicit, 
III, 3i. 

C. Claudius Regiiiensis , dicta- 
tor, et 

C. Claudius Hortator, inagister 
equitura , vitio creati , alxlicant se 
magistratu,Tiii, i5. 

C. Claupius Canina, consul , xi, 
i8. — secundum consul, xiv, 38. — 
de Lucanis , Sambitibus et Brnttiis 
triumphat, 3^. 

<C. Claudius , tribunus militum , 
mittitur iu Siciiiam , xvi , a4* — cmn 
eo disceptant Poeni , s5. — rediens 
in Siciliani repeiiitur, a6. — Messa- 
nam intrat et Romanis eara urbeui 
adjungit, 27. 

C. Claudius, Appii F. Centho, 
consuI,xx , i. — interrex , xxii, 34« 
— dictator, xxv, a. 

C. Cla.udiu8, flamen Diaiis, xxvi. ET NOMINUM 

a3. — quod exta perperam dederat, 
abiit flaminio, ibid. 

C. Claudius Nero, graviter a 
Marceiio consule increpitus , xxiv, 
17. — preetor, xxv, a. — provinciam 
sortitur Suessulam , 3. — ab Suessula 
excitur Capuam , aa. — mittitur in 
Hispaniam , xxvi ,17. — deluditur 
ab Hasdrubale , ib. — legatus xxvii, 
1 4 • — consu 1,34- — cum Hannibale 
non semel congreditnr, 4I9 4^' -^ 
reiicto Hanuibale, ad Hasdrubalm 
properat , 4^. — ad milites oratio- 
nem habet , 45. — devicto Hasdru- 
baie , ad Hannibalem revertitur, 5o. 

— caput Hasdrubalis ante stationes 
hostium projici jubet, 5i. — redit 
ad Urbem , xxviii , 9. — equo trium- 
phat sine militibus, ibid. — censor, 
XXIX, 37. — ejus intempestiva seve- 
ritatis jactatio, ibid. 

C. Cla.udius Nero, legatus ad 
PtoIemflBum , xxxi , a. 

C. Claudius Centho cum viginti 
iongis navibus et miiitum copiis^mit- 
titur ad auxiiium Athenarum, a Ma* 
cedonibus obsessarum, xxxi, 14» aa. 

C. Claudius , Ap. F. Pulcher, 
augur in Q. Fabii Maximi locnm 
lectus, xxxiii, 44. — prntor, xl, 
37. — consul in Istriam prascepi 
discedit, xli, 8 sq. — legem fert de 
sociis, 9. — exercitum ofFendit 
et Romam redit, 10. — redux ob- 
sidet Nesartium et capit, 11. — Is- 
triam pacat , ib. — legiones in Ligu- 
res transducit, i a. — vincit Ligures, 
ibid. — triumphat; i3. — ei in an- 
num prorogatum imperium , 14. — 
recipit Mutinam a Liguribus , 16. 

— cousuiaris , fit tribunus militum^ 
xLii , 49« — creatur censor, xliii , 
i4* — edictum ejus et colleg» de 
delectu , ibid. — reus ad popuium, 
aegre absolvitur, 16. — ceusum agit^ 
xLiv, 16 ; xLv, i5. — iegatus iu Ma- 
cedoniam , xLv, 17. — moritur, 44* IN T. LIVIUM ET 

C Ci^VDius, Ap. F. Pulchcr, 
sdiiis curulis , insigues ludoa facit, 
primum elephantibus pugnaotibus , 
I.XIX, 44- — prstor, Halesinis Siculis 
leges scribityi.xx, a5.— -consul, 4o. 
L. CI.417DIUS Asellus, prsetor, xxi, 
ai. — ei Sicilia decreta, ib. 

M. Ci.4UDnTs, Ap. daudii de- 
cemyiri cliens, asserit Virginiam in 
servitutem , iii , 44. — ahit exsula- 
tum, 58. 

M. Ci.AUDn7s Glicia, e scriba aut 
viatore consulis dictator, cogitur 
abdicare, xix,a8, 19. — foeda pacis 
cum Corsis auctor, in custodia ne- 
catur, XX, II. 

M. C1.AUDIUS, praptor, xxii, Sy. 
M. Ci.AnDius , prxtor , plebis 
causam agit, xi.111, i4y i5. 

M. Claudius, dux in exercitu 
Marcii in Macedonia , xxiv, 3. 

Nbbo Cl audius Drusus,privignus 
Augusti nascitur, cxxviii, 4- — 
munus gladiatorium edit , cxxxvi , ^ 
48. — prflBturse urbanse vices pro 
fratre implet , 49» — bellum cum 
KhsBtis et Vindelicis conficit , 54 9 
5$. — coercet Gallos , cxxxvii , 4» 
5. — ejns expeditio Germanica, 7, 8. 
— praetor urbanus, 9. — domat 
Usipetes ct Tenchteros, ib. — viucit 
Germanos ,10. — fossam Drusia- 
nam, qusB nunc Isalas fluminis pars 
est,e£ficit, 11. — ornaraenta trium- 
pliaUa accipit,ib. — Octa viam defun- 
ctam laudat pro Rostris , cxxxviii , 
5. — Antoniam duxerat uxorem , 6. 
— Transrhenanas gentes ad obse- 
qolum cogit , cxxxix , a. — consul, 
cxL, i. — r ejuf mortem praeceduut 
prodigia, ibid. — Cheruscos et Si- 
cambros debeiiat, a. — a spectro 
nors ei denunciatur, 3. — de genere 
, Qortis ejus variae opiniones ,4. — 
ejusfunns, 7. — virtutes, g. — et va- 
riaopera, 10. 
P. Cl4UDIU8 sive Clodius , co^. FREINSHEMIUM. 83 XIX , 17. — ejus vitia , ib. — pugna 
magna vincitur ab Adherbale, 18, 
30. — pullos bibere jusserat , quo- 
niam esse nollent, a i. — dictatorem 
dicit scribam suum aut viatorem , 
Gliciam , a8. — ad judicium popoli 
adducitur, ag. 

P. Claudius , prafectus socium, 
XXVII , 4i- 

P.CL4UDiuscum parte copiarum 
mittitur a T. Quintio, xxxiii. ag. 

P. Cliudius , tribunus militum 
de legione secunda, cadit in praelio 
cum Boiis , xxxiif , 36. 

P. Claudius Pulcher , consul , 
bello Punico primo navalem accipit 
cladem ob contemptum auspicio- 
rum , XXII, 43* 

P. Claudius Pulcher, aedilis cu- 
rulis , XXXVIII, 35. — creatus prae- 
tor, soriitur jurisdictiouem peregri- 
nam , ib. — consul creatur, xxxix , 
3a. — triumvir coloniie deduceudae, 
XL, ag. 

P. Claudius , sive Clodius , Ap. 
F. uxoris Luculli frater, perditus 
adolescens, xcviii, 98. — ejus se- 
ditiosi susurri,' 99. — capitur a pi- 
ratis, io3. — sine pretio diraittitur, 
ibid. — ejus iu sacro fionae dese fa- 
cinus, ciii, a4. — accusatur, 3i. — 
ejus facinora, 3 1, 3a. — absolvitur, 3a 
et seqq. — ambit tribunatuni, 61. 

— ei Q. Metellus obsistit , 6a . — 
traducitur ad plebem, — adoptatus 
a Fonteio, 106. — designatur tri- 
bunus , 107. — ejus pernicios» le- 
ges, 109. — Cicero ei resistit, iio. 

— Ciodius evertit Ciceronem dolo, 
III. — lex ab eo promulgata adver- 
sus Ciceroneni , i la. — ejus artibus 
Cato in Cyprum proficiscitur, 118, 
119. — cum Catone jurgium , i ao. 

— Qodius ii\ Pompcium insurgit , 
ia4. — hinc in urbe praelia, ia6. — 
accusatur a Milone de vi, civ, 47. 

— creatur sedilis curulis, 53. — 

6. 84 INDEX RERUM ET NOMINUM inipugnat acta Gatonis, 70. — Mi- 
Ipoeui de yi |>ostulat,*8o. — exagitat 
Pompeium, 81. — abutitur harus- 
picum responsis contra Ciceronem, 
84. — unde inter eos dissensio, 87. 

— interlicitur a Miloue , cvii , ao. 

— in curia Hostilia crematury 29. 
Q. C1.AUDIUS , tribunus plebis , 

XXI, 63. 

Q. Ci^A.UDius Quadrigarius ; yid. 
Claudius. 

Q. Claudius Fiaraen, praet. crea- 
tur, XXVII, ai. — sortitur proyin- 
ciam Tarentum ,12,- — propraetor, 
xxyii, 36, 40, 43 ; xxyiii, 10, 45. 

Ti. Claudius Asellus, tribunns 
militum , xxvii , 41« — praetor crea- 
tus, sortitur Sardiniam, xxviii, 10. 

Ti. CiiAUDius Asellus , sedilis 
plebis, XXIX, 11. 

Ti. C1.AUD11TS Nero creatur pr«- 
tor, XXIX, II. — sortitur Sardiniam, 
i3. — cousul, XXX, a6. — Africam 
provinciam cupit, 27. — privatus 
classem , tempestate vexatam , re- 
dncit Romani, 3^. 

Ti. Claudius Nero, pr»tor crea- 
tus , sortitur Sardipiam, xl, 18. 

Ti. Claudius Nero, prsetor, xl, 
59. — paludatus Pisas in provinciam 
proficiscitnr, xli, 5* — ei prorogatur 
imperium, la, 14. — legatus in 
Afiam , xlii , 19, 4^. 

Tu Claudius Nero, prastor, xlv, 
i4« — Siciliam sortitur, 16. 

Ti. Claudius Nero, legatus Pom- 
peii bello piratico, xcix , 3 1 . 

Ti. Claudius Nero , qusestor, ad 
Cesarem venit, cxii, 77. — prae- 
mia decernit interfectoribus Caesa- 
ris , cxvi, 70. — praetorius el poa- 
tifex , capta Perusia , servos vocare 
ad pileum conatur, cxxvi, 33. — 
adventu Octaviani , fugit ad Sex. 
Pompeium in Siciliam, ibid. — 
dein ad Antonium, 34* — nuptiis 
IviviaB, uxoris suae, cum Caesare Oc- taviano fit auctor, cxxxviii , 4. — 
post paulo moritur, ibid. 

Ti. Claudius Nero , bimulus 
pene prodit parentum fugam, cxXvi, 
33. — quaestor, cxxxvi ,8. — accu- 
sat Fannium Caepionero et Muras- 
nam, 11. — ad eum Phrahates rc^ 
mittit aquilas et sigiia militaria, aa. 

— in Armeniam missus , Tigrani 
diadema imponit , a5. — praetoria 
insignia ei decreta , 3i. — mnnns 
gladiatorium edit, 4^- — ^ praetor 
urbanus cum Augusto proficiscitnr 
in Gallias , 49« -^ bellum cum Rhae- 
tis et Vindelicis conficit, $4, 55. 

— consul , 65. — sensim succedit in 
Agrippae locum, cxxxvh , 3. — ob 
res in Pannoniis gestas triumphalia 
ornamenta primus accipit, ibid. — 
ducit Juliam uxorem, cxxxTm, 5. 

— Daces , Pannonios, Dalmatas 
vincit, cxxxix, a. — inter ejus 
osculaDrusus frater moritur et abeo 
iaudatur pro Rostris , cxl ,5, 7. — 
ovaiis ingreditur urbem, 11. — mit- 
titur ad bellum Germanicum, i8.~ 
imperator appellatur, ao. — ei alter 
consulatus cum altero triurapho de- 
cernitur, ibid. — secundum consu- 
latum init, a4. — Rhodum secedit, 
3o, 3i. 

Claudius Marcellus, vid. Mar- 
cellus. 

Clausa.la, Illyrici fl. xliv, 3i. 

Clausus ; vid. Atta Glausus. 

Claves portarum urbis et arcis a 
praefecto Romano reposcunt frnstra 
Ennenses , xxiv , 37. — clavibus 
portarum Arretii amissis, Romani 
novas omnibus poitis imponunt, 
xxvii , a4* 

Qavus fixus dextro lateri aedis 
Jovis Optimi Maximi , vii, 3. — in- 
dex numeri annorum Volsiniis fuit, 
ib. — clavi figendi solemnea con- 
sulibus ad dictatores translatunr» 
ibid. — clavus ab dfctatm*e fixuft IN T. LIVIUM ET 

pestilentise sedandas causa, yii , 3 ; 
IX, a8. — iii secessionibus , ad revo- 
candas ad sanitatem civium mentes, 
Yiii, i8. — clavi figendi causa di- 
ctator dictus L. Manlius, vii, 3. — 
et Cn. Quintiiius, viii, i8. — et 
P. Coruelius Ryfiuus, xiV, a6. — 
clavorum in scandendo per abrupta usus,xxvin, ao. C1.ATI lati; V. Lati clavi. 

CuLzoMEifJE, oppid. loniae, hod. 
Kelisman , unde Ci^zomehii, quibus 
immunitas coucessa, xxxviii, 3g. 

Cleo Gordiocomensis occupat 
Callydium castellum Phrygiae , 

CXXTII, i5. 

CiJSOipiDoif y legatus Philippi , 
XXXII, ai. 

_ C1.B0MENES , primus tyiannus La- 
cedsemone fuit, xxxiv, a6. — viu- 
citur ab Antigono ad Sellasiam , 
xxxiv, a8. 

Ci.EOif , dux fugitivorum , Agri- 
gentiuum agrum vastat , lyi , 39. — 
copias cum EUino conjungit , 40. — 
capituTy nec mnlto post ex vulneri- 
bus obit,.Lix, 36. 

CLEOKiE , opp. Argolidis in Pelo' 
ponneso, xxxiii ,14)15; xxxiv, a5. 

CuiovJEUM agrum depopuiautur 
copiae Philippi, xxxiii, i4> 

Cleoktmus, 4ux Lacedaemonio- 
rum, ciassem appeilit ad Itaiise li- 
tora et Thurias urbem capit, x, a. 
— Patavinos agros diripit , ibid. — 
ccditur a Patavinis, ibid. — eum in 
regnum Spartae reducere conatur 
Pjnrrhus , xiv, 4 ' • 

CLSoFATRAy uxor Alexaudri , Epi- 

ri regis, vui, 34. 

Ci.EOPATRA , Ptolemaei Pliilopato- 
ris soror et conjux , donatur a Ro- 
manis palla picta cum amiculo pur- 
pnreo , xxyii , 4- 

. Cleopatra, uxor Ptolemaei Epi- 
phanis, Legatos Romam. mittii de 
Antiocho ex Griecia pulso, xxxvii , FREINSHEMIUM . 85 

3. — filia Antiochi Magni, xxxv, i3. 

Cleopatra, soror PtoIem8eol*um 
Philometoris et Evergets, xtiv, 19; 
XLV, i3. 

Cleopatra, Syriae regina , lx, 5o. 
*— virum suum Demetrium interfi- 
ciendum curat, 53. — deiu Seleucum 
filiuni , 54. — alteri filio Grypo ve- 
nenatum poculum offert,Lxii, 35. 
— a quo jul)etuj' prior bil>ere, 36. 

Cleopatba, Ptolemaei Physconis 
fiiia, Ptuiem. Latburi soror et uxor, 
ab viro invito divellitur, cogente 
matre, lxii, ^i. — nubit Antiocho 
Cyziceno, lxiii, 33, 36. — ab sorore 
Trypbaeiia , Grypi conjuge, interfi- 
citur, 38. — mortem ejus uiciscitur 
Cyzicenus , 38, 39. 

Cleopatra, Ptolemsei A^ulete fi' 
Iia,rcgnum sibi a propinquis et ami- 
cis fratris ereptum , armis repetere 
couatur, cxi, 8. — culdta circora~ 
iigata iuclusam deferri se jubet ad 
Caesarem, cxii, 3a. — eum fofma 
sua capit et orationis illecebris , 33 
et seqq. — juiietur regnare cura 
fratre, 38. — post mortem fratris 
majoris , alterum sibi matrimouio 
regnoque jungit, cxiii , i. — ejus 
effigiem juxta Vcneris Gcnitricis si- 
mulacrum ponit Csesar, cxv, 19. — 
accitu Csesaris Cieopatra Romam 
venit ,35. — natus ex ea puer post 
discessura Csesaris ex ^gypto, Cae- 
sario vocatus, ibid. — favet Dola- 
beilae, cxxi, i5. — ab Antonio ar- 
cessita, miro fastu accedit, cxxvi , 
6, 7. — convivio excipit Antonium, 
8. — ostendit se favisse partibus 
Caesaris, 9. — Cieopatrae fonna et 
veneres , 10. — quodlibet impetrat 
ab Antonio, cxxix, 48. — ^ cum An- 
touio Ephesum pergit, cxxxii, i. — 
ei indicitur .bellam, 11. — in ad- 
ventum Caesaris Octaviani ludh, 38. 
— in ./Egyptura revertenduw putat, 
33. — pugnante ad Actium Antonio) 86 INDEX RERUM ET NOMINUM fugit, Gxxxiii,3. — Cleopatrse astus, 
cTudelitas, rapinaB, :^8. ^-^ fugam 
in alium orbem teutat, 29. — le- 
gatos mittit ad Octavianum , 35. — 
eam astu petit Octavianus, 36. — 
iila secum omnia pretiosa crematu- 
ram minatur, 38. — comprehendi- 
tur, 5a. — ejus cum Octaviano col- 
loquium, 55. — artes ejus, 56. — 
commentarium thesaurorum tradit 
Octaviano, Sy. - parentat Antonio, 
58. — post magnifice epulata , fes- 
tinata morte decedit, 59, 60. — ejus 
elogium » 61. — unio ejus dissectus 
utramqueVeneris aurem inPautlieo 
ornat, 86. 

CutoPATRA ex iEgyptia regina 
Antonio genita, in matrimonium 
datur Jubse, cxxxiii, 63. 

Ci,EOPTOLEBf I Chalcidensis filiam 
ducit Antiochus, xxxvi, 11. 

Clbvas , dnx Per sei , xliii , 3 i - a 3 . 

Ciipeus ; vid. Clypeus. 

Clitje, opp. Maced. xliv, ii. 

ClitorB) in Arcadia, datum le- 
gatis Romanis concilium, xxxix, 35. 

C/ifus Capitoliiius silice stratus, 
xLi , ly. — Clivus Publicius, xxvii, 
37, — ad solum exuritur, xxx , a6. 
— Urbius vel Virbius , i , 48. 

Cioaca raaxima a Tarquinio Su« 
perbo exstructa, T, 56 ;v, 55. 

Cloacixta , seu Cluacina Venus , 
f II , 48. 

Srx. Clodius , auctor referendi 
in curiam cadaveris P. Clodii, da- 
mnatur, cvii, 43. 

Clodius Licinius rerum Roma- 
uarum scriptor, xxix, aa. 

P. Clodius ; vid. Claudius. 

Cloblia virgo, una ex obsidibus, 
inter tela hostium Hberim transit, 
II, i3. — statua equestri donatur, ib. 

Cloblii, ex Albanis principibus 
in coUegium Patrum lecti, i, 3o. 

Gragchus Clooblius , ^quorum 
dux f in Layicanum agrum^ inde iu Tusculanum , populabundus venxt, 
iri , aS. — male habet Romanos le- 
gatos, ibid. — a dictatore L. Quin- 
tio Cincinnato vincitur et capittir, 
ibid. 38. 

Cloelius Tullus, legatus Roma- 
nus jussu Toiumnii interficitur, iv, 
17. — ei in Rostris statua posita, 
ibid. 

P. Cloelius, tribunus militumy 
consulari potestate, vi, 3i. 

P. Clgblius Sicolus inauguratur 
rex sacrificus , xl, ^2. 

Q. Cloelius, consul, 11, ai. 

Q. Cloblius Siculus , censor fa- 
ctus, VI, 3i. 

T. Cloblius Siculus inter primoA 
tribunos militum consulari pote- 
state, IV, 7. — triumvir colonias de- 
ducendae, 11. 

Clokdicus, Bastarnarum dax, 
XL, 58. 

Clondicus, (forte idem) reguhis 
Gallorum , a Perseo delnsus , xLrv, 
a6, 37. 

A. Cluehtius a rebellantibus Pe- 
lignis praetor creatur, lxxii, 8. 

L. Clubittius, sociorum dux, 
cssditur a SuIIa , lxxv, 3, i4- — pa* 
gnando cadit, 16. 

Cluili^ fossx, I, a3; II, 39. 

Cluilius, dux Volscorum, Ar- 
deam obsidet, iv, 9. — vincitur a 
Romanis, 10. 

C. Cluilius AII18B imperitat, i, 
33. — ejus res gestae, ibid. et 33. — 
moritur, 33. 

Clupba s. Ciypea et Aspis, opp. 
ZeugitansB in Africa propria , hod. 
Zafaran , urbs fit Romanorum, 
XYiii, II. — relinquitur a Romanis, 
34* Cf. XXVII , 39 ; XXIX, 33. 

C. Clusinas a Csesare dimittitur 
cum ignominia , Gxrv, 38. 

Clusini , a Gallis dppugnati , le- 
gatos a Romanis ad Gallos impe* 
trant, v, 35. -^ Clusinorum cum IN T. LIVIUM ET 

Gallis prselinm ,36. — csduntur a 
Romanis, x , 3u. ^ abietem in fa- 
bricandas naves et frumenti ma- 
gnum numerum pollicentur Scipio- 
ni , xxYiiT , 45. 

CiiUSiUM, Etruris oppidum, h. 
Chiusiy V, 33. — olim dictum CV»- 
merSf x,.a5. 

Cluvia , oppid. Samnii , capitur 
a Roroanis, ix, 3i. 

Ci.uyiA (Faucula), Caropana mu- 
lier, quas quondam corpore qu»- 
stom fecerat,captivi6 Romanis clam 
alimenta suppeditat , xxvi ,33. — 
eidem bona et iibertas ex plebiscito 
restituuntur, 34. 

C. Ci'Uvius,legatus,xi.iv, 4«» 

C. C1.UVIUS Saxula creatur prae- 
tor itemm , xm, a8. — sortitur ju- 
risdictionem inter cives et peregri- 
nos, xLn, I. 

Sp. Cluvius creatur prstor, xlii, 
9. — sortitur Sardiniam , 10. 

Cfypea, imagines , xxv, 3^ , 7. — 
inaurata in fastigio aedis Jovis ab 
«dilibus posjta, xxxv, 10, 41. — 
srata, xxxviii, 35. — argeutea , 
XXXIV, 5a. 

Cijrpeus Marcins , xxv, 39. — ar- 
genteus , centum triginta octo pon- 
do, cum imagine Barcini Hasdru- 
balis, captus, xxv, 3^. — clypeis 
oUm Romani usi ; postquam stipen- 
diarii facti sunt, scuta pro clypeis 
fecere , viii, 8. — usi Macedones , 
IX, 19. 

Cfypeati, xxxni, i&; xliv, 4i. 

Clttus, prsBtor Acamanum, de- 
ficit a Roinanis , xxxvi ,11. 

Ckidiis hnmunitMS a Csesare con- 
cessa,cxii, a4* 

CiriDUS seu Gnidus urbs Carise , 
h. CnidOy xxxvii , 16. 

CoBULATUS aut Colobatus , fluv. 
Asise mindris ad fines Pamphyiiae , 
XXXVIII, i5. 

.HoB. CoGLBs; vid. Horatius. FREINSHEMIUM. 87 

M. CoccBius Nerva pacem inter 
Csesarem et Antonium componit , 
cixxvii , ao - a4- — consul creatur, 
cxxviii, 35. 

CoDBio , oppid. Macedoniae, mu- 
nitum , deditur Romanis , xxxi, 37. 

CoELA, Euboicus sinus , xxxr, 47» 

CoBLA Thessaliae, fances, xxxii,4- 

CoELB Syria , pars Syris inter 
Libanum et Antilibanum , xxxiii , 
19; xLii, *J9; XLv, r i. 

CoBLETA in Thracia , xxxviii , 
40, Not. a. 

CoELiA gens, XI , 29. 

CoELiA , uxor C. Marii , per cau- 
sam sterilitatis dimissa, lxxvii , a. 

CoELius mons, 11, 11. — additur 
Urbi, I, 3o. — eam sedem Tuilns 
regisB capit , ibid. — datur sede» 
Albanis, 33. 

C. CoBLius , tribuuus piebis , 
cvni, 35. 

C.CoELius Caldus , cos. lxx, 27. 

C. CoBLius, tribunus plebis, ob 
turpem cum Tigurinis pactionem 
diem <Ucit C. Popillio, lxv, 57. 

L. CoBLius Antipater, scriptor 
antiquus , xxi , 38; xxii , 3i ; xxiii, 
6 ; XXVI ,11; XXVII, 37 ; xxviii, 46 ; 
XXIX, 27. 

L. CoBLius, iegatus, lllyrico prse- 
est, xLiii, a3. 

M.CoBLius Rufus, reus a Cicero- 
ne defenditur, cvi , ai. — tribunus 
plebis favet Miloni , cvii, a5, a6, 
34* — accnsat et damnat Q. Pom- 
peium Rufum ,44* — fcrt cum col- 
legis ad populum , ut Csesari absenti 
cousulatum petere liceat , 49. — ad 
Caesarem cum Antopio ex urbe fu- 
git , cix , 35. — prsetor , res novas 
molitur, cxi ,17-19. — foro et curia 
exclusus , Milonem concitat, ao, a i . 
— et ad cum profugit, aa-. — sed 
mox ambo intereunt, a3. 

Ca*lutn velut magiio hiatu findi 
visum ; vid. Prodigiura. 88 INDEX RERUM ET NOMINUM CuGEHTi ATus , Bltuiti filius , edu- 
catur Romae , jlxi, 4^' 

Cognati auimadvertunt iu mulie- res, XXXIX, i8. Cohors sexceutorum hominum , 
XXVIII, 4^* — exsulum Bomanorum, 
II, 19. — imperatorum et magistra- 
tuum provincialium , xxix, 19, 5. 
— quadriugenaria , vn 1 7; x , 40. — 
extraordinaria ; vid. extraordinarii. 

— aiaris , X , 40. — subsidiaria, ix, 
37. — cetrata,xxxi, 36;xxxiii, 46. 

— Cremonensis, xliv, 40. — Cuma- 
na, II, 14. — Firmana, ibid. — 
Lucana , x, 33. — Marrucinax xtiv, 
40. — MaLSorum , xxxui, 36. — 
Peiigna , xxv, 14 ; xliv, 4o- — PJ^a- 
centina , xli ,5. — Suessana , x, 33. 

— Vestina, xliv, 40 • — Cobors 
puerorum regiorum , apud Macedo- 
nas, transit ad Bomanos, xlv, 6. — 
Cohortibus, quae signa amiserant, 
hordeuui datum , xxvii, i3. — co- 
bors prsBtoria Csesaris Octaviani , cxix,.i4* Coitiones quae sint , iii, 35, 10. 

CoLCHAS s. Colcas, regulus duo- 
detrigiuta oppidorum Uispaniae ul- 
terioris, xxviii, i3. — cutri eodecem 
et septem oppida consurgunt adver- 
sus Romanos , xxxiii , a i . 

CoLENDBNSEs , oppido eorum re- 
cepto , cum uxoribus et liberis ven- 
dit T. Didius, lxx, 3i. 

Collatia Sabinis adempta , i , 38. 
— formula deditionis , ibid. 

CoLLATixrus ; vid.Tarquinius. Cf. 
I, 57, 60; II, a. 

CoUegium mercatorum, 11, 27. — 
ad iudos Capitolinos conditum , y, 
5o, 53. — pontificura , iv, 44 ; vid. 
Pontifices. 

CoLLiHA porta, II, II et 5i; iii, 
5i ; vii, II ; XXVI, 10; xLi, 9. — 
ad Collinam portam virgines Vesta- 
les, stupri compertse, vivse defossse, 
VIII, i5; xxii, 57. Colonia Adria , xi , as ; xxvii, 

10 ; iEsernia , xvi , 4^. — 
Alba in^quis, x, i; xxvn, 9. 

' — Colonia ^sulum , xix, 38. — 

Alsium, ibid. — AqnieSextie, lxi, 

3. — Augusta Bracara, cxxxvi, 58. 

— Emerita , cxxxv, 14« — Firma , 
cxxxvi, 58. — Gemella, ibid. — 
Nova , ibid. — Pratoria, cxxxv, 9. 

— Ausciorum , cxxxvi , 58- — Ne- 
metum , ibid. — Raucorum, UHd. — 
Suessionum , ib. — Trevirorum, ib. 

— Tricastinorum , ib; — Verooaan- 
duorum, ibid. — Vindelicorum , 
cxxxvi ,55. — Augttstani Astures , 
cxxxvi, 58. — Cerretani, ibid. — 
Setubitaui , ib. — Augustobona, ib. 

— Augustobriga , ibid. — Augusto- 

dununi, cxxxvi, 53. — Augtoma- 

gus , cxxxvi , 58, — Augustoritum, 

ibid. — Brundusium , xix, 5o; 

XXVII, 10. — CsBsaraugustay^GXXXVi, 

58. — Capua, ciii, 93. — Carthago, 

Lx, 73-76; cxvi, a3, a4. — Casi- 

linum , cxvii, 3a. — Castrum , xi, 

aa ; xvi, 48, 3. — Coriothus, cxvi, 

a3 , a4. — Cremona , xx , 64 ; 

xxxvii,46. — Drusomagus, cxxxvi, 

55. — Eporedia , lxix , ao. — 

Fabrateria , lx, 3i. — Julia Augu- 

sta Gaditana, cxxxvi, 58. — Julia 

Romulensis , cxv, 6a. — Lugdunnro, 

cxix , 46. — Minervium , lx , ^a. — 

Narbo Marcius, lxii, 7. — Neptu- 

nia, Lx , 7a. — Paestum , xiv, 39. — 

Rauraca, cxix, 46. — Scylacium , 

Lx, 7a. — Sena , xi , aa. — Taren- 

tum , Lx , 7a. — Vakntia, xx, 7. — 

Antemnae, i , 11. — Antium , iii, i; 

viii, 14 ; xxvii,38; xxxvi, 3. — An- 

xur, VIII , a I. — Aquileia , xxxix , 

55; XL, 34. — Ardea, iv, 11. — 

Ariminum , xv, 8; xxvii , 10. — Be- 

neventum , xv, 8 ; xxvii , 10. — Bo- 

nonia, xxxvii, 5 7. — in Bruttios, 

XXXIV, 53. — Buxentum , xxxiT, 4^; 

XXXIX, a3. — Cales, vni, 16 ; xxyn, 9. IN T. LIVIUM ET 

CarseoU > x » 3 et la ; xxvii , 9. — 
Carteia, xi.ni, 3. — Casinum , ix , 
a8. — - Castrum noYum , xxxvi, 3. 

— Civc^, i,5G; vi, ai; xxvii,^. 

— Cora y II , 16 ; xxvii , 9. — Cosa, 
"^^ > ^9 1 XXVII , 10. — Croton , 
XXXIV9 4^. — Crnstumeria, i, 11. 

— Fiden» , iv, 17 et 3o. — Fir- 
mum, XVI, 48; XXVII, 10. — Fre- 
gellae, vni, aa. — FregemB, xix, 
48; XXXVI, 3. ^ Gravisc», xl, 
39. . — Hadria , vid. Adria. — In- 
teramna, ix, 38; xxvii , 9. — Lavici , 
IV , 47- — Litemum , xxxrv, 45. — 
Luc% xu , 1 3. — Luceria , ix , a6 ; 
xxvu, 10. — Luna , xti, i3, 3. — 
Miutam£e,x, ai; xxxvi,3. — Mutina, 
xxxix^ 55. — Namia, x, 10; xxvii, 

9. — Nepete , vi , ai ; xxvii , 9. 

— Norba , 11 , 34 ; vn , 4a ; xxvii , 
10. — Ostia , 1 , 33 ; xxvir, 38; 
XXXVI, 3. — Parma, xxxix, 55. 

— Pisaurum , xxxix ,44. — Pla- 
centia, xx,. 64; xxr, a5; xxvii, 10; 
xxxvii, 4^. — Pometia , 11 , 16. — 
PontiaB , IX, a8; xxvii, 10. — Pol- 
lentia, XXXIX, 44- — Puteoli, xxxrv, 
45. — Pyrgi, XXXVI, 3. — Salemum, 
XXXIV, 45. — Saticula, xxvii, 10. — 
Satricum , vi, 16 ^ aa; vii , a^. — 
Satumia, xxxix, 55. — Setia,vi, 36; 
vn, 4a ; XXVII, 9. — Signia m > 56 ; 
u,ai; VIII, 3; xxvii, lo. — Sinu- 
etsa , X, a I ; xxxvi , 3. — Sipontum, 
XXXIV, 45; XXXIX, a3. — Sora, x, i; 
XX, a. — Spoletium , xxvii, 10. — 
Suesaa, ix , a8; xxvii, 9. — Su- 
trium, XXVII, 9.— ^Tarracina; vid. 
Anxur, XXXVI, 3. — Tempsa, xxxiv, 
45. — in Thurinum agrum , xxxiT» 
53. — Velitrae, 11, 3i, 34; vi, ai; 
vm , 3. — Veuusia , xi, 17; xxvn, 

10. — Vibo , XXXV, 40. — Vitellia , 
V, a^. — Vultumum , xxxrv, 45. 

Coloniai latinse, xxxiv , 53. — 
Grscorum in .£olidem loniamque 
niisssB, XXXIV, 58 , not. 5. FREINSHEMIUM. 89 

Colonice duodeeim abnuunt , se 
milites dare posse Romanis, xxvii, 
9. — XVIII alia in obsequio et fide 
manent, lo. — rebellium colonia- 
rum poena ,xxix, j5,' 37. — colonia- 
rum numems et nomina, xxvii, 9 
et 10. 

Colonio! multse suis originibns exi- 

ti0S8B,LX, 74* 

Coloni raaritimi, sacroMBCtam 
vacationem babentes , coguntur da- 
re miiites , prseter Antiates et Osti- 
enses , xxvii ,38. — omnes coacti 
in classem, xxxvi, 3. — colonis ple- 
rmnque dividebantur bina jugera , 
VI, 36. — colonorum numems ex 
senatusconsulto augetur, 11, ai;iv, 
1 1; XXXI > 49; xxxii, a ; xxxm, a4; 
XXXIV, 43> 2; xxxvii, 46» — diversa 
genera et jura»xxxiv, 4^» 3* 

CoM>PHON , loni» oppidum , ho- 
die Colofon , Belvedere, Ako Bosco , 
xxxvii, a6. 

C01.0PI10K11S, qui in Notio habita- 
bant, immunttas nominatim con- 
cessa, xxxviit, 39. 

Colossus A|)ollinis a Lucullo po- 
nitur in Capitolio, xcvii, 17. 

Columen , locus Latii prope Algi- 
dum montem, iii, a3. 

Columna »nea insculptum foedus 
cum Latinis , 11 , 33. — aurea solida 
in templo Janoiiis Laciniae, xxiv, 
3. -— rostrata in CapitoUo, bello Pu- 
nico priore posita a M. .£miIio 
consule, ad imum fulmine discussa, 
XJ.11, ao, n. i. — polita albo, xi., 5i, 

Columnce Herculis , ' xxi , 43 ; 
xxiii, 5. 

CojCBOxoMAROs , regulus Gallow 
runi Trocmorum, xxxviii, 19. 

CoMBi}i.TKniA, aut CoBT^uIteria, 
opp. Samnii, xxiii, 3o ; xxiv, ao. 

CoMEMacra, opp. Thessaliotidis, 
xxxii, i3. 

CoMENsis ager, xxxiii, 36; vid. 
Comum. 90 INDEX RERUM 

Comet€e maximi futuram Mithri- 
datis magnitudiaem portendisse 
crediti , lxii , ^^. 

CoMiNiiiM f oppidum Samnii aut 
Hirpinorum, a Carvilio captum,x, 
39, 40 et 43» — diripitur et incen- 
ditur a militibus , 44. — obsidetur 
a Q. Fabio,xi, i5. — expugi^atur 
a Postumio^ 16. 

CoBnKiUM Cerituro Campanias , 
XXV, 14. 

L. CoMixrius, tribunus milituni, 
viii, 3o. 

PoKTius Cominius; vid. Pontius. 

PosT. CoMiirius f consul , 11 , 18. 

— iterum , 33. 
Comissandi mos , XL , 9. 
Comitia in trinum nundinum edi- 

ci solita , III , 35 , I. — differunt a 
conciliis populi, i, 36, 7. — centu- 
riata, i , 60. — iis creati consnles , 
ibid. — tribuni militum consulari 
potestate , v , 5a. — prsBtor , x , la. 

— proconsul , xxvi, 18. — prodi- 
ctator, XXII, 8. — dictator, lxxxix, 
78. — iisdem perlatsB leges XII ta- 
bularum , iii , 34. — et aliae leges , 
iii, 55; VIII, 12. — judicia perduel- 
lionis exercita, vi, ao; xxvi, 3; 
xLiii, 16; cii, 44- — bellum jus- 
sum , XXXI, 7. — r habita a magistra- 
tu majore aut ponti£ce pax , xxvi , 
3, 4. — in Campo Martio, 1,6, 5; 
I, 44; ▼!> ao; XXXI, 7. — consulibus 
creandis a consule ordinario hnben- 
da, non a suffecto, xli, t8. 

Cofnitia curiata rem militarem 
continent , v, 5%; vid. et ix, 38; v. 
Curia. 

Comitia tributa, 11, 56. — habita 
in foro aut CapitoUo , i , 6 , 5; 11 , 
56 ;xi , »5 ; xxv, 5. — iis ut crearen- 
tuf magistratus plebeii, lex magna 
contentione perlata, 11, 56 et 57. — 
ex iis Patres submoti , 60. — iis quse 
plebs juHserat, populum tenent,iii, 
55; VIII, 13. — iis senatui potestas ET NOMINUM 

facta pacem cum Carthaginien8ibns 
faciendi , xxx, 43. — pax jussa cum 
Philippo, XXXIII, a3, vid. et lxxix, 
1 5. — comitia septemdecim tribnum 
ad designationem publicorum sacer^ 
dotum, Lxvii , 56; vid. Tribus. 

Comitia fledilibns et tribunis ple- 
bis creandis sola per quinquennium 
habita , vi , 35. — censoiibas cre- 
andis,vii, 22.— consulibus, 1,60 
et passim. — curioni maximo cre- 
ando, XXVII , 8. — decemviris cre- 
andis, iii, 33. — pontifici maxiroo 
creando, xxv, 5. — militaria , xxv, 
37. — prsBtoria, x, aa. — quassto- 
ria , IV, 54. — tribunis plebei cre- 
andis , 11 , 33. — tribunis militura 
consulari potestate , iv, 6. — tribu- 
nb militum ad legiones , yu ,5. — 
Comitia non stato die haUta , xl , 
59, not. 3. — vitium de coelo turbat, 
XI., 4a. 

Comitia primo tributa instituta 
ad qusBStores creandos, fiunt subito 
centuriata ad designandum consn- 
lem , cxvi 9 1 1 . 

Comitialis dies, iii^ 11; xxiv , 
7; XXV, a. 

Comitium, i, 36, 6; vi, x5; ix, 
9; XXII, 57; XXXIV, 45; XLV, ao. — 
Comitinm tectum , xxvii , 36. 

CoMius Atrebas, dnx Gallorum, 
cviii, la. — in Britanniam fugit, 
18. — venit in fidem Cscsaris ,. a8. 
— pactus, ne veniret in conspectum 
cujusquam Romani, 39. 

Commentarium Eumenis de appa- 
ratibus belli a Perseo factis , xlii , 
6. — Commentarii NumsB Pompilii, 
flditi jussu Anci Marcii, i , 3a. — 
pontificum, iv, 3; vi, i. — Servii 
TuIIii, I, 60. — SuIIae, lxx , 35; LXXXII 17- Comparatio consulibus prsecipitur 
sine sortitipne, xlii, 4* ^ot. i. 

Compedes Grscise Demetrias , 
Chalcis , Corinthus , xxxii , 37. IN T. LIVIUM ET 

Compitaiia celebrata, c, a. 

CoiipSA, orbs Hirpinorum , hod. 
Conzay tradita PGBnOy xxiii, i. — 
recepta a Romani8,xxiy, ao. 

GoKPSAirus ager , in quo Jovis 
Vicilini templum , xxiy, 44* 

CoMFni.TBRiAy oppidum Samnii, 
xxm, 39; xxiY, ao. 

CoMUM , s. Novum Comum, opp. 
Gaili» Transpad. hodie Como, a 
Romanis capitur, xxxiii, 36. — 
inde Comensis ager, xxxiii, 36. 

ConciHa abolentnr per omnem 
Gr8e<»am, ui, ao. 

Concilia populi differunt a comi^ 
tiis,i,36, 7. 

Concitiahula et nundinee, Tn» i5; 

XXV, 5; xxxix, 14. 

C^nciT/um Acarnanum, XXXIII, 16. 
— Achieorum , xxvni, 7; xxxii, 20; 
xm , 37. -^ ^tolorum , xxxi , 29 ; 
xxxni »3. — PansBtoIicum , xxxi , 
3a; XXXV, 33. — Arcadum , xxxii , 
5. — Boeotorum , xxxiii , a. — 
Etruscorum , v, 17. — Latinorum 
jpopulorum , vn , a5 ; vin , 3. — 
Magnetum , xxxv, 3i. — Pylaicum, 
XXXI y 3a. — ^Thessalorum , xxxvi, 8; 
x1.11, 38. 

Concio apud Grsecos in theatro 
habita , xn , 9 ; xxxiii , a8. — con- 
cionem avocat censor, a trib. pleb. 
XLm, 16. — conciones sediiiossB 
tribunorum plebis, iv, 35 et alibi 
passim. 

CoKcoLTTAirus , rcx Gallorum, ca- 
pitur in praelio, xx , 44. 

Concordio! sedes in area Vulcani, 
IX, 46. — alia in aroe, xxii, 33; 
xxm , ai. — Ara , xxrv, aa. — area, 
xxxix, 56; XL, 19. — in sedis cul- 
mine Victoria , lulroine decussa , 

XXVI, a3. 

ConDTLOV, castellum inexpugna- 
bile Thessaliae , xltv, 6. 

Congiaria habnerat M'. Acilius' 
Glabrio , xxxvii , 57, FREINSHEMIUM. 9' Congii olei in vicos singnlos dati, 
XXV, a. 

Conjurati^ uondum milites, xlv> 
I ; vid. et xxn , 38. • 

Confuraeio de regibus revocandis, 
II , 3 , 4. — in Hieronymum Syra- 
cusanum regem, xxiv, 5, 7. — Acar- 
nanum , non redituros se ex beUo , 
uisi victores , xxvi , a5. — Catilinse, 
cii , 35. — in CsBsarem , cxvi , 43. 
— Conjurationes , vii , 38; xxxiii, 
36; XXXIX , 8. — periculosa domi 
erumpit , ci, ao. 

CoiTBOBAS , ductor prsdonum , 
permittit se Fabio consuli , liv, 10. 

Connubium Roinulus novo populo 
petit , 1,9. — Patrum et plebis, rv, 
1,3, 4* — connubia Latinis po- 
pulis et commercia adempta, viii, 
'4> 9- — extra fines suos interdicta 
Macedonibus , xlv , a^. — aliis po- 
pulis inter ipsos permissa , ix, 4^ 9 
xxxi, 3i;xxxvm, 36. 

Conscripti Patres unde dicti, 11, i. 

CoKSEKTiA , opp. Bruttiorum , h. 
Cosenza in Caiabria cit, capitur ab 
Alexandro Epirensi, vm, a4; vid. 
et xxm, 3o; xxix, 38; xxx, 19. 

Cojf SBHTiKi redeunt in fidem Ro- 
manorum , xxv, i. 

CoKsumnuM agrum depopulan- 
tur Romani , xxviii , 1 1. 

C. CoBsiDio filio Caesar parcit, 
cxiv, 60. 

Q. CoKsiDii gravitas , ciii , 95. 

Q. CoKSiDius , tribunus plebis , 
auctor legis Agrarise, diem dicit T. 
Menenio, 11, 5 a. 

Consilium militare,viii , 6, uot. 6. 

Consnalia ,1,9. 

Consul sine lictoribus ad dictato- 
remveuit, xxn, 11. — collegam 
dicit 8. rogat , si jam creatus est et 
prseest comitiis , vii , 24, 6. — Va- 
lerius renuntiatur XXIII annos na- 
tus , VII, a6. — consul magistratum 
initurus primum salutatur et in Ga- 9a INDEX REItUM 

pitolium deducitur; tum iii Capito- 
lio nuncupal vota et sacrificat; tum 
coacto ^enatu ad eum refert de re- 
ligione atque re publica, et in leges 
jurat; xxi, 63, lo. — votis in Ca- 
pitoUo nuncupatis feriisque Lati- 
nis indictis paludatus ab urbe pro- 
ficiscitur, prosequentibus eum om- 
nium ordinum huminibus, ibid. 
xLi, lo, aj; xuiy 49* — consulisest, 
dicere dlctatorem , ly, 3i ; xxii, 8; 
XXVI, 5. — consulis aut imperatoris 
est dedicare templum, if, a^; ix, 
46. — consulem alterum ex Latio 
creari cupiunt Latini , viii , 4 > 5 ; 
XXIII , 6. — Consnl siinul et dictator 
Sulla, idque exemplum a Caesaribus 
probatum, lxxxix, a4 » a5. — cos. 
uuius diei, cxvi, ii. — nuUus sub 
Csesaribus annuus consul , cxxvii , 
34* — consules in vincula ducti , 
Lv, a ; I.XXI , a6 ; ciii > Sg. 

Consules primi Roms creati , i , 

6o. — a consulibus ad decemviros 

transferturimperium, iii, 33. — sub- 

lato decemviratu , reditur ad con- 

sules , III , 54» 55. — lex a Canuleio 

lata, ut populo potestas esset,. sive 

de plebe , sive de patribus vellet , 

consules faciendi , iv, i. — sed re- 

sistentibus legi patriciis , eo decur- 

sum , ut tribuni militum pro con- 

sulibus crearentur, vi, 7. — lex de 

consule uno plebeio perlata , vi, 35 

et seqqw — primus e plebe consul L. 

Sextius , VI , 4» ; VM > .1» — consules 

ambo de plebe , xxiii , 3i ; xlii, 9. 

— fratres germani , xl , 43 , 3. — 

duos patrlcios creari non licet , vi , 

35 , 4; xxvii , 34 , 4; XXXV ; x , i ; 

XXXIX , 33. — ordinarii et suffecti, 

XLi ,18. — Consules inter se com- 

parant sortiunturve, uter comitia 

babeat, etc. xxxv , 6 , r. — primi 

omnia jura^ et insignia regiae pote- 

statis liabuero , 11 , i . — novi pri- 

mum de reiigione et de repubiica ET NOMINUM 

ad senatiim referebant, ix, 8;xxi, 
63 ; XXII ,1. — unus tantum comul 
in urbe fasces habebat , et plerura- 
que alternis mensibus, 11, i, 11. — 
lex de provocatione a consulibus 
ad populum, 11, 8; iii,55; x, 9. 
— consules magistratu se abdicare 
jussi , V, 3a; viii, 3; xxi, 63; xx, 
5i; xLvi, a8. — Consules ante L. 
Postumium Albinum uulla in re one- 
ri sociis aut suinptui fuere, xlii, i. 
— Cpnsulibus minantur vincula tri- 
buni plebis , ni senatui dicto audi- 
entes sint, iv, a6. — consulibus 
etiam a, patribus justus honor prse- 
standus, xxiv, 44- 

Consulatus ortus ex domo Jiinia , 
II , 5. — quomodo initus , xxi, 63 y 
10. — initus Cal. Sextil. iii ,6. — 
Idibus Maiis , iii , 36 , 38. — Idib. 
Decembr. iv, 3^; v, 9. — Cal. Oct. 
V, 9. — Cal. Quintil. v , 3a ; viii , 
ao. — Id. Mart. xxi , 63; xxii , i; 
xLi, 6, 8. — Kalendis Januariis, 
xLviii , 36.. — Consulatus secundi 
et tertii nota in libris II et III ple- 
rumque a Livio omittitur , 11 , r6 , 
4* — ad consulatum ex qusstura 
saltus, 37. — ad illum et alios magi- 
stratus necessaria setas, xxv, a, 4* xl, 
44' — lex Cornelia ne quis consula- 
tnm ante prsturam peteret,Lxxxix, 
9. — lex, ue q^is consulatum alium- 
ve magistratum bis intra X annos 
capiat,vii, 4^, x, i3; lxxxix, 10. 

CoKTEKKBRA , oppid. Etruscum , 
vi captum a Romauis , vi , 4> 

CosTBEBiA , oppidum Carpeta- 
uorum in Uispania Tarrac. a Fulvio 
Flacco captum , xl, 33. — a Me- 
tello, Liii, 33. 

Convwiorum luxus , xlvi, 36. 

CoPAis , palus Boeutiae , xxxiii , 

Copillus, Tectosagoruin reg^ilus, 
vivus capitur a Sulla, lxvii, 4^* 
CdPoirii proscripli uxor, mariti IN T. LIVIUM ET 

redimendi causa, lihidinem Antonii 
perpatitur, oxx, 5o. 

C.Copoiaus, dux classis Rhodi», 
cxi, 2. — exponit trihus Romano- 
mm dootissimis ▼aticinium remigis 
Rhodii yCxii, 4- 

C»quus quando pHmum R(>m8e in 
pretio esse coeperit, xxxix, 6. 

CoRA , Latii colonia , deficit ad 
Latinos , ii , i6. — obsides dat Ro- 
manis , aa. — negat consulibus pe- 
cuniam et milites, xxrii , 9. 

C6RACBsn7M , oppid. CiliciaB , ah 
Antiocho oppngnatur, xxxiii , ao. 

CoRAHUs ager, viii , 19. 

CoR AX, mons altissimusiEtoliae in> 
ler Callipolin el Naupactum, xxxvi, 
3o;Xxxvii, 4. 

CoBRio, oppidum ^quorum in 
Latio, capitur a Coriolano , 11, 89; 
Tii, a8. — expugnatur nh iEquis , 
m , 3oi — et Volscis , iii , 66, — 
diruitnr, iii , 3o.' 

CoRRio , in Hispania citeriore op. 
Snessetanorum , xxxix, 4^. 

CoRRis et Orsua , patrueies fra- 
tres, de principatu civitatis ferro 
certant , xxvin , ai. 

CoRCTTRA, insula et urhs maris 
lonii , h. CoTfou, xx, 27 , 3o; xxvi, 

»4; XXXI, 18, 23, 44; xxxn, 6; 

xxxvi , ai ; xx. , 43; xi:.ii, 3^; xliv, 
I ; XLv, 2. ^ 

CoRCTiLBi oppugnantur a Pyr^ 
rho, XII , i3. — ah iis et Coriuthiis 
condita ApoHonia, xv, 12. — se 
permittunt Romanis,xx, 27, 3i. 

CoRCYRAis donantur lemhi de 
rege Gentio capti , xlv, 43. — eorum 
prefecto Rom. ah ^tolis tradendi 
perfugse et captivi Romani, xxxvin, 
II. 

Cordax saltatio , xxvii , 3^, 8. 
. CoRDURAM in urhis speciem et 
magnitudinem Marcellus sedificat , 
XLviii, 6; vid. et cxii, 48. 

CoRELi Thraces, xxxvm, 40. FREINSHEMIUM. ^3 

CoRPiKiuM, Pelignorum maxima 
urhs, Italica appellatur, lxxi, 44.-^- 
caput socicrum rehellantium con- 
stituta , 45. — socii deserunt Corfi- 
nium , et consilii puhlici sedem sta- 
tuunt iEserniam, lxxvi,2. 

CuRiKTHiACUS sinus, h. Golfo di 
Lepanto , xxvi , 26. 

CoRiifTHiicondidereApolioniam, 
XV, 12. — Isthmiorum participes 
osse Romanos juhent, xx, 33. 

CORIITTHIUMSS, LII, 18. 

CoRiiTTHius ager vasJatur a clas- 
seRomana, xxvii , 3i. — siuiis , 
XXVIII, 7, 8; XLiv, I. 

CoRiHTHus in Peloponueso, hod. 
Corinto s. Gereme , xxvii , 3i ; xxxi , 
22. — oppugnatur, xxxii, 23. — ^ 
redditur Achacis , xxxiit , 34; xxxiv, 
5o. — una e compedihus Grseciae , 
XXXII , 37. — ejus arx et Isthmus , 
XLV, 28. — Corinthi excidium secu- 
tum est cladem Carthaginis, li, 56; 
vid. et Achsei. — Funditus diruitur 
Corinthus a Mummio, lii , 16. — 
ejus instauratio, cxvi, 23. 

CoRiOLAKus; vid. Marcius. 

CoRioLOS, oppid. Volscorum in 
Latio ohsident et capiunt Romani , 
II , 33. — adimit Romanis Coriola- 
nus, 39. 

CoRMASA , Pisidiae oppidum , 
XXXVIII, i5. 

CoRKELiA gens, XXXV, 10; xlv, 
4i. — trihus , XXXVIII , 36. 

CoRKELiA venefica , suomet epoto 
raedicameuto, interit, viii, 18. 

CoRHELiA, nupta Graccho; vid. 
XXXVIII , 57. — Gracchorum mater, 
Lviii, 9. — ServatM. Octavium,'Lx, 
43. — statua ei posita , ihid. — mira 
ejus post filiorum caedem constan- 
tia, Lxi, 39. — et dictum de locis uhi 
filii ceciderant, 40. 

CoRRRLiA, filia Metelli Scipionis , 
P. Crassi vidua , iiuhit Pompeio , 
cvii, 19. — ea|m, fugiens Pom- 94 INDEX RERUM ET NOMINUM peius secutn avehit ex urbe Mityle- 
nis, cxii , 8. — propter eam ad Par- 
thos confugere nbBuit , to. — ea 
inspectante occiditur, 17. 

CoRicBui de patroui nomine ap- 
pellati, loooo. servi a Sulla manu- 
missiy jLxxxiXy34- 

CoRHBLius Barbatus , pontifex 
maximus, ix, 4^. 

CoAKEUUs Phagita , SuUae iiber- 

tUS, XCIII ,33. 

A. CoRiTELius , qusestor, diera di- 
citM. Volscio, III, a4* 

A. CoRKELius, pontifex maximus, 
IV, 37. 

A. CoRHELius , tribunus miiitum 
consulari potestate , vi , 36. — ite- 

rum, 4^* 

A. CoRirEi.ius Arvina dictator 
creatur , viii , 38. — prsBlio vincit 
Samnites, ib. et 39. — triumphat, ib. 

A. Coiursi.ius Arvina , feciaiis , 
Sp. Postumium et T . Veturium c»- 
terosque sponsores pacis Caudinse, 
dedit Samnitibus, ix, 10. 

A. CoRHBLius Cossus, tribunus 
militum , occidit in prsBlio Lartem 
Tolumnium , Veientium regem, iv, 
19. — spolia opima regis interfecti 
in dictatoris tiiumpho gerit, 10. — 
super ea re disputatio Livii , ib. — 
consul creatur, 3o. — tribunus mi- 
litum consulari potestate,, 3i. — 
magister equitum , ibid. 

A. CoRicELius Cossus , dictator, 
Yi , II. — adversus Volscos profi- 
ciscitur, la. — eosque vincit, i3. — 
M. Manlium , seditionem molien- 
tem, in carcerem mittit, 16. — 
trinmphat, ibid. 

A. CoRifSLius Cossus, magister 
equitum , vii. , 19. — iterura, a6. — 
creatur consul , a8. — in Samnium 
proficiscitur, 3a. — ejus periculum, 
34. — vincit Samnites, 36. — trium- 
phat, 38. — primus arma Samnio 
intulit, x, 3i; XI, ao. A. CoHKBLiirs Mammula prtBtor, 
XXII, a5 , 6. — proprtetor in Sardi- 
nia , XXIII , a i . — vovit ver sacrom, 
XXXIII , 44- 

A. CoRHBLius Mammiila,prsetor, 
XXXV , a4. — sortitur provinciam 
Bruttios , XXXVI , a. — proprsetor , 
XXXVII, a, 4* 

C. CoRHELius , tribunus militum 
consulari potestate, vi , 5. 

C. CoRHBLius Lentulus , xxxii, a. 

C. CoRKELius Cethegus , procon- 
»ul , vincit Hispanos , xxxi , 49. — 
absens creatur ssdilis curulis, 5o. — 
magno apparatu facit ludos Roma- 
nos , xxxii , 7. — creatur consul , 
37. — proficiscitur in Galliam, 39. 
— vincit Insubres , 3o. — sedem 
vovit Sospitae Junoni , ib. — trinm- 
phat, XXXIII, a3. — Hamilcar ante 
ejus currum traductus, ib. — cen- 
sdr creatur, xxxrv, 44. — ludis Ro- 
manis, loca seuatoria secernit a po- 
pulo, ib. — lustrum condit, xxxv, 9. 

C. CoRKBLius Cethegiis , legatiis 
inAfricam,xxxiv, 6a. 

C. CoRKBLiUA Cethegus , cuni P. 
Lentulo Ciceronem interficiendum 
sibi sumit , cii , 83. — comprehen- 
sus cum aliis principibus conjura- 
tionis supplicio afficitur, 93-104. 

C. CoRHELius, Patavii sacerdos, 
operara quum daret augurio vidit 
*pugnam Pharsalicam, cxi, ^a. 

C. CoRHBLius, tribunus plebis, 
xcix , 38. — ejus in tribunatu actio- 
nes, 41*45 ; vid. et c, i. — maje- 
statis reus , a Gcerone defenditur, 
cii, i5. 

C. CoRn BLius Cinna , socius cou- 
jurationis contra Caesarem, cxvi,4a. 

Ck. CoRHBLius, legatus, xxxiii, 
35. 

C. vel fortasse Cir. Corkelius 
Scipio Hispallus, prsetor peregri- 
nus, urbe pellit Jovis Sabazii culto- 
res et Chaldseos, liv, 3o. m T. UVIUM ET 

Gw. CoRKELius Blasio , consul , 
triumphat de Sarsinatibus , xy, 4* 

— censor, 17 et xvi, 4^, — cousul 
itenini , xvn , 38. 

Cjt. Corii'Si.ius Blasio , praetor , 
xxxrv, 4^' — sortitur Siciliam , 43* 

Ck. Corkbuus Cossus, tribun. 
inilituni,consularI potestate,iv, 49« 

— iterum, 61. 

Ch. CoHirBLius Cossus , consui , 
IV, 54. — tribunus militum consu- 
lari potestate, 58. — iterum, v, 10. 

— Capenatem agrum vastat , 1 3. — 
frater P. Licinii Caivi, ibid. 

Cv. CoRiTBLius Dolabella rex sa- 
crcMiim inauguratur, xxvii, 36. — 
ejus mors , xl, 4^. 

Cx. CoRRELius Dolabella , sedilis 
curulis, pugilum et funambuiorum 
spectacula introducit in scenam , 
XLvi ,5. — consul , xLvii , i. 

Cir. CoRHBLius Doiabelia consul, 
LXXXIX, i4> 

Cir. GoRKBLius Dolabella, Satur- 
nini frater, in foro Olitorio inter- 
fectuSy L.iiix, 39. 

Cir. CoRiTBLii Galli ruina, cxxxv, 

5. — ab adulatoribus procurata, 6. 

Or.CoRirBLTUs Lentulus,tribunus 

militum , xxn , 49« — questor , ae- 

quo fere marte pugnat cum Han- 

nibale , xxv, 19. — aedilis curulis , 

XXIX, II. — creatur consul, xxx, 

4o. — ambit Africam provinciam , 

ibid. — eo consule , pax cum Car- 

thaginiensibus facta, 44* — ^i P^o- 

tionsuli imperium in Hispania esse 

plebs jubet , xxxi, 5o. — ex sena- 

tusconsulto ovans Urbem ingredi- 

tur , XXXIII ,37. 

Cir.CoRirBLiusLentulus, cousul, 
Li , 39. 
Ck. Cornblius Lcutulus, cousul, 

LXX, l5. 

Cir. CoRiTBLius Lentulus Clodia- 
nus, consul, ingenti clade vincitur 
aSpartaco, fugitivorum duce, xcvi. FREINSHEMIUM. qS 

1,3. — censor, quatuor et sexagiuta 
senatu movet, xcviir, sS; vid. et 
ciii) 43. 

Ck. CoRiTBLius Lentulus Marcel- 
linus , legatus Porapeii , in bello ad- 
versus piratas , xcix, 3i. — consul,' 
crv, 77. — ejus cum Pompeio cer- 
tauiina, cv, 3-6. 

Ch. CoRirELius L. F. Lentulus , 
consul, cxxxvi, 36. 

Ck. CoRirBr.ius Cn. F. Lentulus, 
augur, consul creatur, cxxxvi , 5^. 

Ch. CoRifBLius L. F. Cn. N. Sci- 
pio Asina, consul, xvii, 3. — ei cura 
fabricandse classis mandata , ib. — 
capitur ab hostibus, 4- — iterum 
consul , xviii , 38. 

Ck. Cornelius Mereuda creatur 
praetor, xxxiv, 42. — sortitur Sar- 
diniam, 43. 

Cir. CoRiTBLius Merula, legatus 
in decem, adres Asite componendas, 
XXXVII ,55. 

Cir. CoRHBLius Merula , legatus 
ad res ^gypti componendas, xlvi , 
33 ; XLViii ,33. 

Ck. CoiurELius Scip. Calvus, con- 
sul , XX, 5i. — cum classe et exer- 
citu adversus Hasdrubalem mittitur 
in Hispaniam, xxi, 33. — ibi pro- 
spere rem gerit, 60, 61; xxn, 19, 
31. — fratre adjuucto, communi 
deinde cum eo simul animo consi- 
lioque bellum administrat, 33. — 
utriusque res gestae, xxiii, 36-39, 
48, 49; XXIV, 4i, 43, 48, 49. 
— cum tertia parte veteris exerci- 
tus Gn. Scipio , Celtiberis adjunctis, 
cum Hasdrubale Barcino bellura 
gerit, XXV, 33. — eum deserunt 
GeUiberi, 33. — recedit, 35. — tu- 
mulum occupat , 36. — eum aggre- 
diuntur Pceni, ib. — occiditur ejus- 
que exercitus caeditur , ibid. — de 
ejus morte variae aucturum seulen- 
tiae • ibid. — ex ejus morte luctus 
Romae et in Hispania , ib. 96 INDEX RERUM 

Ck. Corkrlius Scipio , pontifex, 
XXXII, 7. 

Ck. Corkelius Scipio , prsetor, 
sortitnr Galliam , xli, 8. 

Cv. siye L. Cokkblius Scipio, 
Africani filius* ab Antiocho captus, 
XXXVII , 34 > a. — patri remissus , 
XXXVII ,37. — vix prsBturam , ope 
Cicereii competitoris , assequutus , 
sortitur jurlsdietionem inter pere- 
grinos , xli ,11. — senatu ejicitur 
a censoribus , 27. 

Cir. CoRKBLius Scipio Hispallus, 
prsetor, sortitur jurisdictionem inter 
peregrinos , xl, 44« — consul , xli, 
14. — non perlitat , i5. — in magi* 
stratu moritur, iG. 

Ck. Cobkelius Scipio Hispallus, 
qusestor, xLix, i5. 

Faust. Cobkelius Sulia , dicta- 
toris Sullse filius , lxxxvui , 3a. — 
ludos in honorem patris edit , ciii , 
64. — Macedoniam servat Pompeia- 
nis, oxi, 4*' — pos* Pharsalicam 
pugnam recipit se ad Catonem, cxii, 
56. — interficitur a Csesarianis, jus- 
su , ut probabile est , Csesaris, cxiv, 
63. 

L. CoBHBLius legatus, xxxiii, 3^. 

L. CoRKELius Balbus, Hispaniae 
originis, consul sufficitur Domitio , 
cxxvii , 3i. — moriens, pop. Rom. 
q^inos vicenos denarios viritim le- 
gavit , ibid. — ejus triumphus de 
Garamantibus , cxxxvi, 35. — pri- 
mus triumphat, qui Romanus uatus 
non esset , ibid. 

L. CoBKBLTUs Caudinus, aedllis 
cul*ulis, XXVII, 31. 

L. CoRKBLius Dolabella duumvir 
navalis , xl, 4» ; xli , i. — conten* 
tio ejus cum Servilio pontifice ma- 

ximo,xL, 43» 

L. CoRNELius Dolabella prospere 
cum Lusitanis pugnat, lxix , 48. — 
de iis triumphat, lxx, 3. 

L. CoRKELius Cinna^ designatus ET NOMINUM 

consul, Lxxvii, 47. — exsecratio- 
nibus se adstringit, nihil factaruiii 
contra Sullam, ibid. — co|i8u)atQ 
inito, novis rebus studet , Lxxvni , 
39. — ejus in Sullam criminationes, 
3o-3i. — per vim seditiosas leges 
fert, Lxxix, i. — unde tumultus, 
quo Cinnani vincuntur, a, 3. — ad 
Cinnam transit Sertorius, 4. — Gn- 
nsB abrogatur cousulatus, 5. — ejus 
oratio Capuse habita , 6. — Appii 
Claudii exercitum in potestatem re- 
digit, urbique bellum infert ,7. — 
Latini, aliique populi excitantor ab 
eo, ai et sequent. — deliberat an 
Marium recipiat, 18. — eum reci- 
pit ,45. — oppugnat urbem,' 46. — 
in potestatem redigit Ariininu|n,47. 
— in urbem intromissus repellitur, 
Lxxx , 4. — insidiis petit Cn. Pom- 
peium, ibid. 5. — sub ipsis moeni- 
bus castra ponit ,33. — Cinna et 
Marius in urbem venire rogantur , 
34. — deliberat cum suis, quemad- 
modum victoria utendum sit , a8 et 
seqq. — multos insignes viros occidi 
jubet, 38-45. — se et Marium 
consules renuntiat , 46. — se ter- 
tium cos. facit , lxxxii , 60. — ejus 
impotens tyrannis multos princi- 
pum virorum ad Sullam se recipere 
cogit , ibid. — se parat adversus 
SuUam, Lxxxiii, i3. — sequartum 
consulem reficit, 14. — a centurione 
occiditur, i5. 

L. CoRKBLius Cinna, praetor, in- 
vehitur in Csesarem, cxvi ,64. — 
ejus'periculum, 68. 

L. CoRKELius L. F. consul, 
LX , 3. 

L. CoRKBLius Lentulus, consul 
in Lucaniam irruit, xiv, 37. — 
triumphat, 35. 

L. CoRKELius Lentulus , consnl , 
Samnitibus, si qua se rooverent, op- 
positus , viii ,33. — dicit comitio- 
rum causa dictatorem in castris, 33. IN T. LIVIUM ET 

suadet ad Caiidiaiii, ut a Pontio di- 
ctiB leges accipiaiitur» ix, 4* 

L. GoRirBLius Lentalus , cos. in 
Lucaniam irrait , xiv, 37. — trium- 
phaty 34 > 

L. GoRVELius Lentulus, consul, 
XX, 7. — censor, la. — pontifex 
maximns, [mpulum consulendum 
censet de were sacro, xxii, 10. — 
moritur, xxY, a. 

L. CoBjrsLiusLentuluSydecemvir 
sacrorum creatur, xxv, 5. — prsetor 
sorBtur Sardiniam, 41. — legatus , 
XXVII , i4- — moritur, xlii , 10. 

L. CoRsSLius Lentulus , Scipio- 
nis in Hispania successor , xxviii , 
38. — cjus res gestae, xxix, a , 3. — 
asdilis curolis absens preatur, ab- 
sens gerit honorem , 11. — ei pro- 
rogatur impeiium in Hispauia, 
i3. — ex Hispania redux, petit 
triumphum , xxxi , ao. — ex SCto 
ovansUrbemingreditur, ib.~-crea- 
tur consiil , 49 ; xxxii, 7, 8, 9. 

L. CoRirELins Lentulus Romam 
mittitur,nantius victorise de Perseo, 
XLFV, 45; XLV, I. — sedilis curulis, 
XLvi, 18. — et consul, xlvii, aa. — 
damnatus repetundarum , 27. — 
censor, li, 38. — Lupps illi fuit co- 
gnomen , xlvii, aa ; li, 38. 

L. CoRiTELins P. F. Lentulus , 
cos. Gix, 39. — ob adventum Csesa- 
ris ex urbe profugit, 55. — cum victo 
Pompeio fugit, cxii, 8. — Pelusiiin 
cnstodia necatur a Ptolemaeo, 19. 

L. CoRHBLius Maluginensis, con* 
sol , iii , 32. — ejus res gestse, ibid. 
et 33, 34* — tuetur causam deceinvi- 
rorum in quibas frater ipsi erat, 40. 

L. CoRNBLius Merula, prsetor, 
xxxii ,7. — sortitur jurisdictionem 
orbanam, 8 , 36. — triumvir co- 
lonisB deducendse, xxxrv, 4^« — 
consul , 54* ' — inducit exercitum in 
Boiorum agrum, xxxv, 4* — 60s vin- 
cit prselio, 5. — postulat suppli- 

Js.ll, Pars a. — Index Lir. FREINSHEMIUM. 97 

cationem et triumphum , 8. — nihil 
impetrat, ibid. 

,L. CoRirELrDsMerala,flamendia- 
lis, suf&citur consul in locum Ciiii> 
n«, Lxxix, 5. — abdicat consulatum, 
Lxxx, 33. — reus factus,in ipsoJoTis 
sacrario incidit venas, 44. 

L. CoRVBLius Scipio , interrex , 
VII , 31. — consul , 33. 

L. CoRiTBLnjs Scipio , consul , et 
ejus res gestse , x , 11. — propraetor, 

X, 35, 36. 

L. CoRiiELius , L. F. Cn. N. Sci- 
pio, consul, XVII, 13. — ejus res 
gestsB in Corsica et Sardinia, 16, so, 
31. — triumphat ,31. — censuram 
gerit ,37. 

L. CoRRBLius Scipio, frater P. 
Cornelii Scipionis , oppugnat et ca- 
pit opulentissimam urbem Orin^in, 
xxviii , 3. — nuntius receptse Hispa- 
nise Romam a fratre mittitur, 4t 
1 7 ; XXX , 38. — creatur prsetor , 
xxxrv, 54. — sortitur Siciliam , 55. 

— consul , XXXVI , 45. — ei Grsecia 
decreta, xxxvii , i. — paludatus ab 
urbe proficiscitur, 4> — ci nomina 
dant ad quinque miiJia voluntario* 
rum , ibid. — accipit exercitum M\ 
Acilii Glabrionis ,7. — ei per Ma- 
cedoniam etThraciam eunti, omnia 
parat Philippus , ib. — trajicit Hel- 
lespontum , 33. — sacrificat Ilii Mi- 
nervse, 37. — pergit ad Antiochum, 
38. — ejus acies, 39. — fundit et 
fugat Antiochnm , 43. — capit ejus 
castra , ib. — pacem dat Antiocho, 
45. — vult se appellari Asiaticum, 
58. — triurophat, 59. — dissuadet 
legem de pecunia regis Autiochi, 
xxxviii , 54. — damnatur pecula- 
tus ,55. — ejus statua extra portam 
Capenam , 56. — jubetur in carce- 
rem duci , 58. — defenditur a Na- 
sica, ibid. — liberatur a Graccho, 
60. — petit censuram , xxxix , 4o« 

— ei ademptus equus, 44« 98 INDEX RERUM 

L. G>RirKLius Scipio, Africani B' 
lius; V. Cn. s. L. Cornelias Scipio. 
L. CoRRBiJus Scipio y qusstor , 
obviam mittitur Prusiae , xlv, 44- 

L. CoRHBLins Scipio, cos. se« 
iiatusconsultum de dimittendis exer- 
citibus facit , lxxxit, 9. — cum eo 
de pace colloqui cupit SuUa, lxxxv, 
3. — ejus exercitus corrumpitur a 
SuUa, lo. — cum filio coniprehen- 
ditur in tabernaculo, ib. — dimit- 
tuntur a SuUa ,11. — iterum copias 
comparat, ib. — quse ad Pompeium 
transeunt, 16. — proscribitur a Sul- 
la, Lxxxviii, ai. 

L. CoRHBLius SuUa, C. Marii 
cos. qusstor, egregium et numero- 
sum equitatum in Numidiam addu- 
cit, Lxvi , aS. — fortis ab eo in praj- 
liis opera navata , a4- ^9- — eum 
inter et Boccbum de beUo compo- 
nendo , deque tradendo Jugurtba 
tractatum, 3o-35, et 46 -5a. — 
Bocchus tradit Jugurtham SuUsb 
cum jactura Marii gloriae, 53 , 54. 
— atque inde semina discordiarum 
SuUam inter et Marium, 55. — ejus 
res sub Mario gestsB adversus Ger- 
manicas gentes, lxvii, 48- — res 
contra Cimbros bene gestae sub Ca- 
tulo, Lxviii ,55. — prsBtor centum 
leonam jubatorum pugnam in circo 
• dat , Lxx , 35. — ejus prsetura non 
optimis artibus parata, ibid. et 36. 

— duces Tigranis Cappadocia ex- 
peUit, 5o. — ad eum primum ex 

. Romanis legati Parthorum veniunt, 
ibid. — judicium physiognomicum 
de SuUa, 5i. — victoria aurea cum 
imagine SuU» et Bocchi, a Boccho 
Romam missa , causa simultatis in- 
ter Marium et SuUam, lxxi , 29. 

— legatus beUo Marsico, lxxii, 10. 

— caedit fugieutes Marsos , lxxiii , 
61, 6a. — expugnat et delet Stabias, 
Lxxiv, 39. — ejus contra Cluentium 
res ge&t«0 , lxxv, 3. — oratio ad mi- ET NOMINUM 

lites, 4« — victoria, i3, 14. — aMa 
ejus victoria, 16. — donatur corona 
obsidionaU, 17. — recipit Hirpinos, 
a3, a4, a5. — ad eum Hirpinorum 
oratio , i6-35. — responsum SuUib, 
36. — ejus stratagema, 3y. — vincit 
Samnites , 38. — Bovianum capit , 
39. — consul creatur, 39, 5a. — ei 
provinciam Asiam deceiliit senatus, 
Lxxvii , I . — adimit Sulpicius et iu 
Marium transfert , ibid. et a , 9-1 a . 

— SullsB oratio ad miUtes^ i3. — 
ducit ad urbem , i5. — Marias oc- 
cidit ainicos SaUas, 17. — adSuUam 
senatus legati, 18. — SuUae somnium, 
19. — ad legatorum orationem fal- 
lax responsum , 33. — pugnat iii 
urbe contra Marium et Sulpicium, 
eosque vincit, ibid. et a4. — mi'- 
nuit potestatem popuU, a5. — sena- 
tura , aUectis equitibus , replet , ib. 

— duodecim ex ejus inimicis a se- 
natu hostes judicantor, ibid. — or- 
dinat rempubUcam , 4^> — coraitia 
habet ,46. — consulem L. Cinnam 
desiguari patitur, 47« — ejus adver- 
-sarii moliuntur res novas, 48. — eum 

Cinna accusandum curat , lxxviii, 
39. — criminationes in SuUam , 3o, 
3a. — defeusio pro SuUa , 33, 37. 

— proficiscitur in Asiam , 37. — eo 
absente Cinna et Marius urbem in- 
trant caedibusque replent, lxxx, a5, 
39- 4a. — SuUae uxor effugit peri- 
culum , 43. — in Atticam adversus 
Archelaum proficiscitur, lxxxi, i. 

— ad eum deficiunt Thebani, 2. — 
vincit copias Mithridatis, 5. — op- 
pugnat Pirseeum , 6. — sacros Gre- 
ciae thesauros spoUat , et in ea re fa- 
cetiis ludit , 8. — nititur occupare 
Athenas , 10. — ejus cum Archelao 
prseUum, i4> — castra ad Eleusinem 
movet, i5. — Athenas circummu- 
nit, a4« — Piraeeum acriter oppugnat, 
resistentibus strenue regiis, a5, a6. 

— aiia oppugnatio itidem irrita, 27. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 99 .—- Aristio familiares aliquot de pace 
ad SuUam mittit ,29. — Sull» re- 
spoDsum, 43' — expugnat Athenas, 
sed exoratus urbi parcit , 44' ^6. — 
oppidanis libertatem concedit , 47- 
«-^xpugnat et Pirseeum , 5o , 5a. — 
in Boeotiam contendit , i.xxxii , i , 
a. — ad eum yenit Hortensius , 3. 
— intra valium suos continet, 5. — 
eosque ad poscendam pugnam adi- 
git , 6. — ejus stratagema, 8. — se- 
quitur Archelaum , 9. — ejus insi- 
guis victoria ad Chseroneam,, 10-18. 

— Elatienses remunerat et Theba- 
nos pnnit, 19. — profectus Athenas, 
Aristionem ejusque satellites puuit , 
31. — quod Flacco consuli bellum 
Mithridaticumdecretum fuerat, Sul- 
lain Thessaliam ducit, a5. — re- 
versns ad obviam eundum novis a 
Mithridate missis exercitibus, rur- 
sum egregie vincit ad Orchomenum, 
36- 34- — in ea pugna strenuum 
ejus factum , 3o. — Mithridates Ar- 
chelaum tractare de pace jubet cum 
Sulla, 5o. — SullsB responsum, 5a. 

— pacis conditiones, 56. — vincit 
Thraces, Lxxxm, 8. — plures cla- 
ros viros ad eum fugere cogit ssevi- 
tia Cinnse et Carbonis coss. 9. — 
literas mittit ad senatum , 10. — 
adversus eum se parant coosules, 
13. — comiter tractat Archelaum , 
morbo decumbentem, 17. — Mithri- 
datis legatis aspere respondet, 18. 

— ab Airchelao placatur, 19. — ejus 
colloquium cum Mithridate, ib. 30, 
3o. — adversus Fimbriam movet, 
3o. — ei percussorem subornat Fim- 
bria, 33. — post mortem Fimbrise, 
rttcipit ejus copias , 35. — Ilium in- 
staurat, 36. — militarem discipli- 
nam corrumpit , Zy. — Asiaticos 
principes graviier increpat ,38, — 
iisque mulctam imponit, 4i* — n&'- 
vigat Athenas , 43- — tentatur do- 
lore pedum j 46. — ejus mandata ad senatum et conditiones propo- 
sit», Lxxxiv, 1-3. — Carbonianorum 
erga Sullam iniquitas , 3. — a quibus 
bellum adversus SuUam senatus de- 
cernere cogitur, 4. — ad eum quum. 
Dyrrachii esset, satyrus adducitur, 
13. — suos jurejurando adstringit , 
39. — ejus ad milites oratio, 3o. — 
SuIIa in Italiam trajicit, i.xxxv, i. 

— ad eum Q. Metellus venit cum 
copiis, ib. — legati SuIIsb a Norbano 
violantur, 3. — SuUa vincit Nor- 
banum , 3. — ab eo increpitus M. 
Crassus , 7. — de pace cupit coUo- 
qui cum Scipione ,8. — ab eo cor- 
rumpitur exercitus Scipionis, 10. — 
ad eum venit Pompeius adolescens, 
16. — nobilitas ad SuUam venit, 
33. T— ejus fiducia, lxxxvi, 4. — in 
Volsois Setiam capit, lxxxvii, i. — 
eum provocat Marius junior , ib. et 
3. — vincit Marium , 3. — obsidet 
PrsBueste, 7. — Romam venit, 10. 

— ejus oratio, 11. — contra Car- 
bonem movet, 17. — praelio ancipiti 
dimicat, 18. — adversus Samnites 
Romam invasuros cum Carboniani 
exercitus reliquiis accurrit, lxxxviii, 
4-7« — et miUti ac fortuns confisus 
praelium committit, 8-13. — ejus 
periculum , i3. — et post ancipitem 
pugnam victoria, 14, i5. — post 
victoriam mutat mores ,16. — ejus 
immanis crudelitas, ibid. — etiam 
in deditos, 17. — vox ejus trucu- 
lentissima, 18. — proscriptio Sul- 
lana, et ingens etiam per Italiam ab 
eo csBsorum numerus, 31. 33. — 
Felicis cognomen assumit, 33.— ve- 
nitPra^neste, 33. — ibique ad millia 
duodecim deditorum interficit, 34. 

— civitates integras mulctat et pu- 
nit , 35. — de eo interficiendo co- 
gitat Cato puer, 36. — creatur di- 
ctator perpetuus , lxxxix, 8. — leges 
multas fert novas, aUas antiquat, 9. 

— minuit tribuniciam potestatem , loo INDEX RERUM 

tJ.-r- ftupplet senatum, eicpie judi- 
cia fribuit, ibid. — proscriptorum 
lil>eris jus honorum petendorum au- 
fert, la. — Q. Lucretium occidi 
jubet, i3. — atrox ejus fabula, 14. 

— triumphat de Mithridate, i5. — 
triumphi hujus {^ompa , ibid. — re- 
vocat Pompeium ex Africa, aa. — 
secnndum cos. creatur, a4. — ho- 
noris causa Pompeio occurrit , a6. 

— et trlumphum aegre sed concedit 
tamen, 26-29. — decem millia ser- 
Torum roanumittit, 34* — colonise 
militares ab eo deductse, ib. — Ita» 
liam , et reges quoque , exterasque 
nationes Tezat, 35. — Sulla priyatus 
ex dictatore, 3y, — de hac re dictum 
CaBsaris, 3^. — ei couTiciatur ado- 
lescens , 4o* — ^}^^ vox de Lepido, 
43. — morbqs ejus pedicularis , xc, 
I. — rerum suarum commentariis 
immoritur, 3,4- — exsequiaB, 5. — 
ct pompa funebris, 6. — SuUa cur 
voluerit cremari ? 8. 

M. CoRHEuus Cethegus , in L. 
Cornelii Lentuli pontificis maximi 
locum pontifex creatur,xxT, 2. — 
habet comitia pontifici maximo cre- 
ando, 5. — prsetor sortitur Apuliam, 
41. — Sicilise res administrat, xxti, 
21. — censor creatur, quum non- 
dum consul fuisset, xxtii, ii. — 
lustrum condit , 36. — creatur con- 
sul, xxix, II. — ei Etruria pro- 
Tincia obvenit, i3. — continet Etru- 
riam in officio, 36. — proconsul 
Magonem Tincit, xxx, 18. — mo- 
ritnr, xxxiii, 42' 

M. CoiurEi.njs C. F. C. N. Cerhe- 
gus, legatus, xmii, i. — triumvir 
colonis Aquileiam deducendis , 17. 

— cos. xLTi , 4o« — exsiccat palu- 
des Pomptinas, 44* 

M. CoRHELius Cossus cos. crca- 
tur, iT, 5i. 

M. CoRNELius Maluginensis, de- 
cemvir, iii,35, 4©» 4^' ET NOMINUM 

M. CoRiTELius Maluginensis, cos. iT, 21. M. CoRirELius Maluginensis, suf- 
fectus in locum demortui censoris, 
T, 3i; IX, 34 — tribunus militum 
consulari potestate, rf, 36. — ite- 
rum, 43. 

M. CoRHELius Scipio Mahiginen- 
sis creatur prsetor, xlt, 14. — sor- 
titus Hispaniam ulteriorem, proTin- 
ciam ejurat, i5. — notatur a censo- 
ribus, 27. 

M. CoRNELius Mammula legatus, 

XLII, 6. 

P. CoRKELTUS, tribunus militum 
consulari potcstate, ti, i. — ite^ rum, II. P. CoRNELius , orsB maritimse pr«- 
fectus,ix, 38. 

P. CoRKELivs , tribunus plebis , 
CTni, 35. 

P. CoRRELius Arvina cos.creatur, 
IX, 42. — censor lustrum condit, x, 
47. — consul iterum, xi, 28. 

P.CoRHELiusAsina; vid. P.Cor- 
nelius Scipio Asina. 

P. CoRNELius Blasio , legatus , 

XLIII, 7; XLT, i3. 

P. CoRiTELius Calussa , pontifex 
maximus creatus , quum sella curuli 
iiondum sedisset , xxt, 5. 

P. CoRNELius Caudinus, a Sci- 
pibne C. Lselio et M. Sempronio, de 
medio adjicitur, xxti, 48. 

P. CoRKELius Cethegusy sedilis 
cuiulis , XXXIX , 7. — creatur praetor, 
3a. — utranique in urbe jurisdtctio- 
nem habet, 38 et 39. — creatur cos. 
et Ligures provinciam sortitur, xl, 
18. — exercitum in Ligures Apua- 
nos inducit, 3^. — nullo bello gesto 
triumphat, 38. — decemvir agro di* 
vidundo, xlii, 4* 

P. CoRNELius Cethegus Marianae 
factionis, a senatu hostis judicatnr, 
LxxTii, 27. 

P. CoRNELii Cethegi opera,I^ucul- IN T. LIVIUM ET 

his Ciliciam coasequitur, xciii, i6. 

P. CoRirEi.icj8 CossuSy tribunus 

militum consularipotestate, iv, 49. 

— iterum , 56. — dictator, 5y. — 
vincit Volscos, castellumqae ad ia- 
cum Fucinum expugnat, ibid. — 
abdicat se magistratu , ibid. — ter- 
tium tribiinns militum consulari 
potestate, 58. 

. P. CoRNELius Cossus , tribuuus 
militum consulari potestate, v , 24* 

— depopulatur Faliscura agrum , 
ibid. 

P. CoBilELius Dolabella, consul, 
contendit ad fines Gallorum Seno- 
num, XII , I , ai. — profligat Senones, 
eorumque agrum vastat, ib. — delet 
nationem Senonum, 4* — legatus 
mittitur ad Pyrrhum , captivorum 
redimendorum causa, xiii, 14. 

P. CoBNELius Dolabella accusat 
Ap. Claudium majestatis, cviii, 44* 

— a Caesare plwficitur inari Adria- 
tico, cx, 7. — res male ab eo gests 
in Illyrico, 5i. — tribunus plebis, 
Riagnas turbas excitat, cxiii, 28. — 
ab Antonio pellitur foro, 87. — Do- 
labells ignoscit Csesar, Sg. — eum 
Caesar consulem sibi sufficiendum 
designat, cxvi, 19. — post mortem 
C%saris,Dolabella fasces consulares 
Gorripit, Q3. — adjungit se Cassio et 
Bruto, 65. — anxietas ejus de reti- 
nendo consulatu , 78. — ab Antonio 
coUega agnoscitur, 84. — tumultuan- 
tem plebem acerrimis suppliciis re- 
primit , 1 15. — ei provincia Syria a 
poptilo datur, bellumquePartbicum 
mandatur, cxvii ,10. — pactus cum 
Antonio de occupanda dominatione 
proficiscitur in provinciam , cxix , 
i. — Trebonio se amicissimura os- 
teudit, a. — mox eum perfide reda- 
ctum in potestatem foede lacerat et 
occidit, 3, 4* — occupat Asiam, et 
hostis a senatu judicatur, 5. — quod 
decretum ,. rogatione ad populum FREINSHEMIUM. loi 

lata , irritum facit Octavianus , cxx, 
3. — contra eum,ducit Cassius, cxxi, 
1 1. -^ prsBlium nai^le ,14. — Dola- 
bellse favet Cleopatra, i5. — aliud 
prselium navale, quo res DolabeUfe 
pessumdantur , ao, ai. — ejus ex* 
itus, ai. 

P. CoBBELius Lentulus, praetor, 
xxiv , 9. — Siciliam sortitnr, 10 ; 
XXV, 6. 

P. CoBNELius Lentulus piaetor 
creatur , xxix , 38. — sortitur Sar- 
diniam, xxx, i. — inde naves cuHl 
commeatu transmittit in Africam , 
a3, 36. 

P. CoBNELius Lentulus , legatus 
iuGrsBciam, xlii, 37, 47* 

P. CoBHELius Lentulus, illustris 
juvenis, cum P. Licinio consule, 
tribuuus mihtum, in Macedoniam 
proficiscitur, xlii, 49» — sedilis cu- 
rulis, xLiv,. 18. — legatus a Paullo 
i£milio ad Persea, xlv, 4« — cos. 
XLvi, 29. 

P. CoRiTELius Lentulus, princeps 
senatus , grave vulnus accipit in 
pugnara adversus M. Fulvium in 
Aventino, lxi , 37. 

P. CoBKELius Lentulus a Mario 
necatur, lxxx, 39. 

P.' CoBifELius Lentulus consu! , 
cur Sura appellatus,xcvi , 38. — 
raovetur senatu, xcviii, a8. — prae- 
tor iterum , ordinis senatorii recu- 
perandi causa, cii, ^3. — ejus mo- 
litiones contra rempublicara , in 
CatiUnaria conjuratione , et dignus ~ 
furore exitus, 88, 104. 

P. CoBKELius Lentulus Spinther 
interceditS. C. quod in gratiara Cre- 
tensium fiebat , xcviii , 8a. 

P. CoBBELius Spinther, ajdilis 
curulis, magnificos ludos edit, cii, 

46 praetor , ludis Apollinaribus ,/ 

theatralia vela primus ex carbaso 
ducit, ciii, 64. — consul designatus, 
senteiitiam dicit.de reditu Cicero- loa INDEX RERUM ET NOMINUM nis, civ, 44* — coD^ul rem perficit, 
49. — ei ex consulatu provincia eve- 
nit Gilicia cum Cypro, 77. — Ptole- 
msei reducendi curam et negotium 
ambit , ib. et seqq. — a CsBsare iuco' 
lumitatem impetrat, cix, 65. — cum 
Metello Scipione et Domitio, de 
pontificatu maximo , quod sacerdo- 
tium Csesar gerebat, acerrimecon- 
tendit, cxi, 58. — cum Pompeio 
fugit, 0x11,7-9. 

P. CoRNELius, P. F. Lentulus 
Spinther, post roortem Csesaris , ad- 
jungit se ejus percussoribus , cxti , 
62. 

P. CoBNBuus, P. F. Leiitulus, 
consul, cxxxvi, 36. 

P. CoRKSLius Maluginensis, trib. 
militum consulari potestate, iv, 61; 
V, 16. 

P. CoRiisi.ins Mammula, prsetor, 
sortitur Siciliam , xl, 35. 

P. CoRKSUUs Merenda, caudida- 
tus consulatus , xxii ,35. 

P. CoRKBLius Rufinus, dictator 
vitio creatus, abdicat se magistratu, 

VIII, 17. 

P. CoRNELius Rufinus, consul , 
XI , 19. — ingentibus cladibus com- 
pellit Samnites ad petendam pacem, 
ib. — fit secundum consul, Fabricio 
sufTragante , xiii , 5a . — super ea re 
dictum Fabricii , ib. — ?astat Luca- 
nos et Bruttios , xiv ,5. — occupat 
Crotonem , licet primum repulsus , 
6. — temeritatem corrigit consilio , 
ib. — ejus stratagema ,7. — conje- 
ctura de ejus triumpho ,11. — et de 
dictatura, a6. — motus a censoribus 
senatu , 33. — isque casus posteris 
quoque ejus damno fuit , ibid. 

P. CoRHELius Scapula consul 
creatur, viii , aa. 

P. CoRNELius Scipio a dictatore 
Camillo magister equitum dicitur, 
Y, 19. — tribunus militum consulari 
potestate creatnr , 34. — interrex creatur , 3 1 . — interrex iterum, vi, i . 

P. CoRHBLius Scipio, primus «di- 
lis curuiis , vii , i. — magister equi- 
tum , a4. 

P. CoRirELius Scipio, dictator, 
IX, 44. 

P. CoRKELius Scipio Asina , cos. 
XX, 56. — interrex, xxii, 34- — orone» 
duces exercitusque tota ex Italia ad 
urbis prsesidium revocandos censet, 
XXVI, 8. 

P. CORHELIUS Scipio , COS. XXI , 

6, 17. — venit Massiiiam, a6.— cnm 
Hannibale congredi in Gallia cu- 
piens , eum assequi non potest, 32. 

— repetit Genuam , ibid. — festinat 
ad Padum , 39. — roovet castra ad 
Ticinum amnem , ib. — ejus ad mi- 
lites adhortatio , 40. ^ vukieratur 
in pugna equestri ad Ticinum, 46. 

— recedit ultra Padum , 47. — eum 
sequitur Hannibal, ib. — recedit ad 
Trebiam , 48. — dissentit a collega, 
pugnare cupiente, 5a , 53. — classe 
advehitur iu Hispaniam, xxn, aa. 
fratri conjungitur, ib. vid. Cn. Cor- 
nelius Scipio Calvus. — duas partes 
exercitus adversus Magonem ducit, 
XXV, 33. — lancea trajiciturpugnans, 
34 — ejus mors non magis Romae , 
quam in Hispania defleta, 36. 

P. CoiufELius P. F. Scipiopatrem 
in pugna ad Ticinum prsesenti pe- 
ricuio eripit, xxi, 46. — in pugna 
ad Cannas tribunus militum de le- 
gione secunda , xxii , 53. — conjura- 
tionem aliquot nobilium adolescen- 
tium de deserenda Italia disturbat , 
ib. — ab anno setatis XVII honores 
capit , xxxviii , 5i. — ante annos fit 
sedilis curulis , xxv, a. — qnatuor et 
viginti annos natus creatur a populo 
proconsul in Hispaniam, xxvi, 18. 

— eju.s artes ad paranda sibi multi- 
tudinis pbsequia , 19. — tnilites ad- 
hortatur, 41. — uno die Carchagi- 
nem novam capit , 43~46. — bene m T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. io5 Kabet obsides Hispanos, 49- — spon- 

samAllttcii servatysponsoque reddit, 

5o. — res egregie gerit in Hispania, 

xxviiy 17, 18. — reginm nomen, sibi 

ab Hispanis ^eiatum abnuityig . — no- 

yx ejus in HispaniavictoriaByXxyiii, 

1-4 9 13- 16. — pellit Hispania Car- 

thaginienses , ibid. — ad Syphacem 

cum quinqueremibus duabus traji- 

cit, 1 7. — eodem lecto apud Sypha- 

cem cum Hasdrubale accumbens 

cceuat, 18. — Hasdrubalis de eo ju- 

dicium, ib. — foidere cum Syphace 

icto , redit in Hispaniam , ibid. — 

sumit poenas de Iliiturgitanis , Ca- 

stulonensibus , Astapensibus , 19, 

a3. — dum gravi morbo implicitus 

decurobit, seditio in castris ad Su- 

cronem oritur , quam sanguine tri- 

ginta quinque maxime noxiorum 

expiat et placat, a4 - a9> — Man- 

(lonium et Indibilem rebellantes 

vincit, 32-34. — Masinissam se- 

ciun congressum sibi et populo Ro- 

mano conciliat, 35. — Romam redit 

et tentata magis spe triumphi,quam 

petita pertinaciter, consul creatur , 

38. — Africa ei provincia destinatur, 

ib. — super ea re ejus et Fabii con- 

trarisB orationes, 4<^'44' — inSici- 

liam proficiscitur , 46. — trecentos 

juvenes Romanos deligit, quos Sicu- 

lorum totidem armis et equis ornat, 

XXIX, I. — res Siciiiae componit, ib. 

— Locros advehitur, atque ibi Q. 
Pleminium legatum relinquit, 7, 8. 

— hinc crimiua in Scipionem, 19. 
-T rebus, non verbis , se purgat, aa. 
-- profectio ejus in Africam , a4 > 
27. — ejus res gestae , a8, 29 ; 33 , 
35. — victoriae de Syphace et Has- 
drubale, xxx, 3-9. — oratio ejus 
ad Masinissam de Sophonisba , i4« 

— cum Hannibale in coUoquium 
congreditur, 29- 3i . — vincit Han- 
nibalem, 32-35. — Carthaginem 
petit , 36. — legati ad eum Cartha- ginienses, ibid. — conditiones pacis> 
a Scipione dictas, 37. — jubetur a 
populo pacem dare Carthaginiensi- 
sibus, 4^* — cur uon exitio Cartha- 
ginis bellum finierit, 44* — Romam 
redit, triumpbat et Africani cogno- 
men adsciscit, 45. — creatur censor, 
XXXII , 7. — pi|rum ex dignitate po- 
puli Romani esse ducit, Hannibalem 
pervicaci odio perscqui , xxxiii, 47. 
— consul iterum, xxxiv, 4«. — prin- 
ceps senatus iterum lectus , 44- — 
legatus mittitur in Africam,62. — 
ejus cum Hannibale colloquium , 
XXXV, 14. — se legatum cum fra- 
tre in Graeciam iturum pollicetur , 
xxxvii ,1. — fomiccm in Capitolio, 
cum signis septem auratis, duobus 
equis , et marmorea duo labra ante 
fornicem ponit, 3. — ejus ad Pru- 
Kiam, Bithynise regem , literas, qui- 
bus eum ad consiiia pacis revocat , 
25. — Scipio, quia Salius erat , dis- 
junctus ab exercitu, 33. — ejusfilius 
apud Antiochum captivus, 34« — 
Africani animum tentat legatus An- 
tiochi , 36. — responsum egregium 
Africani , ib. — ejus filium remittit 
Autiocbus, 37. — respondet legatis 
Antiochi, iisque praescribit condi- 
tiones pacis, 45. — princeps in se* 
uatu tertium legitur , xxxviii , 28 ; 
XXXIX, 52. — accusatur a tribunis 
plebis , xxxviii , 5o. — se defeudit 
sola commemoratione rerum gesta- 
rum , ibid. — populum ab tribunis 
abducit secum in CapitoUum , ad 
gratias Diis agendas pro egregie a 
se gesta republica, 5i. — in Liter- 
ninum concedit ,52. — citatus ab- 
sens non adest , ibid. — Gracchi , 
tribuni plebis , decretum in gratiam 
Scipionis, ibid. — Africani laudes, 
5% — mors, 54- — de eo obscura 
historia , 56. — ejus statua extra 
portam Capenam,ibid. — stirpe di- 
\ina satus credebatur, xxvi » 19.^ io4 INDEX RERUM ET Nt)MINUM XXXVIII, S8. — quo'aniio mortuus? 
XXXIX y 5 a. 

P. CoaifKi'iu$ Scipio, filius Afri- 
cani , augur cooptatur in locum Al- 
bini , XL , 4 3* — pater adoptivus 
Africani minoris , xxxvii , 34 > 3 ; 
xLiv, 44 ; xLv, 4«. 

P. CoHHSLiu» Scipio, Africanus , 
aiiuB naturalis L. PauUi, adoptione 
prioris Africani nepos, septimum 
decimum annum agens, in pugua, 
qua Perseus yictus est , effuse sequi- 
tur ho^te8,xLiv, 44 » xlv, 4o. — ejus 
liberalitas , xlvi, 43, 44- — oratione 
arguit juventutem Romanam mili- 
tiam detrectantem, xlviii, i5, i6. 
ejus certaraen singulare cum Inter- 
catiensi, 3a. — primus in murum 
ascendit, aS. — iu castra Masinis- 
sae venit, Sa. — spectat ex edito loco 
prselium inter Masinissam et Car- 
thaginienses ,33. — ejus contra 
Poenos virtus et gloria , xLix , 4^-55 . 
— arcessitur a Masinissa moriente, 
JL, i5. — inter Masinissse liberos 
h^reditatem dividit, i8. — Gulussam 
cum equitibus Numidis ad exerci- 
tum adducit , il, 9. — ejus et Pha- 
rosBSB colloquium , so. — ejus fide 
accepta Phamseas ad Romauos tran- 
sit, ai , 33. — commeatum expedit 
exercitui, '^3. — magna cum laude 
Romam dimittitur, a4- — xdilitatem 
petens, consulatui a plerisque desti- 
natur, 35. — et, frustra repugnanti- 
bus muUis , coiisul creatur , 36. -^ 
in Africam venit,Li, i. — adveniens 
Manciuum proconsulem prssenti 
periculo eripit, 3, 4» — ei corruptus 
exercitus traditur , 5. — ejus ad mi- 
lites concio, 6. — partem Carthagi- 
uis Megara capit , 8. — ejus opera 
ad oppugnandam Carthaginem, 11. 
— incredibiliopere portum obstruit, 
14. — fugam suorum sistit, 19. — 
Nepherim aggreditur , ai. — castra 
Pcenorum expugnat , 33. — Nephe- rim capit, a3. — CarthagiDem pre- 
ter Byrsam , 40. — Byrsam (^pu- 
gnat, 41 • — ct capit,45. — Cartha- 
ginis excidio illacrimatnr , 4^. — 
Siculis ornamenta sua , quse Caitha- 
ginem fuerant translata, restituit, 
49. — ejus abstinentia in tands ma- 
nubiis, 5i. — 6e sententia deoem 
legatorum, capta Caithagine, res 
ordinat, 55. — ejus de Carthagine 
triumphus, lii, i3. — ejusdem le- 
gatio in iEgyptum, liii, 18.' — ho- 
nores a rege ei habiti , ao. — -^Egy- 
ptum perlustrat, ai — peracta lega- 
tioneRomam redit, aa. — sequuntur 
regum nationumque legati, gratias 
agentes , a3. — ejus et Mummii cen- 
sui-a discorSy liv, 6. — ejus facetiae, 
7; vid. et Lvii, 7. — emendat solemne 
in lustro condendo precationis car> 
men , t.iv, 8. — ^ accusatur ab Asello, 
3a, 33. — consul iterum, non petens,' 
creatur, lvi, a^. — ei extra ordinem 
bellum Numantinum deceriiitur,a5. 
— ' ad bellum Numantinum nec pe- 
cunia , nec exercitus novus ei datur, 
Lvii, i. — luxum et ignaviam exer- 
citus Hispanici corrigit ,3-7. — 
stativa caute ponit, 8. — propius 
accedit ad Numantiam, 9. — praeter 
urbem tamen ducendum exercitum 
non putat, 10, i3. — agrum hosti- 
lem vastat, i3. — P. Rutilium ab 
hostibus circumventum servat , 14. 

— insidias hostium evitat , 1 5. — 
ad eum Jugurtha cum auxiliis Nu- 
midicis venit , 16. — et simul sti- 
pendia meret C. Marius , 17, 18. 

— a Scipione Numantini repellun- 
tur, ai. — gemina castrsl ad Nu- 
mantiam ponit, aa. — cum despe- 
ratis pugnare non vult, a3. — cir- 
cumvallare obsessos instituit, a4« — 
fossam murumque circa Numantiam 
ponit , a6. — Durium amnem novo 
ingenio prsecludit , 37. — ejus in- 
ventum ad celeriter significandam IN T. LIVIUM ET FREINSHEMltJM. loS hostium eruptionem ^ 38.— ejnsdem 
copiaritm dispositio, 99. — Aiitiochi 
le^atos audity 35. — Namantinos 
fame ad deditionem compellit,i.ix, 
1-5. — ejns dictum de morte Tib. 
GFacchi, 7. — de Numantinis trium- 
phat, 97, 98. — ejns gravitas et 
constantia, 35. . — defensionem pos- 
sessoram snscipit , 74. — Inurmu- 
rante plebe et acriter postulante G. 
Graccho , 76. — de eo dictatore 
creando mentio iit , 77. — e^s in- 
teritus , 78, yg. — de eo vox Q. Fabii 
Mazinii , itemque Q. Metelli Mace- 
donici, 80. — de ejus morte nulla 
qusBStio habita, 81. — ejus opes 
modicaB, 83. 

P. CoRiTBLius Cn. F. Scipio 
adolescens , nondum qusestorlus , 
Romae judicatar vir bonorum opti- 
mus , XXIX , 14. — obviam it Matri 
Deum cum matronis , ibid. — ad 
supplendum Venusinis colouorum 
numerum triumvir creatur , xxxi , 
49. — sedilis curulis , xxxiii , a5. — 
praetor, xxxrv, 4a. — sortitur His- 
paniam ulteriorem > 4^* — ^^ His- 
pania multa secunda prslia facit , 
xxxT, I . — proprsBtor , vincit Lusi- 
tauos, ibid. — petens consulatum 
repulsam patitur, 10. — cos. creatur, 
24. — perfert rogationem de indi- 
cendo regi Antiocho be]lo , xxxvi , 
i. — sortitur Italiam provinciam, a. 

— proficiscitur in Boios, 37. — cae- 
dit Boios , 38. -^ se deduiit Boii , 
ib. — Boios agri parte fere dimidia 
mulctat ,39. — triumphat de Boiis, 
4o. — defenditL.Scipionem,xxxvni, 
58. — petit censuram , xxxix , 4o. 

— triumvir Aquileiae colonisB dedu- 
cendae, 55; xl, 34. — nominatur 
patronus ab Hispanis citerioribus , 
xMii, a. 

P. CoRjTELins Scipio Nasica prse- 
sidium Macedonum ad Pytbium 
jugo dejicit , xuv, 35. — ejus cutn L. ^milio Panllo coUoquium , 36. 
— mittitur Amphipolim , 46. — consu- 
latum abdicat , xlvi, 27, a8. — cen- 
sor, xLviT, a , 3. — cos. iterum, 34. 
— pontifex maximus , xltiii, 10. — 
Carthaginiensibus tempus ad resi- 
piscendum dandum censet , a6. — 
sapientia et eloquentia et juris sci- 
entia commendatus, ib.-.— Corculum 
appellatus , ib. — ejus cum Catone 
de exscindenda Carthagine contro- 
versia , xlix , 4. — in Graeciam ad- 
versus Andriscum mittitur, l, a. 

P. CoRirBLius Scipio Nasica, qu»* 
stor, xLix, i5. — cos. Lv, I. — a tribu- 
nis plebis in carcerem duci jubetur, 
a. — ejus vox memorabilis, 3. — ei a 
Ciu^iatio Serapionis cognomen da- 
tum , ib. — petit a consule P. Mucio 
ut contra Ti. Gracchum auxilio sit 
reipublicse,xviii, 53. — opprimit 
Ti. Gracchum, 58. — per speciem 
legationis emittitur, Lix, 11, aa. — 
Pergami moritur, ag. — pontifex 
maximus fuerat , ib. 

P. CoRiTELius Scipio Nasica , cos. 
Lxrv, 17. — moritur, a3. — ejusexi- 
misB laudes , ibid. 

P. CoRHELius P. F. P. N. Scipio, 
consul, cxxxvi, 47« 

P. CoRirELius Sisenna , creatus 
prflBtor , sortitur jurisdictionem ur- 
banam, xxxix, 45. 

P. CoRNELius Sulla, praetor, xxv, 
a. — sortitur jurisdictionem urba- 
nam et peregrinam , 3. — ludos 
ApoHinares primus facit, la. — De 
illo conf. i5, 19 , aa , 41. 

P. CoRH£LiusSulla,praetor,xxxix, 
6. — sorlitur Siciliam, 8. 

P. CoRNELius Sulla, consul desi- 
gnatus, damnatur lege Calpurnia, 
ci , ai . — ejus cum Catilina conju- 
ratio, ibid. et seqq. 

Ser. Corkelius, consul, 11, 4'^ 

Seh. Cornelius, flamen Quirina- 
lis, pestilentia mortuus, iii, 3a. io6 INDEX RERUM Sbb. CoHirBi^njSyConsulyX, i. 

Sea. CoRiTELins, trihun. militum, 
XXIX , a . 

Ser. Cohnelius Lentulus , eedilis 
curulis, xxYiii, lo. 

Ser. CoRKEiiius Lentulus , lega- 
tus , xLii , 37. — prstor, xliii ,11. 
— sortitur Siciliam, i5. 

Sbr. Cornelius Maluginensis , 
tribun. militum cousulari potestate, 
V, 36. — iterum, vi, 6. — tertium , 
18. — quartum ,22. — quintum , 
27. — sextum , 36i — septimum , 38. 

Ser. Corhelius Maluginensis , 
magister equitum , vii, 9. 

Ser. Corkelius Merenda , cujus 
opera oppid. Samniticum captum , 
donatur corona aurea, xiv, 35. — 
consul , 37. 

Ser. Corhelius SuUa, praetor, 
sortitur Sardiniam , xli, 21. — le- 
gatus in Macedoniam, xlv, 17. 

CoRNicEir ; V. ^butius et Oppius. 

Cornicines et tibicines in centurias 
distributi a Servio , i , 43. 

CoRificuLAir4 captiva , qua natus 
Servius Tuliius , i, 39 ; iv, 3. 

Corniculis donati equites, x, 44* 

CoRiricuLUM , opp. Sabinorum in 
Latio a Tarquinio Prisco captum, 
1, 38,39. 

L. CoRKiFicius Bruto accusator 
apponitur ab Octaviano, cxx, 7. — 
pneficltur copiis Csesarianis in Si- 
cilia , cxxix, i3. — quibus e magno 
periculo servatis , honos ei habetur, 
16-19. — cousulatum gerit,cxxxi, i. 

P. CoRifiFicius falsa criminatione 
onerat Milonem, cvii, 35. 

Q. CoRiriFicius , candidatus con- 
sulatu8,cii, 32. 

Q. CoRNiFicius, Caesaris qussstor, 
Illyricam provinciam propraetore 
obtinet, cxii, 5i. — Africae praeest, 
cxviii, 19; vid. et cxix, Si. — ex 
Africa auxilium mittit Sexto Pom- 
peio, Gxxiii, 2. — oppugnatur a ET NOMINUM 

T. Sestio,35. — occiditury cxxvii, 5. 

CoRHUs s. Corni, Sardini» caput, 
ad Termum fl. hod. Cometo , a T. 
Manlio occupatur, xxiii, ^o, 

M. CoRKUTus , prsBtor urbanus , 
publicis snmptibus sepelit Hirtium 
et Pansam coss. cxix, 26. — sibi 
manus infert, 66. 

CoHOLABfus , regulus Boiorum , 
cssdit Romano^ , xxxni > 36. 

Corona , gestata sacrificantibus , 
xxiii |li 1 , 7 ; xxvii , 37. — et ab iis, 
qui cum IsBto oraculi responso do- 
mum redibant, at deposita ab iis-, 
quibus triste responsnm aut in iti- 
nere adversi quid obtigerat , xxiii , 
II, 7. — civica, VI, 20 ;x, 46; xxiw, 
23 ; xLii ,34. — graminea obsidio- 
nalis , VII , 3^. — muralis , vi , 20 ; 
X , 46 ; xxiii , 18 ; XXVI , 48 ; ^^ » 
28. — myrtea ovantibus, xcvii, 
34. — rostrata, xcix, 32; cxxix, 37. 
— vallaris , x , 46 ; xxx , 28. — 
Corona urbem oppugnare aut cape- 
re , VII , 27 ; xxiii , 18 ; xliii , 18. 
— sub corona venire, 11, 17; iv, 34; 
IX y 43* — ii^ coronam auream XV 
talenta oblata, xxxviii, i4* 

Coronas aurese Jovi in Capitoliiira 
misss, II, 22; III, 57; vid. et iv, 
20; VII, 38; xxxii,. 27 ; XXXVI, 35; 
xxxviii, 14 ; xLiii, 6; xLiv, i4; 
XLv , 25. — aure» prafcruntur in 
triumpho, xxxiv, 52 ; xxxvii, 58 et 
59; xxxix, 5, 7, 29 et 4^ ; XL, 16, 
34 et 43 ; xLv , 39. — gestats a 
triumphantibus, xxx , i5. — iis do- 
nati milites, vii , 10 , 26 , 37 ; x, 
, 44. — etdux, iii, 29. 

CoRONf , Messeniae oppid. hod. 
Coron , xxxix , 49* 
CoRONJEi , V. Coronei. 
Coronatus populus ludos spectat, 
X, 47; XXV, 12; xxiii, 11,7. — ad 
omnia pulvinaria supplicat , xxiii , 
11,7; xxxiv, 55 ; XXXVI , 37 ; xl, 
37;xLiii,i3. IN T. LIVIUM ET 

CoHo»B4yOpp. BcBotiayXxxin,a9. 

CoaoHBi, xui f 44» 63. — yexant 
Thebanos , 67. — a Crasso consule 
crudeliter Texati , a senatu in inte- 
grom restituuntur, xliii, 4* 

CoROHBUM 8. Coronensem agrnm 
depopulantur Romani , xxxvi, ao. 

Corporibus humanis vesci Hanni- 
bal docuit militessuos, xxiniy^S. 

CoAHAGUM , castellum Macedon. 
XXXI, 37. 

CoHHAGUs Macedo, xxxviii, i3. 

CoHH4GUs, Eumenis prsfectus, 
XLII , 67. 

CoHHBUs, dnx Bellovacorum , 
cviii, la. — insidias struit Cssari , 
i5. — sed in ipsum vertuntur, 16. 

— eo c«B8o Bellovaci deditionem fa- 
ciunt, 17. 

CoHHiBiLO, nobilis regulus Hispa- 
nus , vivus capitur, xxxv, 3'j. 

CoRsiCA, insuia, xvi, 7; xxii, 3i; 
XXX , 39. — Corsica descriptio et 
urbes , xvii , i5. — prima Romano- 
rum in Corsicam expeditio, 11, 16, 
ao, ai. — Corsica et Sardinia Poenis 
adempt« , xx , 3 et 4* 

CoRsi deficiunt , xi. , 19. — cae- 
duntur ab M. Pinario, prsetore, 
34. — dant obsides , ib. — viucuntur 
a C. Cicereio , prsetore , xlii , 7. — 
iis pax data, et exacta cerse ducena 
miUia pondo, ib. — de iis triumphat 
in monte Albano C. Cicereius, ai. 

— Corsorum fcedus cum Glicia ir- 
ritnm , xx , 11. — iis deditur foede- 
ris auctor, ib. — Corsi subacti , i5. 

CoHTOiTA, opp. EtrurisB ad lacum 
Trasim. h. Cortona, ix, 3^; xxii, 4* 

CoHTUOSA , oppid. Etruscum , vi 
captum a Romanis , vi , 4* 

Ti.CoHUNCAirius, summa morum 
innocentia inclytus, xii, ai ; xiii, 
39. — consut, XIII, I. — vincit 
Etruscos et universam gentem ob- 
stringit uovo fcedere , i a. — de Vul- 
siniensibus et Vulcientibus tiium- FREINSHEMIUM. 107 

phat ,35. — primus ex plebe pontif. 
maximus, xviii , 47- 

C. et L. CoRUHCAiiii legati adTeu- 
tam, XX, a5. — minor ex eis aTeuta 
occisus, ib. 

T. CoRUKCAKio trepidanea statua 
in foro posita , xx , a6. 

Corvus in M. Valerii , tiibuni mi- 
lit. singulari certamine cum Gallo 
pugnantis, consedit galea , vii , a6. 
— nidum facit in sde Sospitse Ju- 
nonis; vid. Prodigium. 

Corvus macbiua beUica,xxiv,34,6. 

Corvus machina qusBdam ad com- 
prehendendas hostium naves, xvii, 
6. — quam novitatem admirautur 
Carthaginienses, 8 ; vid. et xviii, 8. 

CoRvusvel Corvinns; vid.M.Va- 
lerius. 

CoRTGUM , prom. loniaB, xxxvii, 
la, i3. 

CoRTGus , portus lonisB , xxxvi , 
43; xxxvii, 8. 

CoRTCUs, urbs SiciliaB, xxxiii, 
ao. — Corycum evertit P. Serviiius, 
xc,35. 

CoRTLEifus, opp. CarisB ab Au- 
tiocho captum, xxxvii, 3i. 

Cos , ab Accio Navio augure uo- 
vacula discissa , i , 36. 

CosA s. Cossa colonia, xiv, 39. 

CosA s. Cossa et Cosssb, oppidum 
EtrurisB, ad os AlbinisB fl. (hodie 
Jlbena), in monte Argentario, co- 
lonia auctum, xxxiii, a4. 

CosAHi , ob servatam fidem a Ro- 
manis laudati, xxvii, 10. — petuiit, 
ut colonorum numerus cogatur, 
xxxii , a. — frustra , ib. 

C08ANU8 portus , xxiT, 11; vid. 
et XXX , 39. 

C. Coscoirius , praetor in lapygia, 
ajutore Q. Luceio Samnites vincit 
et complura oppida in deditionem 
accipit , Lxxv , a i . — csBdit Treba- 
tium, Samuitium ducem, !i3. 

M. CosGowius , tribunus militum. io8 INDEX RERUM 

cadit in prjBlio cum Magone Poeno, 
XXX, 18. 

M. CosGonnJS, pr«tor, sortitnr 
Macedoniam, lyi, 30. 

Cossiirius interficitor a Spartaco, 
xcv, 6. 

CossuBAM, insulsB ejusdem nomi- 
nis caput, Romani capiunt,xyiii,34. 

CossuRiEHTEs ; Ac ipsis triumpha- 
tuni, xviii, 4i< 

CosTocus fugit cum Perseo, xliv, 
42, i. 

CoTuov , insula rotuuda , xlix , 
40. — capitur, li, 4i' 

CoTiso, rex, affinitatem cum Cse- 
sare pactus , cxxxiii , 87. 

CoTTA ; vid. Aurelius. 

CoTTo , nobilis Bastarna , xl, 6y. 

CoTTow , Cariae urbs , xxxvii, a 1 . 

CoTYi, Thraciae regulo, ob auxi- 
lium Pompeio latum, munera missa, 
GXI , 8. 

CoTYs, Seuthae filtus, Odrysarum 
rex favet Perseo, xlii, 29 , 5j, 67 , 
58, 67; xLiii, 18; xLiv, 43. 

Cous s. Coos et Cos , insula , ( e 
Sj)oradibus Asiaticis ) , et oppidum 
ad oram Carise , h. Lango , Stingo , 
(51; TTiv Kw), Stanchio, xxxvii, i6. — 
Coa quiuqueremis , xxxvii, 33. 

Caai7« in Laconica, xxxii, 16, 3. 

Caamii , CephallenisB populi , 
xxxviii , 38. 

Cramon , urbs Thessaiiae , xxxvi, 
10; xLii, 64, 65. 

Craitonius ager, xlii , 64. 

CRAjrTOR, captivus e Sailuviorum 
gente , iibertati restituitur a C. Sex- 

tio, LXI, 3. 

Crassus; V. Licinius et Papirius. 

Crastiivus, centurio , incipit pu- 
gnam inter Csesarem et Pompeium, 
cxi, 65. — ejus laus /etsepultura,69. 

Cratera aurea , donum' Apollini 
Delphos portata, v, 35 et 38. 

CraTERUS, XXXV, 36. / 

Crates; crate superne injecta, i , ET NOMINUM 

5i. — sub crate necari , tv, 5o. 

Creditori ne debitoris corpus ob- 
noxium esset , lege cautum , vni, 18; 
vid. JEa aliennm , et Nexi. 

Cremastb- Larissa, opp. Phthio- 
tidis in Thessalia, xxxi, 4^. 

Cremera, Etruri» fl. in Tiberim 
fluens, II , 49. 

Cremoha , oppid. Cenomanornm 
in Gallia Transpad. ad Padom , h. 
Cremona: colonia deducta, xx, 64. 

— atque inde Gallorum ir» , xxi , 
3 5. — a Gallis incursata , xxvni, 11; 
XXXI ,10. — in eum redeuut coloni, 
XXXI, 31 ; xxlii, a6. — ad Cremo- 
nam a L. Furio vincuntur Galii , 
XXXI, at. — CremonsB quod bello 
dirutum fuerat; restituit L. Valeriiu 
Flaccus, consul, xxxiv, aa. — eo co- 
loni deducuntur, xxxvii, 46* 

Cremohejtsium fides in Roma- 
nos, XXVII, 10. 

Cremokeksis cohors, xliv, 40. 

Cremonis jdgum , pars Aipium , 
XXI, 38. 

Creke, opp. ^olidis, XXXVII, ai. 

Crc.pidas palliumque Grsecorum , 
XXIX, 19. 

Crepitus serisadterritandoshostes, 
XXVI ,5. — in defectu lunae , ibid. 

Creta pluit; vid. Prodigium. 

CREtA, insula marisMediterranei, 
h. Candia , xxxiv, 37; xxxvil, 60. 

Crsteitses, XXIV, 3o; xxxv, 38, 
39 ; XXXVII , 39 , 40 • — pediti Ro- 
maiio parum metuendi , xxxi , 39. 

— captivos Roraanos a Cretensibus 
frustra repetit Q. Fabius Lal>eo, 
XXXVII , 60. — eorum dissidia et bel* 
la intestina , XXXVII , 60; xli, 35. — 
legatos Romam mittunt, poUicentes 
sagittarios , xliu , 7. — Cretensibus 
bellum infert Antonius, xcvii , i4> 

— vincunt Antonium, i5. — eos 
bello petit Metellus , xcviii , 80. — 
legatos Roniaui mittunt, 81. — durae 
illis ponunlur conditiones^ 8j. — m T. LIVIUM ET 

eoniin deliberatio , 83. — beUum pa- 
raiit et deJectam habent , ib. — vin- 
cuDtur in Cydoniataruni agro, 84. 

— mnhasque urbes araittunt,xcix, 
I. — domantur a Metello , 47* — cos 
in deditionem accipit Pompeius , ib. 

— atque ideo infestius tractantur a 
Metello , 48 , 49* — libertatera amit- 
tunt, G, 10. 

Crktbhsss sagittarii, xxxvii, 4i; 
XXXVIII, ai; xlii, 35; xi.ni, 7. 

Crbusa, mater Ascanii, i , 3. 

Cbkusa s. Crensis , lliespiensium 
portus et emporium , oppid. Boeoti» 
ad sinum Corinrh. xxxvi, ai; xlii, 
56; XLiv, I. 

Crinilms matres strats templa ver- 
mnt , ni , 7; xxvi , 9. 

Cmspnrvs ; vid. Quintius. 

Cbista ; vid. Nevius. 

Cristo! galearum, x, 39. 

Criitte. elephantorum, xxxvn, 4<^* 

Cristatie galeiB, ix, 40; x, 38. 

Crito Berraeus , legatus Philippi 
ad Hannibalera, xxiii, 39. 

Critolaus AchsBus causa exitii 
suae reipubliciB, li, 56. — Romaiios 
eludit, 57, 58. — populum sibi con- 
ciliat, 59. — ejus seditiosa oratio, 
61. — ejus rixa cum aliis principi- 
bus , 64« — adventu Q. Metelli co- 
gnito fugit, Lii, a. — perit, 3. 

Crixus, fugitivorum dux, xcv, 
7. — -'cum viginti millibus hominum 
caeditur, xcvi, i, a. 

Croto , Croton , Crotona , Brut- 
tiorum oppid., h. Crotone^ i, 18. — 
occupatur a P. Cornelio cos. xiv , 
5. — capitnr, excepta arce, a Brut- 
tiis, xxni, 3o; xxiv, 1, 3; xxix, 36. 
— Crotonem colouia civium Roma- 
norum deducta, xxxiv, 45. 

CROTOviBRSKsdeficiunt ad Poenos 
post cladem ad Cannas, xxii, 61. — 
abeunt Locros , xxiv , 3. — grave 
bellum gessere cum Locrensibus, 

XXIX, 18. FREINSHEMIUM. 1 09 

Crotoribhsis ager,xxix, 36. — in 
eo cum Hannibale pugna, xxx, 19. 

Cruci adfigunt transfugas suos 
Romani , xxx, 43. — et servos prin- 
cipes conjurationis, xxxiii, 36. 

Cbustumrbia , Crustumerium , 
Crustumium,oppidum Sabinorum, 
colonia deducta a Romulo, i, ii. — 
a Tarquinio Prisco capitur, 38. ' 

Crustumiha tribus, xlii, 34* 

CRUSTUMiiri ad videndam Rom. 
proficiscuntur, i, 9. — i>elluin pa- 
rant ob raptum filiarum, 10. — vin- 
cuntur, II. 

CRUSTUMmis montibus Allia fl. 
defluit , V, 37. 

Crustumiitus ager, xli, 9, i3. 

Ctrsiphoh , urbs Parthorura re- 
gia, cvi, 3i. 

Cuballum, Gallogrscite castel- 
lum,xxxviii, 18. 

Cuieo, insutus in poenam parri- 
cidii, Lxviii, 83. 

Cultus araoenior in femina suspe- 
ctus , IV, 44* 

CuM£, Cyme, Cuma oppidum 
Campani» , h. Oma, 11 , 9 ; iv, 44 ; 
IX, 19; xxiii, 36; XLi, 16. — Cumns 
raissiad frumentura coraparandum, 
II , 9 et 34. — Cumis raoritur Tar- 
quinius, ai. — Cumse capiuntqr a 
Campanis, quam ucbem Grseci tum 
tenebant, IV, 44* — Cumas it obses- 
sum Hannibal , xxiii , 36. — defen- 
duntur a Graccho , ibid. — a Curais 
recedit Hannibal, 37. 

CuMAHA cohortes , 11 , 14. 

CuMAHiE aquae , xli , 16. 

CuMAiris civitas sine suffragio 
data, VIII, i4« — Cumani unde ori- 
ginem trahant? aa. — municipes, 
xxiii, 3i. — in Cumanos Campa- 
norum molitiones , 35 - 37. — Cu • 
manis permissum publice latine lo- 
qui , eorumque prieconibus jus da- 
tum vendendi latine, xl, 4a. 

CuMABUs ager, usque ad Miseni iio INDEX RERUM 

prom. vastatur ab Hannib. xxrr, i3. 
CuMEORUM gen8,xi.yiii, a4« 
Cunetts, VIII, lo. — ut primam 
frontem aquavit, xxii, 47» — Cu- 
neus Macedonum, phalanx, xxxn, 
jy. — cuneo pugnant Hispani, xxxix, 

3i. 

CuNEUs, promont. Lusitani», h. 
Capo de Santa Maria , xxy, 3a, a; 
XXVIII, 37, I. 

Cuniculi iu obsidione , rv, la ; v, 
19-ai ; XXIII, 18 ; XXXVI, a5. — Cu- 
niculis deprehensis quomodo resi- 
statur, XXXVIII, 7. 

Cupressea simulacra in sdem Ju- 
noiiis illata, xxvii, ^7. 

P. CuAATius , trib. pleb. accusat 
duos tribunos militum, v, 11. 

CuREs , oppidnm Sabinorum, h. 
■Correse s. Cureze, tcI Vescovio y vel 
potius Monte maggiore ad sinistram 
ripam amnis Corese, i, 18. 

Cuna, pars populi; in Curias tri- 
ginta populus a Romulo divisus, i, 
i3. — curia Faucia, ix, 38. — cu- 
riata comitia, v, 62 ; vi, 4i. — cu- 
riata lex, v, 46; ix, 38. 

Qiria Hostilia, i, 3o; v, 55; xxii, 
.55. — igne consumitur in funere P. 
Clodii, cvii, aa. — jubetur instau- 
rari a Fausto SuUa, et Cornelia ap- 
pellari ,27. — curia Julia , cxvi, 34» 

CuRiANA villa , frequentata a se- 
niore Catone , xiv, 49* 

CuRiATii , ex Albaiiis principibus 
in collegium patrum lecti , i , 3o. — 
Curiatiorum et Horatiorum , trige- 
minorum fratrum, certamen, i, a4» 
a5. — sepulcra Horatiorum et Cu- 
riatiorum , ib. — Curiatiorum spolia 
jBxa eo loco, qui Pila Horatia appel- 
latur, 26. 

C. CuRiATius , tribunus plebis , 
utrumque consulem iu carcerem 
duci juhet, iv, a. 

P. CuHiATius, consul , III, 3a. — 
decemvir iegibus sA>ibendis, 33. ET NOMINUM 

Curio maximns , in, 7 ; xxvn , 8. 

— primus ex plehe maximus curio 
C. Mamilius Vitnlus , ib. 

CuRio ; vid. Scribonius. 

M. CuRius Dentatns , con.sul , xi, 
19. — eju» res gestse, ao. — bisin 
eodem magistratu trinmphat, ao. — 
ejus res magnifica , aa. — ejus ova* 
tio , a^. — secundum consul , xrv, 
a6. — non respondentem ad nomen 
in servitutem vendit, a^. — eum 
aggreditur Pyrrhus, a8. — vintit 
Pyrrhum, 3o, 3i, 3a. — ejustriuni- 
phus pulcher ac magnificns , 34* — 
tertium consul , 3^. — censor , 47« 

— Anienis aquam in urbem indncit, 
48. — insigniora ejus dicta factaque, 
ib. et 49« 

M'. CuRius , trib. pleb. xxxii, 7. 

M\ CuRius de Pyrrho triumpha- 
vit, xLv, 38. 

Q. CuRius movetur senatn, xcvm, 
a8. — prinius' Catilinarise oonjara- ' 
tionis index, ciii, 11. 

Curricula in circo numerabantur 
ovis , xLi , a^. 

Currus; ante currum triumphantis 
captivi ducebantur, VI, 4- — currns 
contis £erro praefixis horrens , ab 
equis, laminis ferreis obductis, tra- 
ctus, praesidium adversus elephan- 
tos , XIII , 38. 

CuRTius lacus, I, i3; vii, 6. 

CuRTius Salassa ab Aradiis vivus 
comburitur, cxxvii , 9. 

C. CuRTius , cos. IV, i . — capit 
parum recte tabemaculum , 7. 

M. CuRTius, juveuis belloegre- 
gius , equo insidens, armatus se in 
voraginem immittit , vii , 6. 

Mett. Curtius ; vid. Mettius. 

Curulis sella , i , 8. — curules ma • 
gistratus , v, 41» — eos creari toto 
quinquennio non patiuntur tribuni 
plebis, VI, 35. — duos siraul unus 
iiec capere potest , nec gerere, xxxix, 
39. — curules equi, xxiv, 18. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. CusiBi, opp. HispaniseTarracon. 

XXXy, 23. 

Custodia libera , xxiy, 4$. 

CuTiE.iA s. Cutilis oppid. Sabino- 
Tum ad Ucum et aquas Cutilias, h. 
Lago di ContiglianOf xxvj y ii . 

CuTiiTA , oppidum Vestinorum , 
capitur a Romanis , vni , a^. 

Ctatidsm, arcem Samseorum, in 
Cephallenia ins. occupant Romani , 
xxxviiiy 39. 

Ctbele; vid. Idaea Mater. 

Cybiosactes; vid. Seleucus. 

CTCZ.ADBS f insulse maris JEgxi , 
Archipelagi, xxxiv, a6; xxxvi, 43; 
xi.iVy a8 , ag. — regio inter Cycla- 
das est ventosissima , fretis alias 
majoribus , alias minoribus divisa, 
XXXVI, 43. 

Ctgi.iadas , prsetor Achsorum , 
xxvyi , 3i ; XXXI, 3 5. — Philippi po- 
stulationem eludit, xxxi, a5. — prin- 
ceps factionis trahentium res ad 
Philippum , expellitur , xxxii , 19. 
— apud Philippum exsul, 33. 

Cydas, duxGortyniorum Creten- 
sium, jungit se Quintio, xxxiii, 3. 

Cydas Cretensis , ex intimis £u- 
menis, xi,iv, a4« — per eum tractatse 
inter Eumenem et Persea conditio- 
nes amicitisB, i3. 

Cydoic «. Cydonia, opp. Cretae, 
h.Canea; unde 

Cydoniatje, Cretse populi, adver- 
sus Gortynios et Gnossios bellum 
gerentes, xxxvii, 60. 

Cyjlababis, gymnasium trecen- 
tos passus ab Argis , xxxiv, 36. 

Cyixese, oppidnm Elidis , hod. 
Chiarenza, xxvii, 3a. 

Cymb s. Curaa , oppid. iEolidis 
prope Lesbum ins. h. Foia nuova, 
deficit ad Seleucum, xxxvii, 11. 

Cymjei, xxxvni , 39. 

Cymive , Thessaliae opp. ab ^to- 
liscapitnr, xxxii , i3. 
Ctbosarges , templum Herculis, I If 

gymnasium et lucus Athenis incen- 
ditur a Philippo, xxxi, 34. 

Cynosgephala, tumuli Thessaliae 
prope Scotusam , xxxiii , 7. — ibi 
magna pugna vincitur Philippus, 
7-10, 16; xxxvi, 8. 

Cynus, navale et emporium 
Opuntiorum , ex adverso Eubce» , 
XXV 111,6. 

Cyp^ra, opp. Thessaliae, capitur 
ab Antiocho, xxxvi, 10. 

Cyparissia s. Cyparissa et Cypa- 
rissiae, opp. Messeniae, h. yircadiay 
xxxn, 31. Vid. not. 9. 

Cypuara s. Cypaera , opp. Thes- 
saliotidis in Pindo, xxxii. i3. 

Cyprius, vicus Romae , i , 47. 

Cyprus, ins. AsiaejuxtaCiliciam 
et Syriam, xxxiii, 41. — Cyprum 
classe missa, Antiochus ea sibi cedi 
postulat, xLv, II. — in provinciae 
formam redigitur, civ, 65-69. 

Cypsela, castellum Thraciae, oc- 
cupat Philippus, xxxi, 16. — eo per- 
venit Manlius , xxxviii, 40. 

Cyrenarum regnum testamento 
regis transfertur ad populum Ro- 
manum , lxx , 18. — ejus regiii de- 
scriptio, 19. — pessimus ibi rerum 
status , lxxxi , 16. — eorum rem- 
publicam ordinat Lacullus, 18. 

Cyrehe s. Cyrenae , caput Cyre- 
naicae in Africa, hod. Cejret^ pagus 
Barcae , xxiii , 10. 

Cyretle, oppid. inter Estiota.s 
Thessaliae populos situm, capitur a 
Romanis , xxxi, 4i ; vid. et xxxvi , 
10, i3 ; xLii, 53. 

Cyrtjei funditures, iidem forte 
qui Cyrtii , xxxvii , 40. 

Cyrtii , gens Mediae, xlii, 58. 

Cyrus, rex Persarum, ix, 17, 

Cyrus , filius Mithridatis, duci- 
tur ante currum iEmilii triumphaii- 
tis, ciii, 48. 

Cyssus, portus Erj^thraeorum , 
xxxvi, 43. I la INDEX RERUM ET NOMINUM CTTHsais, mima, ab Antonio per 
Italiam , lictoribus prseeantibus , 
aperta lectica vecta , cxiii , 38. 

Ctthnus, insula e Cycladibus, 
h. Thermia,xx\i, iS , 4^< 

Ctzicehi terra marique clausi, 
xcrv , lo. — strenue se defendunt, 
i3. — Proserpina et Minerva eos 
adjuvisse creditsB, 14. 

Ctzicus , psene insuia ad Propon- 
tidem in Asia Minori , h. Artakui , 
in qua opp. fyzicus s. Cyticum^ hod. 
Chizico aut Mitahilia prope Antaki^ 
XLi , ao. — a Mithridate oppugna- 
tur, XGIY, 9.— de ejus expugnatione 
Mithridates desperat , xcy, 1 1 . 

D. 

D4CI inter auxilia Antonii Actiaco 
bello , cxxxiii , 86. — habitant ad 
Danubium , ib. — repulni submoti- 
quea Lentulo, cxxxti, 5i. 

Dactyliotheca Mithridatis in Pom- 
peii triumphotranslata, ctii, 47* 

DiEPAi.A, Carise castell. hod. Urlie, 
xxxvii , aa. 

Dahje s. Da8B,Nomadesin Scythia 
uhra Hyrcanos et raare Caspium , 
XXXV, 48, 49- — equites sagittarii , 
xxxvii , 38 et 40. 

DAi.BfAT\BUM insolentia contra 
legatos Romanos , xtvii ,21. — eos 
bello persequuntur Romani, aa, a3. 

— de iis Metelli triumphus, lxii, 8. 

— CJsesar Octavianus iis bellum in- 
fert, oxxxi, 33. — ejus stratagemate 
circumventi opprimuntur, 34. — eo- 
rum aliarumque gentium motus, 
cxx;cvi, 5i. — eosdem cum vicinis 
subigit Tiberius , cxxxix, 1. 

Dalmaticus ; vid. L. Caecilius 
Metellus. 

Damagoras, Rhodiae classis prae- 
fectus, deprimit naves Mithridatis, 
Lxxviii, ai, 22. ^ Damabata, Damaratus; vid. De- 

marata, Demaratns. 

Damasci yaria fata, cii, 58» 
Damasippus; v. L. Junins Brutns. 
Damio, libertufl Clodii, Pom- 

peinm obsidet domi su», ciii, la^. 

— L. Novium , trib. plebis , ferro 
vuhierat, ibid. 

Damippus Lacediemonius^ nnissus 
a Syracusanis ad PhiUppilm regem, 
XXV, a3. — capitur a RomaniB , ib. 

— eum redimere studet Epicydes, 
ibid. 

Damiurgi s. Demiurgi , Ach»o- 
rum raagistratus, XXXII , 22; vid. et 
xxxvni , 3o. 

Damius , prsefectus classis Eume- 
nis, xLiv, 28. 

Damogles, Argivus adolescens, 
in libertatera Argos vindicare vo- 
lens, occiditur, xxxrv, 2 5. 

Damocritus , prsBtor iBtolorum , 
Philippo adversns Romanos favet, 
XXXI, 32. — legatus mittitur ab Sc 
tolis ad Nabin , ut eum concitet ad 
bellum Romanum , xxxv, 12. — ejus 
ad T. Quintium superbum respon- 
sum , 33. — vivus traditur Roma- 
nis , XXXVI, 24. — conjicitur in Lau- 
tumias , xxxvii ,3. — se transfigit 
gladio , 46. 

Damogritus , prsetor AchaDoruni, 
vincit Spartanos, eorumque vastat 
agrum , li , 3o. 

Damopheles projlit Romanis He- 
racleam, xcviii, ij. 

Damofhili ssvitia in servos, lvi, 
32, 33. — a quibus cum uxore ca- 
pitur, 35. — fiiisB ejus ob mansue- 
tudinem parcunt servi, ibid. — ipse 
interficitur, 36. 

Damoteles, legatus .£tolorum , 
xxxviii , 8. 

D\NTHELET£ s. DauthelitsBy Den- 
theleti , Denseletse , Denselatse ,. ia 
Thracia inter Nestum et Strymonem 
0. xxxix, 53 ; XL, 22. — Dantheletse i IN t. LIVIUM ET 

Macedoniam infestant, cxxxvi, 5r. 

DAiruBn accol» , Lxn , 60 , 61 ; 
cnr, 18. 

DAO&aiiiSy popolis lUyrici, immu- 
nitas data , xly, a6. — eonim agros 
vastant DalmatsB, xi.yii, r3. 

DuPHiTB , yicus Syria prope An- 
tiochiam ad Orontem fl. xxxin, 49. 

Daptx, Getarum regul. cxxxv, 1. 

Dabda, Epirotarum prsetor^xxix, 
II. 

Dabdavi in Dardania, parte Moe- 
si» superioris, h. Servie et Belgrad^ 
xxYi, aS; XI., 3o. — populantur Ma- 
cedoniam, xxrii, 33. — iis infert 
bellum Philippus , xxyin , %. — pol 
licentnr Romanis auxilia adyersus 
Philippum, XXXI, a8. — male raul- 
ctantur , 43. — pugnant et cedunt 
confertim , ib. — caeduntur a Phi- 
lippo, xxxin, 19 — gens infestissima 
MacedonisB, xi.> 57. — bellum eos 
inter et Bastamas , xi.i , a3. — yin- 
cuntur a Scribonio, xcy, i. 

Da&dahum , promontorium et 
oppidumTroadis ad Hellespontura, 
xxxyn 9 9 9 37. — donatur iibertatey 
xxxym, 39. 

Dabius, rex Persarura, mulierum 
acspadonumagmentrahens, prseda 
yerins quam hostis , ix , 7. 

Dabius, filius Mithridads, du- 
citur ante currum Pompeii trium- 
phantis , ciii , 48. 

Dabsa, Pisidi» opp. xxxyiii, i5. 

Dasius Altinius Arpinus y prodi- 
tor, yincitur a Romanis, xxiy , 45. 
— ejus familia combuiitur ab Han- 
nibide, ib. 

Dasius Brundusinus prodit Han-. 
nibali Clastidium yicum , xxi, 48. 

Dasius , SalapisB princeps , fayet 
Hannibali , xxyi , 38. — eum de 
proditione appellat Blasius , ib. 

Dassabxsses forte iidem qui Das- 
aaretii siye Dassaretse , in Hlyrico 
Macedonico, xxyii, 3ft ; xx.yy a6. — 

Ail» Pan a. — Index Ia^. FREINSHEMIUM. 1 1 3 

eomm fines populatur P. Sulpicius 
XXXI ,33. — Dassaretioram IHrustis 
immunitas data, xi.y, a6. 

Dassabbtiorum yici, xxyn, 3a. 

— castella, xi.n , 36. 

Daulis, opp. Phocidis, xitxii, i8. 

Debitoris corpus ne obnoxium es- 
set creditori , lege cautum, yni, a8; 
y. Ms alienum et Nexi. 

Dbcbatbs seu Deciates , Liguri» 
populi, xi.yn, 29. — victi, se fidei 
permittunt Romanoram , 3i. 

Decem principes colonianun et 
municipiorum , xxix, i5, 4. 

Decembribus Idibus consulatus in- 
itus , ly , 37. — et census habitus , 
XLiy, 16. 

Decemviri legibus scribendis sine 
proyocatione creati, m , 3a. — de- 
cem tabulas legum ferunt, 34. 

— novi creantur, 35. — hi in- 

potentes ct crudeles , 36 , 37. 

alterum priyati imperium retinent, 
38. — senatum per prseconem in 
curiam vocaut , ib. — delectum ha- 
bent, 4i« — coguntur se raagi- 
stratu abdicare, 54. — sacro- 
sancti, 55. — Claudio et Oppio 
in carcere raortuis , csBteri in exsi- 
lium mitti*ntur , eorumque bona pu- 
blicantur, 58. 

Decemviri sacroram ,111, ro , 6. 

— partim ex plebe, partim ex patri- 
ciis , vi, 37, 4a. — inspiciunt li- 
bros Sibyllinos, iii, 10, 6; vii, 37; 
XXI , 6a ; xxii ,1,9, 36, Sy ; xxy , 
la; XXXI, ia;xxxiy, 55; xxxy, 9; 
xxxvi, 37; xLi, a6; xnn, i3. — 
antistites Apoilinaris sacri , x, 8. — 
majoribus hostiis sacrificant, xxii, i. 
— Graeco ritu sacra faciunt, xxy, 11. 

— supplicationem indicunt, xxxix, 
46, 4; XL,'37. — ex libris fataUbu* 
et precationes edunt, et quibua diis 
quibusque hostiis sacrificetur, xxi , 
61; XL, 4^> xLi, ai, 8. — coronati 
laureaprstextatique, sequunturYir- 

8 INDEX RERUM ET NOMINUM ii4 

gines in sacrificid Junonis , xxyn , 
37. — verba pneeunt in votD conci*- 
piendo, it, %i; xli, 31^ xuii, i3. 

Deoemriri agris inter Teteranos 
milites dividendis creati , xxxi , 4 t 

49- 

C. Dbciakus , tribunus pleb. ob 

verba qusBdam incommodiora dam- 

iiatur, i.xiXy 49* 

DstiiDins Saxa , legatus triumvi- 
rorura , adversus Brutum in Mace- 
doniam praemittitur, cxxii , 5i. — 
pr»lio victus a Labieno, sibi manus 
infert, cxxvn, 11. 

Dedma prasda Apollini data , v , 

33. 

Decimado , 1 , a6 , 6 ; 11 , 5^. — 
* militum, xCvi, 4« ; cxxxi, 35. 

G. Djs0I]!^us Flavus , tribuuk mi- 
litum , xxvii ,14. — ejus insigne 
factum , ibid. 

C. D^nittius Flavus prsetor crea- 
t«r , xxxix , 3a. — sortitur jurisdi- 
Ctiopem urbanam , 38 — moritut* , 
Lbid. 39. 

. C. Dbcimius, legatus , xlii , 35. 
— prator, xMil, i3. — sortitur ju- 
riisdiclionem peregrinam ,17. — le- 
gatus ad finiendum inter Antiochum 
et Ptolemeum reges bellum, xi.iv, 
iQ. — ejus apud Rhodios moderatio, 

XI v, 10. 

C. Dbgimius deseiit Cercinnam, 

c^iv, 17. 

L. Degimius, legatus, xtn, 37. 
; — captarum pecuniarum a regibns 
Illyriorum suspicione infamis , 4^« 

M. Decimius, legatus, xui, 19. 

NuM. DEGiMii Samnitis interventu 
restitutum prsellum, xxn, 24. 

Dbcius Jubellius , trib. militum , 
pne^dio firmat Rhegium , xii , »7. 
~^jus scelere Rhegium, trucidatb 
ejectis^e oppidanis , occupatum , 
a8-'3o. — ejiis ceeterortimque per- 
fidOTum poena, 3i, Ss.— qui ocnHs 
siiii superstes vixerat iu earcere manufl sibi infert, xv, 3. Vide etiam 
xxvni, 3 8. 

Decius Magius; vid. Magius. 

M. Dboius, trib. plebis, ix, 3o. 

P. Dbgivs Mus, quinquevirmen- 
suarius creatus, vii, ai. — tribunus 
militum, 34« — eximit ingenti peri- 
culo Romanas legiones, ibib. et 35, 
36. — donis militaribuft omatas a 
consule, 37. — duas a militibDS co- 
ronas obsidionales accipit, ibid. — 
consul , VIII , 3. — ejus somniutn , 

6. — ei immolanti ][>arum IsBta exta 
apparent , 9. — se devovet pro po- 
pulo Romano Quiritibusque ^ ibid. 

— in mediis hostibus moritur, ibid. 
— ejus corpus postero die inventum 
inter maximam hostium strageni , 
coopeKum telis , 10. — ei funus ce- 
lebrat T. Manlius , consul , ibid. 

P. Decius Mus , consul , ix , a8, 
39. — legalus , 40. — cos. iterum , 
4 1 • — ejus in Etruria res bene gesta^ 
ibid. — magister equitnal , 44. — 
censor , 46. — ejus oratio pro lege 
de augendo numero sacerdotum^ x, 

7, 8. — pontifex creatur, 9. — ter- 
tium consul, 14. — ejus res gestae, 
ib. et i5. — proconsul Samnitittm 
exercitum expellit finibus ,16^ — 
tres urbes in Samnio capit , 17 , 
18 , ao. — quartum consul , aa. — 
ejus contentio cum Fabio ccUega df 

provinciis, a4. — cum eo ad bellum 

proficiscitur, a6. — pro exercitu Ro^ 
mJano se Diis Manibus devovet, a8_ 

— equum in Gallos concitans , in— 
terficitur, 39. 

P. Decius Mus , consul, xni, 36«. 

— metus in Epirotamm exercitu , 
ne se ille patris avique exeiiiq)l6 de^ 
voveat, ibid. et 3^; vid. et 43, 

P. Decius Subulo triumvir deda- 
cendis Aquileiam Colonis, xi.nT, 17. 

P. Decius, legatus^ xtv, 3. 

P. Dbcius ■, tribunus pldbis , ac- 
cusat L. Opiix^uiii ob cwdem Grafc- IN T. LI VIUM ET FREINSHEMIUM. 1 1 5 


ciufi.xif 49- — ejiMoratio, 5o, 6y, — 
pnetor co«rcetur a Scaoro consule, 
un, »6. 

Decunw! fmmenti ezactaB, xxxti, 
a; xxxvn, », 5o. 

Decumana porta castrorum , in , 
S; K , Sa. 

Deatmani feditienem moyentes, 
a CsHare ad obsequium rediguntur, 
Gxnit 49« — recoaantem' sequnntur 
G»sarem, Sa 

Decmriaf decem , in quas distributi 
fiunt eentum Patres post obitum Ro- 
nmli , 1, 17. 

Deeurimuu a. descriptio equitum 
in decurias, xxn, 38. 
Dteurio equitnm,iT, 3B. 
Deeuriones in navibus, xxyiii, 45. 
Deemrfio exercitus, xxm, 35; 
JscxiY, 4^ ; xxTi, 5i ; xxix, aa; xxxv, 
35; XI. , 6 , 47- — circa rogum tu- 
^nulnmye, xx^, 17. 

DetUcatio templi consulis est, aut 
iLmperatoris , ix » 4^> — centurioai 
^primi pili data ,11, 37 ; yid. ad i , 
S5,3. 

Dedita urbt diripi noli debet, 
sczxm, 3a ; yid. Fides. — omnia di- 
^^ina hnmanaqne a suspeotis, xxyiii, 
34. 

Afd&t fzuimpbati ac Tendili,Tn, 

DedUiom§ formula, i, 38;Tn, 3i; 

nvm, 34. 

Drfecdo lainm; Tid. Edipsis, 

DvoTAEixs , e media cssde Gallo- 

gnBeorum tetrarcbici generis seza- 

^nta» qui oonjuiUTerant in Mithri- 

jUlea^ «lapsias ezpellit Eumacihum 

prnfectum Mithridatis, Lxxxn, 38. 

^eumdenti rursus magna clade adp 

^» zonr, ii. — ei PonmeiuB dat 

AnMDiu. Miiierein , cn, y.-^jn. 

^MlBm in Cratium , ori, 17. — re- 

^ KigDo, cum ommbns copiis suis 

^^immi «nxilium fent , cTm , 39. 

'~*flt IV>mpeio, oxi, 8. — cnm Fom- peio Ticto fugit, cxn, 7, 8, 9. — ei 
deprecanti ignoscit G»sar, cxiii, 9. 
— ^Armeniam sibiablatam suo Marte 
recuperat, oxix, 9. 

DxLDov , Bastamarum rex, occi- 
dttur a Crasso, gxxxtt, 5. 

Deleeeus, n, 55; iii, 67; ir, i, 3i. 

— a tribunis plebis impediri solec , 
ut qusB Telint a Patrib6s extorque- 
ant, II, 43, 44; iii, 11, i5, ao, 
a5, 3o; rr, i, 6, 55; ti, »7, 
3i , 3a. — non ex toto passtm po- 
pnlo habitus 9 rr , 46. — jnniorum 
a Camillo habitus , ita ut seniores 
quoque in Terba sua juratos centu- 
riaret, ti, 7. — sine Tacationibus 
habitus, tii, a8. — a tribunis mili- 
tum, xxji, 3a, 33. — ^Toluntariomm, 
iXy 10. — omnis generis hominum, 
X, 21. — in et ex agris , pagis, fori^ 
etconciliabuiisyXXT, 5. — serTomm, 
XXII , 57 ; XXIII , 14. — fiicinoroso- 
rum et judicatorum pecunicB, xxiii, 
i4- — capite censorum , xjlti, 8. — -' 
di£ficnlterhabitu6, xit, 17; xxt, 5; 
xui, 3i; xLni, 16; xi.tiii, i4; lt, 
I - a. — ex lege sacrata habitus , in 
^o Tir Tirum legit , et milites Vol- 
scorum Samnitiumque horrendo 
ritu adiguntnr sacramento, nr, 26 ; 
IX, 39; X , 38. — de delectu censo- 
rum edicta, xuii, i4>~rdedele- 
ctibus Tid. et xxii, 3^, 38; xxir, 
11; xxTi, 35;xxTii, 38. — Me- 
ctibus adTers« leges abrogantur, 
zxxT, 56. 

Dkliuk, wrbs Bceotiss , xxxi, 45. 

— €t ApoUiais tempUim, imminens 
mari, xxxt, 5o , 5i. — ejus temj^ 
religio, ibid. 

DBumiiirK oppidum f captum a 
BMuanis , xi/m, a3. 

Dblphi, in media PamassiparCe 
et templum in ejus vertice , hodie 
CasirifXUiy i5, 4* — ^nmbilicns ter- 
rarum orbis , xxxt, 18,1; xxxTia, 
48. — medius nmbilicus Gr«ci«, 

8. ii6 INDEX RERUM ET NOMINUM 

XLi , a3. — Delphos petit ^milius cupatur ab ^tolis , xzxy, 34* — *^ 

Paullus, XI.V, 37. — spoliaverunt dedit Philippo, xxxyi, 33. 

Galli, xxxvni, 4^; xl, 58. — eo Dbmbtrium Phthiotidis ad Am- 

missi regis Tarquinii hberi portenti phrysum fl. xxyiii, 6. 

causa ,1,56. — idem rursus factum, Demethium, portus Samothracise, 

durante Veiorum obsidione, v, i5, xlv, 6. 

16; XXII, 57; XXIII, II. — legati, Debietrius Pharius, xx, 27. — 

ad donum ex prseda portandum , ejus improbitate bellum cum Uly- 

iiiissi, V, a8; xxviii, 45. riis instauratum, 56. — se ad ob- 

Delphicum oraculum; vid. Ora- sidionem parat et strenue se defen- 

culum. dit, 59; — prsesens ejus in ancipiti 

DKX.T1. , insula haud procui Alex- discrimine consilium , 6 1 , 6a . — ad 

andria descripta, cxii, 79. Philippum profugit, 6a. — ad eum 

Delubra Deorum , vin , 33 ; vid. deposcendum legati missi, xxii, 33. 

.£des et Templura. Dbmbtrius, Philippi Macedonise 

Dblus , una Cycladum in mari regis pater, xxxi , a8. 

^EgsDO, h. Deh, Delos, Deli^ Dilli, DBMBTRius,filiusPhilippi,xxxiii, 

Sdili, xxxm, 3o; xxxvi , 4^ ; xliv, i3. — obses a patre datur Romanis, 

38; XLv, 10. — Delon aris insigni- 3o. — ante currum trinmphalem T. 

bus et statuarum copia exornat An- Quintii ducitur, xxxiv, 5a. — patri 

tiochus Epiphanes , xli , ao. — ejus redditur , xxxvi » 35 . — remittitur a 

insulsB templique sanctitas inviola- patreRomam ad purganda crimina, 

tosprsestatoianes, xliv, 39. — augu- xxxix, 35. — defendit patrem, 47* 

stissimum ibi et celeberrimum tem- — in ejus honorem senatus mnlta 

plum , XLii , I a. — Delus diripitur a condonat Philippo, ibid. — redit in 

Metrophane, pnefecto Mithridatis, Macedoniam, 53. — ejus cumPer- 

quum sine muris et prsesidio, ad id seo fratre majore comparatio, ibid. 

tempns sacrorum veneratione de- — cum eodem discoi-dise , ibid. — 

fensa fuisset , lxxviii , 38. prava Persei in Demetrium consilia, 

DBMA.RAT1., filia Hieronis, uxor xl , 5. — Demetrius fit suspectus 

Andranodori , stimulat maritum ad Philippo, ibid. — ludicri certaminis 

retinendam tyrannidem, xxiv, aa. victor, 6. — eum apud patrem ac- 

— occi(^tur, a5. cusat Perseus, 8. — Demetrius sese 

DBMAR1.TUS Corinthius, Lucnmo- oratione defendit , i a . — meditatur 

nis pater, i, 34. fugam , a3. — fictse dolo Persei ad 

Dbmetriacus sinus , forte idem eum perdendum T. Quintii Hterse, 

PagassBus, vid. Demetrias, h. Gol/o ibid. et a4. — iterum accnsatus a 

d'Jnniro, s. die Bajr von Demetrias, fratre , jussupatris interficitur \ ib. 

xxviu , 5. — €jus innocentiam Philippus ag- 

Dbmbtrias, urbs Thessaliae ad noscit, 54, 55. — et desiderio mul- 

mare,conditaaDemetrioPoliorceta, tum angitur, 56. 

transductis eo incolis Pagasarum, Dbmbtrius, Seleuci filius, obses 

forte h. Armira^ xxvii, 3a ; xxviii, Romse, xli , a4. — - Ptolemseo Phi- 

5, 7 et 8; xxxi, a4, 46; xxxvi, iometori Romam venientiy obviam 

ao; zxxix, a3; xx.. a4; xlii, 67, procedit, xlvi, ai. — ad recupe- 

x1.1v, la, i3 et a4* — una e com- randum Syrise regnum se adjuvari 

pedibuf Gr»ci«| xxxif^ 3^. — gc- ab senatu petit, %^, — at frostra , IN T. LIVIUM ET 

2.5. — ipse se ad id accingit, 33. — 
instigatur a Diodoro, 34. — proftigit 
ex urbe, 35. — occupat regnum Sy- 
rise, 39. — Andriscum Romam mit- 
tit, xLviii, 9. — ejus yitia, l, 12. — 
interficitur in prselio, i3. 

Dbmetbiits , Demetrii iilius , a 
patre cum Alexandro Bala bellum 
gerente,apud hospitem Gnidium de- 
ponitur, lii , 38. — post patris mor- 
tem bcllum moyet , ibid. — a Pto- 
lemaeo Philometore juvatur , 41 • — 
et rex Syriie constituitur , 4^* — 
cognomine Nicatoris ornatur , 47* 

— ingratus in .^lgyptios , ib. — ejus 
segnities et fastns , 49* — Myrinen 
meretricem amat, 5o. — a Lasthene 
ad ssvitiam impellitur, 5i. — a 
Diodoto superatus , Seleuciam con- 
fugit f 55. — Parthis infert bellum , 
Lni, i3. — a Parthis capitur, 16. 

— ab iisdem , fratrem ^ejus Antio- 
chum Sideten metuentibus , in re- 
gnum remittitur, lix ,60. — -^gy- 
ptnm bello pedt, lx, 5o. — Syri ab 
eo de£ciunt, 53. — ejus clades et 
mors, 53. 

Demetrius Eucierus, Grypi filius, 
cum Antiocho Pio contendit de re- 
gno Syriae, lxx, 63 vid. et66. 

Dehetrius Phalereus colligit li- 
bros in Bibliothecam Alexandrinam, 
cxii, 44* 

DsBasTRnjs,Pompeii libertus prse- 
potens apud patronum, cii, 68, 69. 

DBBmTRGi ; vid. Damiurgi. 

DEXoCHARfs, Sex. Poropeii liber- 
tus, bene pugnat adversus classem 
Caesaris , cxxviii , 1 3. — prseficitur 
classi Pompeianae , 1 5. — ejus prae- 
toria navis capitur, 16. 

Democrates, praefectus classis 
Tarentinae,xxvi, 3^; xxvii, i5. — 
fortiter pugnans cadit , 16. 

Denarius nummus , viii , 1 1 , et 
XXXIV, 5o, 3. — denarii quando 
primum Romae cusi, xv, 6. — dena- FREINSHEMIUM. j 1 7 

riorum militibus a ducibus trium- 
phantibus divisorum prima mentio, 
XXXVII, 59. 

Dehtheleta; vid. Dantheletae. 

Derbaiti, popuii , in potestatem 
Caesaris Octaviani veniunt , cxxxi , 
5a. 

Derceto, Edessae culta, cvi, ^o. 

DE8UDABA,urbs Maedicae in Thra- 
cia, xLiv, 16. 

Desultorum , binos trahentium 
equos , dexteritas, xxiii, 29; xliv, 9. 

Devovere licet consuli, dictatori 
et praetori , non utique se, sed quem 
velit iegionarium militem, viii, 10. 
— si is non moritur , quid facien- 
dum , ib. — devovere se alicui in so- 
cietatem omnis fortunae, atque etiam 
mortis , usitatum apud Hispanos , 
xGi , 5. — multa millia devota in has 
leges Sertorio , 6. 

Devoventse primores Romanorum 
adventantibus Gallis , v, 4i — Cur- 
tius , VII, 6. — Decii, viii, 9; x, a8. 

DsuRiopuSyPaeoniae regio, xxxix, 
53 , not. 6. 

Dexagoridas, proditurus Roma- 
nis urbem Gythium , interficitur a 
Gorgopa, xxxrv, 39. 

Dextra sinistraque non ab ho- 
stium , sed historicorum parte desi- 
gnata, xxi, 3i , 9. — dextras ho- 
stium amputare et Diis dedicare , 
apud Numantinos solitum, i.v, i3. 

Di£us Megalopolitanus , praetor 
Achaeorum , pecunia corruptus a 
Menalcida , li , 29. — legatus Ro- 
mara mittitur, 3o. — decipit Achaeos, 
ibid. — exercitus dux in locum Cri- 
tolat, Lii, 5. — ab ejus factione 
pacis hortatores violantur, 8. — vin- 
citur a Romanis, i4> — conjugem 
interficit, seseque veneno necat , ib. 

DiALis flamen, i, ao. — ei unam 
noctem extra urbem manere nefas, 
V, 5a. — jure sacerdotii ingreditur 
senatum, xxvii, 8.-^jurare in leges ii8 INDEX RERUM non potetty xxxi, 5o. — flamiiiio 
ahitt quod perperam dtodit exta ^ 
xxTi, a3. — capitur et inauguratur 
a Pontifice maximo j xxyn , 8. — 
Dialis flamen , post mortem L. Me- 
rul«nullaftper aeptem et septoagin- 
ta annos, i.xxxi 44* — Dialis apex, 
VI, '4i. — Diales oHm flamines, nunc 
consules , jocut Ciceronisy cxyiy ii. 

DiAHJB sdes vota , xxxix ,9. — 
dedicata , xi. , Sa. — mvnita , xxi , 
2$. — Incns, xxvii, 4* — templnm 
in Aventino , i , 4^* — Abydi, xxxi, 
17. — HeracleK , xxxvi , aa. — Au- 
lide, xLv , 37. — ^Diana insignis ma- 
gnitndinis bos immolatur, i, 4^* — 
lectisterninm ponitur, v, i3 ; xxn, 
10. — festum per tridunm agitur 
Syracusis , xxv , 3 3. — ^Ephesi», i , 
4S. — DianiB Amarynthidis sacrom 
anniversarium Eretrise , xXxv , 38. 
— ^DiantB^quamTauropolon vocant, 
fanum AmphipoU, xliv, 44* — ^Dian» 
PersicsB armentum peculiari, nota 
insigne Qthumanisusibuffexemptum 
xGviii, 33. 

DiAHiuM , I » 48' 

DSbapha Tyria primus usus P. 
Lentulus Spinther, ctii, 46. 

DiGJEAHCHi Plataoisis rogatio , 
xxxiii , a. 

DlC£A&6BUS , XXXVIII , lO. — M- 

tolorum legatus , mittitnr ad Antio- 
chum , ut euito' concitet ad belium 
Romanum, xxxv, la. — eum sibi 
dedi postulat M'. Acilius Glabrio, 
consul , XXXVI , a8. 

DUttttor Aibanorum, i, i3. — 
Tuscnli , m , 18 ; vi, a6. — Poeno- 
rum, xxm, i3. 

Dietatbr primus quis Rom» fuerit 
non satis constat, 11, r8. — sine 
prdvocatione , 11 , ag ; m , so. — 
dicitur fere Rom» , et non nisi a 
consnle, iv, 3i. — eam religio- 
nem exemere augures consnlti , 
IV, 3i. — silentio dicitur et me« ET NOMINUM 

dio noctisy quo lempore anspida 
habentur, vm, s3, la; ix, 38. 

— non extra Italiam sen Roinantim 
agrum did potest , xxvn , 5.-^ di- 
citur a consule , is quetn pc^ulus 
jussit, xxvn, 5. — sine magistro 
equitum , xxm , aa , a3. — dictus 
ex senatusconsulto, rv, 4^* — absens^ 
V, 46; vin, a3; xxvn, 5. — e con- 
sularibus , 11 , 18. — prodictator a 
popnlo dictus , xxii , 8 , 3i. — belli 
causa dictus, iv, a6; vn, 9, 11. — 
ludorum causa , vm , 40. — davi 
figendi causa , vn , 3 ; vin , 18 ; ix, 
38. — comitiorum causa,vni, 33; 
IX, 7; XXV, 1. — feriarum consti- 
tuendarum causa, vii, a8. — que- 
stionibus exercendis , ix, 36. -^ — di- 
ctns a considibus in castris , misso 
eo senatnsconsulto , vii, 31 ; yin , 
33 ; IX , 38 ; xxv, 3 ; xxvii , 3 ; v , 
39 ; XXIX , f o. — primus de plebe , 
vn ,17* — cousulem ad se v^snire 
jubet sine lictoribus , xxn ,11. — 
dictatoris edictum pro numin^ tib- 
servatum , vm , 34* — imperium 
invictum , vi , 16; viii , 34* -^ se- 
mestre , iii , ^9 ; ix , 34; xxn , 3i. 

— sed non nisi rei gerendas caate 
creati, xxm, 33. 

Dictatari nefas equo uti sine per- 
missu populi , xxm , 14. — d cum 
magistro equitum aequatum impe- 
rium , XXII , 36. — mulctam ei di- 
ctam quidam parum probabiliter 
scripsere » vi , 38. — de eo dicendo 
concertatio, rv, &6; xxvii, 5. — 
provocatum ad populum a dictato- 
re, vin, 33. — duo dictatores tein* 
pore uno, xxii, 37; xxni, 33, 33. 

Dictatura seitiestris, m, 38; IX, 
34« — post centum et viginti anno- 
rum intelrvallum revooata , et nnl- 
lum ad finitum tempus data Sullie, 
Lxxxix, 8. — eodem modo et jore 
decreta Cesari , cxvi, 8. — in per- 
petuum e republica sublata^ 1 15. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. DiCTTJnrBUM y locm prope Spar- 
tam y xxxiy, 38. 

DtDAfl , prsfectus PsonijB, prddit 
Perseo arcana consilia Demetrii, 
XI., a3. — occidit Demetrium, 94; 
vid. et xxji Si et 58. 

C. DrDios BaTale pr»liam com- 
mittit cum Varo , cxt, ^i, — inse- 
qidttir fagientem Gn. Pompeium ju- 
venem , 59. — occiditur a Lnsitanis, 
61. 

T. DiDius de Scordiscis trium- 
phat , juau, ag. — consul, ulx, i. 

— rem bene gerit in Hispania, i5, 
3i. -r-^ejns illaudatum stratagema, 
3i. — tiium{^at , 36. 

Dmo profuga peninsulam, ubi 
Caitfaago post condita, tenet , xti, 
i. -^moritur, a. 

IHes Allieusis onde dictus, ti, i . 

— dies comitiales , m , 11. — reli- 
giosi, Ti, I. — festi prolesCique, t, 
a5; xxxnr, 3. — nefasti fastique facti 
a Numa E^mpilio , i, 19; ti, i , 7. 

— diei partes , xxt, 9,8. 

Dii csslestes, inferi , x , s8. — 
Hospitales, xxxix, Si.T-Indigetes, 
VIII, 9. — Manes , tiii, 6, 9; x, a8. 

— Penates ,1, i. t— praBsides urbis 

RomsB , ni , 7. — sociales , iii, 18 ; 

xL, 33. — praesentes juTant, i, la, 

6. — Dii non alii , nisi Bomani , et 

more patrio , colendi, ly, 3o; xxt, 

I. — mosnia Veiaitium deserturi , 

V, i5. -^fortunam nimiam inTident 

faomiiiibas, x, i3 , 5. — colentes 

urbem , lacus , lucos , xxxi , 3d , 4* 

— «leornm caltas ne mortis quidem 

metu desertus , t , 46. — deorum 

evoeandorum ex urbe hostilis mos, 

T, a I. — e sede sna in aliam trans- 

ferendorum ritus ac religio , aa. — 

forma amplior aogastiorque buma- 

ua , 1 , 7. — ^ iiegligentia et cootem- 

ptas «Btate Livii , in , ao ; x , 40. — 

Diis templa in ipso discrimine vo- 

vendi mos , x, 4^ et passim. — iis "9 

ipsis tnbuuntur magna eis insolita, 
xxTi, 4d> I* 

Ssx. DiGFrius, sociu^ navalis, 
post Carthaginem noTam captam , 
certat de murali corona com Q. Tre- 
bellio , xxTi , 48. 

Sbx. Digitius, pr«tor, XXXIV, 4a. 
— sortitur Hispaniam citeriorem , 
43. — parum scite aut fortnnate vem 
gerit in eadem Hispania , xxxv, i , 
3. — legatns, xxxvii, 4* 

Sex. Di(;mus, legatus in Mace- 
doniam, xli, la. t — ad frumentum 
classi exercituique coemendum in 
Apoliam mittitur, x1.11, 37. -^ trib. 
militum , xi.111 ,11. 

DiMALUM expugnat L. .£milius, 
XX, 59; xxix, la. 

DiNARGHus , Nicise filius , araicus 
Pyrrhi , xiv, a4- ' 

DiNAROiius, profectus equitum 
gentis ^olcurum , xzju, a4* 

DiHi£, urbs Pbrygiae, xxxTiii , 1 5. 

Diiio,prtnceps Rhodiorum ,xi.iT, 
a3, a9.~T-deditur Romanis , xlv, aa. 

DiNocRATEs, pr»fectus Philippi , 
fugit, xxxiii, if8. 

DiirocRATEs , prsBtbr Messenio- 

rum , xxxix,'49* 

DivoMEVss , cnstos.oorporis Hie- 
ronymi, in eum conjurat, et sooiis 
ad eam ioterficieBdum aperit viam , 
XXIV, 7. — ^SyracHsis prsBtoEr crea- 
tur, 33. 

Dio , piinceps legationis Alexan- 
drinse , adversus PtolemsBnm Auie- 
ten, civ, 75.--rocoiditar RomsB , 76. 

Dio Cassius, CsBsarem Octavia- 
nura excusans,ref^iitm*,cxx,43}43. 

DiocLBs , princeps .^tolomm v 
oocupat Demetriadem , xxxv, 34. 

DioDORus , prcfectus Amphipoiis , 
xLiv, 44* — ^i^ ^^^9 ibid. . 

DioDOTUs Apamensis, pr8efectu.s 
urbi Antiochenae ab Alexaiidro Ba- 
la , Lii, 38. — A&eKandri lilium le- 
ducit , pulso Deraetrio , 54*^ Jona- laa INDEX RERUM £T NOMINUM 57-6S. — de fuga cogitat, 64**-^ 
venenmn a medico petit , et sopori- ^ 
feram pro veneno potionem acci* 
pity 66. — incolumis dimittitur a 
Ccsare, 67. — oecupat Massiliam , 
cx, 8, 9. — profogit, 4o» — Pom- 
peium regmn regum et Agamemuo' 
nmn vocat , cxi, $7. — contendit de 
pontificatu maxinio, quem Ceesar 
gerebat, 58. — in pugua Pliarsalica 
sinistmm comn cum Pompeio te- 
net, 61. — occiditur, 70. 

L. DomTius jussu Marii junioris 
occiditur a Damasippo, i.xxxvi, 5. 

L. DoMiTiDs Cn. F. L. N. Afaeno* 
faarbus, consul , cxxxri» 47* 

Dona militaria; yid. Miles. -^ 
Dona Legatis data ; vid. Lautia et 
Legatus. 

DoiruGA , nKms Thraci» 9 xi., 58« 

DoRiMAGiius, princeps ^tolo- 
rum, xxYi, 14. 

DoRis parsGneci» propr. ad Pin« 
dum et (^tam, xxvin, 7. *— Dori- 
dts oppida ( potius Pfaocidis ), Tri- 
tonon et Drymas , capit Philippus , 
ilnd. 

DoRiscoN seu DoRiSGus, castel- 
InmTfaraci», XXXI, 16. 

D0RUI.ACUS , dux Boiorum, xxxty , 
46. 

DoRTLAUs cum novo exiercitu a 
Mitfaridate mittitnr ad Arcfaeiaum, 
Lxxxii, a6, 17. — primo ferox ad- 
versus SuUam et Romanos, mox 
mutat sententiam , ifaid. 

Drachma, xxxiv, 5o, ». 

Drapss novas in Gallia tnrbas 
concitat, cvin, ai, aa. — ^victus inc- 
dia se conficit , 97. 

DRAUDAGUM,castellum frequens 
Penestamm in Illyrico Gtsbco sen 
Maced. xLm, 19. 

Drbpaita sen Drepaitum oppid. 
et ph>m. SicilisB occidentale , faodie 
IV»/>am,xxviii, 41. — ^Dreipanum ab- 
estaLilybseo passuum i5ooo, xix. 18. — pngna ad Drepanum , ia qua 
vincitur P. Clodius, 18 -sa. -r-. Dre- 
panum obsidetur a Roraanis, 87,54. 

Dromades ante equitatum Antio- 
cfai, XXXVII, 40. 

Dromicvatbs a Mitfaridate cnm 
Thracum auxiliis missus ad Arcfae- 
faium,Lxxxi, i4« 

Dromos , campus ad LacedflDmo* 
nem , xxxiv, 17. 

Drueiitia fl. Gallin Naihon. ad 
Alpes , in Rfaodanum influens , faod» 
Dttrance f xxjry 3i. 

Drusiaha fossa , cxxxvii, 11. 

Drusus; vid. Claudius et Livius. 

Dryma , opp. Doridis, xxviii, 7. 

Drtmusa (forteDrymnssa), in- 
sula lonise, xxxviii, Sg. 

DuoARiusquidam,eqaes Insnber, 
C. Fhiminium consnlem lancea 
transfigit, xxn, 6. 

Dueilorum insania animos capit , 

LXVIII, 13. 

CjESo DuiLTus , decemvir, 111, 35. 

Cjeso DuiLius, consul, viii, 16. 
— triumvir cdoni» Ansonum Ca- 
les deducend» , ibid. 

C. DuiLius, plebeius, tribunufr 
miKtum consolari potestate cresatus^ 
V, i3. 

C. DuiLius , quinquevir mensa— 
rins creatus, vn, ai. 

C. DuiLius M. F. M. N. consul 
XVII, a. — ei fabricandsB claasis 
mandata cura , 3. — navali pr«- 
lio vincit Pcenos , 7, 9. — ejus trium- 
pfaus et hoDores , la. — censor stru- 
xit Jani templum apud forum oUto* 
rium , xvn, 27. 

M. DuiLius , tribunus {^«bis , 11, 
58. — diem dicit Appio Cloudio , 
61. — plebi in certamintbus decem- 
viralibusnon inutilis,iu, 5a, 54* — 
iterum tribunus plebis creatur in 
Aventino , 54- — rogationem perr 
tulit de cousnlibus creandis cum 
provocationc , ibid. — ejus sequitas- IN T. UVIUM ET 

demit fnettim PatribuSy Sg, — col- 
legis, magistratam continuare gu- 
pientibus , resistit , 64* 

M. Dnii.nJ8y triboniis plebis , ro- 
gationem fert de unciario fenore , 
yn, i6. 

DvBiNAcns bellum in Pictonibus 
movet, cnijy 19, — expellitur B- 
nibusy 30. 

DuMVOHix ^duorum princeps, 
invito CsBsare domum rediens in- 
terficitur, cv, 64 » 65. 

Duodecim tabuls, ni, S^. 

DupUcariiy ii, Sp. 

Du&itrs amnis , ltii» a5, 27. 

Du&HiuM 9 sive potius BuaniiM , 
lUyrici opp. xi.iv» 3o. 

Du&ovL4, urbs Samnii, expu- 
gnata a L« Papirio , x, Sg. 

Du&OKiA , mater P. J£butii , £' 
iium Bacdiis vult initiari , xxxix, 9. 

L. Du&ocnus, creatus prator, 
sortitur Apnliam , xl, 18. 

M. Du&onus senatu motus , quod 
l^cgem de coercendis conviviorum 
&amptibus tribnnvs pleb. abroga- 

^t, LXX, 16. 

Duumvir, xxm, 3o, 8. 

JDttKmviW judicant perduellionem , 
1, a6; Yi, ao ; cii^ 43« — Duumvir 
vel Duumviri dedicant sedes, 11, 
4s; vii, a8; xxii, 33; xxni, ao; 
XXX, 3i ; xxxiv, 53 ; xxxv, 4^ > 
xxxYiy 36 ; XL, 34. — Gonf. ad i, 
53, 3 et xxin, 3o, 8. 

Dmurmn sacris faciundis , libro- 
nunSibyliinommcustodeSyiii, 10; 
IV, a5; Vf i3. — dedicant sdem 
Martis, yi, 5. — rogatio, ut pro 
duumviiis saoris £aciundis creentur 
decemviri, vi, 37. — ad SBdem lo- 
candam sen faciendam, vii, a8; 
XL, 44- -^ navales, dassis omandaB 
reficiend»qae causa, ix, 3o; xii, 
7 ; XL, 18 et 36 ; xlt, i, 5. 

Dttx y testis spectatorque virtutis 
et ignaviiB militum , eorum animos FREINSHEMIUM. ia3 

accendit, xxi, 43; vide xuv^ 3. 

— duces ob male rem gestam rei , 
II, 5s; Vy II , 11 ; XXVI, 1, 3. — du- 
cum Romanorum , circa Alexandri 
Magni tempora prsDstantissimomm , 
enumeratio, ix, 17. — clarissimo- 
rum trium uno anno parnm digmu 
splendore vitse exitus, xxxix, 5i. 

— Ducibus vaUdior res Romana , 
quam exercitu , n, 3^. 

Dymjb opp. AchaisB, h. .Ciarente, 
XXVII, 3i ; xxxn, ai ; xxxviii, 29. 

Dtmci abeunt e concilio Acheo- 
rum, xxxn, 13. 

Dymcus ager, xxvii, 3i. 

DYMBHSBsfunditores,xxxviii, 19. 

DYRRAGHijri , xLii, 4*. — auxi- 
liantur Romanis adversus Gentium, 
xLiv, 3o. — donantur lembis, de 
Gentio rege captis , xly, 43'. 

Dyrrachium opp. IUyrici Maced. 
sen GT«ci adversus Brundisiom, 
bod. Durazzo, Duradsck, xxix, la ; 
XXXI, »7 ; XLii, 48. — Grads dice- 
baturEpidamnus, xLni, ai. — ^Dyr- 
rhachii situs,cxi, 3i. 

E. 

EBOR4 capla a Sex. Pompeio , 
cxvii, 33. 

Eburoitbs csednnt Gottam etXi- 
turium , legatos Cssaris , cvi, i a . — 
vincuntur a Cssare, i5. 

E0OSUS seu Ebusia et Ophiusa 
seu Colubraria et Frumentaria , Pi- 
tyusae , vicinae Balearibus et Hispa- 
niffi insulsB , h. Iviza seu Ibiza et 
FormerUera xxli, 90. 

Egbatana duplicia , cii, 27. 

Egbtra opp. Volscorum , iv, 61 ;- 

VI, 3i. 

EGBTRAiris Volscis datur ex SGto 
pax et adimitur ager, 11, 25. — de- 
sciscunt ad JEd^aos , ni, 4. 

Eghbgratbs, pater Antigoni ,xl9 

54. ia4 INDEX RERUM 

Eghbdbmu» , - princeps Acarna- 
num, XXXIII, i6. 

Eghbdbxus, Atheniensislegatus, 
xxxvny 7. 

. EcBiiius , Thessali» oppidum in 
Phthiotide et iDtimo. sinus Maliaoi 
recessuy xxxn, 33; xxxin, i3; 
xxxiv, i3. . 

Eclipsis solis, xxiiy i; xxx, 3, 
38; xxxyii, 4 ; xxxviii, 36. — Ecli- 
psifl lunsB pnedicta a C. Sulpicio 
Galloy trihuno militum , xliv, 37. 

Edbmx) , Hispanorum dux , venit 
ad P. Scipionem , xxvii, 17. 

Edbssa , urhs Maced. ah iEgis di- 
versa , hodie Edessa ad Vistrizam , 
XI.T, 29, 3o. 

Edbssa urhs Syri» » cvi, ao. 

Edbtahi ; vid. Sedbtahi. 

Edictum dictatoris , 11, 3o ; viii, 
34. — consulum, 11, 94 ; viii, 6 — 
ex edictis . perpetuis pratores ju- 
bentur jus dicere, xcix, 44* 

Egbbia Dea, cum qua noctumos 
congressus simulat Numa, i, 19. 

Egbbh nomen ah inopia inditum 
filio Aruntis, i, 34. — is GoUatiae in 
praesidio relinquitur, 38. — ejus B- 
lius Tarquinius Collatinus, i, 67, 60. 

L. Egii.ius, triumvir coloniae de- 
ducendse , xli, i3. 

Gbll. Egbatius, dux Samni- 
tium, Etruscis est auctor helli ad- 
versus Romanos, x, 18. — Umhros 
vocat ad defectionem , et Gallos in- 
genti pretio sollicitat^ ai. — cadit 
in pugna , 39. 

M.. Egbatii Rufi vecordia , 
cxxKv, 7. — seditio , cxxxvi, 29. — 
et insidi» in Augustum , 39. 

L. Egbatuleius , quaestor, legio- 
nem quartam ah Antonio ad Caesa- 
rem Octavianum transfert, cxvii, 
5i. 

Elaa, oppid. iEolidis, navale 
Pergami, xxxvi» 4^; xxxvii, 18; 
xxxviii, 40; XLiv, a8. ET NOMINUM 

Elaojt campus Epiri , xliii, a3. 
Eljeus Chersonesi Thrac. o{^ 

XXXI, 16 ; xxvn, 9; 

Elatba seu Elatia , urhs Phoci- 
dis , ad Cephissnm et fines Thessa- 
lisB, hod. Turco^chorio , xxvin, 7; 

XXXII, 18. 

Elatia seu Elatba , opp. Thes- 
salisB ad Peneum et Tempe, xlii, 54- 

Elatiehses in lihertatem resti- 
tuuntur a SuUa , Lxxxii, 19. 

Elbazabus . trahem aoream ex 
tempio Hierosolymitano dat Cras- 
so, cvi, ao. 

Elei cum Acfaaeis pugnant, xxvn, 
3i, 3a ^ 33w — eos , Olympiorum 
solenne ludicrum parantes , aggre- 
di vult Machanidas , xxvm, 7. — 
a Romanis adscripti Asderi cum 
Philippo inito, xxix, la. — veniunt 
Chalcidem ad Antiochum, anxi- 
lium petentes adversus Achieos, 
xxxvi, 5. — po&t fugam AntiochL 
Achaeorum legatis lene dantrespon— 
sum , 3i. — Eleus ager vastatur m. 
Philippo, xxvii,3i, 3a. — Eleorunm' 
metus adventante Mummio , lh, 6^. 

Eleplianti dant Pyrrho victoriam 
de Romanis , xiii, 6, 9. — nnias 
elephanti harritus turhat cseteros, 
8. — metum ex eo injicere Fabricio 
frustra tentat Pyrrhus , a6. — tur- 
hant suorum , aciem , xiv , 3i ; 
xxvii, 14. — igni magis avertuntur 
quam ferro , ibid. — vnhierati sse- 
viunt in suos , xviii, 54. — quatoor 
cum turrihus i tum primum visi Ro- 
mse , ducti in triumpho, xiv,' 34. — 
eos vulgus hoves Lueas vocat , ibid. 
— in Meteili triumpho ducti vigioti 
supra centum , xix, a. — qnonam 
modo.ex Sicilia in Italiam transpor- 
tati, xviiiy 56. — quonam modo 
Rhod,anum trajecti , xxi, a8. — fn- 
gore ahsumpti , xxi, 56, 58. — quo- 
nam modo per invia traducti , xliv, 
5. — Indici maximi, xxxvii, 39. — m.T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. ia5 inladis Circensibus exhibiti , xut, 
iS. — i^ni e castris exacti , xxvi, 6. 
— eorum frontalia et crist» , et ter- 
go imposit» torres , xxxyii, ^o, — 
qnando iis primum Romani usi, 
xxxi^6. — eosfabriliscalpro necare 
docuit Hasdrubal , xxyii, 49- — Ve- 
lites fodiunt sub caudis , xxi , 55 ; 
xxxYii, 43. — a Pompeio in ludis 
producti ad pngnam, miserabili 
ciMnploratione fletum populo mo- 
vent , GVy 3o. — elephanti quadra- 
ginta dextia lcvaque lychnuchos 
gestantes in triumpho Gaesaris ad- 
scendentis in Capitolium, cxv, 11. 
— Ellephantorum terror apud Ro- 
manos i xym, 46, 

Eususis seu Elevsiii , oppidum 
Atticae y hodie Elesstn seu Lessina , 
Lepsina, xxxi, a5, a6. 

£i.BUsis ad Alexandriam, xi.Vy 
13, 9. 

£x.Ei7THSRA capitur a Metello , 
xcix, 49. 

£i.icius Jupiter ; vid. Jupiter. 

£i.iMEA regio lUyrici Grseci Ma- 
cedonisadjectd, xxxi, 40; xlit, 53; 
XLin, ai. 

ElIMIOTIS , XLV, 3o. 

E1.IS , urbs et regio Peloponnesi, 
hod. Belvedere, xxvii, 3a. — sentit 
com .^tolis, xxxvT, 3i. — Elin con- 
cilium indicit M. Fulvius consul , 
xxxym, 33. 

Elisa ; vid. Dido. 

JSlitovius, dux Genomanorum, 
transcendit Alpes , v, 35. 

Eloeus ; vid. Helorus. 

Elua ; vid. i£butius. 

Eltmai in Media aut Susiana , 
Persidis regione , sagittarii , xxxv , 
48, 49; XXXVII, 4o> 

Emathia , pars Maced. quondam 
dicta PsBonia, xl, 3; xltv, 44* 

EMATHiA.,.urbs ThracisB s. Maced. 
dicta oUm CEs^rma, XLni, 7. 

Emsrixa colonia , cxxxv, 1.4 • — ab Emerita Gades viam perdncit 
Augustus, cxxxvi , 5. 

Emporta, regio Byzacii in Africa 
propria ad Syrtim min. xxi, 60, i; 
xxTx, a5, 33 ; xxxiv, 6a. 

EImporijs , urbs Graeca , oriunda 
a Phocaea , in Hispania Tarrac. h. 
Ampurias in Catalonia, xxi , 60, i; 
XXVI, 19; xxviii , 4a. — ejus situs, 
xxxrv, 9. — Emporiis appulit clas- 
sem Cn. Scipio, xxi, 60; xxvm, 41. 

Emporitavi Hispani se dedunt 
Catoni consuli , xxxiv, 16. 

Emporium prope Placentiam, de- 
fensum a Romam*s , xxi, Sy, — ad 
Tiberim, xxxv, 10.— ^apide stratum 
stipitibusque septum, xli, 17. 

Empulum , oppid. Latii, captum 
a Romanis , vii , 18. 

Evipeus , fluv. Macedoni» oriens 
in valle Olympi et ad Dium in sinum 
Thermaicum influens, xliv, 8, ao, 
a6, 37, 3a, 35. 

Eitka; vid. Henna. 

EHiTEirsis ; vid. Hennensis. 

Q. Eiririus poeta nascitur, xx^ a. 
— ejus de Q. Fabio Maximo dictum, 
XXX, a6. — statua extra portam Ga- 
penam, xxxvni, BS. 

EoRDiEA s. EordsBSB oppid. Myg- 
doniae in Macedonia, xxxi, 39, 40. 
— ejus aditus, xxxiii, 8; xlii, 53« 

EoRDJsi populi , XLy, 3o. 

EpAMiKOHDA iUustre factum me- 
moratum, lxi, 66. 

EpAHTERn montani, cum ^piibus 
bellum gerunt Ingauni , forte Alpi- 
na juga incoluere, xxviii, 46. 

Ephesii vincunt Aristonicum , 
Lix , ao. — Mithridati placere stu- 
dentes, dejiciunt statuas Romafeior. 
Lxxviii ,4* — occidunt Zenobium, 
Mithridatis prefectum, lxxxii , 46. 

Ephesus , urbs loniae in Asia mi- 
nori , h. Epheso , Aiosohik , AjasoU' 
louJky h. e. locus paluster,i, 4^ ; 
XXXIII, 38 ; xxxvi, 4^. >-r se dedit ia6 INDEX RERUM 

Romanis , xxxvu , 45. — adtribnitar 
Eameni , xxxyni , 89. 
■ Etiaiom occiclittir a Gentioy H* 
lyrioram rege , xi.nr, 3o. 

EpiciDUt, pnBfect. peditum Par- 
tluDoram in castrif Anicii,xuT, 3o. 

EFicaATBs RhodiuA, xxxm, i3, 
et i5. 

Epichatxs, dox Antiochi, ac- 
^eepta pecunia , Jndci» tradit Scytho- 
polim , x.xin » 4^* 

Epicubus , et de illias secta Fa- 
bricii jndiciam , xiii, 97, 

Epictdxs , missns ab Hannibale 
cam Hippocrate fratre legatas ad 
Hier on ym u m , xxiv , 6 , a3. — <• Sy- 
racasls pratores ambo creantar, 27. 

— bellam inter Syracasanos et Ro- 
manos concitare nitantar, 39. — Sy- 
racusanum exercitum sibi conciliant, 
3o, 3i. — occupant S^rracusas, 3). 
— Romanifl superbe respondent, 33. 

— Epycides prsest costodi» urbis, 
a Romanis obsess» , 35. — relinquit 
Syracusas , magna jam ex parte ca- 
ptas , XXV, 37. — ^trajicitin Africam, 

xxn, 4^* 

Epictdbs, cni Sindon cognomen, 
prsefectus alterins Epicydis , inter- 
ficitur Syracusis , xxv, 38. 

EpiD^Mntrs; vid. Dyrrhacbinm. 

EpiDA.UKtJS , urbs Argolidis, hod. 
Napoli di Sfahasia, Bfenemscke, aut 
Pidanre, ( sed FUhifOH eo loco non 
nisirV tuguria invenit) tiobilis tem- 
plo JEsculapii , x , 47 ;' xlv , a8. — 
ab £[Hdauro ^sculapius arcessitur, 
XI, la, t3. 

C. Epidius Marallus , iribunus 
pldl)i8, faominem statue Csesaris co- 
ronam imponentem in carcerem 
duci jubeC, cxvi »38. — ei adimitur 
tribunaCas , 19. 

Episi&cm, XIV, i3 ; xix, 33, 37. 

EnG<»rirs, Colophoniorum ty- 
rannuS) comprc^ieiiditur a LucuUo, 
xxTxm , 5. ET NOMINUM 

EpiPoi.s , locut Syracosis , xxy, 

Epibota ; vid. Aiexander et Pyr- 
rfaus.— -de communi pace legaloe ad 
Philippum mittunt , xxix , is. — a 
Phiiippo adscripti foBderi cam Bo- 
manis inito, ibid. — tentant paoeai 
Philippum inter et Romanos frastm, 

XXXII, 10. — non manent aiaccn 
fide in amicitia Romanorum xxxvi, 
35. — eonim iegati ad M*. Aciliom 
consulem, ib. — mittunturRoniaBi, 
ibid. — septaaginta eoram urbes a 
Paullo ^milio diripiend» dantor 
militibas , xlv, 34- 

Epibus , aitera pars h. Atbanite^ 
VIII, a4; XII, 18; XXIX, 11; xxxi, 7; 
18. — ejus montes , xxxn , i3. — 
et fauces , xxxn , 5 , 16 ; xxxm, 4« 
— Cf. Illyricam. 

Epobbdia colonia, lxix, m». 

Eposogitatus seu Epossognatos, 
regulus Gallorum , xxxvm , 18. 

Epulones triumv. quando primum 
creati, xxxni , 4^* — iis,ut pon- 
tificibus , datum jus tog» pr»textae 
habendse , ibid et xi. , 43. — a Oa- 
sare ad decera illorum mimenis 
auctus, cxvi, i3. 

Epulum Jovis ludorum causa,xxv, 
a ; xxvn , 36 ; xxix , 38 ; xxx , 39 ; 
XXXI, 4; xxxii, 7. — ludoram caosa, 

XXXIII , 43* — in quo strata toto 
foro triclinia , xxxix , 46. — populo 
datum , cxv, 14. 

Epulo! hospitales sacrae , xxni, 9, 
3. — instructae Romes ante omnium 
domos , in, 19 ; vid. et xxv, la. — 
similiter et Beneventi , xxrv, 16.— 
qoando primum RomsB magno loxu 
af^>arat» , xxxix, 6. 

EqueSf qui paulo ante servus fae- 
rat, impetrat a Meteilo Sdpione 
donuffimilitare,€xiv, 10. — Eqnites; 
vid.Centuri8B Equitum. — e publico 
iis empti akique equi, i, 43. — 
magistratu capto non desinebant IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. iB eafec f neque a censoribiig in 
im lecti equum publicum amit- 
t y xxiXy Zy, 6. — ^ qnibus cen- 
jnester erat, equus publicus 
iim erat adsignatus, equis suis 
« incipiunt) y, 7. — iis stipen- 

adsignatum , ibid« — triplex, 
institutum a Fabio RuUo cen- 

ut Idibus Quintilibus trans<« 
entnr,ix, 4^. — ^gestant annu- 
ireoty xxin» la. — principes 
mtis , seminarium senatus , 
61. — ad eos judicia transfert 
«Gchus , I.X, 66; vid. Judicia. 
iram in judiciis iniquitas et 
mtia, X.XX» Ss, 53; xjcxi,37, 

- <x equitum ordine erant pu- 
li , Lxx, 5a ; ciii , 5a. — £qui- 
, ignominise cansa , adempti a 
ribus equi publici et yendere 
issi equites, xxn, 18, 4; xxvn, 
cxix , 37 ; xxxiY , 44 ; x»cix , 
XI , 97 ; xi.n , 10 ; xliii , 16 ; 
f, — Equites alarii , xxxv, 5 ; 
o. -^ delecti et extraordinarii, 

58. — , Galli in castris Eume- 
c1.IT, i3. — Numid» ad Roma- 
ransfugunt, xxn , 48; xxiii , 

- SaCTtt alse in exetvitu Persei, 
B% , 66. — legionarii , xxxv, 
, 40. — treceni in singulas le- 
8 , nn , 8. — loricati , quos 
kractos vocant , xxxv , 4^ ; 
[1, 40. — sagittariijxxxvn, 38. 

equis desiliunt, et pedestrem 
Attunt pugnam , ii , 30 ; m , 
V, 38, 40; VI, i4; vn, 7; IX, 
:xi, 4^; XXII, 49^ XXIX, a; 
mr, a6. — detrahunt equis fre- 
it permmpunt hostium agmen , 
i; VIII, 3o; xl, 40. — sexcenti 
es dantur Samnitibns, ix, 5. 
tierantur, i5. — ob rem bene 
m cornicuHs armiUisque ar- 
is tdonantur, x , 44- — * ^ pha- 

catellis ac fibulis, xxxix, 3i. 
. equos suos velites singulos 127 

aocipinat , xxvi, 4*-*-*u^ stattonibas 
armati, frenatis equis , totum diem 
perstabant, xlit ,33. — Equitum 
recensio , xxxvni , a8 ; xxxix , 44 ; 
xLf 4^. — Equitibtts quantum di- 
viserint imperatores triomphantes, 
xxxiT,46, 5i; xxxTT, 40.— colonis 
Bononiam deductis septuagena ju« 
gera > OMteris quinquagena data f 
xxxTHy 57. 

Bfuester census, t, 7; xtwc, 3.. 

EquMtria tpolia, vm, 7. 

Bqnestris ForttuuB magdifieiim 
templum, xl , 40; xlh , 3. -^ eque- 
stris stataa^Ttii, i3; ix, 43. 

EftUtatms Hannibalis mdior equi- 
tatu Romanomm > xxi, 47; xxii, 44. 
— post amissam atam quse Salapiss 
erat, nunquam deinde superior, 
xxTi, 38» — .£tolomm loag^ opti- 
mus in Gnbcm , xxxm , 7. — Nb- 
midarum descriptus, XxxT, tt. — 
Thessalomm , tx , 19* 

L. EQuicnrs, Ti. Gracdii filium 
se ferens, a censore Nnmidicocen- 
stt prohibetur, LXTm , 36 , 37. — 
eum Sempronia non Tuit agnoscere, 
38^ -^ ejus nominis faTore cams 
populo , fit tribunus plefais cum Sa- 
tornino, uux ,3). — culn -eo fugit 
in CapitoKum , 17. ^.interficitur , 

Equus publicus, I, 43; T, 7. — 
CsBsaris , prioribus pedibus hnma- 
nis, CxT, lo.-^jus effigies in templo 
Veneris Genitricis > ib. — Sejanus , 
GXxi, 34- — ademptus; t. Equilibus, 
XXXIX , 9 , 19. — equum publicum 
vel retiflKre vel reddere potarant 
ecpiites , sive a censoribns in senat. 
lecti fuissent , sive jure magistratus 
in enm venissent , xxix, 3^ > 6. -^ 
equo uti non licet dictatori sine 
permissu populi , xxin , i4«~^equi 
aibi cuntnn Camilli triumj^antis 
tTahiuit,T, i3. —^ ferrets obducti 
laminis , currum contis ferro praB- ia8 INDEX RERUM 

fixis horrentem trahentes, prcsidia 
contia elephantos, xni» 38. — de- 
cernuntur GsBsari in triumpho, cxt, 
I. — Dionysii et Hieronymi, xxiYy 
5. — equi curules ad vehendas qua- 
drigas in ludis circensibus publice 
praebendi, xxit, i8. — equornm 
dorsum demulcere, ix, i6. — equos 
binos trahentium desuitorum mos , 
xxiii, 39. — equorum denorum 
Qommerclum , eosque educendi ex 
Italia potestas data legatis regulo- 
rum Gallorum , xi.in , 5. — equi 
omati honoris causa regibus eorum- 
que liberis dono dantur, xxtii, 19; 
xxXT, i3. — phalerati duo Masinis- 
8«e , XXX , 17. — et regulis Gallorumy 
XLiii, 7. — equis crura succidere et 
ilia suffodere in pugna, xlh, $9. 

Equuleus Reate cum quinque pe* 
dibus natus; Tid. Prodigium. 

Erbessus; vid. Herbessus. 

Eretria. ThessaiisB , xxxii , i3. 
— et quidem in agro Phthiotico , 
XXXIII , 6. 

Eretria EuboB» y hodie Trocco^ 
Mocco, oppugnatur et capitur, xxxn, 
16. — libertatem aRomanis accipit, 
xxxni» 34* 

Eretum , oppid. Sabincrum , h. 
Monte Rotondo tcI potius Rimane , 
m , a6 , 39, 38, 4^ \ xxti, i i , a3. 

Ergastulum, 11, a3; tii, 4« 

Ergatia seu potius ErgaTica, no- 
bilis et potens civitas Celtiberiae , 
deditur Romimis , xl, 5o. 

ERiciirinM , oppidum Thessalise, 
xxxTi, i3;xxxix, 2 5. 

Erigoit seu Erigonus, fluTius ex 
Illyrico per Pseoniam fluens, in 
Axinm amnem editur , xxxi , 3^ ; 
XXXIX, 54. 

Eritium, oppidum Thessaliae, 
XXXTI, i3. 

Eriza , opp. Gariae ; Tid. Eryza. 

Eropon, legatus Persei ad £u- 
menem , xlit, :^4» >7 ^^ ^8. ET NOMINUM 

Eropos quidam capit Lychni- 
dum, zxTn, 3i. 

Ertgika urbs; Tid. Eryx. 

ERTCiirA Veneri ledes Tota in 
Gapitolio, xxn, 9, 10; xxiii, 3o, 
3 1 . — alia extra tcI ad portam Gol;' 
linam , xxx , 38 ; xi., 34« 

Ertthra JEtolomm prope Eq* 
palium, xxTniy 8. 

Ertthrjb lonisB, hodie Coiitc, 
Cabianco, Stolar, xxxTH, 27 — ^Ery- 
thrarum promontorium, xltt, a8. 

ERTTHiuBA(terra), xxxtii, la; 
XLiT, a8. — Erythraea terra, xxxTi, 
45. — Erytbraee triremes, xxxTn, 
II. — ErythrsBi donantur agro, 
xxxTiii, 39. — eorum portus Gys- 
8U8, xxxTi, 43* 

Ertx Sicili» mons et oppidum , 
h. Trapano del monte aut Monte S, 
Juliano, capitur a Pyrrho, xit» 10. 

— ab Hamilcare, xix, 49- — conf. 
XXI, 10, 41 ; xxTin, 4i* 

Ertza, urbs Gari», xxxTin, i4* - 

EsQuiLiJs, I > 44; xxTi , 10. — vm 
Esquiiiis coetus facit plebs, n, a8. 

EsQuiLiARius coiUs, 1 , 48. 

EsQuiLiVAporta, n, 11; in,66 
68; xxTi, 10; XXXIII, a6; xli, 9 

— ad Esquilinam portam exercitui 
indictus , ti, aa. 

EsQUiLHTA tribus , xx, 58 ; xlt , 
i5. — in eam conjecti libertini, ib. 

Esseda Gallorum , x , a8. 

Essedarii, ct, 67. 

Etesias, Tenti faTonii, xxxtii » a3. 

Ethopia , oppid. Epiri aut Atha- 
manise, xxxtiii, a. 

Etleta , uxor Gentii IUyriomm 
regis, captiTa ducitur Romam, xut, 
3a. 

Etotissa , oppidum Edetanorain 
in Hispania Tarracon. ad Ibemm, 
XXI, aa. 

Etritus , amicus Platoris, occi- 
ditur a Gentio, xlit, 3o. 

Etruria^ regio Itali«^ Grscis N T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. et Tuscia, hod. Toscana 
ncina Romse ,i, sS, 3o. 
ita a Q. Fabio consule , 
*ebe11at,x, 3. — yastatur, 
— eam populatur D. Bru- 
, XI, lo. — meditatur de- 
, xxTii, ai. — frenatur, 
rurie concilia ad fanum 
,iv, a3, 25,6i; v, 17; 
'■6. — duodecim populi , 

obsident Romam, 11, 1 1; 
la. — instaurant bellum, 
irobant regem, a Veienti- 
m, V, I. — movent bel- 
«us Romanos, vi , 2. — 
tcapiunt Sutrium, 3. — 
, et captiyi sub hasta ve- 
r, 4« — parant bellum, 

- vincuntur, ib. et ix, 35 
lucias annuas impetrant , 

- rebellant et vincunt Ro- 
, 3. — fundunlur, iisque 
lennii dantur, 4» 5. — pa- 
cum Galiis adversus Ro- 
,18. — afficiuntur ciade, 
t XI, 29 ; XII, 1 , 4> 5 ; xiii, 
t Tusci. — gens ante ora- 
ledita religionibus , v, i . 

perperam dicuntur Tyr- 
origo eorum ultra Alpes 
, 1,8,2. — Etrusci ha- 
V, i5. — vates ad publica 
idhibiti , i , 56. — Etrusci 
liies , XXII , 3. — Etruscum 
, 41. — Etruscorum ali- 
ilis civitas data, lxxiv, 7. 
cis literis Romani pueri 
iri soliti, ix , 36. Cf. Tusci . 

filia Honuni , Dardano- 
cipis, nxor Gentii, xliv, 

(k, hod. Negropont, iusula 
;t Archipelagi, a Bceotia 
•iuripi freto ( Golfo di Ne- 
lirempta, xxvii,3o. — ejus 
nanis traditaB,xxxyi, 21 . — 

f , Par» 2. — Index Liv. ejus angustisB, xxx , 23. — et Cosle s. 
Coela, XXXI, 47- 

EuBOBBirsBs et Bceoti centnm ta- 
lenta Heracleotis pendere jubentur. Lll. »9 conven- EuBoiCAauM civitatum 
tus, XXXIV, 5i. 

EuBoicus sinus, xxxi, 47* 

EuBoiGUM talentum ; vid. Talen- 
tum. 

EuBULiDAM Chalcidensem sibi ab 
Antiocho dedi postulant Romani , 
xxXvii , 4S ; xxxviii , 38. 

EucTus , prsefectus nrbis Pell» , 
xLiv, 43. 

EuDA.Mus,pr8efectusRhodie clas- 
sis, xxxvn, 12, 28. — vincit praelio 
navali Hannibalem, 23; xliv, 28. 

Eur.iERU , turris in Macedonia , XLIV, 3. EuGAKBi, in Gallia Transpad. 
inter mare Alpesque incolentes, pel- 
luntur ab Henetis, 1,1. 

EuGBBiUM, opp. IUyrici Maced. XXIX, 12. EuHYDBiUM, oppid. Thessaliae, 
vastatur a Philippo, xxxii, i3. 

EuMACHus , prsefectus a Mithri- 
date GallogrecisB a Dejotaro expel- 
litur, Lxxxii, 38; yid. etxciy, 31. 

EuMEBES, rex, Attali filius, xxxm, 
3o et 34» — pi*is erga propinquos, 
justus in cives, et munificus erga 
omnes homines, xlii, 5. — auxilium 
fertT.Quintio, consuli, xxxiv, 26, 
3o. — incitat Romanos ad bellum 
contra Antiochum, xxxv, i3. — oc- 
currit cum tribus navibus C. Liyio, 
prsefecto classis Roman», xxxvi, 42. 
— ejus in pugna navali fortis et fi* 
delis opera , 44- — dimittitur do- 
mum , 45, — occnrrit obviam .£mi- 
iio, XXXVII, 14. — ejusregni caput 
Pergamum obsidetur a Seleuco, An- 
tiiftcbi filio, 18. — prsesto est Roraa- 
nis , in Asiam trajicientibus , 33.-^ 
itemque in pugna cum Antiocho , 

9 i3o INDEX RERUM 

41. — proficiscitur Romam , 45. — 
ci datur senatns , 6a. — eju» postu- 
lata , 53. — qusB regiones et civitates 
ei nominatim datc, xxxviii, 39. — 
eju8 legati de Philippo queruntur, 
XXXIX , 27* — beneficiis sibi obiigat 
omnes GrSBci» civitales , xwi , 5. — 
Romam venit , et Perseum Romanis 
suspectum facit , x1.11 , 1 1 seqq. — 
Eumenem accusaut Rhodii frustra, 
14. — in eum percussores mittit 
Perseus , i5. — ascendens Delphos 
lapidibus obruitur, ibid. — sopitus 
vulnere toUitur, et iEginam trans- 
ferlur, 16. — redit Pergamum, 18. 
— - ejus fides dubia, xliv, i3, lo. — 
eum sollicitat Perseus , a4. — ejus 
consilia et cum Perseo nundinatio, 
25. — auxilia, ab eo missa ad. Atta- 
lum fratrem, intercipiuntur a clasae 
Macedonum, a8. — Attalo, eunti 
Romam, adjungit Stratium medi- 
cum , XLV, 19.— in Italiam navigat, 
xtvi f I. — excedere Italia jubetur, 
a . — criminationibus in eum pro« 
nas aures commodant Romani , 9 , 
19, ao. 

EiTMKRBs , dux Persei , pneest 
ThessalonicsB , xi.iv, 3a. 

EuMomTs , prsBtor Thessalorum , 
XXXV, 39. 

Euirus, magicsB superstitioni ad- 
dictus, Lvi, 3o. — flammam inter 
verba fundit, 3i. — eo auctore et 
duce, servi deficiunt, 34. — tcj. con- 
stitnitur, 37. — ejus expeditiones , 
3g.^captivitas et mors, lix, 46. 

EupALiUMy oppidum Locridisy 
xxviii, 8. 

EuPATORiA obsidetur a Lucullo, 
xcvi , 3o. — capitur, xcvii, 4^, 47* 

Eupatra , fiiia Mithridatis , du- 
citor ante currum Pompeii trium- 
phantis , cin , 4^* 

EupHARBS, dux Cretensis,xxxvi,S. 

EuPHRAicoR , prsefectus Persei , 
interficitur a Dolopibas, xui, 4i* ET NOMINUM 

EupHRAKOR, unos ex dacibat 
Persei cum dnobut millibtu dcic-' 
tis iMelibcsam mittituTy xur, x3L 

EupHRAiroR, RhodisB cUssis duR, 
vincit Aiexandrinos , cxii, 70, 7». 

EUPH1U.TBM Crassus ponte traiM- 
greditur 9 cvi , 3o. 

EuPOLRMUs Ambraciam obsessaai 
aRomanis intrat, xxxvui, 4* 

EupoLRMi , principis Hypatmo» 
rum , in exsules perfidia, xli^ aS. 

EuRRAS , AchsBorum legatus , 
XLVI , 8. 

EuRiPi Chalcidici descriptiQ , 
XXVIII , 6. — Euripi fretnm, xxxf , 
aa; xxxv, 46; ( vid. Eubosa. ) — 
Euripi castellnm expugnat Antio- 
chus, XXXV, 5i ; xxxvi, 7. 

EuRiPus ad Cassandream situs, 
XLrv, II. 

EuROMUs seu Eurome et Euro- 
mensium urbs in Caria,xxxiiy 33; 
XXXIII , 3o. — eorum oppida occn- 
pant Mylassenses, xlv, a5. 

EuRopA, xxvn, a^. 

EuROTAS, amnis, sub ipsis Spait«^ 
moenibus , hod. /m et Basilipotamo^ 
BaatXtirCfTafAOf, xxxrv, a8; xxxv, 19* 

EuRus, ventus, xxv, 37. 

EuRTALUs, tumnlas SyrtGQsis, 
XXV, a5. 

EuRTDtCA , mater Gentii , Plen- 
mti uxor, xliv, 3o. 

EuRTLocBUs, princept Magoe- 
tum , profugit in ^toliam , xxxv, 
3i , 3a. — revocatur, 34* — ti^ 
consciscit mortem, xxxvi» 33. 

EuRTMBDoir , amnis in Pamphj- 
lia, xxxiii, 4i; XXXVII, a3. 

EuRTMEiTf , Thessalise oppidam, 
XXXIX, a5. 

EuTHTMiDAs , pHnceps, Chalcide 
pulsus, frnstra tentat patriam in po- 
testatem iBtolorum redigere , xxxv> 
37, 38. 

EvAGORAS , Theodori filius, anii^ 
cus Pyrrhi, xrv, a4. IN T. LIVIUM ET 

£yA]ri>KR Arcas instituit ih Pa« 
latino monte Lupercale sacrum, i f 
5.— *imracttk> literanim inter rudes 
popnlos venerabilis , 7. — Herculem 
Joye natum agnoscit et sacrum ei 
faeit y ibid. 

EyavDxm Cretensis , dux auxilio- 
niiB,.ad cttdem Eumenis suborna- 
tur a Perseo, xlii, iS, Sg. — comes 
fbg» Persei, xur, 43- — interficltur 
a Perseo, xi.y, 5. 

Eventus in manu stultomm ver- 
satnr, et nihii iniquius est , quam 
rem ex eo famam habere, xxvii, 44. 

Etbrs4 seu Eyerca , Tbebanus , 
ctyitatis princeps, sublatus a Perseo, 
xLn , i3 et 4o. 

Examen apum in arbore; vide 
Prodigium. 

Exteratio Atheniensinm in Phi- 

lippnm, XXXI, 44* 

Exercitus Romani ordo et nume- 
rus descriptos , yiii , 8. — collatio 
cum Alexandri M. exercitu, ix, 19. 
consnlaris,yn, 19. — octingenta 
hominum millia scripta ex tota Ita- 
lia adyersus Gallos, ita ut Romani 
Gampanique numerum explerent 
peditnm 948,300, equitum a6,6oo, 
XX, 35. — yoluntarius , y , 7. — sine 
nlU yacationis venia scriptus, yiii, 
jo. — tumnltuarius, yni, 11. — nava- 
lis , xxn ,11. — urbanus, ibid. et 
xxyn 9 7. — exercitus numero co- 
piarnm insignes apud Romanos , 
aempa decem scriptsB legiones , 11 , 
3o ; yn , a5. — armati 87,^00 in 
eastris Romanis , qnum pugnatum 
id Cannas est, xxn, 36; vid. Legio. 
— hutnLti, I, 44;xxxyni, la; xl, 
6. — exercitus itineribus et muta- 
tkxie locorum salubrior , x , a5. — 
in oppidis hibemare vetitns , xxvi, 
II. — correctus ad seyeriorem di- 
sciplinam, lvii, a-5. — seditiosi, 11, 
3a , 43 et 59 ; in , 5o; rv, 5o; vii , 
3S-49 ; xTcym, a4 «t %9^, txxy, i; FREINSHEMIUM. i3i 

cxiii, 45-5i; cxxy, 1^-17; oxxxi, 
ai. — in exercitu Hannibalis, mixto 
ex coUuvione omnium gentium , 
nulia seditio, xxviii, la. 

Exodiay vn, a. 

Expiatio fanorum ; vid. Fanum. 

Exploratores Romanos inter Nu- 
midasque certamen, xxi, a6. 

ExsiKi causa solnm vertendo poe- 
nam subterfugei^e licebat , xxix , 
ai, i. 

Exsuies occupant noctu Capito- 
linm , III , i5. — Exsules H^rpatsei , 
XLi, a5. — Lacedsraionii, xxxiy, a6. 

— reducnntur ab Achsis , xxxvin, 

3o-34. 

Exta victimarum parum Issta, 
xiy, a8. — IsBtiora, 3o. — laeta pro- 
lationem finium, victoriam et trium- 
phum portendunt, xxxi, 5. — cruda 
in mare porricit Scipio , xxix , 37. 

— primo trunca et turpia , deinde 
uimis IsBta, xxvii, a6 — eorum pars 
familiaris, viii, 9. — ad exta, saeri- 
ficio perpetrato, duo angues, ex oc- 
cuho adlapsi, edere jecur, xxv, t6. 

Extares ollae sive extar aut extare, 
XXV, 16, a. 

Externa non ultra attingit Livius, 
nisi qua Romanis cohaerent rebus, 
XXXIX, 48. 

Extraordinarii equites, xl, 3i. — 
extraordinarias cohortes, xxxrv, 47; 
XL, 37. — Cf. ad III, 5, 3. 

Exuvias non militum tantura, sed 
et imperatorum , portat Hannibalis 
exercitus, XXX, a8. Fabaria, qu» et Byrchanis, ins. 
a Dmso expugnata, cxxxvii, 7. 

L. Fabatus cadit in pr^Blio Mu- 
tinensi, cxix, 16. 

Faber; fabrorum centurisB in pri- 
ma dasse, i, 43. i32 INDEX RERUM 

Fabia gens, ii, 4^* — bellum cum 
Veientibus suscipit privato sumptu, 
48. — sex et trecenti milites, omnes 
patricii , e gente Fabia ,49. — a 
Veientibus csesi omnes, uno tantum 
e stirpe relicto, 5o. — eFabiagente 
tres continui principes sen . sc. Maxi- 
mus, Ambustus et Gurges, xi, a3. 

Fabije sorores) M. Fabii Ambusti 
filie , vi, 34* 

Fabije domus opprobria, lxvii, 

FABiiGalli temeritas, cxxx, i5. 

Fabius Pictor, auctor antiquissi- 
mus, 1,44, 55; 11, 40; vm, 3o; x, 
37; XXII, 7; videatur infra Q. Fabius 

Pictor. 

C. Fabius , consul , jussu populi 
Tarquiniensibus bellum indicit,Tn, 
la. — male contra Tarquinienses 
rem gerit , i5. — creatur interrex , 

ibid. 17. 

C. Fabius , suffectus in locum 
Aulii, magister equitum, ix, a3. 

CiESO Fabius, quaestor, diem per- 
duellionis dicit Sp. Cassio consuli , 
II 41. — creatur consul , ^2. — 
iterura, 43. — exercitus ejns non 
vult vincere, ibid. — pugnam cum 
M. Fabio, fratre, consuJe, restituit, 
^5, — tertium consul, 48. — gentis 
suie orator ad senatum, ibid. — et 
dux, proficiscitur ad bellum Veiens, 

ibid. 49* 

Cjeso Fabius Ambustus, qusestor, 
IV, 54* — tribunus militum consu- 
lari poteslate, 61. — iterura, v, 10. 

.prfeest castris ad Veios, la. — 

tertium tribunus militum, a4. 

C. Fabius Dorso per medios ho- 
stcs (Gallos) in Quirinalem collem 
pergit, ibi sacra peragit, et in Capi- 
tolium ad suos redit, v, 46. 

C. Fabius Dorso , cos. xiv , 38. 

eo cos. legati Alexandrinorum 

regum Roroam veniunt , ibid. 

C. Fabius Hadriamis, prator ET NOMINUM 

Africse, in prsBtorio suo vivus exu- 
ritur, rxxxvi, 3. 

C. Fabius, legatus Csesaris , rem 
gerit adversus Gallos, cviii, 19-21. 

— a Csesare cum sex legionibas 
prsemittitur in Hispaniam , cx , 10. 
— dejicit praesidium Afranii ex saltu 
Pyrenaeo, la. — castra metatur ad 
Sicorim, i3. 

C. Fabius Pictor legatns mittitur 
ad Ptolemseum Philadelphum, xiv, 
38. — consul creatur, xv, 5. 

L. Fabius , legatus a Scipione ad 
Carthaginienses, xxx, 2 5. 

M. Fabius , Caesonis frater, cos. 
II , 4^' — iterum , 43. — adversus 
Veientes egregie rem gerit, 44» 
47. — triumphura sibi decretumre- 
cusat, ibid. 

M. Fabius , pontifex maximus , 
praefatur carroen, quo primores Ro- 
manorum sese, adventantibus Gal- 
lis , pro patria devovent, v, 4^. 

M. Fabius Ambnstus, v, 35. 

M. Fabius Ambustus , tribunus 
militum consulari potestate, vi, aa. 

— ejus filiae duse nuptse, Ser. Sulpi- 
cio major, minor C. Licinio Stoloni, 
34. — consilia init cum genero et 
L. Sextio de via plebeiis hominibus 
ad consulatum aperienda , ibid. — 
tribun. militum consulari potestate 
iterum, 36. 

M. Fabius Ambustus , cos. vii , 
II. — ducit exercitum adversus 
Hemicos, ibid. — ejus res gestsB, 
ibid. — ovans Urbem" ingreditur, 
ibid. — secundum consul, 17. — a 
Faliscis fusus, restituit aciem, ibid. 

— consul tertium, 18. — dictator, 
11. — pro filio , magistro equi- 
tum,adversus Papirium dictatorem 
contendit, viii, 33. 

M. Fabius Ambustus , magister 
equitum, viir, 38. 

M. Fabius Buteo, con&ul, xix, 47* 
— censor, 66. — sine magistro equi- IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. i33 (iim dictator ad sapplenduin sena- 
tum dictus, xxiii, aa. — senatu 
lecto, sese extemplo magistratu ab« 
dicat, a3. 

M. Fabius Buteo, SBiUlis curulis, 
XXX, s6. — creatus praetor, sortitur 
Sardiniam, 40» 

M. flive Kxao Fabius, Fabii RuUi 
frater, ix, 36. Vid. not. 3. 

M. Fabiits Dorso , cos. creatus , 
Yii, a8. 

M. Fabius Adrianus vincitur a 
Mithridate , xcviii, 86. — et obside- 
tur, 88. — liberatur a Triario , ib. 

M. Fabius Vibulanus, consul, 
IV, II. — legatus, 17, 19, 37. — 
tribunus militum consulari pote- 
state, aS. 

NuM. Fabius Ambustus , tribun. 
mii. consularipotestate, ejusque col- 
legsB mpvent Veiens bellum, iv, 58. 

N. F4BIUS Buteo, cos. xix, 34> 

N. Fabius Buteo creatur prsetor, 
xLi, a8. — sortitur Hispaniam cite- 
riorem, xjlii, i. — Massilie mori- 
tur, 4. 

N. Fabius Pictor legatus mittitur 
ad Ptolemaeum Philadelphum, xit, 
38. — consul , XV, 1 1 . — bis trium- 
phat, 14. 

N. Fabius Vibulanus, consul, rv, 
43. — tiibunus militum consulari 
potestate, 49. — iterum , 5y, 

Q. Fabius, cos. II, 41 • — iterum, 
43. — in prselio occiditur, 46« 

Q. FabiUs, is qui unus exstinctse 
ad Gremeram genti superfuerat, cos. 
creatur, iii, i. — iterura , a. — rem 
bene gerit adversus JEquos, ib. — 
populatur eorum agros, 3. — prse» 
fectus urbis, resistit tribuno, legem 
de minuendo consulari imperio fe- 
renti , 9. — consul tertium , vincit 
Volscos, aa. — Tusculanis fert auxi- 
lium, a3. — legatus ad iEquos, a5. 

— decemvir legibus scribendis, 36. 

— ejus ingenium non tam gnavum in malitia , quam in bono parum 
constans ,41- — mittitur ad bellum 
in Sabinos , ibid. — cum collegis 
exsilii causa solum vertit, 58. 

Q. Fabius , legatus ad Gallos , 
ducem eorum occidit hasta, v, 35, 
36.— cum duobus fratribus creatur 
tribunus militum , ibid. — ei dies 
dicta, VI, i. — moritur, ibid. 

Q. Fabius, uxoris T. Quiutii Fla* 
minini sororis filius, mittitur Ro- 
mam , xxxii , 36. 

Q. Fabius Ambustus,consul, iv, 
5 a . — eo consule pestilentia coorta , 
ex eaque seditionibus finis imponi- 
tur, ibid. 

Q. Fabius Ambustus, magister 
equitum, vii, a8. 

Q. Fabius Ambustus , dictator, 
IX, 7. 

Q. Fabius Buteo, praetor, sortitur 
Hispaniam ulteriorem , xxxiii , a4 
et a6. 

Q. Fabius Buteo, praetor, sortitur 
Galliam provinciam , xl , 18. — ei 
prorogatur imperium , 36. — crea- 
tur triuravir colonisB deducendse , 
43. — quinquevir, ut de finibus co- 
gnosceret, xlv, i3. 

Q. Fabius Buteo , Scipionis fra- 
tris filius , qusBsturaB candidatus , 
commendatur a Scipione tribubus, 
LVi,a4. — qu8estor,quatuor millia ho- 
minum in Hispaniam ducit, lvii, a. 

Q. Fabius Gurges, Maximi filius, 
aliquot matronas , stupri damnatas 
mulctat pecunia, x,3i. — sedemVe- 
neris curat faciendam , ib. — cos. 
47. — proficiscitur in Samnium, xi, 
i. — vincitur a Samnitibus, a. — accu- 
satur^ 4* — defenditur et excusatur 
a patre, 5-7. — ejus legati opera 
vincit, 8,9. — se mitem ac mode- 
ratum prsstat adversus> Postumii 
consulis arrogantiam, i5 , 16. — 
triumphat, 18. — censor, xiii, 35. 
— secundum consul ,. xiv , la. — i34 mD£X BERUM 

triumphat , ibid. — legatus mittitttr 
ad Ptolemaeum Philadeiphum , 38. 
— mira ejus in illa legatione absti* 
nentia, 47* — princeps senatusy ib. 
tertium oonsul , xy, i4- -^ « "vul- 
ntt*e inter pugnandum accepto, mo- 
ritur, i6. 

Q. Fabius Labeo, quoistor urba* 
nu8, xxxnif 4*- — ®i magnum cer- 
tamen cum sacerdotibus propter 
tributnm solveodum, ib. — creatur 
praetor, xxxvii , 47» — pr»eK classi, 
5a. — trajicit in Cretam, 6o. — ^us 
res in Aak gest» , Xxxinii , 89. ^ 
niumphat , 47- — candidatus con- 
snlatus, nec semel repulsam passus, 
XXXIX, 3». — • triumirir duabus colo- 
niis deducendis, 44* — consul, 45. 

pontifex in locum L. Valerii 

Flacei suffectus, xl, 4». 

Q. FABitrs Maximus R«dlianus, 
«odilis cunilis, vni, i8, — iterum , 
secundum quosdam auctores, x, 9, 
II.-— magister equitum, yiii, 29. — 
adrersUB imperium L. Papirii dicta- 
toris pugMat cnm Samnkibus et 
tMspere rem gerit, 3o. — concremat 
arma hoatiiia, ihid. — citatur a di- 
ctatore , 3a. — sese recipit ad tria- 
rio8,qui «um dictatori eripiunt, ib. 

fagit Romam, 33. — nox9 da- 

miiatas, donatur populo, 35. — ^reta- 
tur quidquam pro magistratu agere, 
35^ — creatur cos. 38. - inlcrrex , 
IX, 7. — dictator , la. -*- «apit Sa- 
ticulam , ibw — vinoit Samnites, 93. 
' — iterum consul ,33. — advcrsns 
Etruscos proficiscitur eosque fundit, 
35 sqq. — jossus a senatu , L. Pa- 
pirium Cursorem , cui infestus pri- 
vatim erat , dictatorem dicit, 38. — 
ob egregie perdomitam £trnx]pam ei 
continuator consulatus , 4 1 .^vinoit 
Sammtes et Umbros, ib . — ei pro- 
rogatur imperium , 4>- ^ oensor 
omnem fopensem turbam in qustuor 
uriiMNMS tribus coajicit, 46. — Ma- ET NOMINUM 

ximi cognomen ei datur ^ ibid. — 
ab eo institntum , ut equiteB Idibos 
Quintilibus transvdierentar, ib. — 
«dilis curulis , x , 9, 11. — inyitM 
consul quartum creatw, x, i3. — 
▼incit Samnites, i4« — consniatnm 
recusat, i5. — consul quintnm, as. 
— ejus certammi cum P. Decio col- 
lega de provinciis , 34- -^ ^g**^* 
ejtts in agro Sentinati TictcMria, 17, 
29. — triumphat , 3o. — filio it fe- 
gatus , XI , 8. — ^us triumphanti» 
currum sequitur , t8. — prino^ 
senatus, xm, 35. — hujas filium 00- 
gnomento Gurgitem censorem tum 
fnisse conjectura colligitur, yiid. 

Q. FABitrs, aBdilitatem gerens, 
ab'ique ordinis senatorii juv«ie«, 
orta contentione pulsant legatos 
Apolloniatas , xv, la. — deditur 
Apolioniatihns, sed remittitur, i3. 

Q. Fabiits Maximns Vcrrucosus, 
consui, XX , 16. — triumphat de Li- 
guribus , 17. -- censor, a4. — <50». 
iterum, 3a. — • iegatus Carthagintttt 
mittitur , XXI , 18. — prodictator 
creatur, xxn, 8. — dictator iterum, 
xxn, 9. — libros Sibylfeios inspiti 
postulat, idque perrincit, 9. — ejus 
consilia de bello gerendo , 11. — 
pugnam detrectat, la. — ejns artes, 
ibid. — magistrum equitum info- 
stum sanis consiiiis habet, ib. ct i4- 
• — ejns cunctatio et in ca^tris et in 
Urbe infamis, i5. — abHannibale 
dehiditur, 16, 17. — sacromm causa 
Romam vocatur, 18. — inviolatnm 
ab Hannibale agrum suum vendit 
captivis redimendis, a3. — eo absen- 
te, Minucins rem non improspere 
gerit, ^4. — ipsi «equatur magister 
equitum, iS, 26. — cui laboranti et 
psene jam victo fert suppetias , 38 
et 29. — magister equitnm sub ejns 
imperium auspiciumque sponte re- 
dit, 3o. — exacto semestri imperio, 
•bdioaft se dictatura, 3i. — cjcs ad IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. i35 

Q. F4BIUS Maximus, filint L. 
^milii Paulli consulis , xltt , 3S. 

— nuntius Tictori» de Perseo nit- 
titur Romam, xlit, ^B; xi.v, l. 

— mittitur a patre ad ^gininraet 
Agassas diripiendas ,27. — et ad 
Illjrios depopulandos, 33,— eonsul 
in Hispaniam profieucitur, lii, 35. 

— ejus legatus funditnr a Viriatho, 
36. — vincit Viriathum, lwi, 4« 

Q. Fabius Maximus , .£miliani 
filius, consul, txi, 8. — adyersus 
Bituitnm, Arvemorum regem, profi- 
ciscitur, ^%. — c«dit Arremos , 44, 
45. — vocatur AUobrogicus, 46- — 
triumphat, 73. — censor, lxv, 3i. 

Q. Fabio , Allobrogici filio , bo- 
norum administratione interdicit 
praetor, Lxvn, 26. 

Q. Fabius Maximus Eburnus, 
cousul, Lxn, »4- — occidit filium 
dubie castitatis et cndis ministros 
manu mittit, i.xvti, a5. — accusatus 
abit in exsilium , a6. 

Q. Fabius Maximns Servilianus^ 
consul , Lm ,24« — cun* Viriatho 
pugnat, iS, 26. — ejus gesta adver- 
sus Lusitanos , 37. — ejus ssvum 
factum in deditos , liv, to. — ceu- 
sor, LX, 6. 

Q. F4BIUS Q. F. Q. N» Maximus 
aCssare sibi consul suffectus, a po- 
pulo contemnitur, cxvi, i. — tnum- 
phat, 2. 

Q. Fa.bius Pictor Delpbos ad ora- 
culum mittitur, xxii, Sy, — Delphis 
Romam redit , responsnmque ex 
scripto recitat, xxm, 11; Tid. supra 
Fabius Pictor. 

Q. Fabius Pictor, flamen Quiri- 
nalis , creatur prator, xxxvn, 47« — 
ei Sardinia provineia cveait, So. — 
prohibetur a pontifice maximo ire 
in provinciam, 5i. — flamen Quiri- 
nalis moritur, xLv, 44- 

Q. Fabius Sanga docet Cicero- 
nem , Allobrogum legatos a Gatili» liUamPaullum cos. oratio, 
ejus eonsilium post cladem 
Mem^ 55.— «reatur pontifex, 
II. — duumvir «dibus dedi- 
, 3i. — consul tertium, ibid. 
s r«8 gest» , 46 - 4^> - ^us 
69 creandis consuUbus quam 
ntiaairais , xxrr, 8. — cousul 
im creatur, 9. — Caailinum 
oat, 19. — iegatus filio oon- 
l Suessnlam venit, 44* — Han- 

ad Romam oppugnandam 
tte censet abscedendum non 

Capua 9 XXVI , 8. — consul 
ira, XXVII, 7. — senatus prin- 

II. — Maroelium per Uteras 
y ut quam acerrimo bello de- 
Hannibalem, 12. — Manduria 
ta, obsidet Tarentum et capit, 

Deos iratos Tarentinis jubeC 
niy 16. — Livium et Neronem, 
LeSy sibi mutuo reconciliat, 
, 35. -— Scipioni , in Africam 
endere cupiienti , adversatur, 
;« 40. — ejus oratio, ^o sq. — 
oratioue eC sententia Scipio- 
mpognat, xxix, i9.-^moritur 
B SBtatis, XXX, 26. — ejus lau- 
b. -<- augur per LXII aunos , 

Fabius , filius prsecedentis , 
r, XXIV, 9. — ^sortitur Apuliam, 
-absexis creatur consul, 43' — 
n jnbet descendere equo, 44* 
iniura Arpinum jubet viuciri, 
eapit Arpos , 4^* — *d exerci- 
''enusiara roittitur, xxvii, 29. 
cm forte legatus ab M. Livio 
Je Romam ad seaatum mitti- 
cxvm , 9. 

Fabius, augur, in locum pa- 
lectus, XXX , »6. — nioritur, 
I, 42. 

Fabius, qusstor, xxxix, 29. 
Fabius Maximus, prsetor, sor- 
jiuisdictionem peregrinam , 
8. i36 INDEX RERUM 

nari» conjurationis sociis ftoUicita- 
to8,cn, 89. 

Q. FABiusVibalanus, con»ul, iv, 
37. — tribunus militum consulari 
potestate, 47 ubi vid. not. 3. — ite- 
rum, 49* — interrex, 5i. 

Fabrateria , oppid. Vohcorum; 
unde Fabraterni recepti a Romanis 
in fidem, vni, 19. 

FABRATEaiA colouia , in Volscis, 
LX, 3i. 

C. Fabeicius Luscinus , consul , 
vincit Samnites, Bruttios et Lucanos, 
XII , 5, 6. — triumphat , 20. — le- 
gatus captivorum redimendorum 
causa mittitur ad Pyrrhum , xin , 
14. — bene habetur a Pyrrho, i5. — 
eiim sibi conciliare cupit Pyrrhus , 
17 , 18. — abnegat Fabricius , ao- 
a5.— ejus judicium de Epicuri secta, 
17. — ejus supellex, 28. — consul 
iterum, 44* — amicum s. medicum 
Pyrrhi, venenum regi parantem 
aversatur et indicat , ibid. et 45. — 
de Lucanis , Bruttiis , Tarentinis et 
Samnitibus trinmphat, 5i. — simul- 
tas inter eum et Rufinum , 5a. — 
censor severus, senatu movet Rufi- 
num bis consulem et dictatorem, 
quod argenti facti , coenas gratia , 
pondb decem haberet, xrv, 33. 

C. Fabrigius Luscinus , prffitor, 
sortitur jurisdictionem urbanam, 
XXXIII, 4a, 43.— legatus, xxxvii, 4. 

L. Fabrigius C. F. curator via- 
rum reficit pontem Fabricium, vid. 
cxxxvi, ai. 

Q. Fabrtcius, tribunus plebis, 
ejusque de reditu Ciceronis rogatio, 
civ, 45. — a Clodianis repellitur, 46. 

Fabrum centurise duse in prima 
iciasse, I, 4^* • 

Fjesuljs , opp. Etrurise ad radices 
Apennini, hodie Fiesole, Fiezola, 
regio erat inprimis ItaliaB fertilis, 
omnium copia rerum opulenta , 
xxii, 3. ET NOMINUM 

Falarica^ genus teli,xxi, 8; xxxir, 

14. 

Fakatai quadrig» ; v. Quadriga. 

P. Falgidius , tribunus plebis , 
Gxxvii, a8. 

Falerina tribus addita, ix, so.' 

FALBRn , oppidum Etruriae, hod. 
Falarif v, 27 ; x, i4 ; xxi, i. 

FALBRmis ager in Campania inter 
Cales et Sinuessam, vii, 26; x, ao, 
21 ; XXII, i3, 14. — diyiditur, usqne 
ad Vulturnum fluvium , plebi Ro- 
mansB, viii, 11. 

Falisci, incole Faleriomra, anxi- 
lio veniunt Veientibns et Fidenati- 
bus, IV, 17. — ad Veios, a Romanis 
obsessos, accedunt, v, 8. — ^adoriun- 
tur castra Romanorum, ibid. et i3. 

— vincuntur a Camillo ,19. — eo- • 
rum castra capiuntur, et urbs ob- 
sidetur, 26. — magistri , Falitcam 
juveututem prodentis , supplicinm , 
27. — Falisci dedunt se Romanis , 
ib. — rebellant, VII, 17. — inducias 
quadraginta annornm impetrant 
22. — iis bellum indicitur, x, 45. — 
pacem petentibus induci» annuie 
datsB, 4^. — eorum legati Romanos 
docent , Etruscos concilia de pace 
petenda habere , x, i4- — beUum 
moliuntur, XIX, 66. — dediti mul- 
ctantur, 67. 

Falisgus ager, x, 12, 26 et 27. 

Fames Romae, 11, 34; in ,32. — 
tanta, ut multi ex piebe, capitibns 
obvolutis, se in Tiberim pr»cipita- 
rint, IV, 12 , 52. — in castris ad 
Lilybsum, xix, 10. — Capu», xxv, 
i3. — Casiiini, xxin, 19. — Petelie, 
XXIII, 3o. — Numanti» , lix ,3,5. 

— in castris Csesaris ad Dyrrfaa- 
chium, cxi, 35. 

Faivgo ; vid. Fuficius. 

FAiririA , olim a Mario impudici- 
ti» damnata, eum Minturnis capti- 
vum benigne excipit, lxxvii, 3^. 

FAiririus C»pio conspirat iu Au- IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 187 

Fastos circa fornm in albo pro- 
ponit Flavius , ut, quando lege agi 
posset, sciretur, ix, 46« — fasti, in 
quos nomina consulum dictatorum- 
que cum eorum rebus gestis refere- 
bantur, ix, 18. — fastos , id est, 
anni descriptionem corrigit Gssar, 
cxvj 39, 3i. 

Fatales Hbri ; y. Sibyllini et Libri. 

Fati lege immobilis rerum huma- 
narum series nectitur, xxv, 6. 

Fauces ad Antigoniam, xxxii, 5. 
— Isthmi , XXXII , a i. — ^Thessaliam 
ab Athamania dividentes,xxxii, i4> 
— ferentes in Tempe, xxxm, i3. 

Faugia curia duabus insignis cla- 
dibus, IX, 38. 

Faucula Cluvia ; vid. Quvia. 

Fauiti sedes , facta in insula ex 
pecunia multaticia , xxxiii , ^^* — 
dedicata, xxxiv, 63. 

Fauni autPanis nomen spectrnm 
notat, Lxxxrv, a4. — Fauni cur hu- 
manam figuram caprina misceant? 
a5. — de Faunis et Satyris, conf. 
ibid. ex II ad a8. 

Faustulus regii pecoris magister, 
Romuli et Remi servator et educa- 
tor, I, 4> 5. 

Faustus , Sullae filius ; vid. Gor- 
nelius. 

Favbria, opp. Istrise, vi capitur 
a Romanis , xli, ii. 

FAvoirii venti, xxxvii, a3. 

M. Favoitius queritur in senatu 
de nece legatorum Alexandrinorum, 
civ , 75. — sedilis plebis , in carce- 
rem conjicitur, cvi, a6. — ejus que- 
relae in Pompeium , cix, 45' — eum 
periculo liberat Scipio, cxi, 41 • — 
cum Pompeio fugit in Ciliciam, cxii, 
8. — cur eum non admiserit Brutus 
in sdcietatem cousilii de interficien- 
do CsBsare, cxvi, 4*' — Bruto mo- 
iestum se exhibet, cxxii, 3^, 38. 

M. Favokius, quaesitor de sodali- 
tiis, cvii, 4i* gustnm f cxxxvi ,11. — fugiens in- 
terficitur, la. 

G. Favitius , tribunus plebis , 
xxxvm, 60. 

C. Fajihius C. F. C. N. Strabo , 
consul, X1.VI, 36. 

C. Fanitiusj legatus ad Dalmatas, 
X1.VI1, i3. 

C. FAinrius primus Garthaginis 
moros conscendit , li , 49> — ejus 
Tiltus insignis, i.m , a6. — consul 
contendit cum C. Graccho, xx, 79. 

L. FAHirius Mithridatem incitat 
ad foedus iueundum cum Sertorio , 
xGin, 6. — hostis a senatu judicatur, 
7. — vincitur a Mamerco, xciv, ao. 

Fanum iEsculapii tabulis pictis 
exomatum, xi.111, 6. — Apollinis, et 
oraculum ad Hieran Comen xxxviii, 
la, i3. — Dianse, i, 45. — Concor- 
dise, loci, 35. — Fortunse public», 
cxin , 29. — Feroniae , i , 3o. — 
Herculis , xl, 5i. — Palloris, i, 27. 

— Pavoris , ibid. — Proserpinse , 
xrv, a3; xxix, 18 — expilatum a 
Pjrrrho, xiv, a3. — a Pleminio, 
XXIX, 8, 18; XXXI, la; xxxii , i. — 
Quietis, iv, 41 • — Termini , i , 55. 
— ^Voltumnae, rv, a3, a5, 61 ; v, 17; 
VI, a. — Fanum quomodo differat 
ab «de, x, 3^. — Fanorum expiatio 
in iibris per duumviros quaesita , v, 
5o. — in fanis oranibus , in quibus 
lectistemium majorem partem anni 
fieri solet, consules res divinas ma- 
joribus hostiis faciunt, xxxvi, i. 

Farris selibrse et quartarii vini 
M. Manlio datse, v, 47- 

Ftu audi, vm, 5, 4* 

Fasces non ambo coss. in Urbe 
cfstrisve habent, 11, i, 11; ix, 8. — 
populo submissi a P. Yalerio, 11, 7. 

— capti a Poenis , ponuntur ante 
tribunal imperatoris, xxv, 16. — a 
multitudine concitata fraoguntur, 
II, 55; m, 49; xcix, 43. 

FasUAies facti a Numa, i, 19. i38 INDEX RERUM ET NOMINUM Ma^or pravus ia certamittibus lu- 
di€ri«, xui, 63. 

Fmx arsit in gobIo ; y. Pvodigiuni. 
— facibus ardentibus armata mnl* 
titudo, ZT, 33. — facibua ardendbuf 
anguibusque pralatia Mcerdotet 
Tar4iuinien«ium miiitem Romannm 
terrent, vii, 17. 

Mmarias CalendsBy xxxyii, 58. 

Fbosvia Hispala; yid. Hispala. 

FeciaUt; yid. Fetiales. 

Fbuuta^ XXXIII 9 37; y. Bononia. 

FemincB sunt in manu parentum, 
fratrum, yirorum, tutorum, et nul- 
lam, ne priyatam quidem, rem agere 
possuntaineanctore,xxxiy, 9; xxxix, 
18, 4. 

Feminarum agnomina , Seeunda, 
Tertia » Quarta , Quinta, ab ordine 
nascendi petita, xxix, 14, 6. 

FEiTEOTAiri campi in Latio, yiiiy 

13, 6. 

Fenus et Feneratores; y. Fosnus. 

FeraUa, xxxy, 7. 

Fbbsittavi; vid* Frentani. 

FBRBKTiHiE lucus, i, 5o, Sa; yn, 
s5. — Ferentina aqua, i, 5i. — Fe- 
rendAum caput, 11, 38. 

FBREiTTiiruu , opp. Hernicorura 
i« Latio, fa. Ferentinc, ly, 5i , 61 ; 
viiy 9; x, 34; xxxii, 2. 

FxAEirTiBATi populo Buie leges 
redditsB, ix, 43; xxxry, ^i. 

FEBESTirM seu Forentum, oppid. 
Apnlis, h. Forenxuy ix , so. • — Fe- 
rentani siy. Frentani siy. Forentani 
yincnntnr, 16. 

FRaxTRins Jupiter; yid. Jupiter. 

Feri<e per noyem dies act», quod 
lapidibds pluisaet, i, 3i; yid. No- 
yemdiale sacrum. —^ per tridnum , 
ni, (.-^Feriarum constituendarum 
causa dictator creatus , yii ,18. — 
Feriae latiRaB, in monte Albano actn, 
1,45, a; y, 17, 19; viii, n; xyn , 
28; XXI, 63; xxii, i; xxy, la; 
xxxii, I. (Cf. Latin».) — ob terr» motum per dies duodeqmidrigiBCa, 
xxxy, 40. — yaletudinis populi cansa 
indictsB , xlii, a. 

FBRoiruE, desB Etruscomm et La- 
tii , fanum , i , 3o. — lucus et tem- 
plum, xxyi ,11; xxyn, 4* ' — «des 
in Gapenate, xxxm, 26.~-donum a 
libertinls mulieribus datum, xxn, i. 

Ferrarice et argentariis in Hispa- 
nia, xxxiy, ai. 

Fescenninus yersns , yii, 1. 

Festum Dianss per tridunm Sjf^ 
cusis , xxy, a3. — tabemaculorum 
accurata religione celebratum apod 
JndsBos , Lyii, i^i. 

Fedales mittnntur ad res repeten* 
das, 1,34; ^^y 3o;yii, 6, 9,i6,3a; 
yiii, aa ; ix, 4^ ; x, la. — ad lcBdus 
feriendum , xxx, 43. — consulti de 
ratione indicendi belli, xxxi, 8; 
xxxyi, 3.— quibus ceremonns utan- 
tur, I, a4, 3a ; ix, 5 ; xxx, 43. — 
duo faciunt foedns, ix, 5, 3. — eo- 
rum jus, IX, 9, s. — cc41egium, 
xxxyi, 3. — per cos Poenis tradun» 
tur duo Romani , qui eorum legatos 
pulsarunt , xxxyiii, ^%. 

Fibulis donati equites , xxxix, 3i. 

FiGAir^ in Latio capta ab Auco, 
etinde ciyes traducti Romam,i, 33. 

FicuurEtL yetus,urbsSabinorum, 
a Tarquinio Prisco capta , hodie 
Fanum S. F^asile, i, 38. 

FiGuurEKSis via , quiB postea No- 
mentana ,111, 5a. 

Ficus Ruminalis, i, 4« — ^ ^am 
simulacra infantium, conditorum 
Urbis, sub uberibus lupse posita, 
X, a3. 

Ftdei sacrosanctnm nomen , xix, 
6y. — solenne aNuma Pompiiio in- 
stitutum, I, ai. — in fidem seper- 
mittentes quo jure fuerint apud Ro- 
manos , xxxyi, a8. 

FiDBNJB opp. Sabinorum ad Ti- 
berim , colonia Romanornm , lM>die 
Castello GiubHeo, 1,^7; ly, 17. — IN T. LlViUM ET FREINSHEMIUM. iSg .unt ad Veientes, ibid. — ca- 
ur» lY» 33, 33, 34- 
MUTATSs bellain inferimt Ro- 
%ft, i4* — Tincuntur, ibid. — 
im cnm Romanis bellam , %y. 
Dcnntur, ibid. — obsidentnr, 

I. — ocxidant legatos RoDiano- 
iTy 17. — populabondi de- 

Umt in agrum Romanum , 91. 
iciintar, multique sub oorona 
ndantar, xxxai , 34* 
Fxousnus bis proscriptus oc- 
ir, cxxy 83. 

FfGui.ns classem oogit pro 
bella, cxix, 4* 

h consuii pater justum hono- 
pnestat, xxiv, 44* — filiijussu 
itum necati, ii, 5 ; ir, 39 ; 

7- 

o yelatum fecialis caput, i, 3a. 

IIBRIA ; yid. Flayius. 

mo bubulo pro Ugnis utuntur, 

ni, 18. 

EUicuM colonia , xti, 4^* — opp* 

II , hod. Fenrno : unde Firmani, 
nm £des iu Romanos laudata, 
:, 10. 

aXAiri. cohors , statiyura sub 

ia prsBsidium , xlit, 4^. 

ciet SBrariidifferentia statuitur, 

rv, 89. 

AGOUs ; vid. Fulvius et Vale- , cognomen Q. Claudii. 
tmen Dialis ; vid. Dialis Martis, 
;xxix, 11; XLV, i5. — Quiri- 
, I, 3o ; V, 40 ; XXIV, 8 ; xxxvn, 
5i. — flaminem apicatum mori 

et inauspicatum urbi habeba- 
xxx,44' — Flaminesbigia, curru 
ito, ad Fidei sacrarium vehi 

Nnma, i, 3i. — Flaminibus 
lacromm demandata , i, 33. — 
innm Vestaliumque hospitiam, 
ritibus religiose cultum , vii, 
— Flamines abesse a sacris 
lOMnnt , atque adeo in provin- ciam ire yetantor a pontifice maxi- 
mo, XIX, 53; xxiv, 8; xxxvii, 5i; 
Lix, 39, 3o. 

Flamuiia prata , iiiy 54« ^3. — 
via , XX, 58 ; xxn, 11 ; xxxix, a. 

L.FLAinamrars, xLm, 11. — i^ eo 
et emient FUuninina ; vid. Qaintias , 
et de hoc oognomine ad xxxn, 7, 4* 

FLAHimai circos , ni, 54; xxvn, 

31 ; XL, 53. 

C. FLABiurnrs, trib. plebis , fert 
legem de Piceno et GalMoo agro 
plebi dividendo, xx, 18. — spemit 
minas senatus , sed a patre de ro- 
stris detrahitor, i^. — pr«tor in 
Siciliam primus mittitfir, 33. — fit 
consul, 4^* — primus Romanoram 
Padom transit cum «xercita , ib. — 
revocatar a senatn, ex angnrum 
responso , qui oonsules vitio crea- 
tos esse dixerant, -47. — "O" lectis 
senatus literis pugnat et vincit, 

48, 49. — post eas lectas renanet 
tamen in provincia , et reversus 
Roraam triumphat , 5o. — censor, 
viam mnnit et Circum exstruit , 58. 

— iterum oonsu4 , xxi, 57. — cUm 
in provinciam abit , et Arimini oon- 
soiatam init, 63. — de co qoe- 
relsB Romanorum , xxii, i . — ejns 
ferocia , 3. — ad Trasimenura la- 
cum circumventns ab Hannibaley 
in prnlio cadit »4/^* 

C. FLUiiirrus qunstor, xxvi, 47» 

49. — SDdilis cumlis , xxxiii, 43. — 
tritici decies centum millia binis. 
SBris populo dividit, ibid. — crea« 
tur pretor, xxxiv, 54» — -sortitar 
Hispaniam citeriorem , 55. — in 
Hispania expngnat Litabrum oppi- 
dum , XXXV, 33. — creatur consul , 
xxxviii, 43. — defenditM. Fulvium 
contra Ambracienses , 43* — ^'*- 
niates L^res, pluribus secundis. 
prsliis factis, in deditionem acci- 
pit , iisfjoe arma adimit , xxxix, s^ 

— domat Apuanos, ibid. — viam INDEX RERUM ET NOMINUM i4o 

a Bononia perdncit Arretium, ibid. 

— triumvir coloniflB Aquileiam de- 
dacendsB , xxxix, 55 ; xi., 34* 

Q. Fi.AMDrnjs creatur decemvir 
agro dividundoy xxxi, 4- 

Flamma circa caput Servii infan- 
tis dormientis , i, 89. — flamma , a 
capite concionantis Marcii emicans, 
xxY, 39. — flamma , in proris na- 
yium prselata , arcet hostes , ne pro- 
pius accedant, xxxyii, 11. 

Fi^Ayins LuGAirus prsetor, xxy, 
16. — prodit Ti. Gracchum , ibid. 

G.Ri:.AyiU8 Gn. F.scriba, humili- 
que fortuna ortus, sedilis curulis, 
IX, 46' — certat adversus nobiles, 
ibid. — jus ciyile , repositnm inpene- 
tralibus Pontificum , eviilgat , ibid. 

— Fastos circa forum in albo pro- 
ponit , ibid. — dedlcat ssdem Gon- 
cordi8B,.ibid. — curulem sellam sibi 
adferri jubet, quum nobilium nemo 
ei assurgeret , ibid. 

G. Flavius Fimbria , consul , 
Lxyii, 18. 

G. Fi.Ayius Finibria crudelissi- 
mus GinnaB satelles , occidit L. Gse- 
sarem, lxxx, 4o* — diem dicit 
ScsBvoIsB yulnerato, et ex yuhiere 
non mortuo, 48. — cum Valerio 
Flacco cos. legatus iii Asiam venit, 
1.XXXI1, 57. — eorum discordia, 58. 
Fimbria seditionem concitat, 6 1 , 6a. 

— sociorum spoliis miUtes ditat, 6a . 

— occidit Fiaccum consulem, 64. 
militari consensu imperium in Fim- 
briam transfertur, ibid. — ejus 
adyersus Mithridatem res gestSB, 
1.XXXII1, I. — stratagema et victo- 
riae, a. — crudelitas et avaritia , 3. 

— vincit Mit]iridatem ,5. — capit 
et delet M. Ilium, 6, 7. — contra 
eum moyet SuUa, 3i. — Fimbri» 
milites multi ad Sullam transeunt, 
3a. — SullsB |)ercu8sorem subor- 
iiat , 33. — cura Rutilio coUoquitur, 
34* — Pergami ^sculapii templum ingressus, se transfigit gladio 
Flavius Fimbria e Garbo 
ducibus, ab Albinoyano inte 
las interfectus , Lxxxyiii, 3. 
G. Flivius Pusio , princeps 
stris ordinis, lxxi, ai. 

L. Flavius , tribunus Plebii 
tellum consulem in carcerem 
Giii, 57, 59. — ejus improbit 

— prsBtor, commissum sn» 
disB a Pompeio Tigranem, er 
deinde sibi a P. Glodio frustn 
tit , ia4j 135. 

M. Flavius dat yiscerat 
populo in funere matris , yi 

— tribunus plebis , 37. — f 
populum, ut in Tusculano 
madvertatur, ibid. 

M. Flavius , scriba , a ( 
adhibitus ad corrigendos j 
cxv, ag. 

M. Flavoleius centurio , : 

Flobonia , virgo Vestalis , 
comperta, xxn, 5y, 

Flumen manavit sangume. 
44 » ^ide prodigia. — flumin 
perfundebantur sacrificaturi 
I, 45, 7. — Huminura tran» 
rum ratio, lxviii, 48. 

Flumentana porta , vi , ao ; 
ai. Sed vid. Nomentana. 

Focdus quid sit , quo ritu f 
quomodo a sponsione differat 
IX, 5. — ejus tria genera, xxxi 

— de foederum jure inter Ro 
Garthaginiensesque disceptati 
19. — foedus Roraanorum cu 
nis primum , 11 , 8, 10. — alt 
yii, 27. — tertium, ix, 43. — 
tura Epit. 1 3. — quintum , xi 
61. Gonf. XX, 6, 3i. — sextur 
a. Gonf. XXX, 37, 43. — cum 1 
XXVI, a4 ; XXXVIII, 9. — cum I 
XX, 3o. — cum Philippo, xxi 
XXXIII , 3o. — cum Nabide, 
35. — Antiocho, xxxyiii, 
Philippi cum Hannibale, xxi: IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. i^i 

tes, j, 33 ; xxn , 10,3. — • belli in« 
dicendi , i, 3a. 

Fomix in Gapitolio cam septem 
signis aaratis et duobns equis, posi- 
tus a P. Cornelio Scipione Africano, 
xxxYii , 3. — fornices duo de ma- 
nubiis facti ab L. Stertinio, xxxiiiy 
37. — Fornices in muro apti ad 
excurrendum, xxxti, a3. 

Fomicata via, xxii, 36. 

Fortuna adjuyat fortes, vm, 39. 
— ludit et jocatur, xxx, 3o, 3. — nec 
prospera efferat, nec adversa infrin« 
gat animum, xlv, 8. 

FoRTUHf aedes Prseneste, xxin , 
19; x1.11, I. — Romse intra portam 
Carmentalem incendio absumitur, 
xxnr, 47« — reficitur, xxv, 7. — in 
foro Boario, xxxiii, 37. — Equestris, 
XL, 40 et 44 ; xLii , 3, et 10. — Fortis 
Fortuns sedes, x , 46 ; zxvn, 11. — 
Fortunse muiiebris templum, 11, 40. 
PrimigenisB sdes in colle Quirinali, 
XXIX, 36 ; XXXIV, 53 ; xliii , i3. — 
Fortunae in Algido supplicatio im- 
perata, xxi , 62. — Fortunse populi 
Romani inopinata salus in magno 
periculo tribuitur, i, 4^» n» 4o » "^y 
3o, 3; XXXVIII, 46- — Fortunam 
nimiam hominibus invident dii, x, 
i3, 5. 

FoRTUNATf insule detectsB, in 
quas fugere cupit Sertorius, xc, 33. 

FoRULi, vicus Sabinorum , hod. 
(^vita Tomassa, xxvi, 11. 

Porum Romse , i , la. — ornatum 
scutis anratis Samnitium , ix, 40. — 
inde initium fori ornandi ab sedili^ 
bus , ibid. — medium specu vasto 
coUapsum in immensam altitudinem 
VII, 6. — circa forum fastos in albo 
proponit C. Flavius , ut , quando 
lege agi posset, sciretur, ix, 46. — 
in forum per viatorem accit» ma- 
tronsB veneficsB, viii, 18. — in foro 
medio captivi et defectionis aucto- 
res virgis cflesi et securi percussi , Rmi» nnciarium , vn , 16, ai. 

semunciarium factum ex uncia- 

y VII, 37. — fcBnere obruti de- 

sres, XXXV, 7. 

^'meratores mulctantur,vii, a8 ; 

a3 ; XXXV, 41» — eorum impro- 

fts , VIII , a8 ; xi , a5 , a6. — ex 

tlinia fugantur, xxxii, 37. 

^ons Herculis Csere, xxii, i. 

%» FoNTEius , tribunus militum, 

Isesare dimittitur cum ignominia, 

:^, 37. 

M. Foif TEius creatur prstor, xlv, 

P. FoHTEius Balbus creatur prse- 
•, xLiv, 17. — sortitur Hispaniam, 

Ld. 

P. FoiTTEius Capitopr8Btor,xLiii, 
. — sortitur Sardiniam, i5. 
T. FoHTEius legatus, xxv, 34; 
:vi, 17. 

T. FoHTEius Capito creatur prse- 
r, XL, S^.^proconsul in Hispania 
anere jubetur, xli, i5. 
FoKTiiTALis porta, XXXV, 10. 
Forem ex sede Lunse, quse in 
pentino est, raptara fert atrox tem- 
»tas et in posticis parietibus Ce- 
ris templi adfigit, xl, 3. — Fores 
dpicii, tribuni militum, virga per- 
itit lictor, VI, 34* 
FoREHTUM et Forentani; vid. Fe- 
>ntum. 

Fori in circo, i, 35 et 56. — Fori 
ublici, XXIX, 37; XLV, i. 
YoBXiiR, oppidum Auruncorum 
I Latio, h. Mola , in intimo recessu 
inos Formiani s. Cajetani, xxxv , 
i. — Formiis prodigia , ib. 

FORMIAKA Saxa, XXII, 16. 

FoRMiAHis civitas sine suffragio 
iata, VIII, 14. — tum longo post 
empore suffragii latio, xxxviii , 36. 

FoRMiAHUs ager, x, 3i. 

FoRMiAHUs mons, xxxix, 44- 

Fomintevotorum,xxii, io;xxxvi, 
a.— solennes, synonymis abundan- i^a INDEX RERUM ▼n , 19 ; IX , 34 ; xxvni , a8. — ibi 
suggestum adornatnm rostris na- 
Tiam Antiatum , unde Rostra, 8, 14. 

— Forum Boarium, x, i3 ; xxi, 6a ; 
xxn, 57; XXVII, 37; XXIX, 37; XXXV, 
40. — in foro Boario ante Fortunse 
«dem fomix factns ab L. Sterti- 
nio, xxxin , 57. — Olitorium , xxi, 
69. — ad Forum Olitorium Jani 
templum structum , xvii , 37 ; 
xi^ 34- — in foro Olitorio «des Ju- 
nonis Sospiue dedicata, xxxrv, 53. 

— Piscatorium, xxn, 37; xl, 5i. 

— extra portam Trigeminam , xl , 
5i. — quBBstorium in castris, xli, a. 

M. Fossnrs , trib. milit. consulari 
potestate , iv, 2 5. 

M. Fossius Flaccinator consul 
creatur, ix, ao. — magister equitum, 
a6. — iterum, a8. 

Fossa Gluilia , i, a3; n , 39. — 
Drusiana , cxxxvn ,11. — Grseca , 
xxvni, 4^' — Quiritium, opus Anci 
regis, I, 33. 

Frater fratri, etiam filium habenti, 
snccedit in principatum apud Hi- 
spanos, xxvm, ai. — item apud 
Numidas, xxix, ag. — frater soror- 
que tori et regni consortes , xxvii , 
4) 6. — fratres germani collegse in 
consulatu, xl, 4; xliii, 3. — in 
prsBtura , xi. , 44- — discordes, xlv, 
19.— frater fratrem ignorans intei^ 
ficit, mox sese eodem gladio trans- 
figit, Lxxix, a6. 

FRBGBLLiB , oppidum Volscorura 
ad Lirim, colonia Romanorum, vni, 
aa. — occupantur a Samnitibus , ix, 
la. — obiter expugnantur a Pyrrho , 
xni , la. 

Frxgellaka arx capitur a Samni- 
tibus, IX, a8. — recipitur, ibid. 

Frbgbllahi rebellantes ab Opi- 
mio opprimuntur, lx, a3, a4> — 
Fregdlanoram in Romanos fides, 
xxvn ,10. — equitum fortitudo , 
a6 , a7. ET NOMimJM 

FasGBiti.Airus ager; vid. xxrXy 9. 

FsBGEKA , oppid. Etmriae, hod. 
la Macarese^ non longe ab ostiis Ti- 
berinis colonia, xix, 48.— einqjMiir 
vacatio rei navalis , xxxn , 3. 

FiiBirTAHi,qui orammaris saperi, 
ab Aterno amne ( hod. Pescara ) ad 
Frentonem fl. ( h. Portore ) obtine- 
bant in hod. Abruzzo cit, nno prs^ 
debellantur, ix, 16. — oratorea^mit- 
tunt Romam, petentes pacetn , 45. 

— iis fcedus datum , ib. vid. et xv, 
7 ; Lxxii , 8. 

Fbentahus ager, xxvii, 4^« 

Fresilia. , oppidum Marsonun , 
capitur a Romanis, x, 3. 

FRiiriATEs (al. Briniates) Lignres 
C. Flaminius consnl, pluribns pne- 
liis secundis factis , in deditionem 
accipit, iisque arma adimit, xxxix, a . 

Fbisios bello petit Drusos ; vid. 
cxxivn , 7. 

Prontalia elephantorum et crist» 
et tergo imposits turres addebant 
speciem, xxxvri, 40. 

Prumentaria lex C. Graccfai » LX , 

44. 

Prumentum ex Campania aliisqne 

locis Romam advehitur, n, 34f 5a. 

— quaternis aeris populo vicatim 
descriptum , xxx , a6 ; xxxi , 4* — ^* 
nis seris, xxxi, 5o ; xxxm, 4^ » ^'^- 
cxxxvi , 43. — pro vectura nantis 
relictum , xxx , 38. — duplex miiiti 
post victoriam , iterumque post 
triumphum , a L. Scipione datum , 
XXXVII , 59. ~ Frumentum a pro- 
vincialibus dandum , et a magistra- 
tibus Rom. sestimatum etemptmn, 
XLiii, 3,7. — ejus duse decum» ex- 
acts, xxxvi, a ; xxxvic, a. 

Fbusinas ager, xxvi, 9. 

FRusnrATBs conjurantes damnan- 
tur tertia parte agri, x, i. — capita 
conjurationis , virgis casi, secnri 
percutiuntur, ibid. 

Frusino , oppid. Volscomm ad IN T. LIVIUM ET 

Cosam fl, et fines Campaniie, hod. 
Frosinone , xxyn , 87. 

FvciJius lacus in Marais, hodie 
dicitar Lago Fueino 8. Lago di Ce^ 
lamo a. iii TagUaeozxo in j4bruzzo 
uitanore , ir, $7. 

C. FuviGiiis FaDgo mittitar in 
Africam a Ccsare Octaviano,cxxyiiy 
5. — ei beUum infert Sextiua ,6. — . 
Fango sibi consdscit necem , 7. 

L. FuFius postulat M*. AquilUum 
de repetondis, i.xx, 4* 

M. FuFius M. F. Strigo prseest 
ludis secularibus, oxxxvi, 4^« 

Q. FuFius Calenus , trib. plebis, 
favet Ciodio, reo yiolats religioais» 
Giii 9 3o. — pr«tor fert legem , uti 
singulorum corporum suffragia se- 
orsum colligantur , pS. — legatns 
Cflwaris Pompeianos deducit ex Hi- 
spania, cx , 35. — ejus in Phocide 
et Bceotia res gests , gxi , 43* — ^" 
pugnat Megarensesy cxii, 67. — cos. 
tmntam nomine, 61. — Antonii 
amicus , et a Cicerone dissidere in 
senatu soUtus, cxyin^ ai. 

Fmga impedita , dum dux miUtet 
a suis haberi jubet pro hostibus, 
Taxm, 43. 

Fugiuvi, Euno duce, in SiciUa re- 
beUant, i.yi, a6 seqq. yid. Eunus. 
— Alterum fugitivorum beUum in 
SiciUa, i.xyii, 29-44 ; ^d. Athenio 
et Salyius. — in bis belUs consumpta 
•eryoram decies centena mUUa , 
XXIX, 47. — fugitiyi qui se dedide- 
raBt M*. AquiUio, in Circum deducti, 
mvtois yuhieribus se conficinnt , 
ux, 4. — fugitiyi Spartaco duce in 
ItaUa rebeUant , xcy , a-io ; yid. 
Spartacus. — interfecto in pugna 
Spartaco» per globos sparsi circum- 
yeniuntnr, xcyn, is. — quosdam 
et Pompeius concidit, xcyii , i3. — 
fagitiyi , quibus Sex. Pompeias 
perfbgiam apod se dederat, post 
cjtts dadem paninntar, cxxix, 44* FREINSHEMIUM. i43 

C. FuLCDfTUs, legatus, jassa To- 
lumnii interUcitur, ry, 17« -^ ei sta- 
tua pubUce in Rostris posita , ibid. 

FuLPULJs , oppidum in Samnio , 
xxiy, ao. 

Fulmen anreum pondo L donum 
Joyi factum, xxii, i. — folmine 
ictus Romulus Silyins , i , 3. — icta 
Spei aedes ; yid. Prodigium. — multi 
icti mUites, x, 3i. — fiilmine icta 
llelyia yirgo, 1.X11, 54* 

FuLyi4 ostendit multitndini val- 
nera interfecti a Milone mariti Clo- 
dii, cyii, ai. — testimoniam dicit 
in Milonem , 38. — uxor Antonu , 
periclitatur de bonis , cxix , 3i. — 
in eam eqnitas Pomponu Attici, ib. 

— Ciceronis occisi linguam com- 
piugit acubus et calamistro , cxx » 
67. — multos curat occidendos, 68. 

— FulyisB potentia , cxxy , 5. — cnm 
L. Antonio molitur oppugnare Oc- 
tayianum, 6. — gladio cincta et 
signum dare miUtibus, concionea 
habere sueta , 33. — moritur , 
cxxyii, ao. — ejus mors aperit re- 
ducendse paci yiam, ibid. et a3. 

Fuxyius Flaccus , legatus , xxn, 
la. X 

A. FuLyius , senatc» , fiUam ad 
Catilinam proficiscentem necat, gii^ 
88. 

C. FuLyius , quaestor, HannibaU 
traditur, xxi , 69. 

C. FuLyius , legatus , xxyi, 14 , 
33; xxyii, 8. 

C. FuLyius Curyus, ediUs ple» 
beius, X, a3. 

C. FuLyiusFlaccuSyConsul, Lyi^ 
a4* — SicUiam proyinciam accipit, 
a5, 4i* 

Cir. FuLyius, legatus, x, 4« — 
consul, II. — yincit Samnites, la. 
— triumphat, ibid. — propnetoc, 
a6. — EtruriflB fines depopulatar ^ 
a^. — yincit Etruscos , 3o. 

Ch. Fulyius, praetor, xxxyi, 4S* i44 INDEX RERUM ET NOMINUM — sortitur jurisdictionem peregri- 
nam , xxxyii, a. 

Gir. FuLYius Gentumalus , «dilis 
curulis , XXIV, 43 — ^prsetor creatur, 
ibid. — ei cvenit provincia Suessu- 
la, 44* — creatur consul , xxv, 4i> 
XXVI, I. — ei prorogatur imperium , 
38. — vincitur ab Hannibale ad 
Herdoneam et cum undecim tribu* 
niscadit, xxvii, i. 

Gjt. Fulvius Flaccus , prstor , 

XXV, a. - — sortitur Apuliam ,3. — 
prosperis rebus solutus ad socor- 
diam , 30. — ad Herdoneam vinci- 
tur ab Hannibale, 31. — ob exerci- 
tum in Apulla amissum ei dies dicta, 

XXVI, 2 — primo pecunia , mox ca- 
pite in eum anquiritm*, 3. — it Tar- 
quinios in exsilium, ibid. 

Gir. FuLvius movetur senatu a 
fratre censore , xli , 37. 

Gk. Fulvius Gillo creatur prsetor, 
XLV, i4*— ^sortitur Hispaniam ci- 
teriorem, 16. 

Gk. Fulvius Gn. F. Gn. N. Maxi- 
mus Gentumalus clavi figendi causa 
dictator dictus, xvi, 48. 

L. FuLVius Gurvus , consul, viii, 
38. — magister equitum, ix, 31. 

M. FuLvius Flaccus, consul , xv, 
18. — punitis Volsiniensium servis 
triumphat , xvi ,39. 

M. FuLvius, secundum quosdam 
auctores , consul suffectus Ti. Mi- 

nucio, IX, 44* 

M. FuLvius , tribunus militum , 

X, 14. 

M. FuLvius , tribunus raiiitum , 

occiditur in pugna, xxvii, la. 
M. FuLvius, tribunus plebis, 

xxxii , 7. 

M. FuLvius, legatus, xliii, i. 

M. FuLvius Gentumalus, prsetor, 
XXXV, 10, 20, a3, 24. — sortitur 
jurisdictionem urbanam , 30. 

M. FuLvius Fiaccus, <lecemvir 
agrd dividundo, xxxi, 4* M. FuLvius Flaccus , legaitas in 
Macedoniam, xliii, ii. 

M. FuLvius Flaccus , trinmvir 
coIonisB deducendse, xxxix, 44- 

M. FuLvius Flaccus , triumvir 
agris dividundis , cum G. Graccho 
et G. Garbone, lix, 73. — Africanum 
multis conviciis petit, 78. — allatSB 
Africano mortis magnopere saspe- 
ctus, 83. — consul , Lx, 18. — fert 
leges perniciosas, 30. — Massilien- 
sium necessitatibus ex urbe avoca- 
tur, 31. — triumphat de Sallaviis, 
Liguribus et Vocontiis , 38 , Sg. — 
G. Gracchum exstimulat ad resi- 
stendum senatui, lxi, i4- — vocatus 
cum eo in curiam ad reddendam 
rationem actorum, arma parat, an, 
31. — occupat Aventinum, a3. — 

munit sedem Dianse, 35. cum 

filio majore interficitur ,37. — do- 
mus ejus diruitur, 34« 

M. FuLvius Nobilior , sedills cu- 
rulis, xxxiii, 42- — creatur prattor, 
xxxrv, 54. -^ sortitur Hispaniam 
ulteriorem, 55. — Vaccaeos, Vecto- 
nes et Geltiberos fundit fugatque , 
XXXV, 7. — proconsul, multa pro- 
spere gerit, 33. — ovans Urbem iu- 
greditur, xxxvi, 31 , 39» — creatur 
consul , XXXVII , 47« — ei provincia 
^tolia evenit , 5o — proOciscitnr 
in Epirum , xxxviii ,3. — Amfara- 
ciam urbem oppugnat , 4 ~ 9* — 
donatur corona aurea GL pondo 9 
ibid. — perdornitis ^tolis , recipit 
Gephalleniam, 38, 39. — componit 
res AchsBorum , 3o. — comitiomm 
causa proficiscitur Romam , 35. — 
redit in provinciam, eique in annum 
prorogatum imperium , ibid. — eum 
accusant Ambracienses , 4^- — ^^ 
fenditur a G. Fiaminio , ibid. — ex 
i£tolia redieus petit triumphum , 
xxxix , 4* — ^* Aburius , tribunus 
plebis , intercedit, ibid. — Gracchi 
oratio pro M. Fulvio,5. — triumphat IN T. LIVIUM ET 

dr ^tplis et ■Cephallenia , ilMd. — 
ptr dies deoeniy ludos,qqo8 Toyerat 
JEXo^ico bdlo f facit , as. — censu- 
ram peCit , 40. — creatar triamyir 
ooloBiis dednceDdis, 44' — centor, 
KLf iS. — inimiciis M. iEmilio Le- 
pidoy xxxvn, 47» xxxvni» 43 , 44 ; 
xzxiXy 4» 30.9 4^» 4^* — ^reoonciliatnr 
cnm M. JSmilio , xx. , 4^. — ejas 
opera polilica , 5i. — lustrom con- 
dityXUy 3. 

M. F.111.YIU8 NoBiLiopi , triboDus 
miljta y mensibus •uis dimittk le- 
gionem » obqae id factum in Hispa- 
juam rekgatur et a fratre senatu 
moTetnr, xi., 4i* 

M. F111.TIU8 NoBiLiOR , tribnnns 
plebis , xLn, 3a. 

M.FULTIU8 M. F. M. N. Nobilior, 
ledilis curulis , xlti , 4* — consul , 
xLTii, I. — de Eleatum populo 
triamphat, i3. 

M. FuLTius PiBTiirns, consul, 

Q. FuLTius eedilis curulis , xxx, 
39. 

Q. Fui.Tius , trib^ pl. xxxii, 8. 

•Q.FuLTius, legatus, xxxii, 36. 
. Q. Fui.TiU8 M. F. triumTir epulo 
cooptatur, xl, 43. 

Q. FuLTius Fl4Ccus creatur con- 
•8iil,xx,7. — censor Titio factus ab- 
cUcat 991. — iterum consul , 45. — 
pontifex, xxin, ai. — prietor, i4- 
— sortitur jurisdictionem nrbanam, 
3o. — prsBtor refectus cum jurisdi- 
ccione nrbana , xxrv, 9. — magister 
jequitum , xxt, 3. — tertium consul, 
ibid. — pontificatum maximum pe- 
tens» repolsam patitur, 5. — Han- 
Doois castra oppugnat et capit, i3, 
i4- — «i prorogatum imperium, 
xxTi, I. — Gapuam obsidet, 4- — 
Romam euntem Hannibalem sequi- 
.tor, 8, 9. — ingreditur Romam cum 
exercitn, 10. — redit Capuam, 13. 
~ virgis c«di et securi percuti ju- 

JiJl. Par» 2. — Indfix lir. FREINSHEMIUM . 1 45 

bet senatores Campanos , i5. — ac- 
cusatur a Campanis, 37, 33. — di- 
ctator dicitur, xxtii, 5. — iis co- 
mitiis , qu» habebat ipse , creatur 
consul qaartum, 6. — cjus senescit 
fama, 30. — ei prorogatur in an- 
num imperium , as. — iterum , 35. 
Q. FuLTius Flacous, «dilis ple- 
bis , xxxTiii, 35. — creatnr prsDtor 
et sortitur Sardiniam ,43. — lega- 
tu6 ^milii PauUi , xl, 37. — consul , 

37. — bellum gerit cum Apuanis 
Liguribus, 4^. 

Q. FuLTius Flacgus ( illius fra- 
ter patrueUs) sdilis curuiis desi- 
gnatus , petit prsturam , impetras- 
setque , nisi senatus comitia sustu- 
lisset , xxxix, 39. — fit prsetor, 56. 
— sortitur Hispaniam citeriorem, 
XL, I. — Urbicuam capit, 16. — cjus 
res gestsB adversus Celtiberos, 18, 
3(>, 33. — ^rursum vincit Celtiberos , 
39, 40. — «dem Fortunn Equestri 
et ludo.s JoTi TOTet , ibid. — pond- 
fex cooptatur, xl, 43. — quum ex- 
tra Urbem triumphi causa esset, 
creatur consnl cum L. Manlio Aci- 
dino, fratre germano, 43. — de 
Cehiberis triumphat, ibid. — ejos 
ludi , 45. — creatur censor, xli, 37. 
— fratrem germanum et consortem 
seoatu moTet, ibid. — ejus opera 
pubUca , ibid. — sdem Fortunse 
Fiquestris enixo studio facit,et ex 
«de Junonis Lacinie marmoreas 
tegulas detrahit , xLii, 3. — fledem 
Fortunse Equcstris dedicat ,10. — 
laqueo sibi gulam frangit , 38. 

Q. FuLvius NoBiLioR aediUs cu- 
ruUs , xLvii, I. — consul improspe- 
re cum Segidensibus pugnat, 36, 

38. — plura detrimenta patitur, 
38, 39. — censor, coUegae fervidum 
animum obsequio mitigat , lvi, 19. 

Q. FuLTius NoBiLioR , triumTir 
colonisB deducendae , xxxix, 44* 
Q. FuLTius GiLLo, legatus Sci- 

10 ,/|(i INDEX RERUM 

pionls, XKX, 11. — prator, xxxi, 4- 
— sortitur Siciliain, 6. 

Skrv. Fulvius Flaccus, consul, 
Ardyseos subigit, lvi, ao-aa. 

Funda pr«v»lida (Achaica) de- 
Rcribitur, XXXVIII, 19. 

FuiTDANis populis ( couf. Pnndi ) 
civitas sine suffragio dala, viii, 
14. — sociant se Privematibus,bel- 
lo Romanos lacessentibus, 19. — 
opant veniam , ibid. — iis datur la- 
tio suffragii , xxxviiiy 36. 

C. FunDAMius diem diclt Clau- 
die Appii Caci filiae, xix, Sg. — 
cpnsul , 5o. 

M. FuHDAHius, tribunus plebis 
ad plebem fert de lege Oppia abro- 
ganda , xxxiv, i . 

M. FuKDAHius FuKOULUs^aedilis 
plebeius, aliquot matronas probri 
accusat, xxv, a. 

FunDi , opp. Auruncorum inter 
Formias et Tarracinam , b. FontU , 

XLI, 37. 

Fundiiores in exercitn Pyrrhi, 
xii, a3; xxvii, 38; xxxvi, 18. — 
Achsi eorumque iu bello maximum 
momentum, xxxviii, 29. — Balea- 
res eorumque peritia , xxviii, 3y ; 
Lx, 35 ; vid. et xxi, ai. — Cyrlai, 
XXXVII, 4o* 

Fimehrcs laudationes seu laudes , 
H, 47, 61. — matronis concess», 
V, 5o. — vitiant historiam , viii, 
40. — funebres ludi, xxiii, 3o; 
xxviii, ai, 45; XXXI, 5o; xxxix, 46. 

FuHus prosequutis mulsum da- 
tum, XXXVIII, 55. — publicum, 
XXX, 45. — fuoeris causa data epu- 
lum, visceratio, munus gladiato- 
rium et ludi funebres, viii, aa ; 
XXIII, 3o ; XXXIX, 46. — in funus 
Menenii collati a populo sextantes , 
II, 33. — in Valerii consulis qua- 
drantes, iii, 18. — funera Romano- 
rum ducum curata ab Hannibale, 
xxii) 5a; XXV, 17 ; xxvii, a8. ET NOMINUM 

FuBCJE Caudihjb, vid. Cacdium. 

Furcis oppugnantes detmdnntur 
scalis , xxviii, 3. — spectacula olim 
sustinebantur, i, 35. — fnrcis sen 
furcuiis oppugnatores suspenduDt 
murum, xxxviii, 7. — sub furca 
virgis csedi , i, a6 ; 11, 36. 

FuRi/B genti fato quodam data 
Gallica bella , xxxi, 48. 

FuRii et Fusii iidem , iii, 4- 

FuRius, legatus, frater Sp. Furii» 
cos. ab iEquis cseditur, iii, 5. 

Agr. Fubius, consul, iii, 66. — 
collegae snmmam imperii conce- 
dens, ab eo vicissim honoratur, 70. 

Agr. Furius , tribunus mil. cons. 
pot. V, 3a. — adversus Salpinates 
liellum gerit,ibid. 

C. FuRius, dnumvir navalis, xli, 
I. — legatus , xLiii, 9. 

C. FuBius AcuLBo, quastor L. 
Scipionis, damnatur, xxxvm, 55. 

C. Fuains Pacilus , consuZ , nr, 
la. — censor, probavit villam pn- 
blicnm in campoMartio, aa. — Ma- 
mercum iEmilium, qui censnrain 
ad unius anni et sex mensium spa- 
tium redegerat, «rarium facit, a4; 
IX, 33. — tribunus mil. cons. pot. 
IV, 3i. 

C. FuRius Pagilus,cos. IV, 5a. 

L. FuRius,consul, resistit agra- 
ris legi , 11, 54* — post consulatum 
fit reus ad populum , ibid. — tribu- 
nus, qui eum accusabat, raortuus 
domi inventus , ibid. 

L. FuRius, tribunus militum con- 
sulari potestate cum Camillo, vi, aa. 
— ejus temeraria adversus eolle- 
gam protervia,a3. — pugna initio 
improspera et corrigend» culps 
studium , a^. — nioderatio in euin 
Camilll, a5. 

L. FuRius , tribunus pl. ix, 43* 

L. Fu&ius BiBACULUS , qucstor, 
in pr selio ad Canna s occisus, xxii, 49 • 

L. FuRius Camillus, dictator, IN T. UVIUM ET FREINSHEMIUM. 147 reddit Palribns possessionem pristi- 
nam consalatus , yii, a^* — ^^ ^^ 
meritum consul creatur, iJ)id. — 
collega mortuo , soIob rempublicam 
etbellumGallicum administrat, i5. 
— ^YincitGallos,a6. — adversus Gr»- 
CO6 ad oram maritimam profectus, 
nnllam memorabilem rem gerit, 
ibid. — dictator in pugna adversus 
Auruncos vovet sedem Janoni Mo- 
netae , 18. 

L. Fmius Sp. F. M. N. Camillus, 
consul , VIII, i3. — capit Pedum opp. 
ibid. — triumphat , ibid. — statua 
equestris ei in foro posita , ibid. — 
ejus oratio ad senatum de Latinis 
populis, ibid. — consul iterum, 19. 
L. FuRius Camillus , praetor le- 
ges dat Gapuanis , rx, 10. - 

L. FuBius Medullinus. ( In hoc 
nominetanti errores implicant apud 
Livinm , ut haud facile ad liquidum 
perduci res possit. Nec tanti est. 
Itaque apponemus notam eorum 
locorum , in quibus L. Furius Me- 
duUinus aliquem magistratum ges- 
sisse dicitar, licet non omnia in 
nnum hominem couveniant, et sint 
in duos tresve dispertienda , ut 
constat ex Sigonio ad iv, 44 )• 

L. FuBius Medullhtus , tribu- 

nus mil. cons. pot. iv, a5, 35. — 

iterum , 44» — creatur consnl, 5i. 

consul iterum , 54 > 6i- — tribunus 

mil. cpns. pot. quum jam functus 

eo honore esset , Sy. — tertinm , v, 

14. — quartum, 16. — quintum, 

14. — sextum , a6. — septimum, 3a. 

L. FuBius PuRPUBEO, tribanus 

militnm , xxvn, a. — praetor, xxxi, 

4. — sortitur Galliam , 6 , 10. — 

Gallos vincit, ai. — petit trium- 

phum, 47. — de ea re variie in se- 

patu sententi», 48* — triumphat, 

49. — creatur consul , XTXTii, a4. — 

per tribum Sappiniam in Boios ve- 

nit , 37. — populatur agrum Boio- rum , ibid. — ledes ab eo votse , 
XXXIV, 53; XXXV, 41. — legatas, 
xxxvii, 55. — resistit Cn. Maniio , 
triumphum peteuti, xxxviii, 44, 
45, 54. — magna contentioue cen- 
suram petit, xxxix, 40. — legatus 
in Galliam Transalpinam a senatu 
mittitur, 54' 

L. FuRius PuRPUREo , lcgatus ad 
concilium ^tolorum , xxxi, a^. — 
ejus oratio, 3i. 

L. FuRius Philus , creatur prae- 
tor, xLii, a8. — sortitur Sardiniam , 
3i. — pontifex moritur, XLm, i3. 

M. FuRius defendit in senatu 
M. Aurelium, quem accusabant le- 
gati Philippi , xxx, 4a. 

M. FuRiDS, legatus,xxxi, ai. 

M. FuRius Camillus, trib. mil. 
ccns. pot. V, I. — iterum , 10. — 
contra Faliscos proficiscitur, la. — 
tertium tribunus mil. cons. pot. 14. 
— a Capena ingentes praedas agit, 
ihid. — interrex, 17. — dictator, 
19. — ludos magnos ex SCto vovet , 
ibid. — vincit Faliscos, ibid. — cu- 
niculum iu arcem Veiorura agit, 
ibid. — Veios capit, a i. — ejus pre- 
catio , ibid. — cuitu equis albis 
juncto triuraphans Urbem ingredi- 
tur, a3. — resistit legi de transmi- 
grando Veios, a5. — religionem 
injicit de deciraa prsedse Veientanse, 
ibid. — tribunus rail. cons. pot. 
quartura, a6. — Faliscura ludi ma- 
gistrura, puerorum proditorem , re- 
mittit Falerios , a^. — invehitur in 
plebera , ag. — senatum incitatad- 
versus lej^era , 3o. — creatur inter- 
rex, 3i. — ei ab L. Apuleio , trib. 
pl. dies dicta , 3a. — abit in exsi- 
lium , et absens quindecim niilli- 
bus gravis seris daranatur, ibid. — 
concitat Ardeates ad oppriraeudos 
Gallos populatores , 44, 45. — revo- 
catur et dictator dicitur, 46. — cae* 
sis Gallis triumphat , 49- — diligen- 

10. i48 INDEX RERUM 

tiMinius religionum cultor, 5o. — 
prohibet migrari Veios, habefque 
super ea re ad populura orationero , 
5i el sqq. — interrex, vi, i. — di- 
ctator terlium , a. — capit Volsco- 
rum castra , ibid. — recipit Sutrinm, 
ab Etruscis captum, 3. — trinm- 
phat, 4* — tribunus mil. cons. pot. 
quiutum ,6. — ei r^gimen omnium 
rerum ooileg» permittaut , ibid. — 
ejus res gestse , 7-10. — in eum 
Manlii Capitolini livor, it. — fit 
tribunus mil. cons. pot. sextum, 
18. — septimum , aa. — ejus mode- 
rado in coUegara et victoria de ho- 
stibus, 33-s5. — dictator quartum 
creatur, 38. — certamen inter eum 
et tribunos plebis, ibid. — se abdi- 
cat magistratu, ifoid. — dictator 
quintum creatus ,42. — victisGal- 
lis, triumphat, ibid. — discordias 
inter ordines sedat , ibid. — alter 
Romulus, V, 49* — ^j^s mors et 
laudes , vri, i . 

M. FuRius Orassipes, colonise 
dedncendie trinmvir, cui in trien- 
ninm impeiium esset, creatury 
XXXIV, 53; XXXV, 4o- — ^prsetor crea- 
tus , sorlitur Galliam , xxxviii, 4^. 
— insontibus Genomanis arma ad- 
empta reddere jubetur a senatu , et 
provincia decedere, xxxix, 3. — 
j^raetor iterum , xli, 33. — sortitur 
Siciliam , x1.11, i. 

M. FuRnis Luscus , sBdilis pl. 

XXXIX, 7. 

P. FuRius , triumvir agro dando, 

III, I. 

P. FuRius , tribunus pl Ais , lxix, 
3o. -^ intercedit legi de reducendo 
in urbem Metello Numidico, et fi- 
lium ejus ad genua sibi accidentem 
fastidit, 40. — a populo Rom. dis- 
cerpitnr, 49- 

P. FuRius Philus , consul , xx, 
46. — ejus res gestie adversus Gal- 
los , moderatio , triumphus , abdi- ET NOMINUM 

catio , 47-5 T. — fit pr«Cor iterum 
et sortitur jurisdictionem inter ci- 
ves et peregrinos, xxii, 35, 55. — 
classem accipit a Marcello coilega , 
57. — redit ex Africa Lilyhsnim 
graviter saucius, xxm, 31. — cen- 
sor, XXIV, II. — severe castigatvi- 
tia, 18. — dies ei dicitur a L. Me- 
tello , tribuno plebis , quem senatn 
moverat, 43. — mors ejusimpedit| 
ne lustrum perficiatur, ibid. — au- 
gur moritur, xxv, 3. 

P. FuRius PHn.us , consularis vi- 
ri filius , XXII, 53. 

P. FuRius Philus, consul, tvi,.!. 
— inimicos suos secum legatos in 
Hispaniam ducit , 4> — Mancinnm 
dedit Numantinis , i3. 

P. FuRius Philus, prsDtor rcrea* 
tus , obtinet Hispaniam citeriorem , 
XLT, 31. — ab Hispanis accnsatas, 
Prseneste in exsilium abit , xltii, 3 . 

Q. FuRius, pontifex max. jube- 
tur creare tribunos pl. ni, 54» 

Sex. Furius , consul , 11, 39. 

Sp. Furius , consul , 11, 43. 

Sp. Furius , consul , male tetn 
gerit adversus iEquos , et in castris 
obsidetur, in, 4. — a T. Quintio li- 
beratur, 5. 

Sp. Furius, tribunus militam 
consulari potestate, vi, 3i. 

Sp. Furius M. F. CAimLLUs, pri- 
mus prsetor, vii, i . 

C. FuRirius Asiam obtinens no- 
mine Antonii , cxxxi, 3 et 11. — 
Sex. Pompeium cogit ad deditio- 
nem , 13-18. 

C. FuRwius C.F. consul , Gxxxvi, 
45. — eo consule, in villa Liviae in- 
genti motu terra tremnit, fax in 
cselo lucem illustravit, -etc. ibid. 
Vide Prodigia. 

Sp. Fusius sive FuRros , pater 
patratus , i, 3 4- 

Fustuaritim pcena militaris , i, 36, 
6 ; V, 6, 8 ; Epit. lvti. IN T. UVIUM ET Gabii op|). Latit inter Romam et 
Prmeste , i, 53 ; xziv, lo ; xxvi, 9 ; 
TLjf 16. — eos fraude capit Tarqui- 
nitis Saperbus, i, 53, 54- — Gabiis 
munis ac porta de c«b1o tacta ; vid. 
Prodigiom. 

Gabuta via ,11, 11; iii, 6 ; v, 49< 

Gabuii, viy 11. 

Gabibius , prsfectus prssidii 
Scodra , regi» Gentii , xi<v, a6. 

GABurins, trib. pl. fert legem 
tabellariam, liv, 3i. 

A. Gabibius, legatus, violatur 
ab Achaeis, li, 60. 

A. Gabijiius y legatus belio Mar- 
sico fnsis Lucanis, dum victoriam 
urget, occiditur, i.xxvi, i. 

A. Gabuiius, tribunus plebis, 
legem fert de bello Piratico, xcix, 
3, 39. — parat rogationem ad deji- 
ciendum magistratu consulem , ni 
Pompeii auctoritate deterritus esset, 
33. — consul , Gifi, 108. — Syria 
ei provincia datur, 109. — qua 
mercede emptus a Glodio, ei contra 
Ciceronem favet, Ii4-ii7> — mox, 
insectante Pompeium Clodio , ipse 
pro Pompeio stans violenter a Clo- 
dio impugnatur, ia6. — restituere 
Ciceronem cupientibus adversatur, 
civ, 40, 45* — maie prsest Syrise , 
cv, 8. — Judseos vincit , 10, 1 1 . — 
ei supplicatio negatur, la. — ^retinet 
imperium nltra praefinitum lege 
tempus , 36. — victum Aristobulum 
remittit Romam ,37. — Arabas ag- 
gressns, Partborum turbis revoca- 
tur, 38, 39. — reducere parat Plo- 
lemsum , 40. — in ^gyptum pro- 
perat, 41. — capit Pelusium , 42. — 
viocit Alexandrinos , et totum iEgy- 
pti regnum capit ,44* — ^}^^ ^^' 
irersus Judaeos et Arabas expeditio- FREINSHEMIUM. 149 

nes, 45, 4^* — contra Gabinium 
querels, 47« — super ilio negoticf 
urban» turbae, 6a. -^ majestatis 
postulatus absolvitur, cvi, 3. — ^re- 
petuodarum damnatur, 5. — ^adCs- 
sarem per Illyriam ducere copias 
institoit , cxi, a6, — improspere re- 
bus gestis, ex Kgritudine morbo 
contracto moritur, cxii, 53. 

P. Gabihius , legatus , conquirit 
carmina Sibyliina , xci, a3. 

Gabiitus ager vastatur a Volscis, 
iii, 8. 

GABurus cinctns , v, 46 ; viii, 9 ; 
X, 7. 

Gades, profectus Hannibal vota 
exsolvit Uerculi, xxi, ai. — Conf. 
XXIV, 49; XXVI, 43; xxviii, i. — 
Gades condidere Tyrii , xvi, 9. 

Gaditaita provincia , xxviii, a. 

Gaditahi perfugsB poliicentur, 
se prodituros urbem et prsosidium 
Punioum Romanis , xxviii, a3. — 
patefacta proditione , conjurati Car- 
thaginem devehuntur, 3o. — a Ga- 
ditanis Mago exigit pecuniam , 36. 
— Gaditanos magistratus in cru- 
cem tollit , 3y. — Gaditani Roma- 
nis deduntur post Magonis ab Gcea- 
ni ora discessum , ibid. 

GADiTAifis remissum , ne prafe- 
ctus Gades mitteretur , xxxii , a. — 
Gaditanis civitas data a Csesare, 
ox, 37. 

GiBSA , viii, 8. 

G^SATjB , XX, 40. — eorum fero- 
cia et clades , 4>> 43. 

GxTVLj in Africa inter Numi- 
diam et ^thiopiam ad Nigrin fl. 
hodie Brebern iu Barbaria seu Ber^ 
beria, xxiii, 18. — Gsetuli multi ad 
Caesarem confugiunt , cxiv, 39. — 
Gstulorum Maurorumque clades , Lxvi, a5. Gala Massylorum , Numidice 
gentis , rex , xxiv, 4^* — Masinissse 
pater, 49; xxix, ag. — ^jungitur Car- i5o INDEX RERUM 

thaginiensibus , xxiy, 49» — mori- 

Gaijbsus seu Galesus Galabriae 
fl. ad Tarentutu , h. Galaso aut Bn- 
grada aut Tara , xxv, 1 1 . 

Galatia, castellum CampaniaB, 
capitur ab Hannibale , xxvi, 5. 

Galatia; vid. Gallogrsecia. 

Galba ; vid. Sulpicius. 

Galbus y s. Ghalbus , Carpesio- 
rum dux, xxiii, a6. 

Galea, i, 43. — Galee cristatte, 
IX, 40; X, 38. — Galeas gestant 
milites in stationibus , xun, 33. 

Gauagba , turris ad Syracusas , 
XXV, a3. 

Galbpsus, urbsThracise, xliy ,45. 

Galeria centuria juniorum ,xxvii, 

Galljb cujusdam captiAse facinus, 
xxxviii, a4* 

GALLiBCi yicti a Bruto , lyi, 5. 

Galli fanatici , matris Deum fa- 
muli , xxxvii, 9. 

- Galli , novi accolse Etruscis , v, 
17. — captos dulcedine frngum , 
maxime vini, transisse Alpes fama 
est, 33. — ducentis ante annis, 
quam Roma caperetur, in Itaiiam 
transcenderant , ibid. — Tarquinio 
Prisco regnante Romse ,34» — eo- 
rum variis temporibus , transitus 
in Italiam descripti, ib. et 35. — 
postremi omnium transgressi Seno- 
nes Clusium oppugnant , 35. — le- 
gati ad eos Romanorum, ibid. — 
responsum Gallorum , 36. — jure 
gentium a Romanis legatis violato, 
ipsi mittunt legatos Romam, ibid. 

— elusa sua legatione, Romam iter 
intendunt , 37. — vincunt Romanos 
ad Alliam, 37, 38. — diripiunt et 
incendunt Romam, 41 • — oppu- 
gnant frustra arcem Romanam, 
43. — repelluntur, 47. — paciscun- 
tar cum Romanis , 48. — dum ap- 
penditur aurum ^ intcrvenit Camil- ET NOMINUM 

lus dictator, eosque pugnare jubet 
et vincit , 49- —^ iterum eos dodit , 
ita ut ne nunttus quidem suparsit , 
ibid. — rursum vincuntur a Camii- 
lo, VI, 4^. — ad tertium lapidem , 
Salaria via, trans pontem Anienis 
castra habent , vii, 9. — ^post cflBtmn 
a T. Manlio Gallum eximia corpo- 
ris magnitudine, relinqatmt trepi- 
de castra , 9 - 11. — alia cum Gal- 
lis bella, 11, la, i5, aS, 34» sS; 
VIII, ao. — pugna M. Valerii Gorvi, 
VII, a6. — cum Gallis pacem ingenti 
pecunia redimunt Etrusci, x, zo. — 
eorum auxilia mercede sollicitata 
a Samnitibus et Etruscis , x, ai. — 
Senones delent legionem Roma- 
nam, x, a6. — Galli juncti cam 
Etruscis, Samnitibus, Umbris , vin- 
cuutur in Sentinati agro, x, 37-99. 

— eorum in Italia, sub initia belli 
Hannibalici, motus, xxi, aS, a6. — 
et incerti ac fluctuantes animi, 
39, 5a;xxii, i. — Galli Transalpini 
frustra soIUcitantur a legatis Roma- 
nis contra Pcenos, xxi, ao. — ab 
Hannibale partim donis concilitati, 
partim vi victi, a3, a4 et a6-a8. — 
in Venetiam transgressi oppidum 
condunt non longe ab Aquileia, 
xxxix, aa, 45. — expelluntur a Ro- 
manis , 54. — legationi super ea re 
missse ad Transalpinos populos be- 
nigne respondetur, 54» 55 ; l, 53. 

— eornm manus in Hercynios sal- 
tus missa , v, 34* — transitus in 
Italiam , locique et fines , quos te- 
nuere, v, 34, 35. — transitus in 
Asiam, xxxviii, 16, 17. — acies, 
a6. — arma , xxii , 46 ; xxxvm , 
17. — auxilium a Perseo per ava- 
ritiam dimissum , xliv, 37. — pro- 
cera corpora , promisste et rutilats 
comae, xxxviii, 17. — ^praelongi gla- 
dii et scuta longa quidem , sed pa- 
rum lata nec tegentia corpus , xxii, 
46, a. et 3 ; xxxviii, 17, ai. — cor* IN T. LIVIUM ET 

pora intolerantissima laboris atque 
aestiiis, X, 38. — humori et frigori 
«Muieta , Vf 49> — corpora iis et ani- 
Dii magna magis , quam firma , y, 
44- — moHes ad laboris longaeque 
TiaB tedia , xxii, a. — eorum mol- 
lia et fliiida corpora, minimepatieu- 
tia aitis, decedere pugna cogit, 
xxxiY, 47; XXXVIII, 17. — prima 
eomm praslia plus , quam yirorum , 
postrema minus, quam feminarum, 
-▼, 44 9 ▼"> la; X, 28 ; xxxviii, 17. — 
cantoa ineuntium prselium et ulu- 
latus et tripudia , et quatientium 
acuta in patrium quemdam mo- 
dum horrendus armorum crepitus , 
XXI, a8; xxxviii, 17-26. — gens 
nata in vanos tumultus , v, 87, 89 ; 
xxxviii, 17. — baudquaquam ne- 
gligens religionum , v, 4^* — ^uri 
avidissima , xxi, ao. — Galli pecto- 
ribus eqnorikm suspensa gestant 
capita cfiBSorura faostium vel lanceis 
infixa , X, a6, 8. — ovant moris sui 
carmine, ibid. — in concilium ve- 
niunt armati, xxi, ao. — puguant 
superstantes essedis carrisque , x, 
a8. — super umbiiicum pugnant 
nudi , xxiE , 46 ; xxxvin, ai. — ex 
calva hostium pocula faciunt, xxiii, 
a4* — Galli in Tbracia, xxxiii, la, 
6; XI.V, 3o. — ^jungunt cursum equis 
et equos vacuos prolapsorum equi- 
tnm capiunt, xliv, a6. — ingens 
cum Gailis bellum, xx, 34-4^* — 
insignis de iis triumpbus , ibid. — 
urgent anno sequente victos Roma- 
iii , 46. — . victoria de Gallis C. Fla- 
minii et P. Furii, 48, 49« — cum 
' iis Marcelli pugna ad Clastidium, 
5a, 54' — de iis ejusdem Marcelli 
triumpbus , 55. — vid. Boii , Ce- 
nomani, Insubres, Senones. — pri- 
-ma Romanorum in Transalpinos 
Gallos expeditio , lx, 38, 3^. — res 
gests adversus eos C. Sextii , lxi , 
1,3. — Cn. Doihitii splendidiores , FREINSHEMIUM. i5i 

4, 10. — Q. Fabii, 42, 46. — Galli 
rebellant , lxxiii, 65. —- Galiis quo- 
ties inferendum bellum , in eorum 
fiuibus sacrificari oportere monent 
decemviri , liii, 7. 

Gallia provincia, XXIV, 44» a. — 
Gallia duplex, trans et cis Alpes , 
ciii, i36. — hsc Togata dicebatur, 
ibid. — Gallia Transalpina divisa 
in Braccatam et Comatam, 137. — 
GallisB TransalpinsB notitia , ibid. 
et seqq. — prima Romanorum in 
Transalpinam Gallhim expeditio, 
Lx, 38, 39. — tota Gallia Transal- 
pina a Csesare pacata , cviii, a^. 

— Gallia Togata , seu Cisalpina , 

LXXII, 3 1 . 

Ga.llicum aurum occultari a Pa- 
tribus, criminatur M. Maniius,vi, 
14. — Gallicus tumultus, vii, 9, 11. 

— Gallici tantum tumuitus causa 
serarium sanctius aperiri debuit , 
cx, 5, 6. — ager qui Gallorum Seno- 
num fuerat, viritira populo divi- 

sus, XX, 18; XXIII, 14 ; XXXIX, 44; 

XLii, 4* — Gallicus sinus ; vid. sinus. 

Galiina alba,ramulum lauri rostro 
teneus ,. in sinum Livi» decidit , 
Gxxviii, 37. 

Q« Gallius, prsetor, cii, i5. 

Q. Gallius, prsetor, miserabili- 
ter interil , cxx, 6. — ei post mor- 
tem imperium abrogatuin a colle- 

GALLOGRiKGiA scu Galatia , pars 
Pbrygis maj. bod. pars Natolice et 
Caramanice, xxxvii, 8; xxxviii, 12. 

— a Mitbridate in provinciae for- 
mam redacta, lxxxii, 38. 

Gallogrjeci Antiochum auxiliis 
juvant, xxxvii, 18, 40» 5i,6o. — 
binc iis bellum infert Cn. Manlius 
cousul , xxxviu, 12, i5, 17. — ejus 
belligesta, 18-27. — pax iis data, 
37, 40. — de iis triumphus, xxxix, 
6. — captivos diis suis immolant , 
XLvi, 6. — eorum iter in Asiam, et i5a INDEX RERUM tres populi, Tectosagi, Tolistoboii 
et Trocmi , qui regioDes ejus occu- 
parunt , xxxyiii, i6. — deficiunt ab 
Eumene , xLVy 19, ao, 34. — eorum 
equites, xxxtii» 4o> 

GAi.LOGRiECHi tetrarch», ijlxxii, 
37;cxii, 76. 

GAI.1.US et Galla yivi defodiun- 
tur, XX, 34 i XXII, 5y; Lxm, 17. 

GAirYMEDES,prsefectus Ptolemaei, 
prodit Pbilippo uCuum, xxxi, 16. 

GAOTVBDESfSpado ArsinosB, ape- 

rit fugsB Tiam , cxn, 46. — interfe- 

,€to Achille , snccedit in exercitus 

j£gyptiaci imperium, 6a. — cor- 

rumpit Gssaris aquas , 63. 

Garamahtes, inter ^thiopiam 
et Gstuliam, vel in extremis Afric» 
partibus , meridiem spectantibus, 
ultra Gsetuliam colentes, ubi nunc 
Guargala, Gademes et Fessen, xxix, 
33,3. 

Garitehes , hospes Philippi , ab 
eo occisus, xxxii, 31. 

Garuli, Liguris popuh, xli, 19. 

Gauda, MasinisssB nepos, a C. 
Mario incitatus adversus Metellum 
coDsuIem , lxt, 4o*43* 

Gaulotus , regulus Gailogrfeco- 
rum Tectosagmn , xxxviii, 19. 

Gauheleos, portusAndriinsuI», 
XXXI, 4^* 

Gaurus mons Gampani» inter 
Puteolos et Avernum Lucrinumque 
lacum, h. Monte Barbaro, vii, 3a. 

Cit.Gavillius Aquileiensis,xLi, 5. 

L. Gavillius , ibid. 

Gegahii ex Albanis principibus 
iii Patres lecti , i, 3o. 

L. Ge&aitius, tribunus militum 
consulari potestate , vi, 3i. 

L. GEOAHius,interficitur in foro 
olitorio , Lxix, 29. 

M. GBOAirius, tribunus militum 
consulari potestate, vi, 43. 

M.GEOAirius Macbrinus, con- 
sul, sedat coitiones tribunorum. ET NOMINUM 

adversus nobilinm jiiveutntem cnr- 
tas , ni, 65. — secundum coimiiI , 
IV, 8. — Volscos , Ardeam obaHlen- 
tes , obsidet ipse , 9. — yincit Yol- 
scos et sub jugum mitlit, 10. — 
componit Arde» r68, ibid. — rcdit 
in nrbem trinmphans ^ ibid. — ^ ter- 
tium consul, i^.-^-censor probant 
viUam publicam in campo Martio, 
3a. — Mam. ^milium, qni dictft- 
tor censuram, qninquennalem intra 
anni et sex mensium redegerat *pa^ 
tium, omni ignominia afficit, 94» 
IX, 33, 34- 

Proculus Geoaitius Macbruivs, 
consui, iv, is. 

T. Geoakius , consul , 11, ^4, 
Gellius ; vid. Statius et Eava- 

TIUS. 

L. Gbllius Publigola, <x>nsnl 
caedit fugitivos, xcvi, i, 2. — in- 
genti clade vincitur a Spartacoy ^ 

— censor quatuor et sexaginta se- 
natu movet , in his -C. Antenium et 
Q. Lentulum Suram , xcviii, a8. — 
vid. et ciii, 42. — legatus Pompeii 
bello piratico , sortitur mare Itali- 
cum , xcix, 3i. 

L. Gellius Publicola L. F. M. 
MessalsB frater, insidiatur M. Bruto^ 
Gxxii, i . — dimittitur, ibid. — in- 
sidias tendens Cassio , iterum ab- 
solvitur, 7. — fugit ad Antonium 
et Octavianum , ibid. 

L. Gellius L. F. L. N. Publico^ 
LA , consul , cxxvin, 35. 

Gelo vincit Hamilcarem , xvi, Sl 

— ad eum referebat originem Hie- 
rocles pater Hieronis regis, 13. 

Gelo , Hieronis filius , deficit ad 
Pcenos , XXIII , 3o. — mors ejns 
adeo opportuna , ut patrem quoqne 
suspicione adspergat, ib. — ejus, 
dum viveret, in cultu babituque 
modestia , xxiv, 5. 

Gemelli tribunitii viatoris flagi- 
tiosum convivium , cvii, 5o, 5i. IN T. LIVIUM ET 

GBMunusMaTnjs^prttfectiiseqai* 
tain TasculaDorom , init cum 1\ 
Mahlio flingiilare certamen , vni , 7. 
— Tincitiir ct interficitnr, ibid. 

C. GBMmvst |)r»tor» infeliciter 
adTflrsn» Thracas pugnat , lxx, 56. 

Gbkabi, negotiatores Romani a 
Gamutibiu interfecti , cmy 5i. — 
CflBflar Genabum occupat et incen- 
dit,54. 

Gbvxo Deo quinque majores ho- 
fltiiB CflMflfl f xxiy 6a. 

Geniem habere fle floloa , patricii 
gioriabantury x, 8. — gentls enuptio, 

XXXIXy 19. 

Genalitia «acra » y, 5a. 

GBBTiUfly Hlyriorum rex y yariifl 

criminibufl inflimulatufl apud fle- 

natnm, legatos Romam mittit ad 

purgandum se, xi., ^i. — eum 

fluapectum Issenses legati faciunt , 

tamqnam nno animo iriyentem 

cnm Perfleo « xlii , 36. — ad 

enm legati Romani, ibid. — est 

Romanifl fluspectus, xuii, 9. — 

tentatur a( Perseo, xi.ni, 18 , 19, 

ao, aS. — obsidibufl ultro citroque 

datifl, fcBdus facit cum Perseo, xlit, 

a3. — coojicit legatos Romanos in 

carcerem , 17. — pecunia pacta frau- 

datur a Perseo, decem tantummodo 

talentu acceptis, ibid. — ejus genus 

eC facta , 3o. — copies , ibid. — yin- 

citur a Romanis, 3i. — petit indu- 

ciaa , ibid. — dedit se in potestatem 

Anidi prntoris , ibid. — in custo- 

diam traditur, ibid.— cum conjuge 

et liberifl in triumpbum dncitur 

ante currum L. Anioii prsBtoris, 

XLTy 43* — Spoletium mittitur in 

cufltDdiam , ibid. 

Gbbua urbfl , XXI , 32. — capitur 
a Magone , Hamilcaris filio, xxyiii, 
46. -— ab eo diruta exsedificatur a 
Romanifl, xxx, i. 

C. GBBuciUflinter primos augu- 
res e plebe creatos, x, 9. FREINSHEMIUM. i53 

C. Gkbuciub Clepsina , consul , 
XIV, la. — consul iterum, xv, 4- 

Cb. Gbbuciua , tribunufl plebis , 
domi su» occisus , 11 , 54» 

Cb. Gbhugius plebeius, tribunns 
militnm consulari potestate , y, i3. 
— iterum tiibunufl militum ,18. — 
prsBcipitatufl in insidias ante signa 
inter primores cadit , ibid. 

Ck. Gbhugius , consul , vn , 3. 

L. Gbbucius , ex plebe consul , 
VII ,1. — secundum consnl , 4« — 
adyersns Hernicos profectufl male 
rem gerit, 6. — ab insciis quem 
interfeciftsent interficitur, ibid. 

L. Gebugius , tribun. plebis, fert 
ad populum , ne fenerare liceat , 
VII, 43. 

L. Gbitucius , consul , x , i. 

L. Gebugius, consul, xv, a. — 
legionem Campanam , quaBRhegium 
occupaverat, obsidione ad deditio- 
nem cogit , ibid. 

L. Gbhucius, ad regem Sypha- 
cem legatus , xxvii , 4* 

M. Gbbugtds , consul , iv, i. 

M. Gehugius , tribunus militum 
secundse legionis, interficitnr in 
prslio cum Roiis , xxxv, 5. 

T. Gbhugius, tribunus plebis, 
auctor agraris legis , diem dicit T. 
Menenio, 11 , 5a. 

T. Genugius decemvir creatur , 
XXXI , 33. 

Gbhusus s. Genusuus IUyrici fl. 

XLIV, 3o. 

GBaASTiGUS , portus Teiorum in 
lonia, XXXVII, 27, a8. 

Gerjestus, nobilis Euboe» portus 
et prom. contra Sunium prom. h. 
Jastura , xxxi , 45. 

Gbbgithus s. Gergithum et Ger- 
githa , oppidum Mysiss aut iEoIidis 
prope fontes Caici , xxxviii , 3^. 

Gebgoviam in Arvernis oppugnat 
Csesar, cvii, 5^, 61. — ab ea prope 
capta rejicitur, 65. INDEX RERUM ET NOMINUM i54 

Gebmak I veteresy eorumque mo- 
res, GiVy a4* — corporum habitus, 
35. — apud eos opinio immortalita- 
. tis , 36. — prslium cum Csesare et 
clades , 36-38. — in Galliam trans- 
gressi , opprimuntur a Csesare, cy, 
48-53. — cum Germanis in soa 
terra pugnaturus Csesar, Rhenum 
transit , 54. — iterum , cvii , 8. — 
vincuntur a Lollio, cxxxvi, 44} 47* 
— vastant Gallias , 49« — adversus 
eos res geste Drusi , cxxxvii, 7-1 1; 
cxxxix, I ; GXL, 1 , 3. — tum L. Do- 
mitii et Tiberii , 18,19. 

GERSiAiviiE , prima et secunda , 
ciii, i38, 140. 

Germahue veteris situs et fines , 
civ, 4 et seqq. 

Germahici saltus, ix, 36. 

Geroiiium, sive Gerunium, opp. 
Apuliae, xxn, 18, a4> 33, 39. 

GEARUirnjM, castellum Maced. 
XXXI, 37. 

Getjb vincnntur a Licinio Crasso 
eorumque spelunca , aliaque loca, 
capinntur, cxxxv, 3, 3. — repeliun- 
tur a Lentulo, cxxxvi, 5i. 

Giixigas Poenus , xlix , 7. 

GisGo, legatus ad Philippum, 
xxiii, 34. 

GisGo,dis8uadens pacem ab Han- 
nii)ale e superiore ioco detrahitur, 
XXX , 37. 

Gisgo , Hamilcaris filius , Pcenos 
ad beiium concitat , xlviii , 3. 

GisGo Stry tanus a Carthagiuien- 
sibus legatus Romam mittitur ad 
petendam pacem , xlix , 7. 

GiTAjrjB , Epiri oppidum , xlii , 
38, I. 

Gladiatores apud Campanos dicti 
Samnites, ix, ^o, — Gladiatores 
primi Romx, xvi, 4^» — Gladiatores 
quatuor et septuaginta ex ludo Len- 
tuli profugiunt, xcv, i. — congre- 
gata servitiorum ergastulorumque 
multitudine , duces creant, 3. — Claudium Pulchrum legatom pne — 
lio vincunt , 3 ; vid. Crixos , Spar -^ 
tacus. — inter epulas, ix, 4o- — lih«r^i 
homines spontefacti, xxviii, ii, S 

Gladtatoria spectacula, xxiu, 
xxviii, 31 ; XXXI, 5o; xxxix, 46» xli 
38. — ab Antiocho Epiphane 
xLi, 3o. — edita foneris causitt . 
XXXIX, 46. 

Gladius et parma sunt arma veLi - 
tum , XXXI , 35. — ponderi additui- 
ab insolente Gallo, v, 48. — GUd/i 
Arabum sagittariorum , insidentiiiin. 
camelis , tenues , longi quaterna cu- 
bita , XXXVII , 4^* — Galloram in-r 
epti , XX , 49 9 vid. xxii , 46- — H'- 
spanienses , vii , 10; xxn , 4^» xxxi, 
34' — Romani his similes , vii , 10, 
I. — Giadiis destrictis discincti, 
destituuntur milites ignominisBcaa- 
sa, XXVII , 1 3. — gladiis ad scuta ad* 
lisis , signum datur vel ardoris pu- 
gnandi vel approbationis, vi, 14» i* 
X, 36, 8; XXVIII, 39, 3. 

Glarea substructse margioataeque 
visB, XLi, 37. 

Glaucia ; vid. Servilins. 

Glaugias ex custodibus corporis 
Persei , xliii , 30. 

Glesuria insula subacta aDra- 

SO , GXXXVII , 7. 

Ghriam qui spreverit , veram ha- 
hebit , XXII , 3^. 

Gnidus ; vid. Cnidus. 

Girossii in Creta , xxxvii , 60 ; 
XLII, 5i. 

' GoMPUi , urbs Thessalis , xxxi , 
4 1 ; XXXII, 1 4 ; xxxvi, 1 3 ; xxxviii, 3 . 

GoMPHos capit Caesar , cxi , 55« 
— viginti senes, nobilissimus quis- 
que civitatis, asperiora timentes ve- 
neno se interimunt , ibid. 

Goirifi sive Gonnus , xxxiii y 10 ; 
xxxvi , 10 ; xLii , 54. — oppidum 
Thessaliae , situm in faucibus sat- 
tus , quae Tempe appeliantur, xlii, 
^^;/', XLiv, 6. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. i55 GoraoGoirDTLUX, opp. Perrhae- 
■bi», XXXIX y i5. 

GoBDiiix, Plirygi» oppidum et 
fi">€quens emporiam ad tria maria, 
X3CXTIII» i8. 

GoBDius a Mithridate Romam 
naittitor, lxx, 4^* — cuin Cappado- 
<5es r^em eligere ▼erentur , suspe- 
ctnm RomaDis ob Mithridatis ami- 
«sitiani» 4^. — profligatur a SuUa, 5o. 

GoRDnjnoHos , Bithynis oppid. 

3KXXT1II, l3. 

GoBDTXiTB regio adimitur Par- 
"9:111«, et restituitur Tigrani per Afra- 
viianiy cii, I, 3. 

GoBDTBHi se dedunt LucuUo, 
zaiLCTiii y 64* 

GoBGoPA.8 prseest urbi Gythio, 
^ntxrv, 29. — interficit Dexagoridam, 
'«iribem prodere volentem Romanis , 
Sbid. 

GoBTTH, Gortina, Gortinse, opp. 
Oet» , h. Chetina , unde Gortynii 
quingenti, duce Gydate, se jun- 
gentes Quintio consuli, xxxiii, 3; 
XXXYII , 60, 

Gbaccbobuk eJogium , lxi , 36. 
— illorum interitu plebis Ubertas 
coDcidit, 37. — publics calamitates 
inyectaj snnt , 38. 

Gbagghus; yid. Sempronius. 

Gbagchus; vid. ClcBlius et Sem- 
pronius. 

Gbaditus Mars ; vid. Mars. 

Gbjega fossa , xx-vin, 46- — calli- 
ditas , xui, 47* — Grsca lingua scri- 
ptam epistolam ne intercepta intel- 
ligeretnr, ad Q. Ciceronem mittit 
Csesar , <:yi , 1 4* — Grscarum ur- 
bium mos habendi concionem in 
tfaeatro, 101,8, — Graecs fabulse, 
xxTiii , 43. — coloniae in Asiam 
deduct» , xxxiT, 58. — Grsecarum 
artium opera quando primum ad- 
mirati sint Romani , xxv, 40, et ma- 
gis, xxxix, 6. — Grseci, gens lingua 
magis strenua quam lactis, viii, 22. — barbaris sunt natura hostes, xxxi, 
39. — sunt omnium eruditissimi , 
xxxix , 8. — Asiatici sunt levissima 
hominum genera , et servituti nata, 
XXXVI, 17. — GrsBci septem libri de 
sapieutise disciplina inventi in se- 
pulcro Numse, xl, ag. — Graecis 
literis, Livii sevo, instituta juventus 
Romana , ix , 36. — Cf. ad xxix, 19, 
4> — GrsBco ritu decemviri sacra 
faciunt Apollini, Dianae et Latonae , 
xxv, la. — Graecornm classis mare 
Tuscum oramque litoris Antiatis et 
Tiheris ostia infestat, vii , ^5. — a 
Siciliae tyrannis , ut videtur, missa , 
a6. — alia classis , ad Italiae litora 
appulsa, capit Thurias , x, 3. — ^mari 
Adriatico ad litus Venetorum per- 
venit, ibiqne caeduntur a Patavinis 
Graeci , ibid. — Graecorom pallium, 
crepidae , palaestra et libelli , xxix , 
19, 3. — eorum levissimi quique, , 
Parthorum etiam gloriae , contra 
nomen Romanum , favent , ix, 18. 
— Graecus et Graeca vivi defodiun- 
tur, XXII , 57; Lxiii, 17. — Graecus 
ignobilis auctor Bacchanalium ; vid. 
Bacchanalia. 

GtUECik ulterior s. propria , Hel- 
las, h. Lwadien, vii, 26, — major 
s. magna, Italia inferior, xxxi, 7. 
— post cladem Romanorum ad Can- 
nas , deficit ad Poenos , xxii, 61. — 
GraecisB libertas in ludis Isthmicis 
promulgata, xxxiii, 3a. — Graeciae 
civitates tria habent principum ge- 
nera , xlv, 3i. — a Romanorum 
fautoribus caeteri vexantur,ibid. — 
Graeciae compede^Demetrias, Chal- 
cis et Corinthus , xxxii , 37. — duo 
ex ea trajectus in Italiam , xxxvi , 
ai , 3. — Graeciam inter et Italiam 
pontes jacere cogitavit Pyrrhus , 
quod et postea molitus est M. Te- 
rentius Varro, xiii ,35. 

Graminea corona obsidionaiis De- 
cio data, vii, 3^. i56 INDEX RERUM ET NOMINUM Grando et tonitru praelium prohi- 
bent , II , 63 ; xxvi ^ 1 1. 

GiiAif II prsDCouis liberum respon- 
sum , u^iv, 17. 

Cir. et Q. Ghajiii , factiouis fiia« 
rianae , a senatu hostes judicantur, 
ULxvii, 37. 

GiLA.TioiAifU8 ; vid. Marius. 

M. Ghatidius , prsefectus Anto- 
niiy interficitur in Cilicia, jlxviii, a. 

Gaavisg£ , oppidum EtmrisB et 
colonia , hodie dictum Corneto, xl , 

39; XLI, 16. 

Greges in luco ad Laciniee Juno- 
uis sine custode pascentes, et nltro 
ad stabula redeuntes , xxrv» 3. 

Gregobius Papa narratur abolere 
voluisse Livium, lxxi, 4- 

GKUMENTUMr» Lucani» oppidum, 
h. Agromento^ ad dextiam Aciris , 
fl. h.Jgri, xxiii, 37; xxvii » 4*«"~ 
a sociis Italicis captum, recuperttor 
a Romanis , lxxiii , ai. — in expu« 
gnatione iUius urbis , uisigne duo- 
rum servorum ad servandam heram 
coinmentum , 33. 

GuLussA , filius Masinissae, a pa- 
tre Romam mittitur , xlii ,33. — 
respondet legatis Carthaginiensium 
de patre querentibus , 34* — dimit- 
titur cura donis , ibid. — redit le- 
gatus Romam , xliii , 3. — senatui 
nuntiat Carthaginienses bellum pa- 
rare , xlviii ,11. — Poenos contra 
fcsdus csdit , 35. — post mortem 
Masiuiss» , a Scipione jEmiiiano 
arbitrium ei pacis et belli in Numi- 
dico regno permittitur, l, 18. — 
sequitur Scipionem ad obsidionem 
Carthaginis cum equitatu Numidico, 
19. — csedit Pcenos , li , 33. — ejus 
coiioquium cum Hasdrubale, 34- 
37. — de ejus morte mentio, lxii, i. 

GuBAS, frater Tigranis, dedit Lu- 
cuilo arcem Nisibis , xcviir, 79. 

Gymiiasij5 s. GymnesisB insulx , 
vulgo Baliarides dicts , xxi , 31,7. Epit. LX. — GymneaisB cur Baleares 
vocatsB ? LX , 33. 

Gjrmnasinm Cynosarges Athenis, 
XXXI, 34.-7-Cylarabis Argis, xxxiv, 
36. — Gymnasia Tarentinonim ju- 
bet occludi Pyrrhus, xiiy s4» 
XXIX, 19. 

GyBisBHOHUM opp. strfttagemate 
capit Q. Sertorius , lxx, 31. 

Gybtok et Gyrtona ThesBaK» 
urbs, XXXVI, 10; xLii, 54. 

Gythium , h. Colo^Kjrthiay oppid. 
Laconice vaiidum , portus SpartsB 
omniumque maritimaram remm 
Lacedaemoniis receptacolnm xxxiVi 
39. — capitur a T. Quintio , ibid. 
— oppugnatur a Nabide et capittu*! 
XXXV, 37. 

u 

Hadhia; vid. Adria. 

Hjemus ; vid. ^mus. 

HALEsiiris leges scribuntur a G. 
Claudio , Lxx , 35. 

Haliacmon, fluvius Macedonie, 
quam a Thessalla dirimit , h. Plata- 
mona, xlii ,53. 

HaLIABTII , XLII ,44* 

Haliabtus , opp. BoBOtise , xlii , 
46 , 56. — oppugnatum et captum 
a Romanis , 63. — dirnitnr a fun- 
damentis, ibid. 

Halicabnasseiisbs , XXXI II, 30. 

HALiGABirAssus , oppidum Cariae, 
h. Bodrun , Budrun vel Nesst, Cosmeti 
Alicarnasso^ xxxvii, 10, 16. 

Haligyjbi deficiunt a Carthagi- 
niensibus ad Pyrrhum, xiv, 10. 

Halys, fl. Cappadoci»', quam 
a Paphlagonia dirimit, hodie Kis^- 
InnaA , xxxviii, 16, 35, 38; conf. 
Lxxvi, 36. 

Hams in Campania absunt a Ca- 
mis tria miliia passuum, xxiii , 35. 
— Hamis statum sacrificium ct no* 
ctnrnum sacrum , ibid. IN T. LIVIUM ET 

HAMULCAa , Hannoius filius , a 
Odone victiis interit, xyi , 8. 

Hamiix:ab , immerito faabitus a 
^uibusdam pro Barca Hamiibalis 
{Mitrey in Siciliam Yenit, xri , 6i. — 
CJ4U res prospersB in Sicilia, xviiy 19. 

caBdit Romanos , a5. — vincitur 

praBlio naTali a Manlio et Regulo , 
XLTxn y s et seqq. — revocatur e Si- 
dlia ad auxilium patriae , i5. — 
IMaoros et Numidas pacat , 4a. 

HAM|iiGA.a, nobilis Poenus, excru- 
«^iatns ab axore Reguli , magistra- 
CxiuinRomanorum imperio eximitur 
imorti, xyiii , ^. 

Hamilgab , cognomento Barca , 

^ater Hanaibalis , in Siciliam venit , 

:>cix , 3i. — Epiercten castris occu- 

^pat , 33. — per triennium quotidia- 

Moa fere oam Romanis prselia facit , 

^7. — Erycem urbem occupat, 49* 

— iater duo praesidia bostium me- 

^^ius ab iuferiore obsidetur , dum 

ipse superius obsidet , 5o. — post 

pugnam ad iEgates insulas , Poeni ad 

enm summam belli pacisque defe- 

rnnt , 59. — legatos de pace ad Lu- 

tatium consulem mittit , ibid. — ar- 

ma tradere recusat ,61. — Hamil- 

caris perpetunm in Romanos odiuro, 

causa secundi Punici belli, xx, 6. — 

ejos maxime yirtute Poeni vires ani* 

momque receperunt, 17 . — Hamil- 

carem , ag^^tem in animo bellum 

adrersBS Romanos, mors opprimit, 

XXI, I, a et 5. — ad castrum Altum 

in Hispania , XXIV, 4i- 

Hamucab, Gisgonis filius, prsefe- 
ctns prsesidii in insula Melita, captus, 
XXI, 5i. 

Hamii»cab , fiomilcaris filius , 
xxm, 49. 

Hamilcab Poenus, dux Gallomm , 
invadit Placentiam , xxxi , 10. — 
exstlio mulctatur a Carthaginiensi- 
bns, et bona ejus publicantur , 19. 
— cadit in prxlio ad Cremonam , FREINSHEMIUM. 1 37 

21. — alii eum captum in praelio ad 
Mincium amnem tradunt , xxxii , 
3o. — et ante cnrrum trium- 
phantis consulis ductnm fuisse , 
xxxm , a3. 

Hamiixsab , unus e legatis a Car- 
thagineRomam missis, ad pacem 
petendam , xlix, 7. 

Hampsigoba , princeps Sardinise, 
molitur defectionem , xxm, 33. — 
consciscit sibi mortem, 41. 

HAinnBAi.,Carthagiuiensium prae- 
tor, Messenam ingreditur, xvr, 18. 

Habbibai. , Gisgonis filius, Agri- 
genti praefectus , xvi , 53. — clausus 
elabitur Agrigento ,58. — vincitur 
navali prselio a C. Duilio consule , 
XVII , 9. — ejus commentum in evi- 
tando supplicio ob rem male gestam , 
ibid. — vincitur a Caio Sulpicio 
consule, a6. — cruci affigitur, 17. 

fiAKBiBALis Rhodii audacia, xix, 
II et seqq. — ipse intercipitur, 14, 

HABiriBAX. annos ferme novem na- 
tus , hostem se populi romani fore 
jurejurando adstringit , xxi , i ; 
XXXV ,19. — imperator in locum 
Hasdrubalis succedit , xxi ,3. — 
ejus dotes et ingenium ,4* — res 
ejus gestae adversus varios Hispa- 
niae populos ,5. — Saguutum op- 
pugnat , 6. — vulneratur , 7. — non 
admittit legatos Romaiiorum, 8. — 
centum quiuquaginta millia habuit 
in armis , ibid. — dedendum eum 
Romanis censet Hanno, 10. — Han- 
nibal Saguntum capit y i4* — ejus 
■apparatos ad bellum et copiarum 
numerus, tum divisio, ai, as , a3. 
— transit Iberum , et Pyrenaeum 
saltum superat, a3. — sibi conciliat 
Gallos , a4. — trajicit Rhodanum , 

37. — hortatur milites , 3o. — petit 
Galliae mediterranea , 3i. — transit 
Alpes , 3a. — ingreditnr Italiam , 

38. — quantas habuerit copias in 
Italiam transgressus , ib. — Tauri* i58 INDEX. RERUM 

noram urbem ezpugnat ,39. — 
rebus prias, mox verbis milites bor- 
tatur , 4^ ^ seqq. — promittit duis 
pr»mia, 4^- — yiucit Romanos ad 
Ticinum , 4^* — n^ox ad Trebiam , 
54 et seqq. — saucius excedit pugna 
ad Emporium prope Placentiam , 
Sy. — pugnat rursus cum Sempro- 
nio, 59. — equitatu inyictus, xxi , 
47 ; XXII , 44- — altero oculo capi- 
tur, XXII , a. — yincit Romanos ad 
Trasimenum lacum , 4 ^t seqq. — 
Italis agros devastat ,9. — ex Hir- 
piiiis in Samnium transit, ducem- 
que itineris Tirgis csesum ili crucem 
tollit, i3. — duo millia ferme boum 
acceusis comibus in montes conci-* 
tat, 16. — ejus dolus ad augendam 
dictatoris invidiam , a3. — ad cer- 
tamen prolicit magistrum equitum , 
a8. — ejus de Q. Pabii Maximi vir- 
tute testimonium , 3o. — exercitiis 
omnium rerum penuria laborat , 40. 
— relictis castris , fugam simulat , 
41. — ejus insidise detectse , 4^, — 
ejus inopia et anxietas , 43. — ad 
Cannas castra ponit, ibid. — aciera 
instruit, 4^* — vincit Romanos ma- 
gna clade ,49- — sed uti victoria 
uescit , 5i. — vesci docuit corpori- 
bus humanis , xxiii , 5. — Capuam 
venit , 7. — apud Ninnios Celeres 
deversatur, 8, i. — ejus in senatu 
campano oratio , 10. — in agrum 
Nolanum traducit exercitum, 14. — 
Nuceriam in deditionem accipit, 
i5. — ad Nolam vincitur a Mar- 
cello, 16. — Acerras diripit, et Ca- 
silinum oppugnat, 17, 18. — ejus 
exercitum CarapansB deliciae ener- 
vant, ibid. — ex hibernis redit, Ca- 
silinum oppugnaturus , 19. — ejus 
ad Philippum legati intercipiuntur, 
34. — Campanis opera laturus ad 
Haraas pervenit, 36. — ab obsidio- 
ne Cumarum discedit , 3^. — cum 
exercitu Nolam oppugnaturus acce- ET NOMINUM 

dit, 43. — Nolam oppugiiat,44. — 
ejus equites mille ducenti septiM- 
ginU dno ad Marcellum tnuisfb- 
giunt , 46. — Pateolos frustrateiitit, 
xxnr, i3. — Taremtom per proditio* 
nem capit, xxv, 8, 9, 10. — con- 
silium ejus de Tarentina classe m 
apertum mare emittenda , 11. - 
Cn. Fulvium prsBtorem vincit ad 
Herdoneam , ai. — ia Campaniaii 
contendit, xxvi, 5. — 0|^[MigDaiids 
Romse consilium capit ,7. — txit 
millia passaum ab Roma cattra lo- 
cat , 10. — irrito incepto disoedit, 
II. — Cn. Fulvium procoDsakin 
cum exercitu fundit, xxvn, i. — 
ejus de M. Marcello judiciam, 16. 

— Metapontum se recipit , ibid. — 
Lacinium copias admovet , aS. — 
Marcelli corpus sepelit, 38. — eju 
annulo uti conatus ad decipieiidos 
Salapitanos , suamet ipse fraude ca- 
pitur , ibid. — viso capite Hasdiu- 
balis , se Carthaginis fortanam ag- 
noscere dicit , 5i . — omnia auxiHa ' 
in extremum JtalisB angulnm Brot' 
tios contrahit , ibid. — adversb» 
quam secundis rebus, mirabiliofy 
xxviii, 13. — ad Junonis Lacini^ 
templura sestatem agit, 46. — arain 
ibi dedicat cum ingenti rerum ab 
se gestarum titulo , ibid. — LocnF^ 
tendit , xxix ,7. — adverso prali^ 
perculsus , Crotonem exercitum ah^ 
ducit , 36. — ex Italia revocatur ^ 
xxx , 9 , 19. — in qua XVI anno^ 
consumpsit, xxviii, la, a. — fren-^ 
dens ac gemens eam relinquit, xxx ^ 
ao. — ejus cumScipione colloquium^ 
39, seqq. — suos ad pugnam hor-- 
tatur et instruit, 33. — victus Adru^ 
raetum profugit, 35. — spem saluti^ 
alibi non esse , quam in pace impe^ 
trauda , fatetur, ibid. — GisgoneflT' 
ad dissuadendam pacem.proceden 
tem , ex superiore loco detrahit, 3^ 

— Poenos in curia flentes ridet & IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. iSq iucrepat , 44. — nuntios et literas 

ad Antiochum misisse insimulatur, 

xxxni , 45w — prsBtor judicum po- 

teotiam , gravem libertati , minuit , 

4^. — Yectigalium publicorum ra* 

^oaes cum fide et prudentia admi- 

^istrat et corrigit ,' ibid. et 47« — 

— RomaniCarthagine Hannibalem 

^ccusant , ibid. — aufugit ad regem 

Antiocfaam , 48 , 49- — quem ad 

l>e]imn concitatjxxxnr, 60. — conci- 

*^»e conatur Poenos, 61. — ejus cum 

^- Villio et P. Scipione Africano 

^«^Uoquium judiciumque de optimis 

i Tmperatoribus , xxxv , 1 4. — propter 

c^cslloquia cum Villio snspectus , se 

^ jpud Antiochum oratione purgat , 

Y ^. — non ipsi tribuendus infelix 

lb»dli cum Romanis gesti eventus, 

^^xvni,ia; xxx,35. — ejusdebello 

^omano oratio ad Antiochum, xxxvi, 

^^ . — enm ut vatem omniura , quae 

^venerant , admiratur Antiochus , 

"»: 5. — preficitur classi , xxxvii , a3. 

fngatur a Rhodiis , ^4. — pro- 

^ugit ad Prusiam ; ejus mors , xxxix, 
Si. — SBtas annique imperii , xxi , 
3 , a. — uxor , xxii ,41. — Hannibal 
trierarchus legatusque , xxiv , 6. 

HiviriBAL Samitis, caput factionis 
popularis apud Carthaginienses , 
xLvm, II. 

HAiriro , dux Poenus, bellum gerit 
adversus Dionysium , xvi , 8. 

Hahho, priefectus urbi Messanse , 
et custodie freti , xvi ,26. — pel- 
litiir Messana, 37. — cruci a Poenis 
adfigitur, a8. 

HAiriro senior in Siciliam venit , 
XVI , 53. — ejus fiducia , 55. — cun- 
ctatio, ibid. — vincitur a Romanis, 
57. — in seditiosis puniendis frau- 
dem commenlus est, 60. — iguomi- 
niose excipitur a Carthaginiensibus 
et mulctatur, 61. 

HAiriro, prsefectus classis Punicae, 
xvm, a. — victus a Roroanis, fugit. 8. — ejus astutum responsum , 10. 

Hahho, semulus Hamilcaris, pro- 
spere res in Africa gerit, xix, 34- 

HAHiro, princeps factionis Bar- 
cinis inimicae, censet^ Hannibalem 
mittendum non esse in Hispaniaro , 
XXI , 3. — dedendum Romanis, 10. 
— pacem petendam a Roman. post 
Cannensem pugnam , xxiii , i3. 

HAHiro, Bomilcaris F. strenue 
rem gerit , xxi , 17, a8. 

Hahko , Hispanise cis Iberum , 
praefectus ab Hannibale , a Cn. Sci- 
pione vincitur , xxi , ^3, 60. 

HAHiro, nobilis Carthaginiensis , 
capitur in Sardinia, xxirr , 4i* 

Hahho, victus et pulsus finibus 
Lucanis a Ti. Sempronio Longo , 
abit in Bruttios , xxiii , 37.— copiis 
auctus redit Nolam, et cum Nolanis 
coUoquitur ,43. — in Bruttios re- 
mitdtur, 4^- — ad defectionem sol- 
licitat Graecas urbes in Bruttiis, 

XXIV, I. — inter Hannonem et Grac- 
chnm acris pugna ad Beneventum , 
i4> i5. — sublevat inopiam Capuae , 

XXV, i3. — ejus castra capiuntur a 
Romauis ,14. — fugit in Bruttios > 
ibid. — praeest praesidio Metaponti, 
XXVII , 43. 

HAirKo Capuae praeest praesidio 
Punico, XXVI, 5, 13. 

HANiro , relicta Sicilia , trajicit in 
Africam , xxvi , 4o. 

Hakho , novus imperator, in Hi- 
spaniam ex Africa, in locum Barcini 
Hasdrubalistransgreditur,xxviii, i. 
— adversuf eum mittitur a Scipione 
M. Silanus , ibid. — Hanno vivus 
capitur a Romanis, a. — mittitur 
Romam , 4* 

HANiro, praefect. Magonis, xxviii, 
23. — funditur a L. Marcio, 3o. 

Hahho, nobilis juvenis, equitatui 
Punico praef. iu pugna equeslri, 
ad Uticam, occiditur, xxix, 29, 35. 

HAiriro, Hamilcaris filiiiis , praefe- i6o INDEX RERUM 

ctas equiutni Puiiico ^ xxix » 34. — 
elicituraMasinifisa ad pugnam, vin- 
citur et interficitur, ibid. 

Hahito , Hamilcaris filius , xly, 
i4. 

HAiriro Gillas» xlix, i8. — ejns 
miserabilis deprecatio , ibid. 

Habmoiiia. y Gelonis filia , The- 
misto nupta, xxiTy a4> — cum omni 
stirpe regia occiditur, i5. 

Harpagones^ asseres ferreo unco 
prsefixi, xxx, lo. 

Hahpaj:.U6 , princeps legationis 
Persei , ofTendil fiomanos, xLn, 14. 

Ha&pasus , Cariae fl. xxxvni, t3. 

Hahuspex ; vid. Ahuspex. 

Hasta Martis, xxiy, 10. — sub 
hasta bona yendita , v, 16. — et 
captivi , VI, 4 ; xxnr, r8. — hast« 
immissio in fines eorum , unde res 
repetit», ritus indicendi belH, i, 
32. — hastarum duarum spicula 
ardent ; vid. Prodigium. — hastis 
tribus fit jngnm , iii, aS. — ex ha- 
stis, qusB in terram oadentes infixse 
steterant , vallum , xxxv, 3o. 

Hastatif primae aciei milites, viii, 
8. — Hastatus secimdas, xxvi, 5. 
— decimus, xin, 34- — primus 
prioris centuriae , ibid. 

Hatebit servus , domino prodito 
libertatem nactus , ejus liberis rur- 
sus in servitutem traditur, cxx, 74. 

Hebrus maximus , Thraci» fl. h. 
Maritz, Maritza, xxxviii, 4x* 

Hegeas , prtefectus equitum Nen- 
politanorum , xxiii, i . 

Hegbjlochus, dux Ptttlemsei, de- 
let exercitum Alexandrinorum , lx, 
5o. — Gleopatram fugere cogit, ibid. 

Hegbsiak AX, legatus Antiochi ad 
Romanos , xxxiv, 57, 58, 5^. 

Hegesijloghus , summus apud 
Rhodios magistratus , xlii, 45. — 
ejus prudens consihum , ibid. 

Hejjsjsk. reddendse auctores ^- 
neas et Antenor, i, t. ET NOMINUM 

Hjuavus, Ciesans OctaviAni ]i- 
bertus, gxxvii, 16. 

HBUOPOI.ITA , servi pebellea in 
Asia^ux, ai. — eorum ope ^Uiato- 
nicus multa teconda prflslialacit, 
ibid. 

Hbixas ; vid. G&bgla. 

Hbllbspojttus iretam inter Se- 
•tum et Abydum , quo Asia ab Eu- 
ropa dirimitur, h. ikw^anM mt§f^ 
res, XXXI, i5; xxiai, 33; xjtxni, 
38; xxxviii, 18. — ejas £fiace8, 

XXXVII, 9. 

Helobus seu Elohus et Elomx 
Sicili» opp. et fluvius ,h. JfeUaroet 
Abiso, XXIV, 35. 

HBLOTiB Spartanorum, xxxiv, 

27» 4. 

Helvbtia , Lxv, 55. 

H^LVBTioBUM motos, Gin, 58, 
ia8. — eorum migrationem inter- 
pellat CsBsar, i39.-^andant Caesa- 
ris equites, i3i. — ipsum Csesarem 
petunt , i3a. — victi se dedimtQe- 
sari , i33, i34> — in eoram castris 
reperiuntur tabulss Grecis fiteris 
confects, i35. 

Helvia , equitis Rom. filia , ful- 
mine percussa, Lxn, 55. 

Helvius Blasio , ejttsque in ami- 
cum P. Brutum fides, cxx, i5. 

C. Helvius CiHir a , tcibunas ple-^ 
bis , rogationem fert de abrogand(^» 
magistratu collegis soisy cxn, 39—— 
— ejus somnium et mors, 109, 110^^^ 

Cv, Helvius, tribunus militam -9 
in pugna cadit , xxx, 18. 

C. Helvius ex aediiitate pldliei^^ 
creatur praetor, xxxn, 7. — sortitu 'M 
.Galliam , viii, a6. 

C. Helvius , legatus Cn. ManlK^ 
consuHs , xxxviii, 20, aa, a3. 

M. Helvius, tribunus militunrv 
cadit in prselio, xxvii, la. 

M. Helvius SBdilitate plebeia prM^ 
lor creatur, xxxn, 37. — sortitm^ar 
Hispaniam ulteriorem , a8. — cj "«J' IN T. LIVIUM ET 

de mota Hispanorom ad senatum 
liter», xxxnif 21, — csedit Geltibe- 
ro8 , xxxiY, 10. — oTans ingreditur 
Urbem , ibid. — triumvir coloniae 
dedacendaB creatnr, 4^. 

Hemerodromi, ingens uno die cur- 
8u conficientes spatium , xxxi, 34- 

Hbsbti , in P^phlagonia ,1,1. 

HsnirA sea EinrA, hod. Castro 
Junnif media in Sicilia excelso loco 
sita f et infida Romanis , sed malo , 
ant necessario facinore L. Pinarii 
retenta , xxnr, 87, 89. — capitur ab 
Hamilcare, xvn, 19. — recipitur a 
Romanis , s5. — a seryis rebellanti- 
bus oppressa, lyi, 34* — a Roma- 
nif obsessa, lix, a5. — traditur, a6. 

HsinrEHSEs trucidantur a servis , 
Lvi, 37. 

HEiniBirsis Gereris religio, lix, 
31,17. 

Hephestia. urbs Lemni , xxxiii , 
35. 

Hkptagokue , locus prope Spar- 
tam , xxxiY , 38. 

Hepuris na-vis, xxxyii, a3. 

HBRAGI.EA , urbs magnseGrsBciae, 
i, 18. — colonia Tarentinorum , 
Yin , i3 ; Tid. et xni , ^ i. 

Hbraguia. SicilisB, xiy, 10. — 
Minoa , xxiy, 35 ; xxy, 4o. 

Hbbaclea prope Thermopylas, 
xxTm, 5, 7 ; xxxiii, 3. — ejus si- 
toSfXXXTi, ai. — oppugnatur et ca- 
pitnr a Romanis, a3 , 14* 

HBBAC2I.BA Arcaniae , xxxtiii, i. 

Hbbaclba, xl, 14« 

Hbbaglea Sintice , xly, 39. 

Hbbaglba Pontica ahenatur a 
Bomanis, xoni, 19. — a Mithridate 
oeeapatur, xgt, 3o. — oppugnatur 
aGotta, xGTi, 3a. — capitur, xcvni, 
11-17. 

Hbbaglba , filia Hieronis, uxor 
2oippi , crudeliter cum filiabus oc* 
ciditor, xxit, a6. 

Hbbaclbbbsis ager,xxxTi, 16. 

JLlI, Pars a. — Index Liv. FREINSHEMIUM. i6i 

Heragleot£, xcti, 33 ; xctiii , 
II. 

Heracleum opp. XLiT, 3. — ejus 
situs, 8. — capitur a Romanis, 9. 

Heraclidas legatus Leontinorum 
ad Pyrrhum, xit, 3. 

Heraglidbs classi praeficitur a 
Philippo rege, xxxi, 16. — conji- 
citur in Tiucula, xxxii, 5. 

HsRACLiDEsByzantius, Antiochi 
ad L. Scipionem cos. legatus , 
zxxTii , 34. — ejusdem oratio , 35. 

— tentat animum P. Scipionis Afri- 
cani, 36. — ei egregie respondet 
Africanus , ibid. 

Hfraclides Alexandrum tam- 
quam Antiochi Epiphanis filium, a 
senatu adjuvari postulat, xltiii, 8. 

— coutrahit copias , ibid. 
Heraclitus , cui Scotino cogno. 

men , iegatus regis Philippi ad Han- 
nibalem, xxiii, 9. 

Heraclitus, praetor Athenien- 
sium , opprimit motus serTiles, 
LTiii, 6a. 

HERjEA,Peioponnesiurbs, xxtiii, 
7, 8, xxxii, 5;xxxiii, 34. 

Heraorum iudorum curatio ad 
Phiiippum defertur, xxtii, 3o. 

Herjeum, xxxiii, 17, 

Herba Sardoa , xtii, 14. 

Herbessus, urbs Sicihae capitur 
a Romanis , xtii , a5. — eam oc- 
cupare frustra tentant praetores, 
xxiT, 3o.— aMarceilo recipitur, 35. 

Hergatks populi, xLi, 19. 

Herculaiteum, oppid. in Samnio 
captum a Sp. Garviiio cos. x, 45. 

Hergules Tenit in Latium, i , 7. 

— ejus cum ETandro post Gacum 

interfectum congressus , ibid. in 

ejus honorem lectistemium habi- 
tum, T, i3. — ejus magnum simu- 
lacrum , ix, 44. — Tyrius, xn, 
5. — Herculis ministri Potitii, i, 
7 ; IX , a9. — ara ab ETandro 
dedicata ,1,7. — ara maxima , 

II i6a INDEX RERUM 

IX , ag. — aedes rotuiula , x , 
a3; vid. et xxi, 63; xxxii , i; 
xxxYiii, 35. — columafe , xxi , 43. 
— fanum, xl , 5i. — Layacrum , 
J.XXX111, 44- — templum, xxvi, 10 ; 
xxxi,a4- — mortale corpus crema- 
tuin in loco quem Pyram yocant , 
xxxyj, 3o. — Herculi sacra a Ro- 
mulo ritu grseco fiunt, i, 7. — vo- 
tum vovet et exsolvit Pyrrhns, 
xiv, 10. — Gadibus vota exsolvit 
Hannibal, XXI, 31. — sacrificium 
facit in monte QEtas M*. Acilius 
Glabrio cos. xxxvi, 3o. 

HERCTini saltus , v , 34 ; i«xiii , 
32 ; civ, 4- 

HpBGYiTHA Dea, xxv, 27. 

HERDoirLA. seu Herdonea , oppid. 
Hirpinorum ad fines Apuli», hodie 
Ardona, xxv, 3i ; xxvii, 1,3. — 
ab Hann^bale deletur , et oppidani 
migrare jubentur, ibid. — - Confer. 
Ardoneae. 

Ap. Hbhponius Sabinus cum ex- 
sulibns et servis Capitolium et ar- 
cem occupat, III, i5. — ibi interfi- 
citur, 18. 

TuiLjir. H^poNius in Tarquinium 
invehitur , i , 5o. — opprimitur a 
Tarquinio, 5i. 

HEREiriiiirs Bassus ab Hannone ex 
Npla ad coUoquium.vocatur, xxiii, 
43. — Hannoni re^pondet, 44- 

Hju^siririu^ Cerrinius, Bacchis 
ipit^tus a v^9txe , xxxkx , i3. 

HBRBiviriu^ Pontius , inCiperatoris 
^^mnitium pater, vir prndentissi- 
mij^ , IX , I . — lejus discardia re- 
^ponsa dp exercitibus Komianorum, 
ad Caudium inclusis , 3. 

C. .Bi«RB9jnus, triumvir colonisB 
dttduc^ndflp, x^, ^S, 

C. H^B^mus tjestis citatur in 
]^{irium» cujus patroBum ae esse 
dic^at, wi, 3 5. 

C. HERExrirev» , trib. pl. fiwret P. 
Clodio tribunatum ambienti,icni,6 1 . ET NOMINUM 

M. HBHEirRius , ofascur» fortis 
homo, consul creatur, i.xx, 33. — eo 
immolante, bis jecur abest, 34* 

M. HBRBnrius, conaiilatam ge- 
rit, cxxxi, 49* 

Hbrius Asinins prwtor a rdl>el- 
lantibus Marrucinis creatur, i«xxii, 
8. — occiditur in pr»lio adtersns 
Romanos, 1.XXII1 , 6s. 

Herius Pettius ab Hannnnie ad 
coUoquium vx>calur, xxizi, 43. 

Hermjlum in Boeotia , jcxxy, 5o. 

Hbrmakdiga , Poljb. J^XfAavrtxii, 
urbs yaccseorum , forsan hodie &t- 
latnanca , ab Hannibale vi capCa , 

XXT, 5. 

Lab. HBRMurius, consul,«xi, 65. 

T. HBRMiirius, genene factiiqne 
clarus, cum Horatio Coclite pontcm 
sublicium parumper defendk,ii, 

10. — strenue adjuvat victoriam 
consulis de Etriiscis, 11. — occi£tiir 
in pugna ad Regilium lacum, 30. 

HsRMioir seu Hermione , .oppid. 

Argolidis vicina Troezeni, h. Ctuiri, 

XXXI , 45. 

HsRMioiriGus ager, xxxi, 44- 
Hbrhigi in Lalio parant beUnm» 

11 , 33. — devicti , 40* — com iis 
ictum foedus, 41. — iis agfri daie 
partes ademptsB , ib. — eorum agros 
depopulantur .£qui et Volsci, m, 
6. — Hernicis tristia rejBponf a a se- 
natu data , ibid. — deficiuni.a Bo- 
manis , vi , 3 , 7 sqq. — iis heUni^ 
infecunt Romani , vn, 6.r— c^dnnt 
Romanos, ibid. -r- ingODS eoxmn 
exercitus, 7. — fugantnr, S. — :Ticti 
a C. Plautio consule subaotiqne, i5- 
— Romanis belium indicunt,zx, 4a. 
-^ victi se dedunt , 43* -r- iia nuis 
Jeges reddit» , ibid. — Hei;^UGOitiBi 
ager, xm, 13. 

Herqdbs SamariaB Qt |CiMF4i Bsyrite 
praeficitur, cxxi, 3* — ek faTet itf- 
Antonius, ejusque accusatores occi** 
dit , cxKvi ,13, i3. — ^adarersof PaP* \' IN T. LIVIUM ET 

thot ab AntigQnQ arceatitoft pro 

Hyrcano fiMrt^ter repfsgaAt ^cxxvu, 

iSiy iS — ifi Italiam ad AntoiiiQm 

]ir(^iicitiir, Partkormii progressus 

expoaitiinia , i4* — appellator rex, 

33. — in JadsBam redit, ibid. — ex- 

pagnat Jc^ppem, 5o. — superat du- 

cem Antigoni , cxxYm., »7, — Hie- 

roflolymam capit eqm templo, 3i- 

33. — et Jndsorum regnnm tradi- 

tur, 34* — post yictom a CsBsare 

Ootay. Antonium,ad ¥ictorem yeoit 

Bbocfaim., oxxxnx ,39. — et magno 

ammo conatantem in AntQnium fi- 

dem £uaa8 , et panem Caesari polli- 

citDa» abi3plyitur , 4o y 4i* — ^jus in 

C«aarflm studium »43. — regnum 

auget beneficio CsBsaris , et ei ob 

raerita templum ponit , cxxxvi, aS. 

— majoi^ apatio templum Hiero^p* 

lymitanum instaurat, 4^* — cjus et 

Augosti mutua beneyoleutia ; yid. 

oxxxix, 3- 

HnoDiciJS, princeps Tbessalo- 

ram, interficitur a Pbilq>po, xx, 4* 

H«RODOBU8 Cianns , mercator , 

XXXYy 37« 

HiBaeoBiia , pgincfya amicorum 
Demetrii , conjicitnr in cuatodiam , 
XI., a3. — moritur in tormentia. HBBaii.iA, uxor Romuli, i,. 1 1 . 

HBanjsA, XXXI, 4fi» 4- 

HBnuoui.UM , oppidum Bruttio- 
ram y « PoBnia deficit ad Romanos, 
«X, 19- 

HBTBUffli , yid. £truaci. 

IbaAPYLOM Syracuais, xxiy, ai, 
3s, 3|9^xxy,.a4. 

IhMfit naviBy xxix, 9; xxxyn, 
a3, 6. 

BibenuKuiu, rea noya militi Ro- 

UBna , ad Veioa sedificari ccspta, et 

AQper ea- re orationea tribunorum 

pi«hia ci Appii Qandii , y, 3 - 6. — 

^^i^pwiaenlfi PoBnorum in tres partes 

i^yisa, xxyi, ao; — BsoBnorom et FREINSHEMIUM. i63 

Numidarum comburuntur a Scipio- 
ne, XXX, 3-6. 

HicBTAS per noyem annos prin* 
cipatum Syracusis tenet, xiii, 49. 

HcBMPSAL , Micips» filius, despi- 
cit Jugurtham, lxii, 2, 3. — agit 
cum firatribus de dividendo Nurai- 
darum regno , 4. — occiditur a Ju- 
gurtba, II. 

HiXHipsAL io Numidiae regnum a 
Pompeio restituitur, lxxxix , ai. 

Hiems gelida et nivosa, ut yisB 
claus», et Tiberis innavigabilis fue- 
rit, y, i3; yid. et xy, 5. 

HiXRA, Vnlcani insnla, in qua 
legati Romani Diis manibus atque 
marinis sacra faciunt, lx, 8. 

HiBRA CoMB, oppidum LydisB ad 
fines Mysiae , Hierocasarea, xxxvm, 
la. — ibi fauum augustum Apollinis 
et oraculum , i3. 

HiERO omnem fortunam sibi de- 
buit, XVI ,11. — Hierocle patre et 
ancilla natus , exponitur, i a. — ab 
apibus in os ejus mel ingerentibus 
alitur, ibid. — omen ei oblatum, ib. 
— ejus fbrma et mores, i3. — crea- 
tur praetor Syracusanorum, ibidi — 
mercenarios retundit dolo, 14. — 
ejus consilio victi Mamertini, 16. — 
rex acclamatur, 18. — estPoBnomm 
socius, a8. — ejus expostulatio cum 
legatis Romanis , 3o-3a. — fiigatur 
ab Appio Claudio consule ,35. — 
fit socius Romanorum ,44. — so- 
cietatis leges , 4^. — ejus bumanitas, 
xyiii, 37. ' — Romani r^misso tribu- 
to annuo, perpetuam cum eo socie- 
tatem amicitiamque sanciunt, xix, 
33i — Romam venit, xx, 9. — pol* 
licetur gratis se daturum Roinanit 
legionibus frumentum ac yestimen- 
ta, XXI, 5o. — post pugnam adTra- 
simenum kenm, legatos Romam , 
cura classe magpo commeatu onn^ 
sta donisque et apxiliis, mittit, xxii, 
37. — victoriam auream pondo tre- i64 INDEX RERUM 

centuin viginti dono dat , ibid. — a 
classc punica vastatur ejas regnunii 
56. — Hieronis mors , xxiv, 4- — 
liberi, xxiv, 4f 3. 

HiFROGLES , Hieronem filium ex- 
ponit, XVI, la. 

HuROCLEs A{ip:igcntinus tradit 
Zacynthum Achseis, xxxvi, 3i, 82. 

HiEROHYMUs Cardianus histori- 
cus, xiii, 9. 

HiEROH YMus , nepos Hieronis et 
succestor, xxiv, 4« — ejus vitia, 6. 

— conspiratio in iilum, ibid. — ad 
Hannibalem incliiiat , 6. — legati 
Komani male ab eo excepti , ib. — 
ejus foedus cum Poenis , ibid. — a 
conjuratis occiditur, 9. 

HiERosoLYMA urbs obsidetur ab 
AntiochoSideta, lvii, 39. — inuti- 
lis turba ejicitur , quam Antiochus 
versus urbem rejicit , 4o. — muris 
dirutis obsidio solvilur , 48. — in 
]>otcstatem Pompeii venit , cii , 61- 
(^5. — stipendiaiia lit Romanis, 6y. 

— capitur ab Herode , cxxvni , 32. 
HiLERMUs , regulus Hispanorum, 

vivus capitur, xxxv, 7. 

HiMBRA amnis Siciliam dividens 
adluensque Himeram et Thermas 
JFlimerenses, postHimeram ab Han- 
nibale Gisgouis filio excisam a Poenis 
conditas, h. Tennini, duplex,hod. 
fiume grande seu/ittme di Termini et 
fiume salso, xxiv, 6; xxv, 4o. 

HiMERUS sievit in Babylonios et 
Babylonis «diiicia, lx, 56. 

HiMiLCo , prafectus Lilybjei, ob- 
sessam a Romanis urbem strenue 
defendit, xix, 4-9; vid. et 24. 

HiMiJLCo , vir factionis Barcinse , 
victoria Haunibalis nuutiata , Han- 
uouem increpat, xxiii, 12. 

HiMiLGo cum exercituinSiciliam 
venit , XXIV , 35. — ejus res gestae , 
ibid. et 36. — Agrigentum se reci- 
pit, XXIV, 39. — ' Syracusanis opem 
fert, XXV, 2(i. — peste perit, ibid. ET NOmNUM 

HiMiLco Punicis anziliaribus Ca- 
stulone prsest, xxvni, ao. 

HiMiLCo Phamaeaa, equitum pn&- 
fectus iii ultima Carthaginis obsi- 
dione, acer juvenis , xlix , 4^ » ▼><!• 
et Phaniseas. 

HiosTUs, filius HampsicoraB, prin- 
cipis Sardorum , temere inito prae- 
lio cadit, xxiii, 40. 

Hipp\GOGus, genus navis, xliv, 
28, 5. 

HippAGRETA. frustra a Romanis 
obsidentur, l, 26 ; vid. not. poster. 
ad XXV, 40. 

HiPPiAS Beroesus, Persei amicoii, 
xLii, 39, 5 1 , 59 ; xLiv, a, 4 9 ^3, 45. 

HippiAs , Thessalorum pnetor , 
xLii, 54. 

Hippo Regius , oppidum et olim 
regia Numidiae , hod. Bona , xxix , 
3, 4} 32. 

Hippo , urbs Hisp. xxxix , 3o. 

HippocRATEs , dum Epicydes fra- 
ter praeest Syracusis , ipse , Poenis 
conjuDCtus , bellum gerit adversus 
Marcellum , xxiv , 35. — yincitar, 
36. — Murgantiam se recipit, 39. 
— Syracusanis suppetias fert , xxv, 
26. — peste perit , ibid. — Confer. 
Epicydes. 

HippoLocHus, Larissaeorum dux , 

XXXVI, 9. 

HiRPiiri , populi Italiae in hodi^ 
Pnncipato ulteriore et dtpitanata^ 
XXII, i3. — a Romanis deficiunt a<B- 
Poenos, XXII , 61 ; xxni, i. — cfc 
Hirpinis tria oppida recepta a Ro — 
manis, xxiii , 3y. — Hirpini dedon^K 
se Romanis, xxvii, i5. — Hirpino— 
rum legatorum ad Sullam oratio 'v 

LXXV, 26. 

A. HiRTius cons. multa decernm'^ 
iu honorem Octaviani , cxviii » ^ 9 
10. — vincit Antonium , cxix , i9 - 
imperator vocatur, i3. — altero pre»- 
lio interficitur, i5. — sepultura p' 
blica honoratur, 26. IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. i65 HiRTULSius , quaestor Sertorii , 
opprimit cum exercitu Domitium 
et Manlium proconsules, xc, 39. 

— vincitur a Q. Metello, xci, 3 5 , 
a6. — iAterficitnr, ibid. 

HisPAi.£ FeceniaB , uobili scorto , 
prsBminm a senatu datum, quod 
ejns opera Bacchanalia detecta , 

XXXIX , 4 - '4 c^ 19* 

HispALis nrbs aCsesare recipitur, 
cxv, 58. 

HisPAjriA : iu eam franseuntPoeni, 
XYi ,9. — inter Poenos et Romanos 
divisa amne Ibero, xx, 3t; xxi, a. 

— citerior seu Tarraconensis (hod. 

Catahnia et Valentia)^ et ulterior s. 

Baltica ( h. Andalusia et Granada ), 

xxxii , 38. — prima Rpmanis inita 

proyinciarnm , quae quidem conti- 

nentis sint, postrema perdomita est, 

dnctn auspicioque Augusti Caesaris, 

xxYiii , la. — primus in eam Ro- 

manns imperator transgressus Cn. 

Scipio, XXI, 32; XXV, 37. — in eam 

missi primum duo proconsules ex- 

tra ordinem , deinde quotannis duo 

prsBtores, xxii, as; xxvin , 38, 4 ; 

XXIX , i3 ; XXX , a ; xxxii, 37, 28. — 

nna proviucia per bellum Maced. 

XLV, 16. — multas habet turres , 

quibus pro specuiis et propugiiacu- 

lis utnutur adversus latrones, xxii, 

19. — bello reparando aptissima , 

XXVIII ,12. — arido et inculto solo 

magnamurbium multitudinem alere 

nou potest , xli , 3. — Hispanie ple^ 

raque sunt asperitates viarum et 

angustise crebris saltibus iuclusae, 

xxvni, i> — oppidorum nomina iu 

h et I desinentia, xxi, 24» 2. 

HisPAiri sollicitantur a iegatis 

Romanis contra Poenos, xxi, 19. — 

snppositis incubantesutribus cetris- 

que fluvios transnatant, xxi, 27, 47* 

— ad concursandum inter saxa ru- 

pesqueapti, xxii, 18. — inquieti 

avidique in res no\as, xxii, 21. — allecti praeda cacduntur, xxviii, 33. 

— vincuntar a Leutulo et Manlio 
Acidino, xxix, 3, 3. — a Comelio 
Cethego , xxxi , 49. — a Minucio , 
XXXIII ,44- — a Catone, xxxrv, 1 4, 
i5, 16. — a Ti. Graccho, xli , 3. 

— aegre patiuntur sihi adempta ar> 
raa , muhique sibi consciscunt ne- 
cem , xxxiv, 17. — queruntur de 
magistratuumRomanorum avaritia, 
et aliquod impetrant a senatu Icva- 
men, xliii, 2. — primi mercenarii 
apud Romanos , xxrv , 49* — prae- 
stantissimi milites exercitus Han- 
nibalis , xxvii , i4* — Hispanoruni 
acies, xxix, 3; xxxix, 3i. — gladius, 
VII, 10 ; XXII , 4^>' — scuta longa , 
sedparum Iata,nec tegentia corpus, 
ut Gallornm , xxii , 46. — obsides 
Sagunti, XXII, 23\. — apud Hispanas 
usitata devotio comitum, xci , 5. 

— horum devotorum roulta millia 
apud Sertorium, 6. — iis pugna 
in arcto loco aut cominus commit- 
tenda minus apta, quam Romanis, 
XXVIII ,21, 33. 

HisTER Tusco verbo vocatur Lu- 
dio, vit , 2 . 

HiSTER fl. vid. Ister. 

HisTiiEA, XXXI, 46» 4* 

HisTiJEUs , dux Persei, xliv, 32. 

Historia: utilitas, Pi-aef. veteris ob- 
scuritas, vi , i ; viii, 4o» rx» i5. — 
historias apud Roraanos accuratins 
scribendi origo, liii , 39. — histo- 
riae defectus , lx, i. — de historise 
Kom. detrimento querela , lxxiii, 
55. 

Historiconnn mala fides arguitur 
a Polybio , xvi , 38, 39. 

Histriones unde dicti , vii , 2. -— 
iis ad manum cautari coeptum, ib. 

Holo, opp. Hispanise , xxxv, 22. 

HoMERi carmine Thebes campu» 
nobilitatus, xxxMif 19. 

Homines immolariGeniis fas, Diis 
iiefas , Lxiu , 17. — hoiuinumiin- 1*66 INDEX RERUM ET NOMINOM molatio , xvi , 5 ; vid- et xx', 34 ; 
xxn , $7 ; cxv, a^. — genns inge- 
niumqtie locis, quaBincolont, similie, 
IX, i3,*i. 

HoMOLiuM, oppi4um Thesflaliv, 
XLii, 38. 

HoMocoiGHUs Ghsr. Lxxxn, la. 

HovoBU et Vinuti« «deft, xxvu, 
3$; zxix, lo. 

HoHofiCA, of^. Hicpani», xjdn, so. 

Hoiruirus, E^danomm^iriilceps, 
XLIV, 3o. 

HoBi.Tr4 a fratre occiia, t, a6. 

HoBA.TiA pila, I, a6. 

HoBATiOBUM et Curiatiorum, tri- 
geminorum fratrum , certamen , i , 
a4, a5. — sepulcra , a5. — ^Horatius 
victor sororem soam gladio trans- 
figit , a6. — in jus yocatur ad re- 
gem, ibid. — provocat ad populum 
Romanum, et absolvitur, ibid. 

HoB ATius C!ocle8 excipit impetum 
hostinm in .prlmo aditu pontis , ii , 
lo. — armatus in Tiberhn desilit, 
ibid. — 'ei statua in comitio posita, 
ib. — tantum agri ei datum, quan- 
tum uno die circumara^vit, ib. 

G. H0BA.TIUS , cons. cquo Marte 
cum Tuscis -pughat , 11, 5i. 

G. HoBATius Pnlvillus^ consul, 
.£quos fundit , m, 3o. — aikgur, 
pcstilentia moritur, 3a. 

L. HoB4Tius Barbatus, tribunus 
militum consulari pbtestate, rv, 35. 

L. HoBATius PulviUus, tribunus 
miiitum cons. potestate, vi, 6. 

M. H0BATIU8 Barbatus «graviter 
invehitur in decemviros, iii, 39. — 
Appium foro expellit, 49* — iegatus 
ad piehein, 5o, 53. — creatur con- 
sul, 55. — ejus leges, ib. — vincit 
Sabinos, 61 - 63* — sine auctoritate 
senatus , populi jussu , triumphat , 
ibid. — ' ejus moderatio ,64; iv, 6. 

M. HoB/kTius Puivillus cos. crea- 
tur, II, 8. — dedicat adem Jovis in 
Capitolio, ibid. et vii , 3. M. HoBAnuf, tribiiMit militwB 
oQiMQlari potestate, vi, 3i. 

P. HoBATiuf paterjvdksttttiam 
suam jnre ocd^m , « , a6. «^ fiiBai 
expiare tenetur pedania pablioa» 
ibid. 

Q. HoBAnus poeta, VenosisB bb- 

tus , L)Lxii , 43. — Brkito vi^to, ser- 

vatur a Msecenate , cxxnr , 3i. — 

.jussu Augusti cartnen SMiilare 

condit, Gxxxvi, 46. 

Hbrdeum datum a MarceUo 'pro 
tritico Cohortibub , quls signa «Bii- 
serant, xxvii, i3. 

Horoiogium res nova RonuHiiSyin 
trinmphopr8etervectam,xviy 47* — 
diiigentins ordinatum in |Nihiico 
positum, XLVi, 17. — alind horalo- 
gium, aquae fluentis indiciohorasno- 
tans, sub tecto dedicatam,XLVfi, 3. 

HoBBBUM , opp. Epiri , xLtv, a6. 

HoBTBBSiA impositam matroois a 
tribusviris conferendi necessitatem 
publica oratione deprecatur, ciaui, 
43-45. 

L. HoBTBBSius , tribunus plebis , 
diem dioit G. Sempronio, iv, 4*. 

L. HoBTBBsius, prsBtor, sortitur 
classem cum ora maritima Graeciv, 
XLiii ,4« — de ejus crudelitate qoe- 
runtur Abderitse ,6. — et Cfaalfii- 
denses^ 9. 

L. HoBTBHsius, vir ac^, cum 
Sulla oc^pias coi^ungit , xxxxii , 3; 
vid. et 14, i5. 

Q. HoRTioisius, dictator in seces- 
sione plebis creatus , fert legem ut- 
quod plebes jussisset omnes Qairite» 
teneret , xi , a6. — ejus mors, aj. 

Q. H0RTEB8IU8 defendit Gn. Pom— 
peium , Lxxxii , a4* — sedilia, fru^ 
mentum populo dividit , xcrv , a5^ 
— coissui , xcviii , 3i. — Caven^ 
Giceroni a Giodio verberibus e^ 
coutumeliis afficitur, ciii , 11 5. — - 
dissuadet pugnum, 118. — defendi^ 
Ap. Claudium paucis ante morten IN T. LIYIUM ET 

didbiiv f omt , 44 » ^^* ^ oxrr, 58. 

Ql HoHVBlltiv» , oiratoris filius , 
tfGMire, beUiim oivile moHente, 
pnemittitar «um clecem oohortibiM, 
Gfir^d^i — -' prttficktar elassi Gaesarifl, 
cx y 7. — a Pompeii daeibas tinci- 
toTy 5t. — Macedoniam dat Bruto, 
oXYin 9 5. — pro quo facto laodetur 
a lenatu , ao. — interficit G. Anto- 
nimB, okxx f aS. — ^yicto Brtito, a M. 
Antonio ocdditur , cxxrv, 3o. 

HoKnBvsnrs, consul designatos, 
non init, lxv, 39. 

G. HosiDius Geta , proscriptus a 
triomTiris, fifii pietate serTatuk*, 
cxx , 77. 

Hotpitales Dii, xxxix, 5i. — ho* 
«pitalia Romanorum erga Etruscos 
ofiScia, n, 14. — hospitalis fcBderis 
ooDtemptorBadius, xxy, 18. 

Hoifiikm poblice junetum, i, 45; 
¥« So. 

Hosvia; yid. Ostia. 

Hostiag hamanc, xxii , 57. — ho- 
stiis majoribus procurata prodigia , 
XXI ,61; XXII, i ; xxT, I % ; xxvi, aS; 
xxvn, 4» 1 1 ;xxx9 a ; xxxii, i; xxxiir, 
%6 ; xi.t , i5. — rem diyinam facere 
jabentur consules, xxxi, 5. — ^hostiis 
partim majoribus, partim lactenti- 
boey procorata prodigia, xxii, i. 

Hoaibiui. curia, i, 3o; xxii, 55. 
— in eam yocatus senatus^ ibid. — 
Ilostilia curia fit Julia, gxyi, 34* 

QuABTA Hostilta damnatur, ne- 
cato raarito consule , ut fiiio yiam 
ad consulatum aperiret, xi., 37. 

A. Ho8Tii.nJs Gato prsetor, xxvii , 
3o. — sortitur Sardiniam, 36. 

A. HosTi&ius Gat« creatur de- 
cemvir agris dividundis, xxxi, 4* 

A. H0STI1.IUS Cato , legatus Sci- 
iHonis, daranatus, xxxyiii , 55. 

A. Hosm.ius Mancinus creatur 
fmtor , et sortitar jurisdictionem 
^rbanam, xl, 35. — creatur cons. 
^m, 4, a» — in Macedonia parum FR£INSH£MIUM. 167 

feliciter bellum admiaistrat, 9, 1 1 . 

— proconsul »17. 

G. Ho8ni.njs legat. xnv, 19, 19. 

G. HosTiLius Gato pnstor creatar , 
xxYii, 35. — sortitur jurisdictionem 
urbanam, 36. 

G. HosTiLiut Mancinus , consal , 
sinistris auspiciis proficiscitur in 
Hispaniam, lv, 9, 10.— «jns fuga a 
Numantia detegitnr miro casu, i3. 

— in summas angnstias redigitur a 
Numantinis, i4* — pacem facit ciim 
Numantinis, eamqtte jnrejurando 
sancit , i5, 16. — revocatns ex Hi- 
spania-, 18. -^ ejus oratio in senatn, 
19, a6. — ipselegem snadet qua ju* 
bebatur Numantinia dari, Lyi,a. — 
Mancinus deditur , nec receptus a 
Numantuus redit Romam, i3 , 14. 

— Gnriam intrantem T. Rntilius , 
tribunus plebis , educi jubet, i5. — 
lex fertur ut Mancinos oivis Roilia- 
nus esset, 18. 

G. Hosnuus Tubulus, pictor 
creatus, sortitur jurisdictionem tir- 
banam, xxvir ,6, 7. — ludes yoyet 
facitque Apollinares, 1 1. — adoritnr 
Hannibalem, ad quatuor millia ho- 
minum occidit, et novem signa mi- 
litaria capit, 40. — ei in annum 
prorogatum imperium, xxvin, 10; 
xxix, i3. 

L. HosTiLius Gato creatur de- 
cemvir agris dividnndis, xxxi, 4- 

L. HosTiLitrs Gato , legatus , xxxvin , 55. L. HosTiLius Mancinus cum qua- 
dringentis equitibos exploratum 
missns , caeditur a PoBBit , xxn, i5. 

L. HosTiLius Mancinus classi 
praoest ad Garthaginem , l , 35. — 
partem Garthaginis capit , et in ea 
obsidetnr, li , i . — ejus pericnium, 
3. — eum eripit Scipio, 4- — creatur 
consul , Lii , 33. — rebus utcunque 
ad Garthaginem gestis consulatum 
debuit , Liii , 5. i68 INDEX RERUM 

L. HosTiLTi Tubuli jadicium et 
morSy Liii y 38. 

L. HoflTius, primus inter Roma« 
nos parricida, Lxvm, 84- 

HosTUs Hostilius rem Romanam 
iniquo loco contra Mettium sustinet, 
I f 13. — cadit , 13, 33. 

Tuixus Hostilius; vid. TuUus. 

Humanis corporibus vesci milites 
suos docuit Hannibal, xxin, 5. 

L. Hups£Us; vid. Plautius. 

Htxmpolis , urbs , oppid. Pho- 
cidis, xxxii, i8. 

Hybi.a, tria oppida Siciliae dicta, 
Hybla major, bod. Pademo, minor 
s. Herata, Hera^ etparva s. Galeods 
tlMegara, xxyi, 3I. 

Htbrsas, clarissimus facundia, 
ofFendit Labienum, cxxyii, i5. 

Htbristas , Lacedsemonius, pira- 
ta, XXXVII, i3. 

Hydme LernsBse comparat Pyrrhns 
Romanos, xiii, i3. 

Htdrei,a Caria , xxxvii , 56. 

HTDRBI.ATAHUS agCr, XXXVII, 56. 

Htdruittum 8, Hydrus, oppid. 
Calabriae maritimum, h. Otranto, 
XIII , 35; XXXVI , 31 .—ab Hydrunte 
ad Apolloniam pontes jacere cogi- 
tavit Pyrrhus , ibid. 

Htmettium marmor, xxxi, 36, 
4. — Hymettus mons Attic» , hod. 
hamprobouni, Monte-JHatto, 

HTPJEPEifi, popuU, deficiunt a 
Mithridate,£xxxii, 47- 

Htpata , ThessaUsB opp. xxxvi, 
16, 36, 37. 

Htpatjei exsules, xli, a5. 

HTPATiEORUM agri vastantur , 

XXXVI, l4' 

HTRGAiriuM casteUum , cv, 1 1 . 

Htrganus, Judseorum princeps, 
auxiUum fert Antiocho Sidetae, lix, 
58. — moritur, Lxvni , 85. 

Htrganus contendit cuni fratre 
coram Pompeio, cii, 56. -^a Pom- 
peio jubetur regnare , 67. — ei a ET NOMINUM 

Gabinio sacerdotium redditam, cr, 
II. — Csesar confirmat ei principa- 
tum Judseorum, cxm, a. — inttaorat 
muros HierosolymsB, 3. — ei cle- 
menter respondet Antonius, cxxvi, 
5. — Hyrcanum oppugnat Andgo- 
nus, cxxvii, 13. — eique morsa 
aures aveUit, i4> — Hyrcanus in 
Parthos abducitur, ibid. 

Htrcahus campus in Lydit , 
xxxvii, 38. 

I. 

Iarbas , regulus AiricanaB gentis, 
ambit nuptias Didonis , xvi , 3. 

Ibera, Hispaniae Tarraconensis 
urbs , a propinquo fluroine appeUa- 
ta, XXIII, 38. 

Iberi, in Asia ad mare Caspium 
porrecti, ci, 16. — falso crediti ab 
Hispania venisse, 19. — lacessnnt 
Pompeium, 37, 38. — semel atque 
iterum victi , pacem petere cogun- 
tur, 39, 3o. 

Iberus , flnvius Hispaniae , hodk 
Ebro, Pnnici et Romani imperii fi- 
nis, XX, 3i ; xxi, 3. — trans Ibemm 
orania, praeter Saguntinos, sunt 
Carthaginiensium , xxi , 5. — cis 
Iberum Hispanis omnibus arma ad- 
imit Porcius Cato cons. xxxiv, 17. 

L. IciLius, tribunicius , sponsus 
Virginiae , iii, 44- — ^jus cum Appio 
decemviro contentio, 45. — eum in 
vincula duci jubet Appius , 49- — 
exercitum ab decemviris abducit, 
5 1 . — in Aventino tribunus plebis 
creatur, 54. 

L. IciLius, trib. pl. rv, 53. 

Sp. Icilius , trib. pl. 11, 58. 

IciLii tres in unum annum tri— 
buni plebis creati, iv, 54« 

Icus , insula maris JBgaei, e Spo^ 
radibus , adversa Eubceae, xxxi, 45 ^ 

Id£a Matcr, xxix, 10. — carmerB- 
iii Ubris SibyUinis inventum a de— IN T. LIVIUM ET 

oemYiris, si Mater Idsea a Pessinun- 
te Romam foret advecta , pelli vin- 
ciqae bostes posse , ibid. — petitur 
exAsia, ii. — a yiro bononim 
<^timo f P. Scipione Cn. F. matro- 
nisque accipitur et perfertnr in «- 
dem VictorisB , i4- — Idseae Matris 
Magnse sedes dedicata ab M. Junio 
Bruto, xxxYi, 36. 

iDUMJKiy bello fatigati, dedunt 
se Judaeis , Lxiiiy 4^. 

A&^ Decembres, solemnis ineun- 
dis magistratibus dies , iy, 87 ; y, 9. 
— Maiae, ni , 36. — Idibus Martiis 
magistratus initus , xxii , i ; xxiii, 
3o; XXVI, 1 , 26 ; xxvii, 7; xxxi , 
5; XXXII, i; xxxyni, 4^; xxxix, 
45; XI., 35; xMi, aa; xuv, 19. — 
Qulntili|i>us transyectio equitum fa- 
cta , K , 46. — Septembribus pre- 
tor Maximus clavum pangere vetu- 
sta lege jubebatur, vii, 3. — Latin» 
ferisB in ante diem tertium idus Se- 
xtiles indictsB, xli, 16. 

iGimaviuM sive potius Iguvium, 
quod est oppidum Umbriae , hodie 
Gubbio, Ugubbio, Eugubio in ducatu 
Urbino, xxv, 43. 

Ignis in Yest» sede exstinctus , 
xxviii, II ; xw, a. — ignes c«le- 
stes ; vid. Prodigium. — ignes crebri 
per noctem in castris accensi ad 
fallendum hostem ,xxii,4i, 5 ; xxxi, 
38 ; XXXVI , 10. — ignibus armati 
Fidenates terrent exercitum Rom. 
1^9 33. — ex ignibus conjicitur ve- 
niens ezercitus , xx, 38. 

Iguvium; vid. Igiturvium. 

Ii.SACi.oinsirsEs , seu llercaones , 
Uergaones et Illurgayonenses in 
Hispania-Tarraconensijad Iberum , 
Xxii, ai. 

I1.KRD1. , cx , la. — ad Ilerdam 
pugnat Caesar, i5; vid. Athanagia. 

Ilebgbtes s. Ilerget» in Hispania 
"Xarraconensi cis Iberum, xxvi, 49; 
:xxix , 2. — subiguntur ab Hanniba- FREINSHEMIUM. 169 

le, XXI, a3. — vastantur a Cn. Sci- 
pione, 61. — Ilergetum rebellio, 
zxii , 21 ; ( vid. Indibiiis et Mando- 
nius ). — auxilium petunt a Roma- 
nis , XXXIV, II. — Cf. Athanagia. 

iLiBirsEs in Troade a Romanis 
adscripti fcederi cum Philippo inito, 
XXIX, 12. — dicunt ab se oriundos 
Rontanos, xxxyii, 3y, — hincRhoe- 
teo et Gergitho donantur, xxxviii, 
39. — iis irapositam mulctam re- 
mittit Agrippa ab Herode placatus, 
cxxxvi , 63. — Cf. Ilium. 

Ilieitses, Sardinis populi, con- 
citant bellum, xl, 19, 34* — adjun- 
ctis fialarorum Ikuxiliis, pacatam 
proyinciam invadunt, xli, 6. — 
funduntur et fugantur a Rom. la. 

Ilion, urbs Maced. xxxi, 37. 

Ilipa ,. urbs Hispaniae Baetensis , 
xxxv, I. 

Ilium , Troadis oppid. in Mysia , 
xxxv, 43 ; xxxvii, 9,37. — a Fim- 
bria capitur, lxxxiii, 6. — ^vastatur, 
7. — a Sulla instauratur, 36. 

Illiberis, urbs Galliae Narbon. 
ad Pyrenseum , Helena dicta a Con- 
stantino M. in honorem matris,unde 
hod. ElnCf xxi, a4* 

Illiturgi s. IUiturgis, oppidum 
Turdulorum in Hispania Bsetensi ad 
Baetim , hod. Anduiar el vefo, xxiii, 
49, 4» XXVI, 17. — a Pcenis , ob 
defectionem ad Romanos , obsessa, 
XXIII, 49« — liberatur obsidione , 
ibid. — iterum oppugnatur a Car- 
thaginiensibus , xxiv, 4i» — libera- 
tur a Romanis , ibid. — post caesos 
Scipiones defecerat ad Poenos , ac 
scelus etiam defectioni addiderat , 
xxviii, 19. — Illiturgin oppugnat 
Scipio , et acriter resistunt oppida- 
ni, ibid. — urbs capitur, ib. — tum 
etiam arx , ao. — oppidani ad in- 
ternecionem delentur, et urbs in- 
cenditur, ib. yid. et xxxiv, 10. 

iLLITURGITAiri , xxvin, »5. 170 IKDEX R£RUM 

iLLTiLiquK Macedon. a, GrflBoum 
et Efurtis ^h. Albahiaj qut^ Albania 
€t Mae^donia Titrcis Jritanth Wilajeti 
iUeunmr, xly ^ 16. — in trei partet 
divUamy ibid. 

iL&Tmn f g&iB fetk , t , 9. — ^ferbx 
et ayidnm pimd» genuft ^ 3tt , 94.-^, 
injnrias eorum in Romanos, et Ro- 
maiiaram legafbrum codes ^ ili. et 
«5. — belium iis indictum , ibid — 
ejns belli erentusy 26-39. — paci^ 
cum iis leges ^ 3o. r— rebdlant^ 69. 
— ^vincuntur^ 60, 6"». — pai iit red- 
dita f 63. — eortim legati curia ex- 
cedere juasi, xtn, %6, ^— Hlyrii 
vincuntur a Romanis, xliy^ 17, 3o- 
3a. — iis libertas concessa, xlv, 
18, 26. — '■ lilyrii prtedones, xl, 4a. 
— Ulyriorum castdla, xlii,36. - 
Gf. Teuta et Gentibs.-^Illyrionim 
legati Romam ad Gssarem veniunt, 
cxVi > a6. — ei tributa et obsides 
poUieentur, 17. 

Ilovm seu Hblota, eastellani, 
genus agreste apud Lacedstfmonios, 
xxxiV| fy» 

ItvciMM'^ oppidMm in Oretanis, 
cApit G. Flaminius ^ xxxv, 7. 

I1.VA. » gr. ^Ethalia i ins. maris 
Tustei inter Etruriam et Gorsieatn , 
b. Elifa sett Elba , xxx, 39. 

Ilvatas Ligukes, exciti a GaUis, 
invadifnt) duce Hamilcare Pcsno, 
Plaeratiam, xxxi^ to. — vdniunt 
in diticmbro Romaiiorum, xxxii, 

Intapnum falsi interdUm tituU, 
IV, 16 1 VIII, 40; }txii> 3i. — imago 
triumphali amatu decreta Scipio- 
ni, xjbtvtii, 56. 

Jmber ingentibuft prooellis diri- 
mit pugnam-, vi, 8, 33 ; xxiii, 44 > 
XXVI, II. >— imbris opportunitas 
in Arpis capiendis,xxiv, 46. 

iMBRiiriuM inSamnio,viit, 3o. 

Imbrus insula maris TEgSBi ad 
Gherson. Thraciae, hodie Embro, ET NOMHfUM 

Lembro , xxxiit ^ Se-; xxxv, 43. 

lMi!tDo viaeit beptuMm DicmjDiii 
HMJorts fratreni , xri, 8 ; wiiemn^ 
Himilco. 

ImmMkt eonaiflee-^ tfntcqainii 
suos educailt in aciem,- vin, 9^- — 
immcdati a Tarquinieniibos tr^ceBti 
milites Romani,* VII, i5. 

Impedimenta Romanonmtabeqnil- 
tibu^ Samiiitiimi direpta^ vifiv^dd. 

Imperator parentif loco militiBiia> 
suis, IV, 43- — Implsrator AiMio- 
chus rex appellathr abjEtolia, xxx^, 
4S. -^ imp^itoris munua^ x£iv, 
34. — injussu nemini hoatem pn»> 
lio adoriri Heitum^iv> agj^viM/^. 

— aut consuiia est dedicare tem- 
phim, IX, 46 ; — bonipriesetltia phui- 
mnm pollet, xcviij a i. — 'impieHitcMi 
maximi judice Hannibale» xxxv, 
14. — ab exe^citibus legi ^rei iaali 
exeinpli, xxvi, 3. «^ soimiiiati ab 
pem btoe gestam , xiivii^ 19 ^ okvi» 
7. — Imperatoris prflsnomen Ct^ 
sari datuin , cxvi, 7. — ad pmci|^ 
sequentes transiit ^ ibid^ — sub eo 
occultata re|pa potestaa, cx^mKv» 
74 et io5. 

Imperiam Romamim, i^ 33. — 
nulhnn cuiquam^ injussu popuh, 
defereuduni et primum ab exeroitn 
ddatum, xxvi, a. — militave. datnm 
lege eiiriata, v, 46» 8: — quod 
amittebant magistratus citm exel'- 
citn in Uri)em redennteB f Jtxvi^ 9» 
7. — in Urbe datdm censoriis eon- 
sularibusque , xxvi, 10.— '^pvoroga*» 
tum primum Publifio , vnii »3*.i6. 
— datur ovanti et absente exercitu, 
XXVI, ii. — Pro»consuli par cuiti 
consulibiiA in Urbe datum, xxvi, 
9. — finito magistratu semper pre- 
rogandum erat , xxxv, 1,3. — non 
in annum Scipioni prorogatum , sed 
donec revocaretur a senatu, xxvii, 
7. — ablatum a tribunis, xxviii, »7. 

— non ambo consuies habent in m T. LIVIUM ET 

Urbe tdiatrisTe^fi^ i> ii. — pro- 
rogatnr « |K>puk> tXHQtttis irilnitis , 
«ed-wpe ex^Gto^ ix^ 4>> i; xxui, 
a8, 3 ; xxxVy i, a. — • tmpenum ih 
VNgiftratn arintMi foifl^ Tidcltury 
quia prorogatur etiam iis magistm- 
tibus-y qid nidlam in^erii miiifiiris 
fMuctem «ttigere, xxrn, 3^^ a. — 
imperii magnitndinem portendetts 
fvodiginm , i , 61^, — infigiiiaregem 
Ausiiiiit Ttedcrftbiftem , e, 8.— «rape- 
liaMaiiKaiiaet PostmiiiaBay ir» 19. 
— extraordinaria a senatu aoblata, 
cxix^ ar8« 

Irtcendimn ingens RomsBy Xix, 
63 ; xxiVy 479 ^cxviy 27 ; xxxv, 40» 
iflLTr^ «4* -^^ Hbertinis excitatum , 
cxmi> 94* — aliud in ipsos domi^ 
nos coUatum , 0x1., »6. 

Jn d mg mm agere fieras et faostes, 
Tii,3^7y 6, 

Indemnatus indicta causa ndjn de- 
hnk m Tsncida dnei , m, i3. — in- 
denmatnm necari nefas 9 lti», 54* 

Im nutttus momenti milites, 
ix, i^ *— Indi l^ationem mittunt 
ad Augustma, cxxxti, ^6. — eorum 
dona y «7. — Indi «j^idam tempesta- 
tibiis abrcpti^ Gerroaniam Teniunty 
cni, 108. 
. ItfmA>ix^X7;xxxV,3a;xi.ii^5a. 

{JhDiBaEdtty Ilergetum regnlus, 
xxiiy a I ; xxT, 34* — frater Mando- 
mB^ x9(Ti, 49 $ xxTiu^ 34f —r ejus 
&im hifftiamter et Terecnnde a Sci- 
pione habit» , xxti, 49* — deficit 
ad Romancto > xxvn, 17. — ejus ora- 
tio> ibid. — ei coojux et liberi re- 
sdtnuntur, ibid. — rebellat et , con- 
oitatis Lacetanis popularibus> agros 
socioruro populi Romani depopula- 
Hiry xxnii, a^- — cc^ias con^tdiit, 
3i. — Tictus fugit, 33. — Mando- 
aiam fratrem ad Scipionem sup- 
plex mitttt , 34. — Teniam impeti-at, 
ibid. — post discessum Scipionis 
concitat popuJares et Ausetanos ad FREINSHEADUM. 171 

belliimy XXIX9 r. — piki tems att- 
gttur in pugna, i. 

ImUd pranmim iieeaiiia «x am« 
rio , iibertis et airitas data , n> (p. 
— dena millia graTis «ris ex #ra- 
rio dumerata, it, 45* *-^ KbcHas 
data et «ris graTis ngniti niiHiii , 
xxii^ 33; xxTii, 3; xxxix, 19. 

iHDfOi elepfaanti m ag a i cadine 
prestant, xxxtii, 39. 

IiTDiOBTBM JoTem appeUnt ^£- 
neam Latini, i, a. — Indigetes Diiy 
TMi, 9. 

Indudo! datBB VeienHbils in oen- 
tum aitiiofi, 1, i5. — iisdeAi dat» 
in quadraginta annos, 11, 54. — 
Volsinieifiibus dat» in Tiginti aA- 
nos, T^ 3i. — ^m Cnritibits in cen^ 
tum annos factss , tii, 10. 

Ihdus, Cariie fi. xxxtiii, i4* 

Ixous quidam incendio sponte se 
tradit , oxXxti^ '98. 

Iir DunoBf Axvs, TreTiror6m -plrin- 
oeps, Tincitur a Cnsaire , gt, 64. — 
instruit beUum , ctii, i. — cadi- 
tur, 3. 

InfBuu in ntero matris , lo trium- 
phe ^ damaTit , xxnr, ro. — =■ infan», 
incertum mascuhis an femiBa eftset, 
natus , et extempio in inare depor- 
tatus , XXXI, is. — Conf. xxt», i i, 
37. — infantes etiam cesi in hosti- 
Ifs uri>is expugnatione , kxTni, ao. 

Inferam roare; Tid. Mare. 

In/ulic^^^id. Sopplicum ikisignia. 

iNGAinn » gens Ligurum, beilum 
gerunt cura Epanteriis montiiiis, 
xxTiii, 46 S XXX, 19. ^ cnm iis foe- 
dus icit P. ^lins consui, xxxi, 1. — 
Tincuntur ab Ap. Ctaudio consule, 
XXXIX, 33. — oppugnant castra 
L. ^railii Panlli, xl, a5. — fnndon- 
titf et in deditionem veniimt, 17, 
a8. — de iis tri«mphat L. .£miiius 
PauUtis proconsul , 34* — orant pa- 
cem,ibid. 

Ingenui decem , decem Tirgiues , 17» INDEX RERUM 

patrimi omnes matiimique , ad sa* 
crificium adhibid , xxxvn, 3. — in- 
genuarum mulierum jura, datio, 
deminutio, gentis enuptio , tutoris 
opdo, XXXIX, 19. Vid. not. 5. 

Initia Cereris, xxxi, 14, 47* — 
Bacchi , xxxix, 8 sq. 

IirsAai montes SardinisB, xxx, Sg. 

Insama ex herb» cnjusdam esu , 
cxxx, i5. 

Ihsubrbs, pagus ^duorum, v, 
34. 

IxrsuBRBs Galli in Gallia Trans- 
padana « hodie ducatu Mediolanen - 
si ( Milano ), Mediolanum con- 
dunt, Y, 34» — bellum adyersus 
Roraanos cum Boiis et Transalpi- 
nis etiam populis agitant, xx, 33. 

— vincuntur, 36-44» vid. et 47-^0. 

— iis pax petentibus negatur, 5i. 

— in deditionem yeniunt, 54. — 
rursum deficiunt, xxi, 2 5 ; xxx, 18. 
— ^lnsubres invadunt, duce Hamil- 
care Pceno, Piacentiam, xxxi, 10. 

— circumveniunt Cn. Bsbium , et 
supra sex millia et sexcentos milites 
cedimt, XXXII, 7. — a C. Comelio 
consule yincuntur, 3o. — caeduntur 
ab L. Valerio Flacco , xxxrv, 46. 

Jnsula ^sculapii , xi , 14. 

Ibsula vocatur pars Syracusa- 
rum, xxrv, 31. 

Insula Tiberina, 11, 5, 33 ; xlii, 6. 

Insula nova e mari edita , haud 
procul Sicilia, xxxix, 56. 

Ibtbmei.ii Ligures , xl, 4i« 

iBTEMELiirM Rom», xxxiii, 36, 5. 

Ihteramba opp. Volscorum in 
Latio , ubi Liris et Melpis confluunt, 
h. Temi (alia Interamna in Umbria, 
alia in Piceno, ubi duo brachia Na- 
ris , h. Neras, coeunt, h. Teramo ), 
xxvi, 9. — colonia Romanorum , 
IX, 38. — frustra a Samnitibus ten- 
tata, X, 36. — negat consulibus Ro- 
manis milites et pecuniam , xxvii, 
9* — aliquanto majurem numerum ET NOMINUM 

mox dare cogitur,xxix, i5.Vid. not. 

IiTTERiJffBAS ager, x, 3^. 

Intercaiandi ratio, i, 19; vid. ct 
ibi not. 3 ; cix, 5, 6. 

Intercalares Calendse, xi.111, 11 ; 

XLV, 44- 

Intercalarius roensb , xxxvn, 59. 

Ibtbrcatia urbs xLvni, ai. — 
deditur Romanis, 33. 

Intercedit tribunus pl. non prius 
legi , quam privatis suadendi dissua- 
dendique legem potestas facta est , 

XLV, 31. 

Interregnum unde dictum, i, 17. 

Interregna, i, 17, 33 ; iii, 8; rv, 
7, 43, 5i; V, 17, 3i ; vi, i, 5, 36; 
VII, 17, 31, 38; VIII, 3, 17, 33; IX, 
7 ; X, 1 1 ; XI, 11; XXII, 33 ; lxxxix, 
8 ; cvi, 34 ; cvn, 17. 

Interrex prodebatur aospicato a 
patriciis, sine sufEragio populi, 

VI, 41. 

Interrogandi legatos potestas Pa- 

tribus data, xxx, 33, 3. 

Intertrimentum argenti , xxxii, 3. 

Ibtibili , opp. Hispanise Tarrac. 
ad ostia Iberi, xxiii, 49« 

Ibuus , Pan Romanis dictus, i, 5. 

loLcos , vicus in Magnesia , hod. 
laco, xLiv, 13 et i3. 

Iob Thessalonicensis , prcfectus 
Persei , xlii ,58. — liberos Persei 
tradit Octavio , xlv, 6. 

Iob lA, in Asia minore ad JEgmum 
mare sita a Phociea ad MiletuiD) 
xxxiii, 38. 

loiciUM mare inter Italiam , Si- 
ciliam et GrsBciam, xiii , 35 ; xxiir, 
33 ; xLii, 48. 

Iphigknia , victima aris admota 
I)ian(e , xlv, 37 , 4« 

iREsiiE, opp. Thessaliae, vastatur 
aPhilippo, XXXII, i3. 

Iriates iu Liguria, xxxi, 10, 3. 

IsALGA , prxfectus Gaetulorum , 

XXIII, 18. 

IsAURA urbs, XCIII, I. IN T. LIVIUM ET 

IsAURi domiti a P. SeryilioyXCiii, 
I. — unde Seryilio cognomen Isau- 
rici additnm, ib. — yid. Seryilins. 

IsiDis fana , Romie a priyatis fa- 
cta, diruuntur, cyi, 23. 

IsiDORus , xxxyi , 33. — praefectus 
Antiochi, fugit Censeum Euboeae, ao. 

IsioHDA , urbs Ioni(e, obsessa a 
Termessensibus, liberatur a Roma- 
nis, xxxyiii, i5. 

IsioiTDBirsBs, xxxyiii , iS« 

IsMRHiAs, princeps Boeotorum, 
xLii, 38, 43. 

IssA , insula et urbs ad oram U- 
lyrici, a Teuta obsessa , XX , 26. — 
a Rom. liberata, 29; yid. et xliii, i i. 

IssjEi , Issenses ab Illyriis ad Ro- 
manos deficiunt , xx, 24. — eorum 
legatus a Teuta occisus ,25; vid. et 
xxxyii, 16. — yiginti lembos classi 
Romanorum adjuugunt, ad depo- 
pulandos Garystiorum agros, xxxi, 
45; xxxyii, 16. — ^insimulant Rom» 
Gentium , Illyriorum regem , xlii , 
26. — duodecim lembos Romanis 
submittunt , 4^- — ii^ immunitas 
concessa, xLy, 26. 

IssAicilembi, xxxii, 21. — Issen- 
ses nayes , xliii , 9. 

IsTER fluvius ,■ nomen Danubii , 
ita mutatum in medio cursu ad o- 
stlum , xL, 21, 57. 

IsTHMiA , ludicrum, xxxiii, 32. 
— in quo promulgata Graeciae li- 
bertas, ibid. 

/fii^uj Corinthiacus duo maria , 
ab occasu et ortu Solis finitima , 
arctis faucibus diyidit , xlv, 28. — 
Isthmi faucibus continenti adhseret 
Peloponesus , xxxii , 2 1 . — Isthmum 
inter Lecheam et Cenchreas perfo- 
dere cogitat Csesar : quod alii ten- 
tayerunt , cxyi ,22. 

IsTiJBA , XXXI , 4^ > 4* 

IsTRiA , GallisB Cisalpin» regio , 
in confinio Hlyrici , quae et nunc ita 
dicitur, xxxix, 55. — iu Istriam le- FREINSHEMIUM. 173 

giones ducit M. ClaudiusMarcellus, 
consul, ibid. — Istria tota trinm 
oppidorum excidio et morte regis 
pacatur,xLi, i5. 

IsTRi , gens fera , x , 12. — cum 
iis bellum Romani gerunt, xx, 56. 

— lacessierunt magis , quam exer- 
cuerunt , Romana arma , xxi, 16. — 
prohibent coloniam Aquileiam de- 
duci, XL , 26. — tumultum creant 
ifi castris Romanis, xli, 2. — a 
Romanis opprimuntur, 3 , 4. — in 
ciyitates passim dilabuntur, 5. — 
rursum yincuntur, 6, 9. — in dedi- 
tionem yeniunt, 11. — de iis trium- 
phat C. Claudius Pulcher, i3. — 
queruntur de crudelitate C. Cassii 
consulis , xLin , 5. 

IsTRicus yicus, xxiy, 10. 

Italia, I, 2. — ejus descriptio ct 
divisio, Lxxii, 29-43. — Supero et 
Infero mari, insulse modo, cingitur, 
V, 33. — uniyersa pacata, xv, la. 

— ex ea duo trajectus in Grseciam, 
xxxvi ,21,3. — Italiam inter et 
Graeciam pontes jacere Pyrrhus co- 
gitat, XIII, 35. — idem molitus est 
M. Terentius Varro, ibid. 

Italicorum populorum defectio, 
Lxxi, 44» 45. — eorum legatio ad 
Romanos, lxxii, 10. — midtas co- 
lonias vastant ,25. — ingens eorum 
clades , lxxv, 14. — legatos ad Mi- 
thridatem mittunt, lxxvi , 7. — Ita- 
licis aliquot populis civitas data, 
Lxxiv, 7, 8, 9. 

Itokia Minerva, xxxyi, ao. — 
ejus templum, ibid. 

luLus, J£nea) et Creusae filius, 
auctor Juliae gentis, i, 3. 

luLUs Antonius , cos. cxxxix, 3. J. Jacula quaternos pedes longa , 
xxvi , 4, not. 3. — jacula et sagittae 174 INDEX RERUM 

pnvKiaVKMreiit in tenebris , xi.it, S&. 

Jaculatons , xxxvi , i8. — Afri , 
XXI, IX. — NumidaBjXxvni, ix.-:- 
Mauri , xxiii ,36,7. 

J4MBUC118, ^i««8seiiaB gieDtift re- 
golus, in commilitium pertrahitur a 
Gnoilio^ Basso» oxxi, i. — ab An- 
tonio iojterfioitttr, cxxxix, Sa. 

jAWUioBnrA, capnt MeBdioaB, in 
deditionem accipitur, xxri, i5. 

jAKicu^viiadditnr Urbi el ponte 
aablicio conjungitur, i, 33. — re* 
pentino* impejln capitnr a Tuscis, ix, 
10, 5 1. — in Janicukun secedit plebs, 
XX, aiS. <-r- sub eo inventi libri Nu- 
msB PompiUi, xl, 29. — in eo ve^ 
xilhim ponei»atnr die comitiorum , 
XXXIX, i5. 

Jantue «dium omnium Rome, 
quibnsUbet adife yolentibus, per 
fectistefaiii temp^s, pate£Eictj)e,y, i3. 

Ja^uari/Eg kalendaB , ^nni consu- 
laris prineipium , xx.yii , 36. 

JoBEiano mense comitia consula* 
ria Habita, xliii, i3. 

Junis a Numa belli e^ pacis in- 
dex foctus , 1, 19. — bis post Numas 
regnum clansus foit, ibid. — ejus 
^des dausa, xx , 14. — tertium 
ciausa pKsare, cxxxiii, 78. 

Jast templum a C. Duilio cen- 
sone slmctom ad forum Olitorium, 

XVII, 17. 

jAiru^dexter poit» Carmentalis, 
ix, 49. — Jani tres a cepsoribus 

facti, xLi, 27. 

Japo9SS seu lapydes debeUantur 
a C. Sempronio consule , lix, ^. 

Javtdum, qui superiocem Hly- 
rici partem incolebant, legati in se- 
natn queruotnr de C. Gassio cons. 
xLin, 7. — bellum cum iis C»saris 
Octayiani, cxxxi, 22*36. 

Jasos, oppidum in agro LacedaB- 
monio, li, 3i. 

Jassbksidk exsnles, xxxyu, 17. 

Jassiis, c^qiiflum Carias,, bodie £T NOMINUM 

jishem - CtUesi, xxxn , 3^; xxxni , 
3o ; xxxvn , 17. — lassius sinns , 
xxxvii , 17 , I. 

Jecur defluxit et ei deest cnpul» 
xxvTi, 26; XXX, s;-xLi, 14, i5. — 
caput jednoris a familiari parte 
CJBSum, vnx, 9. — ^jecur sih. sngHJhaa 
editur, xxv, 16. 

Ji^suiiumf quinto quoque anno 
observandum , institntum Oereri ob 
prodigia , xxxvi , Sy. 

JoAvirxs Hyrcanmi , &tinoois &- 
lius, obsidetur Hierosolymst^ab An- 
tiocbo ^deta , lvii , 39. — cjus ge- 
nerosa indole eaptus Antioclius,dBt 
pacem, 47* — sob ea Jud«arum res 
elflorescunt, lxhi, 4^ » 4^* — ^' 
mariam obsidet, 43. — et captl,45. 

JoHATHAir , JudaBorum dux , xa, 
38. — occurrit PtoieraflBO Philome«' 
tori, 40. — ad enm minaces liceres 
mittit.Demetiius , 54. — fosdiis re- 
ttovat cum Romanis , 55. — occifii- 
tur a Diodoto, lv, 35. 

JoBJB regi paternum tmX bospi- 
tium cum Pompeio, e| maxima cnm 
Curione simultas, cx, 56. — movet 
adversus Curionem, 63. — eom oam 
toto exercitu delet , 64i> — Jnbn ar- 
rogantia , 65 ; vid. et cxii , 10 , et 
Gxiix, 4* -^ cwok ingenti exexcito 
contra CsBsarem pEoficiscituc, cxiv, 
1 1 . — Bogude Numidiam invadeote, 
pevocatur, 14. — coojongit se cnm 
Scipione ,24. — male pugnat cub 
CsBsare, 35. — Juba superbia et 
auctoritas , 29. — delet Vaccenses, 
33. — eo victo, castris potitur C«* 
sac, 37. — ejus ad Catonem literv, 
46. — a Zamen^ibns exclusus, com 
Petreio mutuis vulneribns concor- 
nt, 61, 63. — a Petreio intqpficitur, 
ibid. 

JuBA , filius snperioris, iiLtriQm- 
pko ducitur a CcBsare, cxv, 17U — 
Hberaliter edupatus Bomca, iiteris, 
qoam regno, quod postea cecopera- IN T. UVIUM £T FREINSHEMIUM. 175 

Judieia a patiibas ad cc|tike8 trans- Tit y olarior fuit , ib. — ducit Q^- 
patcam^iani Antomi » oxxzniy 53. 

JuBBiJLiiis Tanrea » Tir heilo in« 
sifpiis et Bobilis eqnes Campanns, 
xxni y 8 y 45- — ejas cnm Claudio 
-▲sdUo pngna , 47* — ^ju* mors, ca- 
pta Capna^xxTir i5. 

loBXZXius Dedus; vid. Decius. 

C Jin>ACU.ius, inter prscipuos r e- 
lielUuitinm Itiilicorum duoes , Lxxn, 
9. — fondit Cn. Pompeinm, ucxiiiy 
19. — pervagatur Apuliami multa* 
que c^ppida in deditionem accipit , 
a8. — cnm octocohortibtts intrat As- 
cnlnm a Bompeio obsessum, i.xxiv, 
32. — increpat Asculanos , eorum- 
^e igivayiam accusat, 23, 19. — 
invdiitnr in «mulos quos supplicio 
afficit , 29 , 3o. — ipse se moritu- 
rum.ostendit , 3i. — suadet et aliis 
morteu*, 34* — ejus consilium re- 
pr^enditnr, 35 et seqq. 

JuDJEi ducem habent Jonathanen, 
XTi, 38; yid. Jonathau. — Judei 
bello petuntur ab Antiocho Sideta , 
x»yii, 38. — eorum oratio ad Antio- 
chum, 41 • — indudas peCunt, 4^. 

— impetrant pacem , fyj. — Judsei 
nulli S^nrie regum postea paruemnt, 
48. — eorum res elflorescunt, Lxni, 
4x9 43- — obsident Samariam , 43« 

— 4»ptam deient, 45. — beilum 
adTecsus eos Pompeii , cn , 69-68. 

— de iis Gabinii victoria , cv , 10 , 
II. — Judan non impediunt sab- 
\aAo opera hostium , cii , 63. ^ Ju- 
ibsis priyilegia coufirmat Agrippa , 
cxxxyi, 64* 

JuDf iGA sacra apud omnes gen- 
tes , etiam apud Syros , yenerationi, 
Lyii,43«44. 

Judi^es Carthagine iidem qui et 
ueges, xyi, 4* — oii"^ appellati 
ItomK, qui cdldiratissimo nomine 
consnles , u* 55. — judicum ordo, 
Garthagine nimium potens, lege 
Hannii^lis coercetur, xxxiii , 46. lata , Lx , 66. — commnnicata sena* 
toribus et eqnitibus , Lxyi , 38. — 
reddita senatui a Sulla victore, 
Lxxxix, II. — communicata intcr 
tres ordines , senatores , eqqites et 
tribunos «srarios , xcyii, 38. 

Judicia capitalia solus pcr se agit 
Tarquioius JS^perbus, i , 49* — ju- 
dicia insignia, Horatii, i, a^. — Co- 
riolani , 11 , 35. — Manlii Capitolini, 
yi , ao. — Cn. Fulvii , xj^yi ,' a , 3. 

— Scipionis Africani, xxxyiii , 5o- 
53 ; ?id. et lxxi , 37 - 4a ; cyii , 3i* 
45. — judicium populi a senatu re- 
scindi non potest, ly, 7. 

Jugarius yicus Rome , xxiy > 47 9 
xxyii, 37; xxxy, 21. 

Jugera agri ne quis plus qujn- 
genta possideat, lex lata , yi, 35, 36; 
yii, 16. 

Jugi descriptio , lu , s8. —^ sub 
jugum mittebantur inermes et aadi 
yel seminudi cum singulis yestimen- 
tis,iii, 19, 9; IX, 4, 6, i5;xLy, 
39. — missus exercitus Romanns, 
IX, 5. — mox Samnitium militum 
septem millia, i5; x, 36. 

JuGURTHA cum auxiUis y^f ad 
Scipionem Numantino beilo , ltii , 
16. — adoptatur a Micipsa, lxii, a. 

— irritatur ab Hiempsaie, 3.— <-agit 
cum iratribus de diyidendo Numi- 
damm regno , 4* — fratres belio 
petit > 9. — r Hiempsalcfu occidit, et 
Adherbalem expellit, ii.-r^-iegatos 
cum muneribus Romam mittit, 12. 

— mavult 9^0 quam ferro fbrtu- 
nam experiri, ib. — leg^tomm ejus 
adAdherbaiisoratiQnem responsio, 
16. — regno inter iiium et Adher- 
baiem diviso, Jugurth» melior por- 
tip datur, 2 1 , 2a. — lacessiftAdherba- 
leiq,Lxui,5 1. — eumqueyindt,Lxiy, 
2. — opppgnat Cirtam, 3, 4« — elu- 
dit legationem senatus , 5 et ^t^, 
— ^AcBierb^lem excnidatuin ocddit. 176 INDEX RERUM 

i5. — ei bellum a Romanis indici- 
tur, 16. — filium suum Rom. mittit, 
qui re infecta domum reTertitur , 
ig. — corrumpit Calpurnium cos. 
pecunia , ai. — venit in castra Ro- 
mana, aa. — seque suaque in fidem 
populi Romani per simulationem 
dedit, a3. — pacem hanc refutat 
Memmius, tribunus plebis, i5. — 
ad Jugurtbam mittitur L. Cassins , 
prsetor, adducturus eum Romam , 
34. — Jugurtba paret, 35. — ^bumiii 
cultu Romam adductus, in urbe oc- 
cidit Massiyam patruelem suum , 
36 - 38. — profugit ,39. — ejus vox 
notabilis , 4o. — magnam exercitus 
Rom. partem ad proditionem emer- 
catur, 43. — capit eorum castra, 
44> — turpis pax adjicitur, ibid. — 
quam nullam esse decernit senatus, 
47. — adversus eum proficiscitur 
Metellus, consul , 5^. — Jugurtba 
parat deditionem , lxy, 3. — mox 
pacem sibi datum iri desperans, ar- 
mis se defendere statuit, 6. — struit 
Metello insidias, 7. — prselium com- 
mittit, 8. — Jugurth» Tirtus, 10. — 
vincitur, 11. — carpit Romanos, i5. 
— pugnat cum Romanis , a4-a6. — 
denno deditionem offert , a8. — et 
iterum abjicit, 29. — impellitVac- 
censes ad occidendum Rom. pr»si- 
dium, 3a. — adversus eum conju- 
ratio Bomilcaris et Nabdalsae, 44 ^^ 
seqq. — Jugurtba detegit insidias , 
5o. — ignoscit Nabdals» et Bomil- 
carem necat , ib. — fugatur Tha- 
lam, LXYi, I. — expugnata Thala, 
excedit regno , 2-4. — cum eo Boc- 
chus arma conjungit , ib. — eos ad 
Cirtam exspectat Metellus, 6. — 
funditur et fugatur a Mario, 29. — 
recedit in solitudines , 3^. — spe- 
culatur consilia Boccbi , 43. — pro- 
ditur a Boccbo traditnrque SuIIae , 
53. — cum duobus filiis in triumpho 
ducitur, Lxvii ,19. — ejus miseriae, ET NOMmUM 

ao. — et demum foedas ezitnsy ai. 

JuLiA, soror Gaesaris, cui, si4- 

JuLiA , filia CaBsaris , Pompeii 
uzor, abortum facit, cv, i5. — ejiu 
mors et sepultura, cvi, 1,9..— 
monumentum Juiiae in campo fiil- 
mine ictum , cxvii, i3. 

JuLiA , M. Antonii matery serrat 
proscriptum fratrem , oxx» 70. 

JuLiA , Caesaris Augusti filia, on- 
bit Marcello, cxxxv, 18. — mox 
Agrippae , cxxxvi , 19. — ejus -et 
Liviae comitatus dispar, 41. — nubit 
Tiberio, cxxxviii, 5. 

JuLiA aqua Capuae , cxxix, 43. 

JuLiA curia , cxvi , 34* 

JuLiA septa, Gxxxv, 4* 

JuLii ex principibus Albanis in 
Patres lecti , i, 3o. 

C. JuLius lulus, cons. 11, 43. — 
decemvir, iii^ 33. — P. Sestio diera 
dicit , ibid. — legatus a senata ad 
exercitum , Aventinum insidentem, . 
iii, 5o. 

C. JuLius luius, cos. in , 65.- sedat tribunorum coitiones, ortt 
adversus juventutem nobilium , ib- 

— iterum consul, iv, ai. — 
consul , 23. 

C. JuLiusIulus, tribun. militui 
consulari potestate, iv, 56. — ite — 
rum ,61. — censor decedit , y, 3i 

C JuLius, dictator, vii, ai. 

C. JuLius, L. F. Caesar, accosi^^ 
Albucium , lxvii , 5o. — pontifei^ -» 
Lxix, 43. 

C. JuLius C. F. C. N. CflBsar na.^ 
scitur , Lxix , 43. — adolescens i^ 
contubernio M. Tbermi pratori.^ 
agit , Lxxxix , 36. — captis Mityleni» 
donatur corona civica,ibid. — eju^ 
dictum in Sullam , 37. — ejas ado* 
lescentia , deque eo Sullae judiciuniy 
xciii, 21 , 22. — ^tertio et vicesimo se- 
tatis anno Dolabellam accusat, aa- 

— capitur a piratis , a3. — vicissim 
illos capit, 24. — suadet legem Ma* IN T. LIVIUM ET 

Biliam , c « 5. — designatus aBdilis , 

yeDit in suspicionem coDJurationis 

cum Catiiina fact», ci, 22. — mox 

cum Cn. Pisone , a5. — magnifica 

pjus «dilitas, gii, 9. — et munus 

gladiatoriam , 1 1. — hsec acta , varie 

accepta, defendit, i3, i4* — quse- 

stionem de sicariis in Sullanos ex- 

ercet, 18. — cum Catilina aliisque 

coitionem facit ad dejiciendum con- 

sulatuCiceronem, 33. — in petitione 

pontificatus summos yiros superat, 

98. — pretor designatus, censet 

socios Catiline non esse morte ple- 

ctendos , loi. — acta Ciceronis la- 

cerat, 106. — prjctor vezat Catulum, 

ciii ,1. — socium se addit tribuiio 

seditioso Metello Nepoti, i3. — 

vim atque armaparat, 16. — decreto 

senatus ab administratione reipii- 

blicai removetur, 19. — placat sibi 

senatum, et in integrum restituitur, 

ao. — iii ejus domo celebratur sa- 

crum Bonae DesBj 24. — ibi Pompeia, 

uxor ejus, P.Clodid se adulterandam 

permittit , ibid. — : eam dimittit C«- 

sar, 35. — Hispaniam citeriorem 

sortitur, 27. — testis citatus iii ju- 

dicio Clodii, negat se quidquain 

comperisse , 33. — ejus aes alienura , 

65. — ambitio ,66. — coiispecta 

iinagine Alexandri Magni ingemi- 

«cit y 67. — omina futura domina- 

tionis ejus , ibid. — ejus gesta in 

Hispania, 68, 69. — triurophum si- 

inai et consulatum petit ,73. — di- 

naisso triumpho , urbem intrat, ib. 

-< — Pom^ium et Crassum inter se 

^t sibi conciliat ^ 74* — causae initi 

^riumviratus , 75. — ejus pactum 

^um Luceio, 77. — designatur cos. 

^8. — ejus leges et in his ferendis 

^atutia f 80, 81. — Catonis cum eo 

«ertamen, 83. — Csesar neghgit se- 

^atum , 84* — legem ejus probat 

JPompeius ,85. — Cssar filiam col- 

locat Pompeio ,87. — ipse Calpur- 

XII, Pars 2. — Index Lir. FREINSHEMIUM. 177 niam ducit , ihid. — legem per vim 
fert , 88-93. — plebem et equestrem 
ordinem sibi conciiiat , 98. — ejus 
potentia , 94. — ei provinci» et 
exercitus decernuntur , 96. — reges 
socios sibi conciliat , 97. — Vettium 
indicem subornat, 98. — mox in 
carcere nccandum curat, loi. — 
prsBsidium sibi circumdat , 103. — 
offenditur a Cicerone , io5. — P. 
Clodium ad plebem traducit, ib. et 
106. — ejus et Porapeii frnus adver- 
sus Ciceronera, 114. — in concione 
Lentulum , Cethegum et caeteros 
jure necatos videri sibi negat, 117. 

— it in provinciam , 138. — inter- 
pellat migrationem Helvetiorum , 
139. — victos Helvetios in deditio- 
nem accipit , i33 , i34. — ad Ario- 
viittum ducit, crv , 3. — .suorum 
animos metu perculsos confirmat , 
38. — colloqnium Caesaris et Ario- 
visti, 3i. — dirimitur, 33. — vincit 
Germanos, 37. — Galloruin ingen- 
tes apparatus contra Csesarem, 54. 

— cffidit Belgas , 56. — ad Nervios 
pervenit ,58. — eosque vincit, 60. 

— in dediti^nera accipit Atuaricos, 
61. — pacat Galhara» 63. — Pom- 
peius ob ejus incrementa anxius, 
89. — clam ei adversatur , 90. — 
Csesaris artes ,93. — concursus Ro- 
man. principum ad Csesarem , 93. 
— ei proditur resp. 94. — pugnat cuni 
Venetis , nec muitum prpficit , 95, 
96. — eos navali prelio vincit,^^. 

— ei in quinquennium prorogatie 
provincias, cv, 31. — vincit Usipe- 
tes , 48. — opprimit Germanos, 53. 
— facto ne suis quidem probato, 53. 

— transit Rhenum , 54* — dein in 
Britanniam , 55. — vincit Britannos, 
56 , 59. — ejus ad senatum literse , 
60. — Britannise domandse cupidus, 
63. — redit in Britanniam, 65. — 
Tamesin transit, 67. — Cassivellau- 
no, Britannorum imperatori,pacem 

12 17» INDEX RERUM ET NOMINUM dat, 68. — Ambiorigem viDcit, cvi, 
i3-i6. — ali» ejus yictoriie, cvii, 
i-j. — iterum Rhenum traosit, 8. 

— recedit ex Germania , lo. — ejus 
res gesbe adversus varios Galli» po- 
pulos, I i-i3. — ut sibi absenti con- 
sulatum liceat petere postulat, et 
impetrat , 49« — occurrit Vercingen- 
torigi, 53. — expugnat Genabum, 
54. — Noviodunum Biturigum de- 
ditione capit , 55. — expugnat Ava- 
ricum ,59. — a Gergovia prupe ca- 
pta rejicitur, 65. — vincit Vercin- 
gentorigem , cviii , 3. — • Gaesaris 
periculum , 4» — Bellovacos aggre- 
ditur, 1 3. — et in deditionem acci- 
pit, 17.- — res ab eo adversus Co- 
inium Atrebatem gest», 18-39. — 
C»sarem impugnat Marcellus cos. 
3o. — et Pompeius, 3i. — ei ad- 
versatur Curio , tribiu. plebis, cix, 
f. — quenipecunia piacat, 2. — de 
Csesaris successione contentiones , 
3 - 14> — ab eo duae legiones abdu- 
cuntur, i5. — ejus artes, 17.. — Gal- 
liae tributum imponit , 18. — liter» 
Csesaris ad senatum pro concione 
reeitantur, aa, a3. — contra Csesa- 
rem bellum mandatur Pompeio, a5. 

— eique imperium abrogatur in se- 
uatu, 3i. — concionatur apud mi- 
lites , et dignitatem suam defendi 
petit, 37 , 38. — Ariminum occupat, 
39. — ad Rubiconem venit , eumque 
transit, 40 » 4i« — rejicit conditio- 
nes pacis, 5a, 53. — opportuna loca 
occupat, 54- — ei Cingulum et 
Asculum deduntur, 57. — pergit ad 
Corfinium, 59. — ei Sulmo deditur, 
6a. — et Corfinium, 64. — Brundusii 
poitum claudere instituit, 71. — 
Brundusium intrat , expulso Pom- 
peio , 73. — in urbem accurrit, cx, 
I. — senatum habet, 3. — conso- 
latur populum , 4* — effringit sera- 
rium , 5. — magnasque inde opes 
profert ,6. — ejus consilia et appa- ratus, 7. — ei Massilienses portas 
claudunt ,8. — obsidet Massiliain, 
9. — lucum exscindere cunctantibiis 
militibus, ipse primus arripit seco- 
rim , 10. — in Hispanlam venit, 14. 

— magnis laborat difficnltatibus , 
17. — ejus res mutantor, ai. — 
hostes in magnas difficultates con- 
jicit, a6. — et sine praelio vincit, 
27-34* — Hispanias constitiiit, 36, 
37. — Massiliam recipit , 39. — di- 
ctator dicitur, 4o. — ejus ad seditio- 
sos milites oratio, 4^. — seditio pla- 
cata ,47* — Romae dictaturam init, 
48. — acta ejus urbana et de «re 
alieno constitutio , 49f 5o. — adver- 
sus Pompeium proficiscitur, 67. — 
Brundusio transmittit in Grseciam, 
69. — consulatu inito, ib. — occupat 
Oricum et Apolloniam,cxi, 10,11.^ 
Caesar et Pompeius castra propinqna 
habent , i3. — conditiones pads 
tentat Ctesar, 14. — summa ^us 
audacia, 24* — ^t "vox memorabilis, 
Ceesarem vekis , ib. — suos hibemo 
mari in Graeciam trajicere jubet, a6. 

— ejus consilia , 3o. — circumval- 
lare instituit castra Pompeii^ 3i. — 
laborat inopia frumenti , 35. — uih> 
die sex prselia committit cum Pom- 
peianis, 37. — de pace agit frustra, 
44* — ejus munitiones aggreditur 
Pompeius, 46. — magnum exerci* 
tus Csesaris periculura, 47. — Csesar 
vicissim aliquid tentat , 48* — suo- 
rum errore in magnum incidit di- 
scrimen , 49 , 5o. — in Thessaliam 
castra movet , insequente Pompeio, 
5a , 53. — Thessali se Caesari de- 
dunt , 56. — acies Caesaris , 63. — 
vincit Pompeium , ejusque castra 
expugnat , 66 , 67. — Cssaris cle- 
mentia et virtus, 68 , 69. — ejus vi- 
ctoria in remotissimis terris nun- 
tiata , 71. — eamque augur Patavii 
videt, 72. — Csesar insequitur Pom- 
peium , cxii , ao. — ignoscit Athe* IN T. LIVIUM ET 

DS y ai. — mira ejas fortima, 
Aftiam oonstituit , i3. -^ na- 
hodom , a4* — Alexandriam 
iS. — Yiso capite Pompeii , 
». — occupat regiam Ptole* 
'j,—' ejus dissimulatio , a8. 
isidiatnr Pothinus, ib. — ad 
eopatra Teniens eum forma 
lit , 3i , 33. — ^regnum -Slgy- 
ImdM majori et Gleopatre 
ty 38. — interficit Pothinum, 
in maximum pericuhim ab 
ooDJectus, sese defendit, 41 > 
iecreta urbanorum in hono- 
isaris , 5^. — dictator iterum, 
Gan^rmedes corrumpit Ale- 
B C»saris aquas , 63. — unde 
28 militibus tenw, 64. — qui 
iDtur et coiifirmantur, 65,66. 
»s fbssis y aqu« copiam re- 
^. — Alexandrinos navali prsB- 
:il, 68, 69. — Cesar pericu- 
im egregia virtute discutit , 
— ad eum confluunt ex Sy- 
lilicia auxilia, 7 5. — superat 
eicopias, 81. — Aiexandrini 
idunt, 83. — deliciatur cnm 
xa , Gxiii , I . — contendit in 
, deuide in Ciliciam y 9 , 3. 
ituit Cappadociam , 8. — De- 
leprecanti ignoscit , 9. — ad 
^ati Pharnacis , 10. — Casa- 
io ad milites , 16. — profligat 
cem , aa. — cjus post victo- 
ta, a5. — Tyri aufert e fano 
8 donaria , 27. — mutuam 
im sumit a civibus , 4o* — 
ovas tabulas, 4i« — adver- 
[n bona proscribit , ^^* — 
et potentes varie conciliat, 
i Martium campum descen- 
leditiosos milites , 46.-~eos- 
iiritos ad obsequium redigit, 
— brumsB tempore, cum par- 
lodum copiis it in Africam , 
— repeliit equiteji Jubs, 55. 
pat Ruspinam, 56. — tertium FREINSHEMIUM. 179 

dictator et consul , ibid. — diflGcile 
bellum in Africa gerit , cxrvy 4. — 
undique commeatus arcessit , 5. — 
occupat Leptin , 6. — pugnans cum 
Labieno et Petreio , sua unius vir- 
tute repellit bostes , 7-9. — com- 
munit castra, 10. — ejus onerariae 
passim expugnantur, 11. — compe- 
scit nova ratione timorem militum, 
13. — snos e Sicilia trajicere cogit, 
i5. — ejus ad castra procedit Sci- 
pio, multique ad Cssarem transfn- 
giunt , 16 , 17. — soivit obsidionem 
AcilliB, 30. — prospera ejus prselia, 
35. — ad eum bostium multi trans- 
fugiunt , 36. — quosdam cum igno- 
minia dimittit , 37, 38. — mari rem 
feliciter gerit , 3o. — ei a Labieno 
insidisB struuntur, 3i. — militessuos 
docet , quemadmodum adversus le- 
vem et concursatorem hostem se 
tueantur, ib. — obsidet Thapsum , 

34. — vincit Scipionem , 36. • — tri- 
nis potitur castris , 37. — eju8 mor- 
bus comitialis , 38. — et ingens fe- 
licitas, 39. — ejus , audita morte 
Catonis , dictum , 5^. — recepta 
Utica ignoscit victis , 60. — Scipionis 
literas comburit, ^^. — Romam 
venit , ibid. — honores ei decreti , 
cxv, I. — ejus in senatu oratio, 3. 

— triumjfdii quatuor , 3-17. — axis 
in curru ejus triumphali frangitur, 
13. — militum licentiosa carmina 
in eum, i3. — viscerationem dat 
populo, 19. — spectacula edit, 30- 

3 5. — seditionem militum coercet , 
36. — ^homines immolari jubet , 37. 

— multa bene constitnit, 38. — 
corrigit fastos y 39. — Marcello re- 
ditum concedit, 33. — acta ejus 
detcriora, 34- — Cleopatram et 
Ptolemsum hospitio in «Bdibqs suis 
excipit, 35. — filium Cleopatr» , 
CaBsarionem vocari patitur, ibid. — 
in Hispaniam proficiscitur, 36, 41 • 

— consul quartum , sine coUega » ] iBo INDEX RERUM 

4a. — obsidet Ateguam , 43. — qua 
ei deditur, 48. — pugna ad Mun- 
flam , 5o-56. — Csesaris in magno 
periculo virtus, 53. — recipit Cor- 
dubam , Sy, — et Hispalim, 58. — 
Munda expuguata, mulctat yictos , 
6a. — ex sde Herculis Gaditani 
' demit donaria , 63. — Anticatones 
duos scribit, ib. — discedit Romam, 
64. — iriumphus ejus ex Hispania 
populo peracerbus , cxvi , i . — Cae- 
sari adulatur senatus , 3. — clemen- 
tia Cajsarts ,4. — et insolentia , 5. 
— habitus corporis ,6. — ei divini 
honores decernuntur, 8. — et uni- 
versa in rempublicam potestas, ib. 
-- ei statuse dicatae , 9. — superbia 
Casaris, 10. — auget magistratuum 
numerum , i3. — in senatum viles 
et non idoneos allegit , 14. — in eo 
cum rapacitate certat profusio, 16, 
17. — quintum consul ,19. — ejus 
destinata et opera, ai. — instaurat 
Corinthum et Carthaginem , a3. — 
Dacis et Parthis bellum inferre me- 
ditatur, a5. — ei Illyrii tributa et 
bbsides poUicentur, 37. — factum 
ejus arrogans , a8. — Capsetio et 
Marullo tribunatum plebis adimit , 
39. — non admittit stipatores , 3o. 
— ei diadema imponit M. Antonius, 
3i. — uomen regis affectare cre- 
ditur, nimios honores admittens, 
3a, 33. — Jupiter Julius appellatur, 
35. — ejus insolentis arrogantie vo- 
ces , 36. — impudens in eum adu- 
latio, 37. — contra eum populus 
inclamat Brutum, 38 , 39. — Cassar 
Brutum et Cassinm suspectos habet, 
44. — prodigia raortem ejus ante- 
cedentia, 45« — Csesar inopinatam 
mortem optimam putat , 46. — a D. 
Bruto persuasus , in senatum per- 
git, 48, 49. — • indices conspirationis 
audire iropeditur, 5o. — Csesar ir- 
ridet haruspicem , 53. — ad Pompeii 
statuam caeditur, 57, 58. — teiroret ET NOMINUM 

tumultus ex ea caede, 59. — L. Cinna 
in Caesarem invehitur, 64. — ejos 
caedes impunita ; acta rata , 84. — 
Caesaris testamentum, loa. — cor- 
pus in forum infertur , io3. — si- 
mulacrum ejus ex cera , 107. — 
corpus crematur in foro, 108. — ^po- 
pulus memoriam Caesaris honorat, 
1 10. — ejus elogium , 1 17. 

C. JuLius Caesar Strabo petit 
consulatum contra leges ^ i.xxv, 4o* 

— ejus elogium, 4^, — ^propter enm 
seditiones, 43. — pro sua causa 
exempla adducit, 44- — petitione 
abstinet, 5a. — hospitis Etrusclscf • 
lere proditus , in penatibus suis tro- 
cidatur, lxxx, 3^. 

C. JtJLins Mento consul , rv, a6. 

— disicordia ejus et collegae , certa- 
menque adversus seiititum , ibid. — 
dedicat sine sorte absente collega, 
aedem ApoIIinis , 39. 

L. JuLius, tribunus militum con- 
sulari potestate , iv, 16. — magister 
equitum, a6. — creatur cos. 3o. 

L. JuLius, tribunns railitnm Gtw- 
sulari potestate, vi, 3o. 

L. JuLius , praetor creatns , sprti- 
tur Galliam , xxxix , 45. 

L. JuLius , praetor, (an idem?) 
XLV, 44- 

L. JuLius Caesar, consul, reficit 
Junonis Sospitae templum , Lxxn , 
6, 7. — caeditur ab Italicis sociis, 
Lxxiii, ao. — vincit Papinm , 49* 

— ab exercitu imperator Yocatur» 
5o. — funditur ab Egnatio, 57. — 
reparat vires , 58. — ejus castra 
collocata castris Papii , ib. — ^legem 
fert de recipiendis in civitatem so- 
ciis , Lxxiv ,7. — vincit Papinm , 
16. — censor, 56-58. — jussu Marii 
occiditur, lxxx, 40. 

L. JuLius Caesar, consul, cn, 18. 

— proscriptus a M. Antonio , soro- 
ris filio , a Julia sorore servatur , 
cxx, 70. IN T. LIVIUM ET 

L. Juijns C«6ar ad C. J. Cesa- 
itm inittitur de pace , cix , 5o. — 
Uticensibus suadet , ut portas ape- 
riant C. Julio Cflesari , gxit, Sg. — 
se ad genua ejus demittens, depre- 
catnr yitam , 60. — per insidias in- 
terficitur, 64« 

L. Jui.n7s luius, trlbun. militum 
consulari potestate , y, i . 

L. Juuus lulus, tribun. militum 
consulari potestate , v, 10 — iterum, 
16. — opprimit Tarquinienses, ib. 
. L. Juuus lulus, tribun. militum 
oonsulari potestate,yiy 4- 

L. Juuus Libo , consui , xv, 10. 

— triumphat, 11. 

. L. Jui.ius Patiecus cohortes in- 
troducit Ullam, gxy, 42- 

L. JuLius Sequestris , in Sabinos 
proficiscens , fulmine ipse et equus 
ezanimantur, xxxiii , a6. 

Pbog. Julius affirmat, sibi visum 
esse Romulum, post mortem in Deos 
relatum, i, 16. 

Sbxt. Julius IuIus , tribun. mi- 
litum consulari potestate , iv, 35. 

- Sbxt. Juuus Csesar prstor crea- 
tur, xxYii, 11. — sortitur Siciliam , 
22. — legatus, 29. 

Sbx. Julius Csesar, tribunus mi- 
litum, XL, 27. — legatus, xliii, 4> 

Sbx. Julius Sex. F. Sex. N. Cse- 
sar, sedilis curulis, pugilum ct fu- 
nambulorum spectacula introducit 
in scenam , xlti , 5. — cos. xlyii , 
14. — legatus ad Achseos, li, 38. 

Sex. Julius C. F. cos. lxxi, i. 

Sbx. Julius Cssar legionibus in 
Syria praeficitur, cxiii ,3. — eum 
interficiendum curat Bassus, cxit, 3. 

Juuus Jupiter, cxti, 35. 

JuLius portus ab M. Agrippa fa- 
ctus, cxxTiii, ag. 

JuLius mensis in honorem Csesa- 
risdictus , cxTi, 8. 

JuLUS , s. luLUS Antonius , cos. 
cxxxix, 3. FREINSHEMIUM. i8i 

Jumenta singula oppidis, per quse 
legati Romani missi transibant, im- 
perata, xlii, i. 

JuNiA domus, II, 5. — ex ea con- 
sulatus ortus, ibid. 

Juvii. Tertia, Serviliae fiIia,Cas- 
sii uxor, cxti, 16. 

Juirius Brutus, Marianse factio- 
nis, hostis judicatur, lxxtii, 27. 

C. Juirius Bubulcus cos. creatur, 
IX , 20. — secundum consul , 28. — 
dictator, Tel potius magister equit. 
ag , 3. — tertium consul , 3o. — ma- 
gister equitum dictus, 38. — censor, 
43. — aedem salutis, quam cos. bello 
Samnitium TOTerat , locat , ibid. — 
ab eo Tiae per agros publica impensa 
factae, ib. — tumultus causa dicta- 
torcreatur,x, i. — primo congressu 
iEquos subigit , ibid. — triumphat, 
ibid. — aedem Salutis dedicat, ib. 

C. Juirius Brutus plebeius homo 
cons. creatur , xi, 11. — spernitur 
a collega L. Postumio Megello, ib. 

— collegae suo , ne discordia con- 
snlum boiio publico fraudi esset , 
cedit Brutus, ib. — secundum con- 
sui, xni, 5a. 

C. JcHius Silanus, cpnsul, cxxxti, 
45. — eo cos. ingens in terra Liviae 
motus, ibid. 

D. Juiriu^ Brutus ScaeTa , magi> 
ster equitura , viii , la. — cos. 29. 

D. JuNius Brutus Scaeva, legatus 
Carvilii consulis, x , 43. — cos. 47- 

— vincit Faliscos, xi, 10. 

D. JuNius, praepositus ad ostiura 
Vulturni, xxt, aa. 

D. JuKius Brutus , triumvir co- 
loniae deducenda» in Sipoiitura 
agriim creatur , xxxiv , 4^> 

D. Juirius Brutus, consul, lt, i. 
— a tribunis plebis in carcerem duci 
jubetur, 2. — in Hispaniam profi- 
ciscitur et Yalentiam condit, 5. — > 
nititur compescere latrocinia, 6. - 
Celticos Lusitanosqueperdomat, 219^ l82 INDEX HERUM ET NOMINUM — ObliTionis flumen transit , ibid. 
— Talalnicenses acriter castigatos,in 
fidem recipit , 33, 34* — vincit Gal- 
l«cos , LTif 5. — de iis et Lnsitanis 
triumphat , lix ,17. — Callaici co- 
gnomen obtinet , ibid. — adversus 
G. Gracchum , cujus socer fuerat , 
pngnat in Ayentino, lxi, 97. 

D. Juirius D. F. M. N. Brutus, 
consul, XG, 14. 

D. JuKius Brutus classi a Csesare, 
Massiliam obsidente, prseficitur, cx, 
9. — Massilienses navali prsslio vin- 
cit, 19. — Galliam jiroyinciam ob- 
tinet, cxin, 44" — Bellovacos rebel- 
lantes csedit, cxrv, 66. — in socie- 
tatem consilii ad interficiendum 
CsDsarem initi pertrabitur a Cassio 
et M. Bruto, cxvi, 41. — C«sari 
persuadet ut in senatam pergat , 
49. — Galliam Cisalpioam provin- 
ciam exCsesaris destinatione retinet, 
10 1. — a Csesare inter secundos 
hseredes scriptus , los.— ei Galliam 
provinciam extorquere parat An- 
tonius, cxvn, 57. — qui et eum 
Mutin» inclusum obsidet, 58. — 
Bruto succurrunt consules et Csesar 
Octavianus , cxviii , 19 , 3o. — sua 
eruptione absolvit victoriam adver- 
sus Antonium, cxix, 16. — ejus fe- 
rocia in Octavianum , 19. — Brutum 
extollere studet senatus , 33. — ma- 
gnum ejus periculum , cxx , 10. — 
adM. Brutum evadere tentat, 11. 

— proditur a Camillo , a4- — oc- 
ciditur, ib. et i5. 

D. Juwius D. F. D. N. Pera cos. 
Umbros etSallentinos in deditionem 
accipit, XV, 11. — triumpbat, 14. 

— censor, xvni , 44» 

D. Juirius Silanus, prsetor , ac- 
cusatur a Macedonibus , liv ,9. — 
patris in eum severitas,ib. — Silanus 
suspendio vitam finit , ib. 

D. JuNius M. F. Silanus, consul 
designatus, cii, 100. — ejus de conjuratis sententiam vid 

L.Juinus,Tarquinia,2 
amita Tarquinii Snperbi 
Bruti haud abuuit cognon 
— Delphos missus cnm , 
Tarquiniis , baculum aurc 
lini offert, et Terram mat 
latur, ibid. — cum Col 
Lucretiam venit , 58. — 
pnebet ad expugnandum 
59. — quum esset tribunus 
ibid. — cos. creatur, 60.- 
ad treceutorum summam 
I. — jurejnrando populm 
git , neminem Romse regi 
suros , a. — ^Tarquinium C 
cogit consnlatu se abdicai 
vitate cedere , ib. — supp 
rorum suorum exactor , I 
pugna cum Arunte Tarq 
mors, 6. — funus ei a co 
lerio factum , 7. — per 
matronis lugetur, ibid. 

L. JuKius cos. Lilybsi 
navigans,classem naufrag! 
XIX, 27, 28. — Eiycem m^ 
cupat , 3o. — de eo diverf 
nes, 3i. 

L. Juirius , legatus in '. 
xLv, 17. 

L. Juirius Brutus Dan 
prsetor, jussu Marii Juni 
SuIlansB factionis principe 
5. — a Carbone ad Prsen 
randum irrito eventu 
Lxxxvm, 3. — se ipse 
Lxxxix, 3; vid. et lxxxv 

M. et D. Juirii Bruti pr 
gladiatorium munus edun 

M. Juirius Brutus , tril 
bis , xxxrv, i. — tuetur l 
piam de cultu matronaru 
creatur prsetor, xxxv, a^* 
venit jurisdictio utraque, 
dedicat sedem Matris mag 
36. — legatus , xxxvii , 5 
XL , 59. — ex Liguribus i IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. i83 transit , xu , 5. — ejus res gestas 
in Istria , lo, ii. — legatus in 
Atiam , xlii , 4$. — petit cen^uram , 
xxin, i4* 

M. Jusnrs Brutus, legatus Lepidi, 
vincitnr et occiditur a Pompeio, xc, 
la, 14. 

M. Jvttui Brutus dicit pro Ap. 
Glandio , majestatis reo, socero suo, 
cvni , 44- — victo Pompeio, serva- 
tur a Gsesare , cxi , 68. — ^prseficitur 
GalliflB Cisalpin» , cxiii , 44« — cum 
Gassio prsetor creatur , cxvi , 4* — 
vulgo inclamatur ejus nomen , vin- 
dexque libertatis invocatur, 89. — 
a Cassio sollicitatus adsciscit plures, 
40 y 4i> — eum suspectum habet 
•Ccsar, 44- — percutit Csesarem, Sy. 
— ad eum C»saris vox, 58. — occiso 
Cssare, in forum prodit, inde in 
Capitolinm , 6a. — concionatur, 66. 
— cum Antonio et Lepido per inter- 
nuncios agit ,66. — ejus ad popu- 
lum oratio , 87. — descendit de Ca- 
pitolio, 100. — senatum ingreditur, 
ibid. — urbe egreditur, cxvii, 10 , 
II. — ei pro Macedonia provincia 
Creta datur , ibid. — ex Italia pro- 
fectus vires quaerit, cxviii^ i» ^9 ^* 
— Macedoniam ei tradit Q. Hor- 
tensius, 5. — Vatinius exercitum 
Bruto tradere cogitur, 6 , 7, 8. — 
ei pecunia a senatu decreta, ao. — 
adoptatus ab avunculo , nomen et 
prsnoraen Q. Cspionis adsciverat , 
ib. — C. Antonium in potestatem 
rodigit , 3a , 33. — in ejus favorem 
decreta senatus , 34' — ad eum duo 
senatores missi , ut reipublicse sub- 
veniret adversus M. Antonium, 
cxix , 5a. — Macedoni» rebus con- 
stitutis , seditionem militum com- 
pescit, cxx, 108, 109. — ejus de 
morte Ciceronis dictum, iio. — in 
Asiam transit^ib. — ei insidiatus Po- 
plicola dimittitur incolumis, cxxii, 
I. — Bruti apparatus et reditus in Europam , 2 , 3. — vincit Bessos , 
3. — consultat cum Cassio, et ab eo 
pecunias accipit , 5,6. — pugnat 
cum Lyciis , a3. — oppugnat Xan- 
thum urbem et capit , a4~39* — ^i 
se dedunt Patarendes, 33. — ejus 
lenitas et justitia , 34* — omnem 
Lyciam recipit, 35. — colloquitur 
cum Cassio, non sine altercatione , 
36 , 37. — Bruti et Cassii diversi 
mores ,39. — Bruti magna laus , 
40. — epistola ab eo paulo ante 
mortem scripta, /^1. — horribile 
visum ohjectum Bruto, cxxm, 8. 
ejus copise , 10. — donativum ab eo 
militibus reprsesentatum , 11 et a5. 

— ejus stratagema , 27. — Philippos 
ducit,cxxiv, I. — pugnandum 
censet, 5. — vincit ab sua parte, 8 
et 9. — post Cassii interitum , col- 
ligit reliquias ejus exercitus, 11. — 
iterum pugnare statuit, i5. — Lace- 
daemonis et Thessalonics^ direptio- 
nem militibus promittit , 16. — omi- 
na ei oblata, 17. — vincitur, 19. — • 
in tumulum qnemdam se recipit , 
a3. — ejus extrema oratio, a6 - a8. 
exitus, a^. 

M. Juirius Pennus, aedilis plebis, 
XXXIX, II. — creatur praetor, et 
obtinet sortem urbanam, xxx, 40. 

— creat decemviros agro Samniti 
Appuloque dividendo , xxxi, 4* 

M. Juzrius Pennus, praetor, xlii, 

9. — sortitur Hispaniam citeriorem, 

10. — consul , xLv, 14. — ei obve- 
nerunt Pisae, 17. 

M. JuNius M. F. Pennus , tribu- 
nus plebis, fert legem de peregrinis 
urbe pellendis, lx, 9. 

M. Jujfius D. F. D. N. Pera, 
consuI,xx, aa. — censor, 45. — 
dictator post Cannensem cladem , 
XXII, 57. — aere alieno obrutos li- 
berat si milites fiant, xxiii, t4 , 
19. — ejus modestia, 34. — Conf. 
ibid. 3a. i84 INDEX RERUM 

M. Juirius , legatus captiToram, 
qui in Hannibalis potestate erant, 
pro iis ad senatum orationem habet, 
XXII , Sg. 

M. Juirius Silanus, prefectus 
Neapolitanus , xxni , iS. — pretor 
creatur, xxv, a. — sortitur Tuscos, 

XXV, 3 , ao. — ei in Etruria proro- 
gatum imperium , xxyi, i. — ad 
res gerendas adjutor P. Scipioni 
datur, xxYi, 19; ( vid. ad Epit. 
XXVIII). — a Scipione mittitur 
adversus Magpnem et Hannonem , 
xxvni , I. — eos vincit , a. — addu- 
cit ad. Scipionem auxilia, i3. 

M. Juirius Silanus, praefectus 
socium, occiditur in tumultuario 
pralio , XXXIII ,36. 

M. Juirius Siianus, cos. lxiv, 55. 
— Gimbris agros petentibus negat , 
i,xv, 16. — ab iis vincitur, 17. — 
adductus in judicium populi , ab- 
solvitur, Lxvii , 54. 

M. JuNTus Silanus, prsetor Asiae, 
Bithyniam in provinci» formam re- 
digere jubetur, xciii, 4* 

M. Juirius Siianus, cos. cxxxv, 8. 

P. Juirius Brutus, tribun. plebis, 
tuetur legem Oppiam , xxxiv, i. — 
aedilis curulis , xxxv, 4^^ • — creatur 
prsetor^ xxxvi ,45- — sortitur Tu- 
scos , xxxvii , . a. — propraetor in 
Etruria, 5o. — jCibetur proficisci 
cum imperio in Hispaniam ulterio- 
rem , Sy. 

Q. JuHTUs , tribunus plebis , ejus- 
que collegSB , queruntur indignam 
necem MsBlii, iv, 16. 

Juniomm centuriae, i, 43; n, 7; 

XXVI, aa; xxvii, 6. — Juniores, 
citati a consulibus, ad nomen non 
respondent, 11, a8. — ^juniores omnes 
adiguntur sacramento, x , 4 » x^n > 
57. — juniorum ob inopiam Romse 
delectus aegre confectus,xxv, 5. 

JUNo, I, 3a. — culta apud Car- 
thagiuieuses , xvi , 5. — Junonis in ET NOMINUM 

aede veteri Patavii fixa rostra na- 
vium spoliaqne Laconom , x, 1. — ' 
Juno Acnea , xxxn , a3. — Lacinit, 
xxin, 33; xxiv, 3; xxvni, 4fi$ zxx, 
ao. — Junonb Lacini» nobileteiii- 
plum , sanctum omnibus drca po* 
pulia , xxnr, 3. — detectmii, ablatis 
marmoreis tegulis, a Q. Folyio cen- 
sore , XLn ,3. — Juno matrona in 
Aventino, xxi , 6a. — Moneta , vn, 
a8.— JunonisMonetae asdes structa 
in eo loco, quae area sedinm Manlii 
Capitolini fuerat , ibid. — ei aedem 
vovet C. Cicereius, praetor, xtn, 7. 
— Regina , v, ai ; xxvii, 37 ; xxxi, 
aa. — Junonis reginae aedes in aice 
Yeientana , ibid. — ejus signmii , 
more Etrusco, nisi certae .gentia m- 
cerdos , adtreclare non soUtns, %%, 
— Juno deportatur magna religione 
Veiis Romam , ibid. — perfertur in 
Aventinum , eique a dictatore Ca- 
millo templum locatur, ibid. — et 
dedicatur^ 3i ; xxxix, a ; xi., 5a. — 
ante pedes Junonis tres paterae au- 
reae , cum titulo nominis Camilli , 
positae , vi , 4* — Junoni Reginae in 
Aventino majoribus hostiis sacrifi- 
catur, XXII, i. — in ejus tutela Argi 
sunt, XXXIV, a4. — Juno sospita, 
VIII , 14 ; XXIV, 10; XXIX, i4; xxxi, 
la. — Junonis Sospitae aedes lucns- 
que communis Lanuvinis mnnici- 
pibus cum populo Romano, vm, 
14 ; XXIII, 3i. — ejus simulacrum', 
XI., 19. — ei aedes vota a C. Corne- 
lio Cethego consule , xxxii , 3o. — 
dedicata, xxxiv, 53. — ejus templum 
negligenter habitum reficitur,i.xxii, 
7. — ei omnes consules facere ne- 
cesse erat, ib. — ei majoribus hostiis 
Lanuvii sacrificatur, xxii, i. 

JuKoiriA colonia, Carthago, a 
triumviris condita, lx, 76. 

JupiTER , foederum ruptoruni te- 
stis , XXVI , 8 , 5. — Acraeus, xxxviii, 
a. — iEtnaeus , lix , a^. — Capito* IN T. LIVIUM ET 

1, 55; Yi, 17 ; xxii, i. — ejus 
im magnilicum Antiochie, 

0. — Dodonsus, yniy a^* — 
>odoiiKi sortes , ib. — Elicio 
in ATentino dedicat Numa 
Jios, ib. yid. et 3x. — Fere- 
ly 10. — ei templum dedicat 
losy et opima spolia fert , ib. 
» ejos ab Anco amplificata , 
— refecta ab Augusto, rv, ao. 
eratorcujus signum Prseneste 
nm, in Capitolium fertur, vi, 
Indiges, i, a. — sic dictus 

1 , ibid. — Latiaris , xxi, 63. 
mnm, fulmen aureum pondo 
laginta factum , xxii , i . — 
lyXLni, 21. — CMympius, 
>i. — ejus templum Atbenis, 
o. — Olympise, xlv, a8. — 
os Maximus , iv, a ; xlii, ao. 
bazius, cujus cnltores urbe 
Lnr, 3o. — Stator, i, la, 4f- 
tempium in pugna cum Sa- 
iu8 vovet M. Acilius, x , 36. 
lans, cxxxvi, i3. — ^Tropho- 
jctv, 37. — Victor, X , ag. — 
s vota spoliaque bostium cre- 
ib. — Jovi Victori pocillum 
priusquam temetum biberet, 
L. Papirius , 4^. — Jovis aedes 
itolio dedicata , 11 , 8. — sedes 
I Capitolio dedicatffi , xxxv , 
sdem in Capitolio, columnas- 
'ca poliendas albo locant cen- 
XI., 5i. — Capitolini signum 
letactum, caputque avulsum, 
si haruspicum arte inventum, 
i. — cella in templo Capitol. 
>;v, 5o; vi, 4; x, a3;xxvii, 
cella, in qna ante pedes Ju- 
Tes pateras aure» posit», vi, 
;pulum ludorum causa , xxv, 
II, 36; XXIX, 38; xxx, 39; 
[ ; XXXII , 7. — porta, Capuse, 
[4* — Jovis sella , in templo 
lino , v, 5o. — signum , Pr»- 
levectum, a dictatoreT. Quin- FREINSHEMIUM. i85 

tio in Capitolium fertur, vi , ag. — 
Jovi aram in monte JEmo consecrat 
Philippus , XL, aa. — dona et spolia 
figit Pyrrbus , xm , 9. — Jovem la- 
pidem jurare, i, a4, N. 14. 

Jurare non potett flamen Dialis , 
atque adeo alium dat , qui pro se 
juret , XXXI , 5o. — jurandi ritus, i, 
a4 ; IX , 5 ; xxi , 4^* — jurant in leges 
magistratum inituri et deposituri, 
XXIX, 37, 9; XXXI, 5,9. 

Jusjunuidum militum diversum a 
sacramento , xxii, 38. — per signa 
roiiitaria et aquilas sacrafientiquft 
religionem, per se suumque caput , 
XXVI, 48. — ^jurisjurandi religiosa ob* 
servatio , iii , ao. — nimia callida 
interpretatio , xxii, 61. — jureju- 
rando adactus populus , neminem 
regnare Rom» passuros, n, i, a. 

Jus id est, quod postremnm po- 
pulus jubet, VII, 17; IX, 33. — Ju» 
Fasque audite , viii , 5 , 4» — j»* 
pubUcum, xtv, 18, a. — divinum 
et humanum , i , 18 . — civile , re- 
positum in pontificum penetraiibus, 
evulgat C. Flavius, ix, 46. — ju- 
risdictio in urbe et provincia extra 
Italiam eidem simul decret» , xlv, 
la. — de jure domi respondent JCti 
sedentes. in solio, Epit. i.rv ,3. — 
jus postliminii et de eo disputatio , 
LVI, 16. 

Justitium indictum , iii , 3 , a^ ; 
IV, a6, 3i ; VI, a , 7 ; vii, 6, a8 ; 
x , 4 , ai. — per quatriduum serva- 
tum , ni , 3. — per dies decem et 
octo, X, ai. — remissum, iii, 5. 
— in foro sua sponte coeptum prius, 
quam indictum , ix , 7. — omnium 
rerom , xxvi , a6. — Justitio simile 
otium , VII , I ; xxvi , a6. 

Juyenes CCC conspirant de occi- 
dendo Porsena , 11, la. — nobiles 
conspirant de regibus revocandis, 
II , 3. — conjeeti in vincula , 4- — 
dant poenas , 5. i86 INDEX RERUM L. JuvEHTnTs Thalna, legatns, 
XXXIX , 3i. — Romam missuSy 38. 

M. JuYEimus Laterensis, ne juret 
in legem de agro Campano, absistit 
petitione tribunatus , cin , 107. — 
legatus Lepidi , oxix , 49- — accepto 
in castra Antonio, sese interficit, 5i. 

M*. JuyBNTius Thalna, tribunus 
plebis, accusatC. Lncretium prae- 
torem , xi.111 ,8. — creatus prartor, 
sortitur jurisdictionem inter pere- 
grinos, xi.v, 14» 16. — rogationem 
promulgat de bello Bhodiis indicen- 
do, XLV, 31. — cos. decreta sup- 
plicatione ob res bene ab eo gestas , 
moritur prae Isetitia , xlyi , 18. 

P. JuvEHTius Thahia , praetor , 
cum exercitu in Macedoniam pro- 
ficiscitur contra Andriscum, i., 3. — 
yincitur, 38. 

T. JuyEHTius, tribunus miiitum, 
cadit in pugna, xxxiii, sa. 

T. JuyEiTTius Thalna creatur 
praetor, xxxiy, 42. — sortitur juris- 
dictionem peregrinam , 4^* 

T. JuyEirrius legatus in Apul. 
XLii, 27. 

JuyEKTAS Dea, y, 54- — Juven- 
tatis aedes in circo maximo dedicata, 
xxxyi , 36. — Juyentati lectister- 
nium imperatum , xxi, 69. 

JuvenUis Romana Sabinas yirgines 
rapit , i , 9. — Romana detrectat 
miiitiam, xLyni, i4* Labeates, Illyrici populus, cujus 
rex Gentius, xliii , 19; xliv, 3i; 
XLV, 26. 

Labbatis palns, xliv, 3i. 

Labeatis terra, xliv, 23. 

C. Labeo , tribuD. militum, cadit 
in pugna, xxxm, 22. 

Labeo ; vid. Antistius , Atinius , 
Fabius. ET NOMINUM 

D. Labsrius , eques Romanus , 
mimum agit , cxv, 21. — postea in- 
dignus habetur equestri loco, 22. 

Labigaiti sive Lavicani, hostei 
Bomanorum , iv, 4^* — praelio vin- 
cuntur, 46; VI, 21. 

Labioanus seu Lavicanus ager, 
III , 25 ; rv, 49 ; xxvi , 9. — Labi- 
cana via, rv, 4i* 

Labici, seu Lavici, seu Lavicum , 
oppidum Latii , non longe ab hod. 
Zagarolo aut Colonna^ 11, 39. — 
Labicos capit Coriolanus , ibid. — 
capiunt et diripiunt Romani, rv, 47* 
— Lavicos deducta colonia, ib. 

Q. Labiehus occiditur cum Sa« 
turnino , lxix , 29. 

T. Labieitus , tribunus pldbis , 
perduellionis accusat C. Rabiriom , 
cii , 42. — fert privilegium, ut Pom- 
peius ludis circensibus corona au- 
rea utatur, 47* — legatus Caesaris, 
domat Morinos, cv, 60. — bellum 
gerit cum Treviris, cvii, 5. — ejus 
stratagema, 6. — et victoria, 7. — 
deserit Csesarem , cix , 5i. — clamat 
nisi relato Caesaris capite , pacem 
esse nullam posse, cxi , 17. — post 
praelium Pharsalicum fugit Dyrrha- 
chium, Gxii ,2. — pugnat in Africa 
cum Caesare, gxiv, 7. — insidias 
irritas struit Caesari , 3i — ex Africa 
in Hispaniam ad Cn. Pompeium fu- 
git , cxv, 40 • — cadit in praelio, 56. 

T. Labienus T. F. ad sollicitanda 
Parthorum auxilia missus a Bruto, 
Parthos in Syriam inducit, gxxvii, 
10. — praelio vincit Decidium Saxam, 
II. — Ciliciam et Asiae continentem 
subjugat, 14. — sese Parthicum 
imperatorem vocari vult, i5. — vin- 
citur a P. Ventidio , 47> 48» — ca- 
pitur, ibid. 

Labra duo marmorea in Capitolio 
a Scipionc posita, xxxvii, 3. 

LAGGOBRiGiE obscssae a Metello 
Pio, XGi, 3. — obsidio solvitur, 4* IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 1 87 Lagbbjemoh sen Sparta , caput 
Laconice, hod. Misitra, Mistra, aut 
pptius Palaso - Castra seu Magoula , 
yalidissiina nrhs yiris armisque , 
xxxjv, 33. — non operum magnifi- 
centia , sed discipUna institutisqne, 
memorabilis, xi.y, aS.; — Cf. Sparta. 

Lacedjbmoiiii yexantur ah suis 
exsulihus , xxxyiii , 3o. — hello op- 
pugnatur ab Achaeis, 3a. — Lycurgi 
leges abrogare et Achaeorum leges 
institutaque accipere juhentur, 34- 
— de iis agitur in concilio Achseo- 
rum coram Romanis legatis, xxxix, 
35-37. — manere jnhentur in con- 
cilio AchsBorum , 4^. — deficiunt 
ad Archelaum, Mithridatis ducem, 
Lxxyiii, 5i. — Lacedsemonii pro- 
pterea quod arcehant peregrinos , 
imperium et lihertatem tueri non 
potuerunt, xyi , 41« — pugnant 
missilibus, xxxiy, 39. — cunctatores 
natura, XLy, a3. — eornm exsules 
multi, pulsi a suis tyrannis,'Xxxiy, 
26, 37, 35 , 37; xxxviii, 3o, N. 4, 
34 ; XL, 30. — res puhlica ejusque 
forma, xxxry, 3i , 6. — hrevilo- 
quentia , xxxiv , 3i , 7.. — consortio 
sociahilis inter hinos eornm reges , 
salntaris per multa ssecula , xl, 8. 

G. Lagerius, trih. pl. v, 10. 

LAGBTAiriA in Hispania Tarrac. 
ad Pyrenseum, xxi, 23. 

Lagbtani, XXI, 60, 61. — de- 
populantur agros sociorum populi 
Romani , xxviii , 34« — in eos edi- 
citur expeditio , 26 , 33 , 34. — 
Lacetani , gens , quam insita feritas 
tenet in armis , xxxiv, 30. — eorum 
oppidum oppugnat M. Gato cons. 
et capit , ihid. 

Lagiitia Juno, xxiy, 3. — ejus no- 
bile templum , sanctum omnibus 
circa populis , ib. xxiii, 33; xxviii, 
46. — in eo multi , qui in Africam 
sequi Hannihalem ahnuehant, jussu 
ejus interfecti , xxx , 30. — tegulas marmorese, ex eo sublatse a censore, 
jussn senatus reportantur, xLii, 3. 

Lagiitium , promont. in Bruttiis, 
hod. Capo delle Colonne, xn, 7. — 
illud prseternavigare fas Romanis 
esse, negat Philocharis Tarentinns, 
ihid. XXVII, 35; xxxvi, 43* 

Lacoiies; vid. Lacedsemonii. 

LACoiriGA in Peloponeso, in hod. 
Braceio di Maina , xxxviii, 3o. 

Lacte pluit; vid. Prodigium. 

Lagumaces , stirpis regise apud 
Numidas puer, appellatur a Mezo- 
tulo rex , XXIX ,39. — victus a Ma- 
sinissa fngit in agrum Garthagini« 
ensem, 3o. — se in Masinissae fidem 
permittit, ibid. 

Lacus Albanus, v, i5. — crescit 
in altitudinem insolitam, ibid. — 
Averni, xxiv, I3, i3 , 30; cxxviii, 
3o. — Begorrites, xlii, 53. — 
Gurtius, a Gurtio appellatns, i,i3; 
VII , 6. — Fucinus , iv, 5^. — 
Lucrinus, Ayernusque conjuncti, 
Gxxviii , 3o. — Martis , xli , 9. 
— Ostise , XXVII ,11. — Regillus , 
II , 19, 3o ; III, 30; VI , 3. — Tima- 
vi , XLi ,5. — Trasimenus, xxii , 
4. — Vadimonis, ix, 39. 

Lacus manavit sanguine; vide 
Prodigium. 

C. LfLius classi a Scipione prsB- 
fectus, xxvi, 42. — ob virtutem 
corona aurea et triginta buhus do« 
uatur, 48. — it Romam, et in senatu 
Garthaginem novam aliasque urhes 
captas esse exponit , xxvii ,7. — 
mittitur orator a Scipione ad Sy- 
phacem , xxviii ,17. — mittitur ad 
prsedandam Africam , xxix , i . — ad 
eum venit Masinissa ,4« — redit ex 
Africa , 6. — classis prsefectus cum 
Scipione transit in Africam, 35. — 
cum Masinissa mittitur ad perse- 
quendosSyphacem etHasdrubalem^ 
XXX, 9. — yincit Syphacem, 11. — 
improbatMasinisssB cum Sophonisba i88 INDEX RERUM 

nuprias , 1 3. — a Scipione donatur 
corona aureay i5. — cum Syphace 
aliisque captivis Romam mitritur , 
i6. — quse ia Africa gesta sint, ex- 
ponit Patribos, 17. • — legatus et 
deinde qusstor Scipionis , xxx, 33. 

— sedilis plebis, xxxiii, 2 5. — crea- 
tur prsBtor, xxxiii, 24. — sortitur 
Siciliam provinciam , a6. — ambiens 
consulatum, repulsam parituryxxxv, 

10. — creatur consul , xxxvi, 45. 

— ejus contenrio de provincia cum 
L. Scipione collega, xxxvii, i. — 
ex Gallia Romam redit , 47. — ei 
cum suo exercitu in annum proro- 
gatum imperium , 5o. 

C. L.SXIU8, legatus in Macedo- 
niam, xi.i, aa. — legatus ad Gallos 
trans Alpes, xi.ni, 5. 

C. LjELius Sapiens , prsetor, dis- 
suadet legem Liciniam , lii , 37. — 
res in Hispania contra Vii^iathum 
egregie gessit , ibid. — consulatum 
petens, repulsam patitur, tin , 35. 

— creatur consul , liv, i i . — clien- 
tes suos ad Ser. Galbam , meliorem 
oratorem, remittit, lv, 4. 

D. Ljei.ius, praefectus a Pompeio 
Ajiaricis navibus, cxi , a. > 

D. LJE1.1US D. F. D. N. Balbus ' 
prseest ludis sscularibus , cxxxvi , 
46. — consul , cxi, 39. 

LiETORius , tribunus plebis , 11 , 
56. — ejus violenta contentio cum 
Ap.Claudio consule, ib. 

C. L^TO&ius , asdilis curul. xxiii, 
3o. — legatus, xxv, aa. — creatur 
pratoc, XXVI , a3 ; xxvii , 7. — de- 
cerovir sacris faciendis , xxvii, 8. 

Cir. LfTORius, legatus L. Furii 
praetoris, xxxi, ai. 

L. Ljetorius , et P. iElius Tube- 
ro sediles plebis , vitio cf eati , abdi- 
eant se magistratu, xxx, 39. 

M. LiBTORius, primipili centurio, 

11, a^.. — ei data apopulo dedica- 
tio aedis Mercurii , ib. ET NOMINUM 

M. Ljetorius M. F. M. N. Pian- 
cianus , magister equitum, xvii, a8. 

LjEvi Ligures , y, 35 ; xxxiii, 37. 

Ljevikus; vid. Valerius. . 

Lagius , pacis auctor Achaeis, ra- 
pitur in vincula , lii , 8. — dimit- 
titur, 10. 

Lagos, loniae urbs, xxxyni, i5. 

Lamia, oppidum Pthiotidis in 
Thessalia ad Acheloum, xxyii , 3o; 
XXXII, 4 » XXXV, 43* — oppngnatur 
a Philippo, XXXVI , a5. — qui ab ea 
recedit , ibid. — oppugnatur a Ro- 
manis, xxxvii, 4. — capitur, 5. 

M. Lampohius prsetor rebellan- 
tium sociorum creatur, i.xxn, 8. — 
M. Licinium Grumentum concedere 
cogit , Lxxiii , a I . 

Lampsacus , oppidum Mysiae min. 
ad Hellespontum , h. Lepsek , Lam- 
sacoy LapsicOf xxxvii, 35. — liber- 
tatem suam defendit adversus An- 
tiochum, xxxiii, 38; xxxv, 4a* 

Lampsacbki coronam LXXX 
pondoRomam mittunt et referuntur 
in sociorum formulam, xliii, 6. 

Lampsus , urbs Thessaliae, xxxii, 

14. 

Lamptera, pars Phocaeae, xxxvit, 
3i, 4. 

Lana pulla terra enata ; vid. Pro- 
gium. — lana alba velatum caput 
insigne libertatis, xxiv, 16, 9. 

Lahassa , filia Agathoclis , Syra- 
cusarum regis, e qua Pyrrhus libe- 
ros susceperat , xii , 17. 

LAircisirsiuM perfidia in Numan- 
tinos , Liv, 5. 

Lctnienai et tabernae in publicum 
emptae, xliv, 16. 

Lanista:, xxviii, ai. 

Laitutii dictator Milo, cvii, 19. 

Lakutium , oppidum Latii , iii , 
a^. — ad illud.castra posita, vi, a; 
conf. XXVI, 8 ; xxix, i4; xlv, 16. 

Lanuvii strepitusin aede Junonis 
Sospitae editus; vid. Prodigium^ IN T. UVIUM ET FREINSHEMIUM. 189 Lamuvthi deficiont , vi , 21, a. — 
iis civitas datur, viii ,14* — sdes 
Sosp. Junonis conimunis Lanuvinis 
mnnicipibus cum popnlo Romano, 
ibid. 

LAHUviirus magistratus feriis La- 
tinis precationeih- solemnem non 
rite peragit, xi.i, ao. 

Laodice cum Alexandro Syrias 
regnnm a senatu petit, xlviiii 8. — 
occiditur ab Alexandro, l, 14. 

Laodicea ad Lycura, lxxviii, i. 

Laodicea , insignis Syrise civitas, 
cxxi, 13. — ad eam castra ponit 
Dolabella, i3. — capitur arte Cas- 
sii , aa. 

Laodicea, oppid. Phrygiae maj. 
hodie LadiAie , Ladiche, Eshihissar, 
unde 

Laodiceiti ex Asia inter auxilia 
Rbodiorum, xxxni, 18. — Laodi- 
cenorum miserise, cxxi, sS. 

Lapathus , castellum Thessaliae , 
xLiv, a, 6. 

LAPicuri in Liguria, xli, 19. 

Lapis quidam sacer datur legatis 
Romanis, quem Pessinuntii Matrem 
Denm vocabant , xxix, 11. — lapis 
sacer ( terminalis ) in agro Grustu- 
mino, rostro avis caesus, xli, i3. — 
lapides 8ilices,xxx, 43. — lapidibus 
quoties pluisse nuntiatur, novem- 
diale fit sacrum ,1, 3i. 

Lapides Atri , locus inter oppida 
Illitnrgim et Mentissam in Auseta» 
nis, XXVI y 17. 

Lappam urbem in Creta insula 
capit Metellus , xcix, 49* 

Laqueatum auro templum , XLi , 
20. Vid. not. 8. 

Laqueis excipiuntur ictus arietum, 

XXXVI, 23. 

LAREirriA, uxor Faustuli, educat 
Bomulum et Remum, i, 4* 

Lares, pcccantur, vni ,9. — Per- 
marini, xl, 5a. 

Lariitas ager, xxii, 18 et a4 ; XXVII, 40 et 43 ; XLV, a. — vastatur 
a Cosconio, lxxv, a3. 

Larissa, arx Argis, xxxii, a5. 

Lartssa ad Peneum , urbs nobi- 
lis Tbessalise , h. Larissa et Jengi' 
scheher, xxxi, 46; xlii , 67. 

Larissam dies exercitui ad con- 
veniendum a Philippo edicitur, 
xxviii, 5. 

Larissje Tbessalorum concilium, 
XXXVI , 8 ; xLii , 38. — ab Larissa 
obsidenda deterretur Antiochus arte 
Ap. Claudii , xxxvi, 10 et i3. 

Larissa Cremaste in Thessalia, 
XXXI , 46 ; xLii I 56 ct 6^, 

LaRISSEKSES , XXXI , 3i . 

Larisus , seu Larissus amnis , 
Eleum agrum ab Dymseo dirimit, 
xxvii, 3i. 

Lartes Porsena ; vid. Porsena. 

Lartes Tolumnius ; vid. Tolum- 
nius. 

Sp. Lartius, genere factisque 
clarus , II, t8. — cum Horatio Co- 
clite manet aliquantisper in statione 
pontis , II, 10. — prsficitur expeditse 
juventuti,ii. 

T. Lartius, consul, 11, 18. — 
primus dictator , ib. — consul ite- 
rum , a I ; vid. et 39. 

Las , vicus maritimus Laconicae', 
XXXVIII, 3o, 3i. — eum improviso 
occupant , et statim amittunt Lace- 
daemonii, ib. 

Laserpitium Cyrenis publice Ro- 
mam advectum , lxx ,33. 

Lastheites Demetrium ud saevi- 
tiam impellit , lii, 5i. 

Lasthehem dedi sibi Romani po- 
stulant, xcviii , 8a. — isque Cre- 
tensibus bellum suadet , 83. — fun- 
ditur a Metello, 84. 

Latemic ASTUS Cretens. xxxv , 39. 

Laterehsis ; vid. Juventius. 

Latialis seu Latiaris Jupiter so- 
lenni sacro in monte Albano cultus, 
XXI, 63. 190 INDEX RERUM 

Lad clavi ob CaudinflB pacis igno- 
miniam depositi , xx, 7.— lato clayo 
tunice, xxx, 17. 

Latisx unde dicti , i , 3. — prisci 
Latini ab Alba oriundi, 3 et 5a ; yid. 
et 3a. — Latini bello lacessunt An- 
cum Martium , i, 33. — Tincuntur, 
33. — multa eorum millia tradu- 
cuutur Bomam, ib. — cum iis bella 
gerit Tarquinius Priscus , 35 et 
38. — Latinorum et Romanorum 
communia sacra, 4^* ' — eos sibi 
conciliat Tarquinius Superbus, 49* 

— cum iis foedus facit, 5o*5a. — 
ad Regillum lacum csesi , ii, 19, ao. 

— sollicitant frustra Latinos Yolsci 
ad beilum Romanis inferendum, ai. 
— sex miilia Latinorum captivorum 
a senatu remissa, ibid. — coronam 
auream Jovi in Capitolium mittunt, 
ibid. — cum Latinis populis ictum 
foedus , 33. — vexantur incursioni- 
bus ^quorum ,48* — opem ferunt 
Romanis adversus Volscos et ^quos, 
sed vincuntur , iii , 7. — deficiunt 
a Romanis , quum per annos pius 
centum nunquam ambigua fide in 
amicitia Romana mansissent, vi, 2; 
vid. et 7, II et 3a. — ab iis Tu- 
sculum captum , 33. — quod recipi- 
tur, csesis Latinis , ib. — iis peten- 
tibus pax data, vii, la. — magna 
vis militum ab iis accepta, ibid. — 
concilia habent , et Romanis negant 
milites , a5. — exercitibus jam iu 
Romanos comparatis , vertunt bel- 
lum in Pelignos, 38. — SLdicini de- 
dunt se Latinis , viii, a. — Latini 
vastant agros Samnitium , ibid. — 
moliuntur occulte bellum in Roma- 
nos , 3. — decem principes Latino- 
rum Romam evocati, ib. — consilia 
Latinorum ea de re, 4« — petunt 
consulem et senatores Latinos, viii, 
5 ; xxiii , 6. — iis inferunt bellum 
Romani, vin, 6. — ad Capuam 
conveniunt Latini cum sociis suis , ET NOMINUM 

ibid. < — sunt peroimiles Ronumis io 
rebna bellicis ,8. — prselium atrox 
inter Latinos et Romanos »9. — 
vincuntur Latini, 10. — mulctantar 
agro, II. — rebellantes fundunCur, 
la. — in deditionem accipiantur, 
ibid. — Latinorum statua infelix, i3. 
— subactis iis leges dicuntRomani, 
ibid. et 14. — e Latinis Romani ad 
exercitus suos alterum tantum ad- 
jiciebant, viii, 8; vid. et 4- — «x 
iis senatum supplendum censet Sp. 
Carvilius, xxiii, aa. — Latiju,qai. 
Romam commigrarant, jubentur,re- 
dire domum , xxxix , 3. — eorum 
querelae in senatu , xli ,8. — de 
Latinis lex lata, i3. 

Latiha. via; vid. Via. 

LATiKiE colonise , xxxiv, 53. — 
legiones, longa societate militiam 
Rom. edoctsB, vi, 3a. 

Latihje ferise, v, 17 et 19; xxi, 
63 ; XXII , I. — ad eas instaurandas 
dictator creatus, xvii, a8. — -tenent 
consules prsetoresque Romse usque 
ante diem quintum Calendas Maias, 
XXV, II. — decreto ppntificum in- 
stauratSB, quod Ardeatibus caro da- 
tanonfuerat, xxxii, i; xxxvn, 3. — 
quia magistratus Lanuvinusnon rite 
precatus erat , xli, 16. — edicendc 
erant a consulibus , prius quam in 
provincias proficiscerentur , i , 4^ » 
a ; V, 17, 3; IX, 8; xxi, 63; xxn, 
X ; XXV, la; xxii, 35 ; xi.111, i5. — 
non rite conceptae, v, 17. — ante 
diem tertium Nonas Maias, xi:<i, 16. 
— instauratse et indictae in ante diem 
tertium Idus Sextiles, ib. — Caleudis 
Juniis factae, xlii, 35. — pridie 
Calendas Aprilis, xuv, aa. — in 
ante quartum et tertium et pridie 
Idus Novembres , xi.v, 3. 

Latine loquendi publice Cumanis, 
et latine vendendi jus eorum prff- 
conibus permissum , xl, 4a. 

Latih us rex armatus , ad arceu- IN T. LIVIUM ET 

«^am ▼im advenarum, .^neae occur- 
wit, 1,1. — pacem cum JSnea, de- 
aode affinitatem cum eo jungit, data 
«i in matrimoninm filia, ibid. 

LATnrus SilTins, Alb» rex, i, 3. 

LiATnjM Romauis suspectum, yi, 
ai. — Latii status infelix, ym, i3. 
— descriptio , ulxii, 40. — Latium 
snbactam, viii, i3. — ^Latio uniTer- 
so civitas data, lxxit, 7. 

LATOirA,y, i3. 

Latoita boye femina aurata sa- 
crum factnm, xxy, la. 

Latrones, ad duo millia, in spe> 
iunca oppressi , x, i . 

Laudaiiones seu laudes funebres; 
vid. Funebres. 

Li.in)icE , Gappadoci» regina , 
filios suos yeneno tollit, i.x, 62, — 
occiditur a populo , ibid. 

Laurea corona ; vid. Corona. — 
lanrea in pnppi navis longsB enata; 
y. Prodigium. — lauream in manu 
tenentes et coronati, supplicant Ro- 
nuB omnes, dnodecim annis majo- 
res, XL, 37. 

Laureatas literae et tabell», v, a8; 
xi.y, I. 

LAUiuars ager, i, i. - (Lauren- 
tum, oppidum Latii inter Ostiam 
Antiumque, h. S, Lorenzo. ) 

Laubshtbs, quibuscum quotan- 
nis renovatum foedus post diem de- 
cimum Latinarum , viii , 1 1. — Lau- 
rentium legati pulsati a Tito Tatio, 
I, i4' — Laurentibus non data caro 
Latinis feriis , xxxvii , 3. 

LAURETAifUsportus EtTurise, xxx, 
39, I. 

Lauretum e ramulo lauri in si- 
num Liviae cum gallina alba delapso 
enatum, cxxviii, 37. 

Lauro urbs deietur a Sertorio , 
xci, ao. 

Laurus quemara coronam susti- 
nens, Augusto decreta, cxxxiv, loa. 

£af/ripuresacrificabant, i, 45, 7. FREINSHEMIUM. *9i Lautia , legatis prsebita , xxym , 
39; XXX, 17 ; xxxiii , a4 ; xxxv, 23; 
xLii , a6 ; xiiiv, 56 ; xlv, ao. 

Lautuljb , locus angnstus ac sal- 
tnosus Latii inter Anzur et Fundos, 
vii , 39 ; IX , a3. — ad Lautulas an- 
cipiti praelio cum Samnitibus dimi- 
catum, ibid. 

Lautumi^, xxvi, 27. — Lantn- 
miarum carceris custodiam inten- 
tiorem habere jubentur triumviri , 
xxxii, a6. — in Lautumias iBtolo- 
rum principes conjecti , xxxvn, 3. 
— in Lautumiis duo atria, Mtenium 
et Titium, xxxix, 44* 

LAviCAirA via, iv, 41. 

Lavigi; vid. Labici. 

LAviiriA, Latini regis filia, datur 
.£neae in matrimonium, i, i. 

Lavikium, oppidum Latii, hod. 
Patrica seu Pratica, vel Jndot^ina in 
Monte diLevano, conditum ab MntdL 
et ab uxoris nomine appellatum , i , 
I. — inter Laviuium et Albam Lon- 
gam coloniam deductam triginta 
ferme interfuere anni, 3. — Lavinii 
interfectus T. Tatius, 14. — fcedus 
inter Romam et Lavinium renova- 
tum , ibid. — Lavinium ab Troja 
oriundum, a3; 11, 39. 

Lazi, pop. Ponticns , xcviii , a i . 

Lbaitder tollit fratrem , C^rena- 
rum tyrannum , lxxxi, 17. — deinde 
ipse , ejus similem se prsebens , ab 
Aretaphila toiiitur, ibid. 

Lbbadia seu Lebadea, oppidum 
Boeotise , hod. Livadia, (unde Hellas 
dicta h. Livadia), ubi templum Jovis 
Trophonii adit ^miiius Paullus, 
XLV , a^. — cum celebri Trophonii 
oracuio diripitur a miiitibusMithri- 
datis , iJLxxii , 5. 

Lbghjeus portus seu Lechseum et 
LechesB, oppid. et portuss. navale 
Gorinthi, xxxii, a3. 

LecU aerati quando et a quibus 
primum Romam advecti, xxxix, 6. 192 INDEX RERUM 

Lecticula in aciem illatus Cn. Sci- 
pio confligity xxiy, ^i. 

IjecdsterHtum qaando primum Ro- 
mse, et qua celebritate factum , v, 
i3. — Conf. VII , a , 37 ; viii , a5 ; 
XXIV, 10; XXIX, i4; XXXVI, i; xi., 
59 ; xui , 3o. — Csre iraperatum , 

XXI, 62. — Juventati, ib. — Junoni 
Reginas , xxii ,1. — Satumo impe- 
ratum, quem lectum senatores stra- 
verunt, ib. — per tridnum habitum, 
sex pulvinaria in conspectu fuei^e , 

XXII, 10. 

LECTOir, promontorium Troadis, 
pars Ide, xxxvii, 37. 

M. Legtorius, factionis Maria- 

na; , a senatu hostis judicatur , 

Lxxvii, 27. 

Ze^ori Abderitarum queruntur de 

avaritia et crudelitate Hortensii, 
xLiii , 6. — Achsei nuntiant , Nabi- 
dem contra foedus maritimam oram 
Laconnm oppugnare , xxxv, sa. — 
JBtolorum Romam missi, pacem 
petentes , xxxvi, 35. — ^Urbe eodem 
die , Italia intra quindecim dies , 
excedere jubentur, XXXVII, 1. — ad- 
mittunturyiisque pacisleges dantur, 
xxxvin, 10, 1 1. — Alexandrini cum 
muneribus Romam missi , xiv, 38. 
— Alexandrini queruntur de Antio- 
cho, xx.iv, 19. — Ambracienses ac- 
cusantFulvium Nobiliorem xxxviii, 
43. — Hannibalis ad Philipp. xxiii, 
34. — Antiochi Romam, eorumque 
oratio , xxxiv, 57. — ad Scipionem, 
XXXVII, 34, 4^' — ^ Ardea que- 
runtur in senatu , sibi in montc Al- 
bano Latinis carnem non esse da- 
tam, XXXIII, I. — Ariarathis, eo- 
rumque oratio, xlii , 19. — Asias 
et Grsecise, Rom» auditi, xxxiv, 57. 
— Atheniensium implorant auxi- 
lium Roman. xxxi, 5. — Attali que- 
runtur de Philippo,xxxi, a ; xxxii, 
8. — coronam auream CCXLVI 
pondo in Capitolio ponunt, xxxii, ET NOMINUM 

37. — ex Balearibus insulis etulti- 
ma Hispania ad Scipionem , xxn, 
ao. — Bilistagis , Ilergetnm reguli , 
flentes ad genua Catonis provolnti, 
auxilia petunt, xxxiv, 11. — G«ri- 
tum , bellum deprecantes , impe- 
trant pacem , vii , ao. — Campano- 
rum a Roman. auxilium petunt, vii, 
3o. — Carnorum ; vid. Japydnm. — 
Carthaginiensiura , amicitiam et so- 
cietatem Romanorum petentes, vn, 
37. — auream corouam donant Ro- 
manis , 38. — legatis Carthagiiiien- 
sibus , qui ad foedus tertio renovan- 
dum venerant, comiter munera 
missa , ix, 43> — ad Hasdrubalem 
et Syphacem missi,xxix, 34* — ad 
Romanos de pace, xxx, aa, 40. — 
frumentum et hordeum adportant, 
xxxvi ,4* — queruntur de Masinis- 
sa, xLii, a3. — Ciusini auxilinm 
adversus Gallos petunt , v , 33. — 
Epirotarum , xxxvi , 35. — Eomenis 
querentes de clade Siuopensiam,xi., 
a. — Gallorum poliicentor Roraaiiis 
auxilia ad bellum Macedobicuni , 
xLiv, i4' — GrsecisB Asiaeque, Roma 
auditi, xxxiv, 5^ ; xliii, 6. — Hi- 
spani , eorumque simplicitas , xl , 
47. — Japydum , IstroraiiK|ue et 
Carnornm queruntur de avaritia et 
crudelitate consulum , xz.iii , 5. — 
Issenses Gentium , Illyriorum re- 
gem , Romte suspectum reddimt , 
xlii, a6. — Lacedaemonioram , 
xxxix , 33. — Latinoruro, viii, 5. — 
Laurentium pulsantur a propinqnis 
Titi Tatii, i, 14. — Locrensinm, 
ohsiti squalore et sordibus , ramos 
oleae , velamenta supplicum , porri- 
gentes, queruntur dePIeminio,xxix, 
16. — Macedones , deducti exlra 
Urbem in villam publicam , ibique 
iis locus et lautia prsbita, xxxni, 
a4. — Masinissse a Romanis donan- 
tur, XXX, 17. — ejus et Poenorum, 
xxxiv, 6a. — Nabidis, xxxiv, 4>'— IN T. LIVIUM ET 

>UUiiii anram ofTernnt Roma- 
W 9 3a . — Pamphili coronam 
m in Guriam inferunt , xLrv , 
•Persei jubentur ezcedere Ita- 
tn f 36. — Philippi ad Han- 
hn, xxni, 33, 34 et 39. — 
tolos , XXXI , a8. — ad Roma- 
cxxii , 37 ; XXXIII , a4. — pol- 
nr Romanis pecuniam et fru* 
im , et eoronam auream cen- 
pcHido in sede Joyis Optimi 
ni ponunt , xxxti ,4. — Pisa- 
a^xLT, i3. — Poenorum ad 
ipnm/capti mittuntur Roraara, 
34*— Poenoruni et Masiniss», 
i de agro disceptantium, xxxrv, 
• Privernates , viii, 21. — Pru- 
ftomam missi, xliv , 14. — 
nsei donati , xxxi, 9. — Ptole- 
t Qeopatrse gratulantes, quod 
cilius Antiochum Grsecia ex- 
t, xxxvii, 3. — Rhodiorum 
itiochum, xxxiii, ao. — ad 
nos , querentium de Sinopen- 
clade , ZL , 3. — ad Romanos, 
14. — horum superba oratio, 

— alii legati , xlv, ao. — mi- 
li oratione deprecantur iram 
norum, aa. — Romani, ad 
lanum de pace missi, 11, 39. 
benas, qui Solonis leges de- 
rent, iii, 3i. — ^jussu Tolumnii 
enatibus interfecti, iv, 17. — 
, et superbum Veientium re- 
am , IV, 58. — Delphos , con- 
i oraculum, v, i5. — Apoliini 
am auream feruut , v , a8 ; 
■ , 45. — ad Gallos, eorumque 
Tallis colloquium , v , 35 , 36. 
em ^sculapium ab Epidauro 
m advehunt, xi, 12. — ad Pyr- 
« xni, i4' — in Hispaniam ad 
balem, non admittuntur, xxi, 

— Carthaginem missi , xxi , 
E.I, aa. — ridentur a Gallis, 
>. — in varia loca missi,xxii, a3. 
le excipiuntur ab Hieronymo, 

\ll. Pars 2. — Index Liv. FREINSHEMIUM. 193 

Syracusanorum rege, xxrv, 6. — 
violantur a Carthaginiensibus, xxx, 
aS. — ad Ptolemaenm, xxxi, a. — 
ad Masinissam , 1 1.— decem missi, 
qnorum ex consilio imperator leges 
pacis daret , xxx , 43 , 44* — con- 
stitueretque res Grseciae , xxxni, a4, 
3i. — Asiae, xxxvii, 55; vid. xi.v, 
17 et Ln, ao. — Macedonifle ct II- 
lyrici, xlv, 17. — consilium dispen- 
sandsB cohouestandseque victoriae 
iniperatoribus datum , xxxviii, 47. 

— quinque in Illyricum missi, xlv, 
17, ~ consulares fere et pnetorii , 
xxxvn, 55; xlv, 17. — ad Antio- 
chum et Philippum , xxxni , 35, 39. 

— in Graeciam , xxxix , 33 ; xlii , 
37. — in Macedoniam , xli , aa. — 
Saguntini gratias agunt seuatui , 
xxvni , 39. — adducunt quosdam 
Carthaginienses cum pecunia , qui 
ad conducenda auxiliain Hispaniam 
trajecerant , xxx , ax. — » Samnites , 
Romam missi de pace, vin, i. -- 
ad Hannibalem, xxiii, 4^. — Sar- 
dorum Romam , xli , 6 , 8. — Sy- 
phacis , donati ab senatu Romano , 
xxvn , 4; XXX f 17. — Syracusaui, 
XXII, 37. — ad Marcellum , xxv , 
39. — Tarentini ad Hannibalem , 
xxrv, i3. — ^Tarquiniorum exsulum, 
II , 3 , 4> ~-~ Thracum , petentes 
amicitiam et societatem Romano- 
rum, xLii, 19. — Verminae Romam, 

XXXI, II. 

Legati in seuatum introducti per 
consules, iii,4« ^; xxxii, 8;xxxviii, 
43 ; xxxix , 33 , 4^ ; xL , ao, 35. — 
absentibus consulibus a praetore ur- 
bano , III, 4, a ; X , 45 ; xxxiv, 5^ ; 
xxxvii, 46 ; xxxix, 54. — a censori- 
bus , xLi, 8,3. — jure gentium 
sacrosancti , 11, 4« — 1'cet viderentur 
commisisse, ut Iiostium loco essenf, 
in iis tamen jus gentium valet, 11, 
4. — ■ conlemptui habiti, iii , a5. — 
interfecti, iv, 17, 3a; xx, a5. — 

i3 «94 INDEX RERUM conti-a jus gentium arma capiunt , 
V, 36. — mide excepti a Samnitibus, 
▼II ; 3i ; VIII , a3. — violantur a Gal- 
lis, XII, I. — ludibrio habentur 
a Tarentinis , 8. — -vioiantur ab 
AcbsBis , I.1 , 60. — si repente ali^o 
mitterentur, singula per oppida, qua 
faciendum iter, jumenta imperant, 
xi.n , I . — legati solemnium ludo- 
rum sacrornmqueyel indicendorum 
causa mbsi, 6ccdpct s. dEttpiai, xly, 
3a, 5. — legatis caesis publice in 
Rostris statuse posite, ly, 17; xx, 
a6. — munera data, plerumque bina 
millia aeris; yid. ad xlii, 6, 6, et cf. 

IX, 43; xm, 17; xxvii, 4» xxviii, 
39; XXX, 17; XXXI, 9; XXXVII , 3 ; 
xLii, 6, 19, a4;xLiii, 5, 6,7, 8; 
xLiv, i4> i5;xLv, i3, 4a. — simul 
comitibus eorum, xxx, 17. — loca et 
lautia decreto, xxviii, 3^ ; xxx , 17; 
xxxiii,a4; «XV, a3; xlh , 26; 
xLiv, 16; XLV, 20. — aedes liber» 
bospitio datse , sumptusque deore- 
tus , XLii , 6. — legatis bostium in 
aede Bellonae senatus datus , xxx , 
ai; xxxiii, a4. 

Legati imperatorum , 11 , ao ; x , 
40 , 43 ; XXVI ,5,6. — legati, man- 
dante vel absente imperatore , im- 
perium et ejus insignia , fasces et 
lictores babebant , XXIX , 6, 6. — 
legati consulares olim ex SCto im- 
peratori saepe adjungebantur et le- 
gionibus praeerant, sed extra ordi- 
nein , xxxvi , i , 4 > xxxvi , 17,1; 
xxxvii, i, 6. 

Lcgationis jus externis , non civi- 
bus, comparatum, vi, 17. 

Legio quot militum, vi, aa ; vii, 
a5 ; VIII, 8; xxi, 1 7 ; xxii, 36 ; xxiii, 
34 ; XXVI, aS ; xxix, a4 ; xxxvii, 3^ ; 
xxxix, 38; XL, I, 18, 36; xli, i3, 
a5; xLTi, 3i; xliii, i4; xliv, ai. 
prima,secunda, tertia,x, 18; xxii, 
53 ; xxxiii , 36 ; xxxiv, 46- — quarta, 

X, 18; XXVI, 48; XXXIV, 46. — quinta. ET NOMINUM 

XXXIX, 3o. — octava, ibiil. — 
undecima, xxx, 18. — duodecima, 
magna ex parte ciBsa , XXX , 18. — 
tertia decima, ibid. — imdevi- 
cesima, xxvn, 38. — viceflima, 
xxvii, 14 > 38. — tota, miUia ho- 
minum quatuor , Rom» in foiro se- 
curi percussa, xxviii , a8. — Gam- 
pana , xii , a^. — Roma in foro 
securi percntitur, xv, 3. — Sabina, 
II , a6. — linteata Samnitium , x , 
38. — iegiones Etruscomiii , x ^ 5. 
— Faliscorum , iv , 5. — legioiieft 
urbanae , vi , 9 ; xxrv, 44 > ^^xv, 3 ; 
vid. ad XXVI, a8, a. — legioiies 
quatuor vuJgo scribebantnr, tiii, 8. 
octo scriptae , xxii , 36. — decem , 
II , 3o ; VII, a5. — omnino foenmt 
duodeviginti , xxiv, 11. — mia et 
viginti, XXVI, a8; xxvii, sa. — trei 
et viginti, xxvi, i ; xxrii, 36. — ^vi- 
ginti, XXX , a. — quatnor et qnadra- 
ginta distributae ab Augusto per 
provincias, cxxxiv, io3. — sex, 
XXXI , 8. — octo , xxxrv, 43- — tn- 
multuariae, xl , a6. — legiones qnot 
quovis anno scriptae sint, diligenter 
adnotatur, xxvii, aa , 4>1 

Legionariorum numems auctas, 
xLii, 3i. — legionarii eqaites. XXXV, 5. Lembif xxxiii, 19. — biremes, 
XXIV, 40. — Issaici , xxxii , ai. — 
piratici , xxxvii , 27. 

Lesinos , insula maris iEgei, ob- 
jecta Tbraciae versus austrum , b. 
Stalimene, xxviii, 5. — ibi virorum 
omne genus conjuratione muliebri 
ab stirpe sublatum, xxxrv, a, i. 

Lbktihus; vid. Manlius. 

Leittulus; vid. Gomelius. 

Leoh accusat ApoUodomm , im- 
pellentem Athenienses ad defectio- 
nem , xxxv, 5o. — idem esse vide- 
tur ac 

Leon , Icesiae filius, legatus Athe- 
niensis, xxxviii, 10. IN T. LIVIUM ET 

Lboh, loGtts prope Syracnsas, 
xxiY, 39. 

X.BO«ATns Eulyesta, prsefectus 
agematis Macedonici» x1.11, 5i, 59. 

LsoxiGUS a Rhodiis capitqr; vid. 
LxzTni ,33. — redimit eum Mithri- 
datesy olim ab eo defeusus, ibid. 

Lbovidss Laced«moniu8 , dux 
Perseiyxui, 5i. 

Lxomi4Tus eripit Pyrrhum e pe- 
riculo, xui , 5. 

Lbovobius, Gallorum regulus, 
XXXTUI, 16. . 

LBOjrriiri, pppidum Siciii» ( al. 
Leontium, hod. Xenftni) , xiii, 5o. 
— orbem suam tradunt Pyrrho , 
XIV, 3» — incol» ejus , xxiv ,7. — 
ibi' Hieronymus occiditur, ibid. — 
eo prpficiscuntur Hippocrates et 
Epicydes, 29. — Leontinorura urbs 
a M. Marcello cousule capta, 3o. 

Leonum et pantherarum venatio 
Roms, XXXIX, aa. 

Lepidus ; vid. JSmilius. 

Lbptis, magna et parva, hodie 
Lebeda et Lemta, opp. Africae pro- 
pris inter Syrtes ( ex Lepti magna , 
Oea et Sabratha, h. Lebeda, Tripo^ 
U et Sabart, conflata Tripolis Afri- 
cana ), xxx , a5 ; xxxiv, 62. — ^Leptin 
occupat Gsesar, cxiv, 6. 

LBPTiTAiri auxilium Romanorum 
implorant, lxvi^ 5. — mulctantur a 
Cesare, cxiv, 65. 

Lesbii M. Aquiliium , legatum , 
capiunt , eumque vinctum tradunt 
Mithridati, lxxviu, 3. 

Lbsius; vid. Seppius Lesius. 

Lbtus , mons LiguriaB , xli ,18. 

Lbugadii. s. Leucas, olim psnin- 
sula , postea insula , divisa ab Acar- 
nania freto vadoso ( Dioryctos ) , 
quod perfossum manu est , hodie 
Santa Maura, xxxiii, 17. 

Lbugjc, oppid. AsiaB , occupatur 
ab Aristonico, lix, i5, 16. 

Lbucas , caput Leucadise ct olim FREINSHEMIUM. igS 

etiam Acaruauiae , hodie Leueada , 
Sanui Maura, xxxii, i5; xxxin, 17; 
XXXVI, II. — Leucadem indictum 
conciiium Acarnanum, xxxiii,f6. 
— eam oppugnat Flamininus, 17. — 
Leucadis situs , ib. — capitur pro- 
ditione , ib. — Leucas eximitur con- 
ciiio Acarnanum, xlv, 3i. 

Leucaspis phalanx, xliv, 4i, 3. 

Leugatb s. Leucata , promonto- 
rium LeucadiaB, hod. Capo Dueato, 
XXVI, a6; xxxvi, i5; xlfv, i. 

Leusis s. Leusin , s. potius Eleu- 
sis , locus iEgypti , quatuor raiUia 
ab Alexandria abest« xlv, la, 

Lbusus Cretensis , xxxviii, i3. 

Let^es milites, viii, 8. 

Lex iElia et Fusia, contra ambi- 
tum comitiorum, xlvii, 24. — ab- 
rogatur a Clodio, cni, 109. — lex 
nova semper antiquas obrogat , ix, 
34. — lex iEmilia de minuenda cen- 
sura, IV, a4; IX, 33, 3^. — de aere 
alieno; videatur JEs, — Agraria ; 
^ideatur Agraria et Adde, vi , 35 ; 
XX, 19; Lvni, i-ia; Lx, 44; 
Lxxi, ao; cii, 40. — de ambitu, 
VII, i5; XL, 19; xcix, 38; cvii , 
3i. — Annaria, xxv, a , 4; xl, 44. 

— Annonaria, lx, 45. — Apuleii 
agraria , lxix, i i. — Baebia , xl, 44. 

— Caecilia, xlvii, 27. — Caecilia et 
Didia de trinundino fei endarum le- 
gum , Lxx , 2. — Calpurnia de re- 
petundis , xlix, 58. — Cassia tabel- 
laria, lv, 11. — Cassia, ne quis in 
senatu esset, cui populus imperium 
abrogasset, lxvii, 27. — ne quis 
censor iterum fieret, xv, 17. — Cin- 
nae ut novi cives in onmibus tiibu- 
bus suffragia ferrent, lxxix , i. — 
Ciodiiannonaria,Giii, 108. — Cott» 
judiciaria , xcvii, 38. — in credi- 
torum fraudem, lxxxii, 22. — Cu- 
rionis alimentaria , cix , 7. — Ca- 
riuleii de conuubio Patrum et pleb. 
IV, i. — Cincia de donis et mune- 

i3. INDEX RERUM ET NOMINUM 196 

ribus, xxxiv^ . — de magist ratu eo- 
dem intra decem annos non capi- 
endo, Yii» 4^9 ^» i3> — Guriata 
^e imperio militari , y, 46 ; ix , 38. 

— Decem tabularnm, iii, 34. — 
Decemyirales , quibus tabulis duo* 
decim est uomen , in ses incis» et in 
publico proposit» , iii , 67. — de 
dictatore creando , 11 , 18. — Didia 
sumpluaria , Liii, a4* — Domitia, de 
sacerdotiis , i.xyii , 56. — Duillia et 
Maenia de unciario fenere, yii, 16. 

— Falcidia , cxxyii , a8. — Fannia, 
xiiVi, 38 ; unv, 53, 54- — Flavii, 
ut in Tusculanos animadvertatur , 
VIII, 37. - — Frumentaria, i.x, 45; 
i<xxi, 30; xGiv, 35. — Gabinii tabel- 
laria , i<iv, 3i. — Gabiiiii de bello 
Piratico, xcix, 8. — Genucianefe- 
nerare liceret, vii ,43. — Horatia, 

III , 55. — Hortensia , ut quod plebs 
jussisset, Quirites omnes teneret, 
XI , .36. — Icilia de Aventino , ni , 
33. — judiciaria ^ lx,66; lxvi, 38; 
Lxxi , 3 1 ; Lxxxix , 10 ; xcvii , 38 ; 
cv, 33. — Julia de recipiendis in 
civitatem quibusdam sociorum po- 
pulorum, Lxxiv, 7. — Julia de agro- 
rum divisione a Casare cos. lata , 
Giii, 80 et seqq. — Julia de mari- 
tandis ordinibus, cxxxvi, 4^. — 
Junii Penui de peregrinis urbe pel- 
leudis , i^x , 9. — Liciniae Sexti» de 
aere alieno, de modo agrorum , de 
consulum altero ex plebe creando , 
VI, 35; VII, 31,33, 35. — Licinia 
de sacerdotibus creandis , lii , 37. 

— sumptuaria , Lxnr, 5a. — magi- 
stratus plebeii ne pateant patricio , 

IV, 35. — de mulctarum eestimatione, 
IV, 3o. — Msenia , xi , 37. — de 
majestate, xix, 4i- — Manilia de 
libertinis , c , i . — Manilia de impe* 
rio Pompeii , g , 3. — Metelli de 
portoriis abrogandis , ciii , 63. — 
Metiliu de fullonibus , xx , 58. — 
militaris, C. Gracchi,Lx, 45. — Man> lia de vicesima eorum , qui mann 
mitterentur in castris lata, vii, 16. 
-— ne quis in uumerato silpra ses« 
tertia sexaginta haberet , cx, 5o. — 
Orcia , xlvi , 36. — Oppia de cultu 
matronarum, xxxiv, i. — abroga- 
tur, 8. — Papia de peregrinis urbe 
submovendis , cii , 17. — Pa[»ria , 
qua Acerranis civitas sine saflTagio 
datur, VIII, 17. — Papiria de triuin- 
viris capitalibus , xi , 33; vide et 
Lxxiv, 44« — Pedia in percnssores 
Cassaris , cxx , 3. — Plautia de vi 
publica et de judiciis , lxxit, 44* — 
de civitate sociis danda , 53. — per 
censores tollitur, 55. — ut plebiscita 
omnes Quirites tenerent ,111, 55 ; 
viii , 13; XI , 36. — Pompeii de 
vi et ambitu, cvii,-3x. -— de 
Portoriis , lx , 45 ; Gm , 63. — 
de perduellione , i , 36. — Petillia , 
xxxviii, 54. — PcBtelia de nundinis 
et couciliabulis obeundis, vii, i5. 
— Porcia pro tergo civinm, x, 9. — 
Roscia theatralis , xcix , 3. — RuIIi 
agraria, cii , 4o* — leges Rupilin, 
Lix , 47* — de sacerdotiis , lii, 37; 
Lxvii, 56. — lex sacrata , in Sacro 
monte lata, 11, 33. — alias sacratse le- 
ges, III, 33; IV, 36 ; VII, 4i ; n, 39; 
XXXVI , 38 ; XXXIX, 5. — Salonia de 
testamentis , cxx , 103. — Scatinia, 
XLviii ,1. — senator ne quis, quive 
seuatoris pater fuisset, maritimam 
navem, quse plusquam trecentarum 
amphorarum esset, haberet, xxi, 
63. — Servilia , ut pecunise contra 
leges captse, ad quoscamque per- 
venissent , repetantur, lxvii , 37. — 
de suflfragiis,quapatres in comitio- 
rum incertum eventum auctores 
fieri coguntur, xi , 37. — SuUse un- 
ciaria, lxxvii, 45. — de Majestate, 
Falso, Veneficiis et Injuriis,Lxxxix, 
10,11. — sumptuaria, xlvi, 36, 38; 
Liii , 34 ; Lxiv, 53. — tabellaria, lv, 
1 1 j Lxv, 58. — Terentia, frumenta- IN T. LIVItfM ET 

ria, xcnr, sS.-p-Terentilla, iii, 9,10. 

— Trebonia, iii, 65; v, 10. — 
Tribunus miHtum ubi quis fuisset , 
iie postea ordinum ductor esset , 
Tii , 4i* — tribunorum militum co- 
mitia ne fierent , consulumque uti- 
que alter ex plebe crearetur, vi, 35. 

— tribnnis , sedilibus , judicibus , 
deceraviris qui nocuisset , ut ejus 
caput Jovi sacrum esset, iii, 55. — 
Valeria de provocatione ter lata ab 
eadem familia , 11 , 8 ; iii , 55 ; x , 
9. — Valeriain fraudem creditorum, 
Lxxxii , 39. — de sacrando cum 
bonis capite ejus , qui regni occu- 
pandi consilia inisset,ii, 8. — Varia, 
Lxxi , 37 , 38. — vetusta , priscis 
literis verbisque scripta , ut , qui 
praetor maximus sit, Tdibus Septem- 
bribus clavum pangat , vii ,3. — 
VilHa anualis,XL, 44- — Voleronis, 
ut plebeii magistratus tributis co- 
mitiis fierent, 11, 56. — ne quis 
magistratus sine provocatione crea- 
retur, iii, 55. — ne cui album in 
vestimentum addere petitionis cau- 
sa liceat, iv, a5» — ne quis populum 
sevocaret , vii, 16. — ne quis, nisi 
qiu uoxam meruisset, donec pcenam 
]ueret, in compedibus aut in nervo 
tencatur, viii, a8. — ne cui regi 
Romam venire Hceret, xi.vi ,2. — 
legi non prius iutercedit tribunus 
piebis , quam privatis suadendi dis- 
suadendiquelegeni potestas facta est, 
xiv, 21. — leges fenebres, xxxv, 7. — 
regioe, vi, i. — decemvirales , iii, 
57. — consulares , 111 , 56. — tribu- 
nitisB , III, 56. — ^legum publice ex- 
aminandarum mos , iii, 34* — le- 
gum intemperie laboratur Roma;, 
LXY, 58. — iegibus suis utentes so- 
ciiRom. xlv, 29. 

Lexobii popuH a Q. Titurio Gse- 
saris legato profligantur, civ, 98. — 
civitates eorum omne^ se Titurio 
dedunt, ibid. FREINSHEMIUM. 197 

Idber vetus linteus Samnitium, x, 
38. — Hbri fatales , v, i4; xxii, 9, 
57; xLii, 2. — Hntei, repositi in 
sede MonetsB, nr, 7, i3, 20 , 23; x, 
38. — magistratuum , rv , 7 , 20 ; 
xxxix ,52. — NumsD PompiHi se- 
ptem Graeci, septem Latini, sub Ja- 
niculo in duabus arcis lapideis in- 
venti , comburnntur , xl, 29. — 
SibylHni inspecti, iii , 10; v , i3 ; 
VII, 27; XI, 12 ; XXI, 62 ; xxix, 10; 
xLi ,21; vid. Sibylla. — vaticiui ex 
SCto ad prstorem delati , xxv, i ; 
XXXIX y 16. 

Xf^m sequuntur patrem, i. e.con- 
dltionem patris accipiunt, iv, 4i* 

LiBERi LiBERJEQUE 8edes,iit, 55 ; 
xLi, 28. — iisdem tria signa aenea ex 
argento mulctaticio posita , xxxiii , 

25. 

Ubertas populo Romano reddita, 
II, I. — ea donati mox pileati et 
capite raso , vel lana alba velato , 
XXIV, i6;xLv, 44- 

Ubertatis sedes in Aventino, xxiv, 
16. — insignin pileus caputqne lana 
alba velatum ct rasum, xxiv, 16, 
32 ; xLv, 44- — atiium , xxv , 7. — 
in eo custoditi obsides Tarentino- 
rura , XXV, 7. — ibidem fuit tabel- 
larium , et in eo tabellse publicse , 
XLiii, 16. — reficltur, xxxiv, 44! 
XLV, i5. 

Ubertince , Ficeniae Hispalo; , se- 
natusconsulto jura tribuuntur inge- 
nuarum, datio, deminutlo, gentis 
enuptio , tutoris optio, xxxix, 19. 

Ubertini in militiam centuriati , 
X, 21; XXII, 11; Lxxiv, 6. — in 
navalem militiam dcscripti, xl, 18; 
xLii, 27. — libertinorum filii iu 
senatum ab Ap. Ciaudio censore 
lccti , IX. 46. — libertlni in quatuor 
tribus urbanas conjecti,ix, 46 ; xx , 
58; xLv, i5. — ut distribnantur in 
quinque et triginta tribus , fert le- 
gem P. Sulpicius , lxxvii , 7 . — iteni 198 INDEX RERUM 

G. Manilius, 0,3. — libertinis 
civitatem vendit P. Sulpicius trib. 
plebiflyLxxvii, 6. — libertini, tribn- 
tornm acerbitate in furorem acti , 
incendium grave excitant Romae , 

CXXXII,34- 

LiBSTBRUM, Tbessali«oppidum, 
X1.IY, 5. 

LiBiTnrA.yix sufBciens funei*ibns, 
XL, 19; xi.i,ai. 

LiBUi Galli in Gallia Transpad. 
V, 35 ; XXI , 38 ; xxxin , 37. 

LiBUBBi» gens fera , x , a. 

LiBTA , testamento Ptolemaei Api- 
onis , Romanis provinciis accedit , 
xciii, 4. 

LiBYPUOBificBs inByzacioAfricae 
proprisB , xxi ,23; xxv , 40. 

LiGiHiA lex ; vid. lex. 

LiciBiA, seuLuciuia, nobilis fe- 
raina , virum snum veneno necasse 
arguitur, xlviii, 10. 

LiGLNiA , uxor C. Gracchi , ma- 
ritum proficiscentem in forum de- 
tinere conatur, lxi, 33, 34. — post 
mortem occisi mariti , spoiiatur do- 
te, 34. 

Liciif lA , virgo vestalis , incesti 
accusata , priuio absolvitur, lxiii » 
7, 8. — deinde damnatm*, 1 1 . 

Liciif lus Macer, historisB R6man. 
scriptor, iv, 7, 30, 33; vn, 9; ix, 
46; X, 9. 

Licimus Nerva, prsetor, liii, 39. 
— devicto altero Pseudo-Philippo, 
imperator vocatur, 33. 

A. LiciBius Nerva , tribunus ple- 
bis, XLi, 6. — legatus, xlii, 35 ; 
xLiv, 18. — praetor, xlv, 44* 

C. Liciiiius , tribunus plebis, 11, 
33. 

C. LiciBius , tribunus miiitum 
consulari potestate, vi, 3i. — pri- 
mus magister equitum de plebe 
dictus, 39; X, 8. 

C. Liciirius,legatus Carthaginem 
missus, XXI, 18. ET NOMIKUM 

• 

C. Licivn» , prefeetos pnBtidi^ 
Rhizonis et Olcinii, XX.T9 96. — 
forte idem C. Licinios Nerra legat.' 

XLV, 3. 

C. Licivius Crassusy prsBtor, 
sortitnr jurisdictionem mrbanam, 
xLii , 9 1 10. — reficit classem , 37. 

— dextro cornu in prselio «dveniif 
Persea , propositUA a fratre consule^ 
58. — creatur consul , et obtinet 
Italiam , xLiv, 17. — ejus re» gest» 
in Gallia, XLV, i a. — prorogatur imi» 
perium, 17. — legatus in BCacedo- 
niam , ibid. 

C. LiGiNius Crassus trib. legem 
fert de sacerdotibus suffragiis tri- 
buum creandis , lii , 3^. 

C Liciirius Geta, cons. lxii, %i. 
— a censoribus movetur senatu, 37. 

— creatus censor, lxv, 3i. 

C. LiGiBius Luculius , tribonus, 
triumvir Epulo creatur , qui legem 
de creandis triumviris Epulouiboi 
tulerat, xxxiii, 4^. — triumvir«di 
Juventatis dedicandsB , xxxvi , 36. 

C. Licivius Nerva, legatus, nun- 
tiat victoriam de Gentio, xlv, 3.— 
forte et xlv, 36. — prsetor (si idem 
est), 14. — sortitur Hispaniam ul- 
teriorem, 16. — legatus reducit ob- 
sides in Tbraciam , 43. 

C. LiGUfius sacerdos, candidatas 
consulatus, cii, 33. 

C. Licnrius Calvus Stolo, ple- 
beius , minorem M. Fabii Ambusti 
filiam uxorem ducit, vi, 34* — crea- 
tur tribunus plebis, 35. — leges ad- 
versus patriciorum opes promulgat, 
ib. — refectus tribunus plebis, non 
patitur creari curules magistratnSf 
ibid. — decimum tribunus plebis 
refectus, suas leges perfert, 4^, — 
creatur consul, vii, 3. — iterum, 
9. — sua ipsius lege damnatur, 16. 

L. LiciBius prsBtor, xxvii, 8. 

L. Licimus Crassus, unius et vi- 
ginti annorum adolescens,^ accusat m T. UYIUM ET 

Garbonaiit lxi, yS, 7*6. — Crassi 
pndor et juttkia, 77. — trininvir 
colonMB NarboDem dedacend», lxii, 
7. — Liciniam Te^talem , incesti ac- 
euaatam, defenditet periculo eripit, 
ucni f 8. — ejns orationes contrari», 
UTiy 39. — confiiil,x.xx, ai. — lex 
ab eo lata de civibns regundis , ib. 
— tiiamphnm appetit, a3. — et fru- 
sm postnlat , ib. — sancte integre- 
qoe praeest provinci», a^. — Car- 
bonem , cujos patrem damnaTerat, 
ducit secum in provinciam , ib. — 
censor , claudi jubet «cholas rheio* 
rnm Lalinorum , 3^, 38. — ejns cum 
ccdlega Domitio certamina , 3g, — 
ejus luxusy 4i* — luget mortuam 
mursBnam , 43* — ejus cum Philip- 
po Gontentiones , lxxi ,32. — mori- 
tnr, ib. 

L. LiGurius L. F. LucuUus, cos. 
XLYiii, II. — quod delectum severe 
flgerit, in carcerem conjectus est a 
tribanis plebis , i4< — Vaccseis beU 
lom infert , 19. — ejus perfidia in 
Caacasos, ao. — bellum infert In- 
tercatientibus , ai. — frustra tentat 
Pallantiam, a5. — vincit Lusitanos, 
a8. — cjus astus , lii , 58. 

L. LiGiinus Pollio, legatus, xxvii, 

L. Liciirius Lucullus , sedilis cu- 
rnlis, XXX, 39. 

L. Liciinus Murena ; v. Murena. 

L. Licnrius Lucuilus, prsBtor, bel- 
lum gerit in Sicilia adversus fiigiti- 
vos, eosque vincit , lxvii, 56, 59. 
-r* sed per negUgentiam victorise 
iructum amittit , 59. — repetunda- 
rum damnatur a Servilio, 60. — 
hinc graves Lucullorum et Servi- 
liorum inimicitia , ibid. 

L. LiGunus L. F. L. N. LucuIIus 
a Sulla mittitur ad corroganda a re- 
gibus et maritimis civitatibus na- 
viam auzilia , lxxxi , 16. — Cyre- 
nensinm reropublicam ordinat, t8. EREINSHEMIUM. 199 

— AlexandrisB eximio honore exci- 
pitur, ibid. — modicam classem ex 
maritimarum civitatum auxiliis col- 
ligit^ Lxxxii, 36. — MitylensBOS 
csBdit, Lxxxiii, 47* — eos. ad bellum 
Mithridaticum mittitur , xcni , 16. 

— in Asiam venit, a5. — qusBrit 
Mithridatem , a8. — eo adnitente 
Pompeius stipendium accipit, 3a. 

— Mithridatem fame consomere 
statuit , xciv, a. — ejus ad milites 
concio, 4* — occupat locum oppor- 
tunum, 6. — egregie pugnat, 19. — 
Mithridatis exercitum ad G^rucum 
delet, xcv, i3. — pecuniam senatui 
remittit, i5. — ejus somnium, 17. 

— Philosophos secum habuit, 18. 

— claflsem Mithridatis vincit , a i - 
a4* — eumque in Pontum cogit , 
a5, a6. — dividit copias, xcvi, a^. 

— laborat inopia, a^. — Themiscy- 
ram oppugnat, 3o. — Amisum ob- 
sidet, 3i. — Murena ad obsidionem 
Amisi relicto, movet contra Mithri- 
datem , xcvii, 1 8. — cedere cogitury 
19. — insidiis petitus, fide cubicu- 
larii servatur, aa, a3. — csesisMi- 
thridaticis, regem fugere cogit, a^- 
3i. — Eupatoriam et Amisum capit, 
46-48. — ejus sequitate et pruden- 
tia liberatur Asia oppressa usuris , 
xcviii, a , 3. — obsidet Sinopcn, ao. 
et occupat, ai. — ejus somnium de 
Autolyco, aa. — bellum infert Ti- 
grani, a4. — ei et Milhridati ob- 
viam ire statuit , a^. — movet ad 
Euphratem , 3a. — sacrificaturo ul- 
tro se sistit hostia, 33. — oppugnat 
Tigranocertam , 38. — viiicit fugat- 
que Tigranem ,43» 48» — Luculii 
dictum de ea pugna , 49* — ab eo 
capitur Tigranocerta, 5i.— LucuUo 
iuvident senatores , 61. — ejus ju- 
stitia ethumanitas, 64* — Partibos 
petiturus , a milite destituitur , 66. 

— transcendit Taurum, 69. — Ar- 
taxatn petit , 71. — egregie vinril auQ INDEX REHUM 

Tigraneiu , 73 , 78. — in Mygdoniam 
intrat, 76. — Nisibiu oppugDat, ib. 
capit , 79. — ei succensent imlltes , 
96. — nonnuUa ipsius culpa, 97. — 
ejus successor Glabrio, 100. — Lu- 
cullus suppliciter orat exercitum , 
loi. — Pompeius rescindit acta 
LucuUi y c, 12. — eorum querel» et 
jurgia, i3 - 16. — Lucuili trium- 
phus inyidia Pompeii differtur, 27. 

— triumphat , cii , 74. — profus» in 
«dificiis conviviisque luxuriie pri- 
mus auctor , 77. — ab optimatibus 
incitatus conteudit cum Pompeio, 
ciii, 56. 

M. Liciirius , trib. militum , oc- 
ciditur in praelio, xxvii, la. 

M. LiciifiTJS Crassus non patitur 
per fundum suum aquam duci, xl, 
5i. 

M. LiGiJiius Ci assus , octingentis 
niiJitibus amissis , a Lamponio Gru- 
meutum urbem concedere cogitur, 
Lxxiii, ai. 

M. Liciirius Crassus, adolescens 
rabiem Cinns et Marii fugiens, qua 
pater et frater absumpti fuerant, in 
Hispania aliquandiu latet, lxxxiv, 
8. — armHt iuilites , et in Afiicam 
ud Meteiium trajicit , 9. — relicto 
Metello ud Suliam proficiscitur, ib. 

— increputur a SuUa, lxxxv, 7. — 
Tuder, insigne municipium in Um- 
bria , capit , lxxxviii , 4« — »« pu- 
gna ad portam Collinam dextro 
cornu praefectus, egregie vincit, la. 

— pr«tor creatur, xcvi , a^. — ei 
servile bellum adversus Spartacum 
demandatur , 89. — ejus legato 
Mummio a fugitivis caeso, Crassus 
pcsnas sumit de militibus, 40 f 4i- 

— circumvaliat Spartacum , 43. — 
partem fugitivorum fuudit , xcvii , 
I. — iterum illis insidiatus , multa 
hostium millia delet ,3,4* — hel- 
lum conficit , 5. — ovans urbem 
iuit , pru niyrtea corouam lauream ET NOMINUM 

gestans , 34« — creatur conaal , ib. 

— Uerculi deciinas solvit » 36. — 
cum Pompeio redit ia gratiam, 
xcviii , 3o. — dimittit exercitum , 
ibid. — abit magistratu , ib. — ejos 
censura cum Catnio discors et rei- 
publicsB inutiiia, cii , i5» 16. — ad- 
versatur Ciceroni cousulatum pe» 
tenti , 33. — inter conscios oonja- 
rationis Catilinarise uominatury ^. 

— pro CsBsare in Hispaniam pro- 
ficiscente spondet ducenties , cm , 
65. — eum et Pompeium inter se et 
sibi conciliat Csssar 9 ^3 •> yS. — Ci^ 
ceronem palam impugnat , 114« — 
Ciceroui, abexsilioredeunti^bviam 
prodit , Giv, 5i. — consilia ejus et 
Pompeii de altero consulatu peteu- 
do, 91 -93. — Ravennam ad C»sa- 
rem venit, 93. — ejus et Pompeii 
dolus, cv, I, a. — secundum cos. 
creatur , 7. — impedit prsBturam 
Catonis turpibusartibus, i3, i4« — 
sortitur Syilam provinciam, aa. — 
cupit bellum Paithicum , 33. — ab 
Ateioretinetur, 34* — pioiiciscitor, 
35. — bello petit Parthos, cviy 16. 

— diripit Mesopotamiam , 18. — 
recedit in Syriain ,19- — securus 
de bello in pecuniam intentus, ao. 
— Hierosolymitanum templum spo- 
liat , ibid. — legatio ad eum Par- 
thorum , a6. — festinat ad l>ellnm 
malisominibus, a8, 39. — transgre- 
ditur Euphratem , 3o. — multa ab 
eo inconsulte et temere dicta facta- 
que , 3i - 37. — instruit aciem , 38. 

— pugna , 41 -4^* — ^j*'* ^ morte 
filii constantia , 46. — fuga Roma- 
iioruni , 49» — Carrhas venit , 5o. 

— ab Andromacho circumducitur, 
5a. — decipitur a Surena, 53. — ad 
coiloquium venit cum Surena, 56. 
-^ interficitur, Sy, — ejus caput regi 
Parthorum adfertur, 59. 

M. Liciifius Crassus M. F. M. N. 
consul , cxxxiii , a3. — bellum in- IN T. LIVIUM ET 

fert Bfutanus, cxzxit, i. — Tincit 
McBSOs , 9. — Bastarnaruin legatis 
delosis 9 iiloram regem caedit, 4» ^- 

— ei triamphos decretus, 6. — 
Serdos Merdosque senrat, cxxxy, i . 

— adversas Getarom regulum Da- 
pjgem gerit ,9. — speluncam Ge* 
taram et alia loca capit, 3. — trium- 
phat , 4. 

M. LiGurius M. F. Crassus cos. 
oxxxYi, 59. 

M. Licnnus LucuUus, consuly 
xcrr, 95 ; yid. Lucollus. 

M. LiGiimjs Lucullus , prstor , 
XXXIX, 6. — sortitur jurisdictionem 
inter peregrinos, 8, 18. 

M. LicnriDs Strabo, tribunus 
militnm, fortissime dimicans, ab 
Istris interficitur, xli, a. 

P. Licunus Calyus , primus ex 
plebe tribunus militum consulari 
potestate creatus, y, la. — iterum 
creatus orat , ut sibi delatus honos 
filio suo mandetur, 18. — ejus de 
prnda Veiorum sententia, ao. 

P. LiGiirius Cal^us , tribunus mi- 
litum consulari potestate, y, 18, ao. 

P. Licmus Crussus , pontifex 
maximns creatnr ante sdilitatem , 
xxy, 5. — magister equitum, xxyii, 
5. — censor , 6. — prsBtor , ai. — 
sortitur jurisdictionem peregrinam, 
aa. — consul , xxyiii , 38. — Bruttios 
provinciam extra sortem accipit, 
XXIX ,1. — gravi morbo afiBcitur , 
uti et ejus exercitus, 10. — ei pro- 
rogatur imperium , i3. — copiis 
conjunctiscum con8nie,pugnat cum 
eo adversus Haimil>alem, 36. — ejus 
Undes , xxx, i. — negat ludos ex iu- 
certa pecunia yo?eri debere, xxxi, 
9; xxxiy, 44* — yotum prsit con- 
suli , xxxyi , a. — yetat Q. Fabium 
Pictorem flaminem Quirinalem, qui 
tum prsBtor erat , ire in Sardiniam 
proyinciam, xxxyii, 5i. — moritur, 
XXXIX, 46* — funeris ejus causa FREINSHEMIUM. ao i 

visceratio data , et gladiatoies cen- 
tum vigiuti pugnaverunt, ib. 

P. Licnrius Crassus creatur priB- 
tor, xLi, 14. — excusat se sacrificiis 
solemnibus impediri, ne in proyiu- 
ciam Hispafiiam citeriorem , eat , 
i5. — fit consnl , xlii , a8. — Ma- 
cedoniam provinciam sortitur, 3a. 

— proficiscitiu', 49* — male pugnat 
adversus Persea, 58, 59« — pa-- 
cem peteuti Perseonegat, 6a. — 
altera ejus pugna cum Perseo, me- 
liore eventu, 66. — crudeliter ab eo 
avareque in Grscia beIIatum,xLiii, 
4, 7. — legatus ad Gallos in Asiam, 
XLV, 34* 

P. Liciirius Crassus, pontifex 
maximus , lviii ,11. — creatur cos. 
Lix , a^. — ejus contentio cum col- 
lega de proviucia , ib. — profectio 
in Asiam, 3i. — liuguas Grssce 
studium , ibid. — severitas , 3a. — 
Jnris prudentia, 47. — interficitur , 
et caput ejus ad Aristoiiicum defer- 
tur, 48-5o. 

P. LiGiKius Crassus Dives fert 
legem sumptuariam , lxiv , 5a. — 
consul, Lxxy i5. — ad Cassite- 
rides iusulas ex Hispania navigat , 
3o. — triuniphat de Lusltanis , 37. 

— creatur censor , Lxxiy , 55. — 
novas coustituit tribus, in quas novi 
cives rejicerentur , ib. — luxurlam 
castigat, 58. 

P. Liciirius Crassus M. F. patre 
Ciceronem impugnante, ipse ei fert 
opem, ciii, iia, 118. — patrem 
recouclllat Ciceroni , civ, 5i. — le- 
gatus Caesaris , ad Oceanum popu- 
los in ditionem populIRom. redigit, 
ciy, 63. — ejns gesta in Aquitania , 
97. — vlrtus iufelix et exltus , cvi , 
4a-45. — ejus vlduam Comeliam 
ducit uxorem Pompeius, cyii, 19. 

P. Liciirius Nerva, prsetor Slciiia, 
propouit edictum , unde serviiis 
belli in Sicllia origo, lxvii , 3o. — ao2 INDEX RERUM ET NOMINUM frnude superat seryos , 3i| 33; yid. 
ei 37, 38, 39. 

P. Licnrnjs LucuHus , tribunus 
plebis , magistratum continuare cn* 
piens , a collegis prohibetur, i.xiy , 

41. 

P. Liciirius Tegula carmen con- 
dit, quod ad ter novenis yirginibus 
cani jussum, xxxi, la. 
^ P. LiGiHius Yarus, «dilis curulia, 
xxyii, 6. 

Q. Liciirii Macri mors inusitati 
exempli, c, 6,7. — ejns filius Calvus, 
insignis orator, 7. 

Ssx. LiGinins , senator , jussu 
Marii , de saxo Tarpeio prsecipita- 
tur, Lxxx , 46. 

Sp. Ligikius , tribunus plebis , 
suscipit rem roilitarem impedien- 
dam, II, 43. 

LioiNUs; Y. L. Porcius Licinns. 

Lictores a Romulo instituti duo- 
decim ,1,8. — tot fuere non modo 
consulibus proconsulibusque , sed 
etiam praetoribus proconsulare im- 
perium habentibus, xxx, i , N. 3. — 
quatuor et viginti apparent consuli- 
bus , II , 55. — animadyertunt prsB- 
euntque singuli , xxiv, 44» 7- — de- 
cemyirorum centam et yiginti fo- 
rum impleiit , iii , 36. — prseeunt 
proficisceiitibus ad bellum, x, 35; 

XLi ,14 lictor Horatio laqueum 

injicit, I, a6. — deligat ad paium , 
ibid. et yiii , 7. — Cf. xxvi, i5, 6. 
— Sulpicii, tribuni militum, de foro 
domum se recipientis, forem virga 
percutit, yi, 34. 

P. LiGARics Afranianus occiditur 
a Caesare , cxiy, 3o. 

Q. Ligarius yitam impetrat a 
Csesare , cxiv, 60. — socius conju- 
rationis contra Cssarem , cxvi, ^i. 
occiso fratre , a trinmviris proscri- 
pto, in flnvium insilit,cxx, 84. 

Lignis carens terra, xxxviii, 18. 

l.trriTRXs in Gallia Cisalpina , li. Gennenses , y, 35. — yinciuitQr a 
L»lio Lentulo, xx, 8. — rebeUant» 
17. — eos yincit deque iis triumphat 
Q. Fabius , ib.' — diversi a Gallia 
Cisalpinis , xxx » 4^ « 7 i xxi , 58 ; 
xxyii , 4g ; xxxix, %. — in Lignres 
legati missi ad expostulandam qood 
Pgbuos opibus auxiliisque juyisaenty 
XXII ,33. — eorum auxilia Haadm- 
bali parata, xxvn, 39. —7 jongnnt 
se Magoni , xxvin , 46 ; xxix 9 5«^ 
adversus Ligures varia Romanomn 
bella , xxxii , 39 et seqq. xxxiv, 56; 
xxxv, 3,11,11, 40 ; xxxyni , 4' f 
XXXIX, I, 33, 45. — Ligures , im- 
proviso castra Q. Minucii aggressi, 
funduntur, xxxvi , 38. — omne» in 
deditionem yeniuiit, xxxvn, 3. — 
circumveniunt et occidunt D. B0- 
bium praetorem , xxxvii, 57. — ho- 
stes perpetui populi Romani, et ex- 
ercendo militi Romano apprimo. 
ntiles , XXXIX, 1. — cseduntnr a Ro* 
manis, 3a. — castra L. iEmilii, pro- 
consulis , oppugnant et SBgre ab eo 
vincnntnr, xi., s5, 38. — deduat 
sese et in Taurasinos publico sum- 
ptu traducimtur ,38. — rebellant , 
XLi , 13 , 18. — Ligures yiolant le- 
gatos Romanos , xx^vii , 3o. — victi 
debellantur, 3i. 

Ligures Alpini, xxyiiivj56; xxix, 
5. — Apuani , xl, 41 • — Celelates, 
Cerdiciates, xxxii, 39. — Deceates, 
XLvii ,39. — Ilvates , xxxn , 39. — 
Ingauni, xl, 35. — montaniy xi., ^x. 
Oxybii , xlvii , 39. — Statiellates 
vincuntur ab M. Popillio consoie, 
xLii, 7. — se dedunt, 8. — venditos 
senatus jubet redimi, ib. 

LlGUSTIHI pop. XXXI , 10; XXXIX , 

31. — Ligustini Ilvates, xxxii, 3i. 
— Ligustini montes , xxziy» 8. — 
Ligustinnm bellum , xxxt, 4« — msO" 
tum , xLiv , 35. — Ligustinus ager 
viritim divisus , xui , 4. 

Si». TiiGusTrvus, xLii , 34. — ejjw IN T. LIVIUM ET 

pnliUD oratio, ibid.Vid. Dot. a. 
.TBfUM, promontarium Sici- 
icideQtale, h. Capodi MarseUa 
r BiMio, xrv, i ; xxv, 3i; xxvii, 
Doiiditum a Pobdis, xiv, i3. — 
BHinitur, i4* — obfiidetur a 
lo finistra, i5. — ejus nobilis 
io per decennium , xix , i , 3, 
id. et a8, 36, 48. — ad Uly- 
I |mgna navalis, xxi, 5o. 
LTimmjm obsidetur ab Antbe- 
'y duce fugitivorum, qui brevi 
to absistit, lxvii , 4i> 
una, snea in Capitolio posita. ). i, oppidum Thessali«, de- 
IT. Acilio consuli , xxxvi, 14* 
v<MM , mons ad fines Epiri , 
lalisB et Macedoniie , XXXII, i3. 
XGosss, in Gallia Cispadana 
rom oppida fuere Faventia , 
iitm , Ravenna, etc.) cum Boiis 
Qt Etruscos et Umbros agro , 
; Vtd. etcvn, 53. 
igtia ab irrisu exserta, vii, 10. 
Hsata legio Samnitium, x, 38. 
ittus thorax , iv, ao, 5. 
tc«f lifari , nr , 7 , i3 , ao , 33 ; 
t. 

itea in vela conferunt socii, 
1I9 45» 

■rvBBHUK s. rectius Litemum , 
lum CampanisB inter Cumas et 
imum, hod. Torre di Patna, ad 
nam paludem, hodie £a^o di 
s, et ad ostium Litemi fl. xxiii, 

- ejus arenas, xxii, 16. — eo 
lia deducta, xxxn, ag ; xxxiv , 

— in Litemum secedit Scipio 
anus, iiuque moritur, xxxviii, 
3; xLv, 38. 

ttribus utuntur pedites in traji- 
k> Rhodano, xxi , a^. 
pASAurbs obsidetur et capitur, 

,45. 

PAR£ insuUs seu Liparenses , 

m , VuIcaniflB , Hephsstiades , FREINSHEMIUM; ao3 

Piot» , circa Siciliam , in latere se- 
ptemtrionali ( ot .£gates in occi- 
dentali ) sitse , hodie Isoie di Lipariy 
quarum maxima fuit Lipara , hodie 
lipariy xxi , 49« 

LiPARSirsBs pirat», v, a8; vid. et 
xviii, 46» 

LiRis , oUm Clanis seu Glanis 
dictns , hod. Garigliano, GarigKone^ 
fluvius Latiuni a Campania diri- 
mens, x, ai; xxvi, 9, 34» 

LisiHiE, urbs ThessaL xxxii, 14. 

Lissn agros suos a Dalmatis va* 
stari nuntiant, xLvn, i3. 

Lissns, Lissum , Dalmati» oppi- 
dum, hod. dictum Ahssioy xuii , 
ao; xi.iv, 3o. 

LiTABRHBi, oppidum in Hispania 
munitum et opulentum , vineis ex- 
pugnat C. Flaminius, xxxv, aa. 

LiTANA, silva in Gallia cisalpina, 
XXIII, 34. — iu ea exercitum L. Po- 
stumii consulis delent Galli , ibid. 
— ad eam octo millia Gallorum 
caesa, xxxiv, aa, 4^« 

Litatio ac perlitatio in sacrificiis, 
XLI, i5. 

LiTAviGus , dux ^dnorum, suos 
ad defectionem soUicitat, cvii, 6a 
et seqq. 

Literee laureatse, v, a8; xlv, i. 

Literas attulit in LatiumEvander, 

LiTBRjruM; vid. Linternum. 

LiTBRirns seu Glanis et Glanius, 
hodie VAgno , Campanise fl. inter 
Capuam Cumasquelh mare fluens, 
XXXII , a^. 

LiTUBiUM, oppidum Ligururo, se 
dedit Romanis , xxxii , ag. 

Lituus augurum , baculus sine 
nodo adnncus , i, 18. 

LiviJB fortuna et graye perieluro, 
cxxvi, 33, 34. — eam ducit Octa- 
viannsCssar,priore marito nuptum 
eam dante , cxxviii , 3, 4- — in si- 
num ejus lauri ramulus cum gallina ao4 INDEX RERUM 

alba delabitur, 87. — LivisB et Juliae 
couiitatus (lispar, cxxxti, 4i* — 
niortem iilii Drusi fert fortiter , 

CXLy 8. 

L1YIU8 , poeta f ab saturis ausus 
primus argumento fabulam serere, 
yii, a; xxtii, 87. 

C. LiYius Salinator pontifex crea- 
tur in M'. Pomponii Mathonis lo- 
cum , xxYi , a3. — sdilis curulis» 
XXIX, 38. — prsBtor cum cognomine 
Salinatoris, xxx, a6. — sortitur 
Bruttios, 37. — praeest equitibus 
alariis in pugna adYersus Boios, 
xxxY, 5. — petit consulatum y sed 
repubam patitur, 10. — moritur (si 
idem est ut Yidetur), xliii, ii. 

G. LiYius Salinator creatur prse- 
tor, xxxy , a4. — sortitur classem , 
xxxYi , a. — lustrat classem, xxxyi, 
4a. — Samen Zacyntliumque popu- 
latus» pervenit Piraeeum, ibid. — ei 
occurrit Eumenes cum tribus nayi* 
bus , ibid. — trajicit Delum , ib. — 
Deli retinetur ab adversis ventis, 
43. — vincit classera Antiochi , 44» 
45. — Ilii sacrificat Minervae, xxxvii, 
9. — capit Seston , ib. — oppugnat 
Abydum, ibid. — obsidionem relin- 
quit 13. — tradit L. iEmilio Regillo 
classem, i4* — censet obstruendum 
esse exitum portus Ephesini, ib. — 
in Lyciam missus, fugat Lycios,i6. 
— legatus ad Prusiam , Bithyni» 
regem, raissus, eumdem revocat ad 
consilia pacis, a5. — creatur cons. 
xxxYiii , 36. 

C. LiYius Mamiliani F. M. N.Dru- 
sus creatur consul, l, 37. ^- movet 
irritum cum Scipione coUega certa- 
men de provincia Africa, ibid. 

L. LiYius, trib. pl. intercessio- 
nem pro Postumio tentat, ix , 8. 

M. LiYius Drusus, tribunus ple- 
bis, adversarius C. Graccho coUeg» 
a senatu paratur, lx, 70. — hic, 
auctore senatu, |)lura largitur po- ET NOMINUM 

pulo, quam C Gracchus, 71.-— ejos 
modestia et justitia, 79. ^- coDtol, 
contra Scordiscos prospere pugDat , 
LXIII, 3i. 

M. LiYius DiusuSy tribimus ple» 
bis , agrarias aliasque ad delinoi- 
dam plebem leges promulgat, lxx, 
57. — ejus largitiones , uxi* g^ 
plebem deyincire studet, 11.— 
agrarias frumentariasque leges pro- 
mittit , 14. — et perfert , ao. — ia 
cudendis nummis argento partein 
seris octavam miscendi anctor est, 
ib. — ejus lex judiciaria equites oi- 
fendit , ai. — et Patres , aa. — Q. 
Csepio ejus adversarius, a3. — ejni 
ingenium bonis malisque miztofli,' 
a5. — ejus yitia, a6. — dicta inci- 
yilia, a^. — morbus sponte coatn- 
ctus, a8. — insidiis petitor, 33.— 
domi suae occiditur, 34.-^vox ejos 
pulcherrima , 35. — ejusdem l^es 
abrogantur, 37. 

M. LiYius L. F. DrusQS Libo, 
consul, cxxxYi, 5i. 

M. LiYius Salinator, cot. xx, 58. 
— quidam scriptores eum de Illy- 
riis triumphasse tradnnt , 63. — 
accusatus post consulatum et dam- 
natus, urbem relinquit, xxix, 3^. — 
consul legatus Carthaginem missos, 
XXI, t8. — octavo post damnatio- 
nem anno reducitur a consulibus in 
urbem , xxyii , 34. — pro cognato, 
M. Livio Macato , dicit in senatu , 
ibid. — ad secundum consulatum 
paene invitus projhrahitur , ibid. — 
segre se reconciliari patitur cara 
Nerone collega , 35. — 'irss plenus 
adhuc in cives proficiscitur ad bel- 
lum , 40. — egregia ejus yictoria de 
Hasdrnbale , 46'49* — triumphat , 
xxYiii , 9 — dictator creatur, 10. — 
ei in annum prorogatum iniperium, 
ibid. — Volonum exercitum iu Gal- 
liam ex Etrmia traducit , xxix , 5. 
— ei prorogatur iraperium , i3. — IN T. LIVIUM ET 

rcenAor, 87 . — Salinatoris 
cognumen invenerit? ibid. — 
in ejns certamen cum coHega 
«y ib. — praeter tribum Ms- 
populum Romanum omnem , 
sr et triginta tribus , serarios 
nit , ibid. conf. et xxxvi, 36 ; 

,3. 

Lmus Macatus Tarentum tu- 
xxrv, ao. — urbe capta ab 
bale , in orcem conf ugit, xxy, 

- arcem^e ipse defendit, 11, 
39.— de eo certamen in sena- 
xyii, i5. 

Lmus Denter, consul » x , i. 

consale, ^quicum bellum 
:egratum , ib. — creatur pon- 
intcr primos e plcbe, 9. — 

▼erba devotionis P. Decio , 
-{nroprstory 29. 
Lrnus Macatus, xxyii, 34. 
Ltvium qu« causae ad res po- 
Lomani scribendas impulerint, 
lib. I. — quo tempore vixerit, 
»; XXVIII, la. — cur sequatur 
»iam, XXXIII, 10. 
!.iviuK abolere Gregorius papa 
we memoratur, i.xxi, 4* — ^' 
iis qua ad T. IJuium spectant , 
reefiUionem Greverii. 
^ata sdes Salutis a censore re- 
toribus , IX, 4^* — ^i^ sedificia 
lera publica, v, 33,6; vi, 
Kxni, 48, 49 ; XXIV, 18 ; xxxvi, 
xxviii, a8. 

ra et lautia legatis decreta, 
I, 39; XXX, 17; xxxiii, a4; 

a3; x1.11 , a6. — locorum di- 
in spectaculis , i, 35;xxxiy, 

— locis sanctitate insignibus 
. adficta miracula , xxiv, 3. 
CBEiFSEs in Italia , xix, 34 ; 
, 3o; XXIX, 6, 9. 

caBnsEs in Graecia restituti M- 

xxxiii ,34. — grave bellum 

Crotoniensibus gessere, xxix. FREINSHEMIUM. 2o5 

LoGRi ( Epizepbyri ad Zepliy- 
rium promont. h. Capo Bursano ) , 
in Bruttiis, xxix, 18. — Locri defi- 
ciuut ad Romanos , xiv, 8. — apud 
eos fanum, in quo tbesauri Proser- 
pinse , quos diripit Pyrrhus, a3; 
XXIX, 18. — deficiuntpostCannens. 
cladem ad Pcenos, xxii, 6 1 ; xxiii, 3o; 
XXIV, I. — oppugnantur a Crispino, 
xxvii, a5. — recipiuntur a Scipione, 
XXIX , 6 , 7. — qui iis Pleminium 
prsefectum imponit, 8. — in eos im- 
potenter ssvit Pleminius , ib. et 9. 
— eorum querelae per legatos dclata^ 
ad senatum , 16, 17, 18. — libertas 
iis legesque susb restituuntur a se- 
natu, 31 ; xxxi , ta. 

LocBis in Heliade , xxvi , 36 ; 
xxviii, 6. 

Locustarum vis ingens, ita ut, 
unde advenissent, parum coustaret, 
circa Capuam omnem agrum com- 
plevit, XXX, a , xlii, a. — earum 
tantae nubes a mari vento in Apu- 
liam illatse , u1 examinibus suis late 
agros operirent, xlii , 10. — vastant 
Africam; vivae, exedendo herbas 
frugesque ; mortusB , pestilentiam 
excitando, lx, 18, 19. 

LoLLTUs Samnis latrocinia facit, 
XV, 6. 

LoLLii cujusdam improbitas et 
fatum , Lxxxviii, 34 , a5. 

M. LoLLius M. F. consulatum 
aiiqaantisper gerit solus , cxxxvi , 
18. — ex senatusconsulto probat 
pontem Fabricium , ai. — superat 
Germanos , 44 > 47- 

LoRGARus , Dardanorum princ. 
bellum cum Demetrio , Pbilippi re- 
gis patre , gessit , xxxi , a8. 

LoKGULA , oppidum Volscorum, 
II ,33. — a Coriolano Romanis ad- 
imitur, 39; ix, 39. 

LoMGUifTiCA , oppidum Hispauias 
Tarrac. xxii , ao. 

Lorat detractseque scutis pelies. jo6 INDEX RERUaj, ET NOMINUM 

in usum cibi Tersa , xxiii , 19. Lccuius ezsiil vernto tnuisfigit 

LoBA.ciirA, Latii fl. xliii, 6. Alexaudruni Epiren 

Loncad equites, xxxv, 48; xxxvii, 
40. — Saliia leneuin pectoris tegi- 
men v. semilorica s. pectorale fuit, 
i, 90, 6. 

LoRTKA, Cari» portus , xxxvii , 
17. — viginti pauUo amplius millia 
ab Rhodo abest , xlv, 10. 

LuA mater , viii, i. — ei arma 
csFsornm Yoliicorum data a coiiBuIe, 
ibid.— eique dicata spolia hostium, 
xLv, 33. 

LucA, Etrurise oppidum, (hodie 
Lnceajf xxi, Sp. — eo Coionia de- 
ducta, xLi, i3. 

LucAiriA , XII , ao. — Lucaniie 
situs, Lxxii, 43« 

LucAiri ( inter Silaruro et Laum 
fluv. in Lucania , hodie Basilicata) 
pngnant cum Samuitibus adversus 
Alexandrum Epirensem , viii ,17. 

— recipiuntur a Roroanis in fidem, 
19. — foedere in amicitiam accipi- 
untur, 3$. — deficiunt fraude im* 
pulsi, 37. — in eorum regionem 
transeunt exercitus Romani, ix, ao. 

— Lucanorum oratores petunt in 
amicitiam Romanorum recipi, x, 1 1. 

— foedus cum iis icturo , la. — eo- 
rum seditio comprimitur, 18. — cur 
petiti bello, xi , a8. — vincuntur a 
Fabriclo , xii, 6. — arma jungunt 
cum Pyrrho , xiii 9 11. — a Fabricio 
vincuntur, 5i. — vastati a P. Cor- 
nelio Rufino consule, xiv, 5. — de 
iis triumphat Curius, 34- — doman- 
tur a Papirio Cursore consule, 40. 

— deficiunt ad Pcsnos , xxii ,61. — 
eorum legiones ssepe fusss ab Ale- 
xandro Epircnsi , viii , a4. — Lu- 
canorum aliquot ignobilia oppida 
expugnat Ti. Seniprouius consul, 
XXV, I. — qui in Lucanis perit, 16. 

— dedunt se Romanis , xxvii , iS; 
XXVIII, II. — acccdunt partibus 
Sullanis, lxxx , a. 9 '"»» *4« 
LucAJTi montet, ix, 17. 

C. LuoGBius Uirmty trib. |Mns, 
rogationem pronnlgat de Ponipais 
dictatore creando, oviiy 14. — Cs- 
merino fugienSy jitngit copsaf cb« 
VibuUio, cix, 57. 

L. LucGBiusy historiAnim scri- 
ptor , cnm Csuare paciscitar de eoo- 
sulatu , ciii , 77. 

Q. LuoGBiuSy historiiumm scri- 
ptoris [)ater, adjuvat Cosconii vido- 
riaro de SamnitibuSy Lxxv, 91. 

LucsRBs , tribus antiqua, i , |3 ; 
X, 6. — equitum centuria^ if i3, 
36. 

LucBRiA , oppidum Apuli», IkxL 
Lucera, ix, a, la; zxii,9; ^aaat 
37; XXIV, 3. — in ea servati obsidei 
Romanoruro , ad Caudiiun dati Sa- 
mnitibus , ix , la.—obaeisa et captt 
-a Roman. i5. — amissa et recepta, 
a6. — colonia eo deducta , ibid.— 
oppugnatur a SamnitibiUy x, 35. 

LucERiiri, IX , a . — ad Laoeriniim 
finem pugnatnm cum Saiiuiitibiis , 
duce Atilio oonsole , z , 35. — ob 
servatam fidem a RoBiaBit latidaB- 
tur, XXVII, 10. 

LuciLius Lnciniis se pro BbiId 
capisinit, cxxiv, aa. — in amicitiaB 
recipilur ab Antonio, ibid. — eiqae 
fidus ad extremnm comea adhnie- 
scit, Gxxxiii, a^. 

Sbx. Lugilius , trib. pL resistens 
Carbonis actionibus , de saxo Tar- 
peio dejicitur , lxxxiv, 3. 
LuciifiA ; vid. Licii&ia. 
LuGHETiA. , uxor ColUtini, i, 57. 
— stuprum ei per vim ohlatnm a 
Sex. Tarquinio, 58. — iila vocat pa- 
trem et virum, ac cultro se occidit, 
ibid. 

LucRETius aedilis in flumen (Ti- 
berim) projicit cadaver Graccbi, 
unde rognonien famili» datum , ut IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 207 Yespillones Tocarentur , x.tiii , 6. 

G. liUGBmus, duuniTir nayalis , 
xii, 96. 

G. Luoaxrros Gallus creatur prs- 

lor, un f 38. — «orcitur provinciam 

qao senatus censuit, 3i. — ei decer- 

nitur dapsis , 35 , 48. — acerbfc ejus 

, iDJoruB in Grecos, xliii» 4 9 6 , 7. 

— accuaatnr et damnatur, 8. 
HosTos LucKBTius Tricipitinus, 

Gonsnly iT, 3o. 

L. LuGRXTius Flavus, consul, 
Tincit .£qaos acie , t, 19. — tribnn. 
militnm consulari potestate, 32. — 
adTcrsas Volsinienses profectus, eos 
Tincityibid.. 

L. LuaBsnus Tricipitinns, cons. 
ingentem Volscoruro multitudinem 
fimdit, Ttif 8. — cum ingenti prsda 
Romam redit, et de Volscis iEquis- 
qne triamphat ,10. 

L. LuGKBTius Trlcipitinus , trib. 
militam eonsalari potestaie, vi , 4. 

— itcrum, ai. — tertiuro, as. 

L. LuGBBTius f quaestor , per in- 
sidias interceptus, traditur venienti 
in Lignres Hannibali, xxi, Sg. 

M. LuQBxnus , tribunus plebis , 
,5. 

M. LuGBBTius , tribunus plebis , 
19. — a fratre pratore prae- 
Biiasas, naTCs a sociis ex foedere 
exigit, 48. — cum classe Cbalcidem 
petit, 56. 

P. LUGBBTIUS, COnSul, II, l5. 

P. LuGBBTius , prsfectus Urbis , 
differt actiones tribunitias in ad- 
Tcntum consulum , iii, 24* 

P. LuGBBTius Tricipitinus , trib. 
militum consulari potestate, iv, 44« 

— iternm , 47» 

Q. LuGBBTius Ofella PraBnestinsB 
obsidioni a SuUa prKficitur, lxxxvh, 
8. — jussu Sullae ab L. Bellieno in 
medio foro cKciditur, lxxxix, i3. 

Q. LucBBTius» senator , Sulmo- 
nensiara pnefectus, adveniente An- tooio de muro se dejicit et effugit , GIX, 6'i. Q. LucKBTius, proscriptusy ser- 
Tatur ab uxore, cxx, 4^* — consul 
creatur, cxxxvi , 3o. 

Sp. Lucretius , LucretisB pater , 
1 , 58. — praefectus Urbis a rege re- 
lictus, 59. — suffectus Bruto, non 
sufficientibus virlbus ad consularia 
munera obeunda, intra paucos dies 
moritur, 11, 8. 

Sp. Lucrbtius f sedills plebis , 
creatur prstor et.sortitur Galilam, 
xxviii , 38. — ei prorogatum irope- 
rium , XXIX, i3. — rursumque , ut 
Genunm oppldum, a Magone Poeno 
dirutum, exsedificaret, xxx, i. — mit- 
tltnr legatus in Africam, xxxi, 11. 
Sp. Lugrbtius, praetor, xlii, 9. 
— occupat castella circa Terapcy 
XLiv, 7. — in Syriam legatus mitti- 
tur, xLvi, a5. 

T. LuGRETius Carns , poeta nobi- 
lis, nascltur, lxx, 33. 

T. LUGKETIUS, COnSul , II , 8. — 

Etruscos caedit, 11. — iterum cos. 
creatur, t6. 

LuGKiirus lacus, gxxtiii, 3o. 

Litctus triginta diebus finitus post 
Canneusem cladem , xxii , 56. — 
publici forma et indicla , iii, 27; ix, 
7; XXV, 37; XXVI, 9; XXXIV, 7;xLiii, 
16. 

LuGULLUs ; vld. Licinlus. 

M. Tekentius Varro Lucullus » 
consul , xcrv , a5. — ejus gesta in 
Tbracla , xcvii, 16, 17. — trium- 
phat de Bessls , ibid. 

LucuMo , potens divitlis , comml- 
grat Romam , i , 34. — ejus pater 
Damaratus , ib. — ejus uxor Tana- 
quil , ibld. — ei , carpento sedenti , 
aquila pileum aufert et rursus eapiti 
reponit, ib. — vocatur L. Tarquinius 
Prlsctis , ibid. Vid. L. Tarqulnius 
Priscus. 

LuGUMo , juvenis praepotcns, cor- ao8 INDEX RERUM rumpit nxorem Arnntis Clusini , y, 
33. 

Lucus f qno se Numa , yelut ad 
congressum Dese, sine arbitris con- 
ferebat, sacratus Camenis, i, n. — 
DiansB , xxyn , 4* — Ferentin», ad 
quem concilia Latinorum populo- 
rum habita, i, 5o, 5a; yn, aS. — 
FeronisB, xxyi, ii; xxyii, 4« — 
Jnnonis Ijacinise, xxiy, 3. — Jnno- 
nis SospittB , yiii, i4- — Maricse , 
xxyii , 37. — Petelinus , yi, ao; yii, 
4T. — Simil», XXXIX , la. — Luci 
fanaque sacrosancta, xxxy, 5i. 

Ludi a Romulo editi , 1,9. — a 
Tarquinio Prisco, qui deinde so« 
leinnes annui mansere , Romaui 
Magnique yarie appellati , i , 35. — 
a prsBtoribus nrbis , xxyii , a3. — ab 
sBdilibns plebeiis et curulibus , yi , 
4a. — yoti a dictatoribus , y , 19 ; 
yii , II , i5. — a consulibus, xxxi , 
g; xxxvi, a. — a yariis imperatori- 
bus, xxyiii, 4^» ^xxi t 49; XXXIX, 
aa ; XL, 44) 4^* — religionis cansa, 
XXXIX , aa. — belli causa , xxii , 9 , 
10; xxyii, 33; XXX, aj. — concordisB 
causa, ly, la; yi, 4*» — pestilentiae 
ayertendsB causa , yii, a ; xxyii, a3. 
— non yoyendi inconsulto senatu, 
aut priyato snmptu faciendi, xxxyi, 
36. — ludi Apollinares , eorumque 
origo, xxy, la. — eos populus co- 
ronatus spectayit , ibid. xxyi , a3 ; 
xxyii ,11. — in perpetuum yoti , 
xxyii , a3. — circo inundato, extra 
portara Coilinam , ad sedem Eryci- 
nsB Veneris parati, xxx, 38. — Apol- 
linaribus ludis ante diem quintum 
Idus Quintiles solis eclipsis, xxxyii, 
4. — Capitolini, v, 5o. — Circenses, 
XXX, ay; xuy, 18. — Consualia, i, 
9. — Floralia , xx , i. — Funebres, 
cditi a Scipione , xxyiii , a i , 4^. — 
Ludi funebres , per quatriduura in 
foro,mortis M. Valerii Laeyini cau- 
sa , a filiis ejus facti, in quibus quin- ET NOMINUM 

que et viginti paria gladiatomm , 
xxxi , 5o ; vid. et xlvi ,43. — per 
triduum a filiis M. ^milii Lepidi , 
XXIII , 3o. — Gladiatorii , xvi , 4> S 
vid. Gladiatores. — funeris P. li- 
cinii causa , xxxix , 4^' — ^o^ Opt. 
Maximo per X dies facti, xlh, ao. 

— Isthmii , xxxin , 3 a. — Magni ex 
instauratione RomsB parati , ix, 36. 

— tumultus cansa voti , rv , »7. — 
a Camillo voti, v, 19.— ex auctori- 
tate Patrum voti a dictatore , vn, 
II. — voti SBris trecentis trigints 
tribus millibus , trecentis triginta 
tribus, triente , xxii, 9 , 10. — in 
quinquenninm a M. ^milio et a T. 
Manlio Torquato yoti,xzv, i; xxvn, 
33; XXX, a, a^. — yoti a consnle 
Acilio Glabrione, xxxvi, a. — Indi 
Megalesia , xxix »14; xxxiVy 4« " 
Nemei , xxvii , 3o et 3i. — Olympi* 
ci , xxvn, 35. — Plebeii ab «Bdilibtii 
plebis instaurati, 11, 36 , i ; xxxn, 7. ' 
— in nnum diem, xxvn, ai; xxvin, 
10 ; XXXIX , 7. — per bidaam, xxv, 
a ; xxvii , 36 ; xxix , 38 ; xxxin,4>« 

— ter, xxiii, 3o; xxv, a ; xxx, a6; 
XXXI, 4- — quinquies toti,xxxyni, 
35. — septies , xxix, ii ; xxxm, s5. 

— Roraani, etiam Magni et Maximi 
dicti, I, 35; 11, 36, i; vi, 4^. — 
magnifice facti , xxv , a ; xxxn , 7« 

— instauraii , 11 , 36 , i. — ab ssdi- 
libus curulibus instaurati, xxxii,^. 

— diem unum , xxv, a. — semel , 
xxvii , 6 , a 1 , 36 ; xxx , a6; xxxix, 
7. — per biduum, xxix, 38. — per 
triduum , xxiii , 3o. — ter toti , 
xxviii , 10 ; XXIX, II ; xxxiii, a5, 
4a ; xxxviii , 35. — quater, xxxii , 
a^. — seculares, xix, 3i;xx, 9; 
cxxxvi, 4^* — Maximi ab aedilibus 
curulibus acti , die uno ad triduum 
adjecto, yi , 4^. — Scenici, quando 
primum instituti et quare? vii, a. 

— a satyra ad fabulas traducti, xx» 
I. — per quatriduum primnm fa- IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. cti ab 8edilibascurulibu8,xxrv, 43. 
— magDifice apparateque facti, xxxi , 
4. — $8BcaliEires seu Terentiui Epit. 
xxjx. — ^Taurilia, xxxix, aa. — ludo- 
rum flolemma intermitti , nefas , y, 
I. — lodi ab asdilibus ex mulctaticia 
pecufiia facti , x , aS. — ludorum 
causa epulum Jovis , xxy, a ; xxyii, 
36; XXIX 9 38. — in ludis senatoria 
loca secreta a populo , xxxiyi 44 » 
54. — ladomm sumptus graYCS, non 
modo ItalisB ac sociis Latini nomi- 
nis, sed etiam provinciis externis, 
circamscripti , xl, 44» 7* — sum- 
ptuom in ludos vix tolerabilis opu- 
lentis regnis insania « vii , a . — 
magnificentia ludorum G.Claudii, 
fl»dilb curulis , lxix , 44* — SuHse 
prsBtoris , Lxx ,35. — Scauri , civ , 
4a 9 43. — ludi primum de incerta 
pecunia voti, xxxi, 9. — injussu 
senatus voti ( ob frivolam banc cau- 
sam ) , non fiunt de aere publico , 
xxxYiy 36. — pontifices negant per- 
t]nereadreIigionem,quanta impen- 
sa Indi fiant , xxxix ,5. — ludos ob 
res bene gestas quando primuni co- 
ronati speclaYerint ? x , 47* — in iis 
praYnm Yolgi studium , xlii , 63. 

ludi literarum in tabernis in foro, 
m, 44- — strepunt discentium vo- 
dbas , Yi, aS. 

hudionts^ ex Etruria acciti, vii, 
a. — eorum conviYalia oblectamen- 
ta quando primum Romse addita 
epulis ? xxxix , 6. 

LuBaii, Arveriiorum regis, opes, 
LXi, 7. 

LuGDuiii origo, cxix , 46. 

LuGUUirxHsisprovincia, ciii, i38 

et i4a< 

LuGDUHXHsu ara, Giii , 148. 

luneB in defectu crepitus aris 
nocte silente cieri solet , xxyi, 5. — 
InnflB eclipsis prsBdicta a C. Sulpicio 
Gallo, tribnno militum, xliy, 37. — 
Inns 9i^!C% in Aventino, xl, a. 

JLlI» Pin a. — Index Lir. 209 

LuKA , EtruriflB oppidum aut Li- 
guriflB, ad Macram h, h. la Magra, 
XXXIX, ai ; xi.ni ,9. — colonia, xlt, 
i3. Vid. not. 3. — Lunfle portus, 
xxxiY, 8 ; xxxix, ai , 3a. 

LuiTEHSEM agrum depopulantur 
Ligures , xxxiv, 56. — Lunensium 
et Pisanorum de agris controversia, 
XLV, i3. 

Lupa mammas Romulo et Renio 
prflBbet et lingua pueros lambit , i , 
4. — simulacra infantium, condito- 
rum Urbis , sub uberibus Lnpa; po- 
sita, X, a3. 

LUPEBCAL, 1,5. 

Lupercalia^ cxvi, 3a. 
LuFEBr.I, CXYI , 3i. 

Lupus in Gallia vigili gladlum , e 
vagina raptum , abstulit , xxi , 6a ; 
vid. Prodigia. — Martius* x, a^. 

Lupi ferrei in oppugnantes urbem 
injecti , xxviii , 3. — lupi pellis pro 
caduceo, xlyiii , 5. 

iMporum simulacrnm, xxir, i. 

Lupus, viri cugnomen ; vid. L. 
Coruelius Leutulus et Rutilius. 

M. LuBius peliit Menam , mox 
ipse fugere cogitur, cxxvii , a6. 

Lusr.nrus , regulus Hispanise ul- 
terioris , xxxiii, ai. 

L. Luscius , centurio SuUanus , 
damnatur, cii, 18. 

LusiTAJfiA,bod. Portugallia, xxi, 
43; XXVII, ao. — Lusitani» montes, 
XXI, 43. 

LusiTAiri vincuntur a P. Cornelio 
Scipione , caesis duodecim millibus, 
xxxY, I. — cfledunt Romanos, xxxvii, 
46. — funduntur a L. ^milio Paul- 
lo, cflBsaque sunt decem et octo mil- 
Ha armatorum, xxxvii, 57. — et sex 
millia a C. Atinio prsBtore , xxxix , 
ai. — de Lusitanis triumphat C. 
Calpurnius Piso praetor, xxxix, 4a. 
— iis subactis , triumpbat L. Po- 
stuinius Albinus , xli, 3 , 11. — ad- 
versus eos male rem gerit Sergius 

14 aio INDEX RERUM 

Galba prsBtor, xlviii, a4. — eos 
vincit Lucullus , a8. — in eos per- 
fidum et crudele Galb» facinus, 
ag. — rebellant, Yiriatbo duce, lii, 
a4, a5. — legatos ihittunt ad l{om. 
imjperalorem , ib. et seqq. vid. Vi- 
riathus; vid. et ivi ,5,6; ixv, i6; 

LXIX , 4^- 

G. Lusius , tribunus militum , a 
milite queni de stupro appeilaverat, 
interficitur, lxvii ,24- — miles ab- 
solvitur, aS. 

Lustratio exercitus apud Macedo- 
nas , XL , 6. 

Lustrata Urbs , xxi , 6a ; xxxv , 
9; XLii, 2o; xlv, i6. 

Lustratum oppid. a decemviris, 

XLii, ao. 

Lustrum , propter Capitolium ca- 
ptum et occisum consulem , condi 
religiosum est , iii , aa. — conditum 
ab utrisque censoribus , x , 9. — ab 
altero eorum , cui id sorte obvene- 
rat, XXXVIII, 36. — ^serius conditum, 

XXIX , 37. 

Lustra varia , i , 44 ; iii , 3 , a4 ; 
X, 9,47; XIII, 35; XVI, 40; XX, 
24 ; XXVII , 36 ; xxix , 27 ; xxxv, 9; 
XXXVIII, 36; xLii, 10; xlviii , 
i; Liv, 8; Lxiii, 4; lxv , 3i ; 

LXVIII , 34 ; LXX , 16 , 40 ; LXXIV , 

$7 ; Lxxxii , 59 ; xcviii , 29. 

LuTARius , Gallorum regulus , 
xxxviii, 16. 

C. LuTATius Catulus , cos. tix , 

53. — ejus progressus et vulnus , 

54. — victoria ad -^ates insulas , 
55-58. — dc hac victoria vide qu» 
enarrantur xxi , 10 , not. 8 ; confe- 
ratur etiara lib. xxii, i4, not. 
12. — dat pacem victis Poenis , 
59 , 61. — triumphat , 65. — ejus 
contentio cum Q. Valerio prsetore, 
ibid. 

C. LUTA.TIUS , triumvir coloniae 
deducend» , a Boiis comprehendi- 
tur, XXI ,25. — post sextum deci- ET NOMINUM 

mum annum servitute eximitur a 
Serviiio consule , xxx ,19. 

Cv. LuTATius Cerco, xlii , 6. 

Q. LuTATius Catulus , cos. bel- 
lum cbntra Cimbros parat, Lxym, 2. 

— ei prorogatum imperium , 43. 

— se munit in saltu Tridentino, 
47. — ejus stratagema» 53. — ejus 
opera insignis in prsBlio adversus 
Cimbros , 59-73. — trlumphat, 76. 

— ejus humanitas , 80. — et inte- 
ritus, Lxxx, 4^* 

Q. LuTATius Cerco, xix , 6a. — 
eo consule pax data Pcsnis, xxx, 44* 

Q. LuTATii Catuli vox libera ad 
Sullam, Lxxxviii, 20. — cos. crea" 
tur Catulus cum M. Lepido, xc, i. 

— collegam tumultuanteni repri- 
mit, 8, i3. — ejus moderatio in 
victoria , 17. — princeps senatus 
legitur, xcviii ,29. — dediqat tem- 
plum Jovis Capitolini., 3i. — ejus 
contra Gabinii legem oratio , xcix, 
22. — judicium populi Romani de 
eo , 28. — ejus vox nobilis de Gc- 
sare , cii, 14. — censura ejus , i5, 
16. — in eum Catonis asperitas, 17. 
— pontificatum petena, superatur a 
Csesare , 98. — vexatur b. CsBsare , 
Giii ,1. — defenditnr ab optimati- 
bus , 2. — ejus de judicio Clodiano 
dictum , 34. — mors, ib. — somnimn 
de Augusto, 35. 

LuTERius Cadurcus occupat U- 
xellodunum, cviii, 20, ai. — vin- 
ctus mittitur ad Csesarem, 26. 

LuTiA opprimitur a Scipione, 
1.VII , 34. 

Luxus Romam invectua e Grscia 
et Asia , xxxiv , 4« — inpr. a Cn. 
Manlio et ab exercitu Asiatioo, 
xxxix , 6. — luxus et ignavia Hi- 
spanici exercitus corrigitur a Sci- 
pione,Lvii, 3, 4- — Romae coercetur 
a censoribus, xxxix, 44 \ lxxiv, 58; 
vid. cix, 20. — luxus legibus poten* 
tior, LXiv,52-54. — invalescit Romff, IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. uix, 8y 9; ov, a6, 37. — luxusin 
castris et exevcitu Antiochi Sidetse, 
ux, 59. 

Ltgaohia, xxxyii, 54. — donatur 
Eumeiii, xxxvni, 3g, 

Ltobum Athenis ineensum a Phi- 
lippo, XXXI , i4' 

Ltgbus Pan ( rectins Lycseus ) , 
I, 5. 

LTCHiRinTs, opp. Dassaretiorum 
in Illyrico Maced. hod. Lcerida in 
Albania , xxyii , 3a ; xliii , 9 , 10 
et ai. 

^' Ltoia ka Asia Minore, pars hod. 
CarmmmmtBf xxxm, 4i ; xxxvii, i5. 
— 6J118 caput, Patara, xxxvn, t6. 

LTcn fnsi fugatiqne a Romanis , 
xxxTtt , 16. — attributi Rhodiis , 
xxxTin ,39. — queruBtur de cru- 
delitate Rhodiorum , xi.i , 6. — ve- 
xantnr bello ab Rhodiis , a5. — ju- 
faentnr esse liberi, xliy, i5. 

LTonous » ^tolorum pretor , 
xuf y 38.— -crudelis homo et fautor 
RoniaiitirQm , xly, a8. 

Ltgo AchaBus, prafectas ^tolo- 
mm e€ Bceotoinm in Persei exeroi- 
tB» xui, 5i. 

Lt€30MKPI sacerdotium Gomano- 
runtnidit CaBSar, cxm , 8. 

LTCOir, opp. HispanisB, xxxvii, 
46. 

LTGOBTASy Megalopolitan. xxxv, 
29. — pater Polybii , princeps le- 
gatioBis Achnonmi ad Romanos , 
xxxTiii, 3a , a. — pr«tor Achso- 
mmy indicit concilium, xxxix, 35. 
— ejus ad Appium Claudium ora- 

tioy 36. 

Ltgubgi disciplina , cui per se- 
ptingentos annos adsueverant La- 
cedemonii, abrogatur a Philopoe- 
mcBe , iLxxrm , 34 ; xxxix , 33, 3^. 

LtourGus, tyrannns Lacedaemo- 
nkiram , xxxiy, a6. 

Ltous in Dassaretiis Illyrici, xxxii, 
9; xxxm, 34. '11 1 

Ltdia in Asia Minore donatur 
Kumeni , xxxyiii , 39. 

Ltdi vox Germanica , lxxii, 34. 

Ltgiorum sedes, ciy, ao. 

Lthcbsta , Macedonie popuh' , 
xLv, 3o. — eorum regio Lyncestis, 
et oppid. Lyncus yocatur, xxvi, 
35; XXXI, 33. 

Ltsias procurationem regni Sy- 
ri» invadit , xxvi , a4> a5. — auctor 
interficiendi Cn. Octavii , a^. — oc- 
ciditur a militibus , 39. 

Ltstmaghia, oppidum ^toli», 
xxxvi, II. Vid. not. 3. 

Ltsimachia, oppidum Thraci», 
in Isthmo Chersooesi Thracic» , 
xxxn, 33, 34 ; xxxiv, 57; xxxvi, 33; 
xxxvii , 35; xxxvm, 40. — diripitur 
el incenditur a Thracibus , xxxiii , 
38, 40. — eam restituere cupit An- 
tidchus , ib. — ut Seleuco fiUo eam 
det regni sedem, 40; xxxv, i5. 

Lysimachus, rex lliracise victus 
a Sdenco, xxxm, ^o, not. 5 et 7. 

Ltsimaghus , Philippi amicus, iii 
consilium ab eo adhibetur ad judi- 
cinm Demetrii , xi. , 8. 

Ltsiitob , Pisidi» opp. xxxviii , 
i5; N. 4. 

Ltsis, fluvins loni», xxxviii, i5. 

M 

Macatus; vid. Livius. 

MACEOOiriA , hod. Macdonia seu 
Fidba Wilajeti in Arnauth, miujeti, 
i , I ; IX , 18. — etiam Illyricum et 
Epirum comprehendebat, xxxv, a4, 
3. — ademptam Demetrio, tenet Pyr- 
rhus , XIII , 43. — sed Pyrrho vi 
extorquet Lysimachus , ibid. — ei 
denuo inhiat Pyrrhus, xiv, 4i. — 
Macedoniam populantur Dardani, 
xxvn ,33. — tota se dedit JEmilio 
Panllo, consuli, xliv, 45. — de Ma- 
cedonia senatusconsultum, xlv, 18. 2l'i INDEX KERUM ET NOMINUM — ci libertas datur, 29. — dividitur 
in quatuor regiones, ibid. et 3o. 

— brevi tota a Pseudo-Pfailippo oc- 
cupatur, %hix , Sg , 60. — ab altero 
Pseudo-Philippo turbatur, Liiiy ag. 

— vastatur a Thracibus , lxxxi , 
49. — eam incursant finitimi, ciii, 
io3. — MacedoniaB descriptio, lxii, 
59. — Cf. Illyricum. 

Macbdoiies , Yii , a6 ; xiy, 34* — 
ei pugnsB geperi adsueverunt , ut 
equiles in Ttcem refugiant et inse- 
quantur, xxxi , 35. — tradentes se 
«rigunt hastas , xxxiii , 10. — eorum 
legio in Hannibalis exercitu , xxx , 
33 ; vid. Philippus. — eorum legati, 
in seuatum iutroducti , queruntur 
de M. Aurelio , xxx , 4>* — Mace* 
donum exercitus cum Romanis com- 
parati, ix, 19. — gentis nobilitas , 
XXXI , I . — Macedonici belli causss 
cum Philippo , i , 5. — item cum 
Perseo , XXXIX , a3. — Macedones 
terrentur foeditate vuhierum, Rom. 
armis illatorum , xxxi , 34.-^eorum 
animos sibi conciliare studet Phi- 
lippus, XXXII, 5. — Macedonum 
cum Romanb pugna ad Cynosce- 
phalas, xxxTii , 7-10. — Macedonum 
interfectorum ossa legit Antiochus 
ad Cynoscephalas , xxxvi, 8. — 
offenduntur a Phihppo, xl , 3. — 
Macedones inter et Romanos fortu- 
na , non jussu imperatorum , com- 
missum certameu , xliv, 4o* — ^vin- 
cuntur a Paullo ^Emilio, 40-43« — 
belii iinis , xlv, 9. — Macedonum 
regnum quomodo et per quos cre- 
verit? XLv, 9. — post mortem Ale- 
xandri in multa regna distractum , 
ibid. — reges Argis oriundi , xxvii, 
3o; XXXII, aa. — ^principes in Italiam 
ire juhentur, xlv, 3a. — robur, quos 
Sarissophoros appellabant , in exer- 
eitu Antiochi , xxxvi ,18. — iis in- 
terdicta auri et argenti metaIla,xLv, 
2g. — et connubia extra fines suos, ibid. — leges egregi» ab iEmiUo 
datsB, xLv, 3a. 

Macsdohica phalanx, ix, 19; 
XIV, a8. — ■ prssda , xlv, 33, 3g. — 
Macedonici exercitus lustratio , xl, 
6. — Macedonicum mare, xliv, ii. 
vallum ; vid. Yallum. 

Macblla , urbs Sicilise, deficit a 
Romanis, xxvi, ai. 

Macbllum RomsB incendio coo- 
snmitur, xxvi, aj. — reficitur, 

XXVII, II. 

Maceh; vid. Licinius. 

MACBRiirus ; vid. Geganius. 

Machahidas , tyrannus Lacedc- 
moniorum, bello petit AchsBOS, 
xxvii, a9 ; xxviii, 5. — Eleos, Ol^nn- 
piorum solemne ludicrum parantes, 
aggredi statuit , xxviii ,7. — meta 
Philippi comprimitur, ibid. 

Machares, Mithridatisfilius, Bos* 
phoranorum rex, legatos ad Lu- 
cullum mittit , ejusque amicitiam 
pedt , xcviii , 19 , ao. — socius ami- 
cusque populi Romani appellatur , 
a4. — ad patrem legatos mittit, 
ci , 4i. — pater incitat quosdam ad 
toUendum filium, 4^. — Machares 
se interficit, ib. 

Macra Come , Thessaliotidis op- 
pidum, xxxii, i3. 

Macra fl. dirimens Etruriam li- 
guriamque , hod. Magra, xxxix» 3a; 
XL, 4i. 

Magri campi in Gallia Cisalpin. 

XLI, 18; XLV, la. 

Magris Cyclas , vulgo Learia, Yu 
IVicaria, xxxvil, i3, a8, 39. 

Maduateiii , Thracise popnli , 
xxxviii, 40. 

Madytus ad oram ThracisB in 
Cliersoneso, xxxi, 16 ; xxxni, 38, 

Mjeakdeb , PhrygisB et loniae fi. 
h. Meinder, Madre, Mindre, xxxvn, 
45, 56. — ejus amnis fontes Celsenis 
oriuntur, xxxviii, i3. — radosu- 
perari non potest , i a . IN T. LmUM ET 

IfjECXirAs; videatur sap. Cilnius. 

MjECiA tribus addita , yiii, 17 ; 
XXIX , 37. 

P. MiBCiLius , tribunus plebis , 
II, 58. 

Sp.MfGiLius absens quartum tri- 
bunas plebis creatur, iv, 48. — 
turbator vulgi , ibid. 

Mjeoi, populi in Tbracia, xxvi, 
aS ; xxvm, 5. 

MfDiCA, Tbraciae regio ad Ne- 
stum fl. XXVI, a5 ; xl , 31. — in 
MflDdicam exercitum ducit Pbilip- 
pusy ib. 

P. M.CLius, tribunus milituni 
consolari potestate creatur, V, it. — 
iterum, x8. 

Q. MfLius, tribun. plebis, ix, 8. 

Sp. Malius , ex equestri ordine , 
iargitiones frumenti facere instttuit 
in amionse caritate, iv, i3. — de 
regno parando agitat , ib. — ^vocatur 
ad dictatorem Cincinnatum , 14. — 
ab Abala Servilio magistro equituni 
occiditnr, ibid. — factum defendit 
dictator, i5. — domus ejus diruitur, 
16; vid. iEquimelium. 

Mxsvm atrium , xxxix, 44* 

MfKius , tribunus plebis , xi, 27. 

C. Mfirius , consul, vincit Arici- 
hos Laviniosque, viii, i3. — trium- 
phat , ibid. — statua equestris ei in 
fbro posita , ibid. — qnsstionum de 
conjuratis exercendarum causa di- 
ctator creatur, ix, a6. — ei minitatur 
accusationem nobilitas , ib. ix, 34* 
— ejus oiratio , ix , 26, — abdicat se 
dictatura , et,reu8 factns, absolvi- 
tur, ibid. 

C MjEirius , praetor , xl, 35. — 
exeitiet quaestiones de veneficiis , 
ibid. 43. 

L. MfNius , tribunus plebis, ro- 
gationem de unciario fenere fert , 
VII, 16. 

M. MiBifius, tribunus plebis, legis 
agrarisB lator , rv, 53. — impedit FREINSHEMIUM. ai3 

delectum a Valerio habitum , ibid. 

M. Mmxim, tribun. plebis , dedit 
se in seditioneManliaua auctoritati 
Patrum , vi, 19. — diem dicit Man- 
lio, 19, ao. 

M. M^Kius , tribunus roililum , 
in pugna cum Magone Poeno cadit. XXX, 18. P. MiEirrus , tribunus militum 
consulari potestate, v, 12. 

Q. MiEirius , prsetor , sortitur ju- 
risdictionem peregrinam , xliii , 4« 

T. MjEHius , priBtor, xxxix, 6. — 
sortltnr jurisdictionem inter cives, 
8, 18. — tribnnns militum, XL,35. 

MjESTA , silva f 1 , 33. 

Magaba , Galatiffi mons , quem 
petunt Tectosagi Galli, xxxvni, 19. ' 

Macalus , regulus Boiorum ad 
Hannibalem venit, xxi, 29. 

MagisUr equitum primus Sp. Cas- 
sius, ir, 18. — primus de plebe, 
C. Licinius, vi, 3^. — apud Epi- 
rotas , XXXII , 10. — Magistro equi- 
tum cum dictatore aequatum impe- 
rium, XXII, 35, 26. — sine magistro 
equitnm dictator, xxiii, aa, s3. 

Magister juventutis Falisc« pro- 
dit pueros , v, 27. — caeditur virgis 
a pueris , ib. xlii , 47« 

Magistri vicorum prsetextati , 
xxxiv,7, i. — navium soli in bospitia 
deducendi , xliii ,8. — Cf. xxix , 
25 ; xLv, 42- 

MagistratHs curulis,iv, 7. — quum 
sine magistratu curuli respublica 
esset , creatur interrex , ibid. — Cf . 
Curulis. — plebeius nuUus auspicato 
creatur, vi, ^i. — magnos decet 
esse minus diuturnos, iv, 24* — 
magistratus non creandus sine pro- 
vocatione , III, 55. — qui sine magi- 
stratu rem gessit , triumphare noii 
polest , XXVIII , 38. — L. tamen Len- 
tulus , qui siue magistratu rem ges- 
serat in Hispania, ovans Urbem 
ingreditnr, xxxr, 20. — magistratum ai4 INDEX RERUM 

iDituri et deposituri jurabant in le- 
geSf XXIX, 37, 9; XXXI, 5o. — ma-- 
gistraturo gestnri intra quintum 
Hiem in leges jurare debebant, xxxi, 
5o. — magistratus absentes creati , 
ly, 4a 9 1* — vitio creati , t, 17; vi, 
5, 37; Tiii, 33. — duos curules 
unus nec capere potest, nec gerere, 
xxxix , 39. — eumdem intra decem 
annos non capiendum , plebiscitis 
cautum , Tii , 4^. — duo magistratus 
uno anno non gerendi, ib. — utrum- 
que plebiscito et exemplis sublatum, 
xxTii , 6. — magistratum continuari 
non satis civile est, neque euni 
creari, qui comitia habeat, xxvii, 6. 

— magistratus et senatores pecu- 
niam sponte conferunt ad supple- 
nientum classis, xxti, 36. — magi- 
stratus minores Romse circumire. 
yigilias jussi , xxxii , 26 ; xxxix, 16. 

— magistratus cuncti circa omnia 
pulyinaria Tictimis majoribus sacri - 
ficant,prodigiorum procurandorum 
causa , XLiii , i5. — non injusTo- 
candi, inpr. raajores, xxit, 4^* — 
magistratuum Romanorum prisca 
modestia, xlii ,1. — ayaritia et su- 
perbia , xliii ,2. — crudelitas , 4 > 
6,7. — legitima aetas , xxt , a , 4* 

— magistratunm libri , it , 7 , 20; 
xxxix , 5a. — magistratibus ineun- 
dis solemnis dies ; Tid. Annus. — 
magistratibus in provincias aut le- 
gationis causa proficiscentibus de- 
cernebantur sumptus et res ad iter 
necessariae , ne molesti essent pro- 
vincialibus; a quibus tamen poste- 
riori seTO plurima exigebant, xlii , 
i , not. 5. 

Magius , prsfectus fabrum Pom- 
peii , Tcnit in potestatem Csesaris , 
cix , 69. — ^remittitur ad Pompeium, 
ibid. 70. 

Cn. Ma.gius Atellanus, xxrv, 19. 

Oec. Magii Campani constans 
erga Romanos fides , xxiii, 7. — vin- ET NOMINUM 

ctus in Hannibalifl castra ducitiir, 
10. — nayi Carthaginem missm, 
tempestate fertur Cyrenas ,. ifaid. — 
confugiens ad statnam regia Plole- 
mai liberatur, ib. — manere maynlt 
in JEgypto, quam redire in Italiam, 
ibid» 

L. Magius Mithridatem ad in- 
eundum cum Sertorio faedns inci- 
tat , xcni , 6. — hostis a senatu jii- 
dicatur, ib. 7. — proditMithridatem, 

XCIT,7. 

P. Magius Chilo occidit M. Mai^ 
cellum , cxT, 3a. 

Magnbsia, urbs lonue antLydi» 
ad Mseandrum , hodie Mtmgresia, 
Gigeikissar, Guzel-Hizar, Gusel^Bii' 
sar, dedit se Romanis, xzxtii, 4& 

Magnesia , urbs ad Sipylnm ,• in 
Lydia,hodie Magnissa^ Manaehie, 
xxxTi , 43; xxxTii, 10, II , 37. — 
se dedit Romanis , xxxtii , 44* — 
Eumeni a Romanis tribnitur, 56. 

Maghesia , pars Thessalia et 
pseninsula , a Pelio procurrens inter 
Onchestum fl. et Ossam, h. Zagora, 

XLII, 54; XLIT, II. 

Magxetarchbs, summns.Blanpe- 
tnm magistratus , xxxv, 3i , 3. Cf. 
ibid. 39-43. 

Magketss in ThessaJia pronun- 
tiantur liberi , xxxiii »33, 34* — 
eorum conciliutn Demetriade, xxxv, 
3i. — ad Magnetes legatorum Ro- 
manorum oratio , ib. — eos firnstra 
tentat T. Quintius , 39. — Magne- 
tes ad Sipylum resistunt Mithridati, 
Lxxxi, 48« — Archelaum , fines suo» 
Tastantem, sauciant,urbemque suam 
fortiter defendunt , ibid. 

Magni campi , locus Afric» pro« 
prise , XXX , 8. 

Magnopolis, urbs a Mithridate 
diruta, et a Pompeio, quod Roma- 
nos recepisset , refecta , et novo 
nomiue donata, ciii, ai. 

Mago , dux Poenorum, cum das* IN T. LIVIUM ET 

isus auxilio Romanis, xiii, 47* 
iciilatur consilia Pyrrhi , 4^* 
co a Timoleoote ejicitur Sy- 
ana urbe , xyi , 8. 
GQ , firater Hannibalis , xxi , 
- pnelio ad Trebiam in insi- 
oilocatur , 54. — in Cannensi 
I mediam aciem cum Hanni- 
enet , xxii , 4^* — ^^ ^ fratre 
Sbale gestas Carthaginiensibus 
lit , XXIII , II, I a. — annulos 
s , e digitis occisorum Roma- 
D detractos, in curiae 'vestibulo 
di jubet , ib. — cum eo Han- 
disceptatio, i3. — mittitur in 
niam , 3a. — vincitur ad Illi- 
I a Romanis, 49* — mittitur 
isdmbale fratre ad conquisi- 
Q militum , xxiv , 4^. — Ha- 
ali, Gisgonis filio, conjunctus, 

P. Scipionem , xxy , 3a , 34. 
«drubali fratri se jungit, 35. 
is castra a Marcio capta, 39. 
ait ex ulteriore Hispania cum 
*iibale , Gisgonis filio , ad Ha- 
alem fratrem , xxyii , ao. — in 
I vertitur , xxviii , a. — dele- 
in Hispania cum Hasdrubale, 
ois filio, habet, et cum eo 
uinstaurat, la. — equestri 
> vincitur, i3. — it Gades, dis- 
rque ejus exercitus , 16. — 
ms ex fuga subsistit , a3. — 
ir a senafu Carthagin. classem, 

Gadibus haberet, in Italiam 
sre , 36. — a Gaditanis intra 
1 non admittitur, 3y. — ex 
*e Balearium insula in Itaiiam 
t, 46. — capit Genuam , ibid. 
illos et Ligures in concilium 
, XXIX ,5. — vincitur a Ro- 
s, XXX, 18. — femore transfixo 
ratur, ibid. — profugit in Li- 
n , 19. — ex vulnere moritur, 

Go , legatus Poenorum ad Phi- 
D, XXIII, 34. FREINSHEMIUM. i5 Mago , ex gente Barcina , cogna- 
tus Hannibalis, capitur, xxin, 41 • 

Mago , Poenorum dux , Cartha- 
ginem novam tuetur, xxvi, 44* — ^e , 
arcem et praesidium Scipioni dedit , 
46. — Romam mittitur cum quin- 
decim captivis senatoribus, 5 1 . 

Mahihbai. , Himilconis filius , 
oppugnationi Sagunti praeficitur ab 
Hannibale, proficiscente in Oreta- 
nos Carpetanosque , xxi , i a . — de- 
populatur sociorum populi Romani 
agros ,45. — persequitur Romanos 
a Trasimeno fugientes , xxii , 6. — 
prsfectus equitum suadet Hannibali 
post cladem Romanorum ad Can- 
nas, ut quam primum Romam pe- 
tat, 5i; xxni, 18. 

Majestas populi Rom. conservari 
jubetur in formulis foederis^xxxvui, 
11,3. 

Malea , promont. Laconic» , ,h. 
Capo S, Angelo s. Malio , xxxi, 44» 
47; xxxn, 16; xxxiv, 3a ; xxxvi, 
4a ; xui , 56. 

MAi.syBirTUM, cui postea Bene- 
ventum nomen fuit , ix , 27; x, i5; 
XIV , 19. — quare Beneventum di- 
ctum? xv, 8. 

Mauagus sinus , hodie Golfo di 
Zeiton, inter Locros et Thessaliam, 
XXVII , 3o ; XXXI , 46 ; xxxii, 4, 3a ; 
xxxvi, 14. 

Malichtjs, ex Judseorum princi- 
pibus, centum talentis redimitur ab 
Hyrcauo, cxxi, 10. — ab Herode 
trucidatur, a5. 

Malieitses in Hispania dedunt 
urbem suam Porapeio, liv, 4* 

Malibicsis ager in Graecia , xlii , 
40. Cf. xxxiii, 3a, 6 ; xli> sa, 4. 

Malitiosa silva in Sabinis, i, 3o. 

Malleolus ; vid. Poblicius. 

Maileoli, ignita tela, xxxviii, 6; 
XLii, 64. 

Cir. Mallius Maximus in petitio- 
ne consulatus Q. Catulo prsfertur. ai6 INDEX RERUM 

I.XVI, 55. — eju8 et Q. Caepionu 
discordia , LXviT, i. — exercitus ejus 
deletur a Gimbris, 4* 5. 

Maixoba Perrhsebi», xxxi , 4^ » 
XXXVI, i3; XXXIX, a5. — vicapitur 
a Menippo, duce Antiochi, xxxvi , 
lo. — a Philippo, i3. — ^a Romanis, 
xLii, 67. 

Malugihbitsis; vid. Cornelius. 
Malus in circo instabilis in si- 
gnum PoUentise procidit , atque id 
dejicit, XXXIX, 7. — mali inclinantur 
in pugna navali , XXXVI, 44} <• 

MAMEBCinns; vid. uEmilius et 
Pinarius. 

Mamebcus ^milius ; vid. i£mi- 
lius. 

Mamebtum, oppidum Campanix 
aut Samnii aut Bruttiorum; unde 

MAMEBTuri, qui proditorie occu- 
pantMessanam, xii, a8, — vincuntur 
a Pyrrho , xiv , 16. — insidiis exci- 
piunt Pyrrhum , ai , aa. — uon 
exiguam Siciliae partem tenent, xvi, 
10. — mox amissis , qu» tenue- 
rant , de ipsa urbe pugnant cum 
Hierone , ibid. — vincuntur ab eo , 
16, 17. — eos eripit Hieroni Han- 
nibalis doius, 18. — iis est suspecta 
PoBnorum societas, 19. — arcessunt 
Romanos , ibid. — atque inde origo 
primiPunici belli, ao et seqq. — eo- 
rum scelera, 3i. — Mamertini iu 
Sicilia Messanam occupasse memo- 

rantur, xxviii , a8. 

C. Mamilius Limetanus, tribun. 

plebis , rogationem fert de punien- 

dis iis qui a Jugurtha corrupti fuis- 

sent , Lxiv, 48. 

C. Mamilius Vitulus , primus ex 
plcbe cuiio maximus creatur, xxvii, 
8. — pr»tor, xxvii ,35. — sortitur 
Siciliam , 36, 38. — legatus ad Phi- 
lippum , X3^x, 26. — pestilentia rao- 
ritur, XLi, ai. 

L. Mamilius , TuscuU dictator, 
aaxilium fert Romanis, iii , 18. — ET NOMINUM 

Romana civitate donator, iii, 29. 

L. Mamilius Vitulus, cos. xv, 14. 

OcT. Mamilius Tusculanus , ab 
Ulysse Deaque Circe oriondus , i , 
49. — ei fiHam nuptum dat Tarqui* 
nius Superbus , ibid. — ad eum ez- 
sulatum abit socer, 11, i5. — conci- 
tat triginta populos adversus Rom. 
18. — in pugna ad Regillum lacum 
vuhieratur, 19. 

Q. Mamilius Q. F. M. N. Vitu- 

luS, COUSul, XVI, 4^* — ®j°* ^ 

gests , ibid. et seqq. 

Q. Mamilius Turinus , «dilis 
plebis , XXVII , 36. — prsetor creatur, 
XXVIII, 10. — sortitur jurisdictionem 
peregrinam, sed accipit GaUiam, 
ibid. 

Mahastabal, MasinisssB filius, l, 
18. — ei, ob Graecarum artinm et 
justitiae studium , a patre morieote 
judicia data, ib. — ejus filius Jugur- 
tha, Lxii , a. 

MAirciEus, prsefectus Tigranocer- 
tis , in ea urbe obsidetur a Sextilio, 
xGviii , 35 , 36. — ejus cum Grecis 
miUtibus discordia urbem LucuUo 
aperit, 5i. 

MAHciifUs; vid. HostiUus. 
MAiTDoirius , XXII, 31. — frater 
Indibilis , Ilergetum reguU , xxvi , 
49; xxviii , 34. — ejus uxor capta 
flens ad pedes Scipionis procumbit 
obtestaturque, ut curam feminarum 
impensius custodibus commenda- 
ret , ibid. — Mandonios deficit ad 
Romanos, xxvii, 17. — ei conjux 
et iiberi redduntur , ibid. — deficit 
et, concitatis popularibus, agros 
sociorum popuU Romani depopula« 
tur, xxviii, a4* — magna pugna 
vincitur , 33. — petenti veniam igno» 
scit Scipio , 34. — deficit a Roman. 
sed comprehensus traditur ad sup— - 
plicium , xxix , 3. 

Maitdbopolis , oppid. Phrygic 9 
xxxviii , 1 5. IN T. LIVIUM ET 

• 

Maitdubia» Galabri» oppidam 
in Sallentinis , hod. Casalnuo^o yo- 
catum , ad lacum qtti dicitur faodie 
Jndoria , a Q. Fabio consule vi ca- 
pitur, xxTii, i5. 

Manes, i, ao. — Manes VirginiaBy 
per tot domos ad petendas poenas 
▼agati , nnllo relicto sonte tandem 
quieyerunt, iii, 58, la. — Manium 
placandorum ritus edocere debebat 
pontifex maximus , ib. — Diis Ma- 
nibus Teilurique se devovet Decius, 
VIII, 9. 

Masigius prstor Praenestinus ex 
flcriba , xxiii ,19. — statua ei Prx- 
neste in foro statuta , ibid. 

C. MjLiriLius , tribunns plebis, le- 
gem fert de libertinis , c, i . — ^Pom- 
peioMitbridaticum bellum mandat, 
3. — apud Ciceronem postulatur , 
7. — sed ejus judicium subito tu- 
multu turbatur, 9. 

L. Maitilius , proconsul Galliae 
Narbonensis, victus ab Hirtuleio 
qnsBStore Sertorii , pene solns fugit 
Uerdam , xc , 39. 

M*. MAiriLius P. F. P. N. consul, 
proficiscitur ad bellum Garthagini- 
ensibus inferenduin , xlix , 6. — 
oppugnat Carthaginem , 4i> — con' 
tra Hasdrubalem proficiscituT, 49- 
— rem male gerit, 5o, 5i. 
P. Mahilius, cos. lxi, 49* 
P. Maitilius, legat. in IUyricum, 

XLv, 17. 

Sex. Maitilius iu secessione mi- 
litum cum M. Oppio summss rerum 
prsest, III, 5i. 

Manipulus , i , 5a ; vii , 24« — I®* 
ves vicenos milttes , aliam turbam 
scntatornm habebat, viii, 8. 

Mahius , servus Barri , ab hero 
non prsBstitis promissis^patefacit in- 
cestum virginum vestalium, lxiii, 8. 

Maitlia: gentis decreto cautum , 
ne quis deinde M. Manlius vocetur, 
Ti, ao. FREINSHEMIUM. 217 

Mahliava imperia, iv, 29; vni, 7. 
MAHLiAirus saltus in Hispania, 
XL, 39. 

Mahlii Acidini, ctuojuTenes il- 
lustres , tribuni militum , xLn, 49* 
MAiTLiusLentinus Ventiam capit, 
Gm , 37, 38. 

A. Mavlius ( non C. ) consul, 11, 
54- — accusatur post consulatum , 
ib. — tribimus , ejus accusator, do- 
mi interficitur, ib. — legatus Athenas 
missus, legum causa, iii, 3i. — 
decemTir creatur, 33. 

A. Manlius, tribunus militum 
consulari potestate, rv, 6 1 . — iterum, 
y, 8. — tertium, 16. — legatus au- 
ream crateram , donum Apollini , 
Delphos fert , a8. — a Liparensium 
piratis captus et dimissus , ib. 

A. Mavlius , tribunus militum , 
interficitur, xxvii , 27. 

A. Manlius Gapitolinus,tribun. 
militum consulari potestate , vi, i . 
— iterum, 11. — tertium, ai. — 
quartum, 36. — frater M. Manlii 
Capitolini , cum eo Testem non mu- 
tat , ao. 

A. Mavlius Torquatus Atticus , 
censor, xix , 38. — consul , 49» — ' 
consul iterum , 6a. — triumphat de 
Faliscis , 67. 

A. Mahlius Torquatus, praetor 
creatus , xlt, 14. — sortitur Sardi- 
niara, sed in proTinciam ire nequiit, 
exercendis judiciis ex senatnscon- 
sulto retentus, 16. 

A. Mawlius A. F. T. N. Torqua- 

tUS, COS. XLTI, l3. 

A. Mahlivs VuIso, consul, xl, 
59. — male rem gerit adTcrsus 
Istros , XLi , 6, 7, 8, 10. 

A. Maklius , Tir prstorius , le- 
gatus Marii , lxti , 8. — legatus ad 
Bocchum, 3o. 

C. Mahlius , consul , 11 , 54 ; vid. 
supra A. Manlius. 

C. Manlius , tribunus milituui 2i8 INDEX RERUM 

consulari potestate, vi, 3o. — male 
rem gerlt, ib. 

C. MAHLras f socius Catilinari» 
conjurationis , arma capit, cii, 78. 

— a senatu hostis judicatur, S6. — 
occiditur in pugna, ciii, 7. 

Cjbt. Mahlius, consul, 11 , 4^* — 
in prslio occiditur, 47* 

Cn. Manlius , consul, tii, la. — 
Tiburtes ad moenia Romas vincit , 
ibid. — secundum consul, a6. — ad- 
versus Faliscos proflciscitur, ib. — 
legem de vicesima manumissorum 
in castris fert, ibid. — interrex, 17. 

— cenSor, aa. — magister equitum , 
ibid. 28. 

Cir. Mahlius Mancinus , tribun. 
plebis , petulantibus dictis proscin- 
dit Metellum , lxy, 53. 

Cir. Mahlius, prsBtor adversus 
Spartacum , fugitivorum ducem , 
male pugnat , xcvi, aa. 

Cn. Manlius Vulso , sedilis cu- 
rulis , XXXIII , a5. — creatur prsetor, 
4s. — sortitur Siciliam provinciam, 
43. — coloniae deducend» triumvir, 
XXXIV, 53; XXXV, 9. — cos. xxxvii, 
4y. — suscipit bellum adversus 
Gallogrscos, xxxviii , la. — ejus 
iter ab Epheso ad Tolistoboiorum 
iines, ia-i5. — ejus ad milit. ora- 
tio ,17. — aggreditur Tolistoboios, 
Olyrapum montem insidentes, ao. 

— capit eorum castra , a3. — res 
ejus gestse adversus Tectosagos ct 
Trocmos , a^-a^. — ad eum lega- 
tiones Asia , 3y. — it in Pampliy- 
liam , ib. — foedus facit cum Autio- 
cho , 38. — res regum et urbium 
componit , 39. — trajicit in Thra- 
ciam , 40. — eum invadunt Thraces, 
et parlem prsedae abigunt , ibid. — 
in Thessaliam traducit exercitum, 
et ApoUonise hibernat, 41 • — - petit 
triumphum , 44* — legati ipsius 
contradicuiit , ibid. et 45 , 46. — se 
defendit, 47* — triumplms ei de- ET NOMINUM 

cernitur , 5o. — de Gallis Asiaticis 
triumphat , xxxix , 6. — 'petit oeo- 
suram , 40* — luxuriam per^inam 
ejusque instrumenta primus in Ur- 
bem invexit, xxxix , 6. 

L. Manlius Imperiosus> clavi 
Ogendi causa dictator dictus, vii, 3. 
— delectnm habere conatur frustra, 
ib. — ob delectum acerbins habitum 
ei dies a M. Pomponio, tribun. ple- 
bis , dicta , 4- — ejus crudelitas in 
filium , et jQIii generosum factom , 
ibid. et 5. — Manlio remissa cansa 
dictio , ib. 

L. Maitlius , praetor, in GalUam 
mittitur, xxi, 17. — ejus exerdtos 
caeditur a Boiis , a5. ~ — Concordie 
sedero voverat,xxii, 33 ; xxm, ai. 
— petit consulatum , xxii, 35. 

L. Manlius , quod legatos Car- 
thaginienses pulsasset , per fetiales 
traditur legatis , et avehitur Cartha- 
ginem , xxxviiif 4^. 

L. Majilius, qusestor, xxv, i3. 

L. Maklius Acidinus, praetor, 
xxvi , a3. — urbanus , xxvii, 4* — 
legatus trans mare missus , xxvii , 
35. — prseest exercitui ad Namiam, 
XXVII , 43 , 5o. — ei Hispauia pro- 
vincia traditur a Scipione , xxvni , 
38. — ejus in Hispania res gestc , 
XXIX, a, 3. — ei prorogatur imperium 
i3. — prohihetnr a Tribuno plebis, 
M. Porcio Laeca , ne ovans Urbem 
iniret , quum ab seuatu impetrasset, 
XXXII , 7. 

L. Ma^lius Acidinns, creatos 
praetor, sortitur Hispaniam citerio- 
rem, xxxviii , 35. — cum Celtiberis 
confligit, xxxix, ai. — impetrat 
ovationem, a^. — legatus in Galliam 
Transalpinam , 54- — triumvir co- 
loniae Aquileiam deducendae , 55 et 
XL , 34. — consul cum Q. Fulvio 
Flacco, fratre germano, xl, 43* 

L. Majnlius Capitolinus, tribun. 
militum consulari potestate, iv, 4>- IN T. LIVIUM ET 

M ASbius Toffquatus, legatas, 

RfAiri.ins Torquatus, pontifex, 

nTf XXX, 39. 

Mah Lius L. F. Torquatus , 

il , ci , a3. — quum P. SuUam 

insreum peregissetet damMas- 

it. 

MAKLnrs Torquatus , prsetor, 

«X cohortibus discedit Alba , 

S8. — Orici portas aperit Cae- 

Gxi, 10. 

MAVLras A. F. P. N. Vuiso 

us, consul , xYiii , i. — cum 

lo collega yincit pugna navali 

lAginienses , ib. 1-9. — trajicit 

ricam, 11. — redit Romam 

classe ingenti praeda onusta, 

.umphat, i3. 

Maklius Yulso, prset. xxxii , 

- sortitur Siciliam, 28. — con- 
Cn. Manlii frater, xxxyiii, 20. 

MAiTLins, tribunus militum 
lari potestate, iv, 44« 
Maitlius, cui Capitolino fuit 
>roen, creatur cousul, y, 3i. 
;it ludos magnos , ibid. — in- 
tur Urbem oyans , ib. — servat 
I Romanam, 47» — interrex, 

— praysB ejus adyersus Patres 
:ones, 11. — seditionem mo- 
4, i5. — mittitur in carcerem, 

- e carcere quare eductus? 17. 
as seditio renoyatur, 18. — 
;ata domum plebe , inyehitur 
Ires , et de regno incipit agere, 

— tribuni plebif>sese adversus 
jungunt senatui , 19. — ei dies 
ir, 20. — ejus defensio , ib. — 
atus , de saxo Tarpeio dejici- 
b. — ei mortuo adjectae notse, 

Manlius, tribunus militum 
ilari potestate, yi, 3o. — ei sine 
, extra ordinem , Volsci pro- 
I data, ib. — male rem gerit, 
• creatur dictator, 38. FREINSHEMIUM. aiQ 

P. Mahlius triuniyir Epulo fa- 
ctus, xxxiii, 43.^ — creatur prsBtor, 
ibid. — in Hispaniam citeriorem 
adjutor consuli datar, 43.— *vincit 
Turdetanos, xxxiy, 17. — prsBtor 
iterum , xxxix , 56. — sortiturHi- 
spaniam ulteriorem, xl, i. — quid 
rerum ibi gesserit ? 16 , 34- — mo- 
ritur, 43. 

P. Mahlius Vulso, prSBtCNP, Xl^TI, 
23. — Sardiniam obtinet, xxyii» 
6,7. 

T. Mavlius L. F. a patre ruft 
relegatus , yii , 4* — generosum et 
pium T. ManHi factum, 5. — tribnn. 
militum suffragio populi creatUF , 
ibid. -^ pugnat cum Gallo , quem 
yincit, 10. — qaare dictus Torqua- 
tus? ibid. — donatur a dictatore co- 
rona aurea, ibid. — dicitur dictator, 
19. — iterum , 26. — consul, 27. — 
secundum consul , 28. — tertittm 
cos. yni, 3. — ejus ad legati Latini 
superbam orationem responsio, 5. 

— proficiscitur ad bellum , 6. — 
filium securi percutit, 7. — in* pugna 
adyersus Latinos yirtute consilioque 
egregius , 10. — redit Romam, cui 
seniores tantum obyiam iyerunt, 
juveutute eum exsecrante, Z2. 

T. Maklius Torquatus, eonAul, 
X , 9. — ex equo lapsus moritur, 1 1 . 

T. Manlius Torquatus , consnl, 
XX , i3. — triumphat de Sardis, i4' 
— eo consule, Jani sedes clausa, ib. 
Conf. I, 19. — censor yitio factus 
abdicat , xx , 21. — consul iterum , 
4S. — bis consul censorque, xxiii , 
34; xxy, 5. — censet non redimen- 
dos esse captiyos Cannenses, xxn , 
60. — nec Latinos in Patres legen- 
dos , xxin ,22. — mittitur cum im- 
perio in Sardiniam, xxiii, 34. — 
Sardosdomat, 40, 4^. — pontifica- 
tum maximum petit frustra, xxy, 5. 

— recusat consulatum, xxyi, 22. — 
comitiorum et ludorum faciendo- aao INDEX RERUM 

rum causa dicitur dictator , xxyii , 
33. — ludos facit et lustrum voTet^ 
ibid. 

T. MAVLnrs Torqnatus , prstor, 
xLiii ,4« — pontifex legitur, 1 3. — 
consnl , xi.yi , 5. — legatus , xlvi , 
33. — ut se a Cypro abstineat, 
monet Ptolemseum, xltii , 4* — «jus 
in filium seyeritas , Liy, 9. 

Mahitus , sei*Yus Gampanoruni 
Calaviorum , indicat incendium llo- 
mae fraude Campanorum factuin , 
xxTi, 17. — ei libertas data et viginti' 
millia aeris , ibid. 

Majttua, oppid. Gallis Trans- 
pad. h. Slantuay xxiv, 10. 

Manubice, x, 46 > xxxvi, 36, i. — 
de manubiis sedes Fortis Fortunae 
facta, X, 4^* 

Manumitu poterat apud omnes 
magistratus majores xli, 9. — manu- 
missi raso capite calvi capiebant pi- 
leum, XXIV, 16, 9. — lex de viccsima 
raanumissoi*um iu castris a Cu. 
Manlio, consule, lata,Yii, 16. 

Manus ad digitos usque involutx ^ 
in re divina Fidei faciunda ,1,21. 

— prsBcisae speculatoribus depre- 
hensis , xxii , 33 ; xxvi , i a. — reli- 
giose admotsB Deorum signis,v, 32. 

— manibus ad caelum sublatis, pre- 
catur M. Furius Camillus, v, ai. — 
ad cselum porrectis, M. Curtius se 
devovet , vn , 6. — manus ferreae 
ad nayes sisteudas aut comprehen- 
dendas, xxiv, 34; xxvi, 39. Conf. 
et XXXVI, 44« 

Mapalia Massyliorum , xxi\ , 3i; 
XXX , 3 extr. 

C. Marcelli, pater et filius, con- 
jurationis Catilinariae socii , oppri- 
muntur, ciii , 9. 

C. Claudius C. F. Margellus , 
consul , spernit oblatam a Caesare 
pecuniam , cix , a. — impugnat Cu- 
rionem, 31. — jubet Pompeium 
bellare contra Caesarem, 2 5. ET NOMINUM 

C. Claudius M. F. M. N. Mar- 

cellus , consul , cix , 29. 

C. Marcbllus, praefectus a Pom- 
peio Rhodiis uavibus , cxi , 3. 

C. Marcellus , prior Octaviae 
maritus, cxxvii, a4* 

M. Claudius Marcsllus, coi. 
VIII, 18. — dictator, a3. - 

M. Claudius Margellus, cos. 
XI, 34. 

M. Cl.vuoius Margellus, con- 
sul, XX, 5i. — ejus pugna ad 
Clastidium et spolia opima et 
triumphus , 5a - 55. — praetor 
creatus, obtinet Siciliam , xxii, 35. 

— post pugnam Cannensem , quum 
classi, ad Ostiam stanti, praeesset, 
mittitur ad reliquias exercitus a 
consule accipiendas, $7. — Nolam 
magnis itineribus perveuit , xxiii , 
14. — Hannibalem vincit , 16. — 
suppliclum de proditoribus sumit, 
17. — creatus consul secundum , 
quum augures vitio creatum pro- 
uuntiavissent , abdicat, 3i. — pro- 
consul copias educit in aciem contra 
Hannibalem ,44. — horUtur suos, 
45. — Poenos in castra compellit , 
^(). — ad euni equites Hispani ct 
Numidae transfugiunt, ib. — tertiom 
consul absens creatur, xxiv, 9. — ei 
Siciiia provincia decreta , ai. — 
Leontinorum urbem capit, 3o. — 
oppugnat Syracusas , 33. — capit 
alias urbes, 35. — fundit Syracusa- 
nos , 36. — capit Syracusas , xxv, 
a3 , a4. — Marcelli lacrimae , captis 
Syracusis , ibid. — castigat Syracu- 
sanos , 3 1. — spoliat Syracusas, 40. 

— componit res Siculorum , ib. — 
patronus Siculorum , xxv, ag, 6. — 
vincit Paenos, ^i. — ex Sicilia re- 
dux , petit triumphum , xxvi , a i . 

— Urbem ovans ingreditur post 
triumphum in Albano monte , ibia. 

— quartum consul, aa. — Siculi 
enm accusaut in senatu, 3o. — IN T. LIVIUM ET 

purgat se , 3i . — de «a re senatus- 
consultmn , Sa. — cum Hannibale 
dubio Marte pugnat , xxvii ,3. — 
Hannibali ad Ganusium occurrit, 
. la. — sBquo Marte pugnat cum Han- 
nil)a]e, ibid. — postero die, iterum 
lacessens Hannibalem, vincitur, ib. 

— increpat exercitum, i3. — Tincit 
Poenos, i4< — accusatur a tribuno 
piebis , ao. — absolvitur et quintum 
consul creatur, ai. — aedes Honoris 
et Virtutis xdificat , a5. — insidiis 
exceptus perit , 26 , 27. — varia de 
ejns morte fama, ibid. — sepelitur 
ab Hannibale , 28. — ejus annulo 
potitus Hannibal frustra dolum Sa- 
lapitanis nectit, ib. — augurfuerat 
Marcellus , 36. 

M. Claitdius Ma.bcellus, consul. 
filius f tribunus militum, xxvii, 26. 

— vulneratur, 27. — Venusiam ab- 
ducit csesi patris exercitum, 29. — 
fledem Virtutis, septimo decimo an- 
no f postquam a patre ejus primo 
consulatu vota in Gailia fuerat,ad 
portam Gapenam dedicat , xxix, 11. 

— tribunus plebis , xxix ,20. — 
sedilis curulis , xxxi , 5o. — praetor, 
xxxii ,7. — ei Siciiia sorte obvenit, 
8, 37. — consul creatur, xxxiii, 24* 

— triumphat de Insubribus et Go- 
mensibus , 87. — pontifex , ^2, — 
legatus Garthagtnem missus, 47- — 
legatns in exercitu , xxxv, 5, 7. — 
Gensor, xxxvn , 58. — lustrum con- 
dit,xxxviii, 36. — pontifex moritur, 

xu, i3. 

M. Gi.AUDiusMABCELLUS,prsetor, 
sortitUT jurisdictionem urbanam , 
xxxviii , 35. — ejus jussu, qui pul- 
sarant legatos Garthaginienses , iis 
traduntur, 4^. — creatur cos. xxxix, 
45. — ejus res gestse, 54, 55. — le- 
gatus , xin, 5, 6. — decemvir sa- 
crorum moritur, xliv, 18. 

M. GLAUDinsMikRCELLus, prsetor, 

XXXIX ,23. FREINSHEMIUM. aai 

M. Glaudius Marcrllus pontif. 
XLi, i3. — tribunus plebis, xlh, 
32. — prsetor, xLin, 11. — sortitur 
Hispaniam , 1 5. — jubetnr delectum 
agere, 14. — consul creatur, xlv, 
44« — triumphat , xlvi , 5. — iterum 
consul , xLvii , 24. — tertium, xlviii, 
2. — ejus res gestae in Hispania, 4- 

6. — Gordubam sedificat , 6. — 
bellum parat, i3, 14. — pacem cum 
Geltilieris facit, 18. — legatus ad 
Masinissam , naufragio perit, l, 25. 

M. Glaudius Marcrllus, cos. 
cvni,ii. — ejus actiones contra 
GsBsarem , 3o. — jura Novocomen- 
sis coloniae proterit , 3i. — reditus 
ei a Gaesare conceditur, cxv, 32. — 
interficitur a Magio , ibid. — de eo 
Bruti testimonium ,33. 

M. Glaudius MARGELLus,Octavis 
sororis Augusti filius, ducit uxorem 
Juliam » cxxxv, 18. — moritur, 27. 
— luctus ob ejus mortem , a8. — 
theatrum ejus noraine insignitum , 
ibid. 

Marcia rogatio, xlii ,21. 

Marcia , uxor M. Reguli , xviii , 
64> — senatus ei nobiles captivos 
dedit , 66, — ejus saevitia in eos a 
magistratibus coercita, ib. 

Marcia , virgo vestalis , incesti 
accusata, primo absolvitur, lxiii, 

7, 8. — deinde damnatur, 11. 
Marcia, uxor Gatonis , Q. Hor- 

tensio velut usuraria conceditur , 
cxiv, 58. 

Marcius clipeus , xxv, Sg. 

Marcius saltus , xxxix , 20. 

Marcius , illustris vates, ejusque 
carmina , xxv, 12. — praedixit Gan- 
nensera cladem, ib. — alterum ejus 
vaticinium , ibid. 

Marcius, unus e ducibus Garbo- 
nianis , lxxxviii , 4* 

G. Margius , adolescens consilio 
et manu promptus , 11 , 53. — ejus 
maxime opera capti Gorioli , ib. — aaa INDEX RERUM 

iade ei cognomen Coriolano , ibid. 

— ejoB odium in iribunitiam pote- 
fttatem et atrox sententia , 34' — 
die dicta damnatus in Yolscos ex- 
aulatum abit ,35. — dolus ejus ad 
concitandos Volscos , ibid. et 3y. — 
imperator Yolscorum legitur, Sp. 
— resejiis ^sts adversus Romanos, 
ib. — yarie ad eum iegationes , ib. 

— a matre yictus discedit ex agro 
Romano, ^o. — ejus mors, ib. 

G. MARcros y trib. plebis , diem 
dioit Q. Fabioy-quod legatus in Gal- 
los contra jus gentium pugnasset , 
▼I, I. 

G. Marcius Rutilus , cons. yictis 
PriTmaatibus , triumphat, yii, i6. 

— primus de piebe dictator , victis 
£truscis, jussu populi, sineaucto- 
ritate Patrum , triumphat, vii » 17. 

— oonsul kerum , 31. ^ primus de 
plebe censor, aa. — tertium consul, 
a8. ' — quartum cons. conjurationis 
militaris yires arte spargit et dissi- 
pat, 38, 39. 

C. Margius , tribuDus plebis, ix, 
3o. — ejus et L. Atilii de mMitaribus 
imp^iis rogfttio , ibid. 

G. Margius, augur, x, 9. 

G. Margius Rutilus , consul, ix, 
33. — capit AUifas de Samnitibus, 
38. — Yuhieratur in prselio cum 
Samnitibus , ib. — pontifex creatur, 
X» 9. — censor, lustrum condit, 47* 
— censor, iterum creatus auctor est 
populo sanciendse legis, qua cave- 
retur, ne quis iterum censor fieret, 
XY, 17. -^ lustrum condit, xvi , 40. 

G. Marcius G. F. C. N. Gensori- 
nus,consul,cxL, i5. 

G. Margius Figulus creatus prae- 
tor, xLiii ,11 — sortitur ciassem , 
17. — trajicit in Grseciam , xliv, i. 

— cum classe in Macedoniam con- 
tendit, 2. — Thessalonicam frustra 
oppugnat, 10, i3. — cos, abdicat, 
XLvi , »7} a8. — iterum consul , in ET NOMINUM 

Dalmatiam mittitur, XLvn ,23. — 
Delminium incendit et capit,^ 3 3. 

C. Margius Ruffns , legatus M. 
Crassi , XGvn »3,4- 

L. Marcius , legattts PontLaii , 
ciii, 39. 

L. Marcius Censorinus , sdilis 
curulisy XLvii, i. — cos. ad belium 
proficiscitur Carthaginiensibus infe- 
rendum , xlix ,6. — legatis Pcsno- 
rum respondet, 14 et s4. — oppn- 
gnat Carthaginera ,41- — machinas 
ssdificat, 43« — ^gymumm insulam 
in potestatem redigit , 44» — censor» 
Li, 38. 

L. Marcius L. F. Censorinus, 
prflBtor ad Antonium proficiscitar , 
Gxviii , 30. — consul, trinmphat ex 
Macedonia , cxxvii , 33. 

L. Margii Philippi tribanatas et 
seditiosum dictum y Lxviiy 38. — 
in petitione consulatus repulsam 
fert , Lxx, 33. — fit consul , lxxi, 
I. — adversatur M. Draso, fts. — 
reus factus erat ambitus a CsBpione, 
34. — a Druso, obtorta gula» in 
carcerem rapitur , 36. — offendit 
senatum, 3i. — ejns cumL. Crasso 
contentio, 33. — stmit perniciem 
Dmso^ 33, 34. — eo referente, qnid- 
quid legum tnlerat Drasus, uno 
SCto toUitur, 37. — dicit pro Pom- 
peio, Lxxxii, 34. — ^ ejus censora, 
59. —r ejus sententia contra Lepi- 
dum , xc , i3. — censet Pompdtam 
mittendum esse in Hispaniam , non 
pro consuie , sed pro consulibas , 
xci, i. 

L. Marcius Philippus, legatos 
Sullae , Q. Antonio occiso y occapat 
Sardiniam, lxxxvi, 4* 

L. Margius Philippus , oonsnl , 
civ, 77. — vitricus Octavia&i CsBsa- 
ris, cxvii , i3. — legatus a senata 
ad Antonium, cxviii, i3. 

L. Margius septimus, eques Ro- 
mnnus , Scipionibus occisi^ , dux tt IN T. LIVIUM ET 

niilitibus eligitur, xxv, 37. — horta- 
tur suoft ad oppugnanda hostium 
castra , 38. — bina castra hostium 
capit, 39. — flamma ei concionanti 
fusa dicitur e capite, ib. — scribens 
^senatui , se propraetorem nuncupat, 
unde multorum offenduntur animi, 
XXYT , a. — a Scipione raagno in 
honore habetur ,19. — cornu in 
pugna flinistro preest , xxviii ,14. 
— Tarracone ad presidium Hispa- 
nisB reiinquitur, xxyiii , 17. — ad 
oppngnandiun Gastulouem inittitur, 
xXYin, 19. — capit Astapam urbem, 
aa , 34, 35; xxxii, a. 

M. Mabcics , rex sacrorum, mo- 
ritnr, xxYn , 6. 

M. Marcius, tribunus militum 
secundsB legionis , interficitur in 
pralio cum Boiis , xxxy, 5. 

M. Margios Ralla , creatus pra- 
tor, XXIX , II. — sortitur jurisdictio- 
nem urbanam, i3. — cum legatis 
Caithaginiensibus mittitur a Scipi- 
one Romam , xxx , 38. 

M. MARCnis Sermo , tribun. ple- 
bis, xLii, ai. 

NuMA Marcius, Marci F. ponti- 
fex a Numa PompiUo ex Patribus 
lectus , i , 30. 

P. Margius Rex , legatus, xliii, i . 

Q. Margius Tremulns cos. crea- 
tur, IX , 4». — ejus res egregie gest», 
43. — triumphat , ibid. — ei statua 
equestris in foro ante templum Ga- 
storis decreta , ib. — consul iterum, 

XI, 33. 

Q. Maecius Phiiippus , consul , 
XII, 9. — ex Etruria rebus pro- 
spere gestis reyersus, triumphat, 30. 

Q. Marcius Philippus , magister 
equitum , xyi , 48« 

Q. Margius Philippns creatnr 
prator et sortitur Siciliam, xxxyiii, 
35. — consul , xxxix, 6. — ei et 
coHega mandatur qusestio de Bac- 
chanalibns , i4« — post qusBstiones FREINSHEMIUM. aaS 

perfectas in Ligures Apuanos pro- 
ficiscitur , ao. — circumyenitur a 
Liguribus, ibid. — ab ejus nomine 
saltus Marcius appellatus , ibid. — 
legatus ad res Macedonia Grsecis- 
que yisendas, XXXIX, 48; xi., 1, 3. 
— decemyir sacrorum, xi. , 4a; xli, 
31. — legatus in Grseciam mittitur, 
xLii, 37. — ejus colloquium petit 
Perseus, 38. — congrediuntur, trans- 
gresso amnem Perseo, qui et obsi- 
des dedit ,39. — Marcii ad regem 
oratio, 40. — persuadet Perseo , ut 
mittat legatos Romam ,43. — redit 
Romam , 44* — gloriatur , decepto 
per inducias et spem pacis rege : 
quod quidem seniores Patrum ye- 
hemcnter improbant , 47. — consul 
iterum, xliii , 11. — trajicit in 
Grsciam , xLiy, i. — ejus ad milites 
oratio, ibid. — contendit in Mace- 
doniam , a et seqq. — Dium yenit , 
7. — laborat inopia , ibid. — ejus 
litere ex Macedonia Romam missae, 
16. — censor horologium diligen- 
tius ordinatum in publico pouit, 
xLyi, 17. 

Q. Marcius, Marcii Philippi con- 
sulis filius , XLiy, 3. 

Q. Margius Ralla, duumyir sdi- 
bus dedicandis creatus, xxxiy, 53; 
xxxy, 4t^, 

Q. Marcius Rex, tribun. plebis » 
xxxiii, a5. 

Q. Marcius Rex creatur consul, 
Lxii, i. — amittit unicum filium, 
5. — ejus constantia, ibid. — bello 
petit Stoenos, feram Ligurum natio- 
nem, 6. — de iis triumphat, 24. 

Q. Marcius Rex , consul, mortuo 
L. Metello collega et eo qui coUe- 
g8B suffectus fuerat, solusconsula- 
tum gerit, xcyiii, 67. 

Q. Margius Scylla , trib. plebis , 
xLii, ai. 

Q. Marcius Grispus obsidet Bas- 
sum Apamea , cxxi , 4. — tradit aa4 INDEX RERUM ET NOMINUM copias Cassio, 9. — dimittitur a Cas^ 
aio, II. 

Mahcium ( ad ) locus, dod procul 
a LanuTio, yi, a. 

Margolica , nobilia urbs Hispa- 
nise, capitur ab M. Marcello, xly, 4. 

MAacoBU.inroRUM sedes , ciy, 19. 

Marci preces pro Barbula, Anto- 
nii duce, cxxxni, 17. 

Mare Hadriaticum , seu Adriati- 
cum, y» 33; xi» 31; xl, ai ; xLiy, 
3i ; xLy ,14. — ^gaum , xxxyi , 
43 ; XLiy, a8. — Etruscum , xl, 4i. 

— Inferum, y, 33 ; xxii, i ; xxiii , 
38. — lonium , xiii, 35 ; xxiii, 33 ; 
xLii, 48» — Macedonicum, xLiy, 11. 

— Pampbylium, xxxyiii, i3. — 
Ponticum , xl, ai. — Rubrnm, si« 
nus Persicus et Arabicus , xxxyi , 
17 ; XLii , 5a ; XLy, 9, 3. — Siculum, 
XIII, 35 ; xxxiii ,17. — Superum , 
y, 33; yii , a6; xxiii, 38; xLy, a. 
Toronaicum , XLiy, 11. — Tuscum, 
xxyi ,19. — Tyrrhenum, y, 33. 

Marene , regio Tbraciae , ab Eu- 
mene Corragum prsefecto et Atlesbi 
capitur, xlii, 67. 

Mariavi muli , pro priestantissi- 
mis, ut dici coeperit, Lyii, 17. 

Maricje, lucus ad flumenLirim, 
xxyii , 37. 

Maritimi coloni; yid. Coloni. 

Maritimus circus; yid. Circus. 

Marius Alfius Medixtuticus apud 
Campanos , xxiii ,35. — in pugna 
occiditur, ibid. 

Marius Blosius, praetor Campan. 
concione advocata edicit , ut fre- 
quentes cum conjugibus ac liberis 
obyiam irent Hannibali, xxiii, 7. 

Marius Egnatius, a rebellantibus 
Samnitibus pretor creatur , lxxii , 
9. — proditione intercipit Venafrum 
oppidum , Lxxiii, ai. — fundit L. 
Jul. Csesarem cos. 57. — occiditiir 
a C. Cosconio, Lxxy, ai. 

Marius Statilius prsefectus, cum turma Lucana exploratum roisius, 
detcgit insidias Hannibaiis , xxii , 

41. 

C. Marius stipendia meret in 
bello Numantino, Lyii, 17. — ho- 
norifico Scipionis testimonio excita- 
tur, 18. — faventibus Metellis, tri- 
bunatum adipiscitur , lxi , 78. — 
ejus certamen cum Patribus, 79. — 
senatum cogit sibi cedere , 80. — 
coUegae frumentariam legem ferenti 
resistit, 81. — in petitione sedilitatis 
duplicem repulsam fert uno die, 
Lxii, 'j3. — de ambitu postulatur, 
a4. — vix evadit ambustus , ib. — 
ejus spiritus , a5. — prsetura qos 
obscura , a6. — ex prsetura Hispa- 
niam ulteriorem sortitus, provin- 
ciam purgat a latrociniis , 56. — 
Lusitanos pacat, 5^. — legatus in 
Numidiam , Lxiy, 5^. — pugnat cnm 
Jugurtha, Lxy, 24. — ' strenuam na- 
vatoperam in oppugnatione Zam«, 
a5-a7. — ejus malignitas, 29, 35. 

— et inimicitiae cum Meteilo , 36. 

— ejus yirtutes militares , 3^. — 
ad consulatum adspirat, 38. — in- 
citat Gaudam , Masinissae nepotetn, 
adversus Metellum, 40, 4' » 43* — 
dimittitura Metello, 5i. — sacrifi- 
canti laeta omnia promittit haruspex 
ibid.— criminatur Metellum Roms, 
62. — impetrat consulatum, 53. — 
ei Nuniidia decernitur ,55. — ex- 
agitat nobiiitatem, Lxyi , 8. — scribit 
railites humillimos, 9. — Capsam 
urbem in potestatem redigit, 18^ 
ao. — casus Mario yiam ostendic 
Mulucha potiendi, a i. — fundit Boc- 
chum et Jugurtham, 39. — legatio 
Bocchi ad Marium , 3a - 34. — di- 
scordiarum inter Marium et Sullam 
origo, 53- 55. — solutus legibua^ 
creatur secundum cos. lxvii , i4r 
i5. — triumphat , 18. — triumphali 
veste in senatum venit, 21. — ferrco 
amiulo ad tertium usque consulatuiu IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. aa5 it , ibid. — causa continuan- 
. ei consalatuum » aS. — mili- 
ibuni, a quo de stnpro ap- 
\B fuerat, interfectorem ab- 
et corona donat, 94» ^^* — 
Q cos. 46. — quartum, Lxvin, 
ntraCimbros bellumparat,ib. 
>lorat aiiimos Ligurum, 3. — 
ad Isars etRhodani confluen- 
mit, 4* — Rhodani navigatio- 
ommodiorem efficit, 5. — ^non 
oftti copiam pugnandi, 6. — sa- 
ibet in castris, 7. — proyocatur 
lam Teutono, 13. — ad Aqnas 
s pugnare statuit, i5. — ^pri- 
prsBlium, 16 •> 19. — hostem 
uem tenet suis quiescentibus, 

iis insidias ponit , 31. — ^Teu- 
csedit, eosque delet, 32-34* 
eda donata imperatori, 3 5. — 
id miiites oratio > a6. — yili 

prsedam yendit, ag. — quin- 
»8, creatur, 3o. — arma 
ia cremat , 3a. — differt 
phum, 33. — venit Roraam , 

- ejus exercitus Catuli copiis 
sus Cimbros jungitur, 64. — 
rorum legatos ludihrio habet, 
r. — ejus inventum , ne pila 
ipossiut, 58. — ejus acies, 
csedit Cimbros, 62-65. — ad 
]!irabrorum uxores legationem 
it, 66, — Catuli major, quam 
, opera in Cirabrico prslio, 

- ex quo tamen Marius-totam 
gloriam reportat,^^. — trium- 
75. — contemnit elegantiam, 

- turbat omuia Romae , lxix, 
»ertribus divisa pecunia, sex- 
»8. creatur, 7. — ejuset Apu- 
iturnini conspiratio , 9. — et 
I vafrities, i3. — ejus et Metelli 
r ingenium , i.4« — sceleruin 
i est concitator et vindex , 

- Marii veteratorium facinus , 
• instituitreprimere Apuleium, 

- Mario se dedit Apuleius ob- 

TLIl, Pars a. — Index Liv. sessus in Capitolio, 38. — Metellum 
ab exsilio reyocatum, yidere graya- 
tur Maiius, 63. ^ simultas Marium 
inter et Suliam ad tempus obruta , 
Lxxi, 39. — legatus cum P. Rutilio 
cos. copias diyidit^ Lxxm, 39. — 
occupat castra sociorum Italico- 
rum, 3i. — exercitum diyidit cum 
Caepione, 34- — profligat Marsos, 
60. — detrectat puguam, 63. — de 
hac re cjns dictum, ibid. — cum 
Marsis duluo marte pugnat , Lxxnr, 
4. — per causam yaletudinis abdi- 
cat se imperio, 5. — Sulpicium 
trib. pl. instigat ut ademptum Sul- 
1» bellum adyersus Mithridatem 
sibi decernat,Lxxyii, 1,3, 13. — oc- 
cidit amicos Suil», 17. — yincitur 
a Sulla in urbe, 34 ,35. — a se- 
iiatu hostis judicatur, ejusque bona 
publicantur, 38. — fngit ex urbe , 
Ibid. — ejus errores et miseria , 
3i , 33. — ^hortatur comites, et osten- 
tum sibi oblatum narrat , 33. — a 
piaeternayigantibus suscipitur, 34* 

— deinde reliuquitur expositus, 
35. — capitur in palude ,36. — 
benevole tractatur a Fannia , 37. — 
stolido omiui confidit, 38. — ad 
eum missus Cimber fugit, 39. — 
dimittitur Marius, 40. — nayigat in 
Africam,4i* — in Carthaginiensem 
agrum transit, 4^* — ad eum redit 
filius, 43, 44. — in Italiam ad Cin- 
nara , urbi bellum infcrentem , ye- 
nit, Lxxix, 37 et seqq. — a Cinna 
proconsul yoratur, 45» — Ostiam 
expugnat et diripit, 47* — ejus par- 
tibus accedunt Samnites, lxxx, 3. 

— ab Ap. Claudio in urbem intro- 
missus, repellitur, 4- — colonias 
circa Romam occupat, 8. — in ur- 
bem yenire rogatur , 34. — minax 
ejus ingressus , 35. — et crudelis 
oratio ,39. — insignes yiros truci- 
dari jubet , 38-4^. — a Gnna con- 
sul septimum creatur, 46. — ejus 

i5 aG INDEX RERUM ET NOMINUM mon, 47 • — ejusqne elogiuin , 4^. 
C. Marius G. F. in sufipicionem 
yenit oblattf L. Porcie cos. necis , 
i.xxv,«o. — ejus periculum, lxxtii, 
39. — in Africam Aigit, 3o. — 
eyadit dolos Numidarum , 4^* — 
post multos errores ad patrem re- 
^it, 44* - — s^^ manuoccidit trifou* 
num plebis , lxxx , 4^* — ante seta* 
tem per ylm cos. creatur, lxxxyi, 
I. — toiiit multos principes SnllansB 
factionis, 5^6. — ad pugnam pro- 
yocat Sullam , lxxxvii, i. — victus 
fugit Prsneste , 4> — ibique obside- 
tur , 7. -^ eruptionem tentans , a 
Sulla repellitur, ao. — Prseneste 
dedito , sibi consciscit necem , 

LXXXVIII, 3i. 

. M. Mariits Glratidianus , prsetor, 
de probandis denariis fert legem , 
Lxxxii , a3. — per omnes vicos ei 
statuflB et ad eas thus et cerei po- 
nuntur, ibid.- — crudelissime excar- 
nificatura SuUa, Lxxxvin, 19. 
Maroitba, opp. Samnii, xxvii» i. 
Maroitea , urbs Thracise , expu- 
gnatttr a Philippo, xxxi, 16; xlv, 
39. — Antiochi prssidium inde 
deducitur, xxxvii, 60 ; xxxix» a4; 

XLIII, 9. 

Marohitjb in Thracia, xxxi, 3i; 
XXXVII , 3 3 -60. — Maronitarum vi- 
cus Sare appellatus, xxxviii , 41 • 
— Maronitarum exsules veniunt 
Romam , xxxix ,34. — eorum le- 
gati queruntur de Philippo , 27. — 
crudeliter caeduntur a Philippo, 34* 

MARRUCiiri , populi Itaiise propr. 
ad Aternum fl. hod. Pescara, quo- 
rum oppida fuere Teate et Ater- 
num , hod. Chieti et Pescara , viii , 
ag ; xxiv, 1 1 ; xxvi, 11. — oratores 
Romam mittunt , pacem petentes , 
IX, 4^- — iis foedus datur , ibid. — 
devastantur ab Hannibale, xxii , 9. 
-^ multos yoluntarios dant Scipioni 
m da^em, xxyin, ^S, — deficinnt a Romanis, Lxxit , Bi — csdttMur 
a Snlpicio, lxxvi, i. 
Marrvgiitus ager, xtm f 43. 
Mars, conditor et parens populi 
Romani, dictttsGradivtts^ i, ^o ; n, 
45* — ei dttodecim Salii a Nttma 
Pompilio lecti, i, ad. — Pater, vtii, 
9. — credittts in obsidione Thnrinc 
ttrbiA scalas mttiis attulisse, xn, 6. 
■=— MArtis sedes, Gallico bello vota, 
dedicatur a T. Quintio dttttmviro-, 
VI, 5. — eedes extra portam Cape- 
nam , ad qttam omnes armati cofi- 
venire jussi, vii, aS ; x , a3, 27. — 
ara , xxxv , 10. — ad eam censores, 
statim inito magistrata , seUia ca- 
rulibus cbnsidere , mos erat , xl , 
45. — hasta, XXIV, 10. — sUex, x, 
47. — ■ lacus in agro Grustttmino, 
xLi, 9. — signttm Appia via ad si- 
mnlacra laporum, xxn, 10. — 
Marti flamen a Numa assignatns, i, 
30. — piaculum fadendum suove- 
taurilibus, viii , ro. — soppUcatio 
habita, xii, 6. — bos albtts c^imus 
immolatus a Decio, Vli, 37. — le- 
ctisternium habitum , xxn , 10. — 
spolia hostium dicata , xlv, 33. — 
Martem Romuli et Remi patrem 
uuncupat Rhea Silvia, i, 4* 

MARTms campus, i, 44* — ^i*^ 
^ger Tarquiniorum , post eos ex-' 
pulsos consecratus Marti , 11 , 5 ^ 
VI , 20. 

Martialis flanien ; tid. Flamen . 

Marsi iu ItaUa propria, ad Faci- 
nom lacum , in hod. Abruzxo ulte- 
riore, vni, 6; xxvi, 11. — defi- 
ciunt, IX, 4i* — oratores, pacem 
petenteSy Romam mittunt, 4^* — 
iis foedus datur, ibid. — rebellant, 
vincuntur et mulctantur, x , 3. — 
devastantur ab Hannibale, Xxn, 9. 
— dant Scipioni multos voluntarios 
iii classem, xxvin, 45. — MaTSomm 
'cohors, xxxni,36. — primi Itali- 
corum popttlomm beUum sttl&ant IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. aa^ adverMM Rdmanos^ Lxxiif 5 ; vid. 
«t 8. — cekbrata eorum fortitudo, 
adeo ut, ad illa osque tempora, ne- 
que de Marsis Rom», neqne sine 
If artU triumphatnm esse opinio te- 
nuerity 87. — profligantur a Mario, 
uaiii, 60. — fugientes c«duntur 
« Snlla y 61. — eos etiam c«dit 
Cn. PompeiuSy i.xxiv, 18. — eorum 
afiqnot millia frigoribus pereunt, 
19 y ao. — Marsi pacem petunt, 

£XXYI, a. 

Marsicum bellum, i.xxii, 5. 

Marstas, amnis Phrygiae magnoe 
ad Celenas , haud procul a Msan- 
dri fontibus oritur, et in Mssan- 
drumcadit, xxxviii, i3. 

Martua, saga, sacrommque ma- 
gistra, in castris G. Marii, lxviii, 
7. — lectic» imposita cum venera- 
tione circumfertur, 8. 

Mahtije Calendae ,xxxviii, 4a- — 
ante diem duodecim. Cfilendas Mar- 
iCias comitia fuerunt consulibus ro- 
gandis, xxxviii, 4»; xiii, a8. — 
Martiis Idibus magistratus initus, 

; XXVI, I, a6; 

S ; XXXII , I ; xxn , I ; xxin , XXYfl 3o 

XXXI , XXXVIII, 35; XXXIX, 45; xi., 35; 
XLii , aa; xliv, 16. — Caesar oc- 
cisus , cxvi , 4^ , 48 et seqq» 

Masastli , altera NumidisB pars, 
€ujus rex fuit i^phax, xxiv, 48; 
■xxvni , 17 ; XXIX , 3a. 

Masgaba , Masiniss» filius , pro- 
ficiscitur Romam, xlv, i3. — 
ei obviam mittitur L. Manlius 
qnsBStor, qni enm Romam publico 
sumptu perduceret , ibid. — ejus in 
senatn oratio ,ibid. — eidanturrou- 
-nera, i4- 

Masiiiissa , al. Masanissa (v. ad 
XXI , ag ^ 6 ) , filius Gale , regis 
Ifnmidamm Massylorum, vincit 
Syphacem , xxrv, 48 ; xxiv, 49> ^* 
— flocius Carthaginiensiuro , ingenti 
tumnltu tnrbat exercitum P. Sci- pionis, XXV, 34. — conciliatur Ro- 
nunis, xxviii, 16. — MaainissaB et 
Scipionis coUoquium, 35. — fide 
data accq>taque disoedunt , ibid. — 
queritur apud Lselium nimiam Sd- 
pionis cunctationem , xxix , 4. — 
accedit ad Scipionem , 29. — varia 
fortuna in amittendo recuperando- 
que paterno regno est usus , ib.— 
capit Thapsum urbem , 3o. — ^in eum 
stimulatur ab Hasdmbale Syphax , 
3i .-^vincitnr Masinissa a Syphace , 
ibid. — ^profugit in montemBalbum , 
ibid. ^ Bocchar mittitur adversus 
Masinissam , 3a. — qui vincitur, sed 
circumveutus oum solis quatuor 
equitibus aufugit , ibid. — ^insilit in 
fluvium, unde cuni duobns emer- 
git , ibid. — in occulta spelunca vul- 
nus cnrat, ibid. — repelit regnuni ,' 
ibid. — :Syphax in eum contendit 
eumque vincit, 33. — cum modica 
manu Masinissa ad Scipionem ve- 
nit, ibid. — Hannonem ad pugnam 
elicit , 34. — Syphacis castra incen- 
dit, XXX, 5. — Masinissa regnum 
recuperat, 11. — Sophonisbam , 
Syphacis uxorem, ducit , la. — 
ob Sophonisbae nuptias a Scipione 
reprehenditur, 14, — ejus anxietas , 
i5. — venenum in poculo ad Sopho- 
nisbam roittit , ibid. — amplissimis 
donis a P. Scipione dcmatur, ibid. 
— ejus legtfti in seAatum Romanum 
introducti, i^.-^Masinissam Cirta 
csterisque oppidis agrisque ad 
rejgnura paternnm adjectis , donat 
Scipio, 44* — e» gratulantur Romani 
et dona mittunt, xxxi, 11. — mittit 
Romanis auxilia , 19 ; xxxii , 27. — 
populatur agmm Carthaginien- 
sinm , et quasdam urbes vectigaies 
eorum sibi cogit stipendium pm- 
dere, xxxiv, 62. — legatoa Romam 
mittit, XXXVI, 4- — pollicetur fiu- 
mentnm et hordeum, ibid. et 
XLiii , 8. — ejus cum Cartfaaginien- 

i5. aa8 INDEX RERUM 

sibus de agro , quem illis ademe- 
raty contentiones , xxxrv, 6a; xx., 
17,34» — de eo legati Carthagi- 
niensium queruntur in senatu, 
xuiy aS. — ^mittit filium suum Ro- 
mam, qui legatis respondet , ibid. 
— auxilia cum elephantis Misage- 
nemque filium mittere Romanis ad 
bellum Persicum parat, ag, 35; 
XLV, i3. — ejus stemma, xxix, 29. 
— cum eo Carthaginiensium con- 
tentiones, xlyii, 19. — ei favent 
Romani, ao. — auxilia ab eo missa 
Romanis in Hispaniam , 38. — ad- 
yersus eum bellici Carthaginien- 
sium apparatus, xi.yin, a. — ad eum 
confiigiunt exsules Poeni , 3. — ^bel- 
lum inter eum et Carthaginienses , 
3i. — pugna ,33. — Poenos fame 
expugnat , 34* — victis duras impo- 
nit leges, 35. — ejus mors, l , i5. — 
et elogium , 16. — vegeta senectus 
et liberi, 17, 18. 

Massigus , mons in Campania , h. 
Monte Marsico, xxii , 14. 

Massilia, opp. GalliaB Narbon. 
h. MarseUley xxi , 1 6 ; xi. , 1 8 . — inter 
Gallos sita , traxit aliquantum ab 
accolis animorum , xxxyiii , 17. 

MASSiLiEifSES, aPhocsea profecti, 
V, 34 ; xxxiy, 9. — socii Romanorum, 
XXI , ao-26 ; XXII ,19. — mores et 
leges et ingenium sincerum inte- 
grumque a contagione accolarum 
servarunt, xxxyii, 54« — a Romanis 
contra Ligiu^es adjuti , xLyii , 3o , 
3i. — in eorum gratiam parcitur 
PhocsBensibus , lx, 1, — non medio- 
cres fructus capiunt ex clade Teu- 
tonorum , Lxyiii, 3i. — portas clau- 
dunt Casari , cx , 8. — obsidentur, 
g.^-vincuntur a D. Bruto, 19, 38. 
— Csesaris fidei se permittunt , 39. 

Massfva Numida, puer forma 
insigni et regii generis, capitur in 
prslio, xxyii, 19. — dimittitur a 
Scipione ad Masinissam ayunculum ET NOMINUM 

cum donb, ibid. 19 ; et xxriii , .35. 

Massiva filius Gulussfle occiditar 
Roraa a Jugurtha , lxiv, 87 , 38. 

Massyli Numidiae altera pars, 
cujus rex Gala, xxiy, 48. — ^regnum 
patemum Masiniss» , xxx , 11; 
yid. Masinissa. 

Mataris, teli Gallici genus, yn, 

Mater Deum lapis quidam sacer 
in urbe Phrygiae Pessinunte , xxix , 
II. — quo honore a Romanis ao* 
cepta, i4* — ludi in ejus honorem, 
y. Megalesia. — Matris magna sedes 
in Palatio facienda locatur, xxix, 
37. — dedicatur, xxxyi , 36. 

MjLTRis MatutSB aedes; yid. Ma- 
tutsB. Ejus »des Satrici , xxyiii, 
ii.-^e c»lo tangitur, ibid. 

Matres duse , receptis prster spem 
filiis , gaudio exanimantur, xxii , 7. 

Matsaina , plaga in Umbris, ix, 

41. 

Mathematici pelluntnr urbe , 
cxxxi, 53. 

C. Matieitus creatur duumyir 
nayalis , xl, a6. — praedonum Li- 
gurum duas ac triginta nayes capit, 
ibid. a8. 

C. Matibnus, quod exercitum 
deseruisset , sub furca virgis ciesus, 
sestertio nummo venit , Ly, i. 

M. Matienus , prsBtor, xli , a8. 
— sortitur Hispaniam ulteriorem, 
xLii, i. — ab Hispanis ulterioribus 
ad recuperatores adductus amplia- 
tusque , quum diceoel5 1 e integro 
causa esset , in exsilinra jttiit Tibur, 

XLIII, 2. 

P. Mjltienus , ti^ibunus militum, 
XXIX , 6. — a Plerainio , virgis caesus, 
interficitur, 9. 

Matrimi ; yid. Patrimi. 

Matronas per annum lugent Bru- 
tum , II , 7. — et Valerium Publico- 
lam ,16. — aurum et omnia orna- 
menta in aerarium conferunt, y, IN T. LIVIUM ET 

i5. — ob eam munificentiam iis 
honor habitas , ut pilento ad sacra 
ladosque , carpentis festo profesto- 
qae uterentur, ibid. — aurum item 
conferunty ad summam pactae 
mercedis Gallis conficiendam, 5o. 
— hiuc decernitur, ut earum , sicut 
Tirorum, solennes post mortem 
laudationes essent, ibid. — iis pro 
auro pretium persolvitur, vi, 4- — 
veneficae ad centum septuaginta 
damnatse , VIII , i8. — stupri dam- 
nat» pecuiiia mulctantur , aa ; 
X, 3i. — in exsilium aguntur, 
xxY, 3. — dedicant Junoui signum 
«neom in Aventino, xxi, 6a. — 
item pelvim auream , xxvii , 87. — 
per omnia delubra vag» suppliciis 
votisque fatigant Deos , xxvii , 5o. 
— crinibus passis aras verrunt, etc. 
XXVI , 9. — cum Scipione obviam 
eunt Deum Matri , xxix ,14. — de 
Matronarum cultu lexOppia,xxxiv, 
I. — contra earum luxum oratio 
Catonis consulis, xxxiv, 3 seq. — 
L. Valerius eas defendit , 5. — Ma- 
tronas patricias inter et plebeias 
certameu , x , 33 ; vid. Mulieres. 

Matuue Matris 8edes,v, 19-38; 
VI, 33; vii, 37; XXIV, 47; xxv, 7 ; 
xxvin, II ; XXXIII, 37 ; xli , 38. 

Mauhi seu MAURUsn iu Mauri- 
tania , regione Africse ad oram ma- 
ris Mediterr. inter mare Atlanticum 
et Nuniidiam , xxi, 33 ; xxiv, 49 > 
xxvni, 17. — Maurorum et Gstu- 
lorum clades, lxvi, 35. — Mauri 
et Numidae ab Hamilcare pacan- 
tur, XVIII, 4 2« — Maurorum rex 
Bocchus ; vid. Bocchus. 

Maximi cognomen Q. Fabio da- 
tum, IX, 46> 19. — ita simpl. dici- 
turFabius Cunctator, xxv, 30, 3. 

Mazaca caput Ciliciae, pustea 
Caesarea vocata, lxxvi, 35. 

Mbdeoh , oppidum Labeatidis 
terrse in Illyrico, xliv, 33, 33. FBEINSHEMIUM. aag 

Mbdi in Asia , xxxv, 48 ; xxxvii, 
40. — adversus Medos Antonii bel- 
lum , cxxx, i et seqq. — inter Medo- 
rum regem et Antonium foedus, 

GXXXI, 63. 

MedicoB artis initium , xx, 64* 

Medicus , vitse Pyrrhi insidians , 
a Romanis illi proditur, xin, 44» 
45 ; vid. et xlh, 47- — medicbs ci- 
vitate donat Caesar, cxv, 38. 

Medimnus, xxxvm, 14» 8. 

Mbdiolaitum , oppidum Gallia 
Transpad. ( hodie Mailand s^u Mi- 
lano) ab Insubribus conditum,v, 
34; xxxrv, 45. 

Medion , oppidum Illyrici, xliv, 

33-33. 

Medion , opp. Acarnaniae , xxxvi, 

II, 13. 

Mbdiohii , xxxvi, 13. 

Medixtuticus magistratus sum- 
mus Campanis dicitur, xxiii, 35 ; 
XXIV, 19; XXVI, 6. 

Mbdon Borceseus , Persei amicus, 
xLii, 58;xLiv, 33-45. 

Medua.cus seu Medoacus major 
et minor, amnes Galiise Cisalp. hod. 
Brenta et Bachiglione, x, 3. 

Mbdullia, opp. Latii in Sabinis, 
oppugnatur a Romanis , i, 33, 38. 

Mbdulliitus; vid. Fubius. 

Medullius, mons Hispanise, ob- 
sessus,cxxxv, 11. 

Mbgacles, paludamento Pyrrhi 
insignis, interficitur, xin, 6. 

Megalbsia, ludi in honorem 
Magnse Matris Deum , xxix, 14. — - 
in iis dati ludi scenici , xxxiv, 54 ; 
XXXVI, 36. 

Mbgallis , uxor Damophili, sae- 
vit in ancillas , lvi, 33. — ex prse- 
cipiti saxo dejicitur, 38. 

Mbgalopolis (hod. Leontari aut 
Sinano ) condita , multis vicis oppi- 
disque Arcadiae in unara urbein 
contributis , xxxii, 5; xxxvi, 3i. — 
porticus, quam Megalopoli dinie- i3o INDEX RERUM ET NOMINUM raot Laced«nionii> refecta, xxxvni, 
34. — ibi conciiium,xLi, a^. 

MsajgLOPOUTiB, XXVIII , 8 ; xxxv, 
37. — MveMegalopolitani pulsi a La- 
cedflBmoniis , et restituti in patriam 
ab Antigonoy Macedonise rege, 
xxxiiy 33. — Megalopolitanis in 
Arcadia murom se circumdaturnm 
urbi pollicetur Antiochus Epipha- 
nes, xLi, 30. 

Mbgara seu Megaiiis urbs Sici- 
lf»(tid. Hybla)yxxiy, 3o, 3i. — 
cftpta et dirata a M. Marcello, 35. 

Mbgara in Megaride , parte At- 
ticae , aut ei proxima , h. Megara , 

XXVIII, 7 ; XXXI, 33. 

Megari. , pars Carthaginis a Sci- 
pione ^ occupata , jli, 8. — deditur 
Romanis , lii, 7. — capitur a Fusio 
Caleno , cxii , 56. — strages in ea 
urbe a leonibus temere solutis edi- 
ta, 57. 

Megiste . Lycia ins. et portus^ 

XXXXVn, 33,34)4^- 

Mel£ , urbs Samnii , xxiy, 30. — 
eadem Meles , xxvii, i . 

MELjiXBtiJM Scotusssi agri , 
xxxni, 6. 

Mbi^s, amniculus prope Hera- 
cleam ad <%tam , xxx-vi, 33. 

MEL^a ) T^acisB amnis inter Ly- 
simachiam et Cypsela , xxxviii, 40. 

Mbles ; vid. Mbla. 

Mblbssum in Hispania Bet. urbs 
Oringis , xxviii, 3. 

Meliboba, opp.Thessalie, xxxvi, 
i3. — situm in radicibus Osssb 
montis f xliv, i3. — tentatur a Ro- 
mania frustra, ibid. — capitur a 
Cn. Octavio et diripitur, xliv, 4^. 

Mblita,, insula maris Africani 
inter Siciliam et Africam, h. Malta , 
capta a Ti. Sempronio console, 
XXI, 5i. 

Mblius , vicus RomsB , xxxni, 36. 

Mblotis terra in Thessalia, 
xxxik, i3. C.Mbmmius galluftlegatiiaadJEto- 
los mittitur, xli, 35. — prntor ite» 
rum , xLiiy 9. — sortitur Sicili«m , 
10, 37. 

C. Mbmmius , tribunus plelus , 
Jugurthinam pacem refntat, lxiv, 
34 » a5 et seqq. 

C. Mbmmtus , candidatus consu- 
latns, a Satumino et Glaucia occi- 
ditiir, Lxix, 34* 

C MxMMius Gemellus , trib. pleb. 
accusat M. LucuUum , c, 37. 

C. Memmu prsBtoris inimicitis 
cum CtBsare , civ, 39. 

C Memmius , trib. pleb. accusat 
Gabinium ad pop. cvi, 3. 

C Mbmmius , cos. suffectns,Ye- 
neriGenitrici ludos facit, cxxxi, 49«, 

T. Memmius , legatus , xfjii, 7. 

Memhon, Demiurgus apud A- 
chseos , XXXII, 33. 

MEMiroiris Heracleotss error geo- 
graphicus , lxxii, 38. 

Memphis , caput iEgypti medisB 
prope Delta in sinistra NiU ripa , ex 
adverso Cairo, h. Menchis et Misr, 
xLv, II, 13. — aMithridatePerga- 
meno occupatur, cxii^ 79. 

Mempuites , Ptolemaei et Cleopa- 
trse filius , cru^eUter interficitur a 
patre , lix, 68. — membra occisi 
fiUi mittuntur ad matrem , ibid. 

MEHIXGID1.S Laced8Bmonius,pra- 
tor AchsBorum , li, 38-3 i. 

Meitjipii, populus GaUicus, va- 
stantur a Caesaris legatis , cv, 60. — 
eos ad pacem petendam cogit Csb- 
sar, cvii, 4* 

Mbhjis a Prusia Romam mittitur 
insidiarum filio Nicomedi stmendar 
rum causa, l, 5. — cnm fiUo con- 
jurat adversus patrem , 6 et seqq. 

Mbnas , archipirata , Sex. Pompeii 
classem ducens , capit Titium eum- 
que servat , cxxvii, 36. — praestruit 
sibi gratiam apnd Octaviannm » 
ibid. — suadet Pompeio ut Csesarem IN T. LIVIUM ET 

et ADtOQiam conyiyantes apud se 
tQllat , 4i* — Pompeii gratia araissa 
tnm^it ad Ootavianum , gxxtiii, 7, 
8. — in equestrem ordinem recipi- 
tur, et ab Octaviano ad meniiam 
adhibetnr» ibid. — legatus Galvisio 
dator, 10. — ejus pngna cum Me- 
necrate, i3. — ejus prudentia in 
tempestate, 18. — ab Octayiano rur- 
svs ad Pompeium transfugit , 45. — 
iterumque ad Octavianum , cxxix , 
3. — ted Csesar ei parum fidit, 4* 

Meitdis , seu Meitde et Meitdjs , 
maritimua vicus Thraciae aut Mace- 
donise in Pallene , xxxi, 4^. 
Mbhegratbs dux Persei ,xi.iv, a4* 
MB]rEGRi.TBs , libertus Pompeii , 
Vultamum, aliaque Gampaniae loca 
vastat , Gxxviii, 8. — in pugna na- 
vali cum Menodoro vulnerator, i3. 

— se projicit in mare , ibid. 
MBBBDiains, LucuUi cubicula- 

riuB , servat Lucullum insidiis |)e- 
titum,xcvn, a3. 

Mbbblais, oppidum iu Dolopia , 
xxxix, 36. 

MBirEi.A.ins , mons Spartae proxi- 
mns , XXXIV, a8. 

Agb. Mbitevius consul, 11, 16. 

— ad plebem , quse in sacrum mon- 
tem secesserat, mittitur, eamque 
reducit, 3^. — moritur, 33. — ei 
sumptus quum funeri deesset, 
plebs eum extulit, sextantibus col- 
latis in capita, ibid. 

AfiR.MEiTEnius, triumvir ad co- 
loniam deducendam , iv, 11. 

Aaa. MBinurius Lanatus consul , 
IV, i3. — trib. mil. cons. pot. 44* 

— iterum , 47- 

C. MEVEirius consul, iii, 3a. 
L. MEiTEirius Lanatus consul. IV, la. L. MEMBBins, trib. mil. cons< pot. 
VI, 5. — secundum, 27. 

T. Mbbbhius, consuI,male reni 
gerit adveisus Tuscos, ir, 5i. — ei FREINSHEMIUM. a3i 

diem dicunt tribuni plebis , 5a. — 
damnatus non fert ignominiam , 
morboque absumitur, ibid. 

Mbnbstas seu Mbketas Epirota, 
xxxvi, a8. — eum sibi dedi petit 
M*. Acilius Glabrio consul, ibid. 
— iEtolos concitat , xxxviii, 10. 

MEirisx ; vid. Mbhix. 

Mbkippus dnx Pbilippi, xxvii, 
3a. — cum mille peltastis Chalci- 
dem mittitur, xxvin, 5. 

Mekippus legatus Antiochi ad 
Romanos, xxxiv, 57. — ejus ora- 
tio, ibid. — mittitur ad ^tolos, 
apud quos vires Antiochi in immen- 
sum extollit , XXXV, 3a. 

Mbitithyllus , Philometoris ie- 
gatus, Demetrio, tunc obsidi, fu- 
giendi facultatem prsebet , xi.vi, 34, 
35. — jubetur excedere Italia , 
xLvii, la. 

Meitix seu Mehisx insula Loto- 
phagorum in mari Mediterr. ad ^ 
S^rrtim min. ex adverso Gercinse, 
postea Girba seu Gerbi dicta, et 
hinc h. Zerbi, xxii, 3i. 

Meito Antigonensis , prsfectus 
Persei , xLii, 58. 

Mbnodobus ; vid. Menas. 

Meitophilus, mercator Perrfaa- 
bus , xLiv, 35. 

Mehs, Dea, xxii, 10. — ei aedes 
vota a T. Otacilio prsetore , ibid. — 
dedicata, xxiii, 3i. 

Mensa hospitalis sacra,xxiii,9, 3. 

Mensarii vel mensularii et argen- 
tarii, vn, ai, 3. 

Mensarii triumviri, xxiii, ?i. — 
et quinqueviri , vn , a i ; xxiii , a i ; 
xxiv, 18 ; XXVI, 36. 

Mensarum trium argentea vasa in 
celia Jovis posita, x, a3. 

Mensis intercalaris , xxxvii, 59. 

Meivtesa sen Mbktisa et Mbiti- 
TissA duplex Hi^pani» Tarrac. opp. 
in Ort^tanis et in Bastetanis Baitu- 
lisvp , xjfVT, 17. a3: INDEX RERUM ET NOMINUM Mercatorum collegiuniyii, 37.^.7. 

MBRCBDoiaus mensiSy cxYy 3i. 

Mercenarii exevciXvLS apud Pgbdos , 
quoties terra res gereuda esset, 
XYi, 6. — milites apud Romanos 
primi Celtiberiy xxnr, 49» — Merce- 
nariorum motus LiiybsBi, xix, 5. — 
grave adversus PcBnbs bellum,xx, 4* 

Mebcurius, V, i3. — Mercurii 
»des Idibus Maiis dedicata,ii, ai. 
— de sede Mercurii dedicanda cer- 
tamen inter consules, 11, 37. — 
Mercurii tumulns, xxvi, ^^, — 
Mercurii proraontorium seu Her- 
raaeum , h. Cap Bon et Ras Adder, 
ab oriente Garthaginis in septemtr. 
procurrens, cujus pars Pulchrum 
seu Pulchri promont. xxix, 37. — 
Conf. proraontorium Apollinis. 

MsRDi populi domantur a M. Li- 
cinio Crasso , cxxxv, i. 

Mebbhda; -vid. Aittonius. 

Mbricus Hispanus prodit Ro- 
manis insulam Syracusanam , xxy, 
3o. — cum corona aurea incedit , 
oyante Marcello, et civitate Roma* 
na donatur, xxyi, 3 1 . 

Merul4 ; vid. Corrblius. 

Mesopolitjs deficiunt a Mithri- 
date , Lxxxii, 4^- 

Mbsopotamia vastatur a Parthis, 
Lxx, 66. — diripitur a Crasso, 
cyi, 18. 

MBSSA.LA nomen cur Valerio in- 
ditum , xyi, 48. 

Mbssala ; yid. Valerius. 

Messara urbs Sicilise ad fretum 
Siculum , olim Zancle dicta , hod. 
Messina, xii, 28 ; xvi, 10; xxi, 49; 
xxiy, I ; XXIX, 7, 8 , 9. — occupa- 
tur scelere a Mamertinis, xii, 38 ; 
xxyiii, 38. 

Messapii in Messapia seu Cala- 
bria, ym, 34. — foBdus et arma 
jungunt Tarentinis, xii, 17. 

Mbssehe , caput Messeni» in Pe- 
loponne80,b. Mauro Matia, direpta a Philippo , xxxii, s i . — yi capta 

a Nabide, xxxiy, Ss obsidetnr 

ab Achseis, xxxyi, 3i. — Quintio 
nuntiat, se Romanis, non Achsris, 
aperturam urbis portas, ibid. — 
desciscit a concilio AchaBoram, 
xxxyi, 3i ; xxxix, 48. — inde ori- 
tur bellum, in quo Philoposmen ca- 
pitur a Messeniis, et yeneno inter- 
ficitur, 49 > ^o. — yincitar ab A- 
chaeis, ibid. 

Messeitii a Messana iu Sicilia , 
XII, 38. 

Messerii in Peloponneso aRoma- 
nis adscripti fcBderi, cum Philippo 
inito, XXIX, 13. — legatos Achaeo- 
rum sine responso dimittunt , xxxyi, 
3i. — se Romanis portas aperire 
paratos nuntiant, ibid. — Messe- 
niorum flebilis conditio, lii, 6. 

Messis ante Cal. Junias , xxm» 3s . 

C. Messius, sedilitius, introducit 
prsBsidium Csesaris in Acillanorum 
urbem, cxiy, 17. 

Vect. Messius, ex Volscis vir 
nobrlis, ly, 38. — ejus adhortatio 
ad milites, 38. 

Metalla noya instituta a rege Phi- 
h'ppo , XXXIX, 34* — Metalli Mace- 
donici ingens yectigal sublatum, 
XLV, 18, 39. 

METAPONTUM,opp. LucauiaB, h. 
Torre di Mare, i, 18; yiii, 34; 
xxy, II ; xxyii, i. 

MBTAponTiirx deficiunt ad Pob- 
nos , post cladem ad Cahnas , xxii, 
6r ; XXV, i5 ; xxvi, 3^ ; xxvii, 16. 

Mbtapoktinus ager, xxiv, 30. 

Mbtaurus , Umbriee fluyius , h. 
Metro, xxyii, 47« 

Metelue Caeciliae somnium , 

LXXII, 6. 

Metella, Suil» uxor, effugit 
Marii crudeles manus , lxxx, 43- 
— moritur, lxxxix, 41. 

Metellorum familiflB dignitas et 
fortuna , lxiii, 39. IN T. LIVIUM ET 

Metbixus ; videatur G£Gii.iu8. 

MsTHYMirA, opp. Lesbi insuls 
maris JSgsei prope oram Asis , xi.y , 
3i. — Methymnam traducti An- 
tisssn, ibid. 

Mbtilia, lex de fullonibus , xx, 
58. 

M. Mbtilius, trib. pl. accusat 
duos tribunos mil. y, ii. 

M. Metilius , trib. pl. inyehitur 
ia Fabium , xxii, i5. 

M. Mstilius legatus a senatu ad 
consules , xxy, aa. 

Sp. Metilius , absens tertium tri- 
bunus pl. creatus , rogationem pro- 
mulgat , ut ager ex hostibus captus 
yiritim diyidatur, ly, 4B. 

T. Metilius Croto , legatus , 
XXIII, 3i. 

Metius ; vid. Statius. 

Metoh Tarentinus dissuadet ci- 
yibns suis bellum, xii, i5. — exi- 
gitur theatro , ib. 

Metrodorus interficitur a Mi- 
thridate, xcyiii, a6. 

METROPHAirEs , praefectus Mithri- 
datis, diripit Delum, Lxxyiii, 38. 
— fngatur a Bruttio Sura , 5a. — 
yiDcitur a Mamerco , xciv, 10. 

Metropolis , urbs Thessalise , op- 
pidanorum concursu defenditur, 
xxxii, i3. — capitur ab Antiocho, 
xxxyi, 10. — se dedit Romanis, 14. 

MHTaopoLiTANus campus in 
Phrygia , xxxyni, i5. 

Metti Curtii clara adversus Ro- 
mulum pugna ,1, 12. — lacus Cur- 
tius ab eo appellatus, i3. 

Mettius Fuffetius , dictator Al- 
banorum creatur, i, a3. — ejus 
oratio ad TuUum , ibid. — per fi- 
dia , 27. — et supplicium , a8. 

M. Mettius missus a Csesare ad 
Ariovistum , ab hoc in vincula con- 
jicitur, civ, 33. 

P. METTiusocciditC.Memmium, 
LxiXy a4. FREINSHEMIUM. 233 

MxTULUM obsidet Octavianus , 
cxxxi, a4. — desperatio Metulino- 
rum , a6. 

Mevakia , oppidum Umbriae, 
hodie Bevagna in ducatu Spole- 
tino, IX, 4i« 

Mezentius , Etruscorum rex , so- 
cia arma Rutilis adversus Trojanos 
jungit,!, 2. 

Mezetulus , Numida , contendit 
cum Capusa de regno, xxix , 29. — 
gens Massylorum omnis in ejus ye- 
nit potestatem, ibid. — abstinetno- 
mine regio, ibid. — matrimonio 
sibi jungit sororis Hannibalis filiam, 
ibid. — victus a Masinissa fugit in 
Carthaginiensem agrum , 3o. — re- 
dit in patriam , ibid. 

MiGiPSA filius MasinisssB natu ma- 
ximus, L, 18. — ex hsereditate pa- 
terna nomeu regium, commune 
cnm fratribus , Cirtam cum regia , 
vectigaliumque tractationem acci- 
pit, ibid. — auxilium mittit Sci- 
pioni in Hispaniam , lvii, 16. — in 
ejus regno ad octoginta millia homi- 
num intereunt pestilentia, lx, 19. 
— Jugurthara adoptat, lxii, 2. — 
morti proximus liberos hortatur 
ad concordiam , ibid. 

Migtion , Chalcidensis princeps , 
XXXV, 38. — fidus Romanis, ^6. — 
pedibus captus lectica in senatum 
introfertur, xliii, 9. — queritur de 
crudelitate et sacrilegio Lucretii et 
Hortensii , prsetorum Romauorum , 
ibid. — vchicula ei publice praeben- 
tur, 8. 

MiDAS,Orphei discipulus,LX^xiv, 
21. — de Mida et Sileno fabula , 19. 

MiLETus , opp. loniae, h. Milazzo, 
Palascha, Palatscha , Miles, xxxvii , 
16; xxxyiii, i3. 

MiLESiis ager sacer restituitur, 
xxxviii, 39. — eorum legati polli- 
centur ad bellum , quidquid senatus 
imperaret , xliii, 6. a34 INDEX REBUM 

MUes RonuiDiM quaDdo primym 
de publico stipcndiam accq^erit? 
lY, 5g. — delectu rite acto, qui mi« 
let factus Don esset in aenritutem 
venditusy xiv, 37. — militem mer- 
cenarium quando primum Bomani 
hahuerint? xxrv, 49» — veterem in- 
vitum ducere ad hellum gerendum 
in Macedoniam vetitum , xxxi, 8. 
— horridum magisesse decet, quam 
ornatum auro et argento , ix, 40. — 
Milite suOy non externo, uti soii- 
tus Romanus , xxii^ 87. — Milites 
^accensi , viii , 8. — antepilani , 9. 

— antesiguani, II, ao. — causa- 
rii, VI, 6. — hastati, vii, a3; viii, 
8. — levcs, ihid. — manipulares, 
\ii, 34 ; VIII, 8. — mercenarii apud 
Romanos prirai Celtiheri, xxiv, 49* 

— principes , vii, a3 ; viii, 8. — ro- 
rarii , ihid. — statarii, ix, 19. — 
suhitarii qui ? iii, 4 ; xl, 26. — tria- 
rii , VII, a3 ; viii, 8. — tumultuarii , 
XXXV, 2. — veterani , viii, 8. — vo- 
luntarii, xxxi, 8. — roissi , horum- 
que varia missio, vii, 3^, i. — du- 
piici frumento in perpetuum, in 
prsesentia singulis bohus hinisque 
privis tuuicis donati , vii, 3y, — 
Milites sacramento adiguntur sin- 
gulari ritu, 11, 3a; iii, ao; x, 38; 
XXII , 38-53. — laureati supplica- 
lum eunt Marti , xii, 6. — a trihunis 
militum adiguntur jurejurando , 
XXII, 38. — quihus satis est roho- 
ris , XXV, 5, 4« — po8* seditionem 
Sucrouensem rursum jurant in ver- 
ha imperatoris, xxviii, ag. — do- 
iiantur agris, xxxi, 4» 49* — i° trium- 
phis laureati, imperatoris canunt 
iaudes , xxxix, 7 ; xlv, 38. — mili- 
tum decimatio, 11, 5^ ; xcvi, 4i« — 
Romaniiaudautur, et cum Alexan- 
dri M. miiitihus conferuntur, ix, 
19. — Militum ludi, exercitationes 
et in armis decursus, xxiii, 35; 
xxvr, 5i. — nnniina noscit et riet ET NOMINUM 

dux, XXI, 43. — ^poHMe et ignoauiiia ; 
V. c. extra valium sine tentoriis de- 
stitnuntur, x, 4* — dbnm poluBiqiM 
capiunt stanfes, xxiv, 16. — hor* 
deum accipiunt , xxvii , i3. -^ ca- 
rent prndc parte , et ccmsal fit le> 
gatus , III , 39. — pedibus merent, 
et mittnntur in Siciiiam, xxni , aS, 
5 ; xxrv, 18 ; xxv , 6. — non in op- 
pidis bibernant nec prope , xxvi, i. 
— destrictis gladiis et diacincti de* 
stituuntur , xxvii , i3. — semcstre 
stipendium accipiunt pro annno, 
XL, 4i* — milites Rom. vitibus, 
extranei fustibus csBduntur» Epit. 
Lvii. — iis prsemia data pro portione 
stipendii, et in triumpbis, x, 44» 
X, 46, 8; xxviii, '9; xxx, 45; 
xxxiii, a3 ; xxxiv, 52 ; xxxvii, 5^ ; 
XXXIX, 5,7; XL, 34, 43 ; xM,7,i3; 
XLV, 40' — eorum carmina, iii, a6; 
IV, ao; XXVIII, 9. — ofGcia, xliv, 
3^. — prsemia,saga et tunicse, etc. 
X, 3o;xxv,7. 

MiLioiriA.,ur]M Marsorum,!, 3. — 
capta a Romanis , ihid. et 34* 

Militaris atas, iii, 5^ ; v, aa ; xi, 
7. — via, XXXVI , i5; xliv, 43. — 
Militares artes diversse ab impera- 
toriis , XXV ,19. — militare consi- 
lium, VIII, 6, 6. — ^Miiitaria comitia, 
XXV, 37. 

ilfi7ift'df gradus , xlii , 34- — Di- 
sciplinse exempla , vin, 7 ; xvi, 5i; 
Lxii, 53. — defensio, ix , 17. — 
Militiam detrectat juventus ftbma- 

na, xLvm, 14« 

MiLLioNius, praetor Lavinii, viii, 

II. 

MiLO niissns a Pyrrbo , Tarenti- 
nam arcem firmat pmsidio, xii, 
19. — prodit Tarentum Romanis , 
XIV, 44» 45 ; vid. et XIII, 16. 

MiLO , Berceseus , pr«fectus Per- 
sei, xLii, 58. 

MiLo (forte idem), princeps 
amicorum Persei, sese dedit Ro- m T. LrvruM et freinshemium. 235 , xiAT,3a, 4^; ▼. ftd xui, 

> ; V. Anains. 

IiLQirnrs , seDator, Ginn» 
em seqnitnr, i.xxxx , 4* 
TkB regio LyciflB , xxxtiii , 

ATiva ; V. Statius Minatins. 
4Tiua Magins , fidns Rom. 
• , justam conscribit legio- 
Lxxn, a6. — prsclara ejns 
» fociali opera , 37. — dona- 
itate f ejusqne duo filii cre^ 
jraetores, ibid. 

QTvs, Gallie Transpad. fl. ad 
am, h. Minzio, Menzo, xxrv, 
xn, 3o. 

BKvm cella in Gapitolio , yi , 
emplum, vii, 3. — inventum, 
ns, ibid.— ei et Neptuno pul- 
tratum in lectisterniis , xxii, 
Minerva, arcis Athenamm 
, xxxi^ 3o ; xiv, aS. — Piraeei 
:m ei dicatum , xxxi, 3o. — 
ra preeses arcis Uii , xxxtii, 
ibi sacrificatum ei ab Autio- 
:xxT ,43* — €t a Romanis , 
,9. — MinervsB Lacedsmone 
im sereum, Ghalcicecos, xxxv, 
Minervs Itonis templum in 
]!oron«eo , xxxvi , ao. — Mi- 
, qnam Alcidem sive Alcide- 
vocant, sacrificatnm a rege 
, xLii, 5i. — Minerva, Marti 
i Matri spolia hostium dicata 
lo ^milio , XLV, 33. 
ERViE, prom. Gampaniae , h. 
W/a Minerva, xl, 18. 
BRviUM , Galabriae opp. xlv, 

10 princeps amicomm An- 
f XXXV, i5. — ejus cum legatis 
lis colloquium, 16. — prseest 
aciei, xxxvii , 4i* 
10 Smyrnaens conjurat ad- 
Mithridatem, lxxxii, 48* 
lus , Lnsitanitt fluminum onmiain maxtmas creditiir, x.v, Sa. 

Mmua , Cernniiu a Minia Pa- 
culia matre Bacchis initiatoii , 
XXXIX , i3. — ^inter maximoa sacer- 
dotes cooditoresque ejns sacri , 17. 
— adductas ad consnles £itetur 
omnia, ibid.-^ Ardeam in vincola 
inittitnr, 19. 

Muin Geleres » hospites Hanni- 
balis, qnum is Gapuam venit, xxiii, 
8. - 

MiHOA Heraclea ; v. Heradea. 

MiirruRNJE opp. Aumncorum in 
Latio , ad fines Gampanise et ostia 
Liris , h. /a barca del Gangliano , 
VIII, II ; XXXVI , 37. — Ausonum 
urbs, venit in potestatem Romano- 
rum , IX, aS. — eo colonia dedncta. X, II. MiifTUBirEKSiBus uegatur vaca- 
tio militis , xxvii , 38. — item rei 
navalis, xxxvi, 3. 

MiifUciA, Vestalis, suspecta pro- 
pter mnndiorem justo cultum, viii, 
i5. — facto judicio , viva sub ter- 
ram defoditur , ibid. 

L. MiiruGius, consul , male rem 
gerit t m, a5 , a6. — liberatns ob« 
sidione a Quintio Gtncinnato, di- 
ctatore, jnbetur abdicare se con- 
sulatu, 39. 

L. Miirucius, decemvir legum 
ferendarum causa, iii, 35. 

L. Mnrucius, praefectus annon«, 
IV, 13. — de Sp. Mselii consiliis do- 
cet senatum , i3. — bove aurato 
donatur , 16. — MKlianum frumen- 
tum assibns in modios sBstimatum 
dividit plebi , ibid. 

L. MiNUCius Basilus mittitur a 
Caesare ad capiendum Ambiorigem, 
cvii, II* — inlllyrico legioni Gse- 
sarianflBprssest,Gx, 5i. — ^in GsBsaris 
interficiendi consilinm adsciscitur , 
cxvi , 4i- — ^ servis sois interfi- 
citur , cxx , 16. 

L. Miirucius Myrtilns , quod I0- :3G INDEX RERUM ET NOMINUM gatos CarthaginieDses pulsasset , 
per fetiales traditur legatis, et Gar- 
thaginem ayehitor» xxxtiii , 4^. 

L. MuruGius legatus Q. Fnlvii 
Flacci in Hispania citeriore, xi., 35. 

L. MiiruGius Thermus , legatas 
Manlii consulis in Istria, xxj, 8. 

M.MiKUcius, consulyii, 3i.— eo 
consule sedes Satumo dedicata, 
ihid. — consul iterum, 34* 

M. Miifucius, tribunus pl. ac- 
cusat duos tribunos mil. t, ii. 

M. MiHucius Fessus angur de 
plebe creatur, x, 9. 

M. Murucius Rufus cos. xx , 56. 
Cf. XXII, 49* — ™ag* ^* sub Fabio 
dictatore, xxii , 8. — Fabii cuncta- 
tionem incusat, 13. — ejus seditiosa 
oratio in Fabii cuuctatinnem , 14. 
— Fabio abseute, rem non impro- 
spere gerit ,24» — aquatur dicta- 
tori , a6. — dividit exercitum cum 
Fabio, 37. — pugnam committit 
adversus Hannibalem, in qua labo- 
rans serTatur a Fabio, -iS , ag. — 
agnoscit errorem suum , et sub im- 
perium Fabii redit, ibid. et 3o. — 
in pugna ad Gannas perit , 49. 

M.MiKUCius, tribunus plebis , 
XXIII, ai. 

M. MiNucius Rufus , prsetor , 
XXXII, 27. — sortitur jurisdictio- 
nem peregrinam, 28. — triumvir 
coionis Vibonem deducendse , 
xxxiT, 53; xxxT, 40- — legatus in 
Africam, xxxit, 62. 

M. Mmucius Rufus, cos. i.xit, 
36. — fundit Scordiscos, lxt, 18. — 
de iis triumphat, lxti ,17. 

P. Mnrucius , tribunus militum , 

XXXT 5. 

Q. MinuciuS) consul, iii, 3o. 

Q. Miifucius, Ap.Claudii consu- 
lis legatus, xxti, 33. 

Q. Mijrucius , tribunus militum, 
XXXV, 5. 

Q. Misiucius Rufu» , praBtor fa- ctus, quum cdilis plebis esset, 
XXXI , 4. — sortitur Bmttio*, 6. — 
scribit senatui, pecuniam e fano 
ProserpinsD sublatam ,13. — pa«> 
Testigat saciileginm , pecaniainqQe 
reddit Proserpine, i3. — ei proro- 
gatum imperium, XXXII, i. — cret- 
tur consul, 27. — ejus res gesta in 
Gallia, 29- 3i. — ei negatnr 
triumphus , xxxiii , 33 , 3 3. — 
triumphat in monte Albano, ihicl. 

— legatus in decem ad res Asic 
disceptandas componendasque , 
xxxTii, 55. — legatus in Galliain 
Transalpinam mittitur, xxxix , 54« 

— idem forte, xli, 25. 

Q. Miif ucius Thermus , tribuniu 
plebis , XXX, 4o< — sdilis cumlis , 
xxxii , 27. — triumvir colonis de- 
ducendis, 29;xxxit, 45. — piwtor, 
xxxiii , 24. — sortitur Hispaniam 
citeriorem ,26. — cssdit Hispanos, 
44- — triumphat , xxxnr , 10. — 
consul , 54« — ejus in Liguria res 
gestsB , xxxT, 3. — ei cum exercita 
in Lignribus prorogatum impe- 
rium ,20. — cum Liguribus pro- 
spere pugnat, 21. — ejus castra 
aggressi Ligures repelliutur, xxxti, 
38. — ei negatur triumphus, xxxtii, 
46. — legatus raittitur in decem ad 
res Asiee constituendas, 55. — inter- 
ficitur in prsslio adversus Thracas, 
xxxTiii, 4i) 46» 49- 

Q. MiiruGius Thermus Iguvium 
relinquit Csesarianis, cix, 54« 

Q. Miirucius legatus, xli, 25. 

T. Miirucius, consul, vincit Sam* 
uites, IX, 44* 

Ti. Mnfucius Molliculus, creatus 
prsetor , sortitur jurisdictionem pe- 
regrinam, xl, 35. — moritur, 37. 

T. MiKucius Rufus, xLii, 54. 

MiHURUs , pecunia corruptus , 
proditor Viriathi, li, 22. 

Miracula fere afficta locis insi- 
gnibus, XX iT. 3. m T. UVIUM ET 

icuhim in Ti. Attinio, repente 
ris omnibus capto, mox sano 
^eto» II, 36. 

tnda et prodigiosa quo ma- 
idantur, eo plura annuntian- 

XIY, lO. 

AGEHEs , Masinissse filius, au- 
enitRomauis, xxii, 39, 6a, 
'. — ejus classis dispergitur 
driatico mari , ipseque »ger 
isium defertur, xlv, 14. — 
omanis munera data, ibid. 
DBS , unus e principibus lega- 
misss a Carthagiuiensihus 
itendam a Romanis pacem , 

7- 
iBiri promontorium in Gam- 

, h. Capo diMiseno, xxiv, i3. 
silia tela, ix, 35; xxxviii, 
o. 

THEAUs, dux Tigranis , contra 
arzanem missus , a Suila Gap- 
ia expellitur, txx, 49 , 5o. 
^fiomilitum, vii, 39, i. 
THEIDATES , filius Autiochi , 
[ , 19 ; aUi Mithradates. Vide 
I, 29, 6. 

rHEiDATis Magni pueritia , 
57* — petita insidiis tntorum, 
- ejus corporis animique ro- 
^9. — et peritia linguarum, 
— magnitudo , cometarum 
itionibus praedicta, 40. — ejus 
a, Lxiii, ^&, — et ardens am- 
,47- — cur Bacchus cognomi- 
? 48. — domat Scythas et 
atas, 49- — ejus de orbis im- 
consilia , 5o. — ejus legati 
e violantur ab Appuleio Satur- 
Lxix, a. — affectat Gappado- 
ignum,i.xx, 43. — legatis Rom. 
ter respondet ,44. — impu- 
mendacio subdititium Ariara* 
aeredem , Gappadocibus regem 
nit, ibid. — concitatTigranem 
iobarzanem, electum regem a 
adoc. 49* — Socratem deducit FREINSHEMIUM. aS^ 

in regnum Bithynise, ixxiv, 10. — 
cum legatisRom. altercatur, 11. — 
interficit regno expulsum Socratem, 
i3. — ad Tigranem legatos mittit, 
et cum eo fcsdus facit, 14, i5. — 
ad suas partes allicit Scythas , ibid. 
— a sociis Italicis sollicitatnr, lxxvi, 
7 et seqq. — Mithridates rem dif- 
fert ,19. — legati Rom. cum mina- 
cibus mandatis ad Mithridatem, 
33. — ejus fines depopulatur Nico- 
medes, 33. — Mithridates occupat 
Gappadociam, 41 • — exercitus Ro- 
mani adversus eum et utriusque 
partes vires , 47» 4^- — ejus duces 
primo a Nicomede victi, dein su- 
peratum fugant , 49~^3. — ejus in 
captivos clementia, 53. — ejus in 
captivos ciementia , ib. — ejns po- 
tentia , Lxxvn, 5i. — occupat Pa- 
phlagoniam , 5^. — fngat Nicome- 
dem , ib. — vincit. M*. Aquillium, 
54. — naves Nicomedis tradnntur 
Mithridati ,56. — Bithynia rece- 
pta, Phrygiam, Romani populi 
provinciam irrumpit, ib. — ^Lyciam 
Pamphyliam occupat, i.xxviii, i. 
— legatum Aquillium , a Lesbiis 
captum, sibique traditum in vincula 
conjicit , et in os ejus aurum lique- 
factum infundit, 3. — ducit Moni- 
mam ,5. — magnam classem com- 
parat , 7. — per Asiam omnes Ro- 
roani generis homines occidi jubet , 
ib. — in Goum navigat, 17. — Rho- 
dum obsidet, 18. — a Rhodiis vin- 
citur prselio navali , 19- ai. — in 
Ghios effundit iram, aa. — Rho- 
dum urbem noctu conatur occn- 
pare , a4> — casu occasionem amit- 
tit , a5. — et a Rhodiis repellitur, 
a6. — recedit ab obsidione ,37. — 
lucum Furiarum succidens , terre- 
tur, a8. — res gestas SuUce adversus 
Mitkridatis duces vid. sub titulo L 
Gornelius Sulla. — Mithridates Gal- 
lograecorum insidiis petitus - <orum i38 INDEX RERUM ET NOMINUM regulos cum uxoribui et liberis in> 
terficit, Lxxxiiy $7, 38. — Ghios 
duobus talentorum miUibus mul- 
ctat y 43. — plures ab eo deficiunt 
populi f 4^* — cjus artes ad retinen* 
dos in fide populos ,47* — oontra 
eum conjurationes , et de iis qu»- 
stiones , 4^, 49* — Archelaum jubet 
tractare de pace , 5o. — conditio- 
nes pacis, 56. — aFimbria Perga- 
mi fere capitur, x.xxxm, 5. — fugit 
Mitylenen , 6. — ejus legatis aspere 
respondet Salla ,18. — Mlthridates 
))ergit ad colloqnium cum Suila, 
ao. — eorum occursus , a i . — Mi- 
thridates Romanos accnsat, se pur- 
gat, aa. — accipit pacem , a8. — 
interficit filium suum Mithridatem, 
i.xxxyi, 7. — ^Mursena adyersus eum 
bellum renovat, la. — legatorum 
Mithridatis perfidia, ibid. — ejus ad 
Sullam et ad seuatnm legatio, i3. 

— ejus fines populatnr Mursena, 
i5. — enm vincit Mithridates, 17. 

— et Persico more sacrificat, 18. 

— Mithridati genns Persicum, 19. 
— ejus majores,et initia Pontici re- 
gni, 30-a3. — qttid rerum gesserit 
adversus MUhridaiem Murtena vi- 
deatur sub tUuh Murtena. — Tertium 
Mithridatis adversus Rom. beiium , 
xci , 37. — incitat Tigranem ad- 
versus Romanos, a8. — bellum su- 
mit, xciii, 5. — ^legatos ad Sertorium 
mittit, 6. — fcedusque cum eo icit, 
i3. — ejus apparatus et auxilia, 
14 > i5. — vincit pedestri et mari- 
timo praelio Gottam, 36 , 37. — ad 
Gyeicum castra ponit , xciv, 3. ^ 
prodente Mithridatem Magio , ejus 
res fiunt perquam impeditae, 7, 8. 

— ejns clades, 19 , 30. — de expu- 
gnatione Gyzici desperans noctu 
obnavigat , xov, 11, la. — ejus 
])editatum csedit LucuUus, i3. — 
Mithridatis clades, i4* — ejus na- 
vibus anciphi pngna^ deprehensis , ducet clasais ccduntnr ant capiiin- 
tar, 33, 34. — Miduidates Nioome- 
disB obsessus , a5. -^ mari liigiens 
dasaem amittit , ib. — Heracleain 
properat , a6. — eamqne iMicapat , 
3o. — equestii pr«Uo «iperior, 
xcvn, 19. — iterum , aS. — Ln- 
culium inopta premere nititQr, 36. 
— sed, quibnsdam accepds damnis, 
totna exercitns Aigit, 97-3 1. — Mi- 
thridates avaritia miiitam Romano- 
ruro elabitur, 33. — uxores soro- 
resqne interfici jubet , 39. — a 
Tigrane arcessitur, xovra, 35. — 
Tigranes victus summam renrai 
permittit Mithridati, 5a. — Mithri^ 
datis ad Phraatem Uter», 54. — 
novum cogit exercitum , 66. — tnr- 
pissime fugit e praelio, 73. — mnlta 
recuperat, 85. — vincit Fabimn 
Adrianum, 86. — Mithridates vui- 
neratur, 87. — acie vincitnr a TVia- 
rio , 88 , 89. — vincit fngatqae 
Triarium , 91, 93. — variae adver- 
sns eum insidise , 93-95. — oontra 
eum proficiscitnr Pompeins , o, 17. 

— Mithridates hostem tnopia pre- 
mere tentat , ao. — ejus res arctae, 
33. — castra ejus circumvallare 
instituit Pompeins , a3. — Mitbii- 
dates meditatur fugam , a^. — cmn 
seqnitur Pompeius, ci, i. — cUdes 
Mithridatis et fuga, 4 9 ^- — Tigra- 
nem inimicum experitnr, 6. — in 
Bospomm tendit, ^o, — una ex 
ejus uxoribus,Stratonice,^ca8telhini , 
in quo thesauri ejus erant, Roma- 
nis prodit , cii, 3-6. — Mithridates 
filium e Stratonice susceptum , ne- 
cat , ao. — ejus novi apparatns, ai. 

— ab eo deficiunt Phanagorenses 
aliique populi, aa-34. — in Italiam 
per tot interjectas regionespenetrare 
statuit, a5. — sed exercitus abhor- 
ret a tam longinqua et pericnlosa 
Tnilitia, a6. — Mithridati insidias 
struit filius Pharnaces y 4^- — ^^' IN T. LIVIUM ET 

thrklatis pericnluin , 5i. — ad filium 
precesy Sa. — yenenuiii dat snis 
et ipse samit , 53.' — etiam gladium 
admovet y utrtimque frustra , 54. — 
a Bituito Gallo occiditur, 55. — enm 
tnmalo majorum inferri jubet Pom- 
peius, 70. 

MiTHEiDATES, Magni filiu6,cum 
ingettti exercitu Bithyniam tuetur, 
Lxxxiii, 1. — victus a Fimbria , 
Pergamum ftd patrem f ugit , a . — 
a patre interficitur, lxxxvi, 7. 

MiTBBiDJLTts Ctistse historia , 
LXXXYi, ao, ai. 

MiTHBiOATfis Evergetes , Ponti 
rex, ad suas partes trahit M\ Aquil- 
lium proconsulem, lx , a. — ei Phry- 
gia majw conceditur, ibid. — tue- 
tur domum Ariarathis adversus 
Nicomeilem , 55s — insidiis amico> 
rum interficitur, 63. — pater Mi- 
thridatis Magni, z.xxxyi, 19. — alii 
reges Pontici , quibus nomen Mi- 
thridates, 30, a i . 

MiTHRiDATBS , Parthorum rex , 
eripit Syris Babyloniam, yicinisque 
«nis omnibus yidetur formabilis, 
•tni, i3. 

M1THBIDI.TBS Medus in fugam 
vertitur a Luculio, xcvm, 73 ; vid. 
et cv, 39. 

Mithridates Pergamenus ,pellice 
Mithridatis Magni editus , ad Gal- 
l^gr^ecise teirarchas referebat oi'igi*> 
nem , cxii , 76. — auxilium fert 
Cssari adversus Alexandiinos , ib. 

— capit Pelusium ,77. — occupat 
regiouem Oniae , et Memphin , 78. 

— profligat ^gyptios , 80. — ei te- 
trarchiam Gallogrsecornm adjudi- 
cat Caesar, cxm, a6. 

MiTHROBABKAirBs a Tigrane ad- 
versus Romanos raittitur -cum stoli- 
dis mandatis , xcvm , 35. *— cadi- 
tur, 36. 

MiTTz^Bir JEJK triremes, xxxvn, 1 2 . 

MiTTLBjriCi in insidias deyenti csc- FREINSHEMIUM. aSg 

duutur a Lucullo, Lxxxni , 4^, 47- 
MiTYLBKE, caput et hod. nomen 

(s. MeteUno) Lesbi ins. marisiElgsi, 

xxxvii, ai. — abM. Thermo expu- 

gnata diruitur, i.xxxix, 36. 

MiTTs , MacedonisB fluvius , 

XLIV, 7. 

MiTASEAS , Rhodis classis prsefe^ 
ctus, cxxii , 9. — vincitur a Statio 
Murco, 17, 18. 

Mkasimaghus, aut Mnasilochus, 
xxxvii, 4^9 S* 

MKKsiLocuns , princeps Acarna- 
num , gentem suam conciliat An- 
tiocho regi, xxxvi, 11, la. — enm 
sibi dedi postulantRoraaxii, xxxvii, 
45 ; xxxyiii, 38. 

MoAGETEs , tyrannus Cibyrae , 
cogitar centum talenta et decem 
miilia medimnum frumenti pendere 
Romanis, xxxviii, 14. 

MoENiGAPTus, Gailorom regulus, 
caditin praeIio,xxiv, 42. 

MoBiro quidam Sicili« regi Aga- 
thocli venenum dat, xm, 49. — 
affectat tyrannidem, ibid. — ^pulsus 
a Syracusanis fugit ad Carthaginien- 
ses, ihid. 

MoESTA duplex , Lkii ,60. — ad- 
versus Moesos et Dardanos bene 
pugnatur, txx, 17. 

MoEsi subacti, xcy, i. — iteruni 
yicti a Licinio Crasse, Gxxxrv, 3. 

Moles in mari, xt., 5o, 3. 

MoLOSsis pars australis Epiri, 
viii, a4 ; xLv, 26. 

MoNiESES Parthius ad Antonium 
confugit, cxxvm, 36. 

Moneris navis, xxxviii, 38. 

MoNETjE sedes atque offlcina, iv, 
7, 20; VI, 20; XXXII, 26;xi.n, 7 . 
vid. Juno. — Monetse nomen nnde 
xv, 6. — Monetae fraudes a Gradi- 
tiano repressse, lxxxii , 23. 

MoNiME, Philopeemenis Milesii 
filia,dncitur a Mithridate, Lxxvin, 4. 
— Monimes fatum , xovii, 40. a/|0 INDEX RERUM 

Monomachio! , vn, lo, a6 ; viii , 
7, 8; xxni, 46, ^7\ ^^^ * '^; 

XZ.TIII, 31. 

Monopodia quando primum et a 
quibus Romam advecta, xxxix, 6. 

M0N8 Sacer , 11 , 3a. -^ eo plebs 
secedit, ibid. — tribuni plebis in 
eo creati , 33. — ibi sacrata lex 
lata, ibid. 

M0P8ELUS tumulus; vid. Mo- 
psium. 

MopsiAVi,8ive Mopsiorum factio , 

XXIII, i. 

MopsnJMytumulusThessalis inter 
Tempe et Larissam , x1.11, 616 , 7. 

MoRGUs legatus Gentii ad Rbo- 
dios,XLiv, a3. 

Moa&i.irTiirA urbs; vid. Mur- 
gantia. 

MoBiiri se dedunt Gsesari , cv, 55. 

Mors bonesta , ix , 3 , 3. 

Mortuorum laudationes vitiant 
rerum historias , viii , 40. — Mortui 
cum insignibus honorum creman- 
tur, xxxrv, 7. — Mortuorum in 
bello corpora vetantur in nrbem 
referri , Mxiii , 3a. 

Morum prsfectura Gaesari deiata, 
cxv, I. — postea Augusto, cxxxvi, 
3i. — eidem prorogata , cxxxvii , i. 

MoRZES , Paphlagonum rex , 
xxxviii, a6. 

MoTTEirSES, xiv, i3. 

MuGiA , Pompei nxor, cn , 36. — 
repudiatur a Pompeio , ciii , a3. — 
eam ducit uxorem M. Scaurus, 
ibid. — ad Sex. Pompeium fiiium 
leniendum proficisci cogitur a 
populo , Gxxvii ,35. 

MuciA prata; sic dictus ager, 
Mucio virtutis causa trand Tiberim 
datus, II, i3. 

G. Mucius , adolescens nobiiis , 
penetrat iu castra hostium, 11, la. 
— scribam pro rege obtruncat, 
ibid. — incenso foco dextram injicit, 
ibid. — ei ager a Patribus Romanis ET NOMINUM 

datur, i3. — cur Sccvola dictas, 
ibid. 

P." Mucius ScflBvola , prastor, sor- 
Utur urbanam jurisdictionem , xl, 
44* — consul in Gallia res bene 
gerit, xLi, i9-a3« — petit censn- 
ram,xLiii, 14. 

P. Mucius Scsevola, trib. pleb. 
de judicio Tubuli fert ad populum, 
Liii, 38. — cos. Lvii, 19. — juris 
publici privatique peritissimos , 
Lviii, II. — censet jure agendum 
esse cum Ti.Graccho, non vi, 53 et 
seqq. 

Q. Mucius Scfevola praetor 
creatur, xxiii , 34. — ^Sardiniam sor- 
titur, 3o. — longo morbo implicitus, 
ad belli vim sustinendam fit inutilis, 

34» 40. 

Q. Mucius ScsBvoIa, decemvir 
sacrorum , moritnr, xxvn , 8 , 

Q. Mucius Scsevola , prsBtor, sor- 
titur Siciliam , xl , 44* — consul, 
xLi, ai. — tribunus militum , xlii , 
49. — ejus res gestse , 58. — lega- 
tus, 67. 

Q. Mucius Scsevola , cos. lxii , 
70. — an in Albucium dixerit ?Lxvn, 
5i. — odiorum inter eos causa, 5i. 

Q. Mucius ScsBvola , prsetor, in 
Asiam missus , lxx, 10. — ejus inte- 
gritas , ib. — et in provincia admi- 
nistranda justitia, 11. — coercet in- 
jurias publicanorum , la. — cos. ai. 
— deponit provinciam , a3. — inter- 
cedit triumpho L.GrassicolIegse, ib. 

Q. Mucius Scsevola Marium 
hostem judicare non vult , lxxvii , 
39, 3o. 

Q. Mucius Scaevola , pont. max. 
jussu Marii junioris per Damasip- 
pum ante Vestae aras occiditur, 

LXXXVI , 5. 

Q. MuciuM Scsevolam Fimbria 
mandat occidi , et ei , quum occi* 
sus non esset , diem dicit , lxxx , 4^* 

Q. Mucius Scsvola, trib. pleb. IN T. LIVIUM ET 

>ere conatur triumphum Pou- 
m, II. 

MLL4irus ; vid. Papirius. 
« parit; vid. Prodigium. 
arum jugis ^sculapius ab 
BTo foriaa serpentis Sicyonem 
tatus,xi, i3. 
et€t sestimatio , iv, 3o. 
ctaticia pecunia et lex ; vid. 
ia et Lex. Mulctaticiumargen- 
▼id. Argentum. 
I cl|fteUarii instructi ad hostem 
ium, VII, i4; X, 4o; vid. et 
, a I . — Muli tabemacula et alia 
instrumenta militaria , raa- 
tibus in provincias ituris sub- 
rata de puhlico , xui , i. — 

inter eundum insidere mili- 
tat Scipio , Lvii , 4. — muli Ma- 

ibid. 17. 

Uehris serVilus nunquam sal- 
is exuitur, xxxiv , 7. — miilie- 
estis , qu8B pluris esset, quam 
ecim millium sBiis, in cen- 
leferri jussa , xxxix, 44. 
^ieres in manu sunt parentum , 
m , virorum , xxxiv, 3 ; xxxix, 
•. — urbem , quam armis viri 
dere non posseut , precibus 
lisque defendunt , 11 , 40. — 
8B spoliantur auro , veste et 
o ab uxore Nabidis, xxxir, 
mille et quadiingentse juben- 

triumviris profiteri bona, et 
i couferre in belli sumptus, 
, 4* et seqq. — damnatse ju- 
publico puniuutur privatim a 
itis, XXXIX ,18. — Mulierum 
s iege Oppia cultus, xxxiv, 
coercits hereditates, xli, cap. 
turba in foro et Capitolio sa- 
mtium et precantium Deos 
QO more et ritu , xxv, i. — ter- 
audito Hanuibalis ad Urbera 
atu , XXVI, 9. — cura hahita 
captam Carthaginem Novam , 
,49* — Lusitanarum fortitudo , 

JLIl» Pars 2. — Index Liv. FREINSHEMIUM. a^i 

Lv , 7. — Cimbricarum audacia , 

Lxviii, 19, 65-71; vid. et Matronae. 

Mulsutn datum prosequutis funns 

mortui Scipionis, xxxviii, 55. — 

— Mulsi pocillum Jovi Victori 
votum,x, 4a. 

Multitudinis natura, xxnr, a5. 

MuLvius pons , xxvii , 5i. 

MuMMius, legatus Crassi, vin- 
citur a Spartaco , xcvi , 39, 40. 

L. MDifMius, trib. pl. xxxviii, 
54. — prsBtor creatus, sortitur Sar- 
diniam , xli , 8, 9. 

L. MuMMius, prsBtor, in ulteriore 
Hispania male pugnat , xlvii , 40. 
— deinde egregie , ibid. — decedit 
ad triumphum , xlviii , 6. — £t con- 
sul , LT , 39. — ei Achaia provincia 
decernitur, ibid. — ejus adventus in 
Achaiam , et copisB, lii , i3. — viucit 
AchsBOs , i4' — capit Corintlium , 
i5. — et funditus diruit, 16^ — ejus 
astutia in deprehendendis Conn- 
thiis , 17. — Macedoniam et Gr«- 
ciam ordinat, 56. — ejusdem trium- 
phus magnorum. artificum tabulis 
statuisque. decoratus, Sy. — ejusma- 
gnanimitas , 58. — ejus cum Sci- 
pione discors censura , liv, 6. — 
falso traditur lege Varia condemna* 
tus,Lxxi, 41 • 

L.MuMMiusQundratus, trib. pl. 
resistit actionibus Clodii, ciii, iio. 

— de Ciceronis reditu refert, ia6. 
Q. MuMMius , tr. pl. xxxviii, 54. 
C. MuiTATrus decemvir agris di- 

vidundis , xlii , 4* 

L. MuNATii Flacci stratagema , 
cxv, 45. — ejus crudelitas iii Ate- 
guenses, ^&. — dedit se Caesari, 48. 

L. MuNATius Plancus , pugnat 
contra Afranium , cx, i4* — cos. de- 
signatus accedit sententiae Antonii , 
cxvi, 83. — a senatu ex Gallia vo- 
catur ad auxilium cousuUbus et 
Bruto ferendnm , cxviii, i3. — fit 
suspectus Patribus , r^ix , 45. — 

16 a42 INDEX RERUM 

eolonias deducit Lugdunum et Rau- 
racam , 46, 47- — ^jus frater Piotius 
proscriptus, cxx,36 etioo. — trium- 
phat, 100. — consulatum init,Gxxii, 
43.— de manubiisSaturno templum 
cdificat, cxxv, 4. — caedit legionem 
Octaviani, 3^. — ex Italia fugit, 
cxxYi» 3a. — ab Antonio ad C.Octa- 
viauum transit, eique testamentum 
Antonii prodit, cxxxii, 6,7. — 
censura ejus parum utilis reipubli- 
cffl, ipsi turpis , cxxxvi, 8, 9. 

T. MuiTATius Plancus, trib. pleb. 
intercedit ne interrex crearetur, 
cvu , 19. — iu funere Glodii con- 
cionatur inMilonem, aa. — horta- 
tur populum , ne Milonem elabi 
pateretur, 38. — expellitur Pollen- 
tia, cxviii, 37. 

• MuHDA, urbs Celtiberiic in His- 
pania Betica, non longe ab hod. 
Jdonda, seu Munda, vico Grandse, 
XXIV, 4a ; XL , 47. — praBlium ad 
Mundam, quo vincunt Poenos Ro- 
inam,xxiv, ^^* — expugnatur et 
mulctatur a CsBsare, oxv, 61. 

MuHDENsis pugna, cxv, 5o-56. 

Mundus muliebris , xxxii , 4^ » 
XXXIV, 7. 

Municeps, viii, i4* 

Municipia Appise, xxvi, 8. 

Municipiis plerisque civitatem et 
agros adimit Suila, lxxxix , 34* 

ilfu/ztme/itoRomanorum ad Veios, 
V, i. — combusta a Veientibus, 7. 

Munus legatis datum, xlii, 6^6, 

C. LiciNius MuRAKA. multos con- 
jurationis Catilinaris socios in vin- 
cula conjicit , cii , 89. — sedilis , 
ciii, 74. 

L. LiciNius MuR£NA, in pugna 
ad ChsBroneanr sinistro cornu a 
Sulla prsefectus, sibi oppositos egre- 
gie vincit, lxxxu, 11-16. — relictus 
a SuUa inAsia,triumphi cupiditate, 
iiovas cum Mithridate belli causas 
drcumspicit , lxxxvi , 7. — ad eum ET NOMINUM 

pcrgit Archelaus , eumque ad bel- 
lum incitat ,9. — MuraBna bellnm 
movet, la. -^ denuo fines Rlithri- 
datis populatur, i5. — profligatiir, 
17. — triumphat de Mithridate, 
Lxxxix , 16. — de ejus gestis disqm- 
sitio , 17. — represserat piratas, 
xc , 33. 

L. LiGiHius MuBJEVA, Luculli 
legatus , vincit Tigranem , eumque 
omnibusimpedimentis exuityxcviii, 
38. — consul designatus a Sulpicio 
accusatur ambitus , oii , 87. — a 
Cicerone defenditur, ibid. — con" 
sul Catonen^- eripit furori seditioso- rum , Giii, 18. Murasnam luget mortuam L. 
Crassus, lxx, 43« 

Muralis corona ; vid. Corona. 

MuRciA Dea , i , 33. — ad Mnr- 
cisB (aedem) Latinis sedes datse ab 
Anco Marcio , ibid. 

Mures in usum ciborum versi ab 
obsessis in urbe Casilino, xxni, 
19. — mures aurum rodunt; vide 
Prodigia. 

MuRGANTiA , urbs valida Samnii, 
oppugnatur et capitur, x, 17. 

MuRGANTiA , s. Mofgantia , urbs 
SicilisB, XXIV, 37, 36; xxvi, ai. — 
contra servos rebelles a servis de- 
fenditur, Lxvn, 39. 

Muri urbi Romse circumdati, i , 
6, 33, 36, 38, 44; vr, 3a. — 
Muri omnium cis Iberum civitatum 
dejecti , xxxrv, 17. — Mnrorum 
pinnse, xxxviii, 5. — Murus novus 
objectus pro dlruto iii oppugnatio- 
bus , XXI , I T ; XXXVIII , 7. — cuni- 
culis suffossus suspenditur furcu- 
lis , XXXVIII ,7, 

MUTHUL fluviuS , LXV, 7. 

MuTiLA , Istrise oppidum , vi ca- 
pitur a Roinanis, xli, ii. 

MuTiLUM Castrum , oppid. Lin- 
gonum, hodiq Medoli, xxxi, a; 
xxxiif, 37. IN T. LIVIUM ET 

MuTiHi., oppid. GallisB Cisalp. 
hod.Mi>^na,7ixi, a5 ; xxxy, 4. — 
colonia ciTium Roaianornnl, xxxix, 
55*--captam a Liguribu» , recipiunt 
Romani, xii, ao. — -MatinamD. Bru- 
tQS occupat , et ibi iib Antonio ob- 
sidetur, cxvii, 58. — de bello ad 
Mutiuam yid. M. Antonius , D. Ju- 
niusBrutus, G. Octayianus, etc. 

MuTnrsHSEM agrum populantur 

Liguresj xLi,-i4* * 

MtTTiirBS , sub Hannibale omnes 
belli artes edoctus , noyus dux in 
Sicilia , xxy, 40» — terret Roma- 
nos , ibid. — eo absente prseUum 
committitur, 41 • — yincuntRoma- 
ni , ibid. — urit agros sociorum 
popuii Romani m Sicilia , xxyi , 3i. 
— ab Hannone , Cartbaginiensium 
imperatore, prsfectura Numidarum 
spoliatur, 40. — tradit Agrigentum 
Romanis , ibid. — donatnr ciyitate 
Romana, xxyii, 5. — ipse et filius 
pugnant cum Tbracibus, xxxyin, 

41. 
MnTisTai.TUM opp. capitur a Ro- 

maakyXyn, 93. 

MTCEivieA f locus baud procul 
Argis , xxxii^ 39. 

Mtgdohia , regio Mesopotamise , 
xcvin, 76. 

Mtla, seuMyl», Sicilise flumen , 
inter Megara et Leontinos, xxiy, 
36, -31* 

Mti.£ , opp. Thessaliffi , capitur 
et diripitur a Pei^seo, x1.11 , $4- 

Mtiaba diruuntur a Labieno, 
cxxvii, i5. 

MTX.ASA, opp. Gari« et sedes re- 
gid,h. Jlieiazza, xxxvni, 3^.- 

MTLASBiris immunitas concessa, 
xxxyin, 39. 

MT1.A8BHSB8 , seu Mylassenses, 
iidem qui Mjrlaseni, occupant £n- 
romensium oppida, xLy, 35. — re- 
diguntur ab Rhodiis in officium , 
ibid. FREINSHEMIUM. a43 

MTifDus , opp. Garise , h. Men- 
tese^ xxxyii ,16. 

Mtonvbsus, prom. lonisB inter 
Teum Samumque, xxxyii, i3, 37. 

Mtbina, opp. ^olidis , xxxiit , 
3o. 

Mtsi sagittarii, xxxyii , 40. 

Mtsia , regio AsisB min. Eumeni 
donata, xxxyiii , 39. 

N. 

NABATiBi , socii Romanorum , 
cxxxy, 31. 

NABA.TiBOBUM regum socordia , 

CXXXy, 33. 

Nabdalsa, insignis inter Numi- 
das nobilitate et yirtute , conjurat 
cum Bomilcare adversus Jugur- 
tham, x.xy, 44*4^- — insidiae de« 
teguntur , 49» — Nabdalsse ignoscit 
Jugurtha, 5o. 

Nabis , Lacedsmoniorum tyran- 
nus, ab Romanis adscriptus foederi, 
cum Philippo rege inito , xxix ,13. 

— yastat finitimorum agros , xxxi , 
35.= — eitr^duntur a Philippo Argi, 
xxxii, 38. — ejus cum T. Quintio 
Flaminino consule coiloqulum, 39. 

— auxilia mittit Romanis, et in- 
ducias cum Achaeis facit , ibid. — 
spoliat Argiyos, 40. — mittit uxorem 
suam Argos ad spoliandas feminas, 
ibid. — de bello ei inferendo deli- 
berant Patys , et T. Quintio rera 
totam permittunt , xxxni , 44- — 
bellum adyersus eum decretum, 
xxxiy, 33-34. — apparatus helli , 
36, 37. — ocloginta principes ju- 
yentutis Laconicse interficit, 37. — 
bellum adversus eum terra marique 
geritur, 38, 39. — petit, ut sibi col- 
loqui cura T. Quintio liceat, 3o. — 
ejus bratio ad T. Quintium , 3i. — 
respondet Quintius , 33. — condi- 
tiones pacis a Quintio scriptse, 35. 

16. a44 INDEX RERUM 

— quas respuit, 36, 3y. — Lace- 
dsBmonem oppugnat Quintius , 38 , 
39. ^ inducise , 40. — Nabis mittit 
legatos Romam , qui pacem impe- 
tranty 43» — concitantibus iEtolis 
denuo bellum raolitur adversus 
Romanos, xxxy, la , i3. — contra 
eum mittitur Atiiius prsetor , aa. — 
Nabis oppugnat Gythium , a5. — 
▼astat AcksBorum agros , ibid. — 
parat classem, 26. — vincitpr»lio 
uayali Achseos , ibid. — fugatur ab 
Achseis , a8 - 3o. — occiditur ab 
Alexameno, principe iEtolorum, 
35. 

Ni.dagaba; vid. Naraggara. 

NiEYiA porta , II , II. 

L. NiEYius BalbuSy xiy, i3. 

M. NjBvins , tribuuus plebis , se- 
cundum quosdam auctores accusa- 
tor P. Scipionis Africani , xxxviii , 
56. 

Q. NiEYius Grista invadit Mace- 
donum castra et diripit , xxiv, 4o. 

Q. NiEYius Matho praetor, xxxix, 
3a. — sortitur Sardiniam et quae- 
stionem de veneficiis, 38. — ad 
duo millia veneficorum damnat, 

41. 

Q. NiEvius , colonisB deducendse 

triumvir, cui in triennium impe- 
rium esset, creatur^ xxxiv, 53; 
XXXV, 40. 

Naittuates a Galba victi pacem 
petunt, civ, 64 . 

Napata, regia Candaces, capitur 
a Romanis, cxxxvi , ifl 

Narbo Marcius,colonia a nomine 
cos. appellata , lxii , 7. 

Nabboheksis prima , secunda , 
ciii, 147. 

Nar Umbrise fl. h. Nera, in 
quo lac fluxit, xxxiv, 45, not. 6. 

Naraggara, s. Naragara , non 
Nadagara, opp. Numidiae,xxx, ag. 

Narhia Umbri» opp. ad Narem 
4, colonia , olim Neqninum , h. ET NOMINUM 

Namif x , 9 , 10. — negat consuli- 
bus Romanis milites et pecuniam , 
XXVII, 9. — de hac re senatuscon- 
sultum, XXIX, i5. — Narnia coionia 
suppleta , XXXII , a. 

Nabnieitses equites, nuntii Poe- 
norum cladis , xxvii , 5o. 

NABNiBirsis tribus, vi, 5; xxix, 

37. 

Nasiga ; vid. P. Comelius. 

L. Nasidii Equitis I^omani stu- 
dium insigne pro senatu adversus 
Antonium , cxviii , 18. — ei gratiae 
actse, ibid. 

Q. Nasidius navali pugna vinci- 
tur ab Agrippa, cxxxii, 3i. 

Nasokis proscripti , a liberto 
proditi casus 9 cxx, 88. 

Nasus Acarnanum , xxvi , a4* 

Nasus , sive insula , Syracusanse 
urbis pars, capitur a Romanis,xiii, 
49; xxY,.3o. 

Naufragia . classium Romana- 
rum , XVIII , 37, 4^* 

Naupagtus s. Naupactum opp. 
iEtolise aut Locridis ad sinum Co- 
rinth. h. Lepanto , Ennebeck, xxvi , 
a6 ; XXVII , 39 , 3o ; xxxv, la. — ob- 
sidetur a Romanis , xxxvi , 3o , 
34. — solvitur obsidio, 35. — Nau- 
pacti concilium habent JEtoli» 
XXXI, a9 ; xxxv, la. 

Naustathmos, sinus Phocse», 
sic vocatus , quia magnam vim na- 
vium capit, xxxvii^ 3i. 

Naiita: ex senatusconsulto impe- 
rati privatis , et dati pro censu , 

XXIV, II. 

C. Nautius , consul , 11, 5a. — ite- 
rum , III , a5. — Sabinos , bellum 
Rom^nis inferentes , fundit , iii , 
a6,29. 

C. Nautius Rutilus, consul, iv, 
5a. 

C. Nautius Rutilus^ consul , xi, 

Sp. Nautius , consul , 11 » 39. ' IN T. LTVIUM ET 

'Sp. NiUTHJS Rutilus, tribunus 
militum cons. pot. ir, 35. 

Sp. Nautius Rntilus, tribunus 
miiitum consulari potestate , ly , 

44. — iterum , 47. — tertium ex 
Fastis Capitolinis, iterum ex Livio, 
61. 

Sp. Nautius Rutilus, consul, 

IX /31. 

Sp. Nautius Rutiius, dux alari- 
bus cohortibus, x, 4i* — donatur 
ob Tirtutem armilla aureaque coro- 

na , 44* 

Navale pnelium, xvii, 8; xviii, 
5-9 ; XIX, 18- 20 ; li , 16 ; vid. et 
pvgna. 

Navalia Roms traus Tibdrim , 
III, a6; Yni, i4 ; xl, 5i. 

Navalis pugnse simulacrum, xxvi, 
5i ; XXIX, aa. — Conf. Pugnse et 
Uuumviri. Navalis triumphus Oc- 
tavii de Perseo, xlv , 4^. — na- 
vaiis triumphus Duilii de Pcenis, 
XVII, la. — navalium sociorum 
conspiratio Romse discutitur^ xvii, 
18 ; vid. Socii. 

Navis actuaria, xxi , a8. — aper- 
ta , XXXVI ,42« — hepteris, xxxvii, 
a3, 3o. — hexeris , ihid. — hippa- 
gogus , XLiv, a8. — longa , v, a8 ; 
XXI, 17; XXII, aa. — raoneris, 
xxxviii , 38. — oneraria , xxi , 17; 
XXII ,11. — prwtoria, xxix, a5. 
— rostrata, a8, 45, 4^ > ^xx , 10. — 
speculatoria, xxx, 10; xxxvi, 4i, 4^. 
— regumMacedonisB, XVIversibus 
remorum agitata et Romam dedu- 
cta, xxxni, 3o ; xi.v, 35. — mari- 
tima amphorarura trecentarura , 
XXI , 63. — yelata infulis ramisque 
ole» , occurrit Scipioni , cum classe 
Carthaginem petenti , xxx , 36. — 
in nave prsetoria insigne noctur- 
num, tria lumina, xxix, a5. — 
Naves ex abiete structse, xxviii, 

45. — religat« puppibus in altum 
extrahuntur, xxii , ao. — non ob FKEINSHEMIUM. a^S 

plures remorum ordines, sed aliis 
de causis velociores , xxviii , 3o, 3. 
— instructae armatseque in aquam 
deducuntur die quadragesiroo quin- 
to , quain ex silvis detracta materia 
erat , xxviii, 45. — intra tricesi- 
mum diem , cx , 9. — scorpionibus 
et ballistis instructse, xii, 20. — 
plaustris translatse in mare, quibus 
obsessa arx Tarentini , xxv, 11. — 
Naves non majores, quam CCC am- 
phorarum, habere senatoribus li- 
cuit^xxi, 63. — Navium certa- 
men quotannis Patavii , et quare , 
X, la. — magistri, XXIX, a5. 

Ac. Navius ; vid. Accius. 

Q. Navius , centurio , auctor pe- 
ditum equiti ]mmiscendorum,xxvi, 
4. — ejus bellica virtus, 5. 

Nbapolis, noroen partis Sjracu* 
sanae urbis , xxv, a^. 

Nbapolis , opp. Thraci» , inter 
Strymonem et Ne8sura,hod. ChristO' 
poli, xxxvni, 4i. 

Neapolis, Campanise opp. s. Par- 
thenope , h. NapoK, viii , aa ; xl , 
41. — Neapolim contendit Pyrrhus , 
sed frustratur spe, xiii, la. — ^Nea- 
polis conspecta moenia Hannibalem 
ab ejus oppugnatione absterrent, 

XXIII, T. 

Nbapolis, urbs a Pompeio con- 
dita , ciii , a I . 

Neapolitaiti aurum afferunt 
Romanis , xxii, 3a. — Neapolitanum 
fcedus , VIII , a6. — agrum populatur 
Haunibal , XXIV, i3. 

Nefasti dies instituti a Nuraa 
Pompilio, 1 , 19. 

Nblbus Scepsius bibliothecam 
Aristotelis , quse sibi ex hsereditate 
Theophrasti obtigerat , transfert 
Scepsin, lxxxiii, 44* 

Nemea fl. Corinthium et Sicyo- 
nium interfluens agrum, xxxiii , 1 5 . 

Nemea , ludi acti ad Nemeam , 
vicum Argolidis et silvam prope a46 INDEX RERUM CleoDas, xxTii, 3o, 3i. — eorum 
curatio ad Philippum delata, ibid. 
— iis prseficitur T. Quintius,xxxiy, 
4i*^ — ipso Nemeorum die tettata 
Toce prsBconis Argiyorum libertas , 
ibid. 

ffemus Albanum, t» i5. 

Nbo Thebanus fugit cum Perseo, 
xx.iTy 43* — captus a Romanis et se- 
curi percussusy xLT, 3i. 

Nbocjibtes in exercitu Antiochi • 

XXXTII y 40- 

NBOPTOI.BMUS y dux Mithiidatis 
M. domat Scythas et Sarmatas , 
I.XIII , 49* — confligit cum Nico- 
mede, lxxti , 60, 53. — Tincitur a 
Romanisy i.xxxi, ao. 

Nbpesijius ager, t, 19 ; xxti» 34* 

Nbpetb , s^ Nepe , Nepet , Nepeta 
urbs Etruriae , h. Nepi prope fl. 
Pozzolo , Ti , 9. — ca{^ ab Etruscis , 
recepta ab Romanis, ibid. et 10. 
— ^Nepesinorum deditionis auctores 
securi percussi, ibid. — coloni» 
Nepete dedijicends triumTiricreati, 
ai. : — ab N^pete legati Romanos 
docenty Etrqscos de pace p0tenda 
^ndlia babef e , x, i4* — milites 
pecuniamque Roinanis negat,xxviiy 
9. — in eam senatusconsultum, xxix, 
i5. 

Nbphblis, promontorium Cilicis, 
xxxm, ao. 

Nbpkeris , castelluip ^ xjlix, 49. 
— ^Nepherim aggreditur Scipio , 1.1 , 
ai. — et capit, a3. 

NBPTUHiiE aquae opp. CapoipanisB 
ad mare , h. Nettuno, xxxix, 44* 

NBPTUirus lectisternio placatus, 
T, i3 ; x::^ni».io. — Neptuni ara in 
circo Flaminioj xxtiiii h; — 
Neptuno Equestri quadrigsK albse 
immolatae a Mitbridate, xciit, 17. 

Nb^uiuum ;. vid. Nari^ia. .. .; 
. Nea&obei&bs. pacem petunt a 
MarceUo , xxtiii , 5. 

Nebo; Tid. Claudius. ET NOMINUM 

Nbrti. ; Tid. Cocceiiis et Licinias. 

NERUI.UM, opp. Lucani», y\ 
captum a Romanis, ix, ao. 

Nbrtii, pc^uii, Tincuntur a Csb- 
sare, cit, 58 et seqq. — reparant 
bellum , GTii , I. — se dedunt , 3. 

Nbsi-ctium , s. Nesattinm , oppi- 
dum IstrisB, h. Castfl nuovo, ad 
ostium ArsisB , h. jirsa, obsideti]ur a 
Romanis , xu , 1 1.— ^bsessi. conju- 
gea et hberos occidunt et palam in 
muris trucidatos prascipitant , ibid. 

NssioTiE in Cephallenia , obsides 
dantRom^isyXXXTni» a8. 

Nessus s. Nestus fluTius Thra- 
ciam a Macedonia dirimens, fa. 
Mesto, Mestro, Carasu, XI.T9 ^Q* 

Nexi ob SBS alienum ^ :ii , 37. — 
spluti, oautumque in posternm ne 
necterentur, tiii, a8; Tid. JEs alie- 
num. 

NicJEA, urbs Corsicse, descripta , 
XTii, 16. 

NiG£A, urbs Locridis in sinu 
Maliaco , xxTin , 5 ; xxxu , ^a^, ^5. 

NiCiEA, urbsBithynisB, Ztxxyi, aj. 

NiC£A , uxor Crateri, xxxt, a6. 

NiCiEUs Jupiter, XI.111, ai. . 
. NioAGORi. Sicyonem deducit 
iBsculapium forma serpentis indu- 
tum,xi, i3. ■ 

NiaAHDEA ab ^olis legatos mit; 
titur ad Philippum ^ ut eum cob- 
citet ad liellum Romanum , xxxt, 
la. rr ab rege Antiocho Tenieos, 
implet Tana exspectatione moltitn- 
diDtem iEtolorum, xxxti, ag. — 
pr«tor- iEjtoiorum , xxxtui, i. — 
ejus m gestsB, 4> 5 , 6. 

NijDjjiDBR archipirata , xxxtii , 

II. 

NiGANQii,.ui^us ex purpuratis Phi- 
lippi , xxxiii., 8. 

NiCATQRBs apud Macedonas mi- 
lites coborljs regise » Xi>in , 19. 

NiCEPHORiUM , lucus ad Pergs- 
mnm ,xxxii , 33 , 34. IN T. LIVIUM ET 

NiGiAS parat veDenuni Pyrrho, 
XIII, 4^- — indicatur. a consulibus 
regi , ibid. vid. et xi.n , 47* 

NiGiAs , praetor AchsBorura , 
xxvm, B. 

NiGiAsdaminterficitur a Persea, 

XLIV, lO. 

Nioo Tarentinus juvenis , conju* 
ratione facta cum aliis nobiiibus 
juvenibus , prodit Haunibali Taren- 
tnm^ XXV, 8 , 9. — ejus cum D. 
Quintio certamen, xxvi , 39. — 
hasta trausfigit Quintium , ibid. — 
occiditur pugnans , quum caperetur 
Tarentum , xxvii, 16. 

NicocRATEs, Cyreiiaicus tyran- 
nus , tollitur a fratre Leandro, in- 
citante Aretaphila , lxxxi , 17. 

NiGODAMus , dux iEtolorum , au- 
xilio mittitur ArobracisB urbi , 
xxxvm ,5,6. 

NiGOMAGHUs subsidio venit Gro- 
toniensibus , xiv, 6. — Stratagemate 
P. Comelii Kufini cos. decipitur, 
7. — ^patitur cladem, 8. 

NiGOMBDEs , Bithyniffi rex , Zi- 
bceam auxilio Gallorum vincit , 
XXXVIII ,16. 

NicoMEDBS, filius PrusisBi cum 
patre Romam venit, xj.v, 44. — 
commendatur a patre senatui , ibid. 
— bdlo peti Attalum a Prusia 
negat apud patres Rom. xlvii , a6. 
— eum pater interficere studet , l, 
5. — in patris caput vertuntur in- 
sidisB , 6. — Nicomedem Attalus 
juvat, 9. — qus jussu PrtiiBias occi- 
ditur, II. — affectat regnum Cap- 
padocise , lx, 55 ; x.xx, 44 #.45. 

NiGOMBDBS, superioris ex. Nysa 
uxore filius, Bithyniam tenet au- 
ctoritate senatus, lxxiv, 10. — ^,ei 
de regno controversiam facitfrater 
Socrates , adjuvante Jllithridate , 
ibid. — pulsus a fratre Romam ve- 
nit , 1 1 . — restituitur in regnum , 
la. — depopulatiu* fines Mithrida- FREINSHEMIUM. il^r] 

tis, X.XXVI, 33. — cum eo confiigunt 
duces Mithridatis , 49, 5o. — primo 
vincit, 5i. — postea vero ab Ar- 
chelao superatus fugit , 5a. — vi- 
ctus a Mithridate, exuitur regno, 
et in Italiam navigat , Lxxvn , 53- 
56. — restituitur in regnum , 
Lxxxiii, 39. — moritur, populo 
Rom. hsrede institnto, xcm, 3. 

NicoMBDiA Bithynise urbium ma- 
xima , Lxxvi, 37. 

NicopOLiM inter Euphratem et 
Araxem condit Pompeius, ci, 7. 

NiGOPOLiM in Actiaco litore, victo 
Antonio condit Caesar Octavianus , 
cxxxTii, 10. 

Nicos^TRATUS , Achseorum prse- 
tor, xxxn, 3^, 4o» — ej«« stratege- 
nia, xxxiii, 14. — et victoria , i5. 
P. NiGiDius Figuius , amicus Ci- 
ceronis et mathematicarum artium 
peritia exceilens, cii, 89. — ejus 
vaticinium in ortu Octavii , qui 
postea Augustus fuit , ibid. 

NiLUs , xLiv, 19. — per Nilnm 
pons tumultuario opere factus , ib. 
— Nili ostium Pelusiacum , xlv, 
II, la. 

Niwiiius ; vid. Pacuvius et Stb- 
.nius. 

NisiBiif oppugnat et capit Lu- 
cullus ♦ xcviii, 77, 78. 

NisuBTJB inter auxilia Rhodoruni , 
xxxiii, 18. 

Nohiles deponunt annulos aureos 
et phaleras , ix, 46. , 

Nobilitas , ut duo consularia lo- 
ca a plebe recuperaret, totis viribus 
incumbit, X, i5. 

Noctua consedit in hasta Hiero- 
nis,xvi, la. 

NoLA , opp. Campanise •, h. Nola, 
capitur a Romanis, ix, a8. — op- 
pugnatur ab Hannibale, xxiii, 14. 
16. — iterum, 43-46. — occupatur a 
Papio, Lxxiii, a5. — recipitur, to- 
taque incendio deletur, lxxxix, a48 INDEX RERUM 

33. — Nols Benatus favet Romanis , 
plebs Haunibali, xxiii, 14» 3^ ; 
XXIV, i3. 

NQLkJfi roilites tenent cum SaiU' 
nitibus PalaBpoHm , viii, a3, a5. — 
urbe Romanis tradita, eifugiunt, 
96. — Nolanus ager, xxiii, i4* 

N0X.IBA , oppid. Oretanorum in 
Hispania Tarrac. xxxv, aa. 

Nomen pro prsnomine et cogno- 
mine , vii, aa, 3. — ad nomina qui 
non respondissent , virgis csesi, 
VII, 4. — ad nomen non respon- 
dentem Curius cos. in servitutem 
vendit , xiv, ^7- — Nominis error 
fraudi est Hannibali , xxn, i3. — 
Nomini nonnunquam postponitur 
prsenomen, et praeponitur cogno- 
mcn ,111, I, I. — nomina militum 
noscit et ciet dux , xxi, 43 — regio- 
nun^ urbiumque pro incolis posita, 
III, 47, 1. — barbarica variata,xxi, 
29 , 6. — nomina locojpum homi- 
numque non mutanda, quia ab 
aliis.noa^ inemorantur, iii, 5o, i ; 
xLii, ftx, a. 

NoMBHTAKi via , oUm Ficulnen- 
sis, iiT, 5a. 

NoMBiTTAHi in civitatem accepti, 

VIII, i4- 

NoMBNTUM, oppld. Latii in Sa- 
binis , bod. Mentana , a Tarqninio 
Prisco captrnn , i, 38; iv, aa, 3a. 

Nonoi Maii , xw, ao. — Quinti- 
les , XXVII, 33. — Sextiles , xii, ao. 

Noirius,senator,ob gemmam pro- 
scribitur ab Antonio , cxx, 69. 

Nonius, centurio, a seditiosis mi- 
litibus necatur, cxxv, 16. 

A.Nomus cum Appuleio Saturni- 
no petittribunatum,et, illorepulso, 
designatur, lxBc, 5. — occiditur, 6. 

NoRBA Latii in Volscis , h. Nor- 
ma, coionia Romanorum, 11, 34; 
XXXII, a. — eam subita incursione 
depopulantur Privernates, vii, 43- 

NoBBAin nuntiant defectionem ET NOMINUM 

I 

Privernatium , vin, i. -^ a popnlo 
Romano landantur ob constantem 
in^ rempublicaHn fidem , xxvii, 10. 

— Norbanus ager, vni, 19. 

G. NoBBAKUs , trib. pl^b. gravis- 
simam seditioneni excitat, i^xx, a6. 

— reus fit majestatis , a8. -— defen- 
ditur a M. Antonio, a^. — absol- 
vitur, 3o. — pr»tor Sicilie periculo 
eripit Rheginos , lxxx, i ; — cousqI 
senatusconsultum de dimzttendis 
exercitibus facit , Lxxxrv, 9. — vio- 
latlegatos SuII»,i.xxxv, a. — vin- 
citur a Suiia, 3. — iterum magna 
strage a MetelloPio, lxxxvtii, a.— 
avehitor Rhodum , 3. — proscribi- 
tur a Sulla, ai. — se interimit, 
1.XXXIX, 3a. 

C. NoBB AKUs C. F. Flaccus , trium- 
virorum legatus , octo cum legioni- 
bus, in Macedoniam adversus Rru- 
tum praemittitur, cxxii, 5i. — cos. 
primus binis quaestoribus utitur, 
cxxviii, I. — proconsui triumpbat 
ex Hispania, cxxxi, 49- 

NoHici, pop. a Silio domiti, condi- 
tiones pacis accipiuut , cxxxvi, 5i. 

NoRTiA , Etrusca Dea , vii, 3. 

Nota^ censoriae, xxvii, 11. — ea- 
rum origo , xxxix, 4a, 4- — Cf. ad 
IV, a4» 5; vid. et Censor et Censura. 

Notatos a Numidico censor alter 
eximit not» , lxviii, Zy. 

NoTiUM, oppid. loniae prope Co- 
lophonem et mare , xxxvii, a6 ; 
xxxviii, 39. 

NovA Cartrago ; vid. Carthago. 

iVof^er tabernae , iii, 48. 

Nopemdiale sacrum publice sum- 

ptum, praecipue ubi lapidibus pluit, 

I, 3i, 3; XXI, 6a; xxm, 3i; xxv, 

7; XXVI, a3 ; xxvn, 37;*xxix, 14» 

XXX, 38; xxxiv, 45 ; xxxv, 9; xxxvi, 

38; XXXVIII, 36; xxxix, aa ; xliv, 

z8; Lxx, a8. 

NovensUes Divi a Samnitibus ac- cepti , VII , 5. IN T. LIVIUM ET 

?nj8 Ctlariiit ; yid. Calayius. 
NoYius Niger, qnastor, a C«- 
irsBtore in carcerem conjicitur, 
[I. 

NoTius f tribnn. pl. a liberto 
i ferro yulneratus, ciii, 127. 
yoGOMBirsiBns civitateni adi- 
[. Marcellus, cyiii, 3i. 
r praelium dirimit , ly, 3g ; 
I ; XXXII, 10, la; xxi, 69. — 
'iam magis , qnam pr»lium , 
it, VII, 33. — inter noctem 
rta , XXXII, 39. — Noctis par- 
«▼» 9 > 8' — nocte lux oborta ; 
'rodigium. 

CERIA Alfaterna , oppidum 
ani» (et Umbris) , hod. No' 
subigitur ad deditionem a 
ibio, IX , 4i* — capitur a Pce- 
ncenditur et diripitur, xxiii , 

CBRiiri Atellam traducti , 
, 3. — Nucerinum agru*n po- 
tur socii navales Roman» 
i, IX, 38. 
7es secundo amni fusae Casili- 

ad sublevandam obsessorum 
im, XXIII, 19. 
KA Pompilius rex Romauo- 

Patribu3 eligitur, i, 18. — 
istitia et religio, ibid. — ^Numa 
Pytbagoras , ibid. — ejus 
uratio, ib. — Janum indicem 
bellique facit, 19. — Deorum 
n injicit animis , ibid. — cum 
E^eria congressus nocturnos 
it, ibid. — describit annum 
rsum lunae in duodecim men- 
)id. — nefastos dies fastosque 

ibid. — Fiamines , SaliQS , 
Gcem creat , ao. — virgines 
les legit, et ipsis stipendium 
iblico instituit, ibid. — Jovi 
• aram in Aventin6 dicat , ib. 
mm sacrat Camoenis, ai. — 

instituit solenne , ibid. — re- 
t tres et quadraginta annos , FREINSHEMIUM. a^g 

ibid. — ejus commentarii , 3i, 3). 
— ejus et cadaver, et libri sub Jani- 
culo in duabns arcis lapideis in- 
venti , XI. , 39. — cremantnr libri , 
ibid. 

NuMA Marcius ; yid. Marcius. 

NuMAirTiA, xi.yii, 3y. — obside» 
tur frustra a Q. Pompeio, liv, 3. — 
iterum, a6, a^. — a Popilio, ly, 8. — 
ab Hostilio Mancino, 10 et seqq. — 
ad Nnmautiam accedit Scipio, i.yii, 
9-aa. — ^Numanti» situs, a^. — fossa 
murusque circa ea^n ducuntur , a6. 

— capitur et deletur, iix, 1-6. 
NuMAiTTiiri belli memoratiir ini- 

tium»XLvii, 39. 

NuMurTiiii pacem faciunt cum 
Q. Pompeio , liv, a8. — sed illud 
fcedus pro rato non habetur Romae, 
34' — fundunt exercitum Rom. lv, 
8. — in summas augustias redigunt 
Romanos, i4> — cum iis pacem fa- 
cit Hostilius Mancinns ', i5. — 
pacem hanc irritam esse censet se- 
natus, 17, a6. — Maucinat deditur 
Numantinis , lvi, i3. — eum non 
recipiunt, 14. — insidias ponunt 
Romanis , lvii, ao. — repelluntur, 
ai. — cum desperatis pugnare non 
vult Scipio, a3. — obsessi circum- 
vallantur , a4. — tentant eruptio- 
nem, 3o. — eorura sollicitudo, 3i. 

— premuntur a Scipione , lix , i . 

— eorum desperatio , a. — erum- 
punt , 3. — fames horribilis , 4* — 
plerique sibi necem consciscunt, 
5. — de iis triumphat Scipio, 37. 

NuMBRius Decimius Samnis , 
XXII, a4* 

NuMSRius Fabius; vid. Fabios. 

Numerus, inyentum Minerv» , 
VII, 3. — Numerus Caesoram ho- 
stium a Livio nimis augeri solet , 
IX, 43, 8. 

NuMiGius , s. Numicus , fiuvius 
Latii ad fines Rutulornm , inter 
Laurentum ac Lavinium defluens , aoo INDEX RERUM 

etisx Ucu Nemorenti prodiens , h. 
Rivo diNemi» t,^. 

L. Nvif icitis Grceiiensifl , prtBtor 
Jjatinoriiniy Romam nominatim eyo- 
catu8,yni, 3. 

'T. NnMicnrs Priscoi, contul, 
adversna Vokcot- profictseitnr f ii , 
63v.' — bene rem gerit, ibtd. 

NuMiDJB yeteres Poenorom hostet, 
xyiii , ao. — « Numidse et Manri ab 
Hamiicare pacantur, ibid. 43. — 
Africae populi M atsyli et Masasyii 
( ubi hodie ^/^er) , quorum reges 
Masinissa » Micipsa , Jugurtba , Sy- 
phax, XXI, 39; xxiy, 49 • — equitum 
auxilia adjungunt Hasdrubali in 
Hispania , xxi, aa. — quingenti de 
Hannibalis exercitu pugnant cum 
trecentis equitibus Romanis , 39, — 
NnmidflB primhm in Africa equitum 
genus ,- xxiy, 4^ » ^exix ,84. — libe- 
rant exercitnm Romanum, xxxy, 
ir. — ad Romanos transfugiunt, 
XXII, 48; xxm, 46; xxyi, 10.^ — 
eorum dimicandi ratio , xxi , 55 , 
4. •*— jacnlatores, xxyiii, 11. — diis- 
cincti et inermes , nisi quod jacula 
portant : equi sine frenis, xxxy, 11. 
— ante omnes Barbaros effusi in 
Venerem , xxix , »3 ; xxx , ia. — 
yagas trahunt domos , xxix , 31.-^ 
carne iac lacte yescuntur, ibid. — 
apud eos regnum ad fratrem regis 
peryenit, XXIX, 39. 

Qv NuMiDicus; vid. Gaecilins 
Metellus. 

NuMisius, imperator Latinorum, 
vin , II. • 

C. NuMTSius creatur preBtor, et 
soHitur SiciliaiT^ , xli , 8. 

T. NuMisius Tarquiniensis lega- 
tus in MacedOnianfi, xty, 17. 

NuMiSTRO , aut Numestro , opp. 
Lucaniae aut Bruttiorum , xxyii, 2. 

NuMiTOR , filius major Procae , 
AlbaB rdgis , i , 3. — pellitur ab 
Araulio fratre, ib. — restituitur, 5. ET NOMmUM 

G. NuMisoBiut fMT taedium fo- 
mm uncia r«ptatar,ixxixvv3^w 

L. NumToaius , tribunua plebisy 
II, 58. 

P. NvMiTORii cnm Appio decem 
yiro contentio , lu» 4^* — in Avcn- 
tino tribunus pl. creatnr, 54-^ 

Q. NuMiTomus Pnllus , proditor 
patrias , ul , a3. — ei yenia dator, 
ibid. 

Nummus qnadrigatus, xxii^ ^i^ 
nummi in memoriam yictoiiae de 
Picentibus cusi , xy^ 9. 
; Nundinne f yii, i5. — Kalendii 
Januariis , cvii ,16. 

Nuptias (ob) yirginis inter Ardea- 
tes bellum intestinum, ly^ 9. > 

NuRsiA. , c^p. Sabinorum , hod. 
Norcia: unde 

Nunsivi pollicentes Scipioni mi- 
lites, xxyiii, 45. 

NuTRiA capitur, xx, aS. 

Nux ,' yid. Nuces. 

NxMPHjEUM .in. Apolioniali agro 
et Ill^rrico Maced. ad Aoum»xi.iiy 
36 , 49 9 53. ' • 

Nymphius princeps PalsBpolis, 
viii, a5. — urbem tradit Rbma- 
nis y 36. 

NusA.,:Uxor Nicoraedis , soror Mi- 
thridatis, xciii, 3. 

Nysa, uxorNicomedis, et mater 
a|ii Nicomedis , Lxxiy, lo. o OEif JEUM , opp. PenestisB in Iiry« 
ri6d , xLiii , 19.' 

OBLrvTOMis flumen transire vix 
audent Romani' milites, i.y, 39. 

Obrima, fi. Phrygiae maj. ad Apa- 
meam in Mseandrum cadens : ejus 
fontes, xxxyin, i5. 

Obsecratio in unum dieni populu 
indicta , iii, 63 ; x*yi , 33. — a po- 
pulo, prseeuntibuA diinmvirSs, facta. IN T. LIVIUM ET 

iT, 31. — circM omDia pulTinaria, 
xxxz, 8,9. 

Oksidet, fidei pigDu», x1.11, Bg. 
-^ totiiM HispanisB Sagnnti in arce 
cnstoditi , sxit, *aa. — eos tradit 
Romania Abelox, ibid» — Obsides 
Tarentinonira , 'fi fuga retraoti» vir*^ 
gis cednntnr, et de saxo dejiciun- 
tnr, xxYy 7. ~« obsides ciyitatuin 
Hiapani» post captam Carthagioem 
Noram reddit suis Scipio, xxn, 
49. -^ obsides exacti a Garthagi- 
niensibns , ne minores quatuorde- 
cim annis, nea triginta majore^, 
XXX , 3y, — redduntnr iis centum , 
xxxn^ a. — ^ iterum centum) xl, 34. 
— >.exacti ab Antiocho, ne minores 
octonnm denum annorum , neu 
raajores quinum quadragenum, et 
triennio mutandi , xxxyiii ,38. — 
obsides Carthagfiniensium Setiae cu- 
atodili, XXXII, a6.< — in triuitiphis 
ducti, xxxxT, 5b ; otii, 48 j -r- iis in 
publiGum prodeundi facultas nega- 
ta^xxxn, a6i 

< Oeeamus orbem terrar um amplexu 
finit, xxxTi, 17. 

Omus , nrbs Hispanie , qu» de- 
feoerat ab ; Romanis , accipitur in 
fidem, XLYiii, 4* 

Ocrea sinistrum crus tectum , 

ixv 40» 

OGBXcni.DM, opp. Umbri» , ultra 
qood Nar et Tiberis coeunt , hod. 
Otricoli in limite ducatus Spoletini, 
xxn, II. — Tastatura sociis Italicis, 
ImXxjXj aS. 

OGBiGULAin sponsione in amici- 
tiam Romanorum accepti, ix, 4i* 

OcTAyiA CflMari? OctaTiani -so- 
ror, iiinltis proscriptis saloti est , 
oxx, 44« — ^™ dttoit M. Antonins* 
Qxami., 3.7. -^ Tiffum et fratrem 
coBciliare stodet, gJl)ctiiI| 4o. -r- 
ejos ad fratrem oratio , 4i* — ftd 
Atttooium naTigat , sed ille artibus 
CleopatrsB fascinatur, gxxxi, 56, FREINSHEMIUM. a5i 

57. — OctaTisB facta laudabilia » Sg* 

— ei repudium mittit AntooiuSy 
cxxxii , 5. — moritur, cxxxtiii, 5. 

— ei honos habetur a senatu, ib, 

. OcTATiA porticus et in ea biblio- 
theca, CXXXI9 54« 

OcTATiiis legatus Crassi, auKi- 
lium ei laturus, de coUe qnem 
ceperat , decurrit, cti, 63. — eum 
defendens occiditur, 57. 

OcTATiusMamilius ; T. Mamiiius. 

Ogtatius Metius, x, 4k* 

C. Ogtatius Ruso, quKStor, lega- 
tos Bocchi Romam dueit, lxti, 35. 

C. OcTATius, Augusti pater, cii , 
90. — ex prsBtura Macedoniam sor- 
titus , Giii, 78. — Bessis praeUo fu- 
sis, imperator appeUatur, 108. 

C. OcTATius, postea Augustus 
appeltatus nascitur, cii, 89^ — de 
eo somnium CatuU , giii, 33. — a 
Gtesare, magno aTunculo, extoUi 
incipit , GXT, 34. — in Hispaniam 
ad Caesarem Tenit , 63. — preoatur 
Caesarem pro Saguntinis et aliis^ 
64. — magiater equitum a Galsare 
designatur, cxvi, 19. — h«res a 
Csesare scriptus ex dodrante, in no* 
men adoptatur, loa. — ejus pru- 
dentia ,. i ra. — in urbem post ne- 
cem C^esaris , properat , gxtii, 4« — 
Brundusu honorifice excipitur a 
miUtibus,ib. — adsciscit nomen 
CflBsaris ,5. — (atque adeo posdkae 
Ceesar Oetayianus dicetur) parat sibi 
faTorem Ciceronis , 6.-^omam ve- 
nit, i3. — hsereditatem Cssaris 
sibi adeundam statuit , dissuadente 
matre et propinquis, i3, i4< — ojus 
prudens n^oderatio, i5. — initia 
contentionum cum Antonio, ib. — 
tribunatum plebis dissimulanter 
ambit, 16. — ludos in honorem 
Cissaris faoit, 17* — in eum sp- 
natus maUgnitas , 19. — et Antonii, 
ao. — quos iUe magnitudine animi 
8U|rerat, 31. — adquirit studia ple- aaa IINDEX RERUM ET NOMINUM bis , aa* — Antonii invidia in eum , 
et cnm eo reditus in gratiam , a6, 
37. — populus ei tribunatum plebis 
offert , a8. — Teteranos soUicitat , 
*9' — ^"s dolo sibi parari insidias 
dicit Antonius , ibid. et 3o. — utrius- 
qne apparatus ad bellum, 36. — 
Csesarem Octavianum in urbem ad- 
ducit Ganutius , 37. — oratio Octa- 
yianiad pop. 44. — e«nn yeterani de- 
stituunt, sed mox revertuntur, 45 , 
46. — anceps Octaviani delibera- 
tio , et copi» , 54, 56. — senatum 
defendit contra Antonium , cxyiii, 
a. — in cjus favorem multa senatus 
decreta, 10. — variae cogitationes 
ejus, a4. — totum se militibus tra- 
dit , a6. — inter arma studiis ope- 
ram dat, a^. — cum consulibus 
succurrit D.Bruto, ag. — ob prse- 
Jium Mutinense Imperator vocatur, 
cxix, II, i3. — iterum egregiepu- 
gnat, 16. — D. Bruti ferocia in Oc- 
tavianum, 19. — ei a Pansa produu- 
tur consilia senatus, ai, aa. — legio- 
nes' Pansse restituuntur Octaviano , 
a5. — suspicio in eum de raorte 
Hirtii et Pans», a^. — eum depri- 
mere studet senatus, 3a. — reconci- 
liationem cum Antonio meditatur, 
35. — Antonium patitur elabi, 38. — 
Lepidnm et. Asinium soUicitat , 39. 
— decipit Ciceronem , ut ejus nego- 
tium in senatu agat, 40» 4i» — ^»- 
tres ad eum recurrunt, ei trium- 
phum ac stipendium decemunt , 
53. — Octaviaui adversus senatum 
xroncio, 54* — periculum sui ipsins 
et miHtura non nisi se consule dis- 
cuti posse ostendit, 56, 57. — ei ab 
senatu consuiatura petunt centurio- 
nes, 58. — Octavianus transit Ru- 
biconem, 60. — contendit Romam , 
61, 65. — urbanas legiones in dedi- 
tionem accipit, 66. — nov» formse 
comitiiscos.fit,68. — eiauguriumRo- 
rouU oblatum , cxx, i. — multaque decemunt Patres, a.— -fert legem in 
percussores Gaesaris,^. — ejus cru- 
deUtas in Q. GaUium ,6. — expe- 
tit amicitiam Antonii, 8. — ejus 
cnm Antonio et Le{>ido coUoqnium, 
1 7. — cedit Antonio, Ciceronem pro- 
scribi postulanti ,18. — triumvira- 
tus constitnitur, patresque inter 
triumviros dividuntur, 19. — ^ pri- 
Tignam Antonii dnctnmm se pro- 
mittit, ai. — ostentum Octaviano 
oblatum, aa. — triumviratum rei- 
pubUcflB constituendse in quenquen- 
nium invadit cnm Antonio et Lepi- 
do , a6»a8. — edictum proscriptio- 
nis ab eo coUegisqne promulgatnm, 
a9 et seqq. — restiterat aliquamdiu 
coUegis , ne qua proscriptio fieret, 
sed inceptam exercuit utroque aoer- 
bius ,43. — abdicat consulatnm , 
101. — navaU praeUo snperatur i 
Sex. Pompeio , furtimque trajicere 
conans , repeUitur, cxxm, 3, 4> — 
cum Antonio in GriBciam transit, 
6. — somnia ipsius, et medici Ar- 
torii ante pugnam Philippensem , 
cxxrv, 4- — '^^ pugna castra ejus 
capiuntur, ipse vix effngit, 8. — 
ejus post victoriam s«vitia , 3o. — 
novam cum Antonio institnit divi- 
sionem provinciamm, cxxy, i. — 
petit ItaUam, a. — anceps ejus mor-. 
bus , 3. — eum cum L. Antonio op- 
pugnare moUtur Fulvia , 6. — Octa- 
vianus fiUam Fulvise , sibi despon- 
sam , dimittit , 7. — magn» eum 
difficultates adoriuntur diyidere in- 
cipientem agros veteranis , 7-1 3. — 
ei offensi senatores, 14- — tomul- 
tuantur miUtes, quos tamen pla- 
cat , 15-17. — pacem offert Fulvi», 
et L. Antonio ,18. — leges coucor- 
disenon servantur, ao.» — accusatur 
Octavianus a Manio , ai. — miUtes 
Octaviani causam probant , aa, a3. 
— ejus in senatu oratio, a6. — in- 
cohat beUuni , a8. — Romam ab IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. a53 L. Antonio occupatam , recipit , ag- 
3i. — ohsidet Antonium ParusiaB, 
3a. — Octaviani periculum , 35. — 
nrget obsidionem Per usinam , gyxy i, 
i5-i8. — ah eo petit pacem Anto- 
niusy 19. — oratio ad eum Antonii, 
31 -3 4* -^ GsBsaris responsio, a5- 
26. — ignoscit yeteranis y a8, 29. — 
est in Perusinos immitior, 3o. — et 
in alios viros egregios crudelis , 3i. 
— ■ ejus potentia crescit, 35. — 
Galliam et HispaniamyM. Antonio 
attributas, cum undecim legionibus 
in potestatem accipit, ibid. — ei co- 
rona laurea decreta , ibid. — Pom- 
peio amicitiam Antonii ambiente, 
Octavianus ancipiti cnra distringi- 
tnr, cxxvii, i, a. — ducit uxorem 
Scriboniam , 3. — Lcpido in Afri- 
'Cam ablegato , L. quoque Antonium 
per speciem honoris in Hispaniam 
amovet, 8, 9. — ei bellum faciunt 
M. Antonius et Pompeius ,17. — 
mortua Fulvia pax coniicitur, a3, 
24. — ovans ingreditur urbem, 
»7. — exorta seditione in urbe ma- 
gnum adit periculum , 29. — cui 
eximitur ab Antonio,3o. — bar- 
bam ponity populoque epulunf dat, 
33. — repudiat Scriboniam , 35. — 
ejns et Antonii cum Pompeio collo- 
quinm, et conditiones pacis , 37-39. 
— mutua convivia, 4i- — noctu ur- 
bem intrat, 43. — ejus et Antonii con- 
cordia, ib. — ducit Liviam, cxxvni, 
3 , 4* — Pompeio novas res molienti 
bellnm infert ,11. — pugna navaiis 
dubio exitu , la, i3. — alia pugna , 
in qua urgentur Cesariani , 15^ 16. 
— ^Octaviani classem tempestas af- 
fligit, 19.— eum et Autonium con- 
ciiiare studet Octavia , 4o. — certa- 
men humanitatis Antonii et Octa- 
viani, ^^. — nova inter eospacta, 
etiam de retinendo triumviratu, 
43, 44- — cjus classis tempestate 
peiit, 46* — v^l invito Neptuno victoriam se adepturum jactat, 5o. 

— fretum tranaire statuit , cxxix, 
6. — in Siciiiam transit, 11.— ejns 
periculum, la. — hortatur suos, 
i3. — cladem accipit a Pompeianis , 
14. — Mylensium fauces occupat, 
ao. — sine tabernaculo pemoctat , 
31. — cum Lepido conjungitur, 
33. — Pompeium ad pugnam co- 
git , ejusque ciassem vincit , a3-35. 

— eum criminatur Lepidus , 37. — 
Octavianus, corrupti» Lepidi co- 
piis , in castra ejus venityaS, 39. — 
in potestatem ejus venit Lepidus, 
3o. — Octavianus ordinat Siciliam, 
3i. — differt militum missionem et 
prsemia in adveutum Antonii, 33, 
33. — partem copiarum dimittit , 

35. — ei adulatur senatus, 38. — 
ovans urbem init, 40. — Lepido 
pontificatum non vult eripercy 41. 

— honores ei decreti , 4». — ejus 
ex morte Pompeii Isetitia, cxxxi,- 
19. — in Illyricum expeditionem 
suscipit , 30. — seditionem vetera- 
norum comprimit , ib. — lapydas 
aggreditur, 33. — et in fidem acci- 
pit, 33. — Metulum obsidet, 34. — 
ponte rupto sauciatur, 35. — ejus 
in Pannonios expeditio, 37. — Se- 
gesticani quum strenue sese defen- 
dissent, tandem sese dedunt, 39- 
33. — in Dalmatas arma vertit, 
33. — ■ strategemate circumventos 
opprimit , 34- — Priamoneni capit , 

36. — dextrum genu lapide sau- 
ciatur, 37. — iterum consul, ipse 
die initi magistratus honore abit , 
49. — in Dalmatas iterum profectus, 
eos dpmat, 53. — ex eorum roanu- 
biisOctaviae porticum exstruit, 54. 

— in eum bellum molitur Anto- 
nius , 58. — mutuse criminationes, 
60. — Octavianum iuter et consu- 
les Antonio faventes contentio, 
cxxxii, I, 3. — ei testamentum An- 
tonii prodit Plancus , 7. — illud pa- a54 INDEX RERUM ET NOMINUM lam recitat Casar, 8 — ejiu oratio 
de bello civili , la. — vires , i6. — 
militibus sois nummos dividit , i8. 
' — Antoninm ad prelium proYocat, 
aa . — ^Antcmius Octavianum ad sin- 
gnlarem' pugnam , aS. — CsMar ter- 
tium consul ,34* — ui Epirum 
clasaem mittit, aS. — uniTersas oo* 
pias trajicit ,17. — deltfditur so- 
lertia Antoiiii, 39. — adeum multi 
transeunt, 3i. — ejus ad milites 
, oratio , 4^* — ^d prwlinm se com- 
parat, 68» — ad Actium navali 
pr»Uo vincit Antoninm, cxxxiK, 
1-8. — Apollini honorem habet , 9. 
— NicopolHfn condit, 10. — ornat 
Patrenses, 11. — exercitus Anto- 
nii in ejus fidem venit , 14. — victo- 
ria utitur clemoiter, multisque 
ignoscit, i5- 18. — Curionem et 
alios quosdam occidit, 19. — ejus 
annulus Sphin'gis imagine signatus, 
ai. — usurpata ab eo occulte scri- 
bendi ratio, ibid. — obit GrsBciam , 
33. — in Italiam revocatur, a3. — 
quartum consul, ibid. — Metello in 
filii gratiam ignoscit, a4« — hiberna 
ejus navigatio , a5. — ejus adventn 
'conquiescunt turb», a6. — redit 
in (rraBciam , 37. — astu petit Cleo- 
patram ne suo triumpho se eripe- 
ret morte, 36, 37. — Herodi ve- 
niam dat, 4i. — libellos quibus 
Antonius ad se transituris denarios 
i5oo promittebat , ultro recitat 
militibus ,44» — illacrimatur mor- 
ti Antonii, 5i. — ingreditup Alex- 
andriam , 53. — Antyllum, An- 
tonii filiura , occidit , 54» — ejus 
cum Cleopatra colloquium, 55. 
— commentarium thesaurorum 
CsBsari tradit Cleopatra, 57. — 
Octavianus Cssarionem interficit, 
63. — csBteris Antonii liberis om- 
nem benevolentiam favoremque 
prsBstat , 63. — corpus Al^xandri 
Magni videre cupit, 65. — Ptole- maicorum regmn conditoriAy «t 
Apin videre rccoiat , ibid. -^ ordi- 
nat ^gyptnm et ei imponit piwil- 
dium , 66f 6y, — honcurea ei decreti*- 
75, 76. — qnintum consol , .77. ~ 
daudit Janum, 78. •— -ei tenqila 
posita, 79. — urbem iBtrat, 81.^ 
ejus triumphi , 8a. — honores ab 
eo Diis habiti, 85. — ^ludt varii editi, 
86. — Daci Cotisonia cum eo affini- 
tas , 87. — imperator «ppellatar 
ob^victoriam Crasst de Battaniis, 
cxxxrv, €L — deliberat de redden- 
da republica ,7. — ordinat aena* 
fum, 75. — ejus in recenaenda a&> 
patu modestia, ^^.^instaiuratCar- 
thaginem, 78. — sextum conaat, 
80. — censum agit , ibid. •— tem- 
plum Apollinis perficit, 81. — «yib 
liberalitas , 83. *— omnia ante aoi^^ 
tum suum consulatum coiistitnlii 
abolet, 84. — septimum conaai, 
ibid. — ejns oratio de depoaenA» 
imperio , 85. — retinet imperiimi , 
94. -^ cum senatu dividit provio- 
cias, 96. — appeilatur jiAgustiu, 
io3. — bene imperare stadet ,110. 
— censum Galliarum agit , iia. -> 
ordinat Hispaniam,cxxxv, 4^— ^oc- 
tavum consul , ibid. — Britannos 
bello petere destinat , 8. — nonum 
oos. ibid. — laboriosnm et diffiffj^f 
beilum gerit adversus Cantabros, 
XO-I3. — Hispaniam pacat, 14, — 
decimum cos. 19. -^ in ejoa acta 
jurat senatus , ibid. — undecimum 
cos. 35. — in morbum inoidit, a6. 
T— ejus testamentum, 38. — de iis 
qtiiquondam sibi adversati fuerant, 
benevole loquitur, cxxxvi, a, 3. — 
Teridaten et Parthorum legatos m 
ouriam adducit, 4« — viam ab £me- 
rita Gades perducit, 5. — depreca- 
tur dictaturam , 7. — nec censuram 
perpetuam recipit , 8. — plerasqae 
tamen ejus magistratus partes per 
•eobit, 9. — ei maledioil Varro, IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 55 lo. — in eumTaoniuft GaBpio con- 
spirat 9 1 1. — Agrippae dat filiam 
in matrimonium , ig.—^i aigna Ro- 
manarestituunt Parthi , as. — bene 
constituit provincias , a4* — Herodi 
regnum firmat , a5. — ad eum le- 
gatio Indica j a6^ — in ejus hono- 
rem multa decreta, 3i. — consi- 
lium ejus de repurganda curia , 87. 

— aenatores ad sexcentos reducit , 
38. — insidiae in eum Egnatii , 39. 

— leges ejus de ambitu et de mari- 
tandis ordinibus , 4o*4>* — prsBest 
ludia saecularibus , 4^. — in Gal- 
liam profioiscitur, 48 • — porticum 
LiTisB aedificat, 6y. — ab Angusto 
makarnm urbium nomina , 58. — 
oblatos honores abnuit , 66.— agro- 
rum divisiones tollit, 67.^ — non 
facile sinit senatorem ejurare , 69. 

— pontificatum maximum , Lepido 
mort^, assumit, 70. ^ ne quid 
per. iram faciat , cavet , 71 . — ei prae- 
fecturamorum prorogatur, cxxxyn, 
I. — * ejus natalis celebratur, i4*— - 
pecmiiam ad statuas suas bb|a- 
tam in effigies Deorum expendit, 
cxxxviii, 4* — 6Jns et Herodis mu- 
tua benevolentia , cxxxix, 3. — ad 
famam aegrotantis Drusi Ticinum 
usque procurrit , cxi., 5. — eum 
defonctum laudat in circo Flami- 
nio, 7. — elogium ejus versibus et 
prosa oratrone persequitur, 8. — 
eju9 constitutiones circa senatum , 
i3. — mira ejus lenitas, 14. — di- 
cit se imperium deponere , satis cer- 
tu0 futumm ut recipere iilud coge- 
retur, 17. — nationes Transalpinas 
Tult non irritari , 19. ~ liberam 
MsBcenatis admonitionem in opti- 
mtim partem accipit , ^a, a3. 

— Cs. OcTAYins, aediiis plebis , prae- 
tor creatur, et sortitur Sardiniam, 
zx^n, 38. — ad octoginta onera- 
rias Poenorum naves capit , 46. — 
ei prorogatur imperium , xxix, i3; XXX, 3. — infeliciter ex Sicilia traji- 
cit in Africam, a4- — legatus in 
Africam mittitur,xxxi, 1 1 . — creatur 
triumvir coloniae deducendae,xxxiy, 
45. — legatus in Graeciam, xxxy, a3. 

— a Quintio missus, praesidium et 
paucas naTes accipit^ xxxvi, la. 

Cir. OoTATins legatus in Grae- 
ciam mittitur, XLm, 17. — prsetor 
creatus sortitur classem, xlit, 17. 

— decemTir sacrorum ,18. — cum 
classe Samothracam appellitur, xlt, 
5. -r- ei cum filio Philippo se tradit 
Perseus, 6. — praedam Macedoni- 
cam Romam fert , 33. — ejus trium- 
phus naTalis de Perseo, 4^. — fit 
consul , xLTi, 5. — legatus ad ordi- 
nandas Syrise res missus, a5. — a 
Syris interficitur, 39. — ei statua in 
Rostris posita , ibid. 

Cic. OGTi.Tii Cn. F. Cn. N. con- 
sulatus insignis ob incrementum 
luxuriae, lx, iT 

Cn. Octi.vius , cos. LxxTiii, 39. 

— resistit Cinnae collegae, periii- 
ciosas leges ferenti, lxxix, i, a, 3. 

— adTcrsus Cinnam , patriae bellum 
inferentem, urbem munit, ,24. — 
Pompeium in auxilium Tocat, 35. — 

— ab urbe repellit Marium et Cin- 
nam , lxxx, 4* — revocatis iu urbem 
Cinna etMario, trucidatur a Censo- 
rino, a6. • — in sinu interempti ta- 
bellae cum signis Chaldaeorum re- 
pertae ,37. 

Cn. Octatics M. F. Cn. N. cos. xGi, aa. L. OcTi.Tius Cn. F. cos. xcii, 16. 

M. OcTATius tiib. plebis , inimi- 
cusT. Gracchi , ltii, 19. — inter- 
ceditlegi agrariae , lviii, 16 et seqq. 
— ei magistratus abrogatur, aa- 
34. — detrahitur de Rostris, a5. — 
et a populo pene discerpitur, 36. 
— in eum legem fert C. Gracchus. 
Lx, 43* — servatur a Cornelia Grac- 
chorum matre, 43. 56 INDEX RERUM ET NOMINUM M. OoTATiug a Pompeio Libur- 
mcm et Achaicse classi cum Libone 
pnefectns, cx, 5i, et cxi , a.- — ^DoIa- 
bellam,exutumcopi]8,DaImat]a ex- 
pellit, Gx, 5i. — magnam cladem 
patitur, 67. — multse ejus naTes a 
Cornificio capiuntur, oxz!, 5i. — 
Salonas oppugnare aggressus primo 
rejicitur, mox prslio yincit Salo- 
nenses, 5s. — a P. Vatinio vinci- 
tur, 54* 

M. OcTi.Tins Marsus, legatus 
Dolabellse , prsemittitur Asiam , 
Gxix, I. — capta Laodicea sibi in- 
fertmanus, cxxi, a3. 

Octobribus Galendis magistratus 
initus,y, 9. 

Ogtoges4 oppidum ad Iberum, 
Gx, aa. 

OcTOLOFHnnc, seu Octolophus, 
loci in Thessab*a nomen , xxxi, 36 ; 
xi.iy, 3. 

Odomajitiga. terra in Thracia, 

XLV, 4» 

Odeisjb in Thracia , xxxix, 53. — 
eorum equitatus , xlit, ^n. 

ODRTSiE, cUentes Bacchi , cxxxy , 
a. — iis, yastatis terris, parcitLici- 
nius Grassus , ibid. 

OEiriAD£, populus et opp. Acar- 
nanisQ , xxyi , »4- — attribuuntur 
Acarnanibus, xxxnii, 3^, 39. 

OEirus, Laconicas opp. et fl. 

xxxiT y a8« 

OKsALCES , frater Galse regis Nu- 

midarum , fratri succedit , xxix , 39. 

OEta raons Thessaliae ad fines 

Doridis , Locridis et Phocidis , a 

Thermopylis ad Pindum, h. jffa/ii- 

na, xxxyi, i5. — OEt«i montes, 

XLi, a^. 

Ofilius GalaTius Campanus , 
Oyii fiiius , darus genere factisque, 
IX, 16. — ejus judicium de silentio 
Romanorum post Caudinam igno* 
miniam , ibid. 

Opilii in Csesaris OcCaviani ex- ercitu tribuui, ferocia et pttii|i^ 
Gxxix,35. 

Officia summis magtstratibos et 
patronis prsestanda, yi , 34» 6 ; xui,* 

49- 

Officina Monetse , yi, ao. 

A. Oguuiius , tribuna* militum 
de legione secunda , cadit in prselio 
cum Boiis , xxxin , 36. 

Gir. Ogulnius, tribunus plebis, 
legem fert de sacerdotiis cum 
plebe communicandis , x, 6. — se- 
dilis curuUs , damnatis aliquot fe- 
neratoribus,ex mulctatitia, pecunia 
yaria dona et opera in sacros publi* 
cosque usus facit, a3. 

M. Ogulitius ad frumentum fD 
Etruria coemendum missus,xxyn|3. 

M. Ogui^ius Gallus prsetoTi \ 
XXXIX , 36. — sortitur jurisdictioiiem ^. 
urbanam, xl, i. • '- 

Q. Ogulnius , tribunus pl^^i; • 
fert legem de sacerdotiis cum plebe - 
communicaudis , x , 6. — sedilis ca- 
rulis mulctat feneratores, a3. — 
— ^princeps legationisEpidaumm ad 
Esculapium devehendum misss , 
XI, i3. 

Q. Ogulsius leg. cum tribus 
aliis ad Ptolemaeum Philadelphum, 
xiT, 38, — ejus et collegarum abs- 
tinentia, 47» — consul creatur, xt, 
5. — dictator, xtii, a8. 

Olbia , urbs Sardiniae , xtii, 17. 
— Olbiae ager Tastatur a classe Po- 
nica , xxTii, 6. 

Olcades in Hispania Tarrac. ul- 
tra Iberum , inter Carpetanos etOre- 
tanos , prope Carthaginem NoTam , 
XXI, 5. — Olcadibus bellum infert 
Hannibal , ibid. — vincuntur, ibid. 

OLGiirruM seu OLCHiiriuM , opp. 
Ulyrici, in confinio Dalmatiae A.1- 
baniaeque , h. Dolcigno , xLy, a6. 

Olciiiiatis iramunitasdata,XLy, 
a6. 

Olca a Minerva producta ad IN T. LIVIUM ET 

iHBpora obsessarom a Salla Athe- 
munim duraife dicebatm*, lxxxt, 
3o,3i. 

Oletc rami; vid. Supplicum insi- 
gnia. 

Oleum per manipulos, ut molli- 
rent arcus, missum , xxi, 55. — olei 
congii in ▼tcos tingulos dati , xxv, 3. 

OuToannn fiorum ; yid. Forum. 

Oi.oiricns , sive SALoin>ictJS, re- 
bellantium GeltiberorumduXyEpit. 
lib. xLm. — Conf. ad xliit, 4» '• 

Oltaghxjs e Mseotica Dardario- 
rum gente regulus, insidiis petit 
LucuUum , xcTii, aa. — re infecta 
fogit ad Mitfaridntemy aS, a4- — 
dnciturante currum Pompeii trium- 
phantis , cm, 4^* 

Oltbipia vicus Elidis in Pelo- 
pfNUieso y XXVI, a4 ; xlv, a8. 

Oltmpiohum sollenne ludicrum, 
xxni, 35. — parant Elei , xxviii,^. 

Oltmpias, mater Alexandri M. 
viu, 34* 

Oltmpias, oppid. Macedonise, 
olim Gonnocondylum , xxxix, a5. 

Oltmpio legatus Gentii ad Per- 
«ea,xLiv, a3. 

Oltmpium Jovis templnm prope 
Syracusas , xxiv, a i, 33. 

Oltmpius Jupiter, xxiv, 21. — 
templum ejus maximum Athenis, 
XLi, ao. — et Olympi» , xlv, a8. 

Oltmpus, mons Thessaliee, hod. 
Lacha, xLiv, 6. 

Oltmpus, mons Galatis ,xxxviii, 
18. — ^in eum fugiuntTolistoboiijig. 
— ex eo depelluutur a Romanis, ao, ar; Omen accipere vel non accipere 
licet, i, 7, II. — dii avertunt seu 
averruncant, ibid. 

0HCHSSTus,Thessali8efl. xxxiii,6. 

OzrssiMUs Macedo , Pythonis fi- 
lins , Romam profugit , xliv, t6. — 
ejus prsBmia , ibid. 

Owim regio in iEgypto , cxii, 78. 

XII» P»" 2. — Index Liv. FREINSHEMIUM. aSy 

OiroMASTus , maritimse or» prie- 
fectus a Philippo, jnssu ejus Maro- 
nitas, intromissis in urbem Thraci- 
bus, trucidat, xxxix, 34' — ^ cum 
Philippo judicat de Demetrio, xl, 8. 

Opera publica locant , exigunt et 
sarta texta tnentur »diles censo- 
resqucy V, a3, 6; vi, 4> 4« — eorum 
apud Romanos jam ab antiquis tem- 
poribus magnificentia , i, 56. 

Opifices ad bellum exciti , viii, 
ao. — opifices Cprthaginis Nov« 
captos publicos fore populi Roma- 
ni , edicit Scipio , xxvi, 47, 5i . 

Opima spoUa ; vid. Spolia. 

Opimia , virgo Vestalis , stupri 
comperta , sub terram , ad portam 
Coliinam , necata , xxii, 5^. 

OpiMiAinjM vinum , lxi, 8. 

L. Opimius Pansa, qusestor, occi- 
ditur a Samnitibus, x, 3a. 

L. Opimtus , praetor, in potesta- 
tem redigit Fregellanam urbem, 
Lx, a3. — ei negatur triumphus, 
a4. — eum metuit C Gracchus, 77. 
— creatur consul, lxi, 8. — curat, 
ne Gracchus reficiatur tribunns, 
II. — ejusque leges conatur sub- 
vertere , i a . — impugnat coloniam 
Carthaginiensem a C* Graccho de- 
ductam, i3. — ejns prseoo interfi- 
citur a turba Gracchana , 16. — ei 
respublica commendatur, ao. — 
arma parat adversus Gracchum , 
ai. — Gracchum et Fulvium ipsos 
venire, positis armis, jubet , .seque 
senatus arbitrio permittere, a6. — 
ad eum deferuntur capita occiso- 
rum, 3a. — acerbe quserit inGrac- 
chanos, 33. — fannm Comcordia» 
ponit in foro, 35. — accusatur ob 
csedem Gracchi , 49* — pro eo Car- 
bonis cos. oratio, 58... — absolvi- 
tur, 71. — princeps Tegationis in 
Africam Jugurthae pecuhia corrum- 
pitur, Lxn, aa. — eo crimine dam- 
natus in exsilium abit, et, 1)081 sene-> 

»7 j 58 INDEX REBUM £T NOMINUM ctaoi in contumeliis odioque homi- 
num exactam mortuus ia Djrrachi- 
nolitore s^elitur, xxiy, 5i. 

L. Opimius proTOcatorem Gim- 
hrum iaterlicit, lxi^iii, 5i. 

Q. OpiMrus Q. F. Q. N. cou. ?in- 
cit Lignres , xi^vii, 39, 3i. 

Q. Opimius, qui trib. pL nobilet 
offenderaty ab iis per C. Verrem 
opprimitur, xcii, a8. 

Opis aedes in Capitolio , de gsbIo 
tacta, XXXIX, aa. 

OpiTERGiiri ad miile circiter a 
Pompeianis militibus deprehensi, 
mutuis Yulneribus se conficiunt, 
Gx, 5a-55. 

L. OpiT£Riiius,conditor et sacer- 
dos Bacchanalium , xxxix, 17. 

OpLAcns infesta iancea equum 
Pyrrhi percutit , xiii, 5. — interfi- 
citur ab amicis regis , ibid. 

Oppia, yirgo Vestah's, damnata 
incesti, dat poenas, u, 4^. 

Oppia ( Vestia ), mulier Atellana, 
Captt« habitans, quotidie sacrificat 
pro salute et victoria populi Roma- 
ni , xxTi, 33. — eidem bona et liber- 
tas restituuntur, 34» 

Oppia lex de cultu matronarum, 
x:|xiy, I. • — pro ea oratio M. Cato- 
nis cousuiis, a. — adyersus eam 
«MTatio L. Valerii, tribuni plebis, 5. 
' — abrogatur, 8. 

Oppidcm pars Rom» , xlii, ao. 

Oppius Statianus, relictus ad im- 
pedimenta ab Antonio ad Praaspa 
contendente , a Parthis cum duabus 
legionibus ceeditur, cxxx, 3, 5. 

C.Oppiua,tribunuspieb. iii, 54' 

C. Oppius, prsefectns socium, 
inyadit tnmultuaria manu agrum 
Boioram, xxxi, a. — ,circumven- 
tU8 a Boiis, coditur, ibid. 

C. Oppius, tribunufi pleb. legem 
Oppiam tulerat, xxxiy, i . 

L. Optius, trib.pl. xxxii, a8. 

L. Ofpics Salinator, pott «dili- tatem plebis, in Siciliam cliiiii 
trigiuta nayinm dueere j«bclar, 
xxxy, a3. — prsetor, 24. — sortitv 
Sardiniam , xxxyi, a. 

M. Oppius in secessione militam 
Gum Sex. Manilio aumm» rerum 
prsBestyiii, 5i. 

M. Oppius , a triiunyirM |uro8cri- 
ptus, filii pietate serratur, cxx, 
78. — filii pietas honorata , cxxvin, 
39. 

Q. Oppius , procos. a Lanrticqi- 
sibus comprehenaus , Mithridati de- 
ditur, Lxxyiii, 3. 

Sp. Oppius Cornicen decemyir 
creatur, iii, 35. — decemyiris alili 
ad belium proficiscentibus Ap. dtm- 
dio adjutor ad Urbem tuendaai 
datur, 41 • — tit auxilium ooUtgs 
ferat, in forum irrumpit , 49« ^ 9t 
natum habet , 5o. — accasatiirt58. 

— testis in eum productus , ibid. — 
Oppius, in yincula ductus, athi nu- 
nus infert,ibid. 

Opus , urbs Locridis p capttnr tc 
diripitur ab Attalo, jLxyiu, 7. — 
Opunte seditio, xxxii, 3i. 

Opuntiorum emporium, CyBVi 
Locridis , xxym, 6. 

Ora pro fune nautico , xkii, 19; 
xxyiii, 36. 

Oracttli fallacis ambages, zii,ad. 

Oraculum Apollinis ad Hieran Co- 
men, xxxyiii, i3. — Delphioom, 
I, 56 ;y, i5; xi, la; xxix, 10, 11; 
xu, a^. — consulitur a Pyrrfao» et 
ambiguum ejus responsum, xn^ 
17. — spoliatur a Sylla » ux^i, 8; 
yid. et Delphi. — Dodon^i Joyis, 
yiTi, a4- 

Oratio Acilii Glabrionia consulit« 
ad milites, xxxyx, 17. — ^uiilii 
Mamerci , ly, 3a. — JEmiJii PanUi 
jamjam morituri, xxn, 49- — JEsad- 
, iii PauIIi consulis , xLiy, aa, 34» 38. 
— ad Persea • mox ad suot^ u.t# 6. 

— aiia , quaiiberos etse jubal Ma- IN T. UVIUM ET 

^pl^f^, 39. — dQ pubUw Wque 
i^^itqi^^i 4<- ^ ^tplorvm qopU*a 
Rpipfmot, wUf 99. -^ Alexnndri 
Acarnanif , xxxt, 18. — Alexandri 
JEtoli in Pbilippam , xxxii, 33. ^ 
Alprci ad Sagqntinos, xxi, i3. — 
Aiidrano4ori 4id Syracusanos, xxiy, 
;^9. — Haonibalifl a4 milites, xxi, 
91, 4^; xxin, 4^* —rad Scipionem , 
;pp[, 3o. — ad ftenatqm Carthagi- 
oiensem, 34. — ad Aiitiochum, 
»«▼» l^i xxxvj, 7. — antequam 
y^cBnm sumeret, xxxix, 5i. — 
Aimii Setini, prstoris Latinoruro, 
Tin, 4- ~^ i^ senatu Romano , 5. — 
4fftiQcbi in concilio iEtolorum, 
^xVf 44* — legati ejus in coucilio 
Ai;b<w>rum, 4^* — Apollonids, 
jginF, a8. — Arconis coi^tra Calli- 
cgr^eiq, xi.i, 39. — Aristaeni in con- 
cQio Acbaeorum , xxxii, 20, a i . — 
Affyniedis , Bhodtorum legati , xly, 
>|. — Atheniensium legatorum, 
XXXif 3U>. — in concilioPanstolico, 
X3XT, 3a. — Bicbii Herennii in no- 
biles, XXII, 34. — Q. Cscilii Metelli 
ad censores, xl, 46. — Cseritum 
legatorum, yii, ao. — Callicratis 
Apbffi contra Perseqm , xu, a3. — 
Gampanorum legatorum , vii^ 3o. — 
Capuleii» iv, 3. t^ Carthaginien- 
linm legatorum d^ pace, xxx, aa, 
4a. — qu.erentim de Masinissa» 
wn, ?3. — Ap« Claudii rei , ni, 56. 
-r- Ap. Claudii,' iv, 48; v, 3. — in 
tribmokOfi, VI, 40. — C. Qaudii, pa- 
trni Appii, iii, 40. -r— M. Claudii 
MarceUi, respondeqtis accusanti- 
bps Sicnlis, xxvi, 3i- — ejusdeiu 
fd mJJttef in castri^, xxyu, i3. — 
fiopsolnm iu tribunp^ ptebis, IT,9. 
-TT^A* Cprn^Iii C^fsi ^^ict^J^is ad 
Qijlit^f , VI, 13. TT- ad ¥. Mauliw , 
jf.firli^ Corp^iii Le^tuli m c^»- 
lip «Mliftsiri ad Caudii^m , i^ , 4- — 
P. dpmalii Scipionis a4 milites, 
V^h 4o. — P. Coruelii Scipipni^ FREINSHEMIUM. aSg 

Africaniad milites, xxv|, 41, 43 

«d Allucium , Celtiberorum prinoi- 
pem , 5o. — T ad niilitcs , xxviii, 37, 
3a. -r-in senatu respondentis Fabio, 
43. — ad Masinissam , xxx, 14. — 
ad HaBBibalem , 3i. — ad legatos 
Antiocbi , xxxvii, 36, 45. — ad po- 
polum rei, xxxviii, 5i. — P. Cor- 
nelii Scipionis Nasic», xxxviii, 58. 

— P. Decii , tribuni militum , a4 
milites , vii, 35. — P. Decii pro 
lege de sacerdotiis cum plebe cora- 
municandis , x, 7. — de provinciis, 
»4. — C. Decimii ad Bhodios , xtv, 
II. — Demetrii , XL, la. — Eumenis 
ad ^milium Regillum, xxxvii, 19. 

— ad seuatum , 45. — contra Per- 
seum, XLii, II, la — M. Fabii , 
VIII, 33. — M. Fabii Buteotais dicta- 
toris, XXIII, a3. — Q. Fabii in Te- 
reatillum tiibunum, iii, 9. — Q. Fa- 
bii, magistri equitum , viii, 3i. — 
Q. Fabii Maximi Cunctatoris ad 
^millum , XXII, 39. — de consuli- 
bus creandi6,xxiY, 8. — in senatu, 
ne Scipioni Africa mandetur extra 
sortem, xxviii, 40- — M. Fulvii 
triumpUum petentiis , xxxix, 4. — 
h. Furii , post consulatum rei , n, 
54. -:- L. Furii , tribuni mil. cons. 
pot. ad milites, vi, a3. — L. Furii 
Camilli , VIII, i3. — L. Furii Pur- 
pureonis adversus Cn. Manlinm, 
xxxvii^ 45. -»- M. Furii Camilli, v, 
37, 3o, 44, 5i ; vi, 7, a4, a6, 38. r^ 
Gallorum legatorum in seaatu, 
xxxix, 54* -r- GuIusssB respondea- 
lis legatis Cartbaginiei^simn , xlu, 
a4- — H^nnonis de Hapnibale, xxi, 
3, 9; xxiii, la. -^HeiacIidis By^ 
^ntii , legati ab Antiocbo ad Roma- 
noa missi de pfice , xxxvn, 35. r^ 
Hirpinormn et Samm^um ad Hasr 
nibalem , xxni, 4). — M. Horatii 
Barbati adversus decemviros , in» 
39. -r-rad militec, 6a. r— L. Iteilii 
contra Ap. Claoditttt, iii, 45.>-r^-. 

'7- a6o INDEX RERUM ET NOMINUM dibilis , Hispaniae ireguli , ad Scipio- 
nem , xxtii, 17; xxyiii, 34- — ad 
suos, XXIX, a. — L. Jnnii Bruti, 
II , 3. — M. Junii de captiyis redi- 
mendis , xxit, Sg. — P. Licinii Cal- 
vi , Y, 18. — Sp. Ligustini ad popu- 
lum , xLii, 34* — Locrensium lega- 
torum , deplorantinm fortunas suas, 
XXIX, 17. — Lycortae , Achseorum 
prsBtoris , ad A. Glaudium , xxxix, 
36. — C. Maenii dictatoris, ix, a6. 
— Magonis ad Gallos, xxix, 5. — 
Gn. Manlii, consulis, ad milites, 
xxxTiii, 17. — pro se, 47» — 
M. Manlii , yi, i5, 18. — T. Manlii 
Torquati de captivis non redimen- 
dis,'xxii, 60. — Marcii ad milites, 
XXV, 38. — Q. Marcii Piiilippi , le- 
gati , ad Perseum , xlii, 40. — Mas- 
gabse , Masinisste filii, xlv, i3. — 
MasinisssB ad Scipionem, xxviii, 
35. — ejus legatorum , xxx, 17. — 
Menippi , legati Antiochi , xxxrv, 
57. — M. Metilii , tribuni plebis, in 
Fabinm, xxii, a5. — militum, ex 
Gannensi clade superstitum et in 
Siciliam relegatoriim , xxv, 6. — 
Minionis , amici Antiochi , ad lega- 
tosRomanos,xxxv, 16. — Minucii 
Rufi , cunctationem Fabii reprehen- 
dentis » xxii, 14. — Nabidis , Lace- 
dsemoniorum tyranni , ad T. Quin- 
tium , XXXIV, 3i. — L. Papirii dicta- 
toris, VIII, 32, 34- — Persei , accu- 
gantis Demetrium , xl, 9. — se pur- 
gantis , XLii, ^^.—Sid milites , 5a. — 
Petilliorum in Africanum , xxxviii, 
5i. — Philippi in concilio Achseo- 
rum , xxviii, 8. — ejus legatorum 
in ccncilio iEtolorum contra Roma- 
Dos, XXXI, 29. — ad T. Quintium , 
xxxii, 33. — ad legatos Romanos , 
XXXIX, a8. — ^ejusdem, judicii in- 
ter duos filios , xl, 8. — L. Pinarii 
ad milites , XXIV, 38. — Polysem Sy- 
racusani, xxiv, aa^— C. Pontii, 
imperatoris Samnitium , ix, i, 11: — M. Porcii Catonis, consulif, 
contra luxum muliebrem , xxxiv, a. 

— ad milites , i3. — jSp. Postumii, 
IX, 8, 9. — Sp. Postumii, consu- 
lis , in Baccbanalia , xxxix, i5. — 
L. Quintii Cincinnati, ni, 19 ; <▼» 
i5. — T. Quintii Capitolini, ni, 
67. — T. Quintii ad conjuratos, 
qui eum ducem elegerant , vii, 4i* 

— T, Quintii Flaminini ad Grseoos, 
xxxiv, aa. — ad Nabidem , 3a. — 
ad Graecos , 49. — ad iBtolos, xxxv, 
33. — ad Acbseos , 49 9 xxxn, 3a. 

— Rbodiorum legatoruni , xxxvn, 
54. — Romanorum legatorum ad 
^tolos, XXXI, 3i. — post aditiuD 
Persea , legationem renuntiaiitium 
in senatu , xm, 47- — Saguntino- 
rum legatorum , xxvni, 89. : — Sam» 
nitium legatorum , vm, i. — P. Sca- 
ptii, III, 71. — P. Scmpronii, tri- 
buni plebis , in'Ap. Claudium, vui, 
33,34. — P. Sempronii Tuditani , 
tribuni militum , ad miiites , xxn, 
5o. — Ti. Sempronii Gracchi , coa- 
sulis, ad Patres, xxin, a5. — TL 
Sempronii Gracchi , tribuni plebis, 
pro Africano, xxxviii, 53. — ad 
cpllegam de triumpbo M. Fulvii, 
xxxix, 5. — C. Servilii Ahalse, v, 
9. — M. Servilii, pro triumpho 
iEmilii Paulli, xlv, 37. — Siculo- 
rum in Marcellum , xxvi, 3o. — 
Sophonisbse ad Masinissam, xxx, 
la. — Sopatri Syracusani, xxiv, 
a5. — Sulpicii Galbse , consulis, 
XXXI, 7. — ejusdem , respondenti» 
Minioni ,xxxv, 16. — Syphaois ad 
Scipionem , xxx, i3. — Syracusa- 
norura legatorum ad Marcellum 
consulem , xxv, a^. — Tempanii 
decurionis , iv, 4i • — C. Terentii 
Varronis ad legatos Campanot, 
xxiii, 5. — tribuDorum [^dns , v, 
a, II ; VI, 36 , 3^, 39. — TulU« *^ 
L. Tarquiuium , 1, 47« — Att. Tulli, 
f I, 38« — Sex. Tuliii ad dictaierem , IN T. UVIUM ET FREINSHEMIUM. a6r vn, 1 3. — L. Valerii , consulis , ad 
milites , lu, ^i.-:— ejusdem ad equi- 
tes f ibid. — L. Valerii , tribuui 
plebis , in legem Oppiam , xxxiy, 
5. — M. Valerii dictatoris , ii, 3i. 

— M.Valerii Cofvi ad miiites , vii , 
3a. — ad conjaratos , 40. — ^M. Va- 
lerii LsBTini ad .£tblos , xxvi, 34' — 
in senata , 36. — P. Valerii ad po- 
pulum , n, 7. — P. Valerii, consu- 
lis, ad populum, iii, 17. — Vectii 
Messii, iv, a8. — Veturi» ad Co- 
riolannm, 11, 40» — Vibii Virrii, 
auctoris Campanorum defectionis , 
xxYi, i3. — Virginii ad Ap. Clau- 
dium , m, 47» 48* — &d commilito- 
nes , 5o. — in Ap. Claudium , 56, 
57. — L. Volumnii ad populum , 
X, ai, 93. ' — Zenonis ad Quintium 
€t legatos , xxxY, 3i. — Zeuxidis , 
legati Antiocbi , de pace , xxxvii,. 
45. — Ortuiones quce in Supplemen» 
tis reperiuntur. Oratio M. iEmiiii 
Scauri contra Jugurtbam , Lxn, 18. 

— Agripp» ad Cspsarem Octavia- 
nnm, cxxxrv, 8. — M. Antonii , 
OXTi, 71, 79. — ad Alexandriuos , 
cxxxi, 43« — ad railites, cxxxii, 
35. — M. Apuleii Satumini, lxvii, 
63. — Arcbelai ad SuIIam, Lxxxn, 
5i. — ad Murxnam. lxxxvi, 9. 

— Archelai, qui magister Cassii 
fuerat, ad Cassium, cxxii, 10. — 
Aristionis ad Atbenienses , lxxvhi, 
44- — legatorum ejus ad Sullam , ' 
iJLXXi, 3o. — Astymedis in senatu 
Romano, xi.vi, 10. — Adberbalis 
contra Jugurtbam , lxii, i3. — Ati- 
Ui Reguli in senatu, xviii, 58. — . 
C. Aurelii Cotte ad populum , xcii, 
3a. — Aurelii Orestis ad Acbseos , 
1.1,33. — Aurelii Scauri ad Cimbros, 
liXvn, 7. — Boccbi regis ad Sullam, 
Lxvi, 49 . — Q* Cscilii Metelli Ma- 
cedonict de maritaudis ordinibus, 
1.1X , 53 ; vid. et lxviii, 38, 3^. — 
Q. CsRcilii Metelli Numidici pro triumpbo sno , lxvi, i i. — post re- 
ditum ad Quirites, lxix, 53. — 
T. Canutii ad M. Antonium , cxvii, 
37. — Cartbaginiensium legatorum 
ad consules Romanos , xlix, i i. — 
ad Andriscum, l, a8. — C. Cassii, 
cxxi, 5 ; Gxxii, i3; cxxm, la. — 
Cine» ,xiii, 16. — Ap. Claudii Csci, 
in senatu, xiii, 33. — Ap. Claudii 
ad Tigranem, xcviii, 8. — L. Cor- 
nelii Cinn», lxxix, 6, 8. — L. Cor- 
nelii Sulise ad milites , lxxv, 4 ; 
Lxxvii, i3. — ad Aicbelaum , 
Lxxxn, 53. — ad Asiaticos princi- 
pes, Lxxxiii, 38. — ad milites, 
Lxxxiv, 3o. — ad populum, lxxxvii, 
II. — ad Pompeium , lxxxix, 27. — 
P. Cornelii Scipiouis ^miliani , 
XLViu, i5 ; Lvii, 10. — Critolai ad 
Acbaeos , li, 61. — P. Decii tribuni 
plebis in Opimium, lxi, 5o. — 
Domitii Ahenobarbi, cxxv, ^i. — 
Q. Fabii pro filio , xi, 5. — Fabricii 
ad Pyrrhum , xiii, 30. — C. Funda- 
nii adversus Claudiam , xix, 40. — 
Hannoniscognomento Gillae ad con- 
suies Romanos, xlix, 18. — Hirpi- 
norum adSuIIam,Lxxv, 36^ — Hor- 
tensi» ad Tresviros , cxxii, 44* — 
Hostilii Mancini , lv, 19. — Itali- 
corum legatorum in senatu Rom. 
Lxxn, 10. — Judacilii , sociorum 
ducis, ad Asculanos , lxxiv, 33. — 
ad amicos, 3o. — Judseorum ad 
Antiochum Sideten, lvii, ^i, — 
Jugurtbae legatorum , lxii, 16. — 
C. Julii Csesaris Strabonis, lxxv, 
43. — C. Julii Caesaris , qui dicta- 
tor fiiit, in senatu, xc, 19. >- ad 
milites, civ, 38 ; cix, 37 ; cx, 4^ ; 
cxii, 64; cxm, 16; cxiv, 38. — in 
.senatu, cxv, 3. ^ — M. Junii Bruti 
ad populum , cxvi, 87. — L. Lici- 
iiii Luculli ad milites , xciv, 4> — 
M. Livii Drusi , xxxi, 1 1. — I,iaca- 
norum et Samnitiuni legatorum ad 
Mitbridatem , lxxvi, 7, — Q^ Luta- iSa INDEX RERUM tit CKtuIi ad pt)pii]uin , xotJt, 99. — 
MncenatiB ad GCbMrdai OolaTia- 
itum i\e iiOD reddenda repablica, 
iJkXkiY, a^. — C. Marii ad milites, 
Lxyiiii a6. — ad Cinnam ccmsuldm 
i.tiLXf %g, — C. Memfflii contra pah 
cem Jugurthinam , &iav, a6. — Mi-' 
thridatis legatortim ad Sertof ium « 
x6tli, ^. — Mucii consulis in se- 
natu, LYiiiy 53. -^ Nicomedift lega- 
torum ad Romanbs, LxlVt, 35. — 
Numantiiiorttm in senatu Romano , 
Lf, a3. — OctavisB ad fratrem, 
exXTiii, 4i. — Octaviani CiBsaritf 
ad populum , Gxvn, 44-'^'^ senatu, 
OXXt, i6. — ad L. Antonium, cxxvti 
aS. — de bello adversus M. Anto-^ 
ninm, cxxxii, 1 1. — ad milites, 46. — 
dt deponendo imperio , cxxxiv, 8$. 

— C Papirii Carbonis consulis prd 
L. Opimio, lxi, 58* — Pelopidsd, 
Mithridatis legati, lxxvi, 33. — 
Q. PompsDdii ad C8Bpionero,Lxxiii, 
35. — Cn. Pompeii Magnt ad se- 
aatum exsulem , cxk , 5. --» Sex, 
Plittj^eii legatOrum ad M. Anto- 
Qiom, cxxxi» 5. — M. Porcii Cato* 
nis ad Romanos qui Utic» erant , 
oxiY, 4i. — Pyrrhi regis ad Roma- 
nob kgatos, XIII, 17. — ad Pabrl- 
eium 4 18. — C. Scribonii Curionis 
in Sicinium trib. pleb. xci, 29. — 
Scytbarum ad Phraatem , lx, 58. — 
CiSemprouii6racchi,Lix,38; lx, 9. 

— T. Sempronii Gracchi de jure 
tribnnatus, Lvin, 3y. — Sertorii 
ad Cinnam de non recipieudo Ma- 
rio , Lxxix, 3i. — ad suos de fnga 
in insulas Fortunatas , xc, a^. — ad 
riiilites, xci, 8. — de soa cerva, 
X<ni, 8. -^ ad snos , de non conce- 
d^da Mithridati Asia , xcnii, 10.— 
Q. SerVilii ad Asculanos , ixxn, a. 
^ Statii Murci , oxxv » 38. — Ta- 
rtfiktini cujusdam , xii, 11. — The- 
l^feiDorum ad Sullam, lxxxi, a. — 
Trlrtnellii quaestoris ad milites, ET NOMINUM 

tni, 3o. "^ tribniiorom plefau ad« 
versus senatuiBy unEnx, i. ^ ci 
contraria pro senatn , 10. -^Virta- 
thi legatorum , rnr, x5. — ZoioUi 
ad Chios, lxxxu, 39. 

Onuotes quinam flornerilit R<mi» 
septimo urbis Rom« seculo , Lxm, 

l4y 16. 

Orbes aniei positi in sacello 8e- 
monis Sanci, vtif, 30. 

OabiTAiriuM) oppid. in Sateni», 
xxiV, 10. 

OiitiubKJliros, urbs Arcadi«|red- 
dita Achflbis , xxxii^ 5.-^ad Ordio- 
raeUiim pugna , Lxxxtfi, 98. 

Ordinum ac digAitatum ditei» 
men institutum a Servio re^e, i, 
4a. — ordinUm in ludis discemea- 
dorum mos incipit, xxxrr^ 54> — 
Ordo amplissimus $ ilud. -^ Ordo 
in militia , altera pars manipali, 
Yiu^ 8. — Ordinum ducfOri vn» 
4z* — primus ac decimus Ordo 
hastatus et primus princeps ac pi- 
Ius« XLii, 34« — ordines priini, 

XXX, 4> !• 

OaxsT^ in Epiro aut Maoedooiay 
XLii, 38. — iis , quod primi ab rege 
Philippo defecissent , suae leges red- 
ditBB, xxxiii, 34. 

Orestis regio, xxvu, 33. — ia 
eam impetum facit cons. Snlpieins, 

XXXI, 40. 

OassTBs; vid. Attr^liu^ 

Obbtai^i in Hispania Tarrac. in- 
ter Anam et B»tim, xxi, 1 1 ; xxxvy^. 

OiiKcai seu Oreus nrbs in E«- 
bcea, olim dicta Isti«a seu Histinea, 
h. Oreo seu Otio^ xxviix, 5, 8; 
XXXI, 40; XXXI, 46, 4;!xx.XY, i3, 
3o. -^ capitur a Romanis , xxvin, 
6. -^iterum a Romanis tt Attalo 
oppugnatur et capitur, xxxi, 46. ^ 
ei libertas data, xxxnx, 34* — Ori- 
tani , xxvni, 8. 

Oa^EssiJM, castellum Macedo- 
ni« , XXXI, »7. m T. UVIUM ET FREINSHEMIUM. Oaionn , xxrx» aS. — in eorunn 
fiaet fiabitam expeditioBflm facit 
Philippw y ibid. 

Obigvm opp. IUjrici Blaced. in 
confinio Albani» et Epiri , b. Oreo, 
OrsOf xxiT) 4o. — ab Orieo legati 
ad M. Valerinm pr»torem yeniunt, 
ibid. — Oricum a Pbiiippo captam, 
ibid. — recipitur a Romanis , ibid. 
— ^ oecupatur a Cssare, oxi, to. 
CoD^ xxxiY» 5a. 

Origines M. Catonis , xxxit, 5. — 
cJQa operis liber quintus , xlv, aS. 

Oaxson seu Aurinx et Oningis , 
Opp. HifpaniflB Bnt. (vid. Aurinx) 
oppugnatur et capitur a L. Scipio- 
ne, XXVIII, 3. — ejus ager frugifer : 
argentum incol» fodiunt , il>id. 

ORiTAm ; vid. Qreum. 

OAxmrDi flnmini ortus ducitur ex 
monte Scodra, xliv, 3i. 

ObqaiTda , urbi Pisidi» , xxxviii, 
37, 39. 

OiiourDBBSBs Galatia , xxxvni, 
18,19. 

Oboabdbs Cretensis decipit Per- 
aea y XI.V, 6. 

Obobazds, legatus Arsacis ad 
Sottam, xjcxy 5o. — majestatis im- 
minntsB reus, ab Arsace morte a£fi* 
citur, ibid. 

Qbodbs succedit puti i Phrahati 
in Partborum regnum , cv, Sg. — 
Mithridatem expclUt Media , ibid. — 
legatof d)l Crassum mittit , cvi, a6. 
— exercitus ejus , Pacoro et Labie- 
noducibusyirrumpit in Syriam et 
Asiam, cxxvix, 10. -^ ocdditur a 
filio Phrahate, cxxviii, 96. 

OaoBSES, Albanorum rex , tribus 
locis Romanos adoritur, ci, 17. — 
et ubique profligatur, 18. — ve- 
niam pacemque petit ,19. 

Obox*mebbbs Cappadoeia pellit 
AtiaMiiiiem , XLvn, i4- 

OBO»n pluribus injuriis affecti 
ab Atheniensibus , Achiporttm im- a63 

plorare fidem coguntur , u , aS^. 

Obopus, urbs in confinio Atdc» 
et Bceotiee orientaii posita , b. Oropo 
seu Ropo^in qua Arophilochus vates 
pro Deo cuitus^ xlv, 97. — direpta 
ab Atheniensibus , xlvii, 34. — 
quam ob injuriam, mulcta Athe- 
niensibus imponitur, ibid. 

Obosoopa , oppidum Poenorum , XLVIII, 3i. Ob84Babis , filia Mithridatis , du- 
citur ante cumira triumphantis 
Pompeii , ciii, 48. 

Obsua et Corbis , patmeles fra- 
tres , de principatu civitatis ferro 
certant, xxviii, 31. 

Obthobula veueno tollit Proxe- 
num maritura, xli, aS. — damnata 
abit in exsilinm , ibid. 

Orthosia CariflD , ad Mcandrum 
fl. et prope Nysam , xlv, 3 5. 

Orthosia PhcBuicie , lvit, 38. 

Oatiagoit, regulus Gallorum , 
xxxvm, 19. — ejus uxoris memo.- 
rabile facinus , 34. 

Obtoita , urbs Latina , oppngna- 
tur ab iEquis , n, 43. — oppugna- 
tur,et mox recipitur, iii, 3o. 

ObagBs , dux Parthorum , interit 
ex vvlncre, cvni, 40. 

OsCA, opp. Hispanie Tarrac. b. 
Huesea in Aragonia , xci, 5 : unde 

OsGA lingua , x, ao. 

Osci, Opici, Opsci, Ausonum 
gens in Campauia et Latio , a qui- 
bus Atellanas fabulas Romaiii aoce^ 
perunt, vii, 3. 

Oscbvsb argentum, xxxiv, 10, 
46. --r* signatum , xl, 43. 

Oseuitai limina templorum de- 
missis manibus , xlv, 44» n* 

OsisMii, Gftlliae populus, eiv,63. 

OsPHAAVw» Mkced. fl. xxxi, 3^. 

Ossa Maeedonum interfectonun 
iegtt Antiochus , xxxvi, 8. 

Osi»A moBs Tbeasali» , Pelio ad- 
bareiis , iater quem ct OlympiiBi a64 INOEX REBUM 

crant Tempe et Peneut, xlUj 54 | . 

OsTiA y urbf, in ore Tiberis con- 
dita, h> OsUa, i, 33;xxny ii et 27; 
xxin, 38; xxv, ao; xxni, aa; 
xxiXy i4- — Ostia Tir>erina, xxti» 
19. — OstisB lacus sive fortasse lii« 
cas,de csbIo tactus, xxvii, ii. — 
Ostia proditione expugnatur a Ma« 
rio, X.XXIX, 47« 

OsTixirsis populi vacatio obser- 
vatur, xxvii, 38. — ei vacatio rei 
uavalis negatur, xxxvi, 3- 

OsTiSKsis ager, vm» la. — in 
eom excursionem faciunt Antiates ; 
vid. Antiates. 

Otacilius, seu Octalicius Cras- 
sus, Gesarianos perfide interimit, 
cxi, 18. — Lissum amittit , 29. 

M. Otacilius, C. F. M. N. Cras- 
sns , cos. prsefectus in Siciliam , 
vincit Pcenos , xvi, 43. — ejus seve- 
ritas, 47* 

M. Otaciuus, legatus, ctmqui-^ 
rit carmina Sibylllna, xoi, 23. 

M, Otacilii Htholai maledicen- 
tissima carmina sequo anirao fert 
C»sar, Gxvi, 5. 

T. Otacilius C. F. M. N. Cms- 
sus, consul iu Sicilia rem gffrit,- 

XVI, 59. 

T. Otagilius, prtetor, aedem 
Menti vovet , xxii, 10 ; xxii, aS, 6 ; 
xxn, 3i. — : proprator literas mit- 
tit ex Sicilia de vastato Punica classe 
Hieronis. regno , 56; xxiii, ai. — 
duumvir Menti «deni dedicat, xxiii , 
3i/3a. — in Siciliam cum imperio, 
qui classi prseesset, mittitur, 3a. — . 
depopulatur agrum Carthaginien- 
sem, et aliquot capit naves Poeno- 
rom , 41 • — <mum consulcrearetury 
Q. Fabius, ejus uxoriaavimculus , 
eum certo jam . honore dejicit , 
xxrv, 7-9» — ; creatur praetor ite- 
rum, 9. — obtinet classem, quam 
priore anno habueraty 10. — depo- ET NOMINUM 

pulatur agrum cirea Uticam, et 
frumentoin Syracusas mittit, xxv, 
3i.. — prorogatur ei imperiam, 
XXVI9 1» — rursum eligitur consul, 
irrito erentu, aa. — nnntiatnri 
eum mortuum esse in Sicilia, a3. 
— pontifex fuerat > ibid. • 

Ova ad notas curriculis in Circo 
numerandif 9 xli, 37. 

Ovado ,1, 1 1 ; m 9 , zo ; Tid. xxvi , 
ai ; XXXI , ao ; xxxin, 37 ; xxxiv, 
10; xLiy 33. — Crassus ovans 
pro myrtea corona lauream gestat , 
xGvii, 34. — ovatio decreu CsBsari 
Octaviano et M. Antonio ob pacem' 
factam , cxxvii, a^ ; vid. et cxxn, 

39, 40. 

Q. OviJrius , senatOTi qood se la«. 
nificio Cleopatr» pnsfici aattinue* 
rit , interficitur ab Octavuino, 
Gxxxiii , 64. 

Ovius Calavius ; vid. Calavius. 

Ovius Paccius, sacerdos Sam*. 
nitium , x , 38. 

OxATuaBs, filius Mithridatis^ dqp 
citur ante currum triumphaa^ 

Pompeii,ciii, 48. *• 

OxnRTBC ; vid. Auximuro. 
OxuTTAS, fiiius JugurthsB, dn> 
tnr in triumpho , lxvii, 18 , ao. — 
Venusia e custodia arcessitus aPa- 
pio in castra, regio ornatur cuhu» 
Lxxni, 48. — ad eum Afrorum a 
Romanis transfugia , ibid. 

OxTHBAGJs, urbs LusitAiae , oc- 
oupatur ab M. Atilio prsetore r 

XLVIII ,6. 

OxYBii, Liguriae p6puh,vincun- 
turaRomanis, xfTn, 3o, 3i. Pacuynum, promontorium Siou- 
lum , hod. Capo Passaro , xxiv, 35. 
— accedit classis Punica , xxnr, 
37; XXV, ay. IN T. LIVIUM ET 

Pacii.us; vid. Furius. 

PAGoauSyOrodis , Parthoruin re- 
gis, £liusy oppugnat Antiochiam^ 
CYiix ,37. — Antigoniam petit, 39. 
— Yincitur a Cassio et Syria expel- 
litur, 4o* — irrumpit in Syriam et 
Pakestinam, gxxtii, 10, 11» la. — 
rogatu Antigoni Hierosolymam in- 
gressus, Hyrcano insidias struit, 
1 3. — fortissime pugnans occiditur, 
Gxxvniy a3. 

Pactius et Vibius fratres nobilis- 
simi Bruttiorum , xxyii, i5. 

Paguixa Minia Campana , Bac- 
chanalium sacerdos, xxxix, i3. 

Pacitvius Calayius Campanus» 
qui Appii filiam uxorem duxerat , 
filiamque LiTio Romam nuptum 
dederaty defectionis ab Romanis 
auctorem se praebet , xxiii , a. — 
senatum Campanum sibi 'vitse be- 
neficio obnoxium facit, a-4. — filio 
Hannibalem placat , 8. — filium 
deterret a consilio occidendi Han- 
Bibalis, ibid. 

pACirvius Ninnius Celer, hospes 
Bannibalis Capuae , xxiii, 8. ^ 

Sbx. Pacuyius , tribunus plebis, 
•e devoyet Augusto , gxxxiy, io4« 

Padus , seu Eridanus , fluvius e^ 
fundens se per mediam Galliam 
Cisalp. et per septem ad postremum 
ostia , h. Po, y, 33 , 35. — quoiiam 
tempore oiimum transitus a Roma- 
nis, XX, 46, 47' — major ac vio- 
lentior Rhodano, xxi, 43* — eum 
transit exercitus Hannibalis , 47- — 
Bodinci nomen ei antiquitus indi- 
tum , liXxn , 34. 

Pjbohbs, xlii, 5i; yideatur et 
cxxxi , 37. 

PxoxriA pars septemt. Macedo- 
niiB, xxxm , 19; xxxyni , 17; 
xxxDEy 54; XI., II, a3;xi.y, ag. — 
postea dicta Emathia, xl , 3. Conf. 
et x&Tv, 44* 

PjBSTASi, xxvii, 10. FREINSHEMIUM. i65 p£STUM, seu Posidonia, oppid. 
Lucanise , hod. Pesd, ad sinnm Pss- 
stanum , cui nnnc a Salemo nomen 
est, yiiiy I7;xxyi, 39. — Griecis 
yocata Posidonia , xiy, 39. — legati 
a Psesto pateras aureas Romam af- 
ferunt, xxii, 36. 

PALJEPHARs\i:.us, seu Palalophar- 
salus, opp. Thessalise, xLiy,' i. 

Paljepharus, seu Palsephatus, 
opp. Thessalis, yastatur a Phi- 
lippo,xxxn, i3, 

PALiEPOLit , urbs sita in Campa- 
nia haud procul inde, ubi postea 
Neapolis , yin » aa. — obsessa a 
Romauis , a3. — traditur Romanis, 
a5 , a6. 

Pal£politani , yin, aa, a5. 

PALATmus monsy i, 5. — muni- 
tur a Romulo, 7. — idem dicitur 
Palatina tribus, xx, 58. 

Palatium , 1 , 5 , 33 ; II , 10 ; 
xxix, 37. — circa Palatium habita- 
bant Romani yeteres , i , 33. — «Bdee 
Matiis MagnsB in Palatio , xxix , 
37. — in Palatio habitationem sihi 
parat Csesar Octavianiis, cxxix,'4i • 

Palbitsss in insula Cephallenia , ^ 
xxxmi, a8. 

PAiiss , pastorum dea, xy, 11. — 
ei sedes Romae dedicata , ibid. 

M. Paligakus , homo sordidus , 
consulatum petit , xgix, 4o. — con- 
stantia Pisonis, consulis, absterre- 
tur, ibid. 

Palia picta cum amiculo purpu- 
reo dono missa reginse Cieopatrse , 
xxyn , 4- 

Palladium Rom« , Layinii , Ar- 
gis , et multis locis ostensum , 
Lxxxin , 8. 

Pallastxum, seu Pallantium , 
Palantium, urbsArcadica, i, 5. 

Pallabtia , Tarraconensis His< 
paniae clarissima ciyitas, frustra 
tentatur a Lucullo cos. xLyiii, a5. 
— iterum ab M. ^milio, Lyi > 8, 9^ 866 UTOEX RERUM PAitLKMTtai Romanuiii hoftem 
esdnnt, i.Ti« ii. 

PhLhBMM, , psninsula etoppidum 
Maced. inter sinum Thennaicum 
et Toronseum , xxxi , 4^ ; ^^» 3o. 

PAJLuymHsts ager, xi.it, io, ii. 

Pallium crepidsque GnBcoroib, 
zxix, 19. 

PtUlori vovet fanum Tullus Ho- 
stilius, I, 97. 

Palma enata iu area «Bdis Fortu- 
n» ; vid. Prodigium. — Palme ger- 
nen in loco Muiidensit pngn» ena- 
tnm , prosperum omen Octavio , 
oxY, 64. 

Ai/m<r,in lodis Roroanis,primum 
date victoribus, x, 47* 

Palmata tunica ; fid.Tunica. 

PALBfTBAM equitcs mitfit Anto- 
nins oppidi diripiendi causa, cxxyi, 
i3. — urbem snam deserunt Pal* 
myreni, 14. 

Paludamentum , xxv, 16. — a so- 
rore Horatii sponso factum, i, 96. 
— Paludamenta consulibus sub 
jiigum transituris, detracta,ix, 5. 

Paludati cum lictoribos in pro- 
▼incias proficiscunturconsnles, xxi, 
63; XXXI, 14 ; xxxvi, 3; xxxvn, 4; 
XLi , 5, 10 ; xLiT , 49 ; 3ttv, 39. — 
An etiam lictores faerint quaeri- 
tnr, xiii, 10 , !• 

PALUMBniuif in Samnio captum a 
Sp. Carvilto cos. x , 4^* 

Palus A.%c\xt\s , XLiv, a. — I^- 
beatis, 3i. 

Paiustris itineris difficultas , XXII, a. Paxiphti.idas , prsefectus classis 
Rfaodiornm, xxxvii, aa, a3, 24. 

Pamph YLiA (in Asia min.) et Giii* 
cia, hod. Caramaniat xxxni , 41; 
XXXV, 48 ; TOiKm^ a3; xlv, aa. 

PAMPHTLORfJviegati coronam au- 
ream in curianinferunt , xliv, 14. 

Paxphtlium mare , xxxvm, 1 3 . 

Pamphtlius siMSy xxxvii, aS. ET NOMINUM 

Pait a Ronanis Isuos iPOooCor , 
1,5. — folenne in Paiua Lycsn 
honorfm , ibid. — • Pnn cwt faeie 
mbra pingatnr, ucxxrvy «6. 

PAiTJtTOLtuM , oonciliMiiii iEtoto- 
mm, XXXI, 99; XXXV, Sa. 

Pavdosia, Lucanornm oppidiim, 
h. Castro Franeo , vin, a4; xm, a. 
— in deditkmem ▼onhRomanoran^ 
XXIX, 38. 

Panis de Capitolio in hoatiiim 
stationes jactatus , v, 48. 

PAKiroiriJB descriptio, oxxsa, a8. 

PABVoirn snbiguutnr a Tiberio, 
cxxxlx, a. — a Sex. Apnleio vin- 
cuntur, cxL, ai. 

Pahopeum , BoBotisB nri>em , diri- 
piunt copise Mithridatis, xxxxn, S. 

Paitopolis , oppid. Bysantionim , 
xxxii, 33, 9. 

Pakobmum, seu Pancrmua, opp. 
Sicilife , hod. Pahrmo , occttpatlnr a 
Pyrrho , xiv, i3. — Panormnm ob- 
sident et capinnt Romani, xvm, 
4o. — ad Pauormum pugna , 13 ; 
vid. et xxiv, 36; xxix, i. 

Pahobmus Sami, xxxvn, 10, 11. 

Pahsa; vid. Appnleios etVibku. 

PAHTALXOir , ^toIisB princeps» 
protegit Eumenem , xlh, i5. 

Pahtauchus obses a Perteo da- 
tur legatis Romanis , xui , 3^. — - 
ad Gentium mittitnr legatns, foide- 
ris faciendi causa, xliv, a3y 17, 3o. 
— ^Bereeam Romanis tradidit , 4$. 

Pantherarum et leonnm venatiD 
RomiB, XXXIX, aa. 

Papa^erum capita a Tarqntnio 
Superbo decussa, i» 54* 

PAPHLA«oireA in Asia inter Pon- 
tum et Bithyniam , h. Pemderoiokie^ 
I, I. — Paphlagoniie deaertptb , 
Lxxvi, a8. — Paphlagoniam liW- 
ram esse jubet senatnf , ucx , 4l»« 
— occnpatur a liitbvidate; 

5 2 redditur Attalo etPyh 

cii, 8. ro T. UVIUjM et freinshemium pAvnnii, ttioos Gallitt G^alp. 
oui lcmge a Matris Gampift, JLi.y, i a. 

PavIaxa tribuft , vtn, S^.^g^nft, 
IX, x6,8. 

PA»lRt494 ftttvitia, %f 3. 

C. Papxiitus Graitsus, tribunas 
inih coos. pot. Ti, i8. 

CPiPiBitrs Carbo,pr8Btor, xliy, 
17. •— ftortitar Sirdiniaiti , ibid. — 
jnbetnr jus dicere inter cives et 
p«regriaes, XLV, xa. 

C. Papirius Carbo , trib. pleb. 
dtploTat mortem Ti. Graccbi, lix , 
94* —' ejos actiones tarbulentB, 36. 
— creatnr cos. lxi, 49-' — cjns 
oratio pro L. Opiroio C. X^racchi 
iaterfectore , 58. — acciisatiir ab 
h* GrasaO) 76, 76. — caDtbaridum 
Teneno stimpto , sibi mortem coA- 
sdftctt, 78. 

G. P4PiRitJs Carbo , trib. plebis , 
legcm fcrt de ciTitate sociis danda , 
bXXiTy 53. 

G. Papirius Carbo Arvina, jussu 
Cm Marii filii occiditur, lzxxti, 5. 

Cttft Papirius legatus Tioiatur ab 
JMHUeiS, Xil, 60. 

Cki. PAPituus Carbo , cos. lxiii, 
9. — adTerftus Cimbros proficiftci* 
t«r, aa. — ejns infeHx astutia , «6. 
-^Tineitnr ad Goriciam, 37. 

Qt. Papxrxus Carbo cum Cinna 
oppdgiMt nrbera , lxxxx , 46. — cnm 
GiHna consnl creatnr , lxxxii , 60. 
— ^parat contra Snllam, lxxxiii, 
1%. -^cmnCinna cos. reficitnr, i3. 
-^ oecifto Ginna retioet dominatio- 
nem ,16. — Soll» , conditiones 
•qoaft proponenti , acriter resistit, 
UDOdTf 3, 4. — obftideft ezigit ab 
Italicta, 6. — ejus tox de Snlla, 
uoaiT t 11, — Tincitnr a Pomp^io , 
i6. — cos. tertinm cnm Mario filio 
cralftor, uaacn, x. -^ m Metdlo 
TUMntnry iiZJEiiVxi , 5. — contra enm 
SqIIr moTct, 17. — et ancipiti priB- 
U» «iaaicti, x8. — Carbo cnm Nor- 167 

bano Metellom oppngnans , magna 
strage Tiiicitur, LxxxTxn, i . — dese- 
rit Italiam, 4- — relictns ab eo 
e^cercitus a Sullanis csditor, 5. — 
proscribitur a Sulla , ai. — captus 
occiditur a Pompeio, lxxxxx, 3, 4> 

C. Papirius Maso , consul , Cor* 
sos vincit, xx, ao. — primus in 
monte Albano triumpbat, aa. — 
pontifex, moritur, xxi, a5; xxt, a. 

C. Papirius L. F. Maso , deccm- 
vir sacrorum, moritur, xxt, a. 

C. Papirius Turdus, tribunns 
plebis, xLi , 6. 

L. PaPibius , trib. mil. consulari 
potestate, tt, a^. 

L. Papirius, tribunus militum 
consnlari potestate, ti, 38. 

L. Papihius , prsetor, legem fert, 
qua Acerranis ciritas sine suffragio 
data, Tiii , 17. 

L. Papirius , tribnnus plebis , XI, 33. L. PaPirii feneratoris foeda libi- 
do et cmdelitas , Tin , a8. 

L. Papirius Crassus, cos. it, ai. 

L. Papirius Crassus, cos. rv, 3o. 

L. Papirius Crassus , prstor, 
dictator creatur, Tni , la. — nihil 
roemorabile gerit , ibid. — consul 
creator, 16. — iterum, 19. — ma- 
gister equitum, 36. 

L.PAPiRiusCursor,tribunus mil. 
cons. pot. Ti , 5. *— itemm , 11. — 
censor fnerat eo Instro , quo Urbs 
capta est, IX, 34- 

L. Papirius Cursor , cni pedum 
peraicitas cognomen dedit , ix, 16. 

— magister eqmtnm dictus , tiii , 
la. — consul , a3. — dictator , 99. 

— adversus Samnites proficiscitur, 
ibid. ^Roman redit , monitus a pnl- 
lario, ad anspicium repetendum, 
3o. — indignatur Q. Fabio , magi-^ 
strd equitum , qnod , se abftente , 
pugnasset cura bostibus, ibid. — 
ejuft interrogatio «d Q. F^inm, a68 INDEX RERUM 3a., — sequitar Q. Fabium , pro- 
ficisceotem Romam , 33. — ejas et 
Fabii contentio apud populum , ib. 

— dictator defendit disciplinam 
miiitarem , 34* — uoxse damnatum 
Q. Fabium donat populo Romano , 
35. — comior factus, viucit Sam- 
nites ,36. — triumphat, 37. — abit 
magistratu , ibid. — consul iterum 
creatur , ix , 7. — in Apuliam per- 
git , I a. — obsidet Luceriam , 1 3 . — 
cum collega vincit Samnites, 14* — 
capit Luceriam , i5. — sub jngum 
roittit Samnites, ibid. — tertium 
consul, ibid. — recipit Satricuni, 
16. triumpbatyibid. — ejus laudes, 
ibid. — consul quartum Roms raa- 
net, la. — quintum consul , a8. — 
dictator iterum , 38. — insignem 
victoriam refert de Samnitibus, ^o. 
— triumphat, ibid. 

L. Papirius Cursor, x, 9. — cou- 
sul insignis , qua paterna gloria , 
qua sua , 38. — ^expugnat Duroniam 
urbem , 39. — hortatur milites , ib. 

— pullarium, qui mentitus fuerat 
auspicium , inter prima signa con- 
stituit, ubi ilie occiditur, 40. — vin- 
cit Samnites eorumque capit castra, 
ibid. — Jovi Victori pocillum mulsi, 
priusquam temetum biberet, vo- 
Vit, 43. — triunlj)hat, 46- — prsetor, 
47. — consul iterum Bruttios et 
Lucanos domat, xiv, 4o. — Taren- 
tum prodente Milone capit , 45. — « 
triumphat, 46. 

L. PApianrs Cursor , princeps 
senatus, xiv, 47* 

L. Papihius Maso creatur prse- 
tor, XM, 14. — sortitur jurisdictio- 
nemurl)anam, i5. 

L. Papirius Mugillanus consul 
creatur , iv , 7. . — censor primus , 
8. — iterum consul, 3o. — tribunus 
mil. cons. pot. ila. — proditur in- 
terrex ,43. 

L, Pa?irius MugiUanus, consul ET NOMimJM 

ab interrege creatur , vin , s3. 

M. Papihius Gallnm, b«Hiam 
suam miilcentem, scipione ebunieo 
percutit et interiicitur , y » 4i- 

M. Papihius quinquevir mensa- 
rius creatus, vii » ai. 

M. Papihius Atratinus consul, 
IV, 5a. 

M. Papirius Crassns consul , rv, 
la. 

M. Papirius Craasus dictator , 
VIII, 17. 

M. Papirius Mugillanus , trilm- 
nus militum consulaii pot. iv, 45* 
— ^iterum, 47. 

Sp. Papirius, tribunus mil. cons. 
pot. VI, ai. 

Sp. Papirius , tribnnus militum, 

VI , 27. 

Sp. Papirius, consulis fratris B' 
lius, renuntiat patruo ambigi de 
auspicio , x , 40. — donis militari- 
busdonatur, 44* 

Pafius; vid. Brutulus. 

C. Papius, unus e' praBcipuis 
rebellantium sociorum ducibus , 
Lxxii, 8. — capitNolam, i.xxm» 
34. — alias multas urbes lulieo- 
rum auspicia lequi cogit, 96. -^ 
occupat Stabias, ibid.- — perva- 
gatur Campaniam, 27. — exerci- 
tum suum insigniter auget , 98. — 
gravi obsidione Acerras premit, 47* 

— vincitur ab L. Julio cos. 49- 

— victus iterum ab eodcm Ju- 
lio, LXxnr, 16, 17.— victna a SuUa 
et vulneratus in prsBlio fugit iEser- 
niam, lxxv , 3^, 38- 

C. Papius, tribunus pl. legem 
fert de Peregrinis urbe submo- 
vendis, cii, 17. 

Pappus , dux Antigoni , vincitur 
ab Herode, cxxvin, 37. 

PARACHE1.01S. ThessaHe ei MtO" 
Yix oppidum ad Achelouni flu« 
men , xxxix , a6. 

Parada a Metelli Scipionis eqw- IN T. LIVIUM ET 

tibus expugnata , incol» omnes in 
foA> comburontur, gxiy, 4^* 
PjLBix ; vid. Paros. 

PAaiLXA., XL , 1. 

Pa&isaoes, Bospori tyrannits , se 
dedit Mithridati Magno , lxiii, 49. 

- Parisii adversus Romanos solli^ 
citantur a Verciugentorice, cyii,5i. 

- PAAaf A f oppidum Gallise Cispa- 
danas , hodie Parma , colonia ,• 
xxxix, 55. 

Parrna et gladius, arma veli- 
tum , xxxi , 35. — Parma tripedalis 
Velitum, xxxviii, ai. — velitum 
breTiores , quam equestres , xxyi, 
4. — ^ParmsB in calo vis» : vid. Pro- 
digium. 

Parmaii, equites iv, 89. 

Pabbcbhio, legatus Gentii Rho- 
dnm missus , xliv, 3 3. 

Pabbasus , s. Parnassus, mons 
Pbocidis biceps, XLii, 16. 

PaBOCHI , XLII, 1-5. 

Paboreia ThracisB, xxxix , 37 ; 
XLII, 5i. 

Pabos Cycladum ins. maxima , 
h; Paros, xxxi, i5 , xxxiii, 3o. — 
Parii, xxxi, 3i. 

Pabstbtuoitia, pars Thracise ad 
Strymonem fl. xlii, 5i. 

Pabthekius , ArcadisB mons, 
xxxrv, a6.' 

Pabthi in Asia, ix, 18. — eorum 
glorisB contra nomen Romanum fa- 
vent levissimi ex GrsBcis , ibid. — 
vincuntur ab Antiocho Sideta, i.ix, 
59. — eornm legatio ad Pompeium, 
cn> I. — eos Gordiene expellit 
Afranius, a. — cum Parthis pugnat 
Crassns, cvi , 4i> 49» — a Cassio 
vincuntur, cviii, 40* — Parthorum 
Syria fiBCta jHrster Tyrum, cxxvii , 
II. — Signa restituunt Romanis, 
CXXXT1, aa; vid..et Arsaces, La- 
bienus, Licinins, Crassus, Orodes, 
P«conis, Phrahates. — equites, sa- 
l^m et fnga similata, ix, 19, 8. — FREINSHEMIUM. 269 

Parthorum ager vastatur a Scythis, 
Lx, 6x. — ipsorum imperium bellis 
civilibus laceratum, cxxxiii, 71. 

Partheiti , s. Parthini , in Illy- 
rico Maced. vicini Dyrrhachio , 
XXIX, la; xLm, 31. — olim sub 
ditione Philippi , dantur Pleurato , 

XXXIII, 34 ; XLIY, 3o. 

Passabo, s. Passaron, civitas Epi- 
ri, XLV, a6, 33. 

Passus quot contineat stadium , 

XXXVII, 6, a. 

Pastor, a Charopo Epirota mis- 
sufi, magno usui est T. Quintio 
consnli , xxxii ,11. — Pastores in 
Apulia conjurant viasque et pascua 
latrociuiis infesta habent, xxxix , 
39. — ad septem miilia condemnat 
L. Postumius praetor, ibid. — Pasto- 
rum habitu milites, ix, a ; x, 4- 

Pataba caput LyciaB, h. Patera, 
xxxiii,4i; xxxvii , 16, 17, 45; 

XXXVIII, 39. 

Patabekses Bruto se dedunt , 
cxxii, 3a-34- 

Patavium , opp. Venetorum , h. 
Padua, X, 2. — Patavii monimen- 
tum navalis pugnse et victorise de 
GrsBcis solemni certamini exerce- 
tur, ibid. 

PATATiiroBUM scditio, xLi , 27. — 
eos semper in armis habent Galli , 
X, 9. 

Pater patratus quis , i, a4* 

Pater fiiio , consulatum gerenti , 
jostum honorem prsstat, xxrv, 44« 

— patrem sequuntur liberi , iv, 4« 

— patre , qui curuli sella sederit, 
vivo, filius neque tribunus , neque 
«dilis plebis jure esse potest, xxvii, 
ai ; XXX, 19. 

Patres ab honore appellati sena- 
tores ,1,8. — cur conscripti dicti , 
II , 1,14. — lecti a Romnlo primo 
centum, 1,8. — aicti a Tarquinio 
Prisco, adscitis centum novis, i, 
35. — Tarquinius Superbus, immi- 370 mD£X RERUM 

nuto per c»des et exsilia Patrum 
iilMnerp, itatuit nulios in Patrea le- 
gere» quo cootemptior paucitate 
ip$a ordo fiat , 49- — ^* Brutu^ Pa- 
trum numerum , primoribus eque- 
atfia gradus lectis , ad trecentorum 
aummam explet , 11 , i . — ^post Can- 
nensem pugnam, quum senatus ad 
insiguem paucitatem redactus esset^ 
ceotum septuaginta septem a Bu- 
teone dictatore in Patres legun- 
tur, XXIII I aa, »3. — C. Graccbus 
fert, ut trecentis senatoribus sex- 
centiequites allegantur, sed id ob- 
tinere nou polest, lx, 66, — tre- 
centi ex ordine equestri in Patres a 
Siilla consule tributis comitils al- 
lecli, LxxYii, 27. — auctus ad non- 
gentos sub Cssare dictatore Pa- 
trum numerus, cxvi, 14« — redactus 
ab Augusto ad sexcentos, cxxxyi, 
38. — singuli interrogant legatos, 
XXX, 22, a. — in Patres lecti princi* 
pes Albanorum , i , 3o. — Patres 
minorum gentium , 35, 3. — Atta 
Clausus in Patres lectus , 11 , 16. — 
primus plebeius seuator, v, 12. —- 
senatus ab Ap. Claudio, libertino- 
rum filiis allectis, inquinatus , ix, 
46. — lecti in Patres a Buteone di- 
ctatore iusignea variis titulis viri, 
XXIII, 23. — alii a Censoribus, xxiii, 
22; XX., 53;xxiii, i5. — insenatum 
allecti homines viles a Csesare di- 
ctatore, cxvi, 14, 1 5. — seoatus re- 
purgatusab Augusto,cxxxvi, 35 et 
seqq. Vid. et Censores. — Patribus 
loca in Circo divisa, i, 35. — in lu- 
dis Romanis secreta a populo , 
XXXIV, ^^•'^us ne connubium esset 
cum plebe , lex a Decemviris lata , 
IV, 5. — ^postea abrogata, viij, 14» 9. 
— Patr^ tribunatum capere probi- 
bentur, II, 33. ^Patrum ac plebis 
c«rtamioa, ven«9uum urbis Rom« , 
lu, 67. — Patrum indulgentia in 
plebam , 11 , 9. — Patruro juniores ET NOMINUM 

resistunt tribunif, in, 14, — uya- 
rias facere incipiunt pUH» 9 i^. Cft, 
Patrioii, Senatores, Senatoa. 

Patera, ex quinque ppndo aori 
facta , regi Syphaci mittitur dp^o , 
XXVII, 4- — Pateram aur^m ICa«- 
nisss douat Scipio, xxx, |5. -r^ Pa- 
ter» aureiB a )egatis PaBstanift R^- 
mam allat», xxii, 36. — " tr^ ao- 
re«, oum titulo nominis CainiUi, 
in Jovis cella ante pedes JunoOM 
positae , vi, 4« — aurese ex nmlctf ti- 
tia pecuuia ad Cereris positap,Xf 
23. — ducent» septuagipta si^jf. ai|- 
resP! , capta Carthaginc Nova, r^latil 
ad Scipionem , xxvi, 47* 

Patrje, urbs Achaise, h. Patruf, 
Patrasso, xxvil, 29; xxxvi, $i; 
XXXVIII, 7, 29 ; vid. et ^n, 6. 

Patria non sunt tecta urbis et tvr* 
ba imbellis , sed juventus militans, 

IX, 4- — Patriae caritas per omnei 
ordines velut uno tenore pertineps, 
xxm, 49. 

PATRiciiE Pudicitise sac^am i» 
foro Boario, x, 23. 

Patricii unde appellati ? i, 8; x, 
8. — a CsBsare allecti , gxvi, 16. — 
gloriabantnr penes ^e auspiciA es- 
se , se solos gientem habere, et jtti- 
tum imperium ct auspicium domi 
militiseque , x, 8. Conf. m, l ; vi, 
4i ; VII, 6. — • Pjatricios i»i£r et 
plebeios certamen de consulatu, iv, 
I sq.-^ diremptum creaftjone tribu- 
nornm mil. cons. pot, promiacue 
ex Patribus fl pieb^ sumvdoruni f 
6. — ronovatum , vi, 34 sq. .--. vi©- 
euntur Palricii , 42. — aidversiu lcr 
gfra Liciniam Sextiam duo Paltricii 
consu3«8 creati , vii, 18 ; 19, aa, 
24» a8^ — idem fnuitra tentalw» , 

X, i,S. -T- Patncii pr«etimm et aBdi^ 
litatem curulem, pro.cop<cf5^ plebi 
altfro consulntu, sibi qmrunt, vi, 
49 ; vjj, i. ^ in wce ««r Capj^o 

habitare vetiti , vi, 90. — Pa|ri<s> IN T. UVIUM ET 

magutratttSy ▼!« 4i* — PatricioriiiD 
•operbia et Ubido , iv, 3-5 ; vi, 36, 
37. — eOrum est , prodere interre- 
gemyYiy^i* — eoram oertamen 
cum plebeiis de sacerdotiis , x, 6 sq, 
XXYU, 8. — iis plebeii magistratus 
non patent, tv,%S, — Patricii con- 
sularesque duo tribuni pl. in , 65. 

Patnim et maritimi ad sacrificium 
adbibiti , xxxtii, 3. 

Pataocijks Antigonensis , pr4Bfe- 
ctiM Persei , xui, 58. 

PutroMi Antiatibus dati ab senatu 
Rom. ad jura statuenda , ix, ao. — 
Siculorum Marcelli, xxv, 29, 5. 

Pauxxus ; vid. iEmiliiis. 

Pauixus Fabius Q. F. Maxirous 

CO6. CXXXYII, 9. 

Paupertati bonos babitus in civi- 
tate Romana, Pref. Liv. 11, 16, 33 ; 
m, 26,37 ;xiii, 30, etseqq. ^7>3^» 
xyiii, 14. 

Pausajtias, prsBtor Epirotarum, xxxii, 10. PAuaMTiAs , dux Pber«orum , 
»aLvi,9. 

Pausistbatus , praetor Rbodio- 
mm 9 xxxin« 18. — prnfectus das- 
sis, xxxvi, 45 ; XXXVII, 9. — oppri- 
mitur a Polyxenida , Antiocbi pr»- 
fecto , XXXVII, lo-i a. 

Pavori vovet fanum Tullus Ho- 
stilius , I, 37. 

P<ix Caudina , ix, 5, 6. — Nu- 
mantina * lv, 16. — Pacis conditio- 
nes cum PcBiiis, xix, 60,61 ; xx, 6, 
3i ; XXX, 37, 43* — cum lUyriis, 
XX, So. — cum Pbilippo, xxix, la ; 
xxxni, 3o. — cum ^tolis, xxxviii, 9. 
— cum Antiocbo, XXXVIII, 38. — cum 
Mitbridate, lxxxii, 56; lxxxiii, 
aS. — Pacem petunt, qui erant in 
induciis, vii, 38. 

Pecora bostibus objecta per insi- 
dias, II, 5o ; xxviii, 33. — Massiliis 
•nnt pecunia , xxix, 3i. 

Pecuarii condemiaiati, x, a3, 47* FREINSHEMIUM. a; i 

— et ex mulctaticia pecunia «des 
in insula Fauni facta , xxxni, 4^ — 
et clypea laaurata in fastigio adis 
Jovis posita , xxxv, 10. 

Pecunia privata coadacuntur, 
qun ad exercitum Hispanienseai 
opus sunt , xxiii, 49- — mulcttti- 
cia , ex qua facra «des Veneris , k, 
3i. — Victori» , x, 33. — Liberta- 
tis , XXIV, 16. — .Fauni, xxxiil, 43 ; 
xxxiv, 53. — ludi, X, a3- — senea 
in Capitolio ]imina,etc. x, a3. — 
signa , xxvii, 6. — pecunia in «ra- 
rium lata, xxviii, 9, 38, et aL^ 
pecunisB a privatis , ad sublevan- 
dam terarii inopiam , coUats, xxiv, 
18 ; XXVI, 36. — tribus pensionibua 
solvuntur iis, xxix, 16; xxxi, i3 ; 
XXXIII, 43- — ad ludos Rom» fa- 
ciendos exacts a sociis , xxxix, 5, 
aa ; xl, 44, 7. — in oppidis Hispa- 
nise ooguntura prsefectis, xlui, a. 

— de pecunia incerta ludi voti 
XXXI, 9. — pecuniam ex scrario scri- 
b» viatoresque sedilitii clam eg«- 
runt, XXX, 39. — per indicem com- 
perti damnantur, ibid. 

Pecus quale , ver sacrum.'' xxxiv, 
44* Conf. et XXII, 10, 9. 

Pedavis civitas datur, viii, 14. 

T. Pedaitius, princeps primos 
centurio , signifero signum adimit , 
in bostes jacit, et in castra Pfleno- 
rum irrumpit, xxv, 14. 

Pedasa , seu Pedasum , CaiijB 
opp. XXXIII, 3o. 

Pedestre scutum , vi, 8 ; vii, 10. 

Peditibus Bora constituta , iv, 5^ . 

— in triumpbis dabatur ab impera- 
toribus trien^ ejus, quod divideba- 
tur equitibus , xxxiv, 46, 5a. 

Q. Fedius , Cssaris in Gailia le- 
gatus , civ, 57. — txiumpbat ex fJi- 
spania , cxvi, %. — fuit sororif C«- 
saiis nepos , «jusque ex ocUya parte 
b«res , loa.— cos. cxn, 68. — de 
ejus nomine lex adversus interfecto- INDEX RERUM ET NOMINUM ref CacsarU Psedia appellata, oxx, 
3. — ad senatum refert de venia 
Lepido et Antonio concedenday 
Gxx, 8. — ejus diligentia et mors, i5. 

C. PvDVCMm , yir illustris , cadit 
in prielio ad Mutinam, cxix, i6. 

Sex. Pbdugjeus, trib. pleb. fert 
ad populum, ut causa Yestalium 
retractetur, lxiii, ii. 

PsDUM , opp. Latii interTibur et 
Pneneste, ii, 39;im, la^Tiii, la. 

— capitur a Curiolano , ti, Sg. — 
oppugnatur et capitur ab L. Furio 
Camillo consule , yiii, i3. 

PsLAGoviA regio Macedonie , 
XXVI, a5;xxxi, a8; xxxiii, 39. — 
oppidum, XLY, 29. 

PSL460KBS, populi , XLY, 3o. 

PsLiGiri popuius ItalisB propr. 
▼icinus Marruciniis, Frentanis et 
Marsis, cujus oppida erant Corfi- 
nium et Sulmo , b. Pentina et Sul- 
mona , in hod. Abruzzo cit. yiii, 
6, 39. — deficiunt, ix, 41. — vin- 
cuntur, ibid. — oratores, pacem 
petentes , Romam mittunt , 4^. — 
iis foodus datur, ibid. — csedunt 
agmen fugientium Samnitium , x, 
3o. — deyastautur ab Hannibale, 
XXII, 9. — multi Yoluntarit dant no- 
mina in classem Scipionis, xxyiii, 
45. — deficiunt a Romanis, lxxii, 
8. — et acie funduntur a Suip. 
Galba , Lxxiii, 33. — accipiuntur 
in fidem , lxxyi, i. 

Pbligba cohors, xxy, i4;xliy, 
40. — pugnat acerrime, ibid. 

pELiGiruM bellum , yii, 38. 

PsLnJM Iliyrici urbem yi ca- 
piunt Romani, xxxi, 40. 

Pella, opp. MacedonisB, h. Je- 
nitza, Palatisa, xxyi, a5 ; xLti, 67. 

— Pellse hibernat Philippus, ibid. 
ct xxxYii, 7. — ibi Yetus Macedo» 
num regia, xlii, 41» 5i. — ibidem 
serYabatur gaza regum Macodonise, 
xLiY, 10. — deditur iEmilio Paulio , consuli, 4^- — Pell» titus, 4^» 
Pbllbiib, opp. Achai», zxxm, 

i5. 
PsLLBBBBftis Timocrates > xzziy, 

39. 
PBLLBBBBsisager,xxxni, 14,1$. 

— eum depopulantnr Philippi oo- 
pias, ibid. 

Peliis lupi pro cadnceo , xLyni, 
5. — pelles detractas scutis come- 
dunt Casilini ^ xxm, 19. — sab pel- 
libus durant ad Yeios Romani mili- 
tes, V, a. — Yictus a Pyrrho cxer- 
citus sub pellibns hiemem agere 
cogitur, XIII, 14. 

Pbllivjsum (rectius forte Peli- 
nsum seu Pelinnseum ) , ■ oppid. 
PhthiotidisinThessalia ad Peneam 
fl. occupat Amynander, xxxYi , 10. 

— recipitnr a Romanis ,14. 
Pelliti Sardi , xxiii, 40. 
Pblopidas, Mithridatis legatus 

ad duces Romanos, lxxyi, 33. — 
ejus oratio , ibid. et 4a- 

PBLopoirirEsus psne insula inter 
mare ^gseum et lonium , h. Morea, 
1, 7 ; XII, i3 ; XXXI, 7; xxxn, ai. — 
testudini assimulatur, xxxyi, 3s. — 
potentisB appetens Peloponnesum 
intralPyrrhus,xiv, 41« 

PsLOPs, Lacedflemoniornm rex, 
XXXI Y, 3a. 

Peita similis cetrs , xxyiii, 5. 

PeltasttB, xxYiii, 5. — - iidem qui 
et cetrati , xxxi, 36 ; xxxin, 4. 

Pelusla.cum Nili ostium , xly, 11. 

Pblusium , opp. JSgypti inferio- 
ris et claustra Jilgyptiy hod. Tineh 

(J^D)» XLIY, 19; XLV, II, la. ~ 

Felusium a Mithridate Pergameno 
capitur, cxii, 77. 

Peivis aurea facta lataque in 
AYentinum , Junoni Reginae donnna, 
xxYii, 37. 

Pbkatbs publici et privati, ni, 
17, 4. — deorum »des in Vdia, 
XLY, 16. — publicorum aedes in C«- IN T.: LmUM ET FREINSHEMIUM. a^S 

pBRGAMEKOiiuM regum successio- % et arce, m, 17. — privato- 
•crftrium in penetralibuB seu 
▼io , xxrv^, 96. 

1B8TJB Illyrii, xLm, so, si, 
• bellicosum genus , xlit, i i . 
IBSTIA , Illyrici regio , ad fines 
ioDisB et ThessalisB , xliii, 19. 
rBsnAHA terra , xLiii, 18. 
eirale stdis Vestse , xxti, 27. 
etraie urbis Cyzici , sive Pry- 
m , xLi, ao. 

ffBUS , Thessalis fl. ex Pindo 
, per mediam Thessaliam et 
le interque Ossam et Olym- 
lapsus, h. Saiampnas, xxxn, 
Lii, 38 et 55 ; xlit, 6. 
ffHiiruM, Alpium jugam, ▼, 
:xi,38. 

nrus ; yid. Quintius. 
irai , Samnites , ix , 3i ; vid. 
i, 61. 

PARBTHUs , Archipelagi insula 
bs haud ignobilis ex adyerso 
lalise, xxYiii, 5; xxxi, a8. — 
:ur, ibid. 

tEA, regio Carise, xxxii, 33, 
cxiii, 18. 

ajBA , .£olidis opp. ( nisi men' 
n nomine esi ), xxxvii, ai. 
dix vulture major aliata ad 
stum ex India , cxxxyi, 17. 
^duellibus superatis, gratias act» 
XLY, 16. 

^duellionis crimen et posna , i, 
- judicium semper in comitiis 
jriatis et a duumviris perduel- 
actum ,1,36; vi , 30 ; xxyi, 
Liix, 18; conf. cii, 43 ; yid. et 
Ins. 

•egrini Urbe pulsi , xxxix, 3 ; 
3, 9 ; xLii, 10. 
•fidia barbarica , xxy, 33. 
fidia Punica , xxi, 4* 
fugo! gravius puniti , xxiy, ao, 
ixx, 43. Epit. LI. 
RGA, urbs PamphyliflD, xxxYiii, 

» 

J\.JJ» Pars a. — Index Lir. nes, Lix, la. 

Pbbgamus, opp. Mysi» maj. h. 
Pergamo , xxix, 1 1 ; xxxy, i3 ; xlii, 
18; xLiv, a8. — circa Pergamum 
sacra profanaque urit Phiiippus, 
XXXI, 46 ; XXXII, 33, 34. — Perga- 
mum oppugnat Seleucus , filius An- 
tiochi, XXXVII, 18. — Pergamum 
intromissi Achsi, ao. — solvitur 
obsidio Pergami , ai. 

Pbricles struxit moenia Pirsei, 

LXXXI, 5. 

Pbriitthus, opp. lliraci» vici- 
num Byzantio , hod. Pantiro, xxxii, 
33, 9; xxxni, 3o. 

Perlitare bove jussus consul Q. 
PetiUus,XLi, i5. 

Pbrolla , Calavii filius, interfi- 
ciendi Ilannibalis consilium capit , 
xxin, 8. — adversatur ei pater, cui 
invitui cedit , 9. 

Perpbrra transgreditur in Hispa- 
niam cum militibus Lepidanis,xc, 
18; xci, i. — accedit adSertorium, 
7. — eum clam odiosum reddit suis , 
xdv, aa ; xcvi, 7. — Sertorium 
ad convivium invitatum interficit , 
9, 10. — ad Perpernam defertur 
imperium ,11. — exercitus, necem 
Sertorii segre ferens, contemnit Per- 
pemam, 13, iS. — Perperna mili- 
teset socios conciliare nititur, 16. — 
ob crudelitatem ab eo multse civi- 
tates desciscunt, 17. — ^^ a Pompeio 
victus et captus occiditur, 18, 19. 

C. Pbrpbrr A a Prsesenteio vinci- 
tur, Lxxiii, a4* 

M. Pbrpbrra , legatus ad Geu- 
tium , Ulyriorum regem , xliv, 37. 
— a Gentio conjicitur in carcerem, 
ibid. — liberatur ab Anicio praeto» 
re, 39. — nuntius victoriae Rotnam 
mittitur, ibid. 

M. Perpbrna, oos. lix, 48. — 
vincit Aristonicum, 5i. — et capit, 
56. — ^provincia decedens, moritur, 

18 274 INDEX RERUM 

70. — 8imt qui enm triumphasse 
dicant, 71. — pater ejus in pere- 
grinitatem redactus, jjl^ 16. 

M. pERPSur/k, eonsul, jlxx, 89. 
— jeensor, lxxxii, Sg. — moritur no- 
visaimus onmium quos consul in 
senatu sententiam rogaverat, ne- 
que plus septem in vita relinquens 
ex iis qnos censor in senatu lege- 
rat^ Gix, 49- 

Perrhjebi4, Thessalia) pars pri- 
mum ad Olympum , deinde ad Pe- 
neum , postremo ad Pindum , xxxi, 
41 ;xxxii, i5 ; xxxvi, lo, i3, -33; 
XXII, 36, 67. — oppidum , xlh, 67. 

Perrhjebi pronuntiantnr Hberi , 
XXXIII, 33, 34; xLii, 53. — eorum 
querelae de Philippo, xxxix, 34. 

Pbrraivthss, tutnulus prope Am- 
braciam , xxxtiii, 4* 

PxBSJE, IX, 18, 19. — ' ab Lace- 
dsemoniis aquam et terram petiere , 
xxxv, 17. — Lacedsemonios a ter- 
go circnmvenere in ThermopyKs , 

XXXVI, 16. 

Perseis, urbs Macedonke in Pseo- 
nia et Deuriopo , in honorem Per- 
sei , Philippi filii , sic appellata est, 
xxxrxj 54. 

1 pERSBUfi , relictus a PhiHppo cum 
quatnor millibns armatorum ad 
faQCesThe8salisB,xxvi, a5. 

PsRSXiTs , Philippi regis Macedo- 
linm filius , adrtfodum pner, mitti- 
tar ad obsidendas ftngustias, quae 
ad Pelargoniam snEmt, xxxt, 38. — 
oppngnat Amphilochotf ,- xXxviii, 
5. — redit in Macedoniam , 7, — . 
belli ciim P^seo inchoata initia a 
Philippo sunt, -XXXIX, a3. — ' Persei 
cum Demetrio comparatio ,53. — 
inter eos discordisD ^ ibid^ — prava 
ejns'in Demetrium comilia, xl, 5. 
— ludicro certamine vihcitnr a De- 
metrio , 6. — Perseus accnsat D^me- 
trrnra apud patrem, 8^ 9, -3'3, 34. — 
ejns in Demetrium insidise detegiin* ET NOMINUM 

tur, 55. — regnum scelere partnm 
invadit, 56. -1- Antigonum curat 
interficiendum , 58. — legatos Ro- 
roam mittit, petens, ut aiorcitia 
patema renovetur» etipse rex a se- 
natu appelletur, xl, 58. -t- atmm.. 
qne impetrat, xx:i,-'i9; xi.11^ xS; 
xLv, 9. — miscet inttr Dardanos 
et Bastarnas certamina , xli, 19. — 

legatos mittit Cftrthaginem, 33. 

Dolopum totam gentem sub jns-jii* 
diciumque . suum cogit , Qddi — 
adit oraculum Delphicum , ibid. — 
Achaeos maxime sibi reconciliare 
studet , 33, 33. ^ — conciiiat sibi ani- 
mos Grsecomm , xlii, 5.- -^ uxorera 
manu sua oocidit , et interficit 
Apellem aliosque, 5. — sorofeilh 
ejus Prusias ducit uxorem, xin, 
13, 39. — ad eum legati mittni^ar 
Roma , 6. — Eumenes eum sui^- 
ctum facit Romatiis y ii, is. — ^ et 
bellum adversus eum suadet, l3. — 
legatis ejns datur senatus, i4* -^lid 
Eumenis csedem sceleratois quofsdam 
subornat, i5w-^per veneficia-|fra8- 
sari conatur in Romanos, 17. -^a 
senatu judicatur hosds, iS*-: — le- 
gatoff Romam mittit , 36. — -^ cmn 
Marcio , Romanornm Iegat6,coI- 
loquitur, 39-43. — mittitlegatosad 
Byzantinos et Rhodios, 46. -^^de 
rerum suarum summa eoHsilittm 
habet , 5o. — ipsius exer^inir ,' tri- 
gintji novem millia pedifimi , qua- 
tuor equitum, 5i. — ooboitatiir 
milites ad hellum, 53. -^ iwTfaes- 
aaliam it , 53. —r Romalio» equestri 
praelio vincit , 57-59. — ad miKtes 
orationem habet, 61. -^ tentat pa- 
cem frustra ,63. -^cajtra Romano- 
rum vult incendere, 64. •—* Roma- 
nos passim vagantes oppriiiiit, 65. 
— redit in Macedoniam , 67. — res , 
prospere gerit adversds Hostiiiniii 
consulem , xciii, 4* ^o s^* '-^ P^ 
ximas Illyriomm gentes oppagnat IN T. LIVIUM ET 

€t Uscanam capit, xltii, i8. — le- 
gatos ad Gentium» Illyriorum re- 
gem mittit , 19. — occurrit Q-. Mar- 
cio consuli , XUY, a. — occupat adi- 
tus y ibid. — levii. committit prelia» 
4. — cjtts' ighavia ,6. — trepidans 
Nician mittit Pellam, ut gazam in 
mare dejiciat , Androhicum Thes- 
salonicam ad navalia incendenda , 
10. — pdstea , pudore tactus, utriim- 
que intisrficit , ibid. — foedere sibi 
adjungit Gentium, sS. — soUicitkt 
RHodids , Eumeiieni et Antiochnm , 
i4* "-- cju* avaritia , 26^ — recusat 
Gallorum aiixilia , ibid. — Gentiutn 
in fraudem impellit, 27. — vintii- 
tiir et fhgatur ab iEmilio PauIIo , 
consule» 40 ^* — caduceatores 
mittit ad consulem , 4^. — - Samo^ 
thrac!am pervenit , ibid. — eum se- 
qditur consul , 4^* ~~ ^j^s ''^^ Mvhi • 
linm fitern , xxv, 4* — moiitur fii- 
giim friistra, 6. — ejus pueri trans- 
eunt ad Romaiios , ibid. — Perseus 
lj»ttfe'^e tradit , ibid. — eum benigne 
^cipit consul , 7, 8. — cum filio 
Philippo in custodiam nttitritiir; 18. 
— 7 de eo triumphat PauUus , 39. — 
dlicirur ant^ currum victorisV ibid. 
— d^precanti hanc ignon^iiiiam 
qtiid l^anllus respdnderit , ibid. — 
Alblmi ih custodiam mittitur, 4a* 
-— ejus liberi , xmi, 5a, 3. — mori- 
tar/xivi, 16. • 

C. l^sistijs', vir impiger, csedit 
Tayentiiios , XXVI, 39. 

Pervigahini, xxni, 35. 

P:^tlsiA ,£truri« oppidum , hod. 
Perugik*^, petit pacem, iit, 3^; — 
li^ipitlir in dfeditionem ^ 40 > x, 3y, 
-Y^PpriisiW obsidetur L. Antonius 
ab Octavianb , cxxv , 3a. — fames, 
ckxvi^ iG.-^bsedsi eruptionem ten- 
taiites oiim detrimento rejiciuntur, 
17, t8.-^in Perusinos Octavianus 
^t iinmitior, So.-^Pefhsia ihcendio 
deletur, ib. FREINSHEMIUM. a^S 

PsRUSTirA cohors intrat Casili- 
num, XXIII, 17. — Perusini caedun- 
tur a Romanis, x, 3o. — rebellant , 
3i. — Perusinorum quatuor mil- 
lia et qningenti occisi , ibid. — abie- 
tes in fabricandas naves , et frumen- 
ti magnum numerum poHicentur 
Scipioni,xxviti, 45. 

Pessihus , opp. Tolistoboiorum 
in Galatia, hod. Tribanda, xxix, 
10 ; xxxiv, 3 ; xxxvin, r 8. — Id»a 
Matei' a PessinunteRomam advecta, 
xxix, ib, n. 

Pestilerts et aridumcirca Urbem 
solum, VII, 38. 

Pestitentia causa clavus pangitur, 
vii, 3. — pestilentia pecudes homi- 
nesque in Urbe corripiens et gravi- 
darum abortibus formidabiiis , xiv, 
il. — ejus causa clavus pangitnr, 
xrv, »6. — pestilentia, qu« inagis 
iii longos morbos , quain id perni- 
clales, evasit , xxvti, s3. 

Pestis Romse, h. e. lues seu fe- 
bres contagiosse, i, 3i, 4; ni, 6 , 
3a ;iv, i5, ai, a5, 3o, 5a ; V, i3 ; 
VI, ao; VII, I, », 6, 27; viii, 17, 
18; IX, a8; X, 3i, 47; xxv, a6 , 
xxvii, a3; xxviii, 46; xl, 19, 37; 
XM, 31. — Syracusis , xxv, a6. — 
in exerc^ibus Romano Punicoque , 
xxviit, 46. — circnm insulas Lipa- 
raeorum , lx, 7, 8. — in Africa , lx, 
18, 19. 

PitTstiA' seu Petilia, urbs in 
Bnkttiis, hbd. Bricastro, fida Ro- 
manis , a Posnis expugnatur, xxm , 
36 ; Ixvti, a6. 

PBrEciiro&trif fides erga Roma- 
nos^ eoniinqtie legatio ad sena- 
tahi', xxni, ao. 

PsTXtnrus lucus prope Romam , 
VI, ao. — in eo comitia habita , 
qtiibii^-damkiatur M. Manlius , ibid. 

Peft7/M'rogatio , xxxviii, 54. 

L. PsTiLLius (al. Petilius; vid. 
ad xLiv, 17, 6.) legatus ad Gentium , 

18. 2^6 INDEX RERUM ET NOMINUM Illyriorum regem , xliv, 27. — a 
Gentio conjicitur in carcerem , ib. 
— liberatur ab Anicio, prsetore , 3a. 

L. Petili.iu8 scriba, xl, 29. — 
in ejus agro libri Numae Pompillii 
inyenti , ibid. 

Q. Petillii (Spurini), duo tri- 
buni plebis, diem dicunt Scipioni 
Africano , xxxviii, 5o. — illo mor- 
tuo , rogationem promulgant de pe- 
cuuia Antiocbi , 54* 

Q. Petillius Spurinus (alter illo- 
rum ) creatur praetor et sortitur ju- 
risdictionem urbanam, xl, 18. — 
dtins legiones tumultuarias civium 
Romanorum scribere jubetur, a6. 

— libros Num» Pompilii legit, 
eosque ex SGto comburi curat , ag. 

— creatur consul , xlt, 14. — ei 
sacrificanti in jecinore non inven- 
tum caput , ibid. — jubetur bove 
perlitare , ibid. — occiditur in prae- 
lio adversus Ligures ,18. 

Petitarus , fluvius jEtolis , 
xLiii, aa. 

Petra , oppid. in Pieria , xxxix , 
a6; xLiv, 3a ; xlv, 41 • 

Petra, urbs Msdicse, oppugna- 
tur a Philippo , xl, aa. 

C. Petreius , legatus Pompeii in 

Plispania, cx, la. — Octogesam 

petit, aa. — in magnas difficultates 

conjicitur a Cssare, 26. — turbat 

pacem , de qua milites Pompeiani 

cogitant, 37, a8. — excedere Hispa- 

nia cogitur, 34. — ad Pompeium 

proficiscitur, 35. — in Africa pugnat 

cum Caesare, cxiv, 8. — graviter 

ictus , deserit pugnam , 9. — cum 

Juba mutuis vulneribns concurrit, 

6a. — a servo suo Qcciditur, ibid. 

Petreius filius superioris occi- 

ditur, cxiv, 63. 

Cn. Petreii Atinatis insigne fa- 
ctum , Lxviii, 5i. — obsidionali 
corona donatur, ibid. 
Pbtronius Granius qusestor Cse- saris salutem sibi s^ Scipione obla- 
tam respuens, suo se gladio inter- 
flcit , cxiv, a I . 

Peuce insula ad ostia Dannbii , 
civ, 6. 

Phacium, oppidnm Thessalifle, 
vastatum a iPhilippo, xxxii, i3; 
vid. et XXXVI, i3. 

Phmseas , princeps JEtolorum , 
adest colloquio Quintii cum Phi- 
h'ppo, XXXII, 3a. — in eum Phi- 
lippi jocus , 34* — venit ad Quin- 
tium cumiEtolorumauxiliis,xxxin, 
3. — ejus altercatio cum Quintio , 
la, i3. — inter eum et Thoantem 
contentio , xxxv, 45. — princeps est 
legationis qua iEtoH se suaque om- 
nia fidei populi Romani permittunt, 
xxxvi, 28. — ejus ferocia fracta, ib. 
— provolutus ad pedes Quintii orat 
eum, ut misereatur gentis iEtolo- 
rum , 35. — legatus ab iEtolls cum 
liberis mandatis ad consulem M. Fol- 
vium venit, xxxviii, 8. 

PujESTUM , oppidum Thessalic 
capitur, xxxvi, i3. 

PHALAmrA, Thessaliae oppid. ad 
Peneum prope Tempe et Gyrtonem, 
XLii, 54* — Phalannseus ager, 65. 
Phalanx Macedonica, vin, 8; 
xxxiii, 4 ; xi-n» 61. — confertur 
cum acie Romana , ix, 19. — pha- 
lanx si explicari potest nuUa acies 
par, XIV, a8. — carptimaggredien- 
do turbanda , quia confertae et in- 
tentis horrentis hastis intolerabiles 
vires sunt, ix, 19; xliv, 4i* — uti- 
tur sarissis, hastis praelongis, ix, 
19, a. — Phalanx cuneus Macedo- 
num , et robur exercitus, xxxii, 17; 
xxxiii, 8. — duplex phaIanx,Leu" 
caspidum et Aglaspidum sive Chal- 
caspidum , xliv, 4o« — ad conspe- 
ctum phalangis stupet ^milius , 
ibid. — Phalangis incommoda, ix, 
19; XXXI, 39; xxxiii, 9; XXXVII) 
40; XLIV, 4i- IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. Phaiangitat , xxxtii, io ; xx.iiy Si ; 
XLIII, i8. 

PHAI.A1LA , seu Phalera , oppidum 
ThessalisB in Phthiotide situm ad 
sinum Maliacum , xxvn, 3o ; xxxy, 
43 ; XXXVI, 19. 

PHAI.ASABHEUS SuSUS , XLII, 5l. 

( Phalasarna oppid. Gretse. ) 

Phaxasia EuboB» prom. xxxi, 

46,4. 

Pkaleras equorum , xxii , Sa , 4« 
— phaleras deponunt nobiles , ix, 
46. — iis donati equites, xxxix, 3i. 

Phaloria , oppid. ThessalisB , 
xxxn, i3; xxxix, a5. — a Roma- 
nis capitur, incenditur et diripitur, 
XXXII, i5. 

PHAMiEAs ; ejus et Scipionis col- 277 

GXI119 10. — rem callide trahit , i5. 

— instructo exercitu Csesarem pe- 
tit , ai. — profligatns fugit, aa, a3. 

— occiditur ab Asandro, a4* 
Pharsai.ia terra , xxxiii, 6. 
Pharsalica pugna , cxi, 62*69. 
Pharsaxus, opp. Phthiotidis in 

Thessalia , h. Pharsala , Farsla , Far^ 
^a, xxxii, 33; xxxiv, 33. — dedit 
se M'. Acilio consuli , xxxvi, 14. 

PHAai7s,insula,in Adriatico mari, 
XX, 60, 6a.^ — Phari situs et condi- 
tores , cxii, 44» — i^* ^* turris in- 
sulse cognominis , ibid. 

PuASELis, urbs in confinio Ly- 
ci» et Pamphyliae, xxxvii, a3. — 
evertitur a P. Servilio, xc, 35. 

Pheca , ThessalisB oppidum , lo<]uium, I., ao. — a Scipione fi- '•xxxii, 14. — idemforte dem accipit, ai. — cum bis mille 
ducentis equitibus ad Romanos 
transit, aa. -^ et landibus Romano- 
rum accipitur, ibid. 

PHAJr.c, portus et promont. Ghio- 
rum , xxxvi, 43 ; xliv, 38 ; xlv, 10. 

PHAiroTA, urbs Epiri, xliii, ai, 
a3 ; xtv, a6. 

Phahotsa seu Phahote Phocidis 
capta a Romanis , xxxii, 18. 

Pharkabazus y Iberorum rex, a 
Canidio legato Antonii vincitur, 
Gxxix, 45. 

PHARirACEs, Ponti rex, legatos 
Romam mittit , xi. , a et ao. — Sino- 
pen expugnat, xi., a, 8. — Sino- 
pensium dbmitor, lxxxvi, 19. 

Pharitaces , filius Mithridatis , 
declaratus regni successor, gii« 
48. — patri struit insidias , ibid. — 
soUicitat Romanos transfugas , 49- 
— deinde totum patris exercitum , 
5o. — salutatur rex , 5i. — dir» in 
eum Mithridatis, 5a. — aPompeio 
in Bosporo regnare jubetur, 71. — 
bellum movet , cxii, 87. — vincit 
Domitium Galvinum, 89. — lega- 
tos ad Gasarem mittit de pace , PHscADusPhecadumurbs, xxxi, 
41, 3. 

Phellus Liciffi portus, xxxvii, 
16, 3. 

Pheiteus, opp. ArcadisB ad Sty- 
gem, hod. Phoma, xxviii, 7. 

Pherjb , opp. Thessalite in Pelas- 
giotide , xxxii, i3; xxxiii, 6. — 
Pheris exclnsus Philippus redit in 
Macedoniam , xxxii, i3. — Antio- 
chus oppugnat et capit Pheras, 
XXXVI, 9. — Pher» se dedunt Ro- 
manis , 14« 

PHERjEorum fides erga Roma- 
nos , xxxvi, 9. — eorura ager vasta- 
tiir a Perseo , xlii, 56. 

Pherje MessenisB aut LaconicaB , 
XXXV, 3o. 

Phbrinum , oppid. Thessaliae , 
XXXII, 14. 

Phila , oppid. Maced. in Pieria , 
XLii , 67 ; xLiv, a, 3,7, 8, 34« 

Phileas Tarentinus , vir inquieti 
animi , educit custodia obsides Ta- 
rentinorum , xxv, 7. 

Philemeivus, conjuratione facta 
cum nobilibus juvenibus Tarenti- 
nis , prodit Haunibali Tarentum , 27« INDEX RERUM ET Npi^INUM XXV, 8, 9. — quum reciperetuii-.Ta- 
reQtuiQ a Romanis, ita perit, ut 
corpus ej98 nusquam fuerit inven- 
tnm, xxYU, i6. 

Phijjstjerus , frater Eumenis , 
xijr^, 55. . 

Philippei^t nummi aurei, x^^xiv , 
Ss ; xxxvii, 59 ; xxxix, 5, 7 ; vid. 
et xLiY,. 14* 

Philipfi urbs in Thracia, cxxiii, 
3i. T— a4 Philippos pu^nii^, c^iy, 
7-9. — pngna altera, 18; 19. 

Philipfi Thessalis, cxxin, 3i. 
— sive Philij^opolis ; vid. 

Philippopolis Thessalise eadem 
cum Thebis Phthiis , xxyiii,..7, 9; 
xxxix, a5. 

PHiLippopojLisThr^ci8e,xxxix, 53. 

PHiLiPPUS,Macedonumrex, De-.. 
metrium ■ Pharium profugum. in 
amicitiam recipit, cujus adulatio- 
nihus corrumpitur, xx, 6a. — r* ad 
eum legati mittuntur ad deposcen- 
dnm Demetrium Pharium, xxii, 
33. — legatos mittit ad Hanniba- 
lem, xxiii, 33. — eum inter et 
Hannibalem foederis leges, ih^d, — 
ad eum legati Poenoruin, 34. — 
legationem alteram ad Hannibalem 
mittit , 39. -r- bellum movet parum 
prospero eventu , xxrv, 40« — subi- 
tam expeditionem in Oriciuorumat- 
que ApoUoniatium fines facit , xxvi, 
25. — in Thessaliam descendit, 
ibid. — redit Pellam , ibid. — 
Achaeis auxilium fert, xxvii, 39, 
3o. — vincit i^tolos, ibid. — it in 
Peloponnesum , ibid. ^ nepellit 
Romanos , populantes agrum Go- 
rinthium , 3 1 . — popularem se prae- 
bet , ibid.— ejus iutoleranda libido , 
ibid. — Polycratiam , Arati Achceo- 
r.um priucipis uzorem,. absportat 
in Macedoniam , ibid. — periculum 
ejus et insignis fortitudo in pugna 
adversus Romanos eorumque so- 
cios, 32. — redit in l^Eacedoniam , ibid. — ho^f^atyr ac tuetur socios, 
XXVIII, 5. — Attalus femiLe aB eo 
opprimitur, 7. — .capit ,TqrQi|eiii 
urbeni , ibid. -r- <^*us metii M^pha- 
nldas compre9Sus , ibid. — ejus 
oratio in concilio AchsBorum , 8. 

— classe in ^toliam cQntendit, 
ibid. — in regnum redit^ ut Darda- 
nis inferat belhim , 3>id. — ei dn- 
centa argenti talenta pollicentor 
Carthaginienses, ut in Siciliaiif aat 
in l^taliam trajiciat»,xxiXy ^•'''^.H'" 
eo pacem ^toli faciunt, la. — et 
Romani , ibid. — per legatos petit 
sibi restitui IVTacedonas , qni i^pi^d 
Hannibalem mercede militassent) 
captique in vinculis essenty xjn, 
33, 43* — triste responsom lee^tis 
a senatn redditum , 43.— *ei b^^ 
indictum , xxxi, 5-^. — Philippns 
oppugnat Abyd.uii[i, 14. — fcpdos 
ejus cum Antiocho^ ^yrisB rege, 
ibid. — bellum inter eum et At^e- 
nienses , ibid. — qpum. s§p*e susti- 
neret Attalum Rhodiosque hostes , 
ne Romano qiudem l^eilq ta7*etnr, 
16. — Abydum capit, 16, f^. — 
eum audacter ailoquitur, M. ,iEI^- 
lius , legatus Romanus , 18. . — in- 
sueto vera audire ferocior videtur 
legati oratio , ibid. — Philippus pe- 
tit Athenas , a4* — ^dit prselium. me- 
morabile cum Atheniensibii8,,jbid. 

— recedit ^ et omnia circa Athenas 
diruit , ibid. . — Achseos Romano 
illigare bello frustra conatury 9 5. — 
Athenas et Pimum frustra tentat , 
a6. — diruit templa circa Athenas, 
ibid. — ejus apparatus , a8. * — le- 
gatos mittit ad ^tolos, Ibid. — 
miratur Romanorum castra,34* — 
detrectat pugnam, 36. — csdit 
vagos frumentatores Romanos, ib. 

— repellitur, 3^. — in magno est 
periculo, ibid. — recedit, 38. — 
csedit iEtolos, 41 » 4^* — in c^°^ 
Atheniensium decreta , 44« — T^au- IN T. UVIUM ET 

macos» fnistra tentatos, deserit 
. Philippas , XXXII, 4* ~*^ ^}^^ anxie- 
tas et curs ,5. — conciliat sifai 
GrsBcofl et Maceddnas , ibid. — oc- 
cupat fiiuces Antigoniaey ibid. — 
eastra ponit ad Aoum , ibid. — ejns 
colloquium cum T. Quintio con- 
flule, lo. — eum aggreditur Qnin- 
tios et fugere cogit in Thessaliam , 
la. — in Macedoniam Philippus 
redity i3. -— ejas societate relicta, 
AchsBi se adjungunt Romanis, 19- 
i3. — ejus nomen in comitiis Ar- 
giTorum recitatum post Jovem, 
Apollinem et Herculem , a5. — ejus 
praefecto Philocli Argos proditur, 
ilad. — ejus cum Quintio consule 
coHoqnium , 331-36. — Philippus 
dicacior erat,quam regem decet, 
34 ; xxxYi, i4- — pctit a Quintio , 
ut tegatos Romam mittere liceat, 
xxxii, 36. — impetrat inducias in 
duos menses, ibid. — ejus legati, 
re infecta, discedunt Roma, 37. — 
fcBdus facit cum Nabide , 38. — 
Argiyorum urbem fiduciariam Na- 
bidi tradit, 38 sq — ejus apparatus, 
xxxiii, 3. — ad eum contendit Qnin- 
tius consul , ibid. — copiarum Phi- 
lippi numerus , 4* — castra ponit 
ad Gynoscephalas, 7. — prselium, 
quo vincitur, 7-10. — caduceato- 
rem mittit ad Romanos, 11« — ei 
indociaB quindecim dierum datse, 
la. — colloquium ad Tempe , i3. — 
pacisleges cum Phiiippo, i3, 3o. 
~ncaeditDardanofl,i9.— pax cum eo 
a populo jussa, aS. — de eo trium- 
phatQnintius , xxxrv, 5a. — Deme- 
trins , ejus filius , obses ante currum 
tsiumphantis ductus , ibid. — eum 
ad bellam renovandum incitant 
^toli , xxxy, la. — legatos Romam 
mittit , pollicentes Romanis auxilia 
ad bellum adversus Antiochum , 
xxxyi ,4* — quum fortunam spe- 
culari in animo haberet, offensus ab FREINSHEMIUM. 279 

Antiocho , se jun^it Romanis , 8. — 
proficiscitur in Thessaliam, i3. — 
capit quasdam urbes , ibid. — ^Atha- 
mania potitur, i4* — ab oppugna- 
tione LamisBjubet eum disceder^ 
Acilius consul , a5. — Demetrias 
se Philippo dedit, 33. — ei reddi- 
tur filius obses et stipendium re- 
mittitur, xxxyi, 35 ; xxxyii, a5. — 
exercitui Romano, per fines ,8uos 
transeunti , omnia parat , xxxyn, 7. 

— ejus prsesidia expellnntur Atha- 
mania, xxxyiii, i. — ingreditur 
cum exercitu Athamaniara, a. — 
repellitur, ibid. — causae irarum 
ejus in Romanos, xxxix, a3. — 
colligit vires , a4. — de eo Thessa- 
lorum aliorumque querelss, ibid. 

— legati Roma missi ad eas con- 
troyersias disceptandas , ibid. — 
Philippus respondet querelis Thes- 
salorum , a6. — ejus minax dictum, 
ibid. — respondet Maronitarum et 
Eumenis legatis, a8. — ahimus 
ejus alienatus ab Romanis , ibid. — 
Maronitas crudeliter trucidat, 34* 

— ad purganda crimina mittit De- 
metrium, minorem filium, Romam, 
35. — sollicitat accolas Istri flumi- 
nis , ut in Italiam irrumpant , ibid. 

— Demetrius patrem defendit, 47. 

— Macedonas e maritimis civitati- 
bufl in Pseoniam traducit , et urbes 
Thracibus aliisque Barbaris tradit 
habitandas, xl , 3. — ejus crudeli* 
tas , 3 , 4« — ei Demelrius est su- 
spectus , 5. — Perseus accusat De- 
metrium apud Philippum ,8. — 
ejus ad filios suos oratio, ibid. — 
ejus iter ad Haemum montem , a i . 

— duas aras Jovi et Soli conse- 
crat, aa. — Demetrium interfici 
jubet, a4. — innocentiam Demetrii 
agnoscit, 54, 55. — regnum Anti- 
gono relinquere cupit , 56. — mo- 
ritur, ibid. — procedente setate ex 
optimo principe in ferum tyrannum a8o INDEX RERUM ET NOMINUM mutatuSjXxvii, 3i,3. — ejus scelera 
et stupra» xxxi, a6, 3o ; xxxii, 3i. 

Philippus , filius Alexandri Me- 
galopolitani , xxxv ,47. — a Phi- 
lippo , rege Macedonum , ad ludi- 
brium frater appellatur, xxxvi, i4* 
— in yinculis Romam mittitur, ib. 
— prafectus fuerat Zacyntho insu- 
}», 3t. 

Philippus PoBnus , scortum L. 
Quintii , xxxix, 4^. 

Phii.tppu8 , uatura frater , ado- 
ptione filius Persei, xlh, 5a ; xliv, 
45. — Philippum , seseque Octavio 
Iradit Persens , xlv , 6. — cum 
Perseo ducitur ante currum Paulli 
triumphantis ,39. 

PH11.1PPUS , Amyntae filius , aliis 
GrsBcis adempta a Spartanis resti- 
tuit , XXXVIII , 34 » 7. — ex quo 
crescere ccepit regnum MacedonisB, 
XLv, 9. 

Philippus, prsesidii prsefectus 
Cassandre», xxiv, 11, la. 

Philippus , Epirotarum prsstor , 

XXIX, 13. 

Philippus , magister elephanto- 
rum Antiochi, prseest medisB aciei, 

XXXVII, 41 • 

Philippus Pbiladelphus conten- 
dit cum Antiocho Pio de regno 
SyrisB, Lxx, 63, 63, 64' 

Philippus , Romanum cogno- 
men ; vid. Marcius. 

Philistio , prsefectus Epicydis , 
interficitur Syracusis , xxv, 38. 

Philo; vid Publilius. 

Philo , Pompeianarum partium 
acerrimus defensor , noctu intro- 
missus Hispalim , interficit praesi- 
dium Csesaris , cxv , Sy. 

PHiLoias armamentarium Athe- 
nis, millc navium instrumentum 
capiens, lxxxi, 53. 

Philokem Chalcidensem Romani 
sibi dedi postulant , xxxvii , 45 ; 

XXXVIII, 38. Philocharis, auctor est TareiH 
tinis hostiliter invadendi Romanos, 

XII, 7. 

Philocles , prsefectns Philippi, 
mittitnr ad populandos Athenien- 
sium agros, xxxi , 16. — frustra op- 
pugnat Eleusinem et Athenas , a6. 
— depopulatur fines Atheniensium, 
ibid. — Chalcidem tenet , xxxn, 16. 
— Corinthum obsidione liberat, aS. 
— ei Argos proditur, 35. — legatns 
a Philippo Romam mittitur specu- 
latura de iis , quorum Perseus De- 
metrium insirailabat sermonnm , 
cum Romanis habitorum, xl, 30. 
— ^interficitur , 55. 

Philocbates, princeps legatio- 
nis RhodisB , xlv ,35. 

Philodbmus Argivus, deducto 
prsesidio, tradit tumiilum Euryalum 
Romanis , xxv, 35. 

Philovides , scurra Tarentinns , 
respersit urina vestimenta legato- 
rum Romanorum , xii , 8. 

Philophroh , legatus Rhodio- 
riim , xLvi, 4* • 

PniLopoEMEir , prsetor Achseo- 
rum, XXXI , 35 , 3 ; xxxv, 35. — 
Arcas , xxxv, 36. — in Creta auxi- 
liorum prsefectus, 36. — adversus 
Nabin classem educit , 36. — vin- 
citur , ibid. — incendit castra Na- 
bidis 1 37. — populatur agros La- 
conicos , ibid. — ejus in ducendo 
agmine locisque capiendis sollertia 
et usus, 38. — vincit et fugat La- 
cedsemones, 39. — societati Achse- 
orum Lacedsemonios adjungit , 36. 
— eo referente , fit ab Achseis de- 
cretum in Lacedsemonios, xxxviii, 
3i. — Lacedsemonem affligit et 
enervat , disciplina Lygurgi subla- 
ta , 33 , 34 ; xxxix, 36. — capitm* 
a Messeniis, xxxix, 49- — in cellain 
sub terra demittitur, 5a. — veneno 
toUitur, ibid. — ab universo Achaico 
concilio sepelitur, ibid. — divini IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. a8i res ei decred , ibid. — compa- 

Hannibali et Scipioni, ibid. 

iLiPOBMEN Milesius, patcr Mo- 

l , ULXYIIIf 4- 

ii.iPOBMBir , libertus Vinii , ob 
tum patronum ab OctaTiano 
ilri dignitate decoratur,cxx,44. 
'iosophi et rhetores Roma pul- 
▼I, 4o. — et oratores in lega- 
Attica, xLvii, a5. 
iLOSTRATus, Epirotarum prin- 
, xLni, 2 3. 

ILOTAS f praefectus prsesidii 
i, XXXVII, la. 

ILOTIMUS SmymsBus conjurat 
•sus Mithridatera , lxxxii, 48. 
iHTHiAs ; ad Phintiadem cer- 
I, XIX, a4» 3^* 
LiASii, XXXIII, 14. 
LIA8IU8 Bger, vastatus a copiis 
>pi, xxxin, 14, i5. 
Lius opp. SicyonisB in Achaia, 

OCMA opp. loniae , h. Foia , 
a , Pochia Vecchia origo 
Uiensium, v, 34. — et Empo- 
>rum, XXVI ,19. — Phocsam 
mittit Romana classis, xxxvi, 
- ejus seditio , xxxvii , 9. — 
3i. — oppugnatur ab ^mi- 
igillo, XXXVII, 3a. — diripitur, 

ocjEBirsiBUs ager, quem ante 

tn habebant, donatur, xxxviii, 

-quum in partibus Aristonici 

;nt, iis tamen in gratiam Mas- 

tium parcitur, lx, a. 

ocBs ad iEtoIiam, xxviii, 7. 

OGBNCEs contribnti iEtoiis , 

1,34. 

OGis, regio Helladis inter Bcbo- 

et ^toliam, xxvin, 5; xxxvi, 

-ejus urbes (Elatea , Delphi, 

a , Cirra , Anticyra) capta* a 

mis, XXXII, 18. 

OBBBUM , locus sine muro 

us, ad Spartam, xxxiv, 38. Phobhigb, Epiri urbs, xxix, la. 

Phobnicus , portus ErythnesD 
terra) , xxxvi , 4^* 

Phobnicus, portus Lycis, duum 
millium spatio Pataris distans, xxxvii, 16. Pbbaatbs , Parthorum rex , a 
Porapeio Tigranem juniorem gene^ 
rum suum , frustra repetit , ci , i5. 

— ad Pompeium mittit legationem 
de renovanda societate et amicitia, 
cii, I. — queritur, quod se Pom- 
peius in epistolis regem tantum- 
modo, non regem regum appel- 
laret , 3. — Phraatis cum Tigrane 
bellum, 3o. — et pax, 3i. — scelere 
filiorum interficitur, cv, 39. 

Phbaates, Orodis filius, Par- 
thornm rex,patrem, fratres, filium 
occidit , cxxviii , 36. — ob cnjde- 
litatem ejus Parthi ingens inter se 
bellum movent, 36. — adver- 
sns eum Antonius bellum parat , 
cxxix, 46, 47« — ejus astutia, cxxx, 
II. — superbe excipit Antonii jam 
discessum raeditantis legationera , 
ibid. — ob crudelitatem in exsilium 
agitur, cxxxni, 71. — signa Roma- 
na remittit, cxxxvi, aa. 

Phragahdje gens Thraci», vel 
opp. Medicae, xxvi, a5. 

Phbahatbs , Parthorum rex , 
beUo impetitur ab Antiocho Sideta, 
Lix, 57. — vincitur, 59. — mittit 
Demetrium , fratrem Antiochi, ad 
occupandura regnum Syriae, 60. 

— sollicitat civitates, 61. — vincit 
Antiochum, 61, 6a. — eique caeso 
regio raore exsequias facit , 63. — 
ejus de Antiocho dictum , ibid. — 
Scythis , qnos exciverat cum An- 
tiocho bellans , negat mercedem , 
Lx, 57. — ad eum Scytharum ora- 
tio , 58. — caeditur a Scythis ciim 
copiis suis, 6a. 

Phrtgia in Asia min. xxix ,11; 
xxxvii,8, 54. — Phrygia utra- a8j INDEX RERUM 

que donatur a Roraanis Eumeni, 
icxxvn, 56 ; xxxviij, 39. 

PflaTGius, amnis loniae, primom 
dictns Hyllus, in Hermnm dilabitur, 
xxxvii, 37, 4- 

Phthiotje Achaei in Tliessalia 
liberi et immunes esse jubentur, 
XXXIII, 3a. — Thessalorum genti 
contribuuntnr, 34. — ante sahura 
Therraopylarura in septemtrionem 
versi, xxxvi, i5. 

Phthioticus ager, xxxiii, 3. 

Phthiotis in Thessalia , xxviii , 
6. — Phthiotis Achaia, xti , aa ; 
xtn, 67. 

PUTI.ACB Molossidis opp. se de- 
dit Romanis , xlv , a6. 

Piacula insolita et peregrina pa- 
cis Deura exposcendse , iv, 3o. 

Piacularia sacra genti Horatiae 
tradita, i, a6. Cf. xxix, 19, ai. 

PiGEFTSs , X, 10. — cum iis bel- 
lum ortum , ibid. xv, 5. — confe- 
ctum, 9. — eorum 36o millia in 
fidera populi Rom. venisse tradun- 
tur, ibid. 

PiGENTES Italicorum populorum 
primi deficiunt a Roraanis , lxxii , 
I . — onmes cives Roraanos etiam 
populares qui contra Romanos ar- 
raa suraere detrectabant, excruciant 
et occidunt, a3. — vincuntur a Pom- 
peio , Lxxiv, I, a. 

PiCEWUM regio Italise proprise , 
h. la Marca d*Ancona , xxi , 6a ; 
XXVII, Ifi, 

PiCEHus ager, xxii, 9. 

PiCTOWEs a Vercingentorige ad- 
versus Csesarem comraoventur , 
cvii , 5i. — ab Csesaris legatis op- 
prirauntur , cviii , ao. 

PiGTOR ; vid. Fabius. 

PiERiA, regio Maicedonise, xxxix, 
a6 ; xLiv, 9 , ao. — ejus termini , 
XLiv, 9, 8. 

PiERi* silva, forte Pieris nions, 
xuv, 43« ET NOMINUM 

PiXRA vel Pieria, ttrbt The96ali«, 
xxxn , i5; xxxvi, l4- 

PisTATis sedea in foro olitorio 
dedicatur ab M*. Acilio Glabrione , 
xii , 34* — s^es ex carcere facta , 

XLIX, 3. 

Pignus fatale iraperii Romani^ 
xxn, a^. — Pignera capinut cen- 
sores,etc. iii, 38 , la ; xxxvn, 5i; 

XLIII, 16. 

Pila Horatia , i, a6. 

Pilas pontis Tiberini, xi. , 5i. 

Pihad capite raso liberti , xx.v, 
44. Conf. xxxiii , a3 ; xxxrv , 5i ; 
xxxviii, 55. — ^pijeati volones, xxiv, 
16, 9. 

Pilehto us» ad sacra Indoiqne 
matronse , v, a5. 

Pileus , ad pileum vocati mtti , 
xxnr, 3a ; lxxvii, a5. 

Pilum, VIII, 8 ; IX, 19, a. 

Pinarii , ministri sacrorum Her- 
culis, I, 7. — quare illis interdi- 
ctum , pe extis solennium vescan- 
tur? ibid. 

L. PiHARius consul , II , 56. 

L. PiHARius Mamercinus tribu- 
nus mil. cons. pot. tv, a5. 

L. PiNARius magister equitum , 
VII, 3. — praetor, a5. 

L. PiHARius, Ennse praefectns, 
Ennenses , rebellionem meditantes, 
ceedit, xxiv, 37-39. 

L. PnrARius sororis Caesaris ne- 
pos, ejusque ex octava parte hae- 
res, cxvi, loa. 

M. PiNARius Posca, praetor, sor- 
titur Sardiniam, xi., 18, a5. — cae- 
dit Corsos in Corsica, et in Sardinia 
cum Iliensibus praelia secunda fa- 
cit, 34. 

PiKDARUs, libertus, Cassio ca- 
put prsecidit , cxxiv, 10. 

PiHEus ; vid. Pinnens. 

Pinna: mceniura , xxxvni , 5 ; 
XLIV, 8. 

PiiiiriE,op. in Vestinis, 1.XXII, a3. IN T. LIVIUM ET 

PiHVBHsiuK co^stantia et cala- 
mitas» Lxxii, sS. 

PnmEUs yel Pipeu^ lUyrioruin 
rexy XX , 57. — cnm eo foedus ictum, 
63. — ad eum legati a Romanis 
missi, XXII y a3. 

PiRfJBus Athenarum portus , h. 
Porto Drako, Porto lAoney xxxi, 14» 
aa» 33, 3o; xxxyi, 4^- — m^ro du- 
plici Athenis junctus , xxxi , 26 ; 
^y, 27. — Piraeeum frustra tentat 
Philippus , XXXI, a6. — ^Piraeei tem- 
plum Jovis et Minervffi, xxxi , 3o. 
T- Pirai munitiones , i.xxxi , 5. — 
Pirffieum oppugnat Sulla , 6, aS- 
^7, 5i. — et capit, 5;i. 

Piratte belii Mithraditici occa- 
sione grassantur et opes acquirunt, 
xc, 3i. — Cilices yocati , 3a. — re- 
primiintur a Mursna, 33. — iterum 
a Seryilio, 34; et xciii, 1,2. — ca- 
piunt Csesarem, xciii, 33. — yicis- 
sim ab eocapti, a4* — Piratarum 
potentia et maleficia, xcix , 4» ^ — 
etiam in ora Itali», 6. — eorum iu- 
dibria in cives Romanos, 7. — 
adyersus eos bellum Cn. Pompeio 
mandatur, 8 et seqq. — ad Cora- 
cesium yincit Pompeius, 35. — et 
d^itos in mediterraneis locis col- 
locat , 36. — nayium in eo belio 
captarum 7 oppidorumque recepto- 
rumnumerus, 37. ' 

PiHusTis, Ulyrio populo, immu- 
nitas data, xi.y, a6. 

PiRUSTARUM .natio comprimitur 
a Caesare, cy, 64' 

Pisjf:, Etrurifle opp. h. Pisa, xxi, 
39 ; xxxiii , 43 ; XI. , 17 ; xli, 5 ; 
XUH , 9. — Pisas circumsident qua- 
draginta millia Ligurum , xxxy , 3. 
— colonia Latina Pisas deducta , 
XLj 43. 

PiSAirus ager yastatur ab Apua- 
nis Liguribus, XXXIX, a. 

PiSAHORUM et Lunensiuoi de 
agro controyersia, xLy., i3. FREINSHEMIUM. a83 

PiSAURUH, opp. Umbriaj,h. Pc- 
saro, quod prseterfluit Pisarus fl. 
h. Foglia, in ducatu Urbinate , co- 
lonia in Gallico agro , xxxix , 44 » 
XI.1, 37. 

PisGATORiuil^ fbrum, xxyi , a6 ; 
XL, 5i. 

Pisces emerserunt sub glebis, 
qua inducebatur aratrum; yid Pro- 
digium. 

Piscina pubiica, xxiii, 33. — ad 
eam tribunalia posita , ibid. 

PisiDiE, xxxy, i3. 

PisiDiA regio Asi» min. in Tau- 
ro monte, hod. Varsacili, pars Ca- 
ramauisB , xxxyii, 54, 56. 

Ptsistratidje ; adyersus eos de- 

creta, xxxi, 44? 4* 

PisisTRATUs , princeps Bceoto- 
rum , societatis Romanae auctor , 
xxxiii , 37.— interficiendum curat 
Brachyllam Boeotarchen , 38. — de 
eo sumitur supphcium \ ibid. 

Piso ; yid. Calpurnius. 

Piso (L. Calpumius Piso Frugi 
cos. a. U. 619) annalium auctor, 
1 , 55 ; II, 58 ; IX, 44 ; X, 9 ; xxy, 39. 

P. Piso, sivepotius, Pupius Piso, 
legatus Pompeii , xcix, 3i. 

PisuETJE inter auxilia Rhodio- 
rum, xxxiii, 18. — (Pisua opp.Ca- 
riae.) 

PiTHECUSJE insulse, Miseno prom. 
Campaniae objectse; quarum una 
fuit ^naria, quse tamen ab iis dis- 
cernitur, yiii, 33. Cf. iEnaria. 

PiTYUSA (major) insyla, centum 
millia ferme a continenti distans, 
xxyiii, 37 ; yid. Ebusus. 

Placeittia opp. Ananum inGal- 
lia Cispad. h. Piacenza, colonia 
deducta , • multum indignantibus 
Galiis, XX, 64 ; xxi, 35. — iterum, 
xxxyii ,4^- — ^ Gallis incursata , 
xxyiii, II. 

Placehtiam yicti ab Hannibale 
fugiunt Romani, xxi, 56, 57, 5^. a84 INDEX RERUM 

— obsidetur ab Hasdrubale, xxtii , 
39. — qui abscedit ab obsidione, 
43. — incenditur a Gallis , xxxi, 
10. — restituitur, xxxii, 26 ; xxxrv, 
ss. — ab ea Tiam, ut FlaniinisB 
committeret « Ariminum perduxit 
M. iEmilius consul , xxxix , 3. 

PLACBirriiri laudati a Romaius, 
xxTii, 10. — Placentini captivi r^d- 
diti colonis, xxxi, ai. — legatos 
Romara mittunt, querentes inopiam 
colonorum, xxxyii, 46. 

PLACEHTurA cohors , Xii , a. — 
turma equitum, xi.iy, 40. — Placen- 
tinum agrum incursant et vastant 
Galli , xxTin, 11. — eum, usque 
ad ipsa coloni» moenia, cum cndi- 
bu8 et incendiis depopulantur Li- 
gures , xxxiT, 56. 

, C. Pljetorius triumvir deducen- 
dffi coloni» creatur, xxxir, 4^* 

C. Pljetorius legatus ad Gen- 
tium , Illyriorum regem, xlii , 36. 

Plaga Materina in Umbris , ix , 

Plaguljb , XXXIX, 6. 

Pluvgus ; vid. Munatius. 

Plator, prsepositus Oreo a Phi- 
lippo , xxTiii , 6. — Oreum tradit 
Romanis, ibid. 

Plator , frater Gentii , Illyrio- 
rum regis , ab eo cum amicis occi- 
ditur , XLIT, 3o. 

C. Plautius consul creatur, tii, 
1 3. — Hemicis bellum indicit, ibid. 

— vincit subigitque Hernicos , 1 5. 
— raagister equitum, 17. 

C. Plautius consul,Tii, 27. — 

— iterum, tiii, i. — atroci prselio 
dimicat cum Volscis, et caesorum 
arma Lusb Matri dare se dicit, ib. 

C. Plautius consul, thi, 20. — 
de PriTernatibus.triumphat, ibid. 
faTCt eorum caus» in senatu, ibid. 
et 31. — censor, ix, 29. — se 
magistratu abdicat, ibid. et 33. 

L. Plautius Venno consul, tiii, ET NOMINUM 

19. — bellnm adversus Privemates 
gerit, ibid. — ^praetor, fy^, 

L. Plautius HypssBUS creatur 
prsetor, xxxtii , fyj, — sortitur Hi- 
spaniam citeriorem, 5o. 

L. Plautius Hypsaeus , sen Hu- 
psseus , prffitor Tincitur a fugitiTis 
in Sicilia, lti, 4o. 

P. Plautius Proculus, consul, 
Tin, 22. 

P. Plautius HypssBus petit con- 
sulatum cnm Scipione Metello , et 
Milone, cth, 17. — ei stndet 
Pompeius , 27. — damnatur ambi- 
tus, 45. 

Plebs dure habita a Tarqninio 
Superbo , i , 56. — indulgenter a 
senatu , 11 , 9. — patitur prima in- 
jurias a primoribns , 11, 31. — aere 
alieno oppressa , 11 , 23 ; Tid. JEa 
alienum et Nexi. — Plebi concedun- 
tur sui magistratus sacrosancti, 
quibus auxilii latio adversns con- 
sules esset , nempe tribuni plebis, 
II, 33 ; vid. Secessio. — Plebs irata 
interesse non vult consularibus co- 
mitiis, II , 64. — certat cum Patri- 
bus ; vid. Seditio. — Plebis conci- 
lium, Ti , 38; xxxix, i5; Tidc 
Comitia. — Plebs damnat C(H*iola- 
num , II, 35. — Camillum, t, 32. 
— in ItalisB civitatibus ab optima- 
tibns fere dissentiebat faTcbatque 
Pceuis , ut senatus Romanis , xxin , 
14, 16 ; xxiT, 2. — aiit Antiocho et 
Perseo, diTersis principnm studiis, 
xxxTi, 6; xLii, 3o. 

Plebeius magistratus ut tributis 
comitiis fiat , lex fertur, 11 , 56. — 
nuUus auspicato creatur, ti , 4i. — 
plebeius senator primum memora- 
tur, T, 12. — plebeius tribunns 
mil. cons. pot. primus, t, 12. — 
post quadraginta quatuor annos a 
lege Canuleia,Tr, 3^. — magister 
equitum, ti, 39. — consul, ti, 4* J 
vii, I. — qui suis auspiciis bellum IN T. UVIUM ET 

gesseiit, Tn, 6. — dlctatory tii» 
17. — censor, vii, 12. — qui 
lustrani condiderit, xni, 35. — 
priBtor,yni, i5. — Plebeii ambo 
consules primi, xxiii, 3i. — Ple- 
beii ambo censores primi, ux, 33. 

— Plebeii ad aedilitatem curulem 
admissi , yn , i. — Plebeii decem- 
▼iri sacris faciundis, -vi, 37, 41- — 
ad ponti£catum et auguratum ad- 
missi , X , 6-9. — Plebeius pont. max. 
primns, xvra, 48. — primi qusestores, 
IT, 54« — plebeii nobiles, xxii, 
34 > 35. — plebeios inter et patri- 
cios certamen de consulatu, nr, i 
sq. — plebeii ludi; vid. Ludi. 

Plebiscitttm nuUum , nisi ex aucto- 
ritate senatus, perferri patiuntur 
tribuni plebis , rv , 49* — ut , si 
M. Furius pro dictatore quid egis- 
set, quingentum millium nris ei 
mulcta esset, yi, 38. — ne quis 
eumdem magistratum iutra decem 
annos capiat, ueu duos magistratus 
tino anno gerat , utique liceat con- 
sules ambos plebeios creari, yii, 43* 

— de duumviris navalibus crean- 
dis, IX, 3o. — de dictatore dicen- 
do , xxyii , 5. — de Campanis , 
xxyi, 33. — de Liguribus, xui, ai. 

— ut cum sociis ac noniine Latino 
pecuni» creditse jus idem , quod 
cum ciyibus Romanis , esset , xxxy , 
7. — ut tribuni pL senatores essent, 
1.IX, 54« -— cx plebiscito senatus 
pacem decernit, xxx, 4^- — ^ege 
cautum , ut Plebiscita omnes Quiri- 
tes tenerent , iii , 55 ; yiii , la ; 
XI, »7. 

Plkue , seu potius Bcbsb , locus in 
Laconica, xxxy, 27, i. 

PuiiADUM ortus et occasus , xxi, 
35,5. 

Q. PuouJiiDS , propraetor et le- 
gatus, XXIX, 6, 6. — capit unam ex 
arcibus Locrorum, xxix ,6. — Lo- 
cris ad tuendam tu-bem reliuquitur FREINSHEMIUM. a85 

a Scipione, 8. — ejus cmdelitas et 
avaritia , ib. — Proserpinae tbesau- 
ros spoliat , ibid. — tribunos crude- 
liter occidit, 9. — de eo queruntur 
Locrenses apud senatum , 16 , 17, 
18. — adductus Romam , in yincu. 
lis moritur, ai, sa. — de Urbe 
incendenda conjurans , necatur in 
carcere, xxxit, 44* 

Pi.ESTiir A , Marsorum urbs , ca- 
pitur a Romanis , x , 3. 

PLSToaius ; yid. Plsetorius. 

P1.EURATI filitts, Agron , Ulyrio- 
rum rex, xx , a5. 

P1.EUEATU8 , lUyriorum rex , 
XXII , 33, 4; xxyi , a4; xxyii, 3o ; 
xxTiii, 5. — a Romanis adscriptus 
foederi^ cura Philippo inito, xxix, 
la. — Scerdilsedi filTus , xxti , 33 , 
3. — pollicetur auxilium Romanis, 
XXXI, a8. — ei Lycus et Parthini 
dati, xxxiii, 4- — maritima iEtoIiss 
yastat , xxxyiii, 7. — Gentii pater XLiy, 3o. PijBUEATUs , Gentii filius, xxii 
33 , 4« — captivus ducitur Romam xJLiy, 3a. PI.EUEATUS , Ulyrius exsul , lega 
tus a Perseo missus ad Gentium 
xLiii, 19. 

Plistia , oppidum Samnitium 
Tx, ai, la. 

P1.ITEHDUM, oppid. Bithynise aut 
GalatisB, xxxyiii, 18. 

P1.0TIUS Varus , legatus Pompeii 
in bello Piratico , xcix , 3i . 

A. PX.0TIUS, legatus, yincit tu- 
multuantes Umbros, Lxxiy, 6, 7. 

G. P1.0TI1 nefaria libido dat cau- 
sam secessioni plebis in Janiculum 
moutem, xi, a4, a5. 

C. PjLornJS Plancus, a triumyiris 
proscriptus, occiditur, cxx , 90. 

Plumas accensse odor et fumus 
immissus in cuniculum, xxxyiii,^. 

Plutei m oppugnandis urbibus 
adhibiti, xxi ,61; xxxiy, 17. 286 INDEX R£RUM 

Px.irviirAy urbs Macedoniie, xxxr, 
39, 1. 

PoBLiciuSy sett P«bycinft Malleo- 
lus intefimit matrem., i.xvin, 83. 
— in cnleum iosutus viyns praeci- 
pitatnr in mare, ibid. 

Pocuia faciunt Galli ex calva ho- 
stiuin , xxin , %4^ 

PaBDicULORUM gens in fidem Ro- 
manomm Tenit> x.xxy, i3. 

Poente apud Romanos mitissim», 
I, 38. Gf. Milites. 

PoEiri auzilium offerunt Roina- 
nis, xiii ,47« — fcedufi cum iis re- 
novatur , ibid. — ■ prim^ «mulatio- 
num initia Pcenos inter et Roma- 
nos , xrv, 40 ; vid. Carthago, Gar- 
thaginienses , Pnnicum belium. 

PoBTELiiiins; yid. Petelinus. 

PoBTELius , trib. pl. seditiosus , IV, la. G. PoBTSLTUS Balbus, consul, 
vn, \j.- — de Gallis Tiburtibusque 
Xriumphum agit, ibid. 

G. PoET«Lius , tribunus plebis , 
fert legem de ambitu, tii, iS. 

G. PoETELius Libo Yisolus , cos. 
VII, 37. — forte idem ereatur con- 
sul iteFuin , viii , a3. — dictator, 
IX, a8. 

M. PoBTELius, consul , IX , a4< — 
cum collega Samnites vincit prse- 
lio, 17. — legiones ad oppngnan- 
dum Boviauura ducit, a8. 

P. PoETELius, ad regem Sypha- 
cem legatus , miiyvi , 4« 
• Q. PoETELius decemvir, tii, 35. 

PoETHJEUM, castelluin Athama- 
ni», XXXIX, a5. 

PoLEMO, Ponti rex , honorat se- 
natores Romanos , cxxxv^ 8. — ei 
Agrippa Bbsporanos subjicit, vid. 
cxxxvi> 6a. 

PoLBMocRATiA , Thracis cujtts- 
dam reguli conjux , cujus maritus, 
dolo smulortmi fuerat , cum fiiio 
et thesaiiris se confert ad Brutum , ET NOMINUM 

ejusque fidei omnia tradit, cxvni, 5. 

PoLiTORiuM , urbs Latinomm , 
ab AncoMarcio viieaptaf i, 33. 

PoLLA y mater Puplicolsy fiUi in- 
sidias indicat Gassio , Gxxn, 7. 

PoLLEanjB De» signum in circo, 

XXXIX, 7. 

PoLLESTiA, of^idum Piceni; ia 
eam colonia dedncta, xxxix, 44; 
cbnf. et xLi, 37. 

PoLLiA tribus , vin , 3^ ; xiv, 
37; XXIX, 37. — nemo ferme ex 
Poliia tribu candidatus Papiriam 
ferre sblitus , viii, 37. 

P0LLI6 ; vid. Asinins et Vedins. 

PoLUSGA , oppidum Volscorum, 
II , 33. — Romanis adimituir a Co- 
riolano, 3^. 

PoLTAHus Syra£usanu8 pro ara 
Goncordis orationem habet et U- 
berain, et moderatam, xxrv, la. 

PoLTARATUs , priucept. Rhodio- 
rum , xLiv, a3, 19. — Romanis tra- 
ditur, XLVy aa. 

PoLTBius , haudquaquam sper- 
neudus anctor, xxx, 45. — non 
incertus anctor , qiium omnium 
Romanarum rerum , tum pnecipue 
in Grsecia gestarum , xxxm , 10 ; 
xxxiv, 5o ; xxxvi , 19; xxxix , 5a ; 
XLV, 45. — ejus in Graeciam meri- 
ta, Lii, ai — statua ei in foro Me- 
galopolis posita \ ibid. 

PotTCLiTUS, prasfectus Epicydis, 
interficitur Syracnsis, xxv, aS. 

Poltcratla; uxo^Arati, Ach»o- 
rum {>rincipi^ , spe regiarnm nn- 
ptiarum a Philippo in Macedoniam 
absportatnr, xxvii, 3i. 

POLTFHAHTAS , duX Phil^Vpi , 

xxvii, 3a. — in Boeotiam mittitnr, 
xxviii, 5. 

PoLTXENiDAs , cxsul Rhodius , 
prsBfectus i^lassis Antibchi , xxxvi, 
4iy 43' — confligit ctimRomanis, 
44- — fugit in portnm Ephesi , 4$* 
— incautum oppriitiit Pausistratitni^ IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. 287 xxxTii, 10, II. — insidiatur classi 
Roman^ , i3, a8. — viucitur a Ro- 
manis et Rhodiis , 3o. 
Pombtia; vid. Suessa. 

PoMaBRIUM » I9 44* 

Q. PoMPJEDius Silo, Marsorum 
princepSy magna stipatus caterva 
Romam petit civitatls accipiendae 
gratia , lxxi , 3o. — eum avertit 
Cn. Domitius , ibid. — prsBcipuus 
belli socialis auctor, xxxii , 4 ^^ 8- 
-^ fallitQ. Gsepionem, lxxiu, 34, 
46- — ^novum exercitum cogit, 
j.xxyi, 3. — vincitur a Mamerco 
JEmUio, legato, 5. — recipit RovLa- 
num et triumphat, 6. — cadit 
in prfleHo, ibid. et 7. 

PoBfPBiii , Quinti filia , CsBsaris 
uxor, adulterandam se tradit P. Clo- 
dio^ cm , i4- — eam dimittit Cse- 
sar, a5. 

Pompeia , oppidum Canipani» , 
IX, 38. 

. POMPEIOPOLIS, CIII, 2t. 

A. PoMPEius , tribunus plebis , 
contumeliose tractat Ratabaten , 
Matris MagnsB sacerdotem, lxviii, 
9 , 10. — ardente febri correptus , 
intra triduum exspirat, 11. 

A. PoMPEius Rithynicus , SiciUse 
pnetor, repellit Sex. Pompeium , 
Gxxiii , 2. — inter eos pactio , ut 
«quato imperio Siciliam obtineant , 
ibid. — R^ynicus a Sexto in po- 
testatem redactus interficitur, 5. 

PoMPBiusRufus psne a militibus 
CsBsaris occisus, cxiv, 38. 

Cv. PoMPEius Strabo postulat ac- 
cusationem Albucii i cujus qusBstor 
fuerat, i.xvii, 60. — praetor adver- 
sus Asculanos copias ducit , lxxii , 
5. -^ ab Asculo repulsus , 6. — 
funditur ab hostibus, lxxiii, 19. — 
^Firmi obsidetur a Picentibus, ao. — 
eruptione facta, eos csdit, lxxiv, i, 
a. — obsidet Asculum , 3. — ob 
e|us victoriam latus clavus et alia magistratuum insignia et omamen- 
ta resttmuntur, ibid. — consulatum 
init, 16. — fundit Marsos , 18.— 
vincit VestinoSyUcxv, 18. ->-*■ capit 
Asculum, Lxxvi, 4- — triumphat, 5. 
— eo instigante, db exercitu occidi- 
tur Q. Pompeius consul , lxxvii , 
49. -r— ipse exercitum recipit j 5o. — 
ejus avaritia, xxxviii, 6. — ad Ur- 
bem vocatur contra Cinnam patrisB 
belium inferentem , lxxix, a5. — 
pugnat cum Sertorio, 26. — insidiis 
Cinnap petitus a fiiio conservatur , 
Lxxx, 5. — fulmine afflatus interit, 
7. -^ corpus, onmi contumelia af- 
fectum, unco trahitur,- ibid. — ejus 
exercitus ad hostem transit, 9. 

Cn. PoMPXius Magnus nascitur , 
Lxvi, 37. — insidias a Cinna patri et 
sibi structas ehidit , lxxx, 5. — se- 
ditionem castrornm sedat, 6. — ac- 
cusatus diserte adeo pro se egit ut 
Antistius praitor ei filiam nuptum 
offerret,Lxxxii, i4.— «lani ex castris 
CinnsB fngit, lxxxiii ,14. — excr- 
citum pro Sulia comparat , lxxxv , 
I a. — egregium ducem agit, i3..— »- 
proficiscens ad Sullam-in itinere 
vincit Rrutum, 14, i5. — mox Sci- 
pionem et Carbonem, 16. — a Snl- 
la imperator appellatur , 17. — eum 
Sulla mittere cum imperio in Gal- 
liam cupit, 18. — Pompeius mo- 
deste renuit, 20. — devicto Marcio 
diripit Senas, lxxxvii, 6. — milites 
qui se insolentcr gesserant , oaute 
comprehendit, et severe pnnit, 7. — 
missusihSiciliam fugat Perpernam, 
Lxxxix, 1,2. — captnm occidit Car- 
bonem, 3. — in Sicilia jus dicit, 5. 
--.- Sthenii Thermitani constantiam 
laudat , et in ejus gratiam Thermi- 
tanis ignosrit,6. — ejus res in Africa 
bene gestse, 18. — ejus milites frustra 
thesauros quaerunt, 19. — pngnat 
cumDomitio, 2o.-T«Hiempsalem in 
Numidi» regnum restituit, ai. — i88 INDEX RERUM ET NOMINUM revocatnfl a Sulla paret , multum 
indignantibus militibus f ii, s5. — 
Sulla Pompeio. honoris causa oc- 
currit, et Magnum appellat, a6. — 
sed triumphum negat, 97. — Pom- 
peii yox libera et audax : « plu- 
res adorare solem orientem quam 
occidentem » f ibid. 29. — trium- 
phat adhuc Eques Romanus, a5, 
39. — Pompei seyeritas in sedi- 
tione militum , 3o. — licet testa- 
mento SuIIsb prcteritus, exsequiis 
cjus securitatem decusque praestat , 
xc, 5. — conficit bellum a Lepido 
ezcitatura, i3. — Brulum interficit, 
1.4. — adversus Sertorium in Hi- 
spaniam mittitur, non pro consule, 
sed proconsulibus , xci, lyiS. — 
artibus Sertorii superatur, 16 et 
seqq. — denuo cum Sertorio ambi- 
guo Marte dimicat , xcn, i. — du- 
plex Pompeii periculum 1. — de eo 
vox Sertorii, 4- — « Pallantia sub- 
'moyetur, lo.- — Galliam petere cogi- 
tur,xGin, 39. — ejus epistola adsena- 
tum, 3o sqq. — stipendium accipit, 
3a. — prospere cum Sertorio bellat, 
xciy , ai. — yictum Perpernam oc- 
cidi jubet, xcyi, 18 , 19. — finem 
Sertoriano bello imponit , ai. — 
eyertit Uxamam et Calagurim ur- 
bes , xcyii , 6.— exercitum deducit 
ex Hispania , 7. — caedit quosdam 
exfugitiyis,atque inde confecti Spar- 
tacii belli gloriam yindicat, i3. — 
triumphat iterum Eques Romanus, 
34. — creatur consul , 35. — coram 
censoribus se sistit , postulans ya- 
cationem roilitiffi , tanquam Eques 
Romanus, 37. — restituit tribuni- 
tiam potestatem, ibid. — cum Grasso 
redit in gratiam, xcyiii , 3o. — di- 
mittit exercitum, 3i. — lege ad 
populum lata perscqui piratas ju- 
betur , xcix, 8 et seqq. — eam pro- 
vinciam ficta modestia deprecatur, 
II, 12. — in tredecim sortes distri- buit maria , 3o. — Ciliciam subigit, 

34* — piratas 'ad Coraceainm yincit, 

35. — deditos, in mediterraiieis lo- 

cis collocat, 36. — numerns capta- 

rum ab eo nayium, oppidommqae 

receptorum , 37. — ei Cretenses se 

dedere cupiunt , 47* ^~ inde inter 

Pompeium Metellumque jurgia, /fi, 

5o. — ejus et Metelli odiosss liter», 

5o.-— Pompeium in Gretam trans- 

mittere parantem ayertit alio lez 

Manilia, c , i-5. — ejus liyor et am- 

bitio, II. — et smulatio adyersus 

LucuUum, ia-i6. — contra. Mithri- 

datem proficiscitur, 17. — insidias 

struit Mithridaticis , 30. — castra 

Mithridatis circumyallare nititnr, 

i3. — inyidia Pompei trinmphus 

Luculli differtur, 37. — sequitnr 

Mithridatem, ci, i. — ciedit fngat- 

que Mithridatem , a-5. — Nicopo- 

lin condit , 7. — regnum Tignmis 

inyadit , 8. — Tigranes ad Pom- 

peium yeniens benigne suscipitnr, 

9-1 1 . — in Armenia res componit , 

16. — Albanis profligatis yeniani et 

pacem dat, 17-19. — Mithridatein 

persequitur, 37. — Iberos lacessttfis 

invadit, 18. — semel iterumqne 

yictos pacem petere cogit, 3o. — 

in Bosporum transire cogitat, 3i. — 

regreditur in Albanos, 33. — Cyrum 

yado transit, 33. — et Caml^sen, 

34« — iterum yincit Albanos, 35. 

— regis fratrem sua manu proster- 

nit , 36. — Albanis aliisque pacem 

dat, 38. — Phraatis ad Pompeinm 

legatio, cii, i, 3. — ei firmissimum 

castellum tradit Stratonice, 3-6. — 

Amisi conventum agit , 7. — Pon- 

tum in proyinci» formam redigit, 

ibid. — sociis prsemia distribuit, 

8. — i» Syriam descendit , 37. — 

declinat bella Parthica ^ 38. — An- 

tiochum exuit regno Syri», Tigra- 

nemque ejus hostem regnare pati* 

titur , ibid. et 39. — tribunus m T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. aSg pl. privilegium ferunt, ut Pom- 
peius ludis CirceDsibus corona au- 
rea , toga picta , cultu triumphan- 
tinm , uteretur; Scenicis prxtexta , 
coronaque laurea, 47* — coram eo 
litigant Hyrcanus et Aristobulus, 56. 
— latrones et tyrannos punit, Sy, 58. 

— eum irritat Aristobulus , 59. — 
Pompeius Hierosolymam tendit , 
60. — ad Hierichunta accipit nun- 
tium de morte Mithridatis , ibid. — 
ei urbem dedit Aristobulus, 61. 

— templum Hierosolyraitanum op- 
pugnat, 63. — et capit , 64. — intrat 
templi penetralia , 65. — ornanien- 
tis templi sacraque pecunia absti- 
net, 67. — et instaurari sacra ju- 
bet, ibid. — in gratiam Demetrii 
liberti sui Gadara urbem instaurat, 
et liberam esse jubet, 68, 69. — 
discedit in Ciliciam, 69. — Mi- 
thridatem majorum tuniulo inferri, 
filiumqne ejus in Bosporo regnare 
jubet , 70, 71. — Mithridatis thesau- 
ros recipit, 73. — urbes ab eo con- 
dilfiB, ciii, ai. — Rhodum, Posi- 
donii causa , proficiscitur, ibid. — 
differri comitia postulat, aa. — 
uxoii libellum repudii mittit, a3. — 
in urbem yenit, 27. — maximo fa- 
vore excipitur, aS, ag. — pecuniam 
dividit, ut Afranium Metellumque 
Gelerera consules faciat, 40 « 4i* 

— trinmphat, 43. — ejus inscriptio 
in templo Minerva ,44« — descri- 
plio triumphi, 4^~^o. — conferlur 
Alexandro M. 5i. — coss. ei sunt 
«soiesti, 55. — cum eo contendit 
LucuUus , 56. — Porapeius ad ple- 
bem se applicat, 6y. - — ab optiraa- 
tibos desciscit plane, 61. — eum 
Crasso et sibi conciliat Caesar, ^i. 

— triumviratus initi caussse , ^5. — 
probat legem Cssaris agrariam, 
85, 86. — ei filiara coUocat Csesar, 
87. — offenditur a Cicerone, io5. 

— eumque deserit, 116. — ineum 

XJl, Pars a. — Index Liv. insnrgit Clodius, ia4* — Pompeius 
Ciceronem revocare studet, ia5. 

— domi suse obsidetur, la^. — 
cura Milone urget reditum Cicero- 
nis, Giv, 49- — c^ ^^ quinquennium 
cura annonse mandatur, 5a. — no- 
bilissima ejus vox , navigare neces' 
sum est f Divere non est necesse, 53. 

— ambit' negotium reducendi Pto- 
lerasei , 77-79. — exagitatur a Clo- 
dio , 81. — est anxius ob incrementa 
Csesaris, 88. — ei clam adversatur, 

90. — ^ cum Crasso consilia jungit, 

91. — ejus pacta cum Caesare et 
Crasso , 93, 94. — petit cum Crasso 
alterura consulatum , cv, 1-.7. — 
et per vira consequitur, 7. — turpi- 
bus artibus impedit prseturam Ca- 
tonis, i3, 14. — ejus in Juliam 
uxorem araor, 16. — per Trebo- 
nium provinciam ambit, ib. — 
provincias Caesari in quinquennium 
prorogat , ai. — sortitur Hispanias, 
aa. — crimiua ei objecta, a^. — 
leges ab eo latse, a5. — ejus thea- 
trum, a8. — spectacula et ludi, 
39. — ' ad urbem manere cupit, 3a. 

— ejus uxor Julia moritur, cvi, i, 

— Pompeius patrocinatur Gabinio, 
frustra, 6. — repudiat dictaturam, 
cvii, 14. — occulia ejus ambitio, 
19. — Comeiiam ducit uxorem , 
ao. — ei cum interrege ac tribunis 
cura reipublicse S. C. mandatur, 
a3. — iterum jubetur viderenequid 
respublica detrimenti patiatur, a6. 

— eum Milo placare sibi frustra 
conatur, a8. — consul creatur sine 
coliega, 3o. — ejus leges, 3i, 3a, 
33. — odit Milonem , 34. — sub- 
vertit leges suas , 44* — ^jus iniqui- 
tas et constantia, 4^* — assumit 
collegam ,4^« — ei prorogantur 
provincise, 47« — cum Caesare si- 
mulat potius amicitiam , quam prae- 
stat, 49* — cjus coutra Caesarem 
machinationes, cviii, 3a. — Curio 

'9 290 INDEX RERUM ET NOMINUM funteudit Pompeium provincias et 
exercitus dimittere debere, cix, 
8,9.— pro Porapeio spgrotante vo- 
ta y 10. — fingit se exercitus et pro- 
vincias redditurum , 1 1. — ejus astu- 
lia detegitur, la. — ejus negligen- 
tia in apparando belio , i5. — 
Pompeio beiium mandatur contra 
CaBsarem , i5. — accipit imperium , 
afi. — delectushabere jubetur, 36. — 
querelsB in Pompeium ,44» — **hs- 
cedit ab urbe, 46 , 47- — edicit 
pro hostibus se habiturum , qui rei- 
publica; defuissent, 53. — delectum 
habet Capn», 56. — copias Brun- 
dusium ducit, 67. — adversus C»- 
sarem Brundusii portum tuetur, 73. 

— reiinquit Italiam, 74. — ad 
eum &e Cicerp confert, cx , 11. — 
adversus Pompeium proficiscitur 
Cssar, 67. — Pompeii apparatus, 
cxi f I. — exsul senatus ei summam 
rerum permittit, 4« — contendit 
Dyrrachium , 12. — de pace tra- 
ctare dedignatur, 16. — ejus castra 
circumvallare instituit Csesar, 3i. 

— ad Pompeium perfugiunt Aiio- 
broges , 4^< — aggreditur munitio- 
nes Casaris, 46- — occasionem 
victoriae negligit , 5o. — insequitur 

, Csesarem castra in Thessaliam mo- 
. ventem, 53. ^ duces ejus eum co- 
gunt pugnare magna spe concepta 
victorisB , 5^, 60. — quam interpel- 
lant prodigia, 61. — somnium Pom- 
peii f ibid. — acies , 6a. — pugna , 
65. — Pompeio victo, ejus castra 
expugnantur, 66 , 67. — ejus fuga , 
cxii, 7. — Rhodii eum non acci- 
piunt, 9. — externas opes quseren- 
das sibi censet ,10. — iEgyptum 
petens , Cyprum tendit, 11. — duos 
gravissimos a se commissos errores 
sero deplorat, la. — Pelusium per- 
venit, i3. — Theodotus suadet 
^^gyptiorum regi mortem Pompeii, 
14. — in conspectu conjugis et li- berorum occiditur a Septimio et 
Achilla , x6 , 17. — fluctibas mari- 
nis ejus tumulus disjectuSy 18. 

Cir. PoMPSius adolescens mitti- 
tur in Syriam a patre cum Scipio- 
ne, ad concitanda regum et gentiom 
auxilia , cix , 69. — praest navibiu 
^gyptiis, cxi, a. -<— interfecturos 
Ciceronem, a Catone placatur, 
cxii, 5, — ejus gesta, 55. — deser- 
tus ab ^gyptiis ad Catonem se con- 
fert , 56. — hortatu Catonis bellum 
in Hispaniam movet, cxm, 7. — 
copias coiligit , cxv, 3^, 40. — mul- 
tos equites Csesaris ctfdit, 44* — 
ejus copise , ibid. — ssevitia in Ucu- 
benses ,49* — in Mundensem cam- 
pum venit, 5o. — ejus acies, 5i. 
— ancipiti Marte dimicat , 53. — 
victus fugit , 54 , 59. — cavis mpi- 
bus se occuhans, captivoramque 
indicio proditus , interficitury 60. — 
ejus caput prscisum ad CsBsarem 
mittitur, ibid. 

L. PoMPBius , trib. mil. xz«ii, 65. 

Q. PoMPBius A. F. creator «os. 
primus e gente Pompeia summos 
bonores adeptus, 1.111, 35. — obti- 
net citeriorem Hispaniam , ibid. — 
frustra Numantiam etTermantiam 
obsidet, liv, 3. — purgat Sedeta- 
niam latronibus ,4* — punit perfi 
diam Lanciensium, 5. — iterum 
Numantiam obsidet , a6. — multas 
clades patitur, ibid. et 37. — ^pacem 
facit cum Numantim*s, aS. — ob 
id foedus accusatus, per artem et 
bianditias justissimam effugit dam- 
nationem , 34. — absolvitur judi- 
cio repctundarum , 35. — minatur 
Graccho , lviii, 33. — creatur cen- 
sor, Lix ,33. 

Q. PoMPBius Q. F. A. N. RuFus 
rogationem promulgat de Metello 
revocando ab exsiho , lxix, 3o. — 
cos. Lxxv, 5 2 ; Lxxvi, 5. — resistit 
Sulpicio tribuno, lxxvii, ii. — IN T. LIVIUM ET 

«jaft filius , Sullae gener, occiditur a 
seditiosis , instigante Sulpido ,11. 
^ Pomp^io abrogatur a Sulpicio 
magistratus , la. — occiditur ab 
exercitu, 49* 

Q. PoMPEius Rupus , nqpos Suli» , 
tribunus plebis , a senatu in carce- 
rem duci jubetur, cvi, 16. — in 
Milonem concionatur, cyn, aa. — 
postquam magistratu abiit, con- 
demnatur, 43* 

PoKPBius Rupus male habetur a 
Cssaris militibus , cxiv, 38. 

Q. PoMPBius A. F. Bitbyuicus 
oociditur ab ^gyptiis , cxii, 16. 

Q. PoMPEn-Nigri, spectatse virtu- 
tis Yiri,singulare certameii cumTur- 
pione Ambivio, cxy, 49* 

Sbx. Pompbius patrem fugientem 
assequitur, cxii, 9. — post patris 
mortem yenit ad Catonem ,84. — 
ex Africa transit in Hispaniam ad 
fratrem , cxv, 40« — cum praesidio 
tenet Gordubam ,43. — ea relicta 
iu Celtiberiam perfugiens , latroci- 
nio se tolerat , 56. — ejus yaria for- 
tuna , Gxyn, 33, 34* — senatus illi 
septies miilies etoramaritimse pr»- 
fecturam tribuit, 35. — yenit Massi- 
liam , ibid. — ad eura nuncii missi , 
ut reipublicsB subyeniat , cxix, 5a. 

— damnatur lege Pedia , tanquam 
conscius necis Cssarianse , cxx , 4. 
-r- Siciliam obtinens multis pro- 
scriptis saluti est , 93 , 94. — ▼»- 
gatus aliquamdiu circum Italiam 
occupat Siciiiam , cxxm, i, a. — 
.Octayianum navali prselio superat , 
3. — eumque furtim trajicientem 
repellit ,4« — -^ Pompeium Bithy- 
nicum interimit , 5. — Neptuni se 
filium prsedicat, ibid. — ejus po- 
tentia, cxxy, sS. — Statius Murcus 
cnm yalida classe ei se conjungit , 
38-43* — de amicitia agit cum An- 
tonio, cxxyi, 33, et cxxyii, i. — 

— vastat Italiara, 4* — hortante FREINSHEMIUM. 291 

Antonio bellum infert Octayiano, 
17. — audita conjnnctione Antouii 
et Octayiani, Menam cum parte 
classis mittit ad inferendum dam- 
nura adyersariis, 16. — ad eum 
Mucia mater mittitur, flagitante 
populo, 35. — Statium Murcum 
interflcit , 36. — ejus cum Octavia- 
no et Antonio colioquium, et condi- 
tiones pacis , 3y, 38. — mutua con- 
yiyia , 40. — Menae cousilium sua- 
dentis ut Antonium et CsBsarem , 
quos in potestate habebat , tolleret , 
non admittit, 4i- — ejus filia 
M. Marcello desponsa , ib. — res 
novas raolitur, cxxyiii, 6. — eum 
bello petit Octayianus ,11. — prse- 
lio nayali urget Csesarianos, sed 
yictoria uti nescit , i5- ao. — ejus 
vanitas , cxxix , i . — classis ejus 
fugatur, 7,8. — cladem infertOcta- 
viano, 14. — ejus classis vincitur 
ab Octaviano, a3-a5. — fugit in 
Asiam, a6. — Mitylenen yenit, 
cxxxi, 3. — imperatorium habitum 
resumit, 4* — &d Antonium lega- 
tos mittit , 5. — insidias struit Ahe- 
nobarbo, 11. — Furnium castris 
exuit, II. — equites Italicos cor- 
rurapere conatur, i3. — ab amicis 
deseritur, 14. — fugiens cum perse- 
cutoribus pugnat , i5. — colloquium 
Furnii exposcit , 16. — iterum fu- 
giens capitur et interficitur, 17, 18. 
— ob ejus mortem Csesar Circenses 
exhibet, 19. 

Sex. Pompbius sex F. consul, 
cxxxi, I. 

NuM4 PoMPiuus ; yid. Numa. 

Sex., Pompilius , tribunus plebis 
absens creatur, nr, 43« 44* 

L. PoMPomus Veientanus , prae- 
fectus socium , prosperis aliquot 
populationibus in agro Bruttio ju- 
sti ducis speciem nactus , vincitur 
et capitur, xxv ,1. — idem publi- 
canus , emnibus malis artibus reip. 

'9- igit INDEX RERUM 

et ftoclcfatibus famosus, ibid. et 3. 
M. PoMpOKius trib. pl. iiiy 54- 
M. PoMPomus , tiibunus mili- 
tum coDSulari potestate, v , i3. 

M. PoMPOKins, tribunus plebis^ 
diem dicit L. Manlio , vii , 4- — * 
filio Manlii cogitur jurare, se cansa 
ejus accusaiidi numquam concilium 
piebis habiturum ,5. 

M. PoMPomus Matho, consul 
in Sardinia bellum gerens, canes 
sagaces ex Italia curat adTchendos, 
qui latentes in sylvis homines de- 
preheuderent, xx , ao. — praetor, 
XXII, 7. — augur et decem"?ir fuerat, 
XXIX, 38. 

Mak. PoMPOirius Matho , magi- 
ster equitum, vitio creatus, abdicat 
se magistratu, xxii, 33. — creatur 
prtetor, 35, 55; xxiu, ao, 31,34. — 
ei imperium prorogatur, xxiv, 10. 
— pontifex fuerat, xxvi, 33. 

M. PoMPomus Matho, sedilis ple- 
bis, instaurat ludos plebeios, xxyni, 
10. — legatus ad donum ex prae- 
da Hasdrubalis Delphos portandum 
mittitur, 4^. — praetor, xxix, 11. — 
sortitur Siciliam, i3, 30; xxxi , 
13. — jubetur de quereiis adversus 
Scipionem cognoscere, xxix, so, 
21, 33. — prorogato iroperio, prae- 
ficitur classi, xxx, 3. 

M. PoMPOKius, tribunus plebis , 
adversatur rogationi Thalnse prse- 
torisin Rhodios, xly, ai. — prsetor 
peilit urbe philosophos et rhetores, 

XJLYI, 4<>* 

M. PoMPomus legatus Pompeii 
in bello piratico, xcix, 3i. 

Q. PoMPomus , tribunus plebis , 
accusatus , postquam magistratu 
abiit, denis millibus gravis seris 
condemnatur, v, 39. 

SEx.PoBfPOSius,legatus consulis 
Sempronii, xxi, 5i. 

T. PoMPONio Attico Csesar re- 
jnittit Q. Ciceronem , cxiii, 37. — ET NOMINUM 

ejus grayitas , cxvi , 1 13. — landa* 
bilis ejus sequitas, cxix , 3i. — ab 
Antonio de proscriptomm numero 
eximitur cum familiari et «qnali 
suo Q. Gellio Cano, cxx, 56. — suis 
in agris Epirensibus recipi haberi- 
que liberaliter proscriptos jubet, 
93. — ejus filia Agrippse nupta, 
GXXVIII , 44- 

PoMPomus, prsefectus equitum 
LucuIIi, xcvii, 19. — ejus genero- 
sum dictnm, ibid. 

PoMPTiHA tribus addita, th, i5.. 

PoMPTiir4S paludes exsiccat Ce- 
thegus, consul, xlvi, 44» — idem et 
Csesar facere in animo habait , 
cxvi, 33. 

PoMPTiifus ager in Latio, 11 , 34; 
IV , 35 ; VI , 5. — dividitur a qnin- 
queviris, vi, 31. 

C. PoMPTiKus legatus M. Crassi, 
rem bene gerit adversus fogitivos, 
xcvii, 3. 

Pondera iniqua a Gallis allata, 
quibus appenderetur aurum , qno 
se redimebant Romani, v, 4B. 

Pons Anienis, vii, 9. — Pons 
Mulvius , XXVII , 5i. — Pons Subli- 
cius in Tiberim factus, i , 33 ; 11, 
10. — Pontis in Tiberira pilse a cen- 
sore locatse, xl , 5 1 . — deinde post 
aliquot annos foruices, ibid. — de 
ponte Italiam inter et Graeciam 
struendo consilium Pyrrhi , xm, 
35. — et M. Varronis, xcix, 3o. — 
Pontes ac moles ex humanorum 
corporum strue facti ab Hanni- 
bale, XXIII , 5. — ^Pontes intercisi ad 
remorandum Hannibalem, xxvi, 
9. — Pontes muitis locis faciendos 
locant censores , xli , 37. 

PoNTiiE insulse aut Pontia insula 
maris Etrusci contra Latinm, h. 
Ponza, IX, 38. 

PoKTiAHi a Romanis laudati , XXVII , 10. PoifTiCA regise tragici casus , IN T. LIVIUM ET 

LXtn, 46. -^ Pontica gentes de- 
scriptSB, Lxxvi, ag. — Pontici regni 
initia, i.xxx'vi, ig.^Pouticum re- 
gnum prius fuit Satrapia Pcrsica, 
ibid. 32. 

PoHTiGUM roare (Pontua Euxi- 
nufi, das schwarze Meer) , XL, a i. 

Pontifex a Numa iectus, i, 20. — 

Pontificis maximi appellatio pri- 

inum a Liyio usurpata , iii , 54- — 

ejnsjura et munia, i, ao; iv, 44; 

xxii, 10;' XXXI, 9. — Pontifex maxi- 

mus comitia habet in Aventino , 

tribunorum plebis creandorum 

causa, III, 54. — a sacris recedere 

vetat flaminem, xix,53; xxxvii, 

5i. — sacrorum cura retinetur in 

Italia, el concedit coileg» proviu- 

ciam Africam extra sortem, xxviii, 

38, 44» — vetat collegam flaraiuem 

martialera sortiri provinciam Asiam 

sibique eam extra sortem sumit po- 

puli jussu, ux , 29, 3o. — inlra au- 

nos centum ac viginti nemo, qui 

oon sedisset sella curuli, xxv, 5. — 

eXxplebe primus, xviii ,48. — eli- 

gebatur a populo, pontifice cou.itia 

habeute, XXV, 5; cii, 98. — eo nior- 

tuo primum novus pontifex coo- 

ptatur , et deinde pontifex max. e 

collegio pontificum creatur comi- 

tiis tributis , xxv , 5 pr. xxxix , 46 

pr. xii , 43* — pontifex publicus 

populi Romani prseit verba, quibus 

se P. Decius devoveat, viii, 9 ; x, 

a8. — pro pralore est, x, 29. — qua- 

tuor de plebe allccti, x , 6 , 9. — 

habent jus togae praetextae, xxxiii, 

43. — oiim cooptati a collegio a mi- 

nore populi parte creari incipiunt, 

1.XVII, 56. — inaugurant regem sa- 

crorum , xl , ^a. — eorum coHe- 

gium de religione consulitur et de- 

cernit, xxii , 9 ; xxx , 2 ; xxxi , 9 ; 

XXXII, i; xxxrx, 5. — Pontificum 

corameiitarii, iv, 3; vi, i. — a Pou- 

tificibus suppressa , qu^ ad reli- FREINSHEMIUM. agS 

gionem pertinebant, vi, i. — et ad 
civile jus , ix , 4^* — ^ iisdem et 
auguribus tributum , quod per bel- 
lum non contulerant , exigitur , 
XXXIII, 4>- — Pontifices minores, 
XXII, 57. 

Pontificatus nunquam vivo cui- 
quam ademptus est, cxxix, ^i. 

— Pontificatum maxiraum et sacer- 
dotia omuia , soli retiuent imperM- 
tores, cxxxiv, 106. 

Pontificium jus, XL , 29. 

Ti. PojfTiPicnJS , tribunus ple- 
bis, auctor legis agrarise, 11 , 44- 

C. PoNTiNius prselor insidiis 
excipit proficiscentes ad Catiiinaiu, 
cumVolturtio et literis Lentuli, le- 
gatos AUobrogum, cii , gS. — vincit 
Allobroges, ciii, 37-39. — de Allo- 
brogibus triumphat , cvi, 11. 

Poirnus Aquiz..\ , trib. plebis , 
triuuiphanti Csesari non adsurgit , 
cxvi, !!• — mullum iudignante Cae- 
sare , ibid. — adjungit se Bruto et 
Cassio socium contra Caesarem , 
4i. -— legatus Bruti , T. Pian- 
cum expelUt PoUentia, cxviii, 27. 

— cadit in pralio ad Mutin.im, 

cxix, 16. 

Poirrius Telesiwus a rebellanti- 
bus Samnitibus prKtor creatur , 

Lxxii , 9. 

PoiTTius CoMiKius,incubans cor- 
tici, secundo Tiberi ad Urbom de- 
fertur, et in Capitolium, obsessum 
Gallis, evadit , v, 46- 

C. PoKTius , Herennii filius , im- 
perator Samnitium , ix , i. — ejus 
ad Samnites oratio, ihid. — fraude 
capit ad Furculas Caudinas Ro- 
manorum exercitum , 2 et seqq. — 
ejus ad legatos Romanorum re- 
sponsio, 4. — et ad fecialem Roma- 
num oratio , 11. — in quibusdam 
annalibus captus a Romanis et sub 
jugum missus esse mcraoratur, i5. 
— post devictum Fabium Gurgitem ^94 INDEX RERUM ET NOMINUM ipse vicissim ab eo -vincitur capi- 
turque, xi , 9. — ductus in trium- 
pho, securi percutitur ,17. — ejus 
dictum de Romanis, ibid. 

G. PoPiLLius eques , cui Sabello 
iiomen , ejusque fortitudo iusignis, 
%LI^ 4> 

C. PopiLLius Lsenas creatur prss- 
tor, xLi, aa. — consul, xlii , 9. — 
ejus contentiones cum senatu pro 
fratre, 10, ai. — nibil memorabile 
geril , a6. — male excipitur Romse, 
38. — legatus mittitur in Graeciam, 
XLiii , 17 , 32. — ad Antiochum et 
Ptolemaeum, xliv, 19. — Delum ve- 
nit, 39. — ejus in Rhodios asperitas, 
XLV, 10. — occurrtt Antiocho, Alex- 
andriam ennti, 13. — circumscribit 
Antiochum virga , ibid. — cos. ite- 
rum, xLvii, 3. 

C. PopiLLius, iegatus,sab jugum 
cum reliquiis exercitus Romani mit- 
litur a Tigurinis, lxv, $7. — ei diem 
dicit Coelius , ibid. — abit in exsi- 
lium, 58. 

C. PopiLLius Laenas tribunus oc 
cidit Ciceronem , cxx , 63, 63. — ■ 
ejus improbitas et merces, 64. 

M. PopiLLius, cos. ejusque coUe- 
ga, Romae manserunt, ix, 31. 

M. PopiLLius , legatus ad JStolos 
missus, xLi, a5. 

M.PopiLLius L^aenas consul crea- 
tur, VII, 13. — unde ei Lsenatis 
nomen inditum sit, ibid. — Tibur- 
tes ad moenia Romse yincit , ibid. 

— damnat Licinium Stolonem de- 
cem miliibus seris , 16. — secundum 
consul, 17. — tertium consul, a3. — 
Gallos vincit , sed difficulter , ibid. 

— vuhieratur, 34. — triumphat, 35. 

— quartum consul, 36. 

M. PopiLLius Lsenas triumvir 
coloniae deducendje, xl , 43. — prae* 
tor, xLi, i4* — ei obveniunt Ligu- 
res, i5. — consul, 38. — vincit Li- 
gures, xLii , 7. — vendit Ligures , quos senatus jubet redimi , 8. — 
contumacia ejus , 9. — non audet 
ad caussam dicendam reverti Ro- 
mam, 33. — judicium ejus fallaci 
arte eiuditur , ibid. — tribnnus mi- 
litum sequitur Philippum cousu- 
lem in Macedoniam , xliy , i. — 
censor, xlth, 3. — legatos viola- 
tur a Liguribus, 3o. 

M. PopiLLius Laenas , oos. liv, 
39. — male rem gerit ad Nnman- 
tiam , Lv, 8. 

P. Popillius legatus ad regem 
Syphacem, xxvii , 4- 

P. PopiLLius G. F. P. N. Lanas 
cos. in Ti. Gracchi socios animad- 
vertit acerbe , lix ,8. — Gracchus, 
Tiberii frater, aggreditarPopiliam, 
Lx , 4». — qu» solum vertit, 43. — 
post caedem Gracchi redit ab exsi- 
lio, LXI , 4i«' 

P. PoPiLLius Lsenas triumvir co- 
lonise deducendsB, xl, 43. 

P. PopiLLius Lsenas , tribunus 
pl. Lucilium, qui actionibus Car- 
bonis restiterat, de saxo Tarpeio 
dcjicit, Lxxxiv, 3. 

T. POPILLIUS , XXVI , 6. 

PoPLicoLA ; vid. Gellius , Vaie- 
rius. 

PopuLoiTii , s. Populonia et Po- 
pulonium , opp. Etruria , h. Pibm- 
bino, XXX, 39. 

PopuLONisHSES poUicentur Sci- 
pioni ferrum, xxviii, 45- 

Populus regem jubet , Patres 
auctores fiunt , i , 17 , 33 9 Ss , 35 , 
46. — Populus creat consules, i, 
60. — decemviros legibus scriben- 
dis, III, 33, 35. — tribunos militum 
consulari potestate , iv, 6. — cen- 
sores, IV, 8. — quaestores, rv, 44» 
Gxviy II. — preetorem etssdiles cu- 
rules, VI , 43 ; ▼n> i- — trUliunos 
miiitum ad legiones, vii, 5 ; 1x9 3o. 
— duumviros navales , ix , 3o. — 
prodictatorem, xxii , 8, 3i. -7 pro- IN T. LIVIUM ET 

consulem , qui cum imperio in Ili- 
spaniam mittatur , xxvi , i8, — 
dictatorem , lxxxix ,8. — de bello 
indicendo consulitur, iv, 58; xxxi, 
5 9 698; XXXVI , I . — de pace faci- 
enda, xix,6i ; xxi, 18, 19; xxxvii, 
55. — ^Populi jussu , sine auctoritate 
Patrum , triumphatum, iii , G3; 
VII , 17 ; X , 37. — Populo fasces 
submittit consul, 11 , 7. — a populo 
jusss leges decem tahularum , iii , 
34. — et alise leges , iii , 55 ; iv, a4. 
— Popnlus quod postremum jussit, 
id jus ratumque est, vii, 17; ix, 
33. — judicat de perdueliione, i , 
a6; II, 4i* — ^^ perdueliione in 
comitiis centuriatis, xxvi, 3 ; xliii , 
16 ; cii, 43» 44» — ad ])opulum 
adversus magistratus provocatio, 11, 
8. Cf. Provocatio. — Populi Romani 
modestia , iv, 6. Vid. Romani. 

PoBGiA. basiiica , a M. Porcio 
Catone facta, xxxix, 44. 

PoBciA lex, X, 9. 

PoRciA uxor Bruti, in societa- 
tem conspirationis contra Cassarem 
admissa, cxvi, 5i, 53. — uudita 
mariti mortesibi necem consciscit, 
Gxxiv, 3a 

C. PoRCius Cato , cos. txii , 54. 
— proficiscitur adversus Scordiscos, 
z<xiii, 3. — ab iis cum exercitu fun- 
ditur, ibid. — damnatur repetun- 
darum, 3o ; vid et lxiv, 5i. 

C. PoRCius Cato, turbulentus et 
audax adolescens, tribunus plcb. 
civ, y6, — promulgat de imperio 
Lentulo abrogando, 80. — impedit 
comitia, cv, 3. 

L.Poacius Cato rogatiouem ja^o- 
mulgat de revocando Meteilo ab 
exsilio, Lxix , 3o. — prator , vincit 
rebellantes Etruscos , lxxiv, 7. — 
crcaturcos. 16. — in pugna adver- 
sus Marsos occiditur, lxxv, 19, 20. 
— in ejus nece suspectus C. Marius 
filius, ibid. FREmSHEMIUM. 2^5 

L. PoRCius Licinus, legatus, in 
oppugnatione Capuse pro vallo 
acriter pugnat , XXVI, 6. — aedilis 
plebis, XXVII, 6. — prsetor, 35. — 
sortitur Galliam , 36. — literae ejus, 
ex Galiia allats a L. Porcio, au- 
gent tumultum , 3^. — in praelio 
adversus Hasdrubalem mediam a- 
ciem tuetur, 46, 48> 

L. PoRCius Licinus creatur prae- 
tor, xxxiv, 54. — sortitur Sardi- 
niam,ibid. 55. — creatur consul, 

XXXIX, 32. 

L. PoRGiusL. F. Licinus, duum- 
vir, dedicat sdem Vefieris Ervciua? 
ad portam Coliinam , xi. , 34> 

L. PoRCius Licinus prseficilur 
deductioni navium Brundusium, 
XLii, 27. 

-M. Poficius Cato, quaestor P. 

Scipionis, xxix, a5. — sedilis plebis, 

xxxii, 7. — creatur prsetor, ibid. — 

obtinet Sardiuiam, 8, 27. — est 

asperior in coercendo fenere , ibid. 

— creatur cousul , xxxiii , 4^» ' — 

sortitur Hispaniam provinciam, 43. 

— ejuscontra luxum muliebrempro 

lege Oppia oratio , xxxiv, 2. — pro- 

ficiscitur in Hispaniam , 8. — ejus 

de bello dictum, 9. — urit liostium 

agros , ibid. — ad ejus genua pro- 

volvuntur legati Biiistagis , Iler- 

getum reguli, auxilium ab eo pe- 

tentes, 11. — ejus consilia , 12. — 

stralegenia, i3. — oratio ad milites, 

ibid. — Hispanos ad pugnam elicit, 

14. — quos fugat, et castra eorum 

oppugnat et capit, 14 ♦ i5. — ei se 

dedunt Hispani, 16. — exarmat 

omnes cis Iberum Hispanos, et ur- 

biura muros una di^diruit, 17. — 

Segesticam , opulentam civitatem , 

capil, ibid. — ejus vigilantia et par- 

ciiuonia, 18. — proliciscitur in Tur- 

detaniam , 19. — soHicilat Celtibe- 

rosfruslra, ibid. — regrcditur cum 

septem coborlibus ad Iberum, ib. ^96 INDEX RERUM 

— ad euiii deiiciunt Sedetani , Au- 
setani et Suessetaui, ao. — oppugnat 
Lacetanorum oppidum et capit, ib. 

— triumphat, 4^. — «diculani Vi- 
ctoriffi Virginis dedicat, xxxv, 9. — 
legatus consularis , xxxvi, 17. — ad 
Thermopylas jugum insessum ab 
^tolis occupat, 18. — nuntius vi- 
ctoriae Romam mittitur, 21. — cen- 
suram petit , et iu suspicionem falsi 
testimonii venit , xxxvii , 5y, — 
est Scipionis Africani inimicus , 
xxxviiiy 54« — de pecunia regis An- 
tiocbi orationem babet, ibid. — ceu- 
suram petit, xVxix, 4o« — M. Porcii 
Catonis laus , ibid. — creatur cen- 
sor, 41 • — cjus censurae acta , 4'^ t 
43 , 44* — patronus nomiiiatur ab 
HispaniS), xliii, 3. — plurimum ad- 
juvat causam Rhodiorum, xjlv, aS. 

— oratioue , quae scripta exstat iu 
lib. V Originum, ibid. — ejus mo- 
res, XXXIV, i, 7. — annales, £p. 49. 

— censet omnes pbilosophos ex Ur- 
be ablegandos, xlvii, aS. — bellum 
suadet adversus Carthaginienses , 
xLviii, a. — mortui filii funus mo- 
dico sumptu facit , 9. — ejus cum 
Nasica, de exscindenda Carthagine, 
controversia,xLix, 4. — vincit Cato, 
5; vid. et 8,9. — ejus dictum de 
Scipione ^miliano , 55. — nona- 
ginta annos natus accusat Galbani, 
56 , 57. — ejus dictum de legatioue 
in Bithyniam inissa , l, 10. 

M. PoBCius Cato prsBtor moritur, 
xLviii, 9. 

M. PoRcius Cato , consui, lxii, 
j. — in Africa moritur, 5. 

M. PoRCius Cato puer sibi pu- 
gionem dari postulat ad interfi- 
ciendum Syllam , lxxxviii, 36. — 
ejus in Catulum asperitas , cii, 17. 
— ei obvia fit pompa , ad excipien- 
dum Deineti*ium, Pompeii liber- 
t um , ex urbe Antiocha procedens , 
6S. — aecusat Muraenam , 88. — ejus ET NOMINUM 

sententia de conjuratorara pcena , 
loa. — tribunus plebis » framenti 
dividendi auctor fit, ciii, 3. — re- 
sistit actionibus pravis Metelli, i3. 

— quibus ut obviam iret, tribuna- 
tum petierat , ib. — Catonis peri- 
culum, et postremo victoria , 17, 
18. — ejus cum Caesare console 
certamen, 83. — in carcerem dud- 
tur, ib. — artibus Clodii in Cyprum 
proficiscitur, 118, 119. — ejuscum 
Ciodio jurgium, lao. — redigit Cy- 
prum in provinciae formam , civ, 
66. — opes Ptolemaei Romam de- 
portat, 6y. — ei obviam itur, 6^. — 
honores oblatos spernit , 69.-^*0$ 
acta impugnat Ciodius, 70. — Pto- 
lemaei regis iEg^-pti cnm Catooe 
colloquium ,71. — prsetoram pe- 
tens repulsam patitur , ct, i3, 14. 
■ — ejus in Pompeium et Crassum 
consules oratio, i5. — repugnat con- 
sulibus provincias ambientibos, 17. 
— abduci jubetur in carcerem, 19. 

— praetor damnat Gabinium, cvi, 
5. — ambitum reprimere studens, 
male tractatur a populo ,8,9 — 
honoratur a bonis, 10. — consula- 
tum petens repulsam fert , cviii , 
10, II. — negat fieri debere ullas 
cum Caesare pactiones, cix, 3o. — 
vetat legatos ad eum mitti , 33. 
Vid. et 44» 45. — cedit Sicilia, cx, 2. 
— visa Julianorum strage ad Dyrra- 
chium,flens, operto capite, discedit, 
cxi, 5 1. — ejus consilia post puguam 
Pharsalicam, cxii, a, 3, 5. — Cice- 
ronem prsesenti periculo liberat, 
ibid. — Cyrenen petit, 58 et 84. — 
ejus iter per deserta et arida , 85, 
86. — ejus adventu Pompeianorum 
in Africa partesconfirmantur, cxiii, 

4. — imperium oblatum recusat , 

5. — salvam retinet Uticam, 7. — 
ejus consilium , non lacessendi Cae- 
saris , rejicitur a Scipione, cxiv, 
18. — ejus acta Uticse , 40. — oratio IN T. LIVIUM ET FREINSHEMIUM. s, ^i, — liter» ScipioDis et 
d Catonem, 4^. — et legatio 
m , 47* — ^Uticensium cum eo 
liuro, 49* — prsedam Uticen- 
(uitibus extorquet Cato, 5i. 
Glio prscepta , 5si. — ultima 
ena, 53. — sibi manusinferty 
ab Uticensibus publice se- 
, 58. — Csesaris dictum au- 
orteCatouis, 5g, 
'oRCius Cato iu praelio Phi- 
si strenue pugnans occiditur, 

19. 
^OBCins Lxca , tribunus ple* 
XXII ,7. — triumvir epulo , 
;, 43. — prsBtor, ib. — sortitur 
43. 

ms in foederibus sancieudis 
ilice percussus, i , 34? i^» 5. 
rcus biceps natus ; vid. Pro- 

is, iEiieatuni princeps , xl , 
jus triste fatum, ihid. 
i sive Lartes , Porsena , rex 
lorum, II, 9. — ad eum per- 
it Tarquinii , ibid. — bellum 
populo Romano, ihid. — ob- 
urbemRomam, 11. — Porse- 
ogitat occidere C. Mucius , et 
m pro rege obtrnncat , la. — 
legatos Romam , qui de pace 
, i3. — obsides accipit a Ro- 
i , ib. — Porsena filium Arun- 
iriciara oppugnatum mittit, 
- mittit legatos Roinani de re- 
ido in regnum Tarquinio, i5. 
amicus populi Romani , ibid. 
ddit obsides , ih. — agrum 
item restiluit, ib, — Porsen» 
bona vendendi mos unde du- 
II, 14. 

ta Capena, i, a6; iii, 22 ; x, 
.XV, 40 ; XXVI, 10 ; xxxiii, 36. 
tra portam Capenam coiive- 
ubentur armati juniores, vii, 
-consules edicunt, quoties iii 
um vocasseiit , iiti senatores '■»97 

ad portam Capenam convenirent, 
xxiii, 3a. — ad portam Capenam 
aedcm Virtutis dedicat M. Marcel- 
lus, XXIX, II. — Carmentalis, 11, 
49 ; XXIV, 47» XXV, 7 ; XXVII, 3^. — 
Coelimontana, xxxv, 9. — Collina, 
I, 5i;iT, 11; III, 5i ;iv, aa ; vi, a8; 
VII, 1 1 ; XXVI, 10 ; xxx, 38 ; xli, 9. 

— ad portam CoIIinara Vestales, 
qu» stupri compertae fuerant, de- 
fossse, vin, i5; xxii, 57. — Esqui- 
lina , II , 11; III, 66 , 68 ; VI , aa ; 
XXVI, 10; xxxiii, a6;xLi, i3. — 
Flumentana, xxxv, 9, ai. — Fon- 
tinalis, xxxv, 10. — ^Navia , 11, 11. 

— Nomentana, vi , ao. — - Trige- 
16; XXXV, 10, 41 f "^^9 miua , IV, 5i ; xLi, 17. — Porta Jovis Capuse, 
XXVI, 14. — Portae quatuor casti-o- 
rum, III, 5,3; xl, 17. — nempe , 
extraordinaria porta , eademque 
praetoria, ib. — decuinana, eadem 
quaestoria , iii , 5 ; x , 3a ; xxxiv , 
47 ; XL, 37. — principalis dextra , 
principalis sinistrn , xl , 37. 

Porcicus, circa forum a Tarqui- 
nio Prisco rege factse , i, 35. — Por- 
ticus duse ex pecuariorum damna- 
torum pecuuia factae , xxxv, 10. — 
fres porticus extra portam Trige- 
minam,xxxv, io,4i> xl,5i. — 
Porticus post navalia , ib. — Porti- 
cus ad fanum Herculis, ibid. — ab 
aede Saturni in Capitolium ad sena- 
culum, xLi, 27. — Porticus iii Ca- 
pitolio, xLvii, 3. — ^milia refecta , 
xLi, 27. — in Aventinum silice stra- 
ta , ib. — Porticus Octaviae in qua 
mox collocata bibliotheca , cxxxi , 
54 ; vid. et cxxxviii , 6. — Liviae , 
cxxxvi , 57. — PauIIi conflagrat et 
reficitur, cxxxvi, 5^. — Porticus 
Megalopoli, quain Lacedaemonii di- 
ruerant, refecta, xxxviii, 34- 

Portoria instituta, xl, 5i. — por- 
toria venalium Capute Puteolisque, 
et portoiium Castrorum fruendum 29» INDEX RERUM 

locant censores , xxxii , 7. — porto- 
riorum, ab Ambraciensibus capien- 
dorum, imraunes Romani ac socii 
eorum, xxxyiii, 44* — portoriis li- 
berata plebs Romae, 11 , 9. 

Poruis Acarnanum, xxviii , 7. — 
Acbaeorum, xxxYii, 9. — Actium, 
XJLIY, i. — Auiis, XLv, 27. — portus 
Brundusinus, XV, 11. — Garthaginis 
Novae, xxvi, ^^- — Cartei», xxviii, 
3o. — Chiorum, xxxvi, 43. — Co- 
rycus, ib. — Cosanus, xxx ,89. — 
Cyssus, XXXVI, 43. — Demetrium, 
XLv, 6. — Gaureleos, xxxi , 45. — 
Geraestus, ib. — Gerxsticus, xxxvii, 
27. — Julius , cxxviii , 29, 3o. — 
Lauretanus, xxx, 3^. — Lecbaeum, 
xxxii, a3. — Loryma, xxxvii, 17; 
xLv, 10. — Lunae, xxxiv, 8; xxxix, 
ai. — Megiste, xxxvii, aa. — Pa- 
norniitanus, xiv, i3. — PbanjB, 
xxxvi, 43. — PbcBuicus, xxxvi, 45 ; 
xxxvii, 16. — Pygela, xxxvii, 11. — 
Pyrenaei, xxxiv, 8. — Ruscino, xxx, 
10. — ^Trogiliorum , xxv, a3. 

PosiDSUM , promontorium Pai- 
ienes in Macedonia , xliv, i i . 

PosiDoiriA , alias Paestum , colo- 
nia deducta, xiv, 3^. 

PosiDoirius Apamenus bistoria- 
rum scriptor, lix, 63. 

PostUminu jus, lvi, 16. 

PosTUMiA , virgo Vestalis , ob 
cuitum amceniorem suspecta , de 
iucestu causam dicit, iv, 44* 

PosTUMiANA imperia , iv, 29. 

A. PosTUMius, dictator, contra 
Latinos missus , prospere ad lacum 
Begillum pugnat , 11, 19, ao. — ae- 
flem Castori vovet , ib. — triumphat, 
ib. — consul creatur , 21. 

A. PosTUMius trib. mii. xl, 41. 

A. PosTUMius Albus consul , iii , 
4. — legatus ad ^quos, a Graccho 
Cloelio , eorum ducc , injuriosius 
tractatur, u5. 

A. PusTUMius Albinus, consul. ET NOMINUM 

xix , 53. — quam flamen MartialU 
esset , probibetur a pontifice max. 
ire in provinciam , ibid. 

A. PosTUMius Albinus consul, 
xxiii, i3. 

A. PosTUMius Albinus Luscus, 
xL, 35 ; XLV, 17. — aedilis curulis 
ludos facit , xxxix ,7. — creatur 
praetor, a3. — consui , xl , 36. — 
ejusres gestae in Ligoribus , 41 • — 
censor creatur, xli, 27. — lustram 
condit, xLii , 10. — in locum L. 
Cornelii Lentuli decemvir sacro- 
rum sufficitur ( nisi potius hic alius 
est ), xLii, 10. — legatus in Cretam, 
35. — in Macedoniam , xlv, 17. 

A. PosTUMius Albinus mittitur a 
Pauilo ad Persea, xlv, 4* — ^in exer- 
citu iEmilii Paulii custodit regem 
Persen , 28. — Idem forte memora- 
tur, xxxviii, 23 , et xliv, 3a. 

A. PosfuMius Regillensis , tribu- 
nus militum consulari potestate op- 
primit graves praeda Tarquinienses, 

V, 16. — iterum tribunus militum, 

VI, aa. 

A. PosTUMius Tubertus magister 
equitum dictus, iv, a3. — dictator, 
a6. — insigni pugna iEquos Volcos- 
que vincit, a^-a^. — quidam ab eo 
iiiium victorem securi percussum 
esse tradidere » a^. 

A. PosTUMius A. F. Sp. N. Aibi- 
nus, cos. XLviii, II. — in carcerem 
conjicitur a tribunis, quod deie- 
ctum severe egerit, 14. — legatus 
in decem ad res Graeciae consti- 
tuendas, lii, ao. 

A. PosTUMius Albinus roale rem 

gerit adversus Jugurtham,Lxiv, 4^» 
4a et seqq. 

A. PosTUMius Albinus , consul , 
LxiX; 43. 

A. PosTUMius Albinus legatus 
ab exercitu quem ducebat interfici- 
tur , Lxxv , I. 

C. PosTUMiustrib. mil. xLVy6. IN T. LIVIUM ET 

L. PosTUMius AlbiDus , tribunus 
mil. cons. pot. yi, i. 

L. PosTUMius Albinus consul , 
XX, 1 5. — in Liguribus rem beue 
gerit , ibid. — iterum consul Tincit 
Illyrios y 37-80. — prsetor, xxii, 
35. — tertium consul absens crea- 
tur, XXIII, i4- — una cum exercitu 
cseditur a Gallis , ibid. 

L. PosTUMius Albinus creatur 
prsBtor , XL , 35. — sortitnr Hispa- 
niam ulteriorem , ibid. — ei proro* 
gatur imperium, 44* — ^jus res ge- 
stse, 47 9 5o. — triumphat de Lu- 
sitanis, xi.i, 6, 7. — creatur consul, 
a8. — Praenestinis cur infensus , 
x1.11, I . — ante eum nemo umquam 
sociis in ulla re oneri aut sumptui 
fiiit , ibid. — legatus ad Carthagi- 
nienses et Masinissam ,35. — petit 
censuram, xi.111, 14. — legatus con- 
sularis sub ^milio PauUo , xliy, 
41« — mittitur ad diripiendam ur- 
bem ^niorum , xlv, 27. 

L. PbsTUMius Albinus inaugura- 
tur flamen Martialis , xlv, i5. 

L. PosTUMius Sp. F. L. N. Albi- 
nus, aedilis curulis , ludos Mega- 
lenses facit, xlvi , 38. — cos. crea- 
tus moritur, xlvii, ng. 

L. PosTUMius Megellus consul , 
iXy 44* /> — vincit Samnites et de iis 
triumphat, ib. — proprsetor, x, a6. 
— secundum consul ,32. — sedem 
Victorise , quam sedilis curulis ex 
mulctaticia pecuuia faciendam cu- 
raverat, dedicat, 33. — Samnitium 
aliquot urbes capit , 34* — in Etru- 
riam traducit exercitum, et ibi rem 
gerit, 37. — triumphat, senatu ad- 
'versante, et sine plebis jussu , ib. — 
accusatur a M. Cantio tribuno ple- 
bis , 46. — interrex , comitiis , quae 
ipse habebat, consul tertium de- 
claratur, xi, 10. — ejus arrogantia, 
II , i5. — capit Cominium et Ve- 
nusiam urbes, i5. — ejus intempe- FREINSHEMIUM. 299 

ries, 18. — accnsatus omnium tri- 
buum suffragiis damnatnr, 19. 

L. PosTUMius Megellus interrex 
et consul, xxvii, 6 ; Epit. XL 

L. PosTUMius iegatus , xii , 8. — 
ludibrio habetur a Tarentinis et 
scurra Phiionide, ibid. — increpat 
Tarentinos, ibid. 

L. PosTUMius L. F. L. N.Megel- 
lus cos. XVI , 48- — cjws et collegae 
res in Sicilia gestse , 49*^ ^* 

L. PosTUMius Regiliensis tribu- 
nus mil. cons. pot. vi, aa. 

L. PosTUMius Tempsanus crea- 
tur praetor, xxxix , a3. — pastores, 
in Apulia vias pascnaque infesta 
habentes , condemnat, 19. — et re- 
liquias Bacchanalium qusestionis 
exsequitur, 41 > 

L. PosTUMius Tympanus , quse- 
stor, occiditur a Boiis , xxxrv, 47* 

L. PosTUMius Pyrgensis , publi- 
canas , xxv, 3. — ejus avaritia et 
fraus, ib. — accusatur apud popu- 
lum, ibid. — creat tumuitum, ibid. 
— rei capitah's dies ei dicitur, 4. — 
abit in exsiiium , ibid. 

M. PosTUMius trib. mil. cons. 
pot. IV, 3i. — decem miliibus seris 
gravis damnatur, 4i* 

M. PosTUMius Albinus,tribunus 
mil. cons. pot. (sive potius censorj , 

V, I. 

M. PosTOMius Regillensis, tribu- 
nus mil. cons. pot. iv, 49. — homo 
pravse mentis , ibid. — in eum in- 
vehitur Sextius, tribunus plebis, 
ibid. — ab exercitu suo lapidibus 
obruitur, 5o. 

P. PosTUMius consul, II , 16. — 
triumphat de Sabinis, ibid. 

P. PosTUMius legatus, xlii , 45. 

Q.PosTUMius, senator, jussu An- 
tonii , quorumdam manibus discer- 
pitur , Gxxxii, 3a. 

Sp. Postumius cousuI , iii , 2. — 
legatus mittitur Athenas legum caus • 3oo INDEX RERUM 

sa, 3i. — decemvir creatur, 33, — 
legatus proeest mediaB aciei, 70. 

Sp. Postumius Albus tribunus 
militum consulari potestate, iv, aS. 

— legatus, 27. 

Sp. Postumius , tribunns mili- 
tura consuluri potestate, v , a6. — 
ab iEquis primo pulsus , mox eos- 
dem vincit, a8. 

Sp. Postumius consul , viii , 16. 
— censor, 17. — magister equitum, 
33'. — iterum creatur consul, ix , i. 

— sub jugum mittitur , 6. — ejus 
oratio et magnanima sententia , 8. 

— per feciales Samnitibus deditus 
non accipitur ,10. 

Sp. Postumius Albinus creatur 
prstor, XXXVII, 47- — sorlitur juris- 
dictionem urbanam et inter pere- 
griuos, 5o. — consut, xxxix, 6. — 
ei iEbutius aperit flagitia , quae in 
Baccbaualibus patrarenlur, ii. — 
rem ad senatum defert, 14. — ejus 
oratio super ea re ad populum, i5, 
16. — augur moritur, xl, 4^, 

Sp. Postumius Aibinus, praetor, . 
sortitur Siciliam^ xxxix , 45. 

Sp. Postumius Albinus Maguus , 
cos. xLix, 56. 

Sp.Postumius Albinus, cos. lxiv, 
36. — ei Numidia provincia venit , 
38. — proficiscitur iu Numidiam , 
4o. — nuUa re gesta redit Romam, 
4i' — revertitur in Africam , nec 
quidquam moliri audct, 47- — pu- 
blicojudicio damnatur, 5i. 

Sp. Postumius Regillensis censor 
crealur, vi , 27. 

PoTENTii, in Piccno agro , colo- 
nia , xxxix , 44» xli, 27. Al. Pol- 
lentia. 

PoTHiHUs spado iEgyplius , cum 
Achilla et Theodoto Pompeium in- 
terficieudum decernit , cxii , i4, 
i5. — insidintur Caesari , 28. — excr- 
citum advocat, 3i. — interficitur a 
Cacsare , 3q. ET NOMINUM 

PoTiuAHiA , urbs JEioloTwn , 
xxviii , 8. 

PoTiTii, ab Evandro edocti, mi- 
nistri sacroiiim Herculis per mai< 
tas aetates fuere ,1,7.- — servos 
publicos solennia horum sacro- 
rum, auctore Ap. Claudio censore, 
edocent , ix , ag. — duodecim eo- 
rum familiae intra annum exstinctjB, 
ibid. 

PoTiTUs; vid. Valerius. 

Pba4spa obsidentur ab Antonio, 
cxxx , 3. — Parthi ad libecuida 
Praaspa veniunt, 4. — recedit a 
Praaspis Antonius, 12. 

Praco ad tribunum Celernni 
Brutum populum advocat, i, 6g. — 
Praeco Patres in curiam ad decem- 
viros vocat , in , 38. — in concilio 
Achaeorum,per Praeconem, suadeo- 
di, si quis vellet, potestas fit a ma- 
gistratibus, xxxii , 20. — in Isthmio- 
rum ludicro Praeco Graeciae liberta- 
tem promulgat, xxxiii, 32. — Prae- 
cones per vicos dimissi ad concio- 
nem advocandam, iv, 32. 

Prceda in campo Martio exposita, 
ut sua qnisqne cognita abduceret , 
III, 10. — de i£quis capta,propter 
aerarii inopiam venditur, iii, 3i. — 
ad quaestores rcdacta , rv, 53 ; v, 
19, 26; XXVI, 47- — militi concessa 
et ab ipsis deinde vcndita , exceptis 
corporibus captivis , quae a quae- 
store vendebantur , x , 17, 5; v, 
22 ; VI , i3 ; VII , 16 , 24 , 27 , 37 ; 
VIII, 36 ; IX, 23, 3i ; X, 45, 46; 
XI, 18; XXIII, i5, 37; XXIV, 16, 40; 
XXVII, I, 19; XXX, 7; XXXI, 27; 
XXXVI, 3o; xxxvii, 5; xxxviii, 23; 
XLi, i5 ; xtv, 34. — militi data, exce- 
pto auro et argento, ix, 37. — 
exceptis liberis corporibus, x , 3i. 

— ad Praedam Veientanam popu- 
lus ex urbe in castra missus, v, 20. 

— imperatori donata, lxviii , 25. 

— iniquissima sorte fit eorum , qni IN T. LIVIUM ET 

pugnse non interfuerunt , xxxviii , 
a3. — Macedonica Homain devccta, 
xtv f 33. — Praedae Veientan» dc- 
cima Apoliiui data, v, a3. — quo- 
modo soluta, i5. — aviditate arois- 
sa occasio rei bene gereiids , xxi , 
48. — Prxdam vendere cogitur 
miJes, X, 17, ao. — vendit quaB- 
stor, et pecuniam dividit inter mi- 
lites, XXXV, i. — Prseda partienda 
et stipendio cum Rde exsolvendo 
milites sibi mazime conciliat Han- 
nibal, xxi ,5. — ex prseda miiitibus 
data prsmia , x, 3o, et passim in 
tnumphis, 

Prcedionim rusticorum locationes 
ap«id Macedonas sublatse, xlv, 18. 

— Prsediis praedibusquc populo ca- 
vendum , si ex serario pecunia mu- 
tua detur, xxii , 60. 

Preedones terrestres et maritimi , 

VII , a5. 
PrtefecUirte , ix , ao. 
Prafectus annonae L. Minucius , 

IV, la. — Prsefectus Urbi , i, 59; 
III, 3, a4. — fere consularis, ut 
III , 3, 5, 8, ap. — Praefecti Capuae 
primum creati, legibus ab L. Furio 
praetore datis , ix, ao; xxiii, 7; 
XXVI, 16. — Gades missi, XXIII, a. 

— Praefecti sociorum in exercitu, 

VIII , 36 , 5 ; xxiii , 7 ; XXV , i ; 
xxxiv , 47. — in oppida Hispaniae 
impositi ad pecunias cogendas, 
XI.111, a, — fuere cives Romani,xxvy 
1,4. 

Prcelia Gallorum primn plus 
quam virorum , postrema minus 
quam feminarum, sunt; vid. Galli. 
— In ipso discritnine praelii templa 
Diis vovendi mos est Gallis, x, 4a. 
Cf. Pugna. 

Preemia militum ; vid. Miles. 

Pbjeheste opp. Latii , h. Pale- 
strina , vi , ag ; vii , i a ; xxviii, 9 ; 
xuiii , a. — Praeneste desciscit ab 
Latinis ad Romanos, 11, 19. — re- FREINSHEMIUM. 3oi 

cipitur per deditionem a T. Quin- 
tio , VI, 39. — obsidetur a Sulia , 
Lxxxvii, 7. — obsidiouem solvere 
conatur Marcius octo cum legio- 
nibus , Italicique duces M. Lam- 
ponius, Pontius , Telesinus , sed 
frustra , 19 , ao. — e Prieneste Ma- 
rius eruptionem frustra tentat, ao. 
— capitur, Lxxxviii , 3i-33. 

Pr^nestiki deficiunt,vi, ai. — 
iis bellum indictum, aa. — et illa- 
tum , a^. — vastaut agrum Roma- 
num , sed vincuntur, a8 , ag. — 
Praenestinorum octo oppida capta , 
ibid. — Praeneste devectum Jovis 
Imperatoris signum in Capitolium 
latum , ibid. — Praenestini rebel- 
iant , 3o. — tuentur Pedanos , viii, 
la. — mulctantur agro, 14. — 
eorum principes custodiae caussa 
concluduntur in aerario publico, 
XII, a6. — intellectae binc oraculi 
failacis ambages, ibid. — Praenesti- 
ni quingenti cum Perusina cohorte 
post Cannensem pugnam defen- 
dunt Casiiinum adversus Hanniba- 
balem , xxiii, 17-19. — pacti pre- 
tium , quo redimerentur, se tradunt, 
19. — iis senatus Romanus duplex 
stipendium et quinquennii miiitiae 
vacationem decernit , xxiii , ao. — 
Praenestinis infensus L. Postumius 
Albinus consuI,xLii, i. 

PB£ifESTiiros montes(supra)pr8B- 
donum agmen ductum, iii, 8. 

PRjEirBSTiif us ager, iii, 8. 

Prasnomen nomini postpositum , 
iii , I, I. — Praenomina damnato- 
rum a familia non adsumpta,vi, 
ao. — eadem duorum filiorum, 
XXVIII, 9, i. 

Prarogativa centuria, v, 18; x, 
aa ; xxiv, 7, 9; xxvi, aa. 

P. Pr/ESehteius, clarussociorum 
Italicorum dux, lxxii,^. — igno- 
miniosa clade vincit Perpernam 
Lxxiii , a4- 3oa INDEX RERUM ET NOMINUM Prassidio decedere, apud Roma- 
nos capitale , xxiv, 87. 

Prassultatormgt^tVLS Jovi, ii, 36. 
Proitexta toga ,1,8; vid. Toga. 
PrcBtextati qui fuerint , xxxrv, 7. 

— consulefi, prsBtor, aediies curu- 
les , VII, I . — sacerdotes , sacra fa- 
cieutes, xxvii, 87; xxxiii, 4^ ; 
XXXIV, 7. — pueri nobiliores , mili- 
tes facti, xxii, 5^, 10; xxxiv, 7 ; 
XL, 4*' — magistri vicorum et ma- 
gistratus in coloniis municipiisque , 
XXXIV, 7. 

Prastor olim idem, qui consul , 
III, 55. — prffitor maximus , vii , 
3. — PrsBtor qui jus in Urbe dice- 
ret, ex Patribus creatus, vi, 43; 
VII, I. — coUega consuUbus, atque 
lisdem auspiciis creatus, iii, 35; 

VII , I ; VIII, 3a. — subest tamen 
consuli, XIX, 65. — in annum se- 
quentem creart solebat alter consu- 
lum , X , aa , 47- — plebeius primus , 

VIII, i5. — Praetores duo primum 
creati , xix , 53. — quatuor, xx , 
33. — sex, XXXII , 117. — rursum 
quatuor, sed semel , lege Baebia , 
quae altcrnis quaternos jubebat 
creari , xl , 44« — duodecim a Cse- 
sare creati, cxv, 34. — quatuorde- 
cim, cxvi, i3. — sexdecim, ao. 

— sexaginta septem uno anno , 
cxxviii, I. — Praetor urbanus se- 
natum vocat , xxii , 55 ; xxvi, 21 , 
I ; XXXVIII ,44* — ^ senatu jubetur 
senatores ex tota Italia Romnm 
edicto vocare, xliii, ii. — Urbis 
religionibus peregrinis populum 
libcrare jubetur, xxv, i. — fert 
legem ad populum , xxvii, a3. — 
absentibus consulibus eorum mu- 
neribus fungitur , xxvi, 3, i5, ai ; 
xxxviii, 44« — ^^^^^ ludos Apol- 
linares , xxiii, 3a ; xxvii, 23. — 
Praetorum , quorum jurisdictio est , 
tribunaiia , xxiii, 32 , xxvii, 5o, — 
Praetores , etiam quibus jurisdictio evenerat , jussi rem railitarem ad- 
miuistrare , xxiii, 32 ; xxiv, 44* — 
institutum ut Praetores annum in 
urbe exigerent juri dicundo, et 
quaestionibus capitalium rerum ex- 
ercendis , deinde ex prsetura pro- 
vincias regerent , Lin, 1,2. — Pne- 
toribus querentibus deteriore se lo- 
co esse quam tribunos , jus datum 
dicendaein senatu 8ententiae,cxL,i3. 

Praitor Arpinus , xxiv, 47« — Pra- 
tores Argis , primo comitiomm die, 
Jupiter, Apoilo et Hercules, oini- 
uiscau8f»a, pronuntiari 8oIiti,xxxii, 
25. — Samnitium , viii, 3^. 

Praftoriiim, vil, 12; conf. xxviii, 
25. — Praetoria consulum, ix, 2; 
X, 33. — tria circa Gapuam erecta, 
XXV, 22. 

Prcetoria comitia ; vid. Comitia. 

Prastoria navis D. Quintii , capta 
a Tarentinis , xxvi, 3^. — cohors, 
II, 20, i. 

Prasturce urbana et peregrina uni 
datae; vid. ad xxy, 41» 8. 

Pr^tutiakus ager in Piceno, 
XXII , 9 ; XXVII , 43. 

Pra.si£, locus Atticae, xxxi, 45* 

Prata Fiaminia, iii, 54» 63. — 
Quintia, iii, 26. — Vacci,viii, 19. 

Pr4xo, mulier princeps auctori- 
tate et opibus Delphorum, xlii, 
i5, 17. 

Precationis solenne carmen,quod 
magistratus praefari solent, prius 
quam popuium alloquantur, xxxix, 
i5. Conf. XXXI, 5, 7, etc. 

Prehensionem habent tribuni pl. 
XXIX, 20, 5. 

PRIA.M01V, urbs in Dalmatis, a 
Caesare Octav. capitur, cxxxi, 35. 

Priaticus campus in Thracia , 
xxxviii, 4i' 

Priene, opp. loniae, h. Paiatia, 
aut Samson Kalessi^ xxxviil, i3. 

Primigilma Fortuna, xxix , 36 ; 
xxxiv, 53 ; vid. et Fortuna. IN T. LIVIUM ET 

Primipili ceninrio , ii, 2y ; -vii, 4'; 

XXV, 19; xLii, 3a. 

Princeps senatus, xxvii, 11, 8; 
XXIX, 37; XXXIV, 44» XXXVIII, a8 ; 
XXXIX , 5a ; XL , 5i ; xli, 37 ; xliii, 
i5. — legebatur a censore , cui id 
sorte obtigerat , xxvii, 11,8. — tri- 
bus lustris lectus Scipio, xxvii, 
II, 8. — antiquitus is legebatur, 
qui primus censor ex iis , qui vive- 
rent, esset, xxvii, 11. — is mos 
immutatus, ibid. — ipse censor le- 
gitur a coUega, xxxiv, 44» xxxix, 
5a ; XL, 5i. — Princeps primus 
centurio, xxv, i4« — terli» legio- 
nis , ibid. — Principis primi signum, 

XXVI, 6. — primus Princeps prioris 
centurise , xui, 34- — Principes, 
milites , vii, a3 ; viii, 8. — Princi- 
pum Romanorum virtus , xiii, a8 ; 
XXVI, aa. — Principes decem sena- 
tores in coloniis et municipiis , xxix, 
i5, 4. 

Principia, locus in castris, vii, 
la, 6 ; XXVIII, a5. — Principalis via, 

Xy 33. 

Prisci Latini , i , 3 ; vid. Latini. 

Pbisgus ; vid. Namicius , Tarqui- 
nius. 

Pristis, navis genus , xxxv, 26 ; 
XLiv, a8. 

Privatorum pecunia et liberalitate 
juvatur resp. xxiii , 4^ » 49 i xxiv, 
18 ; XXVI, 35, 36. 

Pbivebitates vastant agrum Ro- 
:Tian. vii , i5. — in eorum agrum 
exercitum inducit C. Marcius con- 
sul, eosque vincit, 16. — capta eo- 
rum urbs, ibid. — de iis triumpbus 
actus, ib. — depopulantur colonias 
Romanas, Norbam et Setiam , 4^. 
— nuntii eorum defectionis veniunt 
Romam, viii, i. — vincuntur, ibid. 
— oppidum eorum captuin , et agri 
partes duae ademptse, ibid. — bel- 
lum adversus Romanos instaurant , 
19. — vincuntur , ib. — eorumquc FREINSHEMIUM. 3o3 

senatores trans Tiberim habitare 
jussi , ao. — eorum legati ferox re- 
sponsum, ai. — iis datur civitas , 
ibid. 

PRivsEjruM, opp. Volscorum ad 
Ufentum fl. et paludes Pomptinas , 
hod. Piperno, obsidetur et capitur, 
VIII, ao. Conf. etxxxvii, 11. 

Proca, rex Alb», i, 3. 

L. Pbocilius, occiso patrefa- 
miiias, damnatur , cvi , aa. 

Proconsul et proprsetor quis di- 
catur, xxviii , 38, 4; xxxv, i, a. — 
ejus prima apud Livium mentio , 
III , 4« — Pro consule primus reni 
gerere jubetur, postquam consu- 
latu abisset, Q. Publilius Philo, 
VIII , a3, a6. — itidemque Q. Fabius 
et P. Decius, x , 16. — Pro consule 
mittitur in Hisi>aniam P. Scipio 
privatus , xxvi, 18 ; xxviii , 38. — 
Pompeius, xci, i. — duo Procon- 
sules a praetore urbauo creati co- 
mitiorum consularium habendo- 
rum caussa, cxix, 68. — Procousuies 
sub Caesaribus dicti qui populi pro- 
vincias regerent, cxxxiv, 98. — 
Pro consulibus se gerebant impera- 
tores quoties.extra pomaerium age- 
rent, cxxxii , io5. — Proconsulibus, 
si ingrederentur U rbem , minueba- 
tur imperium , xxvi , 9. — proro- 
gabatur imperium, viii , a3 , a6. 

Proconsulatus non est magistra- 
tus , sed imperium xxviii , 38 , 4. 

Proculus; vid. Gegauius , Ju- 
lius, Virginius. 

Procuratio prodigiorum , i , 20 , 
II. — ad procurationem prodigii 
captivus vates adhibitus, v, 27. 

Prodictator Q. Fabius Maximus 
creatur, xxii, 8, 3i. 

Prodigia,!, 3i, i. — jEdes Snlur 
tis de caelo tacta , xv, 5. — item Vul- 
cani , xxiv , 10. — Jovis Aricise , 
xxiv, 44 ; xxvii , 37 ; XXXII, 1,9; 
XXXVI, 37; xL, 45. — duae aedes in INDEX RERUM ET NOMINUM 3o4 

Gapitolio, XXV, 7. — Fortuni» et 
Martis, xxvii , 23. — Junonis Regi- 
nsB, 37. — Matris Matutse, xxviii, 
II. — Gereris, Salutis et Quirini, ib. 

— ApoUiuis et Sanci , xxxii , i . — 
Vulpaui Summanique , 29. — Opis 
in Gapitolio, 22. — A|x>llini8 Gaietae, 
XL, 2. — Veneris creraata, xli, 
Sup. 2. — Deorum Peuatium in Ve- 
lia , XLV , 16. • — Spei in foro oli- 
torio, XXI, 62. — j4gnus cum ubere 
lactenti natus , xxvii ,4- — ™a* 
idemque femina natus , xxvin, 1 1. 

— cum suillo capite, xxxi ,12. — 
bicepscum quinque pedibus,xxxii, 
39. — Jncilia cum strepitu mota 
ante Gimbricum perfectum bellum, 
Epit. Lxviii. — j4nguis ex colurana 
lignea elapsu», i, 36. — quadrupes, 
xu , 9. — jubatus , aureis raaculis 
sparsus, apparet , xlt, 21; xliii, 
i3. — Angues duo, pcrpetrato sa- 
criiicio, ex occulto ad exta allapsi , 
jecur edunt, conspectique repenle 
ex oculis abeunt, xxv, 16. — in 
niari Tarracinae mirse magnitudinis 
lascivientium piscium modo exsul- 
tant, xxvii , 4- — <^"^ prolapsi fo- 
ribus in sedein Jovis, xxviii ,11. — 
angues in galea T. Gracchi po- 
nunt et excludunt ova, lviii, 47. 

ylpoUo Gumis in arce triduum 

ac tres noctcs lacrimavit,XLiii, i3. 

— j4pum examen Romnj in foro vi- 
sum, XXIV, 10. — Gasini in foro 
consedit , xxvii, 23. — et in arbore 
imminente praetorio, xxi, 4^. — 
j4qua Albana fluxit cruenta , xxvii, 
II. — et AquflB Gaeretes sanguine 
mistse , xxii, i. — Aquae multo 
cruore e fonte calidae manarunt, 
XXII, 36. — ^ra iii caelo speciesque 
hominum circa eam cum candida 
veste visae , xxiv, 10. — Ara Neptu- 
ni in circo Flaminto multo sudore 
manavit, xxviii, 11. — /Irbor de 
cjelo tacta , xxvii, 11. — Arcus te- nui linea solem amplexus, xxx , 2; 
xLi, 21. — Asinus triceps, Datus 
GalatisB , xlii , 20. — Atnum publi- 
cum in Gapitolio de cselo tactum , 
XXIV, 10. — j4ves ad compituin Ana- 
gninum in Luco Dianje nidos in ar- 
boribus relinquunt , xxvii, 4. — 
Avis sangualis sacrum lapidem ro- 
stro csedit, xli, i3. — Bos loquuta, 
m, 10 ; XXIV, 10 ; xxvii, 11 ; xxviii, 
II ; XXXV, 21; XLi, i3, 21; xLnr, 
i3. — Bos peperit equuleum, xxni, 
3i. — Bos in foro Boario in tertiatn 
contignationem sua sponte escen- 
dit , atque territus habitatorum tu- 
multu sese dejicit, xxi, 62. — Boves 
domiti duo in Garinis per scalas 
veniunt ad tegulas aedificii , xxxvi, . 
37. — Ctxre sortes extenuatae, xxi, 
62. — Capillus enatus in a^de Hercii- 
lis, xxxii, I. — Capra sex haedos 
uno fetu edidit xxxv, 21. — Gaprc 
lanatae factae, xxii, i. — Caputha.- 
manum integra facie aperientibas 
fundamenta templi apparuit, i, 55. 

— Carne pluit, iii, 10. — Classis 
magnae species in caelo visae , xlii, 
2. — Coflum. visum ardere, iii, 5, 
10; XX, 47; xxxi 12; XXXII, 9; 
XLiii, i3. — iindi velut magno 
hiatu visum , quaque patuit , in- 
geus lunieu effulsit , xxii,>»i. — 
Columna rostrata in Gapitolio tota 
ad imum fulmine discussa, xlii, 
20. — Corvus ante Papirium con- 
sulem occinit, x, 40. — in aedem 
Junonis devolavit et in ipso pulvi- 
nario consedit, xxi, 62. — Gorvi 
nidum faciunt in aede Sospitae Ju- 
nonis, xxiv, 10. — aurum in Ga- 
pitolio non tantuni lacerasse rostris 
crediti , sed etiam edisse , xxx , 2. 

— Creta pluit, xxiv, 10. -r- Ctilmen 
aedis Jovis fulmine ictum , ac prope 
omiii tecto nudatum , xxvii, 4« — 
Draco biceps , cxxxii, 20. — Equu^ 
leus cuin quinque pedibus natns. IN T. UVIUM ET FREINSHEMIUM. 3o5 xxXy % i XXXI, la. — Fastigia templo* 
ruin a culminibas abrepta,xi.y a. — 
Fax ab ortu Solis ad occidentem 
porrigi yisa, xxix, i4; yid. xxx, 
2 ; xM, i6, 21 ; XLiii, i3 ^xlv, i6. 

— Flamma alata e terra erupit, 
:xv, 5. — Flumen Amitemi cruentum 
fluxit, 7CXIV, 44- Conf. xx , 47- — 
Fons in vicolstrico sub terra tanta vi 
aquarum fluxit , ut serias doliaque 
velut impetu ton^entis tulerit, xxiv, 
lo. — Fons Herculis cruentis spar- 
sus manavit roaculis , xxii, i. — 
Porum Aricie de cselo tactum, xxx, 
38. — in foro Gapuse multa aedificia 
de caelo tacta, xli, 9. — Gallina in 
marem ; gallus in feminam sese 
vertit , XXII, i. — Hasta Martis sua 
sponte promota, xxiv, 10 ; xxi, 6a; 
XI., 19. — Hastarum spicula arse- 
runt, xxxm, 26 ; xmii , i3. — Ho- 
mines aliquot de cselo tacti exani* 
matique , xxii , 36. — Ignis in aede 
Vestae exstinctus , xxviii , 11. — 
Ignes sparsi in caelo, xxx , 2. — cse- 
]estes , multifariam orti , aduruut 
cooiplurium vestiraenta , xxxix , 
32. — Imber lapideus , xxx , 38 ; 
XI.111, i3. — Infans in utero matris 
clamat, lo triumphe ! xxiv, 10. — 
Infans ambiguo inter marem et fe- 
minam sexu natus, xxvii , 11 , 3^; 
XXXI, 12. — Infans ingenuus seme- 
stris in foro Olitorio triumphum 
clamat, xxi, 62. — /ccMr hostiae 
ab anguibus adesum , xxv, 16. — 
defluxit et ei caput deest , viii , 9 ; 
XXVII, 36 ; XXX, 2 ; xli, i4> i5. — 
Z. Julius Sequestris fulmine ipse et 
equus exanimati sunt, xxxiii , a6. 

— Lac fluxit , XXXIV , 4^. — Lacte 
pluit, XXVII, II, — Lacrumant signa, 
XL, 19 ; XLiii, i3. — Lacus Albanus, 
sineullis cselestibus aquis caussave 
qua alia, in altitudinem insolitam 
cre?it, V, i5. — Lacus sanguiue 
maaavit, xxvii , a3. — Lana pulla 

Jij.1» Pan a. — Index Liv. e terra enata , xlii , a. — Lapis in 
agro Crustumino in lacum Martis 
de cselo decidit, xli, 9. — Lapidi- 
bus pluit , 1 , 3i ; vii , a8 ; xxi , 6a. 
— Lapides frequentes grandinis 
instar decidunt , xvii , 28; xxii, 
36 ; xxiii , 3i ; xxv, 7 ; xxvi, a3 ; 
XXVII , 37; XXIX , 10, 14 ; XXX, 38 ; 
xxxiv , 45 ; XXXV , 9 ; XXXVI , 3^ ; 
XXXVIII, 36; XXXIX, aa; xlii, a ; 
xLiv, 18. — Laurea in puppi navis 
longae enata , xxxii , i. — Legiones 
armatse in Janiculo visae , xxiv , 
10. — Locustarum vis ingens, ita ut, 
unde advenissent/ parum consta- 
ret , omnem agrum circa Gapuam 
complevit , xxx, 2 ; xlii , a , 10 ; 
LX, 18, 19. — Lucus MaricsB de 
cselo tactus, xxvii, 3^. — Luna in- 
ter imbrem cadens, al. candens, 
XXII, I. — Lunce duae interdiu ortae, 
xxii, I. — Lunae tres eodem tem- 
pore, XX, 47- . — Lupus fugit ad Ro- 
manos , in acie stantes, x , 27. — 
Gapuse portam nocte ingressus , la- 
niatvigilem, xxvii, 37. — Esquilioa 
porta ingressus, frequentissinia par- 
te urbis , per portam Gapeuam 
prope intactus evasit, xxxiii , a6; 
vid. XXI, 46 ; XLi, 9. — vigili gladium 
e vagina aufert , xxi , 6a. — Lupi 
visi in Capitolio, iii , ag. — tres , 
ante lucem ingressi, seujesum ca- 
daver intulerunt , et in foro reli- 
queruntjxv, 5. — Formiis duo lu- 
pi , oppidum ingressi, obvios la- 
niarunt , xxxii , 39. — Lux orta 
nocte, xxviii, 11 ; xxix, 14 ; xxxii, 
39. — Mare arsit , xxiii, 3i. — Mi' 
lites fulmine icti, x, 3 1 ; xxii , i . — 
Militibus aliquot spicula arserunt, 
XXII, I. — Mccnia Formiis ful- 
mine icta, xv, 5. — Mula peperit, 
XXXVII , 3. — Mulus tripes natus , 
XL, a, 45. — Mures in aede Jovis ro- 
serunt aurum, xxvii, a3; xxx, a. 
— Murus ac portse de caelo tactse , 

20 3()6 INDEX RERUM ET NOMINUM XXIV, 44; ^''▼i» »3; xxvif, II, a3 ; 
XXIX, i4; 'txx, 38; xxxv, ai; 
XXXVII , 3 ; xtv, i6. — Murus tur- 
reitque fulminibns decuss», xxv, 
7 ; XXXII, 9, 39. — Naves duaj, ful- 
miiie ictae , conflagrarunt , xxxvi , 
37; xLi, 9. — Navinm longarum 
«pecie» in flumine Terracina, qua 
nulla erant, vis», xxiv, 44- — Na- 
vium species de celo affulsit, xxi , 

fja. Jfox interdiu visa intendi, 

VII, a8. — Nux de calo tacta , xxrv, 

10. —Patma viridis arsit, xxiv, 10. 

in acde Primigenia Fortuuae in 

area enata , xliii , i3. — Parma ^n 
cseloviss, XXII, 1. — Pestilentia 
tanta , ut Libitina non sufficeret , 
XL, 19. — Pisces emerserunt , qna 
inducerctur aratrum, sub exsisten- 
tibus glebis, XMI, a. — Porcus cum 
ore humano genitus, xxvii, 4- — 
Porcus biceps natus, xxviii, 11. — 
cum humano capile , xxxii , 9. — 
Porta de c»lo tacta , xxix, i4 ; 
XXXII, I ; XXXV, 9 ; xlv, 16.— Pacr 
cum elephanti capite natus, xxvii, 

11. — non manus , non pedes ha- 
bens, xxxiv, 45.— uuimanus, xxxv, 
11; XLI, ai. — trunci corporis, xli, 

q, biceps , et puella cum denti- 

bus, XLi, ai.— Pueri ingenui sine 
oculis et naso nati , xxxiv , 45. — 
Pulli gallinacei cum ternis pedibus, 
xxxii , T. — Sanguinis rivi per diem 
totum fluxere in foro Sudertano, 
XXVI , a3. — in porta Minturnis, 
XXVII , 37. — Sanguinis guttSB in 
Foro et Comitio et Capitolio visa , 
XXXIV, 45. — Sanguis e foco manat, 
XLV, 16. — Sanguine pluit Calibus, 
et Romae in foro Boario , xxiv, 10. 

per biduum in area Vulcani , 

XXXIX, 46. — et in area ConcordiaB , 
XXXIX, 56; XL, 19; xliii, i3. — 
Saxum icgeus Reate volitare vi- 
sum , XXV, 7. — Scipio circumeunti 
vigilias equiti in manu arsit, xxii , I. — Scuta sanguinem ftudarunt , 
XXII, I — SemimaSfTaiXTX ^ %%. — &'- 
gnum Jovis Capitolini falmine ta- 
ctum , caputque avnlsum non nisi 
haruspicum arte inventnm, xiv, 

I I. — Signum Jovis in monte Alba- 
no de csbIo tactum , xxvii, ii^ — 
Signa in Sabinis multo Gmore ma* 
oarunt, xxn , 36. — Lanuvii ad Ju- 
nonis Sospitn cruore manarant, 
xxiii, 3i. — in agroCapentte, qua- 
tnor signa sangnine multo diem ac 
noctem sudarunt, xxvii , 4- — Si- 
gna in Capitolio constrata, xi. , 4^. 
— Simulacrum Junonis Sospits La- 
nuvii lacrymavit, xi^ 19. — Sol ro- 
bere visus similisque sangnineo, 
XXV, 7. — per totum diem Priverm 
serenoruber fuit, xxxi, la. — Solis 
orbis minui visus in Sardinia, xxn, 
I . — Cnmis , xxx , 38. — Soles 
duo visi, XXVIII, II ; xxix, 14. — 
Soles tres simul effulserunt, xu, si. 

— Sortes sua sponte extenuata, 
unaque excidit ita scripta : Mams 
telum concutit, xxi , 6a ; xxily i. — 
Species viri majoris , quam pro hu- 
mano habitu, augustiorisque , viisa 
in quiete utrique consuli , vin , 6. 

— Species hominum circa aram in 
csbIo , cum candida veste, xxrv, 
10. — Spicee metentibus cruents in 
corbem cecidere, xxii, i. — meten- 
tibus cruent» visa, xxvin , 11. — 
Stagnum Mantuse , efTusum Bfincio 
amni , cruentum visum , xxrv, 10. 

— Strepitus cum horrendo fragQre 
Lanuvii in sde Junonis Sospita 
editus, XXIX, 14 ; xxxi, is. — Ta- 
bemce Frusinone de caelo tactSy 
XXX ,38. — et Mintnrnis , xxxvi, 
37. — Taurus cum quinque vacds 
uno fulminis ictu exanimati, xui, 
3o. — Tempestas atrox signa met 
in Capitolio dejecit , xl , s. — forem 
ex ftde LunsB, qusB in Aventino est» 
raptam tulit , et in posticis parieti- IN T. LIVIUM ET 

bus Cereiis templl afXixit , ibid. — 
signa in Capitolio et Circo maxinio 
cum eoluouiis, qaibns snpersta- 
bant, evertit, ibid. Confer et xi., 
45. — Tmnphtm Junonis Lacini» 
de cselo tactnm , xxxyii , 3. — 
Tenebra luce oborts , xxxyiii , 36. 
— TVma ingenti raolu concnasa, 
in, 10. — multifariam pluit, x, 3i ; 
xxxnr, 45; xxxv , ai ; xxxvii, 3 ; 
xiii , ao ; XI.V, 16. — Anagni» ante 
portam icta , diem ac noctem sine 
nlloignis atimento arsitjxxyii, 4* — 
Arpini campestri agro in ingentem 
sinnm consedit, xxx , a. — ingenti- 
bu8 cavemis in Veliterno agro con- 
sedit, arboresque in profuuHum 
baosta, xxx, 38; xxxii, 9. — Ter- 
r» motus prodigiosus, xy, 9 ; xxxy, 
40 ; XI. , 59. — Terrse motihus cre- 
bris tecta in agris ruunt, rv, ai. — 
Tiheris innndatio, xxx , 38. — loca 
plana Urbis inundavit , etc. xxxv, 
9, ai. — Facca »nea Syracusis ab 
agresti tauro inita ac semiue ad- 
apersa, xli, i3. — Vespamm ingens 
examen Capun in forum advolayit 
etio Martis »de consedit, xxxv, 9. 
— Fia publica de cselo tacta, xxiv, 
10; XXXII, 9. — rictoria in «de 
Goncordi« , qua in culmine erat , 
fblniine icta, xxvi, 23. — f^ir factus 
ex mnlieFe, xxiv, 10. — Vituhis , 
jam i<;tus, e manibus sacrifican- 
tium sese pororipuit, multosque cir- 
cnmistantes cruore respersit , xxi, 
63. — Forago in foro , yii , 6. — Vox 
ingens audita ex Albani montis 
luco, i, 3i. — ctelestis ex Albano 
monte missa, ibid. — ex Arsia silva 
ftilentio noctis edita, et credita Sil- 
▼ani, II , 7. — clivinitus emissa de 
adventu Gallorum, y, 32. — audita 
e temiplo MatuteDeiB, vi, 33. — 
FaiemHi caput arsit , xxxrv, 4^. — 
Fniatnus Privemi frequenti foro in 
tabernam deyolat, xxyii, 11. — FREINSHEMIUM. 307 

nuntiatur Vulturium Csere volasse 
in sedem Jovis , xxvii, 23. 

Prodigia procurata a consulibus, 
jussu senatus et ex decreto pontifi- 
cum vel decemvirorum, i , 20, 11; 
XX rv, 44» 5. — per pontifices et de- 
cemviros , xxiv, 44» 5 ; xxxvii , 3. 

— a matronis , xxvii, 3^. — quo 
ritu procurata , xxiv, 10, e< passim, 
ubi prodigionim mentio, — vix ex- 
piata, xxvii, 23 ; xli ,19. — ad ea 
elicienda e mentibus divinis , ara 
Jovi Elicio a Numa dicata , i, 20. 

— Prodigiorum procuratio perti- 
net ad pontificem, i, 20. — religio 
retinet consuleni , xxiii, 36. — Pro- 
digia ( quod evenire solet motis se- 
mel in religionem aniniis ) multa 
iiuntinta et temere credita, xxi, 62 ; 

— qu8B quo niagis credebant reli- 
giosi viri, eo plura nuntiabantur, 
XXIV, 10. — ludibria oculorum au- 
riumque credita pro veris, xxiv, 
44« — i" iis «untiandis prava reli- 
gio etiam minimis inserlt Deos , 
xxvii, 23. — Prodigia nulla admo- 
dum nuutiabantur in publicum Li- 
viiaevo, xltii, i3. 

Prodigia varia , xLvi , 5 ; xLviii , 
i;lv, 9;lvi, i, 21, 41 ;lviii, 47; 

LTX, 77; LX, 7, 18, 76; LXII, I, 

10, 54; Lxv, 3o; lxvi, 38; lxvii, 
47 ; Lxvm, 44 ; lxix , 42 ; lxx , i, 
16, 17, 28, 34 ; Lxxi, I ; Lxxvii, 3 ; 
xci, 2t ; CT, 26 ; crv, 82 ; cxiii, 29; 
cxv, 5o; cxvii, 63, ^^\ cxx, 23; 
oxxiy, 2 , 3; cxxviii , 2 , 37 ; cxxxii, 
19 ; cxxxiii, 68 ; cxxxvi, 45. 

Prodigiomm expiationes novsB , 
Lxvm, 44* 

Prodigiomm interpretatioues , ci, 
26. — de his haruspicum responsa, 
ciy, 83. — eorumdem interpreta- 
tio , Gix , 49- 

Proditionis supra septuaginta No- 
lani damnati securi percutiuntur, 
xxiii, 17. 

20. 3o8 INDEX RERUM 

Proditores libertatis dant poeoas , 
TI, 5. 

Proelia; vid. Prslia. 

Proerita. , opp. Thessalie , xxxvi, 
i4, 3. 

Proletarii rogantur sacramento -, 
XII, ai. 

Promontorium AnemuriuiD, xxxiii, 
ao. — Apollinis et Mercurii ( hod. 
Cap. Zibeeb seu Zebibi et Cap Bon seu 
Rasadder ) efficiunt sinum Tunita- 
num ( /e Golfe de Tunis ), in quo sita 
est Carthago, xxix, 27; xxx, 34« Cf. 
Mercurii promont. — Brundusii , x, 
2. — Calabriae, xlii, 48. — Caly- 
cadiius , XXXVIII » 38. — Cana^ 
strseum , xliv, i i . — Chelidonium, 

XXXIII, 4i' — Corycum, xxxvii, 
12, 29. — Junonis Acrsese ,xxxii, 
23. — Lacinium , xii, 7. — Lecton, 
XXXVII, 37. — Leucate , xxvi, 26. — 
Lilybseum, xxVii, 5. — Maleae , 

XXXIV, 32. — Mercurii seu Her- 
mseum, xxix, 27. ( Conf. Promont. 
Apollinis. ) — Minervae, xi. , 18. — 
Miseni, xxiv, i3. — Myonnesus, 
xxxvii, 27, 29.— Nephelis, xxxm , 
20. — Pachyni , xxiv, 35. — Phanse, 
XLiv, 28. — Posideum , xliv, 11. 

— Pulchri , pars promontorii Her- 
msBi seu Mercurii, xxix , 27, 5. 

— Pyrenes, xxvi, 19. — Sarpe- 
don , XXXVIII, 38. — Sunium , Atti- 
cae terrae , xxxii, 17. — Toronae , 
XXXI , 45. — Zelasium , xxxi, 46- 

Proprcetores dicti consulis legati , 
quibus imperium eo absente tradi- 
tum , XXII, 8, I. — qui proprie dicti, 
XXVIII, 38, 4; XXXV, 1,2. 

Prorogatio imperii, xxxv, i, 2. 
in Publilio primum facta , viii , 

>3, 26. 

Proscenium, locus inter scenam 

et orchestrara, quo histriones reci- 
tabant, xl, 5i, 4 

Proscripti quidam pueri opum 
causa , cxx, 4^- — o^ signa et gem- ET NOMINUM 

mas alii , 69. — de proscriptorum 
liberis contentio , cn, 44. 

Proscriptio Sullana , Lxxxviii , 
2i-3o. — csBSorum numems, 22. 

Proscriptio Triumviralis , cxx , 
28-99. — edicti forraula , 3o-35. 

Proserpina adjuvat Cyzicenos, 
xciv, i3. — ejus victima sponte ac- 
currit ad aram , i5. 

Proserpin£ thesanros spoliat 
Pyrrhus, xiv, 23. — naves sacram 
pecuniam ferentes intereunt, a4< — 
raptae vestigia sacrata, xxrv, 39. — 
pecuniam referunt fluctus in vicina 
fano litora, xxix, 18. — thesauri 
spoliantur a Q. Pleminio , pracfecto 
Locris , XXIX, 8. — super ea re Lo- 
crensium querelae, 18. — pecunia 
ex his thesauris nocte clam sublata, 
XXXI, 12. — sacrilegium a Q. Minn- 
cio pervestigatum , pecuniaque ex 
bonis noxiorum in thesauros repo- 
sita, i3. 

npo<ncuvEiy , ix, 18, 2. 

Provincia extra Italiam et juris- 
dictio in Urbe eidem simul dats , 
xLv, 12. 

Provincia Hemici Aquilio evenit, 
II, 40, 9« — vetus in Sicilia , xxr?, 
44 > XXV, 3. — Provinciae extra or- 
dinem datse, iii, 2, i ; vi, 3o ; vni, 
16 ;x, 24; xxvni, 38; xxxvii, i. — 
ut et urbanae , xxrv, 9 ; xl , 44« — 
provincias aut sortiri , aut compa- 
rare inter se consuies jussi,.iii, 2, 
I ; III, 41 ; IV, 46 ; vi, 3o ; viii, 20; 
xxviii, 45 ; XXX, I ; xxxn, 8 ;xxxin, 
4i ; XXXVII, I. — sortiuntur jtantum 
consules aut comparant , xlii, 4» '• 
— provincisB prorogatse , viii, 23, 
26 ; X, 16 , 22, 34 ; XIX, 62 ; XXIII, 
3i, c^ sape alias, — ejuratae , xli, 
i5. — saepius permutatae, xxv, 4i» 
8. — de provincia decedere injussu 
senatus nou licitum, x, 18, 3^; 
XXIII, 41; xxvn, 43; xxviii, 43»; 
XXIX, 7, 19; XXX, 24; XXXI, 48; IN T. LIVIUM ET 

XXXVI, 39^ 40 9 xLi, 7 ; xuii, I . — 
PrQvinciarumadinmistrandarum ra- 
tio mutata, mii, i, a. — de proviu- 
Giis per senatum constituendis de- 
cernendisque lex C. Gracchi , lx» 
73. — Provinciam Hispaniam Pom- 
peius manens ad Urbem per legatos 
rexit, cv, aa, aS. — Provinciarum 
inter senatum et Cassarem divisio , 
cxxxnr, 96. 

Provocatio ad populura lege san- 
cita, II, 8 ; m, 55 ; x, 9. — provo- 
catio non est a dictatore, 11, 18, 
39.. — dictator non. tam provoca- 
tioni, quam precibus tribunorum 
cedit, VIII, 33, 35. — creantur de- 
cemviri sine provocatioue , iii, 32. 
— lex lata ne quis ulium magistra- 
tum sine provocatione crearet ; qui 
creasset , eum jus fasque esset oc- 
cidi, III, 55; vid. tamen, iv, i3. — 
provocatio non est longius ab Urbe 
miile passuum , iii, ao. 

Proxeitus scriptor, XIV, 25. 

P&oxENus ab Ortbbbula uxore 
Teneno toUitur, xli, a5. 

Pbusia.s , Bithyuise rex , in fines 
regni Attali transgreditur, xxviii, 
7U — a Philippo, Macedonise rege, 
adscrihitur fcederi cum Roraanis 
inito,xxix, la. — socius et amicus 
Philippi, XXXII, 34i — ^ ad eum de 
Cianorumlibertate scribitur,xxxiii, 
3o. — eum ad bellum concitat An- 
tiochus, xxxvii, 25. — revocatur a 
Romanift ad consilia pacis » ibid. — 
adversus Eumenem bellum gerit, 
xxxix, 46* — Hannibalem recipit , 
5i. — et Romanis prodit , ibid. — 
sororem Persei uxoi-em ducit , xlii, 
f a, 29. — ejus legatio ad Romanos 
de pace cum Perseo concilianda , 
xuy, i4» — cvLm filio Nicomede 
liomam venit,xj.v, 44» — ejushu- 
laiilitas , ibid. — ejus ad Romanos 
legatio y xLvi, 9. — accusat Eume- 
nem , ibid. — Attalo iusidias tendit. FREINSHEMIUM. 3oq 

XLyn^ 33. — ejus cum Attalo bel- 
lum, 41 • — pacem accipit, 4^» — 
ejus vitia , 1. , 4- — fiUum Nicome- 
dem interficere studet, 5. — jussu 
fiUi interficitur, 11. 

Prytaneum Cyzici, i^ e. pene- 
trale urbis, ubi publice, quibus 
is honos datus est, vescuntur, XM, 
ao, 5. 

Prytanis , summus apud Rbo- 
dios magistratus , x1.11, 45. 

Psaltrice qhando primum additse 
epulis , XXXIX, 6. 

PsEUDOPHiLippus seu Audriscus 
viuciturcapiturque, Epit. 48- 5o. — 
alter caeditur, Ep. 53. 

PsEUDOPHiLippus alter Macedo» 
niam turbat, liii, ag. — vincitur 
a L. TremelUo, 3a. 

Pteleum, opp. ThessalisB , xxxv, 
43. — diruitur, xlii, 67. 

Ptolem£US Ceraunus interficitur 
a Gallis , xiii, 43. 

ProLEMiEUS , fiUus Pyrrhi , quin- 
decim annorum adolescens , prsefi'» 
citurregnoEpiri, xu, a^. 

PTOLEMJEus'PhiIadeIphus arabit 
societatem et amicitiam Romano- 
rum , XIV, 38i — ad eum missi le- 
gati , ibid. vid. et 47. — frustra pa- 
cem iuter Poenos et Romanos tea- 
tat, xvjii, 47- 

Ptolem£0 Philopatori , iEgypti 
regi, ad renovandam amicitiam- 
dono raissa toga et tunica purpurea 
cura selia eburnea , xxvii, 4- — is 
mittit legatos. ad diriraendum bel- 
lum inter Philippum et i£tolos, 
3o ; vid. et xxxii, 33. 

pTOLEMiEUS Epipbanes, rex i£- 
gypti, de cujus regno dividendo 
post Philopatoris mortem pactum 
inter se ineunt Antiochus et Philip- 
pus , beUumque movent, xxxi, a , 
14 ; XXXII, 33. — ad eum legati 
Romani missi, xxxl, a. — ejus ad 
Romanos legatio ,9. — Antiochi ^•^ 3io INDEX RERUM 

liam ducit, xxxv, t3. — legatos 
Romam mittit et polliceturf se cum 
copiis suis iu iEtoliam veDturum, 
XXXVI, 4 ; XXXVII, 3. 

Ptolemjeus major, sive Philo- 
metor, et Ptolbmjsus minor, sive 
Evergetes , aut Physcon , filii Pto* 
lemsei Epiphanis, xliv, 19. — eo- 
rum discordise , ibid. — et recon- 
ciliatio, xlv, i i.— iEgypti regnum, 
brevi iis adimendum ab Antiocho 
Epiphaoe, servatur a Romanis le- 
gatis , I Q . — alisB cOTum discordi» , 
xLvi, n,aa et 32 ; xlvii, 4, ia,3a. 

Ptolhmsus Philometor dat fi- 
liam in matrimonium Alexandro 
Bal«, L, 14. — vcnit in Syriam 
curo exercitu , lii» 39. — et insidiis 
generi appetitus , Demetrium juvat, 
^o. — Syriaci regni diadema sumit, 
deinde deponit, 4»- et seqq. — 
occiditur in pugna , 4^* 

pTOLBBf£Us Physcon in regnum 
iEgypti sucoedit patri Phiiometori, 
Lii, 48. — ob ejus sceiera status 
^gypti miserabilis, liii, 17. — 
ad eum Scipio legatus venit, 18, 
ao. — ob uova sceleia et ilagitia 
expellitur, lix , 66-69. — r morieas 
duos filios relinquit Ptolemseo , So* 
terem et Alexandrum , lxii, 4i* 

PTOLEMiEDs Sotcr, siv6 LathuTUS , 
Auccedit patri, lxii, 4*> 4^. — pui- 
sus ^gypto a matre, Gyprnm oc- 
cupat , Lxvm, 85, 86. — ei Cleo- 
patra mater uxorem adimit , 88. — 
in Syriam venit, et bellum prospere 
gerit adversus Alexaxidrum Judaso- 
rum regem, a Cleopatra adjutum, 
89-91. — revocatus in regnum 
-^gypti , LXXXI9 19. — Thebas prope 
delet , ibid. 

Ptolemjbds Alexander, frater La- 
thuri, obtinet Cyprum, lXii, 43> 
43. — Fratnc pulso, Pelusio evocatur 
a nKitre , et regnat tn .£gypto, 
j.xviit^ 87. — matre interfecta , ipse ET NOMINUM 

ab iEgyptiis occiditur , lxxxi , 19. 

PTOLBMiBUs Alexander, filius pro- 
xime prsBcedentis , a SuIIa jCgyptiis 
rex mittitur, ductnras uxorem Cleo- 
patram Lathuri filiam novercam 
suam , Lxxxix, a3. — ab Aiezandri- 
nis interimitur, a4* 

PTOLBMiEiro Auletes, Cleopatrs 
de qua raodo mentio facta cst, 
frater, rex iEgypti constituitor , 
Lxxxix, i4* — SHoram injurMS fu- 
giens Romam petit, civ, 71. — ejiis 
oolloquium cum Catone , ibid. — 
Romam pergit, ibid. — pravi ejus 
mores, 73. — concedit Ephesmn, 
76. — de eo redocendo coiitentio- 
nes, 77-79. — a Gabinio restitui- 
tur in r^num, gv, 4o*45* — cJHs 
ssBvitia,ibid. 

Ptolbmaus, Auletse filius, a se- 
natu Pompeiauo rex appellatar, 
oxi, 8. — Pompeium occidi jnbet , 
cxii, i4-i6. — et L. Lentalaiii, 19. 
— vocatur ad Cssarem, ^yi—Pto- 
ierasBum sibi remitti a Gnaarc pe- 
tunt Alexandrini^ 74* — cjua copie 
superantur, 81. — in Nilo subiiier- 
sus perit , 8a. 

Ptolbmjeus Apioa , Cjrrenarum 
rex , moritur, popnlo Romano h»- 
rederelicto, lxx, 18. 

Ptolsmcus Apion , Libyam Ari- 
dam testamento legat populo Ro- 
mano , xciii, 4. 

Ptolbmjeus, Cypri rex^P.Ciodio 
capto & piratis et pretium ab eo 
redemptionis petente, mittit duo 
talenta, xcvni, io3. — lege ab eo- 
dem P. Clodio tribuno plebis lata , 
regno exuitur, cm, 119, lao. — 
gusavaritiaetexitus,Giv, 65,66. — 
ejus opes Romam deportatat , 67. 

PtolbMjEUs CsBsario , Antonii et 
Cleopntrse filius, cxxxi, 46. — rex Sy* 
na et onmium regionum inter Eu- 
phratcm et Hellespontum a fMitre 
constttutus , ib. — incolumis serva- IN T. LIVIUM ET 

tus a Casare victore , gxxxiti ,63. 

Ptolbmcus Telmissius , xxxyii , 
56, a. 

Ptoi.ex£i stataa , xxm, lo. 

Publicanns ubi est » ibi aut jus 
publicum yanum , aut libertas so- 
ciis DuUa, xlv, i8. — Publicano- 
rum privata pecuoia res publica 
administrata , xxiii, 4^> 49« Gonf. 
ad Y, s3y 7. — Publicanorum fraus 
in ementioidis naufragiisyxxv, 3. — - 
turbae iu concilio plebis, xxy,3, 4> 
xi.niy 16. — societates, xxiii, 49» 
xxv^ i. — Publicanorum injurisB 
coei^centur a Mucio Scsvola , v%x , 
II. — a LucuUo , xcvnr, a. 

C. PuBLioius Bibulns , tribanus 
plebis, inimicus MarceUo, xxvii, 
210. — accusat MarceUum et omnem 
nobiUtatem, ai. 

L. PuBLicius Bibulus , tribunus 
mil. de legi(me secunda , xxii , 53. 

PuBLiGius cUvus ; vid. Clivus. 

PUB1.1G01.A.; vid. Valerius. 

PuBXJi.iA tribusaddita,Tii, i5. 

C. PuBLiLius ob aes aUenum pa- 
temum nexus , viii, 38. 

L. PuBLiLius Volscus , tribunus 
mU. cons. pot. v, ii. 

Q. PuBLiLius , tribunus plebis , 
in seditione Manliana senatus pro- 
bat consilia , vi, 19. — Manlio diem 
dicit , -io. 

Q. PuBLiLius quinquevir mensa- 
rius, Yii, 31. 

Q. PuBLiLius Pbilo, consul, viii, 
13. — Latinos rebellantes fundit et 
castris exuit , ibid. — dictator dictus 
tres leges fert secundissimas plebi , 
ibid. — primus prsBtor plebeius » i5. 
— magister equitum dictus ,16. — 
censor, 17. — consul iterum , la. — 
beUum gerit adYersus Palepolita- 
iios, 33, a3, 35. — ei omnium pri- 
mo prorogatum imperium, et datus, 
post actum honorem , triumphus , 
^^— consul tertium creatur, ix , 7. FREINSHEMIUM. 3ii 

— vincit Samnites, i3, i4 et i5. 
T. PuBLiLius augur de plebe 

creatur, x, 9. 

VoL. PuBLiLius, homo de plebe , 
negat se fieri debere militem , n, 

55. — appellat tribunos, ibid. — 
consules spoliairi PubUUum jubent , 
ibid. — provocat ad popuium, ib. 

— prevaiens ipse , et adjuvantibus 
advocatis , repellit Uctorem , ibid. — 
comitiis creatur tribunus plebis, 

56. — rogationem fert ad populum, 
ut plebeu magistratus tributis fiant 
comitiis , ibid. — a plebe tribunus 
reficitur, ibid. 

VoL. PuBLiLius, tribunus mili- 
tum consulari potestate , y , i3. 

PuDiGiTiA patricia sacellum in 
foro BoaHo , x, 33. -~r Pudicitin 
plebeie ara, a Virginia , Auli filia , 
dedicatur, ibid. 

Puer cum elephanti capite natus ; 
vid. Prodigium. 

Pueri Romani erudiri soUti olim 
Etruscis Uteris , ut setate Livii Grse- 
cis , IX, 36. — Pueri regii apud Ma- 
cedonas , xlv, 6. — transeunt ad 
Romanos , ibid. — Pueri quidam 
opum causa a triumyiris proscripti, 
cxx, 4i> 

Pagncc Romanorum terrestres et 
navales, i, 3o; iv, 33; vii, 8, 36, 27 ; 
viii, I, 38 ; IX, i3, 31, 33, a3, 37, 
33, 35, 38, 39, 40, 44; x, a, 3, 5, 
13, 14, 19, 37, 3i, 36, 41; XI , 9 ; 

TLtly^^ XIII, 4 > 40 ; XIV, 3o; XVII, 

7; XX, 40; xxi, 5o, 55, 57 ; xxii, 5, 
6, 7, 16, 19, fyj ; xxni, 4o, 41, 44 ; 
xxiY, 41; xxvii, 13; XXIX, s; 
xxxin, 9; xxxiY, 14, i5, 46 ; xxxv, 
1, 5, 7, 33, 39; xxxvi, 18, 44; xxxvii, 
33, 3o, 41*44 ; xxxix, 3o-33 ; xl, 
40 ; XLiy, 41 • — "1 conspectu pa- 
rentum , conjugum ac liberorum , 
yii, II. — in pugna nayali vela 
contrahuntur, et inclinantur maU , 
XXXYI, 44» I • 3ia INDEX RERUM 

PuLCHEA ; vid. Glaudius. 

PuLGHRi promontorium , xxix, 
37 ; vid. Mercurii promont. 

Pullarius nuntiat auspicia , ix, 
14 ; X, 3, 40 • — Pullarius , in auspi- 
cium missus , meutitur auspicium , 
X, 4o. — inter prima signa consti- 
tutus , ictus pilo cadit , ibid. — 
Puliarius testatur in auspicio vi- 
tium fuisse , viii, 3o. 

PulU si uon pascnutur, si ex ca- 
▼ea tardius exierint, infaustum au- 
spicium est, VI, ^i. — in mare niitti 
jussi a P. Clodio coiisule , ut bibe- 
rent , quoniam esse nollent , xix, 
ai, — Pulli gallinacei tres cum ter- 
nis pedibus nati; vid. Prodigium. 

PiiLviLLUs ; vid. Horatius. 

Pulvinaria sex Diis duodecim, 
XXII, 10. — circa omnia Pulvinaria 
supplicatum et obsecratio facta , 
XXX, ai ; XXXI, 9; xxxir, i. — coro- 
nati ad omnia Pulvinaria supplica- 
runt, XXXIV, 55. — • dona ad ea 
vota , xxxvi, 2, Conf. ad v, i3, 5. 

PuNicuH bellum primum iuci- 
pit , XVI, a'2 et seqq. — Mamertinis 
auxilium a Romanis latum , 34 et 
seqq. — victoria navalis Duilii de 
Pcenis, xvii, 7 et seqq. — alia , Re- 
guli et Manlii , consulum , xviii, a 
et seqq. — Reguli res gestse in Afri- 
ca, i4 et seqq. — clades, 22 et 
seqq. — victoria L. Metelli de Pob- 
nis , ad Panormum , 5o et seqq. — 
Regulus a Poenis missus Romam , 
57 et seqq. — Lilybaei obsidio, 
XIX, I, 3 et seqq. — P. Clodius vi- 
ctus a Pcenis, 17 et seqq. — clades 
et naufragium L. Junii , 23 et seqq. 
— ' Hamilcaris gesta in Sicilia , 33 , 
34, 37, 49-5o. — victoria Romano- 
ruui ad iEgates insulas , 54 et seqq. 
— belU Punici primi exitus , 62. 

PuNicuM bellum secundum , coe- 
ptum a Sagunti oppugnatione, quse 
narratur, xxi, 6-i5. ^- indictum. ET NOMINUM 

18. — disceptatio de foederum jare. 
19. — Hannibai transit ■ Alpes . 
32-38. — pugna ad Ticinum , 46. 
— ad Trebiam, 53-56. — ad Trasi- 
menum , xxii, 4-6. — dictatura Fa- 
bii, 12-18 et 23-3o. — pugna ad 
Cannas, 44-52. — defectio Cam- 
panorum , xxiii, 2-10. — pngna 
Marcelli ad Nolam ,16. — Hanni- 
bal it Capuam in biberna, 18. — 
mors Hieronis : regnum Hieronyini , 
XXIV, 4-7. — SyracussB a Marcello 
captse, XXV, 23-3i. — Scipionom 
morte res Romanorum in Hispania 
afQictsB , a Marcio restitnts , 33-3^. 
— Hannibal ad Roraae portas , xxvi, 

10, II. — Capua a Roraanis capta, 
12-16. — Carthaginis Novae expu- 
gnatio, 4